Giáo án Thể dục 2 - Tuần 11 đến 18

BÀI 29: TRÒ CHƠI : “VÒNG TRÒN “

 Ngày soạn:22/11/2011 Ngày dạy:29/11/2011

I\-Mục tiêu:

Đi thường theo nhịp.Thực hiện được đi thường theo nhịp

Trò chơi:”vòng tròn”. Bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được.

 Ôn bài thể dục phát triển chung. Thực hiện cơ bản đúng động tác.

II\-Đồ dùng dạy học:

GV: chuẩn bị 1 còi.

 HS: Trang phục gọn gàng

III\-Các hoạt động dạy – học:

 Khởi động:(5) GV tập hợp lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.

Cán sự dẫn đầu cả lớp chạy xung quanh sân tập, sau đí đi thường hít thở sâu.Cán sự bắt giọng bài hát.

 KTBC:(3) Gọi hs thực hiện 8 động tác đã học. GV cùng cả lớp nhận xét.

 Bài mới:(22)

a/-GT bài: trò chơi vòng tròn.

 

doc32 trang | Chia sẻ: trang80 | Lượt xem: 391 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục 2 - Tuần 11 đến 18, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
dưới sự điều khiển của GV. Lớp ở tư thế 4 hàng ngang. - Các tổ về vị trí tập luyện động tác,tổ trưởng điều khiển. - Cán sự hô nhịp cả lớp thực hiện động tác, GV quan sát sửa sai cho các em. -Quan sát -Thực hiện động tác(nhịp 1 bước chân trái, nhịp 2 bước chân phải). - Cả lớp tập theo đội hình vòng tròn dưới sự điều khiển của gv. HS tham gia trò chơi. Củng cố (4’) GV gọi một số HS thực hiện 8 động tác đã học. - GV hướng dẫn hs thả lỏng.hát IV/-Hoạt động nối tiếp:(1’) GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học và giao bt về tập 8 động tác . Rút kinh nghiệm : ____________________________________________________________________________________ TUẦN:12 TIẾT:2 BÀI 24: ĐI THƯỜNG THEO NHỊP - TRÒ CHƠI : “BỎ KHĂN” Ngày soạn: 02/11/2011 Ngày dạy: 09/11/2011 I\-Mục tiêu: Đi thường theo nhịp. Bước đầu biết thực hiện động tác đi thường. Trò chơi:”Nhóm ba nhóm bảy”.Bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được. II\-Đồ dùng dạy học: GV: chuẩn bị 1 còi. HS: Trang phục gọn gàng III\-Các hoạt động dạy – học: Khởi động:(3’) GV tập hợp lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học. Cán sự dẫn đầu cả lớp chạy xung quanh sân tập, sau đí đi thường hít thở sâu.Cán sự bắt giọng bài hát. KTBC:(3’) Gọi hs thực hiện 8 động tác đã học. GV cùng cả lớp nhận xét. Bài mới:(22’) a/-GT bài: Ôn bài thể dục, trò chơi “bỏ khăn.” b/-Các hoạt động : Thời lượng Hoạt động dạy Hoạt động học 6’ 8' 8’ Hoạt động1 :Ôn 8 động tác : vươn thở và tay, chân, lườn, bụng , toàn thân, nhảy, điều hòa.. -Mục tiêu: thực hiện được động tác Cách tiến hành : - Điều khiển cả lớp thực hiện. - Tập theo tổ.GV đến các tổ giúp đỡ, sửa sai cho các em. - Từng tổ trình diễn. Họat động 2: Học đi thường theo nhịp. Mục tiêu: Bước đầu thực hiện được động tác đi thường theo nhịp Cách tiến hành: -Làm mẫu động tác -Gọi HS thực hiện động tác Hoạt động 3: Trò chơi:” bỏ khăn” -Mục tiêu: Bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được. -Cách tiến hành: Nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi,cho cả lớp chơi thử và chơi chính thức -Thực hiện động tác dưới sự điều khiển của GV. Lớp ở tư thế 4 hàng ngang. - Các tổ về vị trí tập luyện động tác,tổ trưởng điều khiển. - Cán sự hô nhịp cả lớp thực hiện động tác, GV quan sát sửa sai cho các em. -Quan sát -Thực hiện động tác(nhịp 1 bước chân trái, nhịp 2 bước chân phải). - Cả lớp tập theo đội hình vòng tròn dưới sự điều khiển của gv. HS tham gia trò chơi. Củng cố: (4’)GV gọi một số HS thực hiện 8 động tác đã học. - GV hướng dẫn hs thả lỏng.hát IV/-Hoạt động nối tiếp(1’) GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học và giao bt về tập 8 động tác . Rút kinh nghiệm : TUẦN:13 TIẾT:1 BÀI 25: ĐIỂM SỐ 1-2 THEO ĐH VÒNG TRÒN TRÒ CHƠI:“BỊT MẮT BẮT DÊ” Ngày soạn: 08/11/2011 Ngày dạy: 15/11/2011 KT:Điểm số 1-2 theo đội hình vòng tròn.Biết cách điểm số theo đội hình vòng tròn. II\-Đồ dùng dạy học: GV: chuẩn bị 1 còi. HS: Trang phục gọn gàng III\-Các hoạt động dạy – học: Khởi động:(5’) GV tập hợp lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học. Cán sự dẫn đầu cả lớp chạy xung quanh sân tập, sau đí đi thường hít thở sâu.Cán sự bắt giọng bài hát. KTBC:(3’) Gọi hs thực hiện 8 động tác đã học. GV cùng cả lớp nhận xét. Bài mới:(22’) a/-GT bài: Ôn 2 trò chơi “bỏ khăn.”nhóm ba nhóm bảy” b/-Các hoạt động : Thời lượng Hoạt động dạy Hoạt động học 6’ 8' 8’ Hoạt động1 :Ôn 8 động tác : vươn thở và tay, chân, lườn, bụng , toàn thân, nhảy, điều hòa.. -Mục tiêu: thực hiện được động tác Cách tiến hành : - Điều khiển cả lớp thực hiện. - Tập theo tổ.GV đến các tổ giúp đỡ, sửa sai cho các em. - Từng tổ trình diễn. Hoạt động 2: ôn điểm số 1-2,1-2 theo đội hinh vòng tròn -Mục tiêu : thực hiện động tác tương đối đúng theo nhịp hô. -Cách tiến hành: - Thực hiện động tác mẫu. - Gọi 1-2 HS thực hiện. -Gọi 1 tổ thực hiện. - Tập theo lớp. Hoạt động 3: Trò chơi:” bịt mắt bắt dê” -Mục tiêu: Bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được. .-Cách tiến hành: Nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi, Cho cả lớp chơi thử và chơi chính thức -Thực hiện động tác dưới sự điều khiển của GV. Lớp ở tư thế 4 hàng ngang. - Các tổ về vị trí tập luyện động tác,tổ trưởng điều khiển. - Cán sự hô nhịp cả lớp thực hiện động tác, GV quan sát sửa sai cho các em. - Cả lớp tập theo đội hình vòng tròn dưới sự điều khiển của gv. - Cả lớp tập theo đội hình vòng tròn dưới sự điều khiển của gv. - HS tham gia trò chơi. Củng cố (5’)GV gọi một số HS thực hiện 8 động tác đã học. - GV hướng dẫn hs thả lỏng,hát. IV/-Hoạt động nối tiếp:(1’) GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học và giao bt về tập 8 động tác . Rút kinh nghiệm : TUẦN: 13 TIẾT: 2 BÀI 26: ĐIỂM SỐ 1-2 THEO ĐỘI HÌNH VÒNG TRÒN TRÒ CHƠI: “NHÓM BA NHOM BẢY” Ngày soạn: 09/11/2011 Ngày dạy: 16/11/2011 I\-Mục tiêu: Trò chơi: “nhóm ba nhóm bảy”.Biết cách chơi và tham