Giáo án Thể dục 9 tiết 46 đến 56

GIÁO ÁN SỐ: 1/6

MÔN TỰ CHỌN: BÓNG CHUYỀN

Tiết ct: 53 – 54

 Thời gian dạy: Tuần 27_ 21/ 3 / 2008

I. NHIỆM VỤ:

1. Môn tự chọn: Bóng chuyền

Ôn: bổ trợ, trò chơi, tập đệm bóng, chuyền bóng cao tay.

2. Chạy bền: Luyện tập chạy bền.

II. YÊU CẦU:

- Nghiêm túc, tích cực

- Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật, đạt tiêu chuẩn RLTT.

- Chạy hết cự li qui định.

III. THỜI GIAN:

2 tiết 90 phút

 

doc21 trang | Chia sẻ: binhan19 | Ngày: 13/03/2019 | Lượt xem: 24 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục 9 tiết 46 đến 56, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁO ÁN SỐ: 5/8– 5/ 6 MÔN: NHẢY XA – NÉM BÓNG †Š‰ Tiết ct: 45 – 46 Thời gian dạy: Tuần 23_ 22/ 2 / 2008 I. NHIỆM VỤ: 1. Nhảy xa: Hoàn thiện kĩ thuật nhảy xa “Kiểu ngồi”, trò chơi và một số động tác bổ trợ (Do GV chọn). 2. Ném bóng: Tiếp tục hoàn thiện kĩ thuật và nâng cao thành tích ném bóng xa. 3. Chạy bền: Luyện tập chạy bền. II. YÊU CẦU: Nghiêm túc, tích cực Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật. Chạy hết cự li qui định. III. THỜI GIAN: 2 tiết 90 phút IV. ĐỊA ĐIỂM: Sân trường. V. DỤNG CỤ: Bục giậm nhảy, đệm, bóng nhỏ. PHẦN VÀ NỘI DUNG LVĐ YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ KỸ THUẬT BIỆN PHÁP TỔ CHỨC A - CHUẨN BỊ: 1. Nhận lớp, kiểm tra sĩ số, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học. 2. Khởi động: - Chung: - Chuyên môn: B-CƠ BẢN: 1. Nhảy xa: - Hoàn thiện kĩ thuật nhảy xa kiểu “Ngồi” - Trò chơi và một số động tác bổ trợ (Do GV chọn). 2. Ném bóng: Tiếp tục hoàn thiện kĩ thuật và nâng cao thành tích ném bóng xa. 3. Chạy bền: Luyện tập chạy bền. C-KẾT THÚC 1. Hồi tỉnh: 2. GV nhận xét,cũng cố và hướng dẫn hs tự tập luyện ở nhà 10-15 phút 1-5’ 10-12’ 65 – 70 phút 25 – 30’ 20 – 25’ 10 – 15’ 300 – 600m 5 phút - Nghiêm túc, tích cực. - Nắm được nội dung, yêu cầu giờ học. -Tích cực, kỉ luật. -Thực hiện theo nhịp đếm, biên độ động tác lớn,manh mẽ và dứt khoát. - Nghiêm túc, tích cực. - Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật. - Nhiệt tình, tích cực. - Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật. - Chạy hết cự li qui định - Thả lỏng tích cực - Nghiêm túc ,nắm được nội dung bài tập được giao. -GV và HS làm thủ tục nhận lớp. -ĐH: -GV hoặc cán sự điều khiển -ĐH: - GV hướng dẫn, tổ chức tập luyện. -ĐH: - GV hướng dẫn, tổ chức chơi - GV hướng dẫn, tổ chức tập luyện. - Chạy theo nhóm quanh sân trường. -GV hướng dẫn thư giãn ,hồi tỉnh - ĐH: Duyệt của BGH Ngày 18 tháng 2 năm 2008 Người soạn HÀ LƯƠNG QUYẾT NHẬN XÉT VÀ BỔ SUNG: GIÁO ÁN SỐ: 6/8– 6/ 6 MÔN: NHẢY XA – NÉM BÓNG †Š‰ Tiết ct: 47 – 48 Thời gian dạy: Tuần 24_ 29/ 2 / 2008 I. NHIỆM VỤ: 1. Nhảy xa: Tiếp tục hoàn thiện kĩ thuật nhảy xa “Kiểu ngồi”. 