Giáo án Thể dục 2 - Tuần 19 đến 28

TUẦN:24

Bài 24: BÀI THỂ DỤC - TRÒ CHƠI

I. MỤC TIÊU :

 KT

Ôn 6 động tác: vươn thơ, tay, chân, vặn mình, bụng, phối hợp của bài thể dục. Học động tác điều hòa.

 Trò chơi: “ nhảy đúng nhảy nhanh”

 KN:

Tham gia chơi ở mức ban đầu .

Thực hiện được động tác ở mức cơ bản đúng.

TĐ:

Nghiêm túc, trật tự .

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

Giáo viên :chuẩn bị còi,tranh động tác điều hòa.

Học sinh : trang phục gọn gàng, có giầy càng tốt

 

doc20 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 27/11/2018 | Lượt xem: 221 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục 2 - Tuần 19 đến 28, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN:19 Bài 19: BÀI THỂ DỤC - TRÒ CHƠI Ngày soạn: 27\12\2011 Ngày dạy: 03\01\2012 I. MỤC TIÊU : KT ÄLàm quen hai động tác: vươn thở, tay của bài thể dục. ÄÔn lại trò chơi: “nhảy ô tiếp sức “ KN: ÄTham gia chơi ở mức ban đầu ÄThực hiện được ở mức cơ bản đúng. TĐ: ÄNghiêm túc, trật tự . II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : ÄGiáo viên :chuẩn bị còi,kẻ sân trò chơi nhảy ô. ÄHọc sinh : trang phục gọn gàng, có giầy càng tốt III . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1.Khởi động : (2’- 3’ ) Gv giúp cán sự tập hợp lớp , phổ biến nội dung và yêu cầu bài học Chạy nhẹ nhàng theo đội hình hàng dọc,đi thường hít thở sâu. 2.Kiểm tra bài cũ : ( 3’-4’ ) GV gọi hs thực hiện động tác RLTTCB đã học. 3.Bài mới : ( 20’ – 22’ ) Giới thiệu bài :trò chơi :”Nhảy ô tiếp sức “ Các hoạt động : Thời lượng Hoạt động dạy Hoạt động học 6’-8’ 6’-8’ 4’-6’ - Hoạt động 1: Học động tác vươn thở Mục tiêu : Thực hiện động tác tương đối đúng. Cách tiến hành : - Làm mẫu động tác 1-2 lần. - Y/c 1-2 HS thực hiện động tác. - Y/c HS cả lớp thực hiện động tác. - Hoạt động 2: Học động tác tay Mục tiêu: : Thực hiện động tác tương đối đúng. Cách tiến hành : - Làm mẫu động tác 1-2 lần. - Y/c 1-2 HS thực hiện động tác. - Y/c HS cả lớp thực hiện động tác. ¯Ôn kết hợp hai động tác vươn thở và động tác tay. - GV nhận xét,tuyên dương. - Họat động 3:Trò chơi “nhảy ô tiếp sức.” -Mục tiêu : Tham gia trò chơi tương đối đúng luật. -Cách tiến hành: - Nêu tên trò chơi, cách chơi, làm mẩu trò chơi cho hs nắm được cách chơi . - Sau đó cho hs làm quen dần với cách chơi.Quan sát và làm trọng tài. - GV nhận xét,tuyên dương. -Quan sát. - Cả lớp quan sát cùng nhận xét. - HS thực hiện động tác theo đội hình hàng ngang dưới sự điều khiển của GV. -Quan sát. - Cả lớp quan sát cùng nhận xét. - HS thực hiện động tác theo đội hình hàng ngang dưới sự điều khiển của GV. -Thực hiện theo đội hình hàng ngang dưới sự điều khiển của GV. - Quan sát. -Chơi thử . -Chơi chính thức có phân thắng thua giữa các tổ. 4.Củng cố:(4’-5’) -Gọi HS nhắc lại nội dung bài học. IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP:(1’) -GV giao bt về nhà ôn động tác đứng cơ bản, đứng hai tay ra trước,đi thường theo nhịp. -Nhận xét tiết học. -Rút kinh nghiệm: . TUẦN:20 Bài 20: BÀI THỂ DỤC - TRÒ CHƠI Ngày soạn:03\01\2012 Ngày dạy: 10\01\2012 I. MỤC TIÊU : KT ÄÔn hai động tác: vươn thở, tay của bài thể dục. Học động tác chân ÄÔn lại trò chơi: “nhảy ô tiếp sức “ ÄÔn điểm số hàng dọc theo tổ. KN: ÄTham gia chơi ở mức ban đầu ÄThực hiện được động tác ở mức cơ bản đúng. TĐ: ÄNghiêm túc, trật tự . II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : ÄGiáo viên :chuẩn bị còi,kẻ sân trò chơi nhảy ô. ÄHọc sinh : trang phục gọn gàng, có giầy càng tốt III . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1.Khởi động : (2’- 3’ ) Gv giúp cán sự tập hợp lớp , phổ biến nội dung và yêu cầu bài học Chạy nhẹ nhàng theo đội hình hàng dọc,đi thường hít thở sâu. 2.Kiểm tra bài cũ : ( 3’-4’ ) GV gọi hs thực hiện động tác RLTTCB đã học. 3.Bài mới : ( 20’ – 22’ ) Giới thiệu bài :trò chơi :”Nhảy ô tiếp sức “ Các hoạt động : Thời lượng Hoạt động dạy Hoạt động học 6’-8’ 6’-8’ 4’-6’ - Hoạt động 1: Ôn động tác vươn thở, tay: Mục tiêu : Thực hiện động tác tương đối đúng. Cách tiến hành : - Làm mẫu động tác 1-2 lần. - Y/c 1-2 HS thực hiện 2 động tác. - Y/c HS cả lớp thực hiện động tác. - GV nhận xét,tuyên dương. - Hoạt động 2: Học động tác chân Mục tiêu: : Thực hiện động tác tương đối đúng. Cách tiến hành : - Làm mẫu động tác 1-2 lần. - Y/c 1-2 HS thực hiện động tác. - Y/c HS cả lớp thực hiện động tác. ¯Ôn kết hợp ba động tác vươn thở và động tác tay,chân. - Họat động 3:Trò chơi “nhảy ô tiếp sức.” -Mục tiêu : Tham gia trò chơi tương đối đúng luật. -Cách tiến hành: - Nêu tên trò chơi, cách chơi, làm mẩu trò chơi cho hs nắm được cách chơi . - Sau đó cho hs làm quen dần với cách chơi.Quan sát và làm trọng tài. - GV nhận xét,tuyên dương. -Quan sát. - Cả lớp quan sát cùng nhận xét. - HS thực hiện động tác theo đội hình hàng ngang dưới sự điều khiển của GV. -Quan sát. - Cả lớp quan sát cùng nhận xét. - HS thực hiện động tác theo đội hình hàng ngang dưới sự điều khiển của GV. -Thực hiện theo đội hình hàng ngang dưới sự điều khiển của GV. - Quan sát. -Chơi thử . -Chơi chính thức có phân thắng thua giữa các tổ. 4.Củng cố:(4’-5’) -Gọi HS nhắc lại nội dung bài học. IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP:(1’) -GV giao bt về nhà ôn động tác đứng cơ bản, đứng hai tay ra trước,đi thường theo nhịp. -Nhận xét tiết học. -Rút kinh nghiệm: TUẦN:21 Bài 21: BÀI THỂ DỤC - TRÒ CHƠI Ngày soạn: 24\01\2012 Ngày dạy: 31\01\2012 I. MỤC TIÊU : KT ÄÔn ba động tác: vươn thơ, tay, chân của bài thể dục. Học động tác vặn mình. ÄÔn lại trò chơi: “nhảy ô tiếp sức “ ÄÔn điểm số hàng dọc theo tổ. KN: ÄTham gia chơi ở mức ban đầu . ÄThực hiện được động tác ở mức cơ bản đúng. TĐ: ÄNghiêm túc, trật tự . II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : ÄGiáo viên :chuẩn bị còi,tranh động tác vặn mình, kẻ sân trò chơi nhảy ô. ÄHọc sinh : trang phục gọn gàng, có giầy càng tốt III . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1.Khởi động : (2’- 3’ ) Gv giúp cán sự tập hợp lớp , phổ biến nội dung và yêu cầu bài học Chạy nhẹ nhàng theo đội hình hàng dọc,đi thường hít thở sâu. 2.Kiểm tra bài cũ : ( 3’-4’ ) GV gọi hs thực hiện 3 động tác đã học. 3.Bài mới : ( 20’ – 22’ ) Giới thiệu bài : trò chơi :”Nhảy ô tiếp sức “ Các hoạt động : Thời lượng Hoạt động dạy Hoạt động học 6’-8’ 6’-8’ 4’-6’ - Hoạt động 1: Ôn động tác vươn thở, tay chân: Mục tiêu : Thực hiện động tác tương đối đúng. Cách tiến hành : - Làm mẫu động tác 1-2 lần. - Y/c 1-2 HS thực hiện 3 động tác. - Y/c HS cả lớp thực hiện động tác. - Hoạt động 2: Học động tác vặn mình Mục tiêu: : Thực hiện động tác tương đối đúng. Cách tiến hành : - Đính tranh động tác vặn mình. - Làm mẫu động tác 1-2 lần. - Y/c 1-2 HS thực hiện động tác. - Y/c HS cả lớp thực hiện động tác. ¯Ôn kết hợp 4 động tác vươn thở và động tác tay,chân, vặn mình. - Họat động 3:Trò chơi “nhảy ô tiếp sức.” -Mục tiêu : Tham gia trò chơi tương đối đúng luật. -Cách tiến hành: - Nêu tên trò chơi, cách chơi, làm mẩu trò chơi cho hs nắm được cách chơi . - Sau đó cho hs làm quen dần với cách chơi.Quan sát và làm trọng tài. - GV nhận xét,tuyên dương. -Quan sát. - Cả lớp quan sát cùng nhận xét. - HS thực hiện động tác theo đội hình hàng ngang dưới sự điều khiển của GV. -Quan sát. -Quan sát. - Cả lớp quan sát cùng nhận xét. - HS thực hiện động tác theo đội hình hàng ngang dưới sự điều khiển của GV. -Thực hiện theo đội hình hàng ngang dưới sự điều khiển của GV. - Quan sát. -Chơi thử . -Chơi chính thức có phân thắng thua giữa các tổ. 4.Củng cố:(4’-5’) -Gọi HS nhắc lại nội dung bài học. IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP:(1’) -GV giao bt về nhà ôn động tác đã học. -Nhận xét tiết học. -Rút kinh nghiệm: TUẦN:22 Bài 22: BÀI THỂ DỤC - TRÒ CHƠI Ngày soạn: 31\01\2012 Ngày dạy: 07\02\2012 I. MỤC TIÊU : KT ÄÔn 4 động tác: vươn thơ, tay, chân, vặn mình của bài thể dục. Học động tác bụng. ÄLàm quen với trò chơi: “ nhảy đúng nhảy nhanh” KN: ÄTham gia chơi ở mức ban đầu . ÄThực hiện được động tác ở mức cơ bản đúng. TĐ: ÄNghiêm túc, trật tự . II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : ÄGiáo viên :chuẩn bị còi,tranh động tác bụng. ÄHọc sinh : trang phục gọn gàng, có giầy càng tốt III . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1.Khởi động : (2’- 3’ ) Gv giúp cán sự tập hợp lớp , phổ biến nội dung và yêu cầu bài học Chạy nhẹ nhàng theo đội hình hàng dọc, đi thường hít thở sâu. 2.Kiểm tra bài cũ : ( 3’-4’ ) GV gọi hs thực hiện 4 động tác đã học. 3.Bài mới : ( 20’ – 22’ ) Giới thiệu bài :trò chơi :”Nhảy đúng nhảy nhanh “ Các hoạt động : Thời lượng Hoạt động dạy Hoạt động học 6’-8’ 6’-8’ 4’-6’ - Hoạt động 1: Ôn động tác vươn thở, tay chân, vặn mình.: Mục tiêu: thực hiện động tác tương đối đúng. Cách tiến hành : - Y/c 1-2 HS thực hiện 3 động tác. - Y/c HS cả lớp thực hiện động tác. - Hoạt động 2: Học động tác bụng. Mục tiêu: : thực hiện động tác tương đối đúng. Cách tiến hành : - Đính tranh động tác bụng. - Làm mẫu động tác 1-2 lần. - Y/c 1-2 HS thực hiện động tác. - Y/c HS cả lớp thực hiện động tác. ¯Ôn kết hợp 5 động tác vươn thở và động tác tay, chân, vặn mình, bụng. - Họat động 3:Trò chơi “nhảy đúng nhảy nhanh.” -Mục tiêu : Tham gia trò chơi tương đối đúng luật. -Cách tiến hành: - Nêu tên trò chơi, cách chơi, làm mẩu trò chơi cho hs nắm được cách chơi . - Sau đó cho hs