Giáo án Thể dục lớp 5 - Năm 2016 - 2017 - Trường Tiểu học Hoa Thủy

Việc1:

a. Giới thiệu tóm tắt chương trình thể dục lớp 5

- Đội hình đội ngũ

- Bài thể dục phát triển chung

- Bài tập rèn luyện tư thế và kỹ năng vận động cơ bản.

- Trò chơi vận động

- Môn thể thao tự chọn.

b.GV nhắc lại một số quy định khi học giờ TD.

- Mặc đúng trang phục, không đi dép lê.

- Tự giác tích cực trong giờ học TD, tự tập ngoài giờ và tham gia các trò chơi.

- Biết ứng sử và có hành vi đúng với bạn nhất là khi chơi trò chơi.

- Có tác phong nhanh nhẹn kỹ luật.

Yêu cầu: HS nghiêm túc thực hiện.

c. Biên chế tổ chọn cán sự bộ môn

 

doc127 trang | Chia sẻ: hoanganh.21 | Ngày: 13/11/2017 | Lượt xem: 7538 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục lớp 5 - Năm 2016 - 2017 - Trường Tiểu học Hoa Thủy, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
yện. Đoàn kết với bạn II. Phương tiện: - Phương tiện: GV chuẩn bị một còi, kẻ sân. III. Các hoạt động dạy học: *Khởi động: - Vỗ tay hát vừa giậm chân, vừa di chuyển để dàn hàng ngang. - Xoay kĩ các khớp : Cổ tay, chân, đầu gối, hông, vai, cánh tay A. Hoạt động cơ bản: Gv nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học. 1.Ôn 8 động tác vươn thở,tay, chân,vặn mình,toàn thân,thăng bằng, nhảy, điều hòa. + V 1: CTHĐTQ điều khiển lớp tập.Gv quan sát nhắc nhở. B.Hoạt động thực hành: * Tập các động tác thể dục + V1: Hoạt động nhóm 2 tập bài thể dục. + V2: Hoạt động theo 3-4 nhóm lớn ban học tập điều khiển, các em thay nhau hô nhịp động tác. + V3: Tập 8 động tác ban học tập điều khiển hô nhịp 1-2 lần. + V4: Các nhóm báo cáo kết quả. + V5: Mỗi nhóm chọn 1 nam ,1 nữ lên trình diễn các động tác thể dục. Ban học tập làm trọng tài. + V6: Gọi HS nhận xét . *Chơi trò chơi “Thỏ nhảy" + V 1: GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi + V 2: Ban học tập tổ chức cho cả lớp chơi + V 3: Ban học tập đánh giá trò chơi. *Gv nhận xét buổi học, củng cố bài. *HS làm một số động tác thả lỏng toàn thân C.Hoạt động ứng dụng: Về nhà em hãy chia sẽ cùng người thân tham gia vào trò chơi. Ngày dạy : 28,30/11-01/12/2016 Lớp: 5A,5B,5C,5D,5Đ HĐGD THỂ CHẤT TUẦN 15 BÀI 30: ÔN BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG TRÒ CHƠI “ THỎ NHẢY ” I.Mục tiêu: - Biết cách thực hiện động tác vươn thở, tay, chân,vặn mình, toàn thân, thăng bằng, toàn thân, nhảy, điều hoà của bài thể dục. - Biết cách chơi và tham gia chơi được vào trò chơi. * Thái độ: Nghiêm túc, tích cực tập luyện. Đoàn kết với bạn II. Phương tiện: - Phương tiện: GV chuẩn bị một còi, kẻ sân. III. Các hoạt động dạy học: *Khởi động: - Vỗ tay hát vừa giậm chân, vừa di chuyển để dàn hàng ngang. - Xoay kĩ các khớp : Cổ tay, chân, đầu gối, hông, vai, cánh tay A. Hoạt động cơ bản: Gv nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học. 1.