Giáo án Thể dục 8 - Bùi Văn Nhường (Học kỳ 1)

- Chạy ngắn: - Ôn động tác bổ trợ, hoàn thiện kỹ thuật xuất phát thấp.

- Bài thể dục: - Ôn từ nhịp 1 – 25. Học từ nhịp 26 – 35 bài thể dục (nam nữ)

1. MỤC TIÊU:

a) Kiến thức:

- Bài thể dục: + Biết cách thực hiện các động tác từ nhịp 1 đến 25 và 26 đến 35.

- Chạy ngắn: + Biết tên và cách thực hiện xuất phát thấp - chạy lao - chạy giữa quãng; xuất phát cao chạy nhanh 60m. trò chơi.

b) Kỹ năng:

- Bài thể dục: + Thực hiện cơ bản đúng các động tác từ nhịp 1 đến 25 và 26 đến 35.

- Chạy ngắn: + Thực cơ bản đúng xuất phát tghấp - chạy lao - chạy giữa quãng.

+ Nâng dần tốc độ chạy.

c) Thái độ:

- Tự giác, tích cực học môn thể dục trên lớp và tự học ngoài giờ.

- Có tinh thần tập thể, giúp đỡ bạn bè và có ứng xử đúng khi tập luyện, thi đấu TDTT.

- Không uống bia, rượu và chất kích thích khác.

 

