Giáo án Thể dục lớp 2 cả năm

BÀI: 40

MỘT SỐ BÀI TẬP DÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN

TRÒ CHƠI “ CHẠY ĐỔI CHỖ VỖ TAY NHAU”

I. Mục tiêu:

 - Ôn động tác: Đứng hai chân rộng bằng vai ( hai bàn chân thẳng hướng phía trước), hai tay đưa ra trước – sang ngang – lên cao chếch chữ V.

 Yêu cầu: Thực hiện động tác tương đối chính xác.

 - Tiếp tục học trò chơi “Chạy đổi chỗ vỗ tay nhau”

 Yêu cầu: Biết cách chơi có vần điệu và tham gia chơi tương đối chủ động.

II. Địa điểm, phương tiện:

- Địa điểm: Sân trường dọn vệ sinh đảm bảo an toàn nơi tập.

- Phương tiện: 1 còi, kẻ sân chơi trò chơi.

III. Nội dung và phương pháp lên lớp.

 

doc79 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 29/11/2018 | Lượt xem: 201 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục lớp 2 cả năm, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bụng, toàn thân, nhảy, điều hoà. b Ôn trò chơi. “ Nhóm ba nhóm bảy” 3. Kết thúc: - Nhảy thả lỏng cúi lắc người thả lỏng - GV cùng học sinh hệ thống bài. - GV nhận xét kết quả giờ học. - Ôn 8 động tác thể dục đã học. 8.10’ 60.80m 1.2’ 18.22’ 3.4 L 2.8 N 6.8’ 3.5’ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - GV nhận lớp phổ biến nội dung giờ học. - Cho học sinh khởi động - GV hô cho cả lớp tập kết hợp nhận xét. - CS điều khiển tổ tập - GV đi lại quan sát,nhắc nhở ,sửa sai. * * * * * * * * * * * * GV - GV cho HS nhận xét , - GV nhận xét đánh giá chung. - GV nhắc lại cách chơi sau đó cho học sinh chơi GV nhận xét. - GV nhận xét kết quả giờ học. - Giao bài tập về nhà. Ngày soạn: 22/11/2011 Ngày giảng: 2A: 25/11/2011 BÀI: 26 ĐIỂM SỐ 1-2, 1-2 THEO ĐỘI HÌNH VÒNG TRÒN TRÒ CHƠI “ BỊT MẮT BẮT DÊ” I. Mục tiêu: - Ôn điểm số 1-2, 1-2 theo đội hình vòng tròn. Yêu cầu: Điểm đúng số, rõ ràng, không mất trật tự. - Ôn trò chơi “Bịt mắt bắt dê” Yêu cầu: Biết cách chơi và tham gia vào trò chơi tương đối chủ động. II. Địa điểm, phương tiện: - Địa điểm: Sân trường dọn vệ sinh đảm bảo an toàn nơi tập. - Phương tiện: 1 cò, khăn chơi trò chơi. III. Nội dung và phương pháp lên lớp. Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức 1. Mở đầu: - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ hoc. - Chạy nhẹ nhàng theo 1 hàng dọc trên địa hình tự nhiên. - Đi thường theo vòng tròn và hít thở sâu. - ôn bài thể dục phát triển chung 8 động tác 2. Cơ bản: a. Điểm số 1-2 theo đội hình vòng tròn. b. Chơi trò chơi. “ Bịt mắt bắt dê” 3. Kết thúc: - Đi đều theo 2.4 hàng dọc và hát. - Cúi lắc người thả lỏng, nhảy thả lỏng. - GV cùng học sinh hệ thống bài. - GV nhận xét kết quả giờ học. - Ôn 8 động tác thể dục đã học . 8.10’ 60.80’ 1.2’ 2x8 N 18.22’ 2.3 L 6.8’ 3.5’ 4.5 L * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - GV nhận lớp phổ biến nội dung giờ học. - Cho học sinh khởi động - GV điều khiển cho cả lớp tập kết hợp nhận xét. * * * * * GV * * * * * * * * - GV cho học sinh chơi trò chơi GV nhận xét. - GV nhận xét kết quả giờ học. - Giao bài tập về nhà. Ngày soạn: 27/11/2011 Ngày giảng: 2A :30/11/2011 TUẦN: 14 BÀI: 27 TRÒ CHƠI “ VÒNG TRÒN” I. Mục tiêu: - Học trò chơi “ Vòng tròn”. Yêu cầu: HS biết chơi và tham gia chơi ở mức ban đầu. II. Địa điểm, phương tiện: - Địa điểm: Sân trường dọn vệ sinh đảm bảo an toàn nơi tập. - Phương tiện: 1 còi, kẻ sân chơi. III. Nội dung và phương pháp lên lớp. Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức 1. Mở đầu: - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ hoc. - Giậm chân tại chỗ đếm to theo nhịp. - Đi dắt tay nhau, chuyển thành vòng tròn ( ngược chiều kim đồng hồ), sau đó (theo khẩu lệnh) quay mặt vào trong, dãn cách để tập bài thể dục phát triển chung. 2. Cơ bản: - Học trò chơi: “ Vòng tròn”. 3. Kết thúc: - Nhảy thả lỏng cúi lắc người thả lỏng - GV cùng học sinh hệ thống bài. - GV nhận xét kết quả giờ học. - Ôn 8 động tác thể dục đã học. 8.10’ 60.80m 1.2 4x8 N 18.22’ 3.5’ 4.5’ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - GV nhận lớp phổ biến nội dung giờ học. - Cho học sinh khởi động - GV hướng dẫn cách chơi sau đó cho học sinh chơi GV nhận xét. - đội hình tập luyện * * * * * * * * * * * * * * GV * * * - GV nhận xét kết quả giờ học. - Giao bài tập về nhà. Ngày soạn: 29/11/2011 Ngày giảng: 2A :2/12/2011 BÀI: 28 TRÒ CHƠI “ VÒNG TRÒN” I. Mục tiêu: - Tiếp tục học trò chơi “vòng tròn”. Yêu cầu: Biết cách chơi và tham gia vào trò chơi theo vần điệu ở mức ban đầu. II. Địa điểm, phương tiện: - Địa điểm: Sân trường dọn vệ sinh đảm bảo an toàn nơi tập. - Phương tiện: 1 còi, kẻ sân chơi trò chơi. III. Nội dung và phương pháp lên lớp. Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức 1. Mở đầu: - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ hoc. - Chạy nhẹ nhàng theo 1 hàng dọc trên địa hình tự nhiên. - Đi thường theo vòng tròn và hít thở sâu. - ôn bài thể dục phát triển chung 8 động tác 2. Cơ bản: - Chơi trò chơi. “ Vòng tròn” 3. Kết thúc: - Cúi lắc người thả lỏng, nhảy thả lỏng. - Rung đùi 30 giây - GV cùng học sinh hệ thống bài. - GV nhận xét kết quả giờ học. - Ôn 8 động tác thể dục đã học . 8.10’ 60.80’ 1.2’ 2x8 N 18.22’ 3.5’ 4.5 L * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - GV nhận lớp phổ biến nội dung giờ học. - Cho học sinh khởi động - GV nhắc lai cách cho học sinh chơi trò chơi GV nhận xét. đội hình tập luyện * * * * * * * * * * * * * * GV * * * - GV nhận xét kết quả giờ học. - Giao bài tập về nhà. Ngày soạn: 3/12/2011 Ngày giảng: 2A :6/12/2011 TUẦN: 15 BÀI: 29 TRÒ CHƠI “ VÒNG TRÒN” I. Mục tiêu: - Ôn trò chơi “ Vòng tròn”. Yêu cầu: Biết cách chơi và tham gia vào trò chơi theo vần điệu ở mức ban đầu theo đội hình đi động. II. Địa điểm, phương tiện: - Địa điểm: Sân trường dọn vệ sinh đảm bảo an toàn nơi tập. - Phương tiện: 1 còi, kẻ sân chơi trò chơi. III. Nội dung và phương pháp lên lớp. Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức 1. Mở đầu: - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ hoc. - đi dắt tay nhau chuyển đội hình hàng ngang thành vòng tròn. - Đi đều và hát theo vòng tròn . - Ôn bài thể dục phát triển chung 2. Cơ bản: - Ôn trò chơi. “ Vòng tròn” + GV cho HS đọc vần điệu kết hợp vỗ tay. + đi đều theo vòng tròn đã kẻ, thực hiện đọc vần điệu, vỗ tay, nhảy chuyển đội hình. 3. Kết thúc: - Nhảy thả lỏng, cúi lắc người thả lỏng - GV cùng học sinh hệ thống bài. - GV nhận xét kết quả giờ học. - Ôn 8 động tác thể dục đã học. 8.10’ 