Ôn 8 động tác vươn thở,tay, chân,vặn mình,toàn thân,thăng bằng, nhảy, điều hòa. + V 1: CTHĐTQ điều khiển lớp tập.Gv quan sát nhắc nhở. B.Hoạt động thực hành: * Tập các động tác thể dục + V1: Hoạt động theo 3-4 nhóm lớn ban học tập điều khiển, các em thay nhau hô nhịp động tác. + V2: Tập 8 động tác ban học tập điều khiển hô nhịp 1-2 lần. + V3: Các nhóm báo cáo kết quả. + V4: Từng nhóm trình diễn + V5: Gọi Hs nhận xét, Gv nhận xét. *Chơi trò chơi “Thỏ nhảy" + V 1: Hs nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi + V 2: Ban học tập tổ chức cho cả lớp chơi *Gv nhận xét buổi học, củng cố bài. *HS làm một số động tác thả lỏng toàn thân C.Hoạt động ứng dụng: Về nhà em hãy chia sẽ cùng người thân tập bài thể dục. Ngày dạy :05/06/12/2016 Lớp: 5A,5B,5C,5D,5Đ HĐGD THỂ CHẤT TUẦN 16 BÀI 31: ÔN BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG TRÒ CHƠI “LÒ CÒ TIẾP SỨC ” I.Mục tiêu: - Thực hiện cơ bản đúng các động tác của bài thể dục phát triển chung. - Biết cách chơi và tham gia chơi được vào trò chơi. * Thái độ: Nghiêm túc, tích cực tập luyện. Đoàn kết với bạn II. Phương tiện: - Phương tiện: GV chuẩn bị một còi, kẻ sân. III. Các hoạt động dạy học: *Khởi động: - Vỗ tay hát vừa giậm chân, vừa di chuyển để dàn hàng ngang. - Xoay kĩ các khớp : Cổ tay, chân, đầu gối, hông, vai, cánh tay A. Hoạt động cơ bản: Gv nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học. 1.Ôn 8 động tác vươn thở,tay, chân,vặn mình,toàn thân,thăng bằng, nhảy, điều hòa. + V 1: CTHĐTQ điều khiển lớp tập.Gv quan sát nhắc nhở. B.Hoạt động thực hành: * Tập các động tác thể dục + V1: Hoạt động nhóm 2 tập bài thể dục. + V2: Hoạt động theo 3-4 nhóm lớn ban học tập điều khiển, các em thay nhau hô nhịp động tác. + V3: Tập 8 động tác ban học tập điều khiển hô nhịp 1-2 lần. + V4: Các nhóm báo cáo kết quả. Lần lượt các nhóm lên thực hiện trước lớp + V5: Gv cùng HS nhận xét *Chơi trò chơi “Lò cò tiếp sức" + V 1: Hs nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi + V 2: GV tổ chức cho cả lớp chơi *Gv nhận xét buổi học, củng cố bài. *HS làm một số động tác thả lỏng toàn thân C.Hoạt động ứng dụng: Tập các động tác vào buổi sáng để nâng cao sức khoẻ Về nhà em hãy chia sẽ cùng người thân chơi trò chơi “Lò cò tiếp sức”. Ngày dạy :05,07,08/12/2016 Lớp: 5A,5B,5C,5D,5Đ HĐGD THỂ CHẤT TUẦN 16 BÀI 32: ÔN BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG TRÒ CHƠI “LÒ CÒ TIẾP SỨC ” I.Mục tiêu: - Thực hiện cơ bản đúng các động tác của bài thể dục phát triển chung. - Biết cách chơi và tham gia chơi được vào trò chơi. * Thái độ: Nghiêm túc, tích cực tập luyện. Đoàn kết với bạn II. Phương tiện: - Phương tiện: GV chuẩn bị một còi, kẻ sân. III. Các hoạt động dạy học: *Khởi động: - Vỗ tay hát vừa giậm chân, vừa di chuyển để dàn hàng ngang. - Xoay kĩ các khớp : Cổ tay, chân, đầu gối, hông, vai, cánh tay A. Hoạt động cơ bản: Gv nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học. *Kiểm tra bài cũ: Em thực hiện lại các động tác đã học. 1.Ôn 8 động tác vươn thở,tay, chân,vặn mình,toàn thân,thăng bằng, nhảy, điều hòa. + V 1: CTHĐTQ điều khiển lớp tập.Gv quan sát nhắc nhở. B.Hoạt động thực hành: * Tập các động tác thể dục + V1: Hoạt động theo 3-4 nhóm lớn ban học tập điều khiển, các em thay nhau hô nhịp động tác. + V2: Tập 8 động tác ban học tập điều khiển hô nhịp 1-2 lần. + V3: Các nhóm báo cáo kết quả. + V4: GV cùng HS nhận xét đánh giá *Chơi trò chơi “Lò cò tiếp sức" + V 1: Hs nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi + V 2: GV tổ chức cho cả lớp chơi + V 3: GV cùng HS đánh giá trò chơi. *Gv nhận xét buổi học, củng cố bài. *HS làm một số động tác thả lỏng toàn thân C.Hoạt động ứng dụng: Tập các động tác vào buổi sáng để nâng cao sức khoẻ Về nhà em hãy chia sẽ cùng người thân chơi trò chơi “Lò cò tiếp sức”. Ngày dạy :12,13/12/2016 Lớp: 5A,5B,5C,5D,5Đ HĐGD THỂ CHẤT TUẦN 17 BÀI 33: ĐI ĐỀU VÒNG PHẢI, VÒNG TRÁI TRÒ CHƠI “ CHẠY TIẾP SỨC THEO VÒNG TRÒN ” I.Mục tiêu: - Ôn đi đều vòng phải, vòng trái. Yêu cầu thực hiện được động tác . - Học trò chơi “ Chạy tiếp sức theo vòng tròn” Yêu cầu biết cách chơi và bước đầu biết tham gia vào trò chơi theo đúng quy định. - Tự giác chấp hành những nội quy và yêu câu môn học, tiếp tục hình thành thói quen tập thể dục và rèn luyện thân thể thường xuyên, vui chơi lành mạnh, II. Phương tiện: - Phương tiện: GV chuẩn bị một còi, 2-4 vòng tròn bán kính 4-5 m cho trò chơi. III. Các hoạt động dạy học: *Khởi động: - Vỗ tay hát vừa giậm chân, vừa di chuyển để dàn hàng ngang. - Xoay kĩ các khớp : Cổ tay, chân, đầu gối, hông, vai, cánh tay A. Hoạt động cơ bản: Gv nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học. 1.Đội hình đội ngũ: Đi đều vòng phải, vòng trái. +V1: GV điều khiển 1-2 lần + V 2: Các nhóm trưởng điều khiển tập luyện .Gv quan sát nhắc nhở. B.Hoạt động thực hành: 1.Đội hình đội ngũ: Đi đều vòng phải, vòng trái. + V1: Hoạt động theo 3-4 nhóm lớn ban học tập điều khiển, các em thay nhau điều khiền. + V2: Các nhóm báo cáo kết quả. + V3: Thi đua giữa các nhóm. + V4: Gv cùng Hs nhận xét đánh giá. * Học trò chơi “chạy tiếp sức theo vòng tròn" + V 1: GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi,luật chơi + V 2: Gọi 1 nhóm 6-8 người lên thực hiện trước lớp. + V 3: Tổ chức chia thành 2 nhóm lớn. + V4: Chơi thử 1-2 lần sau đó chơi chính thức đội nào thua sẽ nhảy lò cò quanh các bạn *Gv nhận xét buổi học, củng cố bài. *HS làm một số động tác thả lỏng toàn thân C.Hoạt động ứng dụng: Về nhà em hãy chia sẽ cùng người thân tham gia vào trò chơi.”Chạy tiếp sức theo vòng tròn”. Ngày dạy :12,14,15/12/2016 Lớp: 5A,5B,5C,5D,5Đ HĐGD THỂ CHẤT TUẦN 17 BÀI 34: ĐI ĐỀU VÒNG PHẢI, VÒNG TRÁI TRÒ CHƠI “ CHẠY TIẾP SỨC THEO VÒNG TRÒN ” I.Mục tiêu: - Ôn đi đều vòng phải, vòng trái. Yêu cầu thực hiện được động tác . - Ôn trò chơi “ Chạy tiếp sức theo vòng tròn” Yêu cầu biết cách chơi và bước đầu biết tham gia vào trò chơi theo đúng quy định. - Tự giác chấp hành những nội quy và yêu câu môn học, tiếp tục hình thành thói quen tập thể dục và rèn luyện thân thể thường xuyên, vui chơi lành mạnh, II. Phương tiện: - Phương tiện: GV chuẩn bị một còi, 2-4 vòng tròn bán kính 4-5 m cho trò chơi. III. Các hoạt động dạy học: *Khởi động: - Vỗ tay hát vừa giậm chân, vừa di chuyển để dàn hàng ngang. - Xoay kĩ các khớp : Cổ tay, chân, đầu gối, hông, vai, cánh tay A. Hoạt động cơ bản: Gv nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học. B.Hoạt động thực hành: 1.Đội hình đội ngũ: Đi đều vòng phải, vòng trái. + V1: Hoạt động theo 3-4 nhóm lớn ban học tập điều khiển, các em thay nhau điều khiền. + V2: Các nhóm báo cáo kết quả. + V3: Thi đua giữa các nhóm. + V4: GV cùng HS nhận xét đánh giá. * Học trò chơi “chạy tiếp sức theo vòng tròn" + V 1: HS nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi,luật chơi + V 2: Ban học tập tổ chức cho cả lớp chơi.Gv giúp đỡ. + V 3: GV cùng HS nhận xét, đánh giá trò chơi. *Gv nhận xét buổi học, củng cố bài. *HS làm một số động tác thả lỏng toàn thân C.Hoạt động ứng dụng: Về nhà em hãy chia sẽ cùng người thân tham gia vào trò chơi.”Chạy tiếp sức theo vòng tròn”. Ngày dạy :19,20/12/2016 Lớp: 5A,5B,5C,5D,5Đ HĐGD THỂ CHẤT TUẦN 18 BÀI 35: ĐI ĐỀU ĐỔI CHÂN KHI SAI NHỊP, TUNG VÀ BẮT BÓNG TRÒ CHƠI “ CHẠY TIẾP SỨC THEO VÒNG TRÒN ” I.Mục tiêu: - Ôn đi đều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi sai nhịp. Yêu cầu thực hiện được động tác . - Học trò chơi “ Chạy tiếp sức theo vòng tròn” Yêu cầu biết cách chơi và bước đầu biết tham gia vào trò chơi theo đúng quy định. - Tự giác chấp hành những nội quy và yêu câu môn học, tiếp tục hình thành thói quen tập thể dục và rèn luyện thân thể thường xuyên, vui chơi lành mạnh, II. Phương tiện: - Phương tiện: GV chuẩn bị một còi, 2-4 vòng tròn bán kính 4-5 m cho trò chơi. III. Các hoạt động dạy học: *Khởi động: - Vỗ tay hát vừa giậm chân, vừa di chuyển để dàn hàng ngang. - Xoay kĩ các khớp : Cổ tay, chân, đầu gối, hông, vai, cánh tay A. Hoạt động cơ bản: Gv nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học. B.Hoạt động thực hành: 1.Đội hình đội ngũ: Đi đều vòng phải, vòng trái. + V1: Hoạt động theo 3 nhóm lớn ban học tập điều khiển, các em thay nhau điều khiền. + V2: Các nhóm báo cáo kết quả. + V3: Thi đua giữa các nhóm. + V4: GV cùng HS đánh giá. 2. Cách đổi chân khi sai nhịp: V1: Gv làm mẫu, phân tích cách thực hiện V2: Điều khiển cả lớp thực hiện, quan sát nhắc nhở. V3: Chia nhóm tập luyện dưới sự đk nhóm trưởng V4: Các nhóm lần lượt trình diễn trước lớp. V5: Gv cùng Hs nhận xét đánh giá. * Ôn trò chơi “chạy tiếp sức theo vòng tròn" + V 1: HS nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi,luật chơi + V 2: Ban học tập tổ chức cho cả lớp chơi.Gv giúp đỡ. + V 3: Ban học tập và GV nhận xét, đánh giá trò chơi. *Gv nhận xét buổi học, củng cố bài. *HS làm một số động tác thả lỏng toàn thân C.Hoạt động ứng dụng: Về nhà em hãy chia sẽ cùng người thân tham gia vào trò chơi.”Chạy tiếp sức theo vòng tròn”. Ngày dạy :19,21,22/12/2016 Lớp: 5A,5B,5C,5D,5Đ HĐGD THỂ CHẤT TUẦN 18 BÀI 36: SƠ KẾT HỌC KÌ I I.Mục tiêu: - Sơ kết học kì I.HS nhắc lại được những nội dung cơ bản đã học trong học kì I. - Ôn trò chơi “ Chạy tiếp sức theo vòng tròn” Yêu cầu biết cách chơi và bước đầu biết tham gia vào trò chơi theo đúng quy định. - Thái độ: Nghiêm túc và lắng nge để tiếp thu những ưu điểm và nhược điểm. II. Phương tiện: - Phương tiện: GV chuẩn bị một còi, 2-4 vòng tròn bán kính 4-5 m cho trò chơi. III. Các hoạt động dạy học: *Khởi động: - Vỗ tay hát vừa giậm chân, vừa di chuyển để dàn hàng ngang. - Xoay kĩ các khớp : Cổ tay, chân, đầu gối, hông, vai, cánh tay A. Hoạt động cơ bản: Gv nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học. 1.Hệ thống lại các bài tập trò chơi đã học: + V1: GV cùng HS hệ thống lại những kiến thức, kỹ năng đã học trong học kỳ I. + V2: GV cho một số HS lên thực hiện các động tác đã học, sau đó GV nhận xét kết hợp nêu những sai lầm thường mắc và cách sửa để cả lớp nắm được động tác kỹ thuật . +V3: GV nhận xét đánh giá kết quả học tập của từng tổ, hoặc từng HS. Khen ngợi biểu dương những em, tổ, nhóm làm tốt, nhắc nhỡ cá nhân còn tồn tại cần khắc phục có hướng phấn đấu trong học kỳ II. B.Hoạt động thực hành: * Ôn trò chơi “chạy tiếp sức theo vòng tròn" + V 1: HS nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi,luật chơi + V 2: Ban học tập tổ chức cho cả lớp chơi.Gv giúp đỡ. + V 3: Ban học tập và GV nhận xét, đánh giá