doc81 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 04/06/2013 | Lượt xem: 6878 | Lượt tải: 14download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục 8 - Bùi Văn Nhường (Học kỳ 1), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
thấp - chạy lao sau xuất phát. - Chạy bền: + Biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhiên b) Kỹ năng: - Bài thể dục: + Thực hiện được các động tác từ nhịp 1 đến 8 và 9 đến 17. - Chạy ngắn: + Thực được xuất phát tghấp chạy lao sau xuất phát. + Thực hiện cơ bản đúng xuất phát thấp. - Chạy bền: + Thực hiện cơ bản đúng chạy trên địa hình tự nhiên c) Thái độ: - Tự giác, tích cực học môn thể dục trên lớp và tự học ngoài giờ. - Có tinh thần tập thể, giúp đỡ bạn bè và có ứng xử đúng khi tập luyện, thi đấu TDTT. - Không uống bia, rượu và chất kích thích khác. 2. CHUẨN BỊ: a) GV: - Sân thể dục nhà trường, sạch an toàn, ván giậm ghế giáo viên. b) HS: - Trang phục đúng quy định. 3. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY: Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức I. Phần mở đầu: 1. Nhận lớp: - Giáo viên kiểm tra sĩ số, sức khoẻ, trang phục. - Phổ biến nội dung, mục tiêu, yêu cầu bài học. 2. Khởi động: - Xoay khớp cổ chân,cổ tay, vai, khuỷu, hông, đầu gối. - Đá lăng trước - sau, đá lăng ngang. - Chạy tại chỗ, nâng cao đùi tại chỗ, bật cao tại chỗ. - Tập bài thể dục tay không. Đứng lên ngồi xuống 3. Kiểm tra bài cũ: - Thực hiện động tác chạy đạp sau (đúng động tác, lực đạp khỏe) II. Phần cơ bản: 1. Chạy ngắn:: - Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông. - Đứng vai, lưng hướng chạy. - Tư thế chuẩn bị xuất phát. - Xuất phát cao chạy nhanh - Kỹ thuật chạy giữa quãng. - Đóng bàn đạp. - Kỹ thuật chạy lao 2. Bài thể dục: - Từ nhịp 1 - 8 (nam, nữ) - Học từ nhịp 9 - 10 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3. Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên. III. Phần kết thúc: - Tập một số ĐT thả lỏng, hồi tĩnh. - Nhận xét kết quả tiết học. - Hướng dẫn tập luyện ở nhà: + Tập thể lực, sức nhanh, bài TD 8-10’ 2 Lx8N 2x15m 28-30’ 4x15m 40,60m 2 lần 5-7’ - ĐH nhận lớp: GV * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - Gv làm mẫu động tác mới và cho học sinh tập, tổ chức cho học sinh tập luyện. - Quan sát sửa sai cho học sinh - ĐH tập chạy: GV * * * * * * * * * * 15m * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - ĐH tập bài thể dục: GV * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - ĐH chạy bền - ĐH xuống lớp: GV * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ngày soạn: 01/10/2010 Ngày dạy: Lớp 8A: 07/10/2010 Lớp 8B: 04/10/2010 Tiết: 15 - Chạy ngắn: - Luyện tập và nâng cao kỹ thuật xuất phát thấp. Trò chơi chạy đuổi. - Bài thể dục: - Ôn từ nhịp 1 - 17 (nam và nữ) - Chạy bền: - Trò chơi: Nhảy dây cá nhân. 1. MỤC TIÊU: a) Kiến thức: - Bài thể dục: + Biết cách thực hiện các động tác từ nhịp 1 đến 8 và 9 đến 17. - Chạy ngắn: + Biết tên và cách thực hiệ xuất phát thấp - chạy lao sau xuất phát. - Chạy bền: + Biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhiên, trò chơi. b) Kỹ năng: - Bài thể dục: + Thực hiện được các động tác từ nhịp 1 đến 8 và 9 đến 17. - Chạy ngắn: + Thực được xuất phát tghấp chạy lao sau xuất phát. + Thực hiện cơ bản đúng xuất phát thấp. - Chạy bền: + Thực hiện cơ bản đúng chạy trên địa hình tự nhiên, trò chơi. c) Thái độ: - Tự giác, tích cực học môn thể dục trên lớp và tự học ngoài giờ. - Có tinh thần tập thể, giúp đỡ bạn bè và có ứng xử đúng khi tập luyện, thi đấu TDTT. - Không uống bia, rượu và chất kích thích khác. 2. CHUẨN BỊ: a) GV: - Sân thể dục nhà trường, sạch an toàn, ván giậm ghế giáo viên. b) HS: - Trang phục đúng quy định. 3. