Giáo án Thể dục 6 - Học kỳ 1

i/ MỤC ĐÍCH:

1. ĐHĐN : tiếp tục hoàn thiện những kĩ năng đã học .

2.Chạy nhanh : ôn một số động tác bổ trợ, trò chơi (do gv chọn) “ hoàng anh,hoàng yến”. yêu cầu thực hiện được bài tập.

3.Chạy bền : học một số bài tập, động tác bổ trợ (do gv chọn) “ chạy đường vòng số 8”

Kiến thức : biết tên và cách thực hiện các nội dung trên.

Kỹ năng: thực hiện cơ bản đúng các yêu cầu trên ,để rèn luyện sức khỏe và vận dụng được vào tự tập hàng ngày.

Thái độ: chấp hành tốt nội qui ,qui định nghiêm túc,không đùa giỡn, đảm bảo an toàn.Cần thường xuyên bảo vệ CSVC và dụng cụ học tập,chăm sóc cây xanh.

II/ CHUẨN BỊ:

+ Sân tr¬ường.

+ Học sinh vệ sinh sân bãi.

+ Giáo viên chuẩn bị còi, cờ vôi

 

doc51 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 01/06/2013 | Lượt xem: 8128 | Lượt tải: 12download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục 6 - Học kỳ 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
điều khiển. ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ € ‚ - cho häc sinh «n l¹i theo nhãm - kióm tra theo ®ît, mçi ®ît 3-5 häc sinh d­íi sù ®iòu khión cña gi¸o viªn. - mçi häc sinh tham gia mét lÇn mçi ®éng t¸c 2x8n tr­êng hîp ®Æc biÖt th× kt lÇn 2 nh­ng kh«ng qu¸ ®ióm 8 - häc sinh thùc hiÖn xong gv nhËn xÐt sau cho vò hµng ngåi. đội hình chuẩn bị €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ §éi h×nh 4 hµng ngang cs cho líp thùc hiÖn th¶ láng tay, ch©n, th©n sau ®ã dån hµng đội hình xuống lớp. €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ € €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ điểm số bài tỉ lệ so với lần trước tăng % giảm % 9 - 10 7 – 8 5 – 6 3 - 4 * nguyên nhân : thầy: ……………………………………………………………………............ trò :…………………………………………………………………………….. * hướng phấn đấu : thầy :…………………………………………………………………………… trò :…………………………………………………………………………….. tuần 7: đội hình đội ngũ tiết 14 chạy nhanh – chạy bền ngày soạn ngày dạy: i/ mục đích: 1. đhđn : tiếp tục hoàn thiện những kĩ năng đã học (có thể kt 15 phút) 2. chạy nhanh : đứng (mặt, vai, lưng) hướng chạy – xuất phát; trò chơi “chạy tiếp sức”. yêu cầu thực hiện được bài tập. 3 . chạy bền : chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên và một số động tác hồi tỉnh sau khi chạy. kiến thức : biết tên và cách thực hiện các nội dung trên. kỹ năng: thực hiện cơ bản đúng các yêu cầu trên ,để rèn luyện sức khỏe và vận dụng được vào tự tập hàng ngày. thái độ: chấp hành tốt nội qui ,qui định nghiêm túc,không đùa giỡn, đảm bảo an toàn.Kiến thức : biết tên và cách thực hiện các nội dung trên.Cần thường xuyên bảo vệ csvc và dụng cụ học tập,chăm sóc cây xanh. ii/ chuẩn bị: + sân trường. + học sinh vệ sinh sân bãi. + giáo viên chuẩn bị còi, cờ… iii/ tiến trình lên lớp: nội dung định lượng phương pháp tổ chức 1. ổn định tổ chức: a. nhận lớp: + nhận lớp + phổ biến nhiệm vụ yêu cầu tiết học. b. khởi động + xoay các khớp : cổ tay, cổ chân, gối, hông, vai... + ép dọc, ép ngang. + chạy bước nhỏ, nâng cao đùi tại chỗ 2. kiểm tra bài cũ: một số kỹ năng về đhđn đã học. 3. bài mới: a . đhđn : tiếp tục hoàn thiện những kĩ năng đã học * củng cố: - gv cùng hs củng cố lại một số kỹ năng khó của đhđn. b. chạy ngắn: - đứng (mặt, vai, lưng) hướng chạy – xuất phát; - trò chơi “chạy tiếp sức” ‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚ 10m ‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚ € c. chạy bền : chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên và một số động tác hồi tỉnh sau khi chạy. * thả lỏng, hồi tĩnh: thả lỏng chân, tay, toàn thân. 4. củng cố: nhận xét tiết học. 5.hướng dẫn - dặn dò: hướng dẫn và dặn bài tập về nhà ( 10’) ( 30’) 3’ ( 2’) - cán sự tập hợp lớp, báo cáo sĩ số. - giáo viên giới thiệu nội dung, yêu cầu bài học. - khởi động theo đội hình hàng ngang, do cán sự điều khiển. ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ € ‚ - gv gọi từng tổ lên thực hiện có 1 người chi huy-nhận xét-cho điểm. - gv đưa ra bài tập và nêu yêu cầu thực hiện kỹ năng, động tác. - gv gọi một nhóm ra thực hiện toàn bộ bài tập do gv điều khiển, các nhóm còn lại quan sát. €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ € - gv nhắc lại yêu cầu và chia nhóm hs luyện tập - hs luyện tập – gv quan sát hướng dẫn thêm - gv đưa ra bài tập và giảng giải và phân tích động tác - gv nêu yêu cầu thực hiện và điều khiển hs luyện tập. ‚‚‚‚‚‚‚‚ 30m ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ € * tập hợp - gv giới thiệu và hướng dẫn trò chơi - gv điều khiển – hs tham gia trò chơi * tập hợp đội hình hàng ngang gv giới thiệu về một số động tác hồi tỉnh sau khi chạy. - cho hs luyện tập chạy bền. - hs thực hiện động tác thả lỏng, hồi tĩnh. - gv nhận xét tiết học. - gv dặn dò hs luyện tập ở nhà. €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ € rút kinh nghiệm: thầy:………………………………………………………………………………................................................................................................................................................. trò:……………………………………………………………………………………........................................................................................................................................... duyệt : nhận xét bài sọan: Tuần 8: ÔN ĐHĐN - Chạy bền Ngày soạn:29/09 Tiết 15 Ngày dạy:03/10 I/ MỤC ĐÍCH: 1. ĐHĐN : tiếp tục hoàn thiện những kĩ năng đã học . 2 . Chạy bền : Luyện tập chạy bền Kiến thức : biết tên và cách thực hiện các nội dung trên. Kỹ năng: thực hiện cơ bản đúng các yêu cầu trên ,để rèn luyện sức khỏe và vận dụng được vào tự tập hàng ngày. Thái độ: chấp hành tốt nội qui ,qui định nghiêm túc,không đùa giỡn, đảm bảo an toàn.Cần thường xuyên bảo vệ CSVC và dụng cụ học tập,chăm sóc cây xanh. II/ CHUẨN BỊ: + Sân trường. + Học sinh vệ sinh sân bãi. + Giáo viên chuẩn bị còi, cờ. III/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội dung đ/lượng Phương pháp tổ chức 1. Ổn định tổ chức: a. Nhận lớp: + Nhận lớp + Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu tiết học. b. khởi động + Xoay các khớp : cổ tay, cổ chân, gối, hông, vai... + Ép dọc, ép ngang. + Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi tại chỗ 2. Kiểm tra bài cũ: không 3. Bài mới: a . ĐHĐN : tiếp tục hoàn thiện những kĩ năng đã học * Củng cố: - GV cùng hs củng cố lại một số kỹ năng khó của ĐHĐN. b. Chạy bền : - Luyện tận chạy trên sân trường.Nam 400m-nữ 300m * Thả lỏng, hồi tĩnh: Thả lỏng chân, tay, toàn thân. 4. Củng cố: Nhận xét tiết học. 5.Hướng dẫn - dặn dò: Luyện tập các kỹ năng ĐHĐN: tập hợp hàng dọc,dóng hàng,điểm số,báo cáo,giậm chân tại chỗ,đi đều để kiểm tra. ( 10’) ( 30’) 3’ ( 2’) - Cán sự tập hợp lớp, báo cáo sĩ số. - Giáo viên giới thiệu nội dung, yêu cầu bài học. - Khởi động theo đội hình hàng ngang, do cán sự điều khiển. ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ € ‚ - GV đưa ra bài tập và nêu yêu cầu thực hiện kỹ năng, động tác. - GV gọi một nhóm ra thực hiện toàn bộ bài tập do gv điều khiển, các nhóm còn lại quan sát. €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ € - GV nhắc lại yêu cầu và chia nhóm hs luyện tập - HS luyện tập – gv quan sát hướng dẫn thêm - Cho hs luyện tập chạy bền. - HS thực hiện động tác thả lỏng, hồi tĩnh. - GV nhận xét tiết học. - GV dặn dò HS luyện tập ở nhà. €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ € Tuần 8: ÔN ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ Tiết 16: Chạy nhanh – Chạy bền Ngày soạn:29/09 Ngày dạy:03/10 I/ MỤC ĐÍCH: 1. ĐHĐN : tiếp tục hoàn thiện những kĩ năng đã học . 2. Chạy nhanh : Ôn đứng (mặt, vai, lưng) hướng chạy – xuất phát;. yêu cầu thực hiện được bài tập. 3 . Chạy bền : Luyện tập chạy bền Kiến thức : biết tên và cách thực hiện các nội dung trên. Kỹ năng: thực hiện cơ bản đúng các yêu cầu trên ,để rèn luyện sức khỏe và vận dụng được vào tự tập hàng ngày. Thái độ: chấp hành tốt nội qui ,qui định nghiêm túc,không đùa giỡn, đảm bảo an toàn.Cần thường xuyên bảo vệ CSVC và dụng cụ học tập,chăm sóc cây xanh. II/ CHUẨN BỊ: + Sân trường. + Học sinh vệ sinh sân bãi. + Giáo viên chuẩn bị còi, cờ. III/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội dung đ/lượng Phương pháp tổ chức 1. ổn định tổ chức: a. Nhận lớp: + Nhận lớp + Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu tiết học. b. khởi động + Xoay các khớp : cổ tay, cổ chân, gối, hông, vai... + Ép dọc, ép ngang. + Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi tại chỗ 2. Kiểm tra bài cũ: không 3. Bài mới: a . ĐHĐN : tiếp tục hoàn thiện những kĩ năng đã học * Củng cố: - GV cùng hs củng cố lại một số kỹ năng khó của ĐHĐN. b. Chạy ngắn: ôn - Đứng (mặt, vai, lưng) hướng chạy – xuất phát; c. Chạy bền : - Luyện tận chạy trên sân trường.Nam 400m-nữ 300m * Thả lỏng, hồi tĩnh: Thả lỏng chân, tay, toàn thân. 4. Củng cố: Nhận xét tiết học. 5.Hướng dẫn - dặn dò: Luyện tập các kỹ năng ĐHĐN: tập hợp hàng dọc,dóng hàng,điểm số,báo cáo,giậm chân tại chỗ,đi đều để kiểm tra. ( 10’) ( 30’) 3’ ( 2’) - Cán sự tập hợp lớp, báo cáo sĩ số. - Giáo viên giới thiệu nội dung, yêu cầu bài học. - Khởi động theo đội hình hàng ngang, do cán sự điều khiển. ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ € ‚ - GV đưa ra bài tập và nêu yêu cầu thực hiện kỹ năng, động tác. - GV gọi một nhóm ra thực hiện toàn bộ bài tập do gv điều khiển, các nhóm còn lại quan sát. €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ € - GVnhắc lại yêu cầu và chia nhóm hs luyện tập - HS luyện tập – gv quan sát hướng dẫn thêm ‚‚‚‚‚‚‚‚ 30m ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ € - Cho hs luyện tập chạy bền. - HS thực hiện động tác thả lỏng, hồi tĩnh. - GV nhận xét tiết học. - GV dặn dò HS luyện tập ở nhà. €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ € IV.Rút kinh nghiệm: Thầy:………………………………………………………………………………................................................................................................................................................. Trò:……………………………………………………………………………………........................................................................................................................................... Duyệt tuần 8: Nhận xét bài sọan: Tuần : ÔN ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ Tiết : CHẠY NHANH – CHẠY BỀN Ngày soạn: Ngày dạy: I/ MỤC ĐÍCH: 1. ĐHĐN : tiếp tục hoàn thiện những kĩ năng đã học . 