Giáo án Tập viết 2 tuần 1 đến 4

Môn : Tiếng Việt - Tập Viết

Tiết 3 : B - Bạn bè sum họp.

I.Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- Biết viết chữ cái viết hoa B theo cỡ vừa và nhỏ

- Biết viết ứng dụng câu Bạn bè sum họp theo cỡ nhỏ, chữ viết đúng mẫu, đều nét và nối chữ đúng quy định.

2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng viết chữ hoa, chữ thường.

3. Thái độ: Yêu thích môn học, tích cực rèn chữ đẹp.

 *GD HS KNS: KN lắng nghe tích cực, KN trình bày

 

doc8 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 30/11/2018 | Lượt xem: 177 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tập viết 2 tuần 1 đến 4, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường Tiểu học tứ liên Tuần 1 GV: Phạm Diệu Linh Khối : 2 Môn : Tiếng Việt - Tập Viết Tiết 1 : A - Anh em thuận hoà Ngày dạy: Thứ , / 9 / 2017 I.Mục tiêu: 1.Kiến thức: - Biết viết chữ cái viết hoa A theo cỡ vừa và nhỏ - Biết viết ứng dụng câu Anh em thuận hòa theo cỡ nhỏ, chữ viết đúng mẫu, đều nét và nối chữ đúng quy định. 2. Kĩ năng: Rốn kĩ năng viết chữ hoa, chữ thường. 3. Thỏi độ: Yờu thớch mụn học, tớch cực rốn chữ đẹp. - GD HS KNS: KN lắng nghe tớch cực, KN trỡnh bày II.Đồ dùng: vGiáo viên: - Mẫu chữ hoa A đặt trong khung chữ (như SGK). Phấn mầu - Bảng phụ hoặc giấy khổ to viết sẵn mẫu chữ cỡ nhỏ trên dòng kẻ ly: Anh, Anh em thuận hòa III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Thời gian Nội dung các hoạt động dạy học chủ yếu Phương pháp,hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động của GV Hoạt động của HS 2p 10p 8p 15p 1p 1. Mở đầu: 2. Bài mới: a) Giới thiệu bài: b) Hướng dẫn viết chữ hoa * Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét chữ A. * Hướng dẫn qui trình viết chữ hoa. * Hướng dẫn HS viết bảng con. c) Hướng dẫn viết câu ứng dụng: * Giới thiệu câu ứng dụng * Hướng dẫn HS quan sát nhận xét * Hướng dẫn HS viết chữ vào bảng con d) Hướng dẫn viết vào vở tập viết: 3. Củng cố, dặn dò: - Giới thiệu nội dung + mục đích của môn học. - Nêu yêu cầu của giờ học. - Nêu mục đích, yêu cầu. - Gắn chữ mẫu. ? Chữ A cao mấy li, rộng mấy li? ? Chữ A được viết bởi mấy nét? (3 nét) - GV chỉ vào chữ mẫu miêu tả: + Nét 1 gần gống nét móc ngược (trái) nhưng hơi lượn ở phía trên và nghiêng về bên phải + Nét 2 là nét móc phải + Nét 3 là nét lượn ngang - Yêu cầu hs mô tả lại. - Hướng dẫn qui trình viết: + Nét 1: Đặt bút ở đường kẻ ngang 3, viết nét móc ngược (trái) từ dưới lên, nghiêng về bên phải và lượn ở phía trên, dừng bút ở đường kẻ 6 + Nét 2: Từ điểm dừng bút ở nét 1, chuyển hướng bút viết nét móc ngược phải, dừng bút ở đường kẻ 2 + Nét 3: Lia bút lên khoảng giữa thân chữ viết nét lượn ngang thân chữ từ trái sang phải -> GV viết mẫu chữ A cỡ (5 ly) kết hợp nhắc lại cách viết để HS theo dõi. - Yêu cầu hs viết bảng con - Nhận xét, uốn nắn. - Gắn câu ứng dụng. ? Hiểu câu ứng dụng