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY: Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức I. Phần mở đầu: 1. Nhận lớp: - Giáo viên kiểm tra sĩ số, sức khoẻ, trang phục. - Phổ biến nội dung, mục tiêu, yêu cầu bài học. 2. Khởi động: - Xoay khớp cổ chân,cổ tay, vai, khuỷu, hông, đầu gối. - Đá lăng trước - sau, đá lăng ngang. - Chạy tại chỗ, nâng cao đùi tại chỗ, bật cao tại chỗ. - Tập bài thể dục tay không. Đứng lên ngồi xuống 3. Kiểm tra bài cũ: - Thực hiện động tác chạy đạp sau (đúng động tác, lực đạp khỏe) - Thực hiện 17 nhịp bài thể dục. (đúng biên độ, phương hướng, nhịp hô, đẹp) II. Phần cơ bản: 1. Chạy ngắn:: - Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông. - Đứng vai, lưng hướng chạy. - Tư thế chuẩn bị xuất phát. - Xuất phát cao chạy nhanh - Kỹ thuật chạy giữa quãng. - Đóng bàn đạp. - Kỹ thuật chạy lao - Thực hiện toàn bộ kỹ thuật chạy ngắn. 2. Bài thể dục: - Từ nhịp 1 - 8 (nam, nữ) - Học từ nhịp 9 - 17 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3. Chạy bền: Trò chơii nhảy dây III. Phần kết thúc: - Tập một số động tác thả lỏng, hồi tĩnh. - Nhận xét kết quả tiết học. - Hướng dẫn tập luyện ở nhà: + Tập thể lực, sức nhanh, bài TD 8-10’ 2 Lx8N 2x15m 28-30’ 4x15m 40m 2 lần 3x60m 6 lần 5-7’ - ĐH nhận lớp: GV * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - Gv làm mẫu động tác mới và cho học sinh tập, tổ chức cho học sinh tập luyện. - Quan sát sửa sai cho học sinh - ĐH tập chạy: GV * * * * * * * * * * 15 - 60m * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - ĐH tập bài thể dục: GV * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - ĐH chạy bền * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - ĐH xuống lớp: GV * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Ngày soạn: 05/10/2010 Ngày dạy: Lớp 8A: 13/10/2010 Lớp 8B: 08/10/2010 Tiết: 16 - Chạy ngắn: - Luyện tập và nâng cao kỹ thuật xuất phát thấp. Trò chơi chạy đuổi. - Bài thể dục: - Ôn từ nhịp 1 - 17 (nam và nữ) - Chạy bền: - Luyện tập chạy trên địa hình tự nhiên. 1. MỤC TIÊU: a) Kiến thức: - Bài thể dục: + Biết cách thực hiện các động tác từ nhịp 1 đến 8 và 9 đến 17. - Chạy ngắn: + Biết tên và cách thực hiệ xuất phát thấp - chạy lao sau xuất phát. - Chạy bền: + Biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhiên, trò chơi. b) Kỹ năng: - Bài thể dục: + Thực hiện được các động tác từ nhịp 1 đến 8 và 9 đến 17. - Chạy ngắn: + Thực được xuất phát tghấp chạy lao sau xuất phát. + Thực hiện cơ bản đúng xuất phát thấp. - Chạy bền: + Thực hiện cơ bản đúng chạy trên địa hình tự nhiên, trò chơi. c) Thái độ: - Tự giác, tích cực học môn thể dục trên lớp và tự học ngoài giờ. - Có tinh thần tập thể, giúp đỡ bạn bè và có ứng xử đúng khi tập luyện, thi đấu TDTT. - Không uống bia, rượu và chất kích thích khác. 2. CHUẨN BỊ: a) GV: - Sân thể dục nhà trường, sạch an toàn, ván giậm ghế giáo viên. b) HS: - Trang phục đúng quy định. 3. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY: Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức I. Phần mở đầu: 1. Nhận lớp: - Giáo viên kiểm trta sĩ số, sức khoẻ, trang phục. - Phổ biến nội dung, mục tiêu, yêu cầu bài học. 2. Khởi động: - Xoay khớp cổ chân,cổ tay, vai, khuỷu, hông, đầu gối. - Đá lăng trước - sau, đá lăng ngang. - Chạy tại chỗ, nâng cao đùi tại chỗ, bật cao tại chỗ. - Tập bài thể dục tay không. Đứng lên ngồi xuống 3. Kiểm tra bài cũ: - Thực hiện động tác chạy đạp sau (đúng động tác, lực đạp khỏe) - Thực hiện 17 nhịp bài thể dục. (đúng biên độ, phương hướng, nhịp hô, đẹp) II. Phần cơ bản: 1. Chạy ngắn:: - Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông. - Đứng vai, lưng hướng chạy. - Tư thế chuẩn bị xuất phát. - Xuất phát cao chạy nhanh - Kỹ thuật chạy giữa quãng. - Đóng bàn đạp. - Kỹ thuật chạy lao - Thực hiện toàn bộ kỹ thuật chạy ngắn. 2. Bài thể dục: - Từ nhịp 1 – 17 (nam, nữ) 3. Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên III. Phần kết thúc: - Tập một số động tác thả lỏng, hồi tĩnh. - Nhận xét kết quả tiết học. - Hướng dẫn tập luyện ở nhà: + Tập thể lực, sức nhanh, bài TD 8-10’ 2 Lx8N 2x15m 28-30’ 4x15m 40m 2 lần 3x60m 6 lần 5-7’ - ĐH nhận lớp: GV * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - Gv làm mẫu động tác mới và cho học sinh tập, tổ chức cho học sinh tập luyện. - Quan sát sửa sai cho học sinh - ĐH tập chạy: GV * * * * * * * * * * 15 - 60m * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - ĐH tập bài thể dục: GV * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - ĐH chạy bền - ĐH xuống lớp: GV * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ngày soạn: 08/10/2010 Ngày dạy: Lớp 8A: 16/10/2010 Lớp 8B: 11/10/2010 Tiết: 17 - Chạy ngắn: - Tiếp tục hoàn thiện kỹ thuật xuất phát thấp. Học giai đoạn về đích. - Bài thể dục: - Ôn từ nhịp 1 – 17; Học từ nhịp 18 - 25 (nam và nữ) - Chạy bền: - Luyện tập chạy trên địa hình tự nhiên (500 – 600m). 1. MỤC TIÊU: a) Kiến thức: - Bài thể dục: + Biết cách thực hiện các động tác từ nhịp 1 đến 17 và 18 đến 25. - Chạy ngắn: + Biết tên và cách thực hiệ xuất phát thấp - chạy lao sau xuất phát. - Chạy bền: + Biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhiên, trò chơi. b) Kỹ năng: - Bài thể dục: + Thực hiện cơ bản đúng động tác từ nhịp 1 đến 17. + Thực hiện được các động tác từ nhịp 18 đến 25. - Chạy ngắn: + Thực được xuất phát tghấp chạy lao sau xuất phát. + Thực hiện cơ bản đúng xuất phát thấp. - Chạy bền: + Thực hiện cơ bản đúng chạy trên địa hình tự nhiên, trò chơi. c) Thái độ: - Tự giác, tích cực học môn thể dục trên lớp và tự học ngoài giờ. - Có tinh thần tập thể, giúp đỡ bạn bè và có ứng xử đúng khi tập luyện, thi đấu TDTT. - Không uống bia, rượu và chất kích thích khác. 2. CHUẨN BỊ: a) GV: - Sân thể dục nhà trường, sạch an toàn, ván giậm ghế giáo viên. b) HS: - Trang phục đúng quy định. 3. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY: Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức I. Phần mở đầu: 1. Nhận lớp: - Giáo viên kiểm tra sĩ số, sức khoẻ, trang phục. - Phổ biến nội dung, mục tiêu, yêu cầu bài học. 2. Khởi động: - Xoay khớp cổ chân,cổ tay, vai, khuỷu, hông, đầu gối. - Đá lăng trước - sau, đá lăng ngang. - Chạy tại chỗ, nâng cao đùi tại chỗ, bật cao tại chỗ. - Tập bài thể dục tay không. Đứng lên ngồi xuống 3. Kiểm tra bài cũ: - Thực hiện động tác chạy đạp sau (đúng động tác, lực đạp khỏe) - Thực hiện 17 nhịp bài thể dục. (đúng biên độ, phương hướng, nhịp hô, đẹp) II. Phần cơ bản: 1. Chạy ngắn:: - Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông. - Đứng vai, lưng hướng chạy. - Tư thế chuẩn bị xuất phát. - Xuất phát cao chạy nhanh - Kỹ thuật chạy giữa quãng. - Đóng bàn đạp. - Kỹ thuật chạy lao - Thực hiện toàn bộ kỹ thuật chạy ngắn. - Kỹ thuật về đích 2. Bài thể dục: - Ôn từ nhịp 1 - 17 (nam, nữ) - Học từ nhịp 18 - 25 19 20 21 22 23 24 25 3. Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên III. Phần kết thúc: - Tập một số động tác thả lỏng, hồi tĩnh. - Nhận xét kết quả tiết học. - Hướng dẫn tập luyện ở nhà: + Tập thể lực, sức nhanh, bài TD 8-10’ 2 Lx8N 2x15m 28-30’ 4x15m 40m 2 lần 3x60m 6 lần 500m 600m 5-7’ - ĐH nhận lớp: GV * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - Gv làm mẫu động tác mới và cho học sinh tập, tổ chức cho học sinh tập luyện. - Quan sát sửa sai cho học sinh - ĐH tập chạy: GV * * * * * * * * * * 15 - 60m * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - ĐH tập bài thể dục: GV * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV làm mẫu phân tích động tác cho HS tập quan sát sửa sai cho HS. - ĐH chạy bền - ĐH xuống lớp: GV * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Ngày soạn: 13/10/2010 Ngày dạy: Lớp 8B: 16/10/2010 Lớp 8A: 20/10/2010 Tiết: 18 - Chạy ngắn: - Ôn động tác bổ trợ, hoàn thiện kỹ thuật xuất phát thấp. - Bài thể dục: - Ôn từ nhịp 1 – 25 (nam và nữ) 1. MỤC TIÊU: a) Kiến thức: - Bài thể dục: + Biết cách thực hiện các động tác từ nhịp 1 đến 25. - Chạy ngắn: + Biết tên và cách thực hiệ xuất phát thấp - chạy lao sau xuất phát. b) Kỹ năng: - Bài thể dục: + Thực hiện được các động tác từ nhịp 1 đến 25. - Chạy ngắn: + Thực được xuất phát tghấp chạy lao sau xuất phát. + Thực hiện cơ bản đúng xuất phát thấp. c) Thái độ: - Tự giác, tích cực học môn thể dục trên lớp và tự học ngoài giờ. - Có tinh thần tập thể, giúp đỡ bạn bè và có ứng xử đúng khi tập luyện, thi đấu TDTT. - Không uống bia, rượu và chất kích thích khác. 2. CHUẨN BỊ: a) GV: - Sân thể dục nhà trường, sạch an toàn. b) HS: - Trang phục đúng quy định. 3. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY: Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức I. Phần mở đầu: 1. Nhận lớp: - Giáo viên kiểm tra sĩ số, sức khoẻ, trang phục. - Phổ biến nội dung, mục tiêu, yêu cầu bài học. 2. Khởi động: - Xoay khớp cổ chân,cổ tay, vai, khuỷu, hông, đầu gối. - Đá lăng trước - sau, đá lăng ngang. - Chạy tại chỗ, nâng cao đùi tại chỗ, bật cao tại chỗ. - Tập bài thể dục tay không. Đứng lên ngồi xuống 3. Kiểm tra bài cũ: - Thực hiện động tác chạy đạp sau (đúng động tác, lực đạp khỏe) - Thực hiện 17 nhịp bài thể dục. (đúng biên độ, phương hướng, nhịp hô, đẹp) II. Phần cơ bản: 1. Chạy ngắn: - Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông. - Đứng vai, lưng hướng chạy. - Tư thế chuẩn bị xuất phát. - Xuất phát cao chạy nhanh - Kỹ thuật chạy giữa quãng - Kỹ thuật về đích. - Đóng bàn đạp. - Xuất phát thấp - Kỹ thuật chạy lao - Thực hiện toàn bộ kỹ thuật chạy ngắn. - Thực hiện toàn bộ kỹ thuật 2. Bài thể dục: - Ôn từ nhịp 1 - 25 (nam, nữ) 3. Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên III. Phần kết thúc: - Tập một số động tác thả lỏng, hồi tĩnh. - Nhận xét kết quả tiết học. - Hướng dẫn tập luyện ở nhà: + Tập thể lực, sức nhanh, bài TD 8-10’ 2 Lx8N 2x15m 28-30’ 4x15m 40m 2 lần 3x60m 10 lần 500m 600m 5-7’ - ĐH nhận lớp: GV * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - Gv làm mẫu động tác mới và cho học sinh tập, tổ chức cho học sinh tập luyện. - Quan sát sửa sai cho học sinh - ĐH tập chạy: GV * * * * * * * * * * 15 - 60m * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - ĐH tập bài thể dục: GV * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - GV làm mẫu phân tích động tác cho HS tập quan sát sửa sai cho HS. - ĐH chạy bền - ĐH xuống lớp: GV * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Ngày soạn: 15/10/2010 Ngày dạy: Lớp 8B: 18/10/2010 Lớp 8A: 