60.80m 1.2 18.22’ 3.5’ 4.5’ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - GV nhận lớp phổ biến nội dung giờ học. - Cho học sinh khởi động - GV hô cho cả lớp tập kết hợp nhận xét. - GV nhắc lại cách chơi sau đó cho học sinh chơi GV nhận xét. - GV cho HS ôn lại vần điệu. * * * * * * * * * * * * * * GV * * * - GV nhận xét kết quả giờ học. - Giao bài tập về nhà. Ngày soạn:6/12/2011 Ngày giảng: 2A :9/12/2011 BÀI: 30 BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG TRÒ CHƠI “ VÒNG TRÒN” I. Mục tiêu: - Ôn bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu: Thuộc bài, thực hiện từng động tác tương đối chính xác, đẹp . - Ôn trò chơi “Vòng tròn” Yêu cầu: Biết cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động. II. Địa điểm, phương tiện: - Địa điểm: Sân trường dọn vệ sinh đảm bảo an toàn nơi tập. - Phương tiện: 1 cò, kẻ sân chơi trò chơi. III. Nội dung và phương pháp lên lớp. Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức 1. Mở đầu: - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ hoc. - Giậm chân tại chỗ đếm to theo nhịp. - Xoay khớp cổ tay, đầu gối, hông, bả vai. 2. Cơ bản: a. Ôn bài thể dục phát triển chung 8 động tác. Vươn thở, tay, chân, lườn, bụng, toàn thân, nhảy, điều hoà. b. Chơi trò chơi. “ Vòng tròn” 3. Kết thúc: - Đi đều theo 2.4 hàng dọc và hát. - Cúi lắc người thả lỏng, nhảy thả lỏng. - GV cùng học sinh hệ thống bài. - GV nhận xét kết quả giờ học. - Ôn 8 động tác thể dục đã học . 8.10’ 1.2’ 2x8 N 18.22’ 2.3 L 2x8 N 6.8’ 3.5’ 4.5 L * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - GV nhận lớp phổ biến nội dung giờ học. - Cho học sinh khởi động - GV điều khiển cho cả lớp tập kết hợp nhận xét. - Cho cán sự điều khiển 1 lần * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - GVcho học sinh ôn lại vần điệu * * * * * * * * * * * * * * GV * * * - GV cho học sinh chơi trò chơi GV nhận xét. - GV nhận xét kết quả giờ học. - Giao bài tập về nhà. Ngày soạn:11/12/2011 Ngày giảng: 2A :14/12/2011 TUẦN: 16 BÀI: 31 TRÒ CHƠI “ VÒNG TRÒN” VÀ “ NHÓM BA, NHÓM BẢY” I. Mục tiêu: - Ôn 2 trò chơi “ Vòng tròn” và “ Nhóm ba, nhóm bảy”. Yêu cầu: Biết cách chơi và tham gia tương đối chủ động. II. Địa điểm, phương tiện: - Địa điểm: Sân trường dọn vệ sinh đảm bảo an toàn nơi tập. - Phương tiện: 1 còi, kẻ sân chơi trò chơi. III. Nội dung và phương pháp lên lớp. Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức 1. Mở đầu: - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ hoc. - Giậm chân tại chỗ đếm to theo nhịp . - Xoay khớp cổ tay, đầu gối, hong, bả vai. - Đi đều theo 2-4 hàng dọc và hát. - Ôn các động tác: tay, chân, lườn bụng, toàn thân và nhảy. 2. Cơ bản: - Ôn trò chơi. “ Vòng tròn” - Ôn trò chơi. “ Nhóm ba nhóm bảy” 3. Kết thúc: - Nhảy thả lỏng, cúi lắc người thả lỏng - GV cùng học sinh hệ thống bài. - GV nhận xét kết quả giờ học. - Ôn 8 động tác thể dục đã học. 8.10’ 1.2 2x8 N 2x8 N 18.22’ 8.10’ 6.8’ 3.5’ 4.5’ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - GV nhận lớp phổ biến nội dung giờ học. - Cho học sinh khởi động - GV hô cho cả lớp tập 1 lần kết hợp nhận xét. - GV nhắc lại cách chơi sau đó cho học sinh chơi GV nhận xét. - GV nhận xét kết quả giờ học. - Giao bài tập về nhà. Ngày soạn:13/12/2011 Ngày giảng: 2A :16/12/2011 BÀI: 32 TRÒ CHƠI “ NHANH LÊN BẠN ƠI” VÀ “ VÒNG TRÒN” I. Mục tiêu: - Ôn 2 trò chơi “ Nhanh lên bạn ơi” và “Vòng tròn” Yêu cầu: Tham gia chơi tương đối chủ động. II. Địa điểm, phương tiện: - Địa điểm: Sân trường dọn vệ sinh đảm bảo an toàn nơi tập. - Phương tiện: 1 cò, kẻ sân chơi trò chơi. III. Nội dung và phương pháp lên lớp. Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức 1. Mở đầu: - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ hoc. - Xoay khớp cổ tay, đầu gối, hông, bả vai. - Ôn các động tác: tay, chân, lườn bụng, toàn thân và nhảy. 2. Cơ bản: - Chơi trò chơi. “ Nhanh lên bạn ơi” - Chơi trò chơi. “ Vòng tròn” 3. Kết thúc: - Đi đều theo 2.4 hàng dọc và hát. - Cúi lắc người thả lỏng, nhảy thả lỏng. - GV cùng học sinh hệ thống bài. - GV nhận xét kết quả giờ học. - Ôn 8 động tác thể dục đã học . 8.10’ 1.2’ 2x8 N 18.22’ 2.3 L 6.8’ 3.5’ 4.5 L * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - GV nhận lớp phổ biến nội dung giờ học. - Cho học sinh khởi động - GV điều khiển cho cả lớp tập kết hợp nhận xét. - GV nhắc lại cách chơi sau đó cho học sinh chơi trò chơi GV nhận xét. * * * * * * GV * * * * * - GV nhận xét kết quả giờ học. - Giao bài tập về nhà. Ngày soạn:18/12/2011 Ngày giảng: 2A :21/12/2011 TUẦN: 17 BÀI: 33 TRÒ CHƠI “ BỊT MẮT BẮT DÊ” VÀ “ NHÓM BA, NHÓM BẢY” I. Mục tiêu: - Ôn 2 trò chơi “ Bịt mắt bắt dê” và “ Nhóm ba, nhóm bảy”. Yêu cầu: Tham gia chơi tương đối chủ động. II. Địa điểm, phương tiện: - Địa điểm: Sân trường dọn vệ sinh đảm bảo an toàn nơi tập. - Phương tiện: 1 còi, khăn chơi trò chơi. III. Nội dung và phương pháp lên lớp. Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức 1. Mở đầu: - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ hoc. - Xoay khớp cổ tay, đầu gối, hông, bả vai. - Chạy nhẹ nhàng theo 1 hàng dọc trên sân trường. - Đi thường và hít thở sâu ( dang tay ngang hít vào bằng mũi, buông tay xuống thở ra bằng miệng). - Ôn các động tác: tay, chân, lườn bụng, toàn thân và nhảy. 2. Cơ bản: - Ôn trò chơi. “ Vòng tròn” - Ôn trò chơi. “ Nhóm ba nhóm bảy” 3. Kết thúc: - Đi đều theo 2.4 hàng dọc và hát - Nhảy thả lỏng, cúi lắc người thả lỏng - GV cùng học sinh hệ thống bài. - GV nhận xét kết quả giờ học. - Ôn 8 động tác thể dục đã học. 8.10’ 2x8 N 70.80 m 2’ 2x8 N 18.22’ 5.6’ 10.12’ 3.5’ 4.5L * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - GV nhận lớp phổ biến nội dung giờ học. - Cho học sinh khởi động - GV hô cho cả lớp tập 1 lần kết hợp nhận xét. - GV nhắc lại cách chơi sau đó cho học sinh chơi GV nhận xét. * * * * * * GV * * * * * - GV nhận xét kết quả giờ học. - Giao bài tập về nhà. Ngày soạn:20/12/2011 Ngày giảng: 2A :23/12/2011 BÀI: 34 TRÒ CHƠI “ VÒNG TRÒN” VÀ “ BỎ KHĂN” I. Mục tiêu: - Ôn 2 trò chơi “Vòng tròn” và “ Bỏ khăn” Yêu cầu: Tham gia chơi tương đối chủ động. II. Địa điểm, phương tiện: - Địa điểm: Sân trường dọn vệ sinh đảm bảo an toàn nơi tập. - Phương tiện: 1 cò, khăn, kẻ sân chơi trò chơi. III. Nội dung và phương pháp lên lớp. Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức 1. Mở đầu: - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ hoc. - Xoay khớp cổ tay, đầu gối, hông, bả vai. - Chạy nhẹ nhàng theo 1 hàng dọc trên sân trường. - Đi thường theo vòng tròn và hít thở sâu - Ôn các động tác: tay, chân, lườn bụng, toàn thân và nhảy. 2. Cơ bản: - Chơi trò chơi. “ Vòng tròn” - Chơi trò chơi. “ Bỏ khăn” 3. Kết thúc: - Đi đều theo 2.4 hàng dọc và hát. - Cúi lắc người thả lỏng, nhảy thả lỏng. - GV cùng học sinh hệ thống bài. - GV nhận xét kết quả giờ học. - Ôn 8 động tác thể dục đã học . 8.10’ 2x8 N 70.80m 30s 2x8 N 18.22’ 6.8’ 6.8’ 3.5’ 4.5 L * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - GV nhận lớp phổ biến nội dung giờ học. - Cho học sinh khởi động - GV điều khiển cho cả lớp tập kết hợp nhận xét. - GV nhắc lại cách chơi sau đó cho học sinh chơi trò chơi GV nhận xét. * * * * * * GV * * * * * - GV nhận xét kết quả giờ học. - Giao bài tập về nhà. Ngày soạn:25/12/2011 Ngày giảng: 2A :28/12/2011 TUẦN: 18 BÀI: 35 TRÒ CHƠI “ VÒNG TRÒN” VÀ “ NHANH LÊN BẠN ƠI” I. Mục tiêu: - Ôn 2 trò chơi “ Vòng tròn” và “ Nhanh lên bạn ơi”. Yêu cầu: Biết và tham gia tương đối chủ động. II. Địa điểm, phương tiện: - Địa điểm: Sân trường dọn vệ sinh đảm bảo an toàn nơi tập. - Phương tiện: 1 còi, kẻ sân, khăn chơi trò chơi. III. Nội dung và phương pháp lên lớp. Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức 1. Mở đầu: - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ hoc. - Chạy nhẹ nhàng theo 1 hàng dọc trên sân trường. - Đi thường theo vòng tròn và hít thở sâu. - Ôn các động tác: tay, chân, lườn bụng, toàn thân và nhảy. - Trò chơi: “ Diệt các con vật có hại” 2. Cơ bản: - Ôn trò chơi. “ Vòng tròn” - Ôn trò chơi. “ Nhanh lên bạn ơi” 3. Kết thúc: - Đi đều theo 2.4 hàng dọc và hát - Nhảy thả lỏng, cúi lắc người thả lỏng - GV cùng học sinh hệ thống bài. - GV nhận xét kết quả giờ học. - Ôn 8 động tác thể dục đã học. 8.10’ 70.80 m 30’ 2x8 N 1’ 18.22’ 5.6’ 8.10’ 3.5’ 4.5’ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - GV nhận lớp phổ biến nội dung giờ học. - Cho học sinh khởi động - GV hô cho cả lớp tập 1 lần kết hợp nhận xét. - GV nhắc lại cách chơi sau đó cho học sinh chơi GV nhận xét. * * * * * * * GV * * * * * - GV nhận xét kết quả giờ học. - Giao bài tập về nhà. Ngày soạn:27/12/2011 Ngày giảng: 2A :30/12/2011 BÀI: 36 SƠ KẾT HỌC KỲ I I. Mục tiêu: - Hệ thống các nội dung chính đã học trong học kỳ I Yêu cầu: Biết đã học được những gì, điểm nào cần phát huy hặoc khắc phục trong học kỳ II. II. Địa điểm, phương tiện: - Địa điểm: Sân trường dọn vệ sinh đảm bảo an toàn nơi tập. - Phương tiện: 1 cò, khăn, kẻ sân chơi trò chơi. III. Nội dung và phương pháp lên lớp. Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức 1. Mở đầu: - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ hoc. - Xoay khớp cổ tay, đầu gối, hông, bả vai. - Đi đều theo 2-4 hàng dọc và hát. - Trò chơi “ Diệt các con vật có hại” 2. Cơ bản: a. Sơ kết học kỳ I - Đội hình đội ngũ - Bài thể dục phát triển chung - Trò chơi vận động. - Cho các tổ tự nhận xét - GV công bố kết quả học tập b. Chơi trò chơi. “ Bịt mắt bắt dê” 3. Kết thúc: - Đi đều theo 2.4 hàng dọc và hát. - Cúi lắc người thả lỏng, nhảy thả lỏng. - GV cùng học sinh hệ thống bài. - GV nhận xét kết quả giờ học. - Ôn 8 động tác thể dục đã học . 