gia được trò chơi. Ôn điểm số 1-2,1-2 theo đội hình hàng dọc và đội hình hàng ngang, điểm số 1-2 theo đội hình vòng tròn. Biết cách điểm số. II\-Đồ dùng dạy học: GV: chuẩn bị 1 còi. HS: Trang phục gọn gàng III\-Các hoạt động dạy – học: Khởi động:(5’) GV tập hợp lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học. Cán sự dẫn đầu cả lớp chạy xung quanh sân tập, sau đí đi thường hít thở sâu.Cán sự bắt giọng bài hát. KTBC:(3’) Gọi hs thực hiện 8 động tác đã học. GV cùng cả lớp nhận xét. Bài mới:(22’) a/-GT bài: Học điểm số 1-2 theo đôi hình vòng tròn. b/-Các hoạt động : Thời lượng Hoạt động dạy Hoạt động học 7’ 7' 8’ Hoạt động1 :Ôn 8 động tác : vươn thở và tay, chân, lườn, bụng , toàn thân, nhảy, điều hòa.. -Mục tiêu: thực hiện được động tác . Cách tiến hành : - Điều khiển cả lớp thực hiện. - Tập theo tổ.GV đến các tổ giúp đỡ,sửa sai cho các em. - Từng tổ trình diễn. Hoạt động 2: ôn điểm số 1-2,1-2 -Mục tiêu : thực hiện động tác tương đối đúng theo nhịp hô. -Cách tiến hành: - Thực hiện động tác mẫu. - Gọi 1-2 HS thực hiện. -Gọi 1 tổ thực hiện. - Tập theo lớp. Hoạt động3:Trò chơi:“Nhóm ba nhóm bảy” -Mục tiêu: Bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được. .-Cách tiến hành: Nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi, Cho cả lớp chơi thử và chơi chính thức -Thực hiện động tác dưới sự điều khiển của GV. Lớp ở tư thế 4 hàng ngang. - Các tổ về vị trí tập luyện động tác,tổ trưởng điều khiển. - Cán sự hô nhịp cả lớp thực hiện động tác, GV quan sát sửa sai cho các em. 1 2 1 2 1(hết) - Quan sát động tác mẫu. - HS thực hiện. - Các tổ còn lại quan sát nhận xét. - Cả lớp thực hiện với sự điều khiển của GV. - Cả lớp tập theo đội hình vòng tròn dưới sự điều khiển của gv. Củng cố(4’)GV gọi một số HS thực hiện 8 động tác đã học. - GV hướng dẫn hs thả lỏng.hát IV/-Hoạt động nối tiếp:(1’) GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học và giao bt về tập 8 động tác . Rút kinh nghiệm : TUẦN:14 TIẾT:1 BÀI 27: ĐI THƯỜNG THEO NHỊP - TRÒ CHƠI : “VÒNG TRÒN “ Ngày soạn:15/11/2011 Ngày dạy: 22/11/2011 I\-Mục tiêu: Đi thường theo nhịp.Thực hiện được đi thường theo nhịp Trò chơi:”vòng tròn”. Bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được. II\-Đồ dùng dạy học: GV: chuẩn bị 1 còi. HS: Trang phục gọn gàng III\-Các hoạt động dạy – học: Khởi động:(5’) GV tập hợp lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học. Cán sự dẫn đầu cả lớp chạy xung quanh sân tập, sau đí đi thường hít thở sâu.Cán sự bắt giọng bài hát. KTBC:(3’) Gọi hs thực hiện 8 động tác đã học. GV cùng cả lớp nhận xét. Bài mới:(22’) a/-GT bài: trò chơi vòng tròn. b/-Các hoạt động : Thời lượng Hoạt động dạy Hoạt động học 8’ 7' 7’ Hoạt động1 :Ôn 8 động tác : vươn thở và tay, chân, lườn, bụng , toàn thân, nhảy, điều hòa.. -Mục tiêu: thực hiện được động tác Cách tiến hành : - Điều khiển cả lớp thực hiện. - Tập theo tổ.GV đến các tổ giúp