21 /10/2010 Tiết: 19 - Chạy ngắn: - Ôn động tác bổ trợ, hoàn thiện kỹ thuật xuất phát thấp. - Bài thể dục: - Ôn từ nhịp 1 – 25. Học từ nhịp 26 – 35 bài thể dục (nam nữ) 1. MỤC TIÊU: a) Kiến thức: - Bài thể dục: + Biết cách thực hiện các động tác từ nhịp 1 đến 25 và 26 đến 35. - Chạy ngắn: + Biết tên và cách thực hiện xuất phát thấp - chạy lao - chạy giữa quãng; xuất phát cao chạy nhanh 60m. trò chơi. b) Kỹ năng: - Bài thể dục: + Thực hiện cơ bản đúng các động tác từ nhịp 1 đến 25 và 26 đến 35. - Chạy ngắn: + Thực cơ bản đúng xuất phát tghấp - chạy lao - chạy giữa quãng. + Nâng dần tốc độ chạy. c) Thái độ: - Tự giác, tích cực học môn thể dục trên lớp và tự học ngoài giờ. - Có tinh thần tập thể, giúp đỡ bạn bè và có ứng xử đúng khi tập luyện, thi đấu TDTT. - Không uống bia, rượu và chất kích thích khác. 2. CHUẨN BỊ: a) GV: - Sân thể dục nhà trường, sạch an toàn, đồng hồ. b) HS: - Trang phục đúng quy định. 3. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY: Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức I. Phần mở đầu: 1. Nhận lớp: - Giáo viên kiểm trta sĩ số, sức khoẻ, trang phục. - Phổ biến nội dung, mục tiêu, yêu cầu bài học. 2. Khởi động: - Xoay khớp cổ chân,cổ tay, vai, khuỷu, hông, đầu gối. - Đá lăng trước - sau, đá lăng ngang. - Chạy tại chỗ, nâng cao đùi tại chỗ, bật cao tại chỗ. - Tập bài thể dục tay không. Đứng lên ngồi xuống 3. Kiểm tra bài cũ: - Thực hiện động tác chạy đạp sau (đúng động tác, lực đạp khỏe) - Thực hiện 25hịp bài thể dục. (đúng biên độ, phương hướng, nhịp hô, đẹp) II. Phần cơ bản: 1. Chạy ngắn: - Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông. - Đứng vai, lưng hướng chạy. - Tư thế chuẩn bị xuất phát. - Xuất phát cao chạy nhanh - Kỹ thuật chạy giữa quãng - Kỹ thuật về đích. - Đóng bàn đạp. - Xuất phát thấp - Kỹ thuật chạy lao - Thực hiện toàn bộ kỹ thuật chạy ngắn. - Thực hiện toàn bộ kỹ thuật 2. Bài thể dục: - Ôn từ nhịp 1 - 25 (nam, nữ) - Học từ nhịp 26 – 35: 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 III. Phần kết thúc: - Tập một số động tác thả lỏng, hồi tĩnh. - Nhận xét kết quả tiết học. - Hướng dẫn tập luyện ở nhà: + Tập thể lực, sức nhanh, bài TD 8-10’ 2 Lx8N 2x15m 28-30’ 4x15m 40m 2 lần 3x60m 10 lần 5-7’ - ĐH nhận lớp: GV * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - Gv làm mẫu động tác mới và cho học sinh tập, tổ chức cho học sinh tập luyện. - Quan sát sửa sai cho học sinh - ĐH tập chạy: GV * * * * * * * * * * 15 - 60m * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - ĐH tập bài thể dục: GV * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV làm mẫu phân tích động tác cho HS tập quan sát sửa sai cho HS. - ĐH xuống lớp: GV * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ngày soạn: 19/10/2010 Ngày dạy: Lớp 8B: 22/10/2010 Lớp 8A: 27 /10/2010 Tiết: 20 KIỂM TRA KỸ THUẬT CHẠY CỰ LI NGẮN 60m (lấy điểm 15 phút) 1. MỤC TIÊU: a) Kiến thức: - Chạy ngắn: + Biết tên cách thực hiện tập luyện môn Chạy (60. b) Kỹ năng: - Chạy ngắn: + Thực cơ bản đúng chạy ngắn (60m). + Đạt tiêu chuẩn RLTT. c) Thái độ: - Tự giác, tích cực học môn thể dục trên lớp và tự học ngoài giờ. - Có tinh thần tập thể, giúp đỡ bạn bè và có ứng xử đúng khi tập luyện, thi đấu TDTT. - Không uống bia, rượu và chất kích thích khác. 2. CHUẨN BỊ: a) GV: - Sân thể dục nhà trường, sạch an toàn, đồng hồ. b) HS: - Trang phục đúng quy định. 3. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY: Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức I. Phần mở đầu: 1. Nhận lớp: - Giáo viên kiểm trta sĩ số, sức khoẻ, trang phục. - Phổ b iến nội dung, mục tiêu, yêu cầu bài học. 2. Khởi động: - Xoay khớp cổ chân,cổ tay, vai, khuỷu, hông, đầu gối. - Đá lăng trước - Đá lăng sau, đá lăng ngang. - Chạy tại chỗ, nâng cao đùi tại chỗ, bật cao tại chỗ. - Tập bài thể dục tay không. Đứng lên ngồi xuống - Chạy bước nhỏ - Chạy nâng cao đùi - Chạy gót chạm mông - Chạy đạp sau - Chạy tốc độ. II. Phần cơ bản: 1. Kiểm tra kỹ thuật chạy cự li ngắn: * 9 - 10 điểm: - Thực hiện đúng bốn giai đoạn kỹ thuật động tác, giai đoạn chạy giữa quãng chạy bằng nửa bàn chân, phối hợp tay, bước chạy hợp lí.. * 7- 8 điểm: - Có một vài sai sót nhỏ về kỹ thuật động tác ở giai đoạn xuất phát các gai đoạn còn lại thực hiện tốt. * 5 -6 điểm: - Thực hiện sai giai đoạn kỹ thuật động tác chạy giữa quãng như chạy cả bàn chân… * 3 - 4 điểm: - Thực hiện sai từ 2 giai đoạn kỹ thuật trở lên. * 1 -2 điểm: - Các trường hợp còn lại. III. Phần kết thúc: - Tập một số động tác thả lỏng, hồi tĩnh. - Nhận xét kết quả tiết học. - Hướng dẫn tập luyện ở nhà: + Tập thể lực, sức bền + Tập bài tập phát triển sức mạnh tay ngực. 8-10’ 2 Lx8N 2x15m 28-30’ 1x60m 5-7’ ĐH nhận lớp: GV * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - ĐH khởi động: GV * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV * * * * * * * * * * 15m * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - ĐH kiểm tra: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Gv * 60m * CB XP Đích - Gv cho học sinh vào vị trí chuẩn bị, lần lượt hai học sinh vào vị trí xuất phát. - lớp quan sát. - Gv quan sát kỹ thuật nhận xét và cho điểm. - ĐH xuống lớp: GV * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ngày soạn: 22/10/2010 Ngày dạy: Lớp 8B: 25/10/2010 Lớp 8A: /10/2010 Tiết: 21 - Bài TD: - Ôn từ nhịp 1 – 35 bài thể dục liên hoàn. - Nhảy cao: - Ôn trò chơi, động tác bổ trợ. - Chạy bền: - Luyện tập 1. MỤC TIÊU: a) Kiến thức: - Bài thể dục: + Biết cách thực hiện các động tác từ nhịp 1 đến 35. - Nhảy cao: + Biết cách thực hiện đá lăng trước, đá lăng trước – sau, đà một bước giậm nhảy đá lăng. - Chạy bền: + Biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhiên. b) Kỹ năng: - Bài thể dục: + Thực hiện cơ bản đúng các động tác từ nhịp 1 đến 35. - Nhảy cao: + Thực cơ bản đúng đá lăng trước, đá lăng trước – sau, đà một bước giậm nhảy đá lăng. - Chạy bền: + Thực hiện cơ bản đúng chạy trên địa hình tự nhiên. c) Thái độ: - Tự giác, tích cực học môn thể dục trên lớp và tự học ngoài giờ. - Có tinh thần tập thể, giúp đỡ bạn bè và có ứng xử đúng khi tập luyện, thi đấu TDTT. - Không uống bia, rượu và chất kích thích khác. 2. CHUẨN BỊ: a) GV: - Sân thể dục nhà trường, sạch an toàn, đồng hồ. b) HS: - Trang phục đúng quy định. 3. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY: Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức I. Phần mở đầu: 1. Nhận lớp: - Giáo viên kiểm trta sĩ số, sức khoẻ, trang phục. - Phổ biến nội dung, mục tiêu, yêu cầu bài học. 2. Khởi động: - Xoay khớp cổ chân,cổ tay, vai, khuỷu, hông, đầu gối. - Đá lăng trớc - Đá lăng sau, đá lăng ngang. - Chạy tại chỗ, nâng cao đùi tại chỗ, bật cao tại chỗ. - Tập bài thể dục tay không. - Đứng lên ngồi xuống - Chạy bước nhỏ - Chạy nâng cao đùi - Chạy gót chạm mông - Chạy đạp sau - Chạy tốc độ. II. Phần cơ bản: 1. Bài thể dục liên hoàn nam, nữ: - Ôn tập từ nhip 1- nhịp 35. 