làm quen dần với cách chơi.Quan sát và làm trọng tài. - GV nhận xét,tuyên dương. - Cả lớp quan sát cùng nhận xét. - HS thực hiện động tác theo đội hình hàng ngang dưới sự điều khiển của GV. -Quan sát. -Quan sát. - Cả lớp quan sát cùng nhận xét. - HS thực hiện động tác theo đội hình hàng ngang dưới sự điều khiển của GV. -Thực hiện theo đội hình hàng ngang dưới sự điều khiển của GV. - Quan sát. -Chơi thử . -Chơi chính thức có phân thắng thua giữa các tổ. 4.Củng cố:(4’-5’) -Gọi HS nhắc lại nội dung bài học. IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP:(1’) -GV giao bt về nhà ôn 5 động tác đã học. -Nhận xét tiết học. -Rút kinh nghiệm: . TUẦN:23 Bài 23: BÀI THỂ DỤC - TRÒ CHƠI Ngày soạn: 07\02\2012 Ngày dạy: 14\02\2012 I. MỤC TIÊU : KT ÄÔn 4 động tác: vươn thơ, tay, chân, vặn mình, bụng của bài thể dục. Học động tác phối hợp. Ä Trò chơi: “ nhảy đúng nhảy nhanh” KN: ÄTham gia chơi ở mức ban đầu . ÄThực hiện được động tác ở mức cơ bản đúng. TĐ: ÄNghiêm túc, trật tự . II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : ÄGiáo viên :chuẩn bị còi,tranh động tác bụng. ÄHọc sinh : trang phục gọn gàng, có giầy càng tốt III . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1.Khởi động : (2’- 3’ ) Gv giúp cán sự tập hợp lớp , phổ biến nội dung và yêu cầu bài học Chạy nhẹ nhàng theo đội hình hàng dọc, đi thường hít thở sâu. 2.Kiểm tra bài cũ : ( 3’-4’ ) GV gọi hs thực hiện 5 động tác đã học. 3.Bài mới : ( 20’ – 22’ ) Giới thiệu bài :trò chơi :”Nhảy đúng nhảy nhanh “ Các hoạt động : Thời lượng Hoạt động dạy Hoạt động học 6’-8’ 6’-8’ 4’-6’ - Hoạt động 1: Ôn động tác vươn thở, tay chân, vặn mình, bụng: Mục tiêu: thực hiện động tác tương đối đúng. Cách tiến hành : - Y/c 1-2 HS thực hiện 5 động tác. - Y/c HS cả lớp thực hiện động tác. - Hoạt động 2: Học động tác phối hợp. Mục tiêu: : thực hiện động tác tương đối đúng. Cách tiến hành : - Đính tranh động tác phối hợp. - Làm mẫu động tác 1-2 lần. - Y/c 1-2 HS thực hiện động tác. - Y/c HS cả lớp thực hiện động tác. ¯Ôn kết hợp 6 động tác vươn thở và động tác tay, chân, vặn mình, bụng,phối hợp. - Họat động 3:Trò chơi “nhảy đúng nhảy nhanh.” -Mục tiêu : Tham gia trò chơi tương đối đúng luật. -Cách tiến hành: - Nêu tên trò chơi, cách chơi, làm mẩu trò chơi cho hs nắm được cách chơi . - Sau đó cho hs làm quen dần với cách chơi.Quan sát và làm trọng tài. - GV nhận xét,tuyên dương. - Cả lớp quan sát cùng nhận xét. - HS thực hiện động tác theo đội hình hàng ngang dưới sự điều khiển của GV. -Quan sát. -Quan sát. - Cả lớp quan sát cùng nhận xét. - HS thực hiện động tác theo đội hình hàng ngang dưới sự điều khiển của GV. -Thực hiện theo đội hình hàng ngang dưới sự điều khiển của GV. - Quan sát. -Chơi thử . -Chơi chính thức có phân thắng thua giữa các tổ. 4.Củng cố:(4’-5’) -Gọi HS nhắc lại nội dung bài học. IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP:(1’) -GV giao bt về nhà ôn 6 động tác đã học. -Nhận xét tiết học. -Rút kinh nghiệm: . TUẦN:24 Bài 24: BÀI THỂ DỤC - TRÒ CHƠI Ngày soạn: 14\02\2012 Ngày dạy: 21\02\2012 I. MỤC TIÊU : KT ÄÔn 6 động tác: vươn thơ, tay, chân, vặn mình, bụng, phối hợp của bài thể dục. Học động tác điều hòa. Ä Trò chơi: “ nhảy đúng nhảy nhanh” KN: ÄTham gia chơi ở mức ban đầu . ÄThực hiện được động tác ở mức cơ bản đúng. TĐ: ÄNghiêm túc, trật tự . II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : ÄGiáo viên :chuẩn bị còi,tranh động tác điều hòa. ÄHọc sinh : trang phục gọn gàng, có giầy càng tốt III . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1.Khởi động : (2’- 3’ ) Gv giúp cán sự tập hợp lớp , phổ biến nội dung và yêu cầu bài học Chạy nhẹ nhàng theo đội hình hàng dọc, đi thường hít thở sâu. 2.Kiểm tra bài cũ : ( 3’-4’ ) GV gọi hs thực hiện 6 động tác đã học. 3.Bài mới : ( 20’ – 22’ ) Giới thiệu bài :trò chơi :”Nhảy đúng nhảy nhanh “ Các hoạt động : Thời lượng Hoạt động dạy Hoạt động học 6’-8’ 6’-8’ 4’-6’ - Hoạt động 1: Ôn động tác vươn thở, tay chân, vặn mình, bụng, phối hợp: Mục tiêu: thực hiện động tác tương đối đúng. Cách tiến hành : - Y/c 1-2 HS thực hiện 6 động tác. - Y/c HS cả lớp thực hiện động tác. - Hoạt động 2: Học động tác điều hòa. Mục tiêu: : thực hiện động tác tương đối đúng. Cách tiến hành : - Đính tranh động tác điều hòa. - Làm mẫu động tác 1-2 lần. - Y/c 1-2 HS thực hiện động tác. - Y/c HS cả lớp thực hiện động tác. ¯Ôn kết hợp 6 động tác vươn thở và động tác tay, chân, vặn mình, bụng,phối hợp, điều hòa. - Họat động 3:Trò chơi “nhảy đúng nhảy nhanh.” -Mục tiêu : Tham gia trò chơi tương đối đúng luật. -Cách tiến hành: - Nêu tên trò chơi, cách chơi, làm mẩu trò chơi cho hs nắm được cách chơi . - Sau đó cho hs làm quen dần với cách chơi.Quan sát và làm trọng tài. - GV nhận xét,tuyên dương. - Cả lớp quan sát cùng nhận xét. - HS thực hiện động tác theo đội hình hàng ngang dưới sự điều khiển của GV. -Quan sát. -Quan sát. - Cả lớp quan sát cùng nhận xét. - HS thực hiện động tác theo đội hình hàng ngang dưới sự điều khiển của GV. -Thực hiện theo đội hình hàng ngang dưới sự điều khiển của GV. - Quan sát. -Chơi thử . -Chơi chính thức có phân thắng thua giữa các tổ. 4.Củng cố:(4’-5’) -Gọi HS nhắc lại nội dung bài học. IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP:(1’) -GV giao bt về nhà ôn 6 động tác đã học. -Nhận xét tiết học. -Rút kinh nghiệm: . TUẦN:25 Bài 25: BÀI THỂ DỤC TRÒ CHƠI:”TÂNG CẦU” Ngày soạn: 21\02\2012 Ngày dạy: 28\02\2012 I. MỤC TIÊU : KT ÄÔn bài thể dục. Ä Trò chơi: “ tâng cầu” KN: ÄTham gia chơi ở mức ban đầu . ÄThực hiện được động tác ở mức cơ bản đúng. TĐ: ÄNghiêm túc, trật tự . II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : ÄGiáo viên :chuẩn bị còi,vợt, cầu. ÄHọc sinh : trang phục gọn gàng, có giầy càng tốt III . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1.Khởi động : (2’- 3’ ) Gv giúp cán sự tập hợp lớp , phổ biến nội dung và yêu cầu bài học Chạy nhẹ nhàng theo đội hình hàng dọc, đi thường hít thở sâu. 2.Kiểm tra bài cũ : ( 3’-4’ ) GV gọi hs thực hiện 7 động tác đã học. 3.Bài mới : ( 20’ – 22’ ) Giới thiệu bài :trò chơi :”Nhảy đúng nhảy nhanh “ Các hoạt động : Thời lượng Hoạt động dạy Hoạt động học 10’-12’ 8’-10’ - Hoạt động 1: Ôn động tác vươn thở, tay chân, vặn