2.Chạy nhanh : ôn một số động tác bổ trợ, trò chơi (do gv chọn) “ hoàng anh,hoàng yến”. yêu cầu thực hiện được bài tập. 3.Chạy bền : học một số bài tập, động tác bổ trợ (do gv chọn) “ chạy đường vòng số 8” Kiến thức : biết tên và cách thực hiện các nội dung trên. Kỹ năng: thực hiện cơ bản đúng các yêu cầu trên ,để rèn luyện sức khỏe và vận dụng được vào tự tập hàng ngày. Thái độ: chấp hành tốt nội qui ,qui định nghiêm túc,không đùa giỡn, đảm bảo an toàn.Cần thường xuyên bảo vệ CSVC và dụng cụ học tập,chăm sóc cây xanh. II/ CHUẨN BỊ: + Sân trường. + Học sinh vệ sinh sân bãi. + Giáo viên chuẩn bị còi, cờ…vôi III/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: nội dung định lượng phương pháp tổ chức 1. Ổn định tổ chức: a. Nhận lớp: + Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu tiết học. b. Khởi động + Xoay các khớp : cổ tay, cổ chân, gối, hông, vai... + Ép dọc, ép ngang. + Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi tại chỗ 2. Kiểm tra bài cũ: không 3. Bài mới: a . ĐHĐN : tiếp tục hoàn thiện những kĩ năng đã học * Củng cố: - GV cùng hs củng cố lại một số kỹ năng khó của ĐHĐN. b. Chạy ngắn: ôn - Đứng (mặt, vai, lưng) hướng chạy – xuất phát; - Trò chơi : “ hoàng anh,hoàng yến” c. Chạy bền : - Chạy đường vòng số 8,hoặc lên dôc xuống dốc. * Thả lỏng, hồi tĩnh: thả lỏng chân, tay, toàn thân. 4. Củng cố: Nhận xét tiết học. 5.Hướng dẫn - dặn dò: Luyện tập các kỹ năng đhđn: tập hợp hàng dọc,dóng hàng,điểm số,báo cáo,giậm chân tại chỗ,đi đều để kiểm tra. ( 10’) ( 30’) 3’ ( 2’) - Cán sự tập hợp lớp, báo cáo sĩ số. - Giáo viên giới thiệu nội dung, yêu cầu bài học. - Khởi động theo đội hình hàng ngang, do cán sự điều khiển. ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ € ‚ - GV đưa ra bài tập và nêu yêu cầu thực hiện kỹ năng, động tác. - GV gọi một nhóm ra thực hiện toàn bộ bài tập do gv điều khiển, các nhóm còn lại quan sát. €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ € - GV nhắc lại yêu cầu và chia nhóm hs luyện tập - HS luyện tập – gv quan sát hướng dẫn thêm - GV đưa ra bài tập và giảng giải và phân tích động tác - GV nêu yêu cầu thực hiện và điều khiển hs luyện tập. ‚‚‚‚‚‚‚‚ 30m ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ € * Tập hợp - GV giới thiệu và hướng dẫn trò chơi - GV điều khiển – hs tham gia trò chơi - Cho hs luyện tập chạy bền. - HS thực hiện động tác thả lỏng, hồi tĩnh. - GV nhận xét tiết học. - GV dặn dò hs luyện tập ở nhà. €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ € Tuần : ÔN ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ Tiết : Chạy nhanh – Chạy bền Ngày soạn: Ngày dạy: I/ MỤC ĐÍCH: 1. ĐHĐN : tiếp tục hoàn thiện những kĩ năng đã học . 