2. Ném bóng: Hoàn thiện kĩ thuật và kiểm tra ném bóng. 3. Chạy bền: Luyện tập chạy bền. II. YÊU CẦU: Nghiêm túc, tích cực Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật. Đạt tiêu chuẩn RLTT. Chạy hết cự li qui định. III. THỜI GIAN: 2 tiết 90 phút IV. ĐỊA ĐIỂM: Sân trường. V. DỤNG CỤ: Bục giậm nhảy, đệm, bóng nhỏ. PHẦN VÀ NỘI DUNG LVĐ YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ KỸ THUẬT BIỆN PHÁP TỔ CHỨC A - CHUẨN BỊ: 1. Nhận lớp, kiểm tra sĩ số, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học. 2. Khởi động: - Chung: - Chuyên môn: B-CƠ BẢN: 1. Nhảy xa: Hoàn thiện kĩ thuật nhảy xa kiểu “Ngồi” 2. Ném bóng: Ôn hoàn thiện kĩ thuật. Kiểm tra: Kĩ thuật và thành tích ném bóng xa có đà. 3. Chạy bền: Luyện tập chạy bền. C-KẾT THÚC 1. Hồi tỉnh: 2. GV nhận xét,cũng cố và hướng dẫn hs tự tập luyện ở nhà 10-15 phút 1-5’ 10-12’ 65 – 70 phút 10 – 15’ 40 – 45’ 10 – 15’ 300 – 600m 5 phút - Nghiêm túc, tích cực. - Nắm được nội dung, yêu cầu giờ học. -Tích cực, kỉ luật. -Thực hiện theo nhịp đếm, biên độ động tác lớn,manh mẽ và dứt khoát. - Nghiêm túc, tích cực. - Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật. - Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật. Cách cho điểm: 9 – 10: Thực hiện đúng kt 4 giai đoạn, thành tích tối thiểu: 40m (Nam), 25m (Nữ). 7 – 8: Thực hiện đúng kt 4 giai đoạn, thành tích tối thiểu: 30m (Nam), 20m (Nữ). 5 – 6: Thực hiện cơ bản đúng kt 4 giai đoạn, thành tích tối thiểu: 25m (Nam), 15m (Nữ). Chú ý: Các TH khác GV tự quyết định. - Chạy hết cự li qui định - Thả lỏng tích cực - Nghiêm túc ,nắm được nội dung bài tập được giao. -GV và HS làm thủ tục nhận lớp. -ĐH: -GV hoặc cán sự điều khiển -ĐH: - GV hướng dẫn, tổ chức tập luyện. -ĐH: - GV hướng dẫn, HS tự tập luyện. - Kiểm tra nam riêng, nữ riêng. - mỗi HS được ném thử 1 lần và 3 lần chính thức. - Chạy theo nhóm quanh sân trường. -GV hướng dẫn thư giãn ,hồi tỉnh - ĐH: Duyệt của BGH Ngày 28 tháng 2 năm 2008 Người soạn HÀ LƯƠNG QUYẾT NHẬN XÉT VÀ BỔ SUNG: GIÁO ÁN SỐ: 7/8 MÔN: NHẢY XA †Š‰ Tiết ct: 49 – 50 Thời gian dạy: Tuần 25_ 6/ 3 / 2008 I. NHIỆM VỤ: 1. Nhảy xa: Hoàn thiện nâng cao kĩ thuật và thành tích nhảy xa “Kiểu ngồi”. 2. Chạy bền: Luyện tập chạy bền. II. YÊU CẦU: Nghiêm túc, tích cực Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật. Chạy hết cự li qui định. III. THỜI GIAN: 2 tiết 90 phút IV. ĐỊA ĐIỂM: Sân trường. V. DỤNG CỤ: Bục giậm nhảy, đệm. PHẦN VÀ NỘI DUNG LVĐ YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ KỸ THUẬT BIỆN PHÁP TỔ CHỨC A - CHUẨN BỊ: 1. Nhận lớp, kiểm tra sĩ số, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học. 2. Khởi động: - Chung: - Chuyên môn: B-CƠ BẢN: 1. Nhảy xa: Hoàn thiện nâng cao kĩ thuật và thành tích nhảy xa “Kiểu ngồi”. 