8.10’ 2x8 N 1’ 1.2’ 18.22’ 12.14’ 6.8’ 3.5’ 4.5 L * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - GV nhận lớp phổ biến nội dung giờ học. - Cho học sinh khởi động - GV điều khiển cho cả lớp tập kết hợp nhận xét. - Gv cùng HS hệ htống lại những kiến thức đã học và đưa ra những điểm đã hoàn thành và những điểm chưa được để học sinh cố gắng ở kỳ sau - GV cho học sinh chơi trò chơi GV nhận xét. - GV nhận xét kết quả giờ học. - Giao bài tập về nhà. Ngày soạn:1/11/2012 Ngày giảng: 2A :4/1/2012 TUẦN: 19 BÀI: 37 TRÒ CHƠI “BỊT MẮT BẮT DÊ” VÀ “NHANH LÊN BẠN ƠI” I. Mục tiêu: - Ôn 2 trò chơi “ Bịt mắt bắt dê” và “ Nhanh lên bạn ơi”. Yêu cầu: Biết cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động. II. Địa điểm, phương tiện: - Địa điểm: Sân trường dọn vệ sinh đảm bảo an toàn nơi tập. - Phương tiện: 1 còi, kẻ sân, khăn chơi trò chơi. III. Nội dung và phương pháp lên lớp. Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức 1. Mở đầu: - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ hoc. - Xoay khớp cổ tay, đầu gối, hông, bả vai. - Ôn các động tác: tay, chân, lườn bụng, toàn thân và nhảy. 2. Cơ bản: - Ôn trò chơi. “ Bịt mắt bắt dê” - Ôn trò chơi. “ Nhanh lên bạn ơi” 3. Kết thúc: - Đi đều theo 2.4 hàng dọc và hát - Nhảy thả lỏng, cúi lắc người thả lỏng - GV cùng học sinh hệ thống bài. - GV nhận xét kết quả giờ học. - Ôn 8 động tác thể dục đã học. 8.10’ 2x8 N 2x8 N 18.22’ 5.6’ 5.6’ 3.5’ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - GV nhận lớp phổ biến nội dung giờ học. - Cho học sinh khởi động - GV hô cho cả lớp tập 1 lần kết hợp nhận xét. - GV nhắc lại cách chơi sau đó cho học sinh chơi GV nhận xét. * * * * * * * * * * - GV nhận xét kết quả giờ học. - Giao bài tập về nhà. Ngày soạn:3/1/2012 Ngày giảng: 2A :6/1/2012 BÀI: 38 TRÒ CHƠI “ BỊT MẮT BẮT DÊ” VÀ “ NHÓM BA NHÓM BẨY” I. Mục tiêu: - Ôn 2 trò chơi “Bịt mắt bắt dê” và “ Nhóm ba nhóm bẩy” Yêu cầu: Biết cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động. II. Địa điểm, phương tiện: - Địa điểm: Sân trường dọn vệ sinh đảm bảo an toàn nơi tập. - Phương tiện: 1 còi, khăn chơi trò chơi. III. Nội dung và phương pháp lên lớp. Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức 1. Mở đầu: - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ hoc. - Giậm chân tại chỗ đếm to theo nhịp - Chạy nhẹ nhàng theo 1 hàng dọc trên sân trường. - Đi thường theo vòng tròn và hít thở sâu - Xoay khớp cổ tay, đầu gối, hông, bả vai. 2. Cơ bản: - Chơi trò chơi. “ Bịt mắt bắt dê” - Chơi trò chơi. “ Nhóm ba nhóm bẩy” 3. Kết thúc: - Đi đều theo 2.4 hàng dọc và hát. - Cúi lắc người thả lỏng, nhảy thả lỏng. - GV cùng học sinh hệ thống bài. - GV nhận xét kết quả giờ học. - Ôn 8 động tác thể dục đã học . 