2. Chạy nhanh : Luyện tập Chạy bước nhỏ,chạy nâng cao đùi,chạy gót chạm mông. Yêu cầu thực hiện được bài tập. 3 . Chạy bền : Luyện tập chạy bền Kiến thức : biết tên và cách thực hiện các nội dung trên. Kỹ năng: thực hiện cơ bản đúng các yêu cầu trên ,để rèn luyện sức khỏe và vận dụng được vào tự tập hàng ngày. Thái độ: chấp hành tốt nội qui ,qui định nghiêm túc,không đùa giỡn, đảm bảo an toàn.Cần thường xuyên bảo vệ CSVC và dụng cụ học tập,chăm sóc cây xanh. II/ CHUẨN BỊ: + Sân trường. + Học sinh vệ sinh sân bãi. + Giáo viên chuẩn bị còi, cờ. III/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội dung đ/lượng Phương pháp tổ chức 1. ổn định tổ chức: a. Nhận lớp: + Nhận lớp + Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu tiết học. b. khởi động + Xoay các khớp : cổ tay, cổ chân, gối, hông, vai... + Ép dọc, ép ngang. + Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi tại chỗ 2. Kiểm tra bài cũ: không 3. Bài mới: a . ĐHĐN : tiếp tục hoàn thiện những kĩ năng đã học * Củng cố: - GV cùng hs củng cố lại một số kỹ năng khó của ĐHĐN. b. Chạy ngắn: - Luện tập: Chạy bước nhỏ,chạy nâng cao đùi,chạy gót chạm mông. c. Chạy bền : - Luyện tận chạy trên sân trường.Nam 400m-nữ 300m * Thả lỏng, hồi tĩnh: Thả lỏng chân, tay, toàn thân. 4. Củng cố: Nhận xét tiết học. 5.Hướng dẫn - dặn dò: Luyện tập các kỹ năng ĐHĐN: tập hợp hàng dọc,dóng hàng,điểm số,báo cáo,giậm chân tại chỗ,đi đều để kiểm tra. ( 10’) ( 30’) 3’ ( 2’) - Cán sự tập hợp lớp, báo cáo sĩ số. - Giáo viên giới thiệu nội dung, yêu cầu bài học. - Khởi động theo đội hình hàng ngang, do cán sự điều khiển. ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ € ‚ - GV đưa ra bài tập và nêu yêu cầu thực hiện kỹ năng, động tác. - GV gọi một nhóm ra thực hiện toàn bộ bài tập do gv điều khiển, các nhóm còn lại quan sát. €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ € - GVnhắc lại yêu cầu và chia nhóm hs luyện tập - HS luyện tập – gv quan sát hướng dẫn thêm - Cho hs luyện tập chạy bền. - HS thực hiện động tác thả lỏng, hồi tĩnh. - GV nhận xét tiết học. - GV dặn dò HS luyện tập ở nhà. €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ € IV.Rút kinh nghiệm: Thầy:………………………………………………………………………………................................................................................................................................................. Trò:……………………………………………………………………………………........................................................................................................................................... Duyệt tuần 9: Nhận xét bài sọan: Tuần 10: ÔN ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ Tiết 19: CHẠY NHANH – CHẠY BỀN Ngày soạn:05/10 Ngày dạy:10/10 i/ MỤC ĐÍCH: 1. ĐHĐN : tiếp tục hoàn thiện những kĩ năng đã học . 2.Chạy nhanh : ôn một số động tác bổ trợ, trò chơi (do gv chọn) “ hoàng anh,hoàng yến”. yêu cầu thực hiện được bài tập. 3.Chạy bền : học một số bài tập, động tác bổ trợ (do gv chọn) “ chạy đường vòng số 8” Kiến thức : biết tên và cách thực hiện các nội dung trên. Kỹ năng: thực hiện cơ bản đúng các yêu cầu trên ,để rèn luyện sức khỏe và vận dụng được vào tự tập hàng ngày. Thái độ: chấp hành tốt nội qui ,qui định nghiêm túc,không đùa giỡn, đảm bảo an toàn.Cần thường xuyên bảo vệ CSVC và dụng cụ học tập,chăm sóc cây xanh. II/ CHUẨN BỊ: + Sân trường. + Học sinh vệ sinh sân bãi. + Giáo viên chuẩn bị còi, cờ…vôi III/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: nội dung định lượng phương pháp tổ chức 1. Ổn định tổ chức: a. Nhận lớp: + Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu tiết học. b. Khởi động + Xoay các khớp : cổ tay, cổ chân, gối, hông, vai... + Ép