đỡ, sửa sai cho các em. - Từng tổ trình diễn. Họat động 2: Ôn đi thường theo nhịp. Mục tiêu: Bước đầu thực hiện được động tác đi thường theo nhịp Cách tiến hành: -Làm mẫu động tác -Gọi HS thực hiện động tác Hoạt động 2: Học trò chơi: “vòng tròn” -Mục tiêu: Bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được. -Cách tiến hành: Nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi. - Cho cả lớp chơi thử và chơi chính thức -Thực hiện động tác dưới sự điều khiển của GV. Lớp ở tư thế 4 hàng ngang. - Các tổ về vị trí tập luyện động tác,tổ trưởng điều khiển. - Cán sự hô nhịp cả lớp thực hiện động tác, GV quan sát sửa sai cho các em. -Quan sát -Thực hiện động tác(nhịp 1 bước chân trái, nhịp 2 bước chân phải). - Cả lớp tập theo đội hình vòng tròn dưới sự điều khiển của gv. - HS tham gia trò chơi. Củng cố:(5’)GV gọi một số HS thực hiện 8 động tác đã học. - GV hướng dẫn hs thả lỏng,hát. IV/-Hoạt động nối tiếp:(1’) GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học và giao bt về tập 8 động tác . Rút kinh nghiệm : ____________________________________________________________________________________ TUẦN:14 TIẾT:2 BÀI 28: TRÒ CHƠI : “VÒNG TRÒN “ Ngày soạn:16/11/2011 Ngày dạy: 23/11/2011 I\-Mục tiêu: Đi thường theo nhịp.Thực hiện được đi thường theo nhịp Trò chơi:”vòng tròn”. Bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được. II\-Đồ dùng dạy học: GV: chuẩn bị 1 còi. HS: Trang phục gọn gàng III\-Các hoạt động dạy – học: Khởi động:(5’) GV tập hợp lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học. Cán sự dẫn đầu cả lớp chạy xung quanh sân tập, sau đí đi thường hít thở sâu.Cán sự bắt giọng bài hát. KTBC:(3’) Gọi hs thực hiện 8 động tác đã học. GV cùng cả lớp nhận xét. Bài mới:(22’) a/-GT bài: trò chơi vòng tròn. b/-Các hoạt động : Thời lượng Hoạt động dạy Hoạt động học 8’ 7’ 7’ Hoạt động1 :Ôn 8 động tác : vươn thở và tay, chân, lườn, bụng , toàn thân, nhảy, điều hòa.. -Mục tiêu: thực hiện được động tác . Cách tiến hành : - Điều khiển cả lớp thực hiện. - Tập theo tổ.GV đến các tổ giúp đỡ, sửa sai cho các em. - Từng tổ trình diễn. Họat động 2: Ôn đi thường theo nhịp. Mục tiêu: Bước đầu thực hiện được động tác đi thường theo nhịp Cách tiến hành: -Làm mẫu động tác -Gọi HS thực hiện động tác Hoạt động 3: Học trò chơi: “vòng tròn” -Mục tiêu: tham gia chơi nhiệt tình và tương đối đúng . -Cách tiến hành: Nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi: + Nhảy chuyển từ 1 thành 2 vòng tròn theo khẩu lệnh. + Vỗ tay kết hợp nghiên đầu. + Đi nhúng chân vỗ tay kết hợp nghiên đầu như múa. +Đứng quay mặt vào tâm đọc vần điệu. -Thực hiện động tác dưới sự điều khiển của GV. Lớp ở tư thế 4 hàng ngang. - Các tổ về vị trí tập luyện động tác,tổ trưởng điều khiển. - Cán sự hô nhịp cả lớp thực hiện động tác, GV quan sát sửa sai cho các em. -Quan sát -Thực hiện động tác(nhịp 1 bước chân trái, nhịp 2 bước chân phải). - Cả