8.10’ 70.80m 30s 2x8 N 18.22’ 7.8’ 7.8’ 3.5’ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - GV nhận lớp phổ biến nội dung giờ học. - Cho học sinh khởi động - GV điều khiển cho cả lớp tập kết hợp nhận xét. - GV nhắc lại cách chơi sau đó cho học sinh chơi thử cho học sinh chơi GV nhận xét, nhắc nhở để học sinh chơi đúng luật. * * * * * * GV * * * * * - GV nhận xét kết quả giờ học. - Giao bài tập về nhà. Ngày soạn: 8/1/2012 Ngày giảng: 2A :11/1/2012 TUẦN: 20 BÀI: 39 ĐỨNG KIỄNG GÓT, HAI TAY CHỐNG HÔNG ( DANG NGANG) TRÒ CHƠI “ CHẠY ĐỔI CHỖ VỖ TAY NHAU” I. Mục tiêu: - Ôn 2 động tác RLTTCB. Yêu cầu: Thực hiện tương đối chính xác. - Học trò chơi „ Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau“ Yêu cầu: Biết cách chơi và tham gia được vào trò chơi . II. Địa điểm, phương tiện: - Địa điểm: Sân trường dọn vệ sinh đảm bảo an toàn nơi tập. - Phương tiện: 1 còi, kẻ sân chơi trò chơi. III. Nội dung và phương pháp lên lớp. Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức 1. Mở đầu: - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ hoc. - Đứng tại chỗ vỗ tay và hát. - Chạy nhẹ nhàng theo 1 hàng dọc trên sân trường. - Đi thường theo vòng tròn và hít thở sâu - Xoay khớp cổ tay, đầu gối, hông, bả vai. 2. Cơ bản: a. Ôn tập. - Đứng đưa một chân ra trước, hai tay chống hông. - Đứng kiễng gót, hai tay dang ngang bàn tay sấp. * Ôn phối hợp hai động tác trên. b. Học trò chơi. “ Chạy đổi chỗ vỗ tay nhau” 3. Kết thúc: - Đi đều theo 2.4 hàng dọc và hát - Nhảy thả lỏng, cúi lắc người thả lỏng - GV cùng học sinh hệ thống bài. - GV nhận xét kết quả giờ học. - Ôn 8 động tác thể dục đã học. 8.10’ 1,2’ 70.80m 1.2’ 2x8 N 18.22’ 10.12’ 4.5 L 4.5 L 8.10’ 3.5’ 4.5L * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - GV nhận lớp phổ biến nội dung giờ học. - Cho học sinh khởi động - GV hô cho cả lớp tập 1 lần kết hợp nhận xét. - GV điều khiển cho HS tập kết hợp nhận xét. - GV hướng dẫn cách chơi sau đó cho học sinh chơi GV nhận xét. - GV nhận xét kết quả giờ học. - Giao bài tập về nhà. Ngày soạn: 10/1/2012 Ngày giảng: 2A :13/1/2012 BÀI: 40 MỘT SỐ BÀI TẬP DÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN TRÒ CHƠI “ CHẠY ĐỔI CHỖ VỖ TAY NHAU” I. Mục tiêu: - Ôn động tác: Đứng hai chân rộng bằng vai ( hai bàn chân thẳng hướng phía trước), hai tay đưa ra trước – sang ngang – lên cao chếch chữ V. Yêu cầu: Thực hiện động tác tương đối chính xác. - Tiếp tục học trò chơi “Chạy đổi chỗ vỗ tay nhau” Yêu cầu: Biết cách chơi có vần điệu và tham gia chơi tương đối chủ động. II. Địa điểm, phương tiện: - Địa điểm: Sân trường dọn vệ sinh đảm bảo an toàn nơi tập. - Phương tiện: 1 còi, kẻ sân chơi trò chơi. III. Nội dung và phương pháp lên lớp. Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức 1. Mở đầu: - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ hoc. - Đứng tại chỗ vỗ tay và hát. - Ôn một số động tác của bài thể dục tay không. - Xoay khớp cổ tay, đầu gối, hông, bả vai. 2. Cơ bản: a. Ôn tập. - Đứng hai chân đứng rộng bằng vai ( hai chân đứng thẳng hướng phia trước) hai tay đưa ra trước – sang ngang – lên cao chếch chữ V – Về TTCB. b. Tiếp tục học trò chơi. “ Chạy đổi chỗ vỗ tay nhau” Vần điệu: “ Chạy đổi chỗ Vỗ tay nhau Hai ba” 3. Kết thúc: - Đứng tai chỗ vỗ tay và hát. - Cúi lắc người thả lỏng, nhảy thả lỏng. - GV cùng học sinh hệ thống bài. - GV nhận xét kết quả giờ học. - Ôn 8 động tác thể dục đã học . 