2. Chạy bền: Luyện tập chạy bền. C-KẾT THÚC 1. Hồi tỉnh: 2. GV nhận xét,cũng cố và hướng dẫn hs tự tập luyện ở nhà 10-15 phút 1-5’ 10-12’ 65 – 70 phút 45 – 50’ 15 – 20’ 300 – 600m (2 lần) 5 phút - Nghiêm túc, tích cực. - Nắm được nội dung, yêu cầu giờ học. -Tích cực, kỉ luật. -Thực hiện theo nhịp đếm, biên độ động tác lớn,manh mẽ và dứt khoát. - Nghiêm túc, tích cực. - Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật. - Chạy hết cự li qui định - Thả lỏng tích cực - Nghiêm túc ,nắm được nội dung bài tập được giao. -GV và HS làm thủ tục nhận lớp. -ĐH: -GV hoặc cán sự điều khiển -ĐH: - GV hướng dẫn, tổ chức tập luyện. -ĐH: - Chạy theo nhóm quanh sân trường. -GV hướng dẫn thư giãn ,hồi tỉnh - ĐH: Duyệt của BGH Ngày 4 tháng 3 năm 2008 Người soạn HÀ LƯƠNG QUYẾT NHẬN XÉT VÀ BỔ SUNG: GIÁO ÁN SỐ: 8/8 MÔN: NHẢY XA †Š‰ Tiết ct: 51 – 52 Thời gian dạy: Tuần 26_ 14/ 3 / 2008 I. NHIỆM VỤ: 1. Nhảy xa: Hoàn thiện và Kiểm tra kĩ thuật, thành tích nhảy xa “Kiểu ngồi”. 2. Chạy bền: Luyện tập chạy bền. II. YÊU CẦU: Nghiêm túc, tích cực Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật, đạt tiêu chuẩn RLTT. Chạy hết cự li qui định. III. THỜI GIAN: 2 tiết 90 phút IV. ĐỊA ĐIỂM: Sân trường. V. DỤNG CỤ: Bục giậm nhảy, đệm, thước. PHẦN VÀ NỘI DUNG LVĐ YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ KỸ THUẬT BIỆN PHÁP TỔ CHỨC A - CHUẨN BỊ: 1. Nhận lớp, kiểm tra sĩ số, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học. 2. Khởi động: - Chung: - Chuyên môn: B-CƠ BẢN: 1. Nhảy xa: - Hoàn thiện kĩ thuật nhảy xa “Kiểu ngồi”. - Kiểm tra: 2. Chạy bền: Luyện tập chạy bền. C-KẾT THÚC 1. Hồi tỉnh: 2. GV nhận xét,cũng cố và hướng dẫn hs tự tập luyện ở nhà 10-15 phút 1-5’ 10-12’ 65 – 70 phút 45 – 50’ 15 – 20’ 300 – 600m (2 lần) 5 phút - Nghiêm túc, tích cực. - Nắm được nội dung, yêu cầu giờ học. -Tích cực, kỉ luật. -Thực hiện theo nhịp đếm, biên độ động tác lớn,manh mẽ và dứt khoát. - Nghiêm túc, tích cực. - Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật. Cách cho điểm: 9 – 10: Thực hiện đúng kĩ thuật, thành tích đạt mức “Giỏi”. 7 – 8: Thực hiện đúng kĩ thuật g/đoạn trên không, thành tích đạt mức “Khá”. 