trò chơi. *Gv nhận xét buổi học, củng cố bài. *HS làm một số động tác thả lỏng toàn thân C.Hoạt động ứng dụng: Về nhà em hãy chia sẽ cùng người thân tham gia vào trò chơi.”Chạy tiếp sức theo vòng tròn”. Ngày dạy :09,10/01/2017 Lớp: 5A,5B,5C,5D,5Đ HĐGD THỂ CHẤT TUẦN 19 BÀI 37 : ĐI ĐỀU ĐỔI CHÂN KHI SAI NHỊP, TUNG VÀ BẮT BÓNG-TRÒ CHƠI: LÒ CÒ TIẾP SỨC I.MỤC TIÊU - Ôn đi đều và đổi chân khi đi đều sai nhịp.Yêu cầu thực hiện được động tác tương đối chính xác - Chơi trò chơi “Lò cò tiếp sức”.Yêu cầu biết được cách chơi và tham gia chơi ở mức tương đối chủ động. - GD hs biết chia sẽ,giúp đỡ bạn,đảm bảo an toàn trong khi chơi. II.ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN - Trên sân trường . - GV chuẩn bị còi, kẻ sân. III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC - Giẫm chân tại chỗ vỗ tay và hát - Vừa giẫm chân,vừa di chuyển hàng ngang - Tại chỗ khởi động các khớp.Xoay cổ tay kết hợp cổ chân, khớp hông, khớp gối A.Hoạt động cơ bản *Ôn đi đều và đổi chân khi đi đều sai nhịp. + V 1: HS làm việc cá nhân.Nhóm trưởng quan sát giúp đỡ các bạn trong nhóm + V 2: Trao đổi theo nhóm đôi. B.Hoạt động thực hành + V 1: Em luyện tập theo nhóm – nhóm trưởng điều khiển. + V 2: Ban học tập kiểm tra,chia sẽ. Ôn trò chơi “Lò cò tiếp sức” + V 1: GV nêu tên trò chơi,nhắc lại cách chơi,luật chơi + V 2: Cho một nhóm ra chơi thử, cho cả lớp cùng chơi. + V 3: Nhận xét thi đua. * Cúi người thả lỏng toàn thân. C.Hoạt động ứng dụng Về nhà em hãy chia sẽ cùng người thân tham gia vào trò chơi và đi đều,đổi chân khi đi đều sai nhịp. Ngày dạy :09,11,12/01/2017 Lớp: 5A,5B,5C,5D,5Đ HĐGD THỂ CHẤT TUẦN 19 BÀI 38 : NHẢY DÂY KIỂU CHUM HAI CHÂN – TRÒ CHƠI “BÓNG CHUYỀN SÁU” VÀ “ĐUA NGỰA” I.MỤC TIÊU - Ôn nhảy dây kiểu chụm 2 chân.Yêu cầu thực hiện được động tác tương đối chính xác. - Ôn trò chơi “ Đua ngựa”. Yêu cầu cầu biết được cách chơi , tham gia được trò chơi. - Học trò chơi “ bóng chuyền sáu” .Yêu cầu biết được cách chơi , tham gia được trò chơi. II.ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN - Trên sân trường. - GV chuẩn bị dây nhảy, còi , kẻ sân. III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC - Giẫm chân tại chỗ vỗ tay và hát - Vừa giẫm chân,vừa di chuyển hàng ngang - Tại chỗ khởi động các khớp.Xoay cổ tay kết hợp cổ chân,khớp hông,khớp gối A.Hoạt động cơ bản 2. Ôn nhảy dây kiểu chụm 2 chân + V 1: GV điều khiển lớp tập. + V 2: CTHĐTQ điều khiển lớp tập,gv quan sát chia sẽ,giúp đỡ. B.Hoạt động thực hành + V 1: Em luyện tập theo nhóm – nhóm trưởng điều khiển. + V 2: Ban học tập kiểm tra,chia sẽ. Trò chơi “đua ngựa” + V 1: GV nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi, quy định luật chơi + V 2: Cho một nhóm ra chơi thử, cho cả lớp cùng chơi. + V 3: Nhận xét thi đua. Trò chơi “Bóng chuyền sáu” + V 1: GV nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi, quy định luật chơi + V 2: Cho một nhóm ra chơi thử, cho cả lớp cùng chơi. + V 3: Nhận xét thi đua. * Cúi người thả lỏng toàn thân. C.Hoạt động ứng dụng Về nhà em hãy chia sẽ anh ,chị, em cùng tham gia vào trò chơi, nhảy dây kiểu chụm hai chân. Ngày dạy :16,17/0102017 Lớp: 5A,5B,5C,5D,5Đ HĐGD THỂ CHẤT TUẦN 20 BÀI 39 : TUNG VÀ BẮT BÓNG – TRÒ CHƠI BÓNG CHUYỀN SÁU I.MỤC TIÊU - Ôn tung và bắt bóng bằng 2 tay.Tung bóng bằng 1 tay,2 tay.