8.10’ 2x8 N 2x8 N 18.22’ 4.5 L 6.8’ 3.5’ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - GV nhận lớp phổ biến nội dung giờ học. - Cho học sinh khởi động - GV điều khiển cho cả lớp tập kết hợp nhận xét. - GV nhắc lại cách chơi, cho HS học vần điệu sau đó cho học sinh chơi trò chơi - GV nhận xét. - GV nhận xét kết quả giờ học. - Giao bài tập về nhà. Ngày soạn:15/1/2012 Ngày giảng: 2A :18/1/2012 TUẦN: 21 BÀI: 41 ĐI THƯỜNG THEO VẠCH KẺ THẲNG I. Mục tiêu: - Ôn động tác đứng hai chân rộng bằng vai ( hai bàn chân thẳng hướng phía trước), hai tay đưa ra trước – sang ngang – lên cao chếch chữ V. Yêu cầu: Thực hiện được động tác tương đối chính xác. - Học đi theo vạch kẻ thẳng. Yêu cầu: Thực hiện tương đối đúng động tác. II. Địa điểm, phương tiện: - Địa điểm: Sân trường dọn vệ sinh đảm bảo an toàn nơi tập. - Phương tiện: 1 còi, kẻ sân chơi trò chơi. III. Nội dung và phương pháp lên lớp. Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức 1. Mở đầu: - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ hoc. - Chạy nhẹ nhàng theo 1 hàng dọc trên sân trường. - Đi thường theo vòng tròn và hít thở sâu - Xoay khớp cổ tay, đầu gối, hông, bả vai. * Ôn bài thể dục phát triển chung 8 động tác. 2. Cơ bản: a. Ôn tập. - Đứng hai chân đứng rộng bằng vai ( hai chân đứng thẳng hướng phia trước) hai tay đưa ra trước – sang ngang – lên cao chếch chữ V – Về TTCB. b. Học đi thường theo vạch kẻ thẳng c. Chơi trò chơi. “ Chạy đổi chỗ vỗ tay nhau” 3. Kết thúc: - Đi đều theo 2.4 hàng dọc và hát - Nhảy thả lỏng, cúi lắc người thả lỏng - GV cùng học sinh hệ thống bài. - GV nhận xét kết quả giờ học. - Ôn 8 động tác thể dục đã học. 8.10’ 1,2’ 70.80m 1.2’ 2x8 N 2x8 N 18.22’ 10.12’ 4.5 L 2.3 L 8.10’ 3.5’ 4.5L * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - GV nhận lớp phổ biến nội dung giờ học. - Cho học sinh khởi động - GV hô cho cả lớp tập 1 lần kết hợp nhận xét. - GV điều khiển cho HS tập kết hợp nhận xét. - GV đi mẫu sau đó cho HS đi GV nhận xét. - GV nhắc lại cách chơi sau đó cho học sinh chơi GV nhận xét. - GV nhận xét kết quả giờ học. - Giao bài tập về nhà. Ngày soạn:17/1/2012 Ngày giảng: 2A :20/1/2012 BÀI: 42 ĐI THEO VẠCH KẺ THẲNG, HAI TAY CHỐNG HÔNG ( DANG NGANG) TRÒ CHƠI “ NHẢY Ô” I. Mục tiêu: - Học đi theo vạch kẻ thẳng, hai tay chống hông (dang ngang). Yêu cầu: Thực hiện động tác tương đối đúng. - Ôn trò chơi “Nhảy ô” Yêu cầu: Biết cách chơi và bước đầu biết tham gia vào trò chơi . II. Địa điểm, phương tiện: - Địa điểm: Sân trường dọn vệ sinh đảm bảo an toàn nơi tập. - Phương tiện: 1 còi, kẻ sân chơi trò chơi. III. Nội dung và phương pháp lên lớp. Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức 1. Mở đầu: - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ hoc. - Chạy nhẹ nhàng theo 1 hàng dọc trên sân trường. - Đi thường theo vòng tròn và hít thở sâu - Xoay khớp cổ tay, đầu gối, hông, bả vai. * Ôn bài TD phát triển chung 8 động tác. 2. Cơ bản: a. Ôn tập. - Đứng hai chân đứng rộng bằng vai ( hai chân đứng thẳng hướng phia trước) hai tay đưa ra trước – sang ngang – lên cao chếch chữ V – Về TTCB. - Ôn đi thường theo vạch kẻ thẳng b. Học đi thường theo vạch kẻ thẳng, hai tay chống hông. - Đi thường theo vạch kẻ thẳng, hai tay dang ngang. c. Ôn trò chơi: “ Nhảy ô” 3. Kết thúc: - Đứng tai chỗ vỗ tay và há

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiao an The duc lop 2.doc
Tài liệu liên quan