5 – 6: Thực hiện chưa đúng kĩ thuật g/đoạn trên không, thành tích đạt mức “đạt”. Chú ý: các TH khác GV tự quyết định. - Chạy hết cự li qui định - Thả lỏng tích cực - Nghiêm túc ,nắm được nội dung bài tập được giao. -GV và HS làm thủ tục nhận lớp. -ĐH: -GV hoặc cán sự điều khiển -ĐH: - GV hướng dẫn, tổ chức tập luyện. -ĐH: - Kiểm tra thành nhiều đợt. Mỗi HS được nhảy 3 lần. Tính điểm lần nhảy tốt nhất. - Chạy theo nhóm quanh sân trường. -GV hướng dẫn thư giãn ,hồi tỉnh - ĐH: Duyệt của BGH Ngày 10 tháng 3 năm 2008 Người soạn HÀ LƯƠNG QUYẾT NHẬN XÉT VÀ BỔ SUNG: GIÁO ÁN SỐ: 1/6 MÔN TỰ CHỌN: BÓNG CHUYỀN †Š‰ Tiết ct: 53 – 54 Thời gian dạy: Tuần 27_ 21/ 3 / 2008 I. NHIỆM VỤ: 1. Môn tự chọn: Bóng chuyền Ôn: bổ trợ, trò chơi, tập đệm bóng, chuyền bóng cao tay. 2. Chạy bền: Luyện tập chạy bền. II. YÊU CẦU: Nghiêm túc, tích cực Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật, đạt tiêu chuẩn RLTT. Chạy hết cự li qui định. III. THỜI GIAN: 2 tiết 90 phút IV. ĐỊA ĐIỂM: Sân trường. V. DỤNG CỤ: Bục giậm nhảy, đệm, thước. PHẦN VÀ NỘI DUNG LVĐ YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ KỸ THUẬT BIỆN PHÁP TỔ CHỨC A - CHUẨN BỊ: 1. Nhận lớp, kiểm tra sĩ số, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học. 2. Khởi động: - Chung: - Chuyên môn: B-CƠ BẢN: 1. Môn tự chọn: Bóng chuyền Ôn: bổ trợ, trò chơi, tập đệm bóng, chuyền bóng cao tay. 2. Chạy bền: Luyện tập chạy bền. C-KẾT THÚC 1. Hồi tỉnh: 2. GV nhận xét,cũng cố và hướng dẫn hs tự tập luyện ở nhà 10-15 phút 1-5’ 10-12’ 65 – 70 phút 45 – 50’ 15 – 20’ 300 – 600m (2 lần) 5 phút - Nghiêm túc, tích cực. - Nắm được nội dung, yêu cầu giờ học. -Tích cực, kỉ luật. -Thực hiện theo nhịp đếm, biên độ động tác lớn,manh mẽ và dứt khoát. - Nghiêm túc, tích cực. - Biết, thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật. - Chạy hết cự li qui định - Thả lỏng tích cực - Nghiêm túc ,nắm được nội dung bài tập được giao. -GV và HS làm thủ tục nhận lớp. -ĐH: -GV hoặc cán sự điều khiển -ĐH: - GV hướng dẫn, tổ chức tập luyện. - Chạy theo nhóm quanh sân trường. -GV hướng dẫn thư giãn ,hồi tỉnh - ĐH: Duyệt của BGH Ngày 20 tháng 3 năm 2008 Người soạn HÀ LƯƠNG QUYẾT NHẬN XÉT VÀ BỔ SUNG: GIÁO ÁN SỐ: 2/6 MÔN TỰ CHỌN: BÓNG CHUYỀN †Š‰ Tiết ct: 55 – 56 Thời gian dạy: Tuần 28_ 28/ 3 / 2008 I. NHIỆM VỤ: 1. Môn tự chọn: Tiếp tục ôn: bổ trợ, trò chơi, tập đệm bóng, chuyền bóng cao tay(Bóng chuyền). 2. Chạy bền: Luyện tập chạy bền. II. YÊU CẦU: Nghiêm túc, tích cực Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật, đạt tiêu chuẩn RLTT. Chạy hết cự li qui định. III. THỜI GIAN: 2 tiết 90 phút IV. ĐỊA ĐIỂM: Sân trường. V. DỤNG CỤ: Bóng chuyền. PHẦN VÀ NỘI DUNG LVĐ YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ KỸ THUẬT BIỆN PHÁP TỔ CHỨC A - CHUẨN BỊ: 1. Nhận lớp, kiểm tra sĩ số, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học. 2. Khởi động: - Chung: - Chuyên môn: B-CƠ BẢN: 1. Môn tự chọn: Tiếp tục ôn: Bổ trợ, trò chơi. Tập đệm bóng. Chuyền bóng cao tay(Bóng chuyền). 