Giáo án Tập viết 1: Tô chữ hoa E, Ê, G, chăm học, khắp vườn, vườn hoa, ngát hương

- GV nhận xét.

- GV hướng dẫn: Điểm đặt bút ở giữa đường kẻ 3 và 4, cô viết nét cong dưới liền nét cô viết nét cong trái tạo vòng xoắn to ở đầu chữ, phần cuối nét cong trái đến đường kẻ 2. Từ điểm dùng bút của nét 1, chuyển hướng ngược lại, viết nét khuyết ngược, kéo dài xuống đường kẻ dưới đường kẻ 4 phía dưới 1 chút. Điểm dừng bút ở giữa đường kẻ thứ 1 và 2 bên trên.

- GV hướng dẫn lần 2.

- GV tô mẫu kết hợp nêu quy trình.

- GV yêu cầu HS tập viết vào bảng con.

- GV nhận xét.

 

docx8 trang | Chia sẻ: binhan19 | Ngày: 28/02/2019 | Lượt xem: 85 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tập viết 1: Tô chữ hoa E, Ê, G, chăm học, khắp vườn, vườn hoa, ngát hương, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG TIỂU HỌC AN PHÚ ____oOo____ KẾ HOẠCH THI GIẢNG SVTT: Trần Thị Thương Lớp TT: 1/3 GVHD: Cô Phùng Thị Trang Bình Dương, ngày 13 tháng 3 năm 2018 KẾ HOẠCH BÀI DẠY -----™&˜----- MÔN: TẬP VIẾT Bài: Tô chữ hoa E, Ê, G, chăm học, khắp vườn, vườn hoa, ngát hương. Người dạy: Trần Thị Thương GVHD : Cô Phùng Thị Trang Ngày dạy: 13/03/2018 I. Mục tiêu - HS tô đúng và đẹp chữ hoa E, Ê, G. - Viết đúng các từ: chăm học, khắp vườn, vườn hoa, ngát hương. - Rèn tính cẩn thận, thẩm mĩ cho học sinh. II. Phương tiện dạy học - Bảng phụ, mẫu chữ. III. Tiến trình dạy học Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Ổn định lớp 2. Kiểm tra bài cũ - Hát. - HS viết vào bảng con: sạch sẽ. - GV nhận xét. - HS viết. - HS lắng nghe. 3. Dạy bài mới 3.1. Giới thiệu bài Trong tiết học hôm nay, các em sẽ tập tô các chữ hoa E, Ê, G, tập viết các từ ứng dụng: bàn tay, hạt thóc, gánh đỡ, sạch sẽ. 3.2. Hướng dẫn HS tô chữ hoa E, Ê, G * Con chữ E: - GV đính mẫu chữ. - Con chữ E cao mấy ô li? Rộng mấy ô li? - Con chữ E gồm mấy nét? - GV nhận xét. - GV hướng dẫn: Điểm đặt bút ở giữa đường kẻ 3 và 4, cô viết nét cong dưới rồi chuyển hướng viết tiếp nét cong trái tạo thành vòng xoắn to ở đầu chữ và vòng xoắn nhỏ giữa thân chữ, viết tiếp nét cong trái thứ 2. Phần cuối nét cong trái thứ 2 lượn vòng lên đường kẻ thứ 3 rồi lượn xuống. Điểm dừng bút ở giữa đường kẻ 1 và 2. - GV hướng dẫn lần 2. - GV tô mẫu kết hợp nêu quy trình. - GV yêu cầu HS tập viết vào bảng con. - GV nhận xét. * Con chữ Ê: - GV đính mẫu chữ Ê. - Con chữ E và Ê có điểm gì giống và khác nhau? E Ê - GV nhận xét. - GV hướng dẫn HS viết chữ hoa Ê cách viết giống chữ hoa E. Sau đó lia bút lên đầu con chữ E viết dấu mũ con chữ Ê. - GV hướng dẫn lần 2. - GV tô mẫu kết hợp nêu quy trình. - GV yêu cầu HS viết chữ hoa Ê vào bảng con. - GV nhận xét. - HS quan sát. - Cao 2 ô li rưỡi, rộng 1 ô li rưỡi. - Gồm 1 nét là sự kết hợp của 3 nét cơ bản: 1 nét cong dưới và 2 nét cong trái nối liền nhau, tạo thành vòng xoắn nhỏ giữa thân chữ. - HS lắng nghe. - HS lắng nghe. E - HS