lớp tập theo đội hình vòng tròn dưới sự điều khiển của gv. - HS tham gia trò chơi. Củng cố: (4’) GV gọi một số HS thực hiện 8 động tác đã học. - GV hướng dẫn hs thả lỏng,hát. IV/-Hoạt động nối tiếp:(1’) GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học và giao bt về tập 8 động tác . Rút kinh nghiệm : TUẦN:15 TIẾT:1 BÀI 29: TRÒ CHƠI : “VÒNG TRÒN “ Ngày soạn:22/11/2011 Ngày dạy:29/11/2011 I\-Mục tiêu: Đi thường theo nhịp.Thực hiện được đi thường theo nhịp Trò chơi:”vòng tròn”. Bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được. Ơn bài thể dục phát triển chung. Thực hiện cơ bản đúng động tác. II\-Đồ dùng dạy học: GV: chuẩn bị 1 còi. HS: Trang phục gọn gàng III\-Các hoạt động dạy – học: Khởi động:(5’) GV tập hợp lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học. Cán sự dẫn đầu cả lớp chạy xung quanh sân tập, sau đí đi thường hít thở sâu.Cán sự bắt giọng bài hát. KTBC:(3’) Gọi hs thực hiện 8 động tác đã học. GV cùng cả lớp nhận xét. Bài mới:(22’) a/-GT bài: trò chơi vòng tròn. b/-Các hoạt động : Thời lượng Hoạt động dạy Hoạt động học 8’ 6’ 8’ Hoạt động1 :Ôn 8 động tác : vươn thở và tay, chân, lườn, bụng , toàn thân, nhảy, điều hòa.. -Mục tiêu: thực hiện được động tác Cách tiến hành : - Điều khiển cả lớp thực hiện. - Tập theo tổ.GV đến các tổ giúp đỡ, sửa sai cho các em. - Từng tổ trình diễn. Họat động 2: Ôn đi thường theo nhịp. Mục tiêu: Bước đầu thực hiện được động tác đi thường theo nhịp Cách tiến hành: -Làm mẫu động tác -Gọi HS thực hiện động tác Hoạt động 2: trò chơi: “vòng tròn” -Mục tiêu: tham gia chơi nhiệt tình và tương đối đúng . -Cách tiến hành: Nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi: + Nhảy chuyển từ 1 thành 2 vòng tròn theo khẩu lệnh. + Vỗ tay kết hợp nghiên đầu. + Đi nhúng chân vỗ tay kết hợp nghiên đầu như múa. +Đứng quay mặt vào tâm đọc vần điệu. -Thực hiện động tác dưới sự điều khiển của GV. Lớp ở tư thế 4 hàng ngang. - Các tổ về vị trí tập luyện động tác,tổ trưởng điều khiển. - Cán sự hô nhịp cả lớp thực hiện động tác, GV quan sát sửa sai cho các em. -Quan sát -Thực hiện động tác(nhịp 1 bước chân trái, nhịp 2 bước chân phải). - Cả lớp tập theo đội hình vòng tròn dưới sự điều khiển của gv. - HS tham gia trò chơi. Củng cố: (4’) GV gọi một số HS thực hiện 8 động tác đã học. - GV hướng dẫn hs thả lỏng,hát. IV/-Hoạt động nối tiếp: (1’) GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học và giao bt về tập 8 động tác . Rút kinh nghiệm : ____________________________________________________________________________________ TUẦN:15 TIẾT:2 BÀI 31: TRÒ CHƠI : “VÒNG TRÒN ““,NHÓM BA NHÓM BẢY’’ Ngày soạn:23/11/2011 Ngày dạy:30/11/2011 I\-Mục tiêu: Ôn bài thể dục ptc .Thực hiện cơ bản đúng động tác. Trò chơi:”vòng tròn”, nhóm ba nhóm bảy”. Biết cách chơi và tham gia chơi được. II\-Đồ dùng dạy học: GV: chuẩn bị 1 còi. HS: Trang phục gọn gàng III\-Các hoạt động dạy – học: Khởi