Ôn nhảy dây kiểu chụm 2 chân.Yêu cầu thực hiện được động tác tương đối chính xác. - Trò chơi “Bóng chuyền sáu”.Yêu cầu biết được cách chơi và tham gia được trò chơi. - HS biết chia sẽ cùng bạn,đảm bảo an toàn trong khi chơi. II.ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN - Trên sân trường. - GV chuẩn bị còi , bóng , dây nhảy. III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC - Giẫm chân tại chỗ vỗ tay và hát - Vừa giẫm chân,vừa di chuyển hàng ngang - Tại chỗ khởi động các khớp.Xoay cổ tay kết hợp cổ chân,khớp hông,khớp gối A.Hoạt động cơ bản 1. Ôn tung và bắt bóng bằng 2 tay,tung bóng bằng 1 tay,bắt bóng bằng 2 tay + V 1: GV điều khiển lớp tập. + V 2: CTHĐTQ điều khiển lớp tập,gv quan sát chia sẽ,giúp đỡ. 2. Ôn nhảy dây kiểu chụm 2 chân + V 1: GV điều khiển lớp tập. + V 2: CTHĐTQ điều khiển lớp tập,gv quan sát chia sẽ,giúp đỡ. B.Hoạt động thực hành + V 1: Em luyện tập theo nhóm – nhóm trưởng điều khiển. + V 2: Các nhóm thi đua trình diễn + V3: GV cùng HS đánh giá Ôn trò chơi “Bóng chuyền sáu” + V 1: GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, luật chơi + V 2: Cho cả lớp cùng chơi. + V 3: Nhận xét thi đua. * Cúi người thả lỏng toàn thân. C.Hoạt động ứng dụng Về nhà em hãy chia sẽ anh ,chị, em cùng tham gia vào trò chơi,tung và bắt bóng,nhảy dây kiểu chụm hai chân. Ngày dạy :16,18,19/01/2017 Lớp: 5A,5B,5C,5D,5Đ HĐGD THỂ CHẤT TUẦN 20 BÀI 40: NHẢY DÂY KIỂU CHỤM HAI CHÂN-TRÒ CHƠI: BÓNG CHUYỀN SÁU I.MỤC TIÊU - Ôn tung và bắt bóng bằng 2 tay.Tung bóng bằng 1 tay,2 tay.Ôn nhảy dây kiểu chụm 2 chân.Yêu cầu thực hiện được động tác tương đối chính xác. - Trò chơi “Bóng chuyền sáu”.Yêu cầu biết được cách chơi và tham gia được trò chơi. - GD tinh thần đồn đội và đề phòng chấn thương. II.ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN - Trên sân trường. - GV chuẩn bị còi , bóng , dây nhảy. III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC - Giẫm chân tại chỗ vỗ tay và hát - Vừa giẫm chân,vừa di chuyển hàng ngang - Tại chỗ khởi động các khớp.Xoay cổ tay kết hợp cổ chân,khớp hông,khớp gối A.Hoạt động cơ bản 1. Ôn tung và bắt bóng bằng 2 tay,tung bóng bằng 1 tay,bắt bóng bằng 2 tay + V 1: GV điều khiển lớp tập. + V 2: CTHĐTQ điều khiển lớp tập,gv quan sát chia sẽ,giúp đỡ. 2. Ôn nhảy dây kiểu chụm 2 chân + V 1: GV điều khiển lớp tập. + V 2: CTHĐTQ điều khiển lớp tập,gv quan sát chia sẽ,giúp đỡ. B.Hoạt động thực hành + V 1: Em luyện tập theo nhóm – nhóm trưởng điều khiển. + V 2: Các nhóm thi đua trình diễn + V3: GV cùng HS nhận xét đánh giá. Ôn trò chơi “Bóng chuyền sáu” + V 1: GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, luật chơi + V 2: Cho cả lớp cùng chơi. + V 3: Nhận xét thi đua. * Cúi người thả lỏng toàn thân. C.Hoạt động ứng dụng Về nhà em hãy chia sẽ anh ,chị, em cùng tham gia vào trò chơi,tung và bắt bóng,nhảy dây kiểu chụm hai chân. Ngày dạy :23,24/01/2017 Lớp: 5A,5B,5C,5D,5Đ HĐGD THỂ CHẤT TUẦN 21 BÀI 41: TUNG VÀ BẮT BÓNG - NHẢY DÂY - BẬT CAO – TRÒ CHƠI: BÓNG CHUYỀN SÁU I.MỤC TIÊU - Ôn tung và bắt bóng theo nhóm 2-3 người.Ôn nhảy dây kiểu chân trước, chân sau.Yêu cầu thực hiện được động tác tương đối đúng. - Làm quen động tác bật cao.Yêu cầu thực hiện được động tác cơ bản đúng. - Trò chơi “Bóng chuyền sáu”.Yêu cầu biết cách chơi và chơi tương đối chủ động. - GD hs biết hợp tác với bạn trong hoạt động nhóm,tự giác rèn luyện TDTT. II.ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN - Trên sân trường . - GV chuẩn bị còi , bóng , dây nhảy. III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC - Giẫm chân tại chỗ vỗ tay và hát - Vừa giẫm chân,vừa di chuyển hàng ngang - Tại chỗ khởi động các khớp.Xoay cổ tay kết hợp cổ chân,khớp hông,khớp gối A.Hoạt động cơ bản 1. Ôn tung và bắt bóng theo nhóm 2-3 người.Ôn nhảy dây kiểu chân trước,chân sau. + V 1: GV điều khiển lớp tập. + V 2: CTHĐTQ điều khiển lớp tập,gv quan sát chia sẽ,giúp đỡ. 2. Làm quen động tác bật cao. + V 1: GV nêu tên động tác, phân tích kỹ thuật kết hợp với làm mẫu . + V 2: GV làm mẫu chậm để HS nắm được phương hướng và biên độ động tác và HS tập theo. + V 3: GV hô nhịp chậm cho HS tập, sau mỗi lần GV nhận xét, uốn nắn và sửa chữa động tác sai. + V 4: CTHĐTQ điều khiển lớp tập,GV giúp đỡ góp ý B.Hoạt động thực hành + V 1: Em luyện tập theo nhóm – nhóm trưởng điều khiển. + V 2: GV quan sát sửa sai. Ôn trò chơi “Bóng chuyền sáu” + V 1: GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, luật chơi + V 2: Cho cả lớp cùng chơi. + V 3: Nhận xét thi đua. * Cúi người thả lỏng toàn thân. C.Hoạt động ứng dụng Về nhà em hãy chia sẽ anh ,chị, em cùng tham gia vào trò chơi,tung và bắt bóng theo nhóm 2-3 người; ôn nhảy dây chân trước,chân sau và bật cao. Ngày dạy : 23/01-02,03/02/2017 Lớp: 5A,5B,5C,5D,5Đ HĐGD THỂ CHẤT TUẦN 21 BÀI 42: NHẢY DÂY - BẬT CAO – TRÒ CHƠI TRỒNG NỤ TRÔNG HOA I.MỤC TIÊU - Ôn tung và bắt bóng theo nhóm 2-3 người.Ôn nhảy dây kiểu chân trước,chân sau.Yêu cầu thực hiện được động tác tương đối đúng. - Tiếp tục làm quen động tác bật cao.Yêu cầu thực hiện được động tác cơ bản đúng. - Trò chơi Trồng nụ,trồng hoa.Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động. -GD hs tinh thần đồng đội,đảm bảo an toàn và đề phòng chấn thương. II.ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN -Trên sân trường. - GV chuẩn bị còi , bóng ,dây nhảy. III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC - Giẫm chân tại chỗ vỗ tay và hát - Vừa giẫm chân,vừa di chuyển hàng ngang - Tại chỗ khởi động các khớp.Xoay cổ tay kết hợp cổ chân,khớp hông,khớp gối A.Hoạt động cơ bản 1. Ôn tung và bắt bóng theo nhóm 2-3 người.Ôn nhảy dây kiểu chân trước,chân sau. + V 1: GV điều khiển lớp tập. + V 2: CTHĐTQ điều khiển lớp tập,gv quan sát chia sẽ,giúp đỡ. 2. Ôn động tác bật cao + V 1: GV điều khiển lớp tập. + V 2: CTHĐTQ điều khiển lớp tập,gv quan sát chia sẽ,giúp đỡ. B.Hoạt động thực hành + V 1: Em luyện tập theo nhóm – nhóm trưởng điều khiển. + V 2: GV quan sát giúp đỡ. Trò chơi “Trồng nụ,trồng hoa” + V 1: GV nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi, quy địnhluật chơi + V 2: Hướng dẫn cho hs cách chơi,cho một nhóm ra chơi thử, cho cả lớp cùng chơi. + V 3: Nhận xét thi đua. * Cúi người thả lỏng toàn thân. C.Hoạt động ứng dụng Về nhà em hãy chia sẽ anh ,chị, em cùng tham gia vào trò chơi,tung và bắt bóng theo nhóm 2-3 người; ôn nhảy dây chân trước,chân sau và bật cao. Ngày dạy :06,07/02/2017 Lớp: 5A,5B,5C,5D,5Đ HĐGD THỂ CHẤT TUẦN 22 BÀI 43: NHẢY DÂY –BẬT CAO- PHỐI HỢP CHẠY, NHẢY, MANG VÁC TRÒ CHƠI TRỒNG NỤ TRỒNG HOA I.MỤC TIÊU - Ôn tung và bắt bóng theo nhóm 2-3 người.