lắng nghe. - HS lắng nghe. - HS viết bảng. - HS lắng nghe. - HS theo dõi. - HS kêu: + Giống: Cả hai con chữ đều gồm 1 nét là sự kết hợp của ba nét cơ bản: 1 nét cong dưới và 2 nét cong trái nối liền nhau, tạo thành vòng xoắn nhỏ giữa thân chữ. + Khác: Con chữ Ê hoa thêm dấu mũ. - HS lắng nghe. - HS lắng nghe. - HS lắng nghe. - HS lắng nghe. - HS viết bảng con. - HS lắng nghe. * Con chữ G: - GV đính mẫu chữ. - Con chữ G cao mấy ô li? Rộng mấy ô li? - Con chữ G gồm mấy nét? - GV nhận xét. - GV hướng dẫn: Điểm đặt bút ở giữa đường kẻ 3 và 4, cô viết nét cong dưới liền nét cô viết nét cong trái tạo vòng xoắn to ở đầu chữ, phần cuối nét cong trái đến đường kẻ 2. Từ điểm dùng bút của nét 1, chuyển hướng ngược lại, viết nét khuyết ngược, kéo dài xuống đường kẻ dưới đường kẻ 4 phía dưới 1 chút. Điểm dừng bút ở giữa đường kẻ thứ 1 và 2 bên trên. - GV hướng dẫn lần 2. - GV tô mẫu kết hợp nêu quy trình. - GV yêu cầu HS tập viết vào bảng con. - GV nhận xét. - HS quan sát. - Cao 4 ô li, 2 rưỡi ô li. - Chữ G gồm 2 nét: nét 1 là kết hợp của nét cong dưới và cong trái nối liền nhau, tạo vòng xoắn to ở đầu chữ, nét 2 là nét khuyết ngược. - HS lắng nghe. - HS lắng nghe. G - HS lắng nghe. - HS lắng nghe. - HS viết. - HS lắng nghe. 3.3. Hướng dẫn HS viết từ ứng dụng - GV đính bảng phụ viết sẵn các từ ứng dụng. - GV gọi HS đọc các từ ứng dụng. - Hướng dẫn HS viết các từ: * chăm học: - Từ chăm học gồm có mấy chữ? - Em hãy nhận xét độ cao của các con chữ? - chăm học: gồm hai chữ, viết chữ chăm: điểm đặt bút ở dưới đường kẻ 2, viết con chữ c, liền nét viết con chữ h, lia bút xuống dưới đường kẻ 2 viết con chữ a liền nét viết con chữ m, điểm dừng bút ở giữa đường kẻ 1 và 2, lia bút lên đầu con chữ a, viết dấu á. Cách một con chữ o, viết chữ học, điểm đặt bút ở giữa đường kẻ 1 và 2, cô viết con chữ h, lia bút xuống dưới đường kẻ 2, cô viết con chữ o, lia bút xuống dưới đường kẻ 2, cô viết con chữ c, điểm dừng bút ở giữa đường kẻ 1 và 2, lia bút xuống con chữ o viết dấu nặng. Cô được từ chăm học. - GV yêu cầu HS viết bảng con. + GV nhận xét. * khắp vườn: - Từ khắp vườn gồm có mấy chữ? - Em hãy nhận xét độ cao của các con chữ? - khắp vườn: gồm hai chữ. Viết chữ khắp: điểm đặt bút ở giữa đường kẻ 1 và 2, viết con chữ k liền nét viết con chữ h, lia bút xuống dưới đường kẻ 2 cô viết con chữ a, lia bút xuống dưới đường kẻ 2 viết con chữ p, điểm dừng bút ở giữa đường kẻ 1 và 2, lia bút trên đầu con chữ a, viết dấu á và dấu sắc. Cách một con chữ o, viết chữ vườn: điểm đặt bút ở dưới đường kẻ 2 một chút, cô viết con chữ v, liền nét viết con chữ u, lia bút xuống dưới đường kẻ 2 viết con chữ o, nối nét viết con chữ n, điểm dừng bút ở giữa đường kẻ 1 và 2, lia bút lên trên con chữ u viết dấu phụ chữ ư, lia bút lên trên phụ con chữ ơ, lia bút lên trên chữ ơ viết dấu huyền. Cô được từ vườn hoa. + GV yêu cầu HS viết bảng con. + GV