động:(5’) GV tập hợp lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học. Cán sự dẫn đầu cả lớp chạy xung quanh sân tập, sau đí đi thường hít thở sâu.Cán sự bắt giọng bài hát. KTBC:(3’) Gọi hs thực hiện 8 động tác đã học. GV cùng cả lớp nhận xét. Bài mới:(22’) a/-GT bài: trò chơi vòng tròn,nhóm ba nhóm bảy. b/-Các hoạt động : Thời lượng Hoạt động dạy Hoạt động học 4’ 10’ 8’ Hoạt động1 :Ôn 8 động tác : vươn thở và tay, chân, lườn, bụng , toàn thân, nhảy, điều hòa.. -Mục tiêu: thực hiện được động tác . Cách tiến hành : - Điều khiển cả lớp thực hiện. - Tập theo tổ.GV đến các tổ giúp đỡ, sửa sai cho các em. - Từng tổ trình diễn. Hoạt động 2: trò chơi: “vòng tròn” -Mục tiêu: tham gia chơi nhiệt tình và tương đối đúng . -Cách tiến hành: Nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi: + Nhảy chuyển từ 1 thành 2 vòng tròn theo khẩu lệnh. + Vỗ tay kết hợp nghiên đầu. + Đi nhúng chân vỗ tay kết hợp nghiên đầu như múa. +Đứng quay mặt vào tâm đọc vần điệu. Hoạt động 3: trò chơi “Nhóm ba Nhóm bảy” -Mục tiêu: tham gia chơi nhiệt tình và tương đối đúng luật. -Cách tiến hành: Nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi,cho cả lớp chơi thử và chơi chính thức -Thực hiện động tác dưới sự điều khiển của GV. Lớp ở tư thế 4 hàng ngang. - Các tổ về vị trí tập luyện động tác,tổ trưởng điều khiển. - Cán sự hô nhịp cả lớp thực hiện động tác, GV quan sát sửa sai cho các em. - Cả lớp tập theo đội hình vòng tròn dưới sự điều khiển của gv. - HS tham gia trò chơi. - Cả lớp tập theo đội hình vòng tròn dưới sự điều khiển của gv. - HS tham gia trò chơi. Củng cố: (4’) GV gọi một số HS thực hiện 8 động tác đã học. - GV hướng dẫn hs thả lỏng,hát. IV/-Hoạt động nối tiếp: (1’) GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học và giao bt về tập 8 động tác . Rút kinh nghiệm : TUẦN:16 TIẾT:1 BÀI 31: TRÒ CHƠI : “VÒNG TRÒN “,NHÓM BA NHÓM BẢY” Ngày soạn: 29/11/2011 Ngày dạy:06/12/2011 I\-Mục tiêu: ÄÔn bài thể dục ptc. Thực hiện cơ bản đúng động tác ÄTrò chơi:”vòng tròn”, “nhóm ba nhóm bảy”.Biết cách chơi và tham gia chơi được. II\-Đồ dùng dạy học: GV: chuẩn bị 1 còi. HS: Trang phục gọn gàng III\-Các hoạt động dạy – học: Khởi động:(5’) GV tập hợp lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học. Cán sự dẫn đầu cả lớp chạy xung quanh sân tập, sau đí đi thường hít thở sâu.Cán sự bắt giọng bài hát. KTBC:(3’) Gọi hs thực hiện 8 động tác đã học. GV cùng cả lớp nhận xét. Bài mới:(22’) a/-GT bài: “trò chơi vòng tròn”, “nhanh lên bạn ơi.” b/-Các hoạt động : Thời lượng Hoạt động dạy Hoạt động học 4’ 10’ 8’ Hoạt động1 :Ôn 8 động tác : vươn thở và tay, chân, lườn, bụng , toàn thân, nhảy, điều hòa.. -Mục tiêu: thực hiện được động tác Cách tiến hành : - Điều khiển cả lớp thực hiện. - Tập theo tổ.GV đến các tổ giúp đỡ, sửa sai cho các em. - Từng tổ trình diễn. Hoạt động 2: Học trò chơi: “vòng tròn” -Mục tiêu: tham gia chơi nhiệt tình