mình, bụng, phối hợp, điều hoà. Mục tiêu: thực hiện động tác tương đối đúng. Cách tiến hành : - Y/c 1-2 HS thực hiện 7 động tác. - Y/c HS cả lớp thực hiện động tác. ¯Ôn kết hợp 7 động tác vươn thở và động tác tay, chân, vặn mình, bụng,phối hợp, điều hòa. - Họat động 2:Trò chơi “tâng cầu” -Mục tiêu : Tham gia trò chơi tương đối đúng luật. -Cách tiến hành: - Nêu tên trò chơi, cách chơi, làm mẩu trò chơi cho hs nắm được cách chơi . - Sau đó cho hs làm quen dần với cách chơi.Quan sát và làm trọng tài. - GV nhận xét,tuyên dương. - Cả lớp quan sát cùng nhận xét. - HS thực hiện động tác theo đội hình hàng ngang dưới sự điều khiển của GV. - Quan sát. -Chơi thử . -Chơi chính thức có phân thắng thua giữa các tổ. 4.Củng cố:(4’-5’) -Gọi HS nhắc lại nội dung bài học. IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP:(1’) -GV giao bt về nhà ôn 7 động tác đã học. -Nhận xét tiết học. -Rút kinh nghiệm: . TUẦN:26 Bài 26: BÀI THỂ DỤC TRÒ CHƠI:”TÂNG CẦU” Ngày soạn: 28\02\2012 Ngày dạy: 06\03\2012 I. MỤC TIÊU : KT ÄÔn bài thể dục. Ä Trò chơi: “ tâng cầu” KN: ÄTham gia chơi ở mức ban đầu . ÄThực hiện được động tác ở mức cơ bản đúng. TĐ: ÄNghiêm túc, trật tự . II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : ÄGiáo viên :chuẩn bị còi,vợt, cầu. ÄHọc sinh : trang phục gọn gàng, có giầy càng tốt III . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1.Khởi động : (2’- 3’ ) Gv giúp cán sự tập hợp lớp , phổ biến nội dung và yêu cầu bài học Chạy nhẹ nhàng theo đội hình hàng dọc, đi thường hít thở sâu. 2.Kiểm tra bài cũ : ( 3’-4’ ) GV gọi hs thực hiện 7 động tác đã học. 3.Bài mới : ( 20’ – 22’ ) Giới thiệu bài :trò chơi :”tâng cầu“,ôn bài thể dục PTC Các hoạt động : Thời lượng Hoạt động dạy Hoạt động học 10’-12’ 8’-10’ - Hoạt động 1: Ôn động tác vươn thở, tay chân, vặn mình, bụng, phối hợp, điều hoaØ: Mục tiêu: thực hiện động tác tương đối đúng. Cách tiến hành: - Y/c 1-2 HS thực hiện 7 động tác. - Y/c HS cả lớp thực hiện động tác. ¯Ôn kết hợp 7 động tác vươn thở và động tác tay, chân, vặn mình, bụng,phối hợp, điều hòa. - Họat động 2:Trò chơi “tâng cầu” -Mục tiêu: Tham gia trò chơi tương đối đúng luật. -Cách tiến hành: - Nêu tên trò chơi, cách chơi, làm mẩu trò chơi cho hs nắm được cách chơi . - Sau đó cho hs làm quen dần với cách chơi.Quan sát và làm trọng tài. - GV nhận xét,tuyên dương. - Cả lớp quan sát cùng nhận xét. - HS thực hiện động tác theo đội hình hàng ngang dưới sự điều khiển của GV. - Quan sát. -Chơi thử . -Chơi chính thức có phân thắng thua giữa các tổ. 4.Củng cố:(4’-5’) -Gọi HS nhắc lại nội dung bài học. IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP:(1’) -GV giao bt về nhà ôn 7 động tác đã học. -Nhận xét tiết học. -Rút kinh nghiệm: . TUẦN:27 Bài 27: BÀI THỂ DỤC TRÒ CHƠI:”TÂNG CẦU” Ngày soạn: 06\03\2012 Ngày dạy: 13\03\2012 I. MỤC TIÊU : KT Ä bài thể dục. Ä Trò chơi: “ tâng cầu” KN: ÄTham gia chơi ở mức ban đầu . ÄHoàn thiên động tác bài thể dục. TĐ: ÄNghiêm túc, trật tự . II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : ÄGiáo viên :chuẩn bị còi,vợt, cầu. ÄHọc sinh : trang phục gọn gàng, có giầy càng tốt III . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1.Khởi động : (2’- 3’ ) Gv giúp cán sự tập hợp lớp , phổ biến nội dung và yêu cầu bài học Chạy nhẹ nhàng theo đội hình hàng dọc, đi thường hít thở sâu. 2.Kiểm tra bài cũ : ( 3’-4’ ) GV gọi hs thực hiện 7 động tác đã học. 3.Bài mới : ( 20’ – 22’ ) Giới thiệu bài:trò chơi :”tâng cầu“, ôn bài thể dục PTC Các hoạt động: Thời lượng Hoạt động dạy Hoạt động học 10’-12’ 8’-10’ - Hoạt động 1: Ôn động tác vươn thở, tay chân, vặn mình, bụng, phối hợp, điều hoaØ: Mục tiêu: thực hiện động tác tương đối đúng. Cách tiến hành: - Y/c 1-2 HS thực hiện 7 động tác. - Y/c HS cả lớp thực hiện động tác. ¯Ôn kết hợp 7 động tác vươn thở và động tác tay, chân, vặn mình, bụng,phối hợp, điều hòa. - Họat động 2:Trò chơi “tâng cầu” -Mục tiêu: Tham gia trò chơi tương đối đúng luật. -Cách tiến hành: - Nêu tên trò chơi, cách chơi, làm mẩu trò chơi cho hs nắm được cách chơi . - Sau đó cho hs làm quen dần với cách chơi.Quan sát và làm trọng tài. - GV nhận xét,tuyên dương. - Cả lớp quan sát cùng nhận xét. - HS thực hiện động tác theo đội hình hàng ngang dưới sự điều khiển của GV. - Quan sát. -Chơi thử . -Chơi chính thức có phân thắng thua giữa các tổ. 4.Củng cố:(4’-5’) -Gọi HS nhắc lại nội dung bài học. IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP:(1’) -GV giao bt về nhà ôn 7 động tác đã học. -Nhận xét tiết học. -Rút kinh nghiệm: . TUẦN:28 Bài 28: KIỂM TRA BÀI THỂ DỤC Ngày soạn: 13\03\2012 Ngày dạy: 20\03\2012 I. MỤC TIÊU : KT ÄKT bài thể dục. KN: ÄThuộc và thực hiện được động tác bài thể dục tương đối chính xác. TĐ: ÄNghiêm túc, trật tự . II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : ÄGiáo viên :chuẩn bị bàn ghế gv. ÄHọc sinh : trang phục gọn gàng, có giầy càng tốt III . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1.Khởi động : (2’- 3’ ) Gv giúp cán sự tập hợp lớp , phổ biến nội dung và yêu cầu bài học Chạy nhẹ nhàng theo đội hình hàng dọc, đi thường hít thở sâu. 2.Kiểm tra bài cũ : ( 3’-4’ ) GV gọi hs thực hiện 7 động tác đã học. 3.Bài mới : ( 20’ – 22’ ) Giới thiệu bài: KT bài thể dục PTC Các hoạt động: Thời lượng Hoạt động dạy Hoạt động học 5’-7’ 10’-15’ - Hoạt động 1: Ôn động tác vươn thở, tay chân, vặn mình, bụng, phối hợp, điều hoà: Mục tiêu: thực hiện động tác tương đối đúng. Cách tiến hành: - Y/c 1-2 HS thực hiện 7 động tác. - Y/c HS cả lớp thực hiện động tác. ¯Ôn kết hợp 7 động tác vươn thở và động tác tay, chân, vặn mình, bụng, phối hợp, điều hòa. - Họat động 2: KT bài thể dục PTC -Mục tiêu: Thuộc và thực hiện được động tác bài thể dục tương đối chính xác. -Cách tiến hành: Gọi tên học sinh KT - Cả lớp quan sát cùng nhận xét. - HS thực hiện động tác theo đội hình hàng ngang dưới sự điều khiển của GV. -Thực hiện theo từng nhóm 4.Củng cố:(4’-5’) -Gọi HS nhắc lại nội dung bài học. Đi thường -hát IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP:(1’) -GV giao bt về nhà ôn 7 động tác đã học. -Nhận xét tiết học. -Rút kinh nghiệm: .

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docLỚP 1 T19-28.doc
Tài liệu liên quan