2. Chạy bền: Luyện tập chạy bền. C-KẾT THÚC 1. Hồi tỉnh: 2. GV nhận xét,cũng cố và hướng dẫn hs tự tập luyện ở nhà 10-15 phút 1-5’ 10-12’ 65 – 70 phút 45 – 50’ 15 – 20’ 300 – 600m (2 lần) 5 phút - Nghiêm túc, tích cực. - Nắm được nội dung, yêu cầu giờ học. -Tích cực, kỉ luật. -Thực hiện theo nhịp đếm, biên độ động tác lớn,manh mẽ và dứt khoát. - Nghiêm túc, tích cực. - Biết, thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật. - Chạy hết cự li qui định - Thả lỏng tích cực - Nghiêm túc ,nắm được nội dung bài tập được giao. -GV và HS làm thủ tục nhận lớp. -ĐH: -GV hoặc cán sự điều khiển -ĐH: - GV hướng dẫn, tổ chức tập luyện. - Chạy theo nhóm quanh sân trường. -GV hướng dẫn thư giãn ,hồi tỉnh - ĐH: Duyệt của BGH Ngày 26 tháng 3 năm 2008 Người soạn HÀ LƯƠNG QUYẾT NHẬN XÉT VÀ BỔ SUNG: GIÁO ÁN SỐ: 3/6 MÔN TỰ CHỌN: BÓNG CHUYỀN †Š‰ Tiết ct: 57 – 58 Thời gian dạy: Tuần 29_ 4/ 4 / 2008 I. NHIỆM VỤ: 1. Môn tự chọn: Tiếp tục ôn: bổ trợ, trò chơi, tập đệm bóng, chuyền bóng cao tay(Bóng chuyền). Luyện tập: thi đấu 2. Chạy bền: Luyện tập chạy bền. II. YÊU CẦU: Nghiêm túc, tích cực Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật, đạt tiêu chuẩn RLTT. Chạy hết cự li qui định. III. THỜI GIAN: 2 tiết 90 phút IV. ĐỊA ĐIỂM: Sân trường. V. DỤNG CỤ: Bóng chuyền. PHẦN VÀ NỘI DUNG LVĐ YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ KỸ THUẬT BIỆN PHÁP TỔ CHỨC A - CHUẨN BỊ: 1. Nhận lớp, kiểm tra sĩ số, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học. 2. Khởi động: - Chung: - Chuyên môn: B-CƠ BẢN: 1. Môn tự chọn: Tiếp tục ôn: Bổ trợ, trò chơi. Tập đệm bóng. Chuyền bóng cao tay(Bóng chuyền). Luyện tập: thi đấu 2. Chạy bền: Luyện tập chạy bền. C-KẾT THÚC 1. Hồi tỉnh: 2. GV nhận xét,cũng cố và hướng dẫn hs tự tập luyện ở nhà 10-15 phút 1-5’ 10-12’ 65 – 70 phút 45 – 50’ 15 – 20’ 300 – 600m (2 lần) 5 phút - Nghiêm túc, tích cực. - Nắm được nội dung, yêu cầu giờ học. -Tích cực, kỉ luật. -Thực hiện theo nhịp đếm, biên độ động tác lớn,manh mẽ và dứt khoát. - Nghiêm túc, tích cực. - Biết, thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật. - Chạy hết cự li qui định - Thả lỏng tích cực - Nghiêm túc ,nắm được nội dung bài tập được giao. -GV và HS làm thủ tục nhận lớp. -ĐH: -GV hoặc cán sự điều khiển -ĐH: - GV hướng dẫn, tổ chức tập luyện. - Chạy theo nhóm quanh sân trường. -GV hướng dẫn thư giãn ,hồi tỉnh - ĐH: Duyệt của BGH Ngày 2 tháng 4 năm 2008 Người soạn HÀ LƯƠNG QUYẾT NHẬN XÉT VÀ BỔ SUNG:

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiao an ca nam_12355451.doc
Tài liệu liên quan