và tương đối đúng . -Cách tiến hành: Nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi: + Nhảy chuyển từ 1 thành 2 vòng tròn theo khẩu lệnh. + Vỗ tay kết hợp nghiên đầu. + Đi nhúng chân vỗ tay kết hợp nghiên đầu như múa. +Đứng quay mặt vào tâm đọc vần điệu. - Đìêu khiển hs chơi Hoạt động 3: trò chơi “nhóm ba nhóm bảy “ -Mục tiêu: tham gia chơi nhiệt tình và tương đối đúng luật. -Cách tiến hành: -Nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi. - Cho cả lớp chơi thử và chơi chính thức -Thực hiện động tác dưới sự điều khiển của GV. Lớp ở tư thế 4 hàng ngang. - Các tổ về vị trí tập luyện động tác,tổ trưởng điều khiển. - Cán sự hô nhịp cả lớp thực hiện động tác, GV quan sát sửa sai cho các em. - Cả lớp tập theo đội hình vòng tròn dưới sự điều khiển của gv. - HS lăng nghe - HS tham gia trò chơi. - Cả lớp tập theo đội hình hàng dọc dưới sự điều khiển của gv. - HS tham gia trò chơi. Củng cố: (4’)GV gọi một số HS thực hiện 8 động tác đã học. - GV hướng dẫn hs thả lỏng,hát. IV/-Hoạt động nối tiếp: (1’) GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học và giao bt về tập 8 động tác . Rút kinh nghiệm: . ____________________________________________________________________________________ TUẦN:16 TIẾT:2 BÀI 33: TRÒ CHƠI : “VÒNG TRÒN “,NHANH LÊN BẠN ƠI” Ngày soạn: 30/11/2011 Ngày dạy:07/12/2011 I\-Mục tiêu: ÄÔn bài thể dục ptc. Thực hiện cơ bản đúng động tác ÄTrò chơi:”vòng tròn”, “nhanh lêên bạn ơi”.Biết cách chơi và tham gia chơi được. II\-Đồ dùng dạy học: GV: chuẩn bị 1 còi. HS: Trang phục gọn gàng III\-Các hoạt động dạy – học: Khởi động:(5’) GV tập hợp lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học. Cán sự dẫn đầu cả lớp chạy xung quanh sân tập, sau đí đi thường hít thở sâu.Cán sự bắt giọng bài hát. KTBC:(3’) Gọi hs thực hiện 8 động tác đã học. GV cùng cả lớp nhận xét. Bài mới:(22’) a/-GT bài: “trò chơi vòng tròn”, “nhanh lên bạn ơi.” b/-Các hoạt động : Thời lượng Hoạt động dạy Hoạt động học 4’ 10’ 8’ Hoạt động1 :Ôn 8 động tác : vươn thở và tay, chân, lườn, bụng , toàn thân, nhảy, điều hòa.. -Mục tiêu: thực hiện được động tác Cách tiến hành : - Điều khiển cả lớp thực hiện. - Tập theo tổ.GV đến các tổ giúp đỡ, sửa sai cho các em. - Từng tổ trình diễn. Hoạt động 2: Học trò chơi: “vòng tròn” -Mục tiêu: tham gia chơi nhiệt tình và tương đối đúng . -Cách tiến hành: Nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi: + Nhảy chuyển từ 1 thành 2 vòng tròn theo khẩu lệnh. + Vỗ tay kết hợp nghiên đầu. + Đi nhúng chân vỗ tay kết hợp nghiên đầu như múa. +Đứng quay mặt vào tâm đọc vần điệu. - Đìêu khiển hs chơi Hoạt động 3: trò chơi “nhanh lên bạn ơi” -Mục tiêu: tham gia chơi nhiệt tình và tương đối đúng luật. -Cách tiến hành: Nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi,cho cả lớp chơi thử và chơi chính thức -Thực hiện động tác dưới sự điều khiển của GV. Lớp ở tư thế 4 hàng ngang. - Các tổ về