2. Nhảy cao: - Đứng lên ngồi xuống. - Đà một bước giậm nhảy đá lăng. - Đà ba bước giậm nhảy đá lăng. - Đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà. - Đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà. 3. Chạy bền: Luyện tập. III. Phần kết thúc: - Tập một số động tác thả lỏng,hồi tĩnh. - Nhận xét kết quả tiết học. - Hướng dẫn tập luyện ở nhà: + Tập thể lực, sức nhanh. + Tập sức bền. + Tập bài tập phát triển sức mạnh tay ngực. 8’ 2 Lx8N 2x15m 28-30’ 4x60m 400m 5-7’ - ĐH nhận lớp: GV * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - ĐH khởi động: GV * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV * * * * * * * * * * 15m * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - ĐH tập bài TD * * * * * * * * * * * * GV * * * * * * * * * * * * * * - Chia lớp thành hai nhóm tập GV quan sát sửa sai cho HS. - ĐH tập: * * * * * * * * * * * * * * * * GV - Cán sự điều khiển lớp tập GV quan sát sửa sai. - ĐH chạy bền: - ĐH xuống lớp: GV * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Ngày soạn: 26/10/2010 Ngày dạy: Lớp 8B: 29/10/2010 Lớp 8A: 03 /11/2010 Tiết: 22 - Bài TD: - Hoàn thiện kỹ thuật bài thể dục liên hoàn. - Nhảy cao: - Ôn động tác bổ trợ. Học cách xác địng điểm giậm nhảy, hướng chạy đà, điều chỉnh đà. Trò chơi: Nhảy qua chướng ngại vật thấp tiếp sức. 1. MỤC TIÊU: a) Kiến thức: - Bài thể dục: + Biết cách thực hiện các động tác từ nhịp 1 đến 35. - Nhảy cao: + Biết cách thực hiện chạy đà đặt chân vào điểm giậm, xác định điểm giậm nhảy. b) Kỹ năng: - Bài thể dục: + Thực hiện cơ bản đúng các động tác từ nhịp 1 đến 35. - Nhảy cao: + Thực hiện được chạy đà đặt chân vào điểm giậm, xác định điểm giậm nhảy. c) Thái độ: - Tự giác, tích cực học môn thể dục trên lớp và tự học ngoài giờ. - Có tinh thần tập thể, giúp đỡ bạn bè và có ứng xử đúng khi tập luyện, thi đấu TDTT. - Không uống bia, rượu và chất kích thích khác. 2. CHUẨN BỊ: a) GV: - Sân thể dục nhà trường, sạch an toàn, đồng hồ. b) HS: - Trang phục đúng quy định. 3. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY: Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức I. Phần mở đầu: 1. Nhận lớp: - Giáo viên kiểm tra sĩ số, sức khoẻ, trang phục. - Phổ biến nội dung, mục tiêu, yêu cầu bài học. 2. Khởi động: - Xoay khớp cổ chân,cổ tay, vai, khuỷu, hông, đầu gối. - Đá lăng trước - Đá lăng sau, đá lăng ngang. - Chạy tại chỗ, nâng cao đùi tại chỗ, bật cao tại chỗ. - Tập bài thể dục tay không. Đứng lên ngồi xuống - Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông, chạy đạp sau, chạy tốc độ. II. Phần cơ bản: 1. Bài thể dục: - Ôn tập từ nhịp 1 - 35 2. Nhảy cao. - Đứng lên ngồi xuống. - Đà một bước giậm nhảy đá lăng. - Đà ba bước giậm nhảy đá lăng. - Đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà. - Đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà. *Cách đo đà: (SGVTD 8; 47) - Đà 3 - 5 bước đặt chân giậm, giậm nhảy đá lăng. - Đà ba bước giậm nhảy đá lăng qua vật chuẩn. 3. Củng cố: Tập bài thể dục? (đủ đúng đẹp) III. Phần kết thúc: - Tập một số ĐT thả lỏng, hồi tĩnh. - Nhận xét kết quả tiết học. - Hướng dẫn tập luyện ở nhà: + Tập thể lực, sức nhanh, mạnh, tập sức bền. + Tập bài tập phát triển sức mạnh chân. 8’ 2 Lx8N 2x15m 28-30’ 5-7’ - ĐH nhận lớp: GV * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - ĐH khởi động: GV * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV * * * * * * * * * * 15m * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - ĐH tập bài TD * * * * * * * * * * * * GV * * * * * * * * * * * * * * - Chia lớp thành hai nhóm tập GV quan sát sửa sai cho HS. - ĐH tập: *

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiáo án Thể Dục 8.doc