nhận xét. *vườn hoa: - Từ vườn hoa gồm có mấy chữ? - Em hãy nhận xét độ cao của các con chữ? - vườn hoa: gồm hai chữ. Viết chữ vườn: điểm đặt bút ở dưới đường kẻ 2 một chút, cô viết con chữ v, liền nét viết con chữ u, lia bút xuống dưới đường kẻ 2 viết con chữ o, nối nét viết con chữ n, điểm dừng bút ở giữa đường kẻ 1 và 2, lia bút lên trên con chữ u viết dấu phụ chữ ư, lia bút lên trên con chữ o viết dấu phụ chữ ơ, lia bút lên trên chữ ơ viết dấu huyền. Cách một con chữ o, viết chữ hoa: điểm đặt bút ở dưới đường kẻ 1 và 2 viết con chữ h, lia bút xuống dưới đường kẻ 2 viết con chữ o, lia bút xuống dưới đường kẻ 2 viết con chữ a, điểm dừng bút ở giữa đường kẻ 1 và 2. Cô được từ vườn hoa. + GV yêu cầu HS viết bảng con. + GV nhận xét. * ngát hương: - Từ ngát hương gồm có mấy chữ? - Em hãy nhận xét độ cao của các con chữ? - ngát hương: gồm hai chữ. Viết chữ ngát: điểm đặt bút ở dưới đường kẻ 2 viết con chữ n, lia bút xuống dưới đường kẻ 2 viết con chữ g, lia bút xuống dưới đường kẻ 2 viết con chữ a, lia bút xuống dưới đường kẻ thứ 2 viết con chữ t, điểm dừng bút ở giữa đường kẻ 1 và 2, lia bút viết dấu sắc trên đầu con chữ a. Cách một con chữ o, viết chữ hương: điểm đặt bút ở giữa đường kẻ 1 và 2, viết con chữ h, lia bút xuống dưới đường kẻ 2 viết con chữ u, lia bút xuống dưới đường kẻ thứ 3 viết con chữ o, nối nét viết con chữ n, lia bút xuống dưới đường kẻ 2 viết con chữ g, điểm dừng bút ở giữa đường kẻ 1 và 2, lia bút lên trên viết dấu phụ con chữ ư trên đầu con chữ u và viết dấu phụ con chữ ơ trên đầu con chữ o. - HS quan sát. - HS đọc. - HS lắng nghe và trả lời: - Gồm có 2 chữ: Chữ chăm và chữ học. - Con chữ h cao 2,5 ô li, con chữ c, ă, m, o cao 1 ô li. chăm học - HS viết bảng con. - HS lắng nghe. - Gồm 2 chữ: chữ khắp và chữ vườn. - Con chữ k, h cao 2,5 ô li, con chữ p cao 2 ô li, con chữ ă, v, ư, ơ, n cao 1 ô li. - HS lắng nghe. khắp vườn + HS viết bảng con. + HS lắng nghe. - Gồm 2 chữ: chữ chữ vườn và chữ hoa. - Con chữ h cao 2,5 ô li, con chữ v, ư, ơ, n, o, a cao 1 ô li. - HS lắng nghe. vườn hoa + HS viết bảng con. + HS lắng nghe. - Gồm 2 chữ: chữ ngát và chữ hương. - Con chữ h cao 2,5 ô li, con chữ g cao 2 ô li, con chữ t cao hơn 1 ô li, con chữ n, a, ư, ơ cao 1 ô li. - HS lắng nghe. ngát hương + GV yêu cầu HS viết bảng con + GV nhận xét. + HS viết vào bảng con. 3.4. Hướng dẫn HS viết vào Vở viết đúng, viết đẹp - GV yêu cầu HS viết vào vở: + Tô chữ hoa: mỗi chữ 1 dòng. + Viết từ ứng dụng: mỗi từ 1 dòng, viết cỡ chữ nhỏ. - HS viết bài. - GV nhắc nhở HS tư thế ngồi viết. - GV nhận xét vở của HS. 4. Củng cố - Hôm nay chúng ta đã tập viết chữ hoa nào? - GV gọi HS đọc lại từ ứng dụng. - Nhận xét tiết học. 5. Dặn dò - Dặn dò HS tập viết trên bảng con để viết đúng và đẹp hơn. - Chữ hoa E, Ê, G. - HS đọc.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxTuan 27 To chu hoa E E G_12533674.docx