dọc, ép ngang. + Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi tại chỗ 2. Kiểm tra bài cũ: không 3. Bài mới: a . ĐHĐN : tiếp tục hoàn thiện những kĩ năng đã học * Củng cố: - GV cùng hs củng cố lại một số kỹ năng khó của ĐHĐN. b. Chạy ngắn: ôn - Đứng (mặt, vai, lưng) hướng chạy – xuất phát; - Trò chơi : “ hoàng anh,hoàng yến” c. Chạy bền : - Chạy đường vòng số 8,hoặc lên dôc xuống dốc. * Thả lỏng, hồi tĩnh: thả lỏng chân, tay, toàn thân. 4. Củng cố: Nhận xét tiết học. 5.Hướng dẫn - dặn dò: Luyện tập các kỹ năng đhđn: tập hợp hàng dọc,dóng hàng,điểm số,báo cáo,giậm chân tại chỗ,đi đều để kiểm tra. ( 10’) ( 30’) 3’ ( 2’) - Cán sự tập hợp lớp, báo cáo sĩ số. - Giáo viên giới thiệu nội dung, yêu cầu bài học. - Khởi động theo đội hình hàng ngang, do cán sự điều khiển. ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ € ‚ - GV đưa ra bài tập và nêu yêu cầu thực hiện kỹ năng, động tác. - GV gọi một nhóm ra thực hiện toàn bộ bài tập do gv điều khiển, các nhóm còn lại quan sát. €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ € - GV nhắc lại yêu cầu và chia nhóm hs luyện tập - HS luyện tập – gv quan sát hướng dẫn thêm - GV đưa ra bài tập và giảng giải và phân tích động tác - GV nêu yêu cầu thực hiện và điều khiển hs luyện tập. ‚‚‚‚‚‚‚‚ 30m ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ € * Tập hợp - GV giới thiệu và hướng dẫn trò chơi - GV điều khiển – hs tham gia trò chơi - Cho hs luyện tập chạy bền. - HS thực hiện động tác thả lỏng, hồi tĩnh. - GV nhận xét tiết học. - GV dặn dò hs luyện tập ở nhà. €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ € Tiết 20: KIỂM TRA : ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ Ngày soạn: 05/10 Ngày dạy:10/10 I.MỤC ĐÍCH: 1. Nội dung Kiểm tra nội dung các động tác về ĐHĐN( giậm chân tại chổ,đi đều thẳng hướng,đổi chân khi đi sai nhịp) 2.Yêu cầu Thực hiện cơ bản đúng, chính xác các động tác, khẩu lệnh rõ ràng, có tính tập thể tốt, nghiêm túc. rèn tính tự giác, trung thực trong tập luyện.Cần thường xuyên bảo vệ CSVC và dụng cụ học tập,chăm sóc cây xanh. II.CHUẨN BỊ: Sân tập,còi, bàn ghế gv III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội dung đ/lượng Phương pháp tổ chức 1. Ổn định tổ chức : - Gíáo viên nhận lớp, kiểm tra sĩ số, dụng cụ, sân tập, tình hình sức khoẻ học sinh. - Phổ biến nội dung yêu cầu kiểm tra. * Khởi động: - Xoay kỹ các khớp: cổ tay, cổ chân, khớp khuỷu tay, khớp bả vai, khớp hông, khớp gối, ép dọc, ép ngang. 2.Dặn dò: có tinh thần tập thể tốt, nghiêm túc. 3.Bài mới: a.Nội dung kiểm tra: - Kiểm tra nội dung các động tác về ĐHĐN( giậm chân tại chổ,đi đều thẳng hướng, đổi chân khi đi sai nhịp) b. Cách Đánh giá-xếp loại: - Loại giỏi: thực hiện chính xác các kỹ năng động tác, đẹp. - Loại khá:thực hiện đúngcác kỹ năng động tác nhưng chưa đẹp - Loại đạt :có 1-2 động tác sai, động tác còn lại thực hiện tương đối chính xác. - Loại chưa đạt: có 3 động tác tập sai trở lên GV căn cứ vào thực tế việc thực hiện của h/s mà đánh giá-xếp loại cho phù hợp * thả lỏng - Tập động tác thở sâu, điều hoà - Thả lỏng, rũ chân, rũ tay 4. Củng cố: GV nhận xét kết quả giờ kiểm tra, đọc kết quả cho học sinh biết - GV nhắc lại những sai sót của học sinh- tuyên dương những em tập tốt 5. Hướng dẫn : - Luyện tập sức bền và bóng ném để học ném bóng. 10 phút 30 phút 3 phút 2 phút Cán sự lớp tập trung báo cáo sĩ số cho gv - Khởi động theo đội hỡnh hàng ngang, do cỏn sự điều khiển. ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ € ‚ - Cho học sinh ôn lại theo nhóm - Kiểm tra theo đợt, mỗi đợt 5-8 học sinh dưới sự điều khiển của giáo viên. - Mỗi học sinh tham gia một lần. trường hợp đặc biệt thì kt lần 2 nhưng không quá điểm 8 - Học sinh thực hiện xong gv nhận xét sau cho về hàng ngồi. đội hình chuẩn bị €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ Đội hình 4 hàng ngang cs cho lớp thực hiện thả lỏng tay, chân, thân sau đó dồn hàng Đội hình xuống lớp. €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ € €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ IV.Rút kinh nghiệm: Thầy:………………………………………………………………………………................................................................................................................................................. Trò:……………………………………………………………………………………........................................................................................................................................... Duyệt tuần 10: Nhận xét bài sọan: Tuần 11: MÔN TC: NÉM BÓNG Tiết 21: CHẠY NHANH Ngày soạn:19/10 Ngày dạy:24/10 I/ MỤC TIÊU: 1. Môn Tự chọn ( Ném bóng):Học một số động tác bổ trợ ném bóng: tung và bắt bóng bằng hai tay; ngồi xổm tung và bắt bóng, tung và bắt bóng qua khoeo chân. 2.Chạy nhanh : ôn một số động tác bổ trợ.Học Chạy nâng cao đùi. yêu cầu thực hiện được bài tập. Kiến thức : biết tên và cách thực hiện các nội dung trên. Kỹ năng: thực hiện cơ bản đúng các yêu cầu trên ,để rèn luyện sức khỏe và vận dụng được vào tự tập hàng ngày. Thái độ: chấp hành tốt nội qui ,qui định nghiêm túc,không đùa giỡn, đảm bảo an toàn.Cần thường xuyên bảo vệ CSVC và dụng cụ học tập,chăm sóc cây xanh. II/ CHUẨN BỊ: + Sân trường. + Học sinh vệ sinh sân bãi,bóng ném.Trang phục tập luyện. + Giáo viên chuẩn bị còi, vạch vôi...và 1 số tranh ném bóng. III/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: nội dung định lượng phương pháp tổ chức 1. Ổn định tổ chức: a. Nhận lớp: + Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu tiết học. b. Khởi động + Xoay các khớp : cổ tay, cổ chân, gối, hông, vai... + Ép dọc, ép ngang. + Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi tại chỗ 2. Kiểm tra bài cũ: không 3. Bài mới: a . Ném bóng: - Học một số động tác bổ trợ ném bóng: + Tung và bắt bóng bằng hai tay; + Ngồi xổm tung và bắt bóng, + Tung và bắt bóng qua khoeo chân. * Củng cố: - GV cùng hs củng cố lại một số kỹ năng khó . b. Chạy nhanh: ôn - Đứng (mặt, vai, lưng) hướng chạy – xuất phát; - Chạy bước nhỏ. - Học:Chạy nâng cao đùi. * Thả lỏng, hồi tĩnh: thả lỏng chân, tay, toàn thân. 4. Củng cố: Nhận xét tiết học. 5.Hướng dẫn - dặn dò: Luyện tập các bài tập bổ trợ về chạy. ( 10’) ( 30’) 3’ ( 2’) - Cán sự tập hợp lớp, báo cáo sĩ số. - Giáo viên giới thiệu nội dung, yêu cầu bài học. - Khởi động theo đội hình hàng ngang, do cán sự điều khiển. ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ € ‚ - GV đưa ra bài tập và nêu yêu cầu thực hiện kỹ năng, động tác. - GV gọi một nhóm ra thực hiện toàn bộ bài tập do gv điều khiển, các nhóm còn lại quan sát. €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ € - GV nhắc lại yêu cầu và chia nhóm hs luyện tập - HS luyện tập – gv quan sát hướng dẫn thêm - GV đưa ra bài tập và giảng giải và phân tích động tác - GV nêu yêu cầu thực hiện và điều khiển hs luyện tập. ‚‚‚‚‚‚‚‚ 30m ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ € * Tập hợp - GV giới thiệu và hướng dẫn trò chơi - GV điều khiển – hs tham gia trò chơi - Cho hs luyện tập chạy bền. - HS thực hiện động tác thả lỏng, hồi tĩnh. - GV nhận xét tiết học. - GV dặn dò hs luyện tập ở nhà. €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ € Tuần 11: MÔN TC: NÉM BÓNG Tiết 22: CHẠY NHANH - CHẠY BỀN Ngày soạn:19/10 Ngày dạy:24/10 I/ MỤC TIÊU: 1. Môn Tự chọn ( Ném bóng):tiếp tục ôn một số động tác bổ trợ, tập phát triển sức mạnh tay, học mới: cách cầm bóng, ném bóng trúng đích. trò chơi: “ném bóng trúng đích” yêu cầu thực hiện tương đối chính xác từng động tác kỹ thuật. 2.Chạy nhanh : Ôn tập bổ trợ. Học đứng tại chổ đánh tay, đi chuyển sang chạy 20 – 30m.Yêu cầu thực hiện được bài tập. 3. Chạy bền : Luyện tập chạy trên địa hình tự nhiên. Kiến thức : biết tên và cách thực hiện các nội dung trên. Kỹ năng: thực hiện cơ bản đúng các yêu cầu trên ,để rèn luyện sức khỏe và vận dụng được vào tự tập hàng ngày. Thái độ: chấp hành tốt nội qui ,qui định nghiêm túc,không đùa giỡn, đảm bảo an toàn.Cần thường xuyên bảo vệ CSVC và dụng cụ học tập,chăm sóc cây xanh. II/ CHUẨN BỊ: + Sân trường. + Học sinh vệ sinh sân bãi,bóng ném.Trang phục tập luyện. + Giáo viên chuẩn bị còi, vạch vôi...và 1 số tranh,ảnh. III/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: nội dung định lượng phương pháp tổ chức 1. Ổn định tổ chức: a. Nhận lớp: + Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu tiết học. b. Khởi động + Xoay các khớp : cổ tay, cổ chân, gối, hông, vai... + Ép dọc, ép ngang. + Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi tại chỗ 2. Kiểm tra bài cũ: không 3. Bài mới: a . Ném bóng:tiếp tục ôn một số động tác bổ trợ, tập phát triển sức mạnh tay. - Học: cách cầm bóng, ném bóng trúng đích. - Trò chơi: “ném bóng trúng đích” * Củng cố: - GV cùng hs củng cố lại một số kỹ năng khó . b. Chạy nhanh: Ôn tập bổ trợ. -- Học đứng tại chổ đánh tay. - Đi chuyển sang chạy 20 -30m. c. Chạy bền : Luyện tập chạy trên địa hình tự nhiên. * Thả lỏng, hồi tĩnh: thả lỏng chân, tay, toàn thân. 4. Củng cố: Nhận xét tiết học. 5.Hướng dẫn - dặn dò: Luyện tập các bài tập bổ trợ về chạy. ( 10’) ( 30’) 3’ ( 2’) - Cán sự tập hợp lớp, báo cáo sĩ số. - Giáo viên giới thiệu nội dung, yêu cầu bài học. - Khởi động theo đội hình hàng ngang, do cán sự điều khiển. ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ € ‚ - GV đưa ra bài tập và nêu yêu cầu thực hiện kỹ năng, động tác. - GV gọi một nhóm ra thực hiện toàn bộ bài tập do gv điều khiển, các nhóm còn lại quan sát. €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ € - GV nhắc lại yêu cầu và chia nhóm hs luyện tập - HS luyện tập – gv quan sát hướng dẫn thêm - GV đưa ra bài tập và giảng giải và phân tích động tác - GV nêu yêu cầu thực hiện và điều khiển hs luyện tập. * Tập hợp - GV giới thiệu và hướng dẫn trò chơi - GV điều khiển – hs tham gia trò chơi ‚‚‚‚‚‚‚‚ 30m ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ € - Cho hs luyện tập chạy bền. - HS thực hiện động tác thả lỏng, hồi tĩnh. - GV nhận xét tiết học. - GV dặn dò

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiáo án Thể dục 6 Giảm tải.doc