vị trí tập luyện động tác,tổ trưởng điều khiển. - Cán sự hô nhịp cả lớp thực hiện động tác, GV quan sát sửa sai cho các em. - Cả lớp tập theo đội hình vòng tròn dưới sự điều khiển của gv. - HS lăng nghe - HS tham gia trò chơi. - Cả lớp tập theo đội hình hàng dọc dưới sự điều khiển của gv. - HS tham gia trò chơi. Củng cố: (4’) GV gọi một số HS thực hiện 8 động tác đã học. - GV hướng dẫn hs thả lỏng,hát. IV/-Hoạt động nối tiếp: (1’) GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học và giao bt về tập 8 động tác . Rút kinh nghiệm : TUẦN: 17 TIẾT:1 BÀI 33: TRÒ CHƠI : “BỊT MẮT BẮT DÊ”, “NHÓM BA NHÓM BẢY" Ngày soạn:06/12/2011 Ngày dạy: 13/12/2011 I\-Mục tiêu: Trò chơi:”Bịt mắt bắt dê”, “nhóm ba nhóm bảy”. Biết cách chơi và tham gia chơi được. II\-Đồ dùng dạy học: GV: chuẩn bị 1 còi. HS: Trang phục gọn gàng III\-Các hoạt động dạy – học: Khởi động:(5’) GV tập hợp lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học. Cán sự dẫn đầu cả lớp chạy xung quanh sân tập, sau đó đi thường hít thở sâu.Cán sự bắt giọng bài hát. KTBC:(3’) Gọi hs thực hiện 8 động tác đã học. GV cùng cả lớp nhận xét. Bài mới:(22’) a/-GT bài: trò chơi bịt mắt bắt dê,nhóm ba nhóm bảy b/-Các hoạt động : Thời lượng Hoạt động dạy Hoạt động học 4’ 10’ 8’ Hoạt động1 :Ôn 8 động tác : vươn thở và tay, chân, lườn, bụng , toàn thân, nhảy, điều hòa.. -Mục tiêu: thực hiện được động tác Cách tiến hành : - Điều khiển cả lớp thực hiện. - Tập theo tổ.GV đến các tổ giúp đỡ, sửa sai cho các em. - Từng tổ trình diễn. Hoạt động 2: Học trò chơi: “nhóm ba nhóm bảy” -Mục tiêu: tham gia chơi nhiệt tình và tương đối đúng . -Cách tiến hành: Nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi:( kết hợp vần điệu) Hoạt động 3: trò chơi “Bịt mắt bắt dê“ -Mục tiêu: tham gia chơi nhiệt tình và tương đối đúng luật. -Cách tiến hành: Nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi,cho cả lớp chơi thử và chơi chính thức -Thực hiện động tác dưới sự điều khiển của GV. Lớp ở tư thế 4 hàng ngang. - Các tổ về vị trí tập luyện động tác,tổ trưởng điều khiển. - Cán sự hô nhịp cả lớp thực hiện động tác, GV quan sát sửa sai cho các em. - Cả lớp tập theo đội hình vòng tròn dưới sự điều khiển của gv. - HS tham gia trò chơi thử và chơi chính thức. - Cả lớp tập theo đội hình vòng tròn dưới sự điều khiển của gv. - HS tham gia trò chơi. Củng cố: (4’) GV gọi một số HS thực hiện 8 động tác đã học. - GV hướng dẫn hs thả lỏng,hát. IV/-Hoạt động nối tiếp: (1’) GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học và giao bt về tập 8 động tác . Rút kinh nghiệm : ____________________________________________________________________________________ TUẦN: 17 TIẾT:2 BÀI 34: TRÒ CHƠI : “VÒNG TRÒN” “,BỎ KHĂN” Ngày soạn:07/12/2011 Ngày dạy: 14/12/2011 I\-Mục tiêu: ÄTrò chơi:”vòng tròn”,”bỏ khăn”.Biết cách chơi và tham gi

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docLỚP 2 (T11-T18).doc