tn? - Yêu cầu hs nx độ cao của các chữ cái; cách đặt dấu thanh ở các chữ; khoảng cách giữa các chữ - GV viết mẫu chữ Anh, lưu ý nét nối từ A -> n - Yêu cầu hs viết bảng - Nhận xét, uốn nắn. - Giới thiệu bài viết mẫu, nêu yêu cầu bài viết. - GV nhắc nhở tư thế ngồi, cầm bút, để vở..... - Theo dõi, uốn nắn. - GV chấm một số bài, nhận xét để hs RKN. - GV nhận xét tiết học. - Nhắc HS hoàn thành bài - Quan sát + TL - HS theo dõi - 1,2 hs mô tả. - Theo dõi. - Viết bảng con + 2 hs lên bảng – nxét. (2 lượt) - 2 hs đọc. - TL -Quan sát + TL - Theo dõi. - HS tập viết chữ Anh vào bảng con (2 lượt) - Quan sát - HS viết vở tập viết Rỳt kinh nghiệm sau tiết dạy: Trường Tiểu học tứ liên Tuần 2 GV: Phạm Diệu Linh Khối : 2 Môn : Tiếng Việt - Tập Viết Tiết 2 : Ă, Â - Ăn chậm nhai kĩ. Ngày dạy: Thứ , / 9 / 2017 I.Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Biết viết chữ cái viết hoa Ă, Â theo cỡ vừa và nhỏ. - Biết viết ứng dụng câu Ăn chậm nhai kĩ theo cỡ nhỏ, chữ viết đúng mẫu, đều nét và nối chữ đúng quy định. 2. Kĩ năng: Rốn kĩ năng viết chữ hoa, chữ thường. 3. Thỏi độ: Yờu thớch mụn học, tớch cực rốn chữ đẹp. - GD HS KNS: KN lắng nghe tớch cực, KN trỡnh bày. II.Đồ dùng : vGiáo viên: - Mẫu chữ hoa A, Ă, Â đặt trong khung chữ (như SGK). - Phấn mầu - Bảng phụ hoặc giấy khổ to viết sẵn mẫu chữ cỡ nhỏ trên dòng kẻ ly: Ăn ; Ăn chậm nhai kĩ vHọc sinh: VTV III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Thời gian Nội dung các hoạt động dạy học chủ yếu Phương pháp,hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động của GV Hoạt động của HS 4p 2p 10p 8p 15p 1p 1. KTBC: 2. Bài mới: a) Giới thiệu bài: b) Hướng dẫn viết chữ hoa * Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét chữ Ă; Â * Hướng dẫn qui trình viết chữ hoa. * Hướng dẫn HS viết bảng con. c) Hướng dẫn viết câu ứng dụng: * Giới thiệu câu ứng dụng * Hướng dẫn HS quan sát nhận xét * Hướng dẫn HS viết chữ vào bảng con d) Hướng dẫn viết vào vở tập viết: 3. Củng cố, dặn dò: - Yêu cầu hs viết A; Anh - Nhận xét, đánh giá. - Nêu mục đích, yêu cầu. - Gắn 3 chữ mẫu. ? Hai chữ ă, â có điểm gì giống và khác chữ A? ? Các dấu phụ trông ntn? - GV chỉ vào chữ mẫu, lưu ý lại điểm giống và # của 3 chữ này. - Yêu cầu hs mô tả lại. - GV viết mẫu chữ Ă, Â cỡ (5 ly) kết hợp nhắc lại cách viết để HS theo dõi. - Yêu cầu hs viết bảng con - Nhận xét, uốn nắn. - Gắn câu ứng dụng. ? Hiểu câu ứng dụng tn? - Yêu cầu hs nx độ cao của các chữ cái; cách đặt dấu thanh ở các chữ; khoảng cách giữa các chữ - GV viết mẫu chữ Ăn, lưu ý nét nối từ Ă -> n - Yêu cầu hs viết bảng - Nhận xét, uốn nắn. - Giới thiệu bài viết mẫu, nêu yêu cầu bài viết. - GV nhắc nhở tư thế ngồi, cầm bút, để vở..... - Theo dõi, uốn nắn. - GV chấm một số bài, nhận xét để hs RKN. - GV nhận xét tiết học. - Nhắc HS hoàn thành bài - 2 hs lên bảng + lớp viết bảng con – Nhận xét. - Quan sát + TL - TL - HS theo dõi - 1,2 hs mô tả. - Theo dõi. - Viết bảng con + 2 hs lên bảng – nxét. (2 lượt) - 2 hs đọc. - TL -Quan sát + TL - Theo dõi. - HS tập viết chữ Ăn vào bảng con (2 lượt) - Quan sát - HS viết vở tập viết Rỳt kinh nghiệm sau tiết dạy: Trường Tiểu học tứ liên Tuần 3 GV: Phạm Diệu Linh Khối : 2 Môn : Tiếng Việt - Tập Viết Tiết 3 : B - Bạn bè sum họp. Ngày dạy: Thứ ba , / 9 / 2017 I.Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Biết viết chữ cái viết hoa B theo cỡ vừa và nhỏ - Biết viết ứng dụng câu Bạn bè sum họp theo cỡ nhỏ, chữ viết đúng mẫu, đều nét và nối chữ đúng quy định. 2. Kĩ năng: Rốn kĩ năng viết chữ hoa, chữ thường. 3. Thỏi độ: Yờu thớch mụn học, tớch cực rốn chữ đẹp. *GD HS KNS: KN lắng nghe tớch cực, KN trỡnh bày II.Đồ dùng : - Mẫu chữ hoa B đặt trong khung chữ (như SGK). - Bảng phụ hoặc giấy khổ to viết sẵn mẫu chữ cỡ nhỏ trên dòng kẻ ly: B; Bạn bè sum họp III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Thời gian Nội dung các hoạt động dạy học chủ yếu Phương pháp,hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động của GV Hoạt động của HS 3p 10p 8p 15p 1p 1. Mở đầu: 2. Bài mới: a) Giới thiệu bài: b) Hướng dẫn viết chữ hoa * Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét chữ B * Hướng dẫn qui trình viết chữ hoa. * Hướng dẫn HS viết bảng con. c) Hướng dẫn viết câu ứng dụng: * Giới thiệu câu ứng dụng * Hướng dẫn HS quan sát nhận xét * Hướng dẫn HS viết chữ vào bảng con d) Hướng dẫn viết vào vở tập viết: 3. Củng cố, dặn dò: - Yêu cầu hs viết Ă, Â , Ăn - Nhận xét, đánh giá. - Nêu mục đích, yêu cầu. - Gắn chữ mẫu. ? Chữ B cao mấy li, rộng mấy li? ? Chữ B được viết bởi mấy nét? - GV chỉ vào chữ mẫu miêu tả: + Nét 1 gần giống nét móc ngược trái nhưng hơi lượn ở phía trên và nghiêng về bên phải, đầu móc cong hơn + Nét 2 là kết hợp của 2 nét cơ bản: cong trên và cong phải nối liền nhau, tạo vòng xoắn nhỏ giữa thân chữ. + Nét 1: Đặt bút ở ĐK 6, viết nét móc ngược (trái) từ trên xuống, phía trên hơi lượn sang phải, uốn cong phía dưới & dừng bút ở ĐK 2 + Nét 2: Từ điểm dừng bút ở nét 1, lia bút lên ĐK 5, viết 2 nét cong liền nhau tạo vòng xoắn nhỏ gần giữa thân chữ, DB ở giữa ĐK2 và ĐK3. -> GV viết mẫu chữ B kết hợp nhắc lại cách viết để HS theo dõi. - Yêu cầu hs viết bảng con - Nhận xét, uốn nắn. - Gắn câu ứng dụng. ? Hiểu câu ứng dụng tn? - Yêu cầu hs nx độ cao của các chữ cái; cách đặt dấu thanh ở các chữ; khoảng cách giữa các chữ - GV viết mẫu chữ Bạn, lưu ý khoảng cách từ B -> a, nét nối từ a -> n. - Yêu cầu hs viết bảng - Nhận xét, uốn nắn. - Giới thiệu bài viết mẫu, nêu ycầu bài viết. - GV nhắc nhở tư thế ngồi, cầm bút, để vở..... - Theo dõi, uốn nắn. - GV chấm một số bài, nhận xét để hs RKN. - GV nhận xét tiết học. - 2 hs lên bảng + lớp viết bảng con – Nx - Quan sát + TL - HS theo dõi - Theo dõi. - Viết bảng con + 2 hs lên bảng – nxét. (2 lượt) - 2 hs đọc. - TL -Quan sát + TL - Theo dõi. - HS tập viết chữ Bạn vào bảng con (2 lượt) - Quan sát - HS viết vở tập viết Rỳt kinh nghiệm sau tiết dạy: Trường Tiểu học tứ liên Tuần 4 GV: Phạm Diệu Linh Khối : 2 Môn : Tiếng Việt - Tập Viết Tiết 4 : C - Chia ngọt sẻ bùi. Ngày dạy: Thứ ba , / 9 / 2017 I.Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Biết viết chữ cái viết hoa C theo cỡ vừa và nhỏ - Biết viết ứng dụng câu Chia ngọt sẻ bùi theo cỡ nhỏ, chữ viết đúng mẫu, đều nét và nối chữ đúng quy định. 2. Kĩ năng: Rốn kĩ năng viết chữ hoa, chữ thường. 3. Thỏi độ: Yờu thớch mụn học, tớch cực rốn chữ đẹp. *GD HS KNS: KN lắng nghe tớch cực, KN trỡnh bày II.Đồ dùng - Mẫu chữ hoa C đặt trong khung chữ (như SGK). - Phấn mầu - Bảng phụ hoặc giấy khổ to viết sẵn mẫu chữ cỡ nhỏ trên dòng kẻ ly: C; Chia ngọt sẻ bùi. III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Thời gian Nội dung các hoạt động dạy học chủ yếu Phương pháp,hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động của GV Hoạt động của HS 3p 10p 8p 15p 1p 1. KTBC: 2. Bài mới: a) Giới thiệu bài: b) Hướng dẫn viết chữ hoa * Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét chữ C * Hướng dẫn qui trình viết chữ hoa. * Hướng dẫn HS viết bảng con. c) Hướng dẫn viết câu ứng dụng: * Giới thiệu câu ứng dụng * Hướng dẫn HS quan sát nhận xét * Hướng dẫn HS viết chữ vào bảng con d) Hướng dẫn viết vào vở tập viết: 3. Củng cố, dặn dò: - Yêu cầu hs viết B; Bạn - Nhận xét, đánh giá. - Nêu mục đích, yêu cầu. - Gắn chữ mẫu. ? Chữ C cao mấy li, rộng mấy li? ? Chữ C được viết bởi mấy nét? - GV chỉ vào chữ mẫu miêu tả: + Gồm 1 nét kết hợp của 2 nét cơ bản: cong dưới và cong trái nối liền nhau tạo thành vòng xoắn to ở đầu chữ - Yêu cầu hs mô tả lại. - Hướng dẫn qui trình viết: + Đặt bút trên ĐK 6, viết nét cong dưới rồi chuyển hướng viết tiếp nét cong trái tạo thành vòng xoắn to ở đầu chữ, phần cuối nét cong trái lượn vào trong, dừng bút trên ĐK 2. -> GV viết mẫu chữ C cỡ (5 ly) kết hợp nhắc lại cách viết để HS theo dõi. - Yêu cầu hs viết bảng con - Nhận xét, uốn nắn. - Gắn câu ứng dụng. ? Hiểu câu ứng dụng tn? - Yêu cầu hs nx độ cao của các chữ cái; cách đặt dấu thanh ở các chữ; khoảng cách giữa các chữ - GV viết mẫu chữ Chia, lưu ý điểm ĐB của chữ h chạm phần cuối nét cong chữ C. - Yêu cầu hs viết bảng - Nhận xét, uốn nắn. - Giới thiệu bài viết mẫu, nêu yêu cầu bài viết. - GV nhắc nhở tư thế ngồi, cầm bút, để vở..... - Theo dõi, uốn nắn. - GV chấm một số bài, nhận xét để hs RKN. - GV nhận xét tiết học. - 2 hs lên bảng + lớp viết bảng con – Nhận xét. - Quan sát + TL - HS theo dõi - 1,2 hs mô tả. - Theo dõi. - Viết bảng con + 2 hs lên bảng – nxét. (2 lượt) - 2 hs đọc. - TL -Quan sát + TL - Theo dõi. - HS tập viết chữ Chia vào bảng con (2 lượt) - Quan sát - HS viết vở tập viết Rỳt kinh nghiệm sau tiết dạy:

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTV TUAN 1 - 4.doc