Ôn nhảy dây kiểu chân trước,chân sau.Yêu cầu thực hiện được động tác tương đối đúng. -Tập bật cao,tập phối hợp chạy,mang vác.Yêu cầu thực hiện được động tác cơ bản đúng. -Trò chơi “Trồng nụ,trồng hoa”.Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động II.ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN - Trên sân trường . - GV chuẩn bị còi , bóng ,dây nhảy. III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC - Giẫm chân tại chỗ vỗ tay và hát - Vừa giẫm chân,vừa di chuyển hàng ngang - Tại chỗ khởi động các khớp.Xoay cổ tay kết hợp cổ chân,khớp hông,khớp gối A.Hoạt động cơ bản 1. Ôn tung và bắt bóng theo nhóm 2-3 người.Ôn nhảy dây kiểu chân trước,chân sau. + V 1: GV điều khiển lớp tập. + V 2: CTHĐTQ điều khiển lớp tập,gv quan sát chia sẽ,giúp đỡ. 2. Ôn động tác bật cao tập phối hợp chạy,mang vác + V 1: GV điều khiển lớp tập. + V 2: CTHĐTQ điều khiển lớp tập,gv quan sát chia sẽ,giúp đỡ. B.Hoạt động thực hành + V 1: Em luyện tập theo nhóm – nhóm trưởng điều khiển. + V 2: Ban học tập kiểm tra,chia sẽ. Trò chơi “Trồng nụ,trồng hoa” + V 1: GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, luật chơi + V 2: Hướng dẫn cho hs cách chơi, cho cả lớp cùng chơi. + V 3: Nhận xét thi đua. * Cúi người thả lỏng toàn thân. C.Hoạt động ứng dụng Về nhà em hãy chia sẽ anh ,chị, em cùng tham gia vào trò chơi,tung và bắt bóng theo nhóm 2-3 người;ôn nhảy dây chân trước,chân sau và ôn bật cao. Ngày dạy :06,08,09/02/2017 Lớp: 5A,5B,5C,5D,5Đ HĐGD THỂ CHẤT TUẦN 22 BÀI 44 : TUNG VÀ BẮT BÓNG – DI CHUYỂN TUNG VÀ BẮT BÓNG I.MỤC TIÊU - Ôn di chuyển tung và bắt bóng theo nhóm 2 người.Ôn nhảy dây kiểu chân trước,chân sau.Yêu cầu thực hiện được động tác tương đối đúng - Ôn bật cao.Tập phối hợp chạy,nhảy,mang vác.Yêu cầu thực hiện động tác cơ bản đúng. - Trò chơi “Trồng nụ,trồng hoa”.Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động. - GD hs tự giác tập luyện thể thao, đảm bảo an toàn và đề phòng chấn thương. II.ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN - Trên sân trường. - GV chuẩn bị còi, bóng, dây nhảy III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC - Giẫm chân tại chỗ vỗ tay và hát - Vừa giẫm chân,vừa di chuyển hàng ngang - Tại chỗ khởi động các khớp.Xoay cổ tay kết hợp cổ chân,khớp hông,khớp gối A.Hoạt động cơ bản 1. Ôn tung và bắt bóng theo nhóm 2 người, di chuyển tung và bắt bóng.Ôn nhảy dây kiểu chân trước,chân sau. + V 1: GV điều khiển lớp tập. + V 2: CTHĐTQ điều khiển lớp tập,gv quan sát chia sẽ,giúp đỡ. 2. Ôn động tác bật cao tập phối hợp chạy,mang vác + V 1: GV điều khiển lớp tập. + V 2: CTHĐTQ điều khiển lớp tập,gv quan sát chia sẽ,giúp đỡ. B.Hoạt động thực hành + V 1: Em luyện tập theo nhóm – nhóm trưởng điều khiển. + V 2: Ban học tập kiểm tra,chia sẽ. Trò chơi “Trồng nụ,trồng hoa” + V 1: GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, luật chơi + V 2: Hướng dẫn cho hs cách chơi, cho cả lớp cùng chơi. + V 3: Nhận xét thi đua. * Cúi người thả lỏng toàn thân. C.Hoạt động ứng dụng Về nhà em hãy chia sẽ anh ,chị, em cùng tham gia vào trò chơi,tung và bắt bóng theo nhóm 2 người;ôn nhảy dây chân trước,chân sau và ôn bật cao. Ngày dạy : 13,14/02/2017 Lớp: 5A,5B,5C,5D,5Đ HĐGD THỂ CHẤT TUẦN 23 BÀI 45 : DI CHUYỂN TUNG BẮT BÓNG, NHẢY DÂY – TRÒ CHƠI QUA CẦU TIẾP SỨC I.MỤC TIÊU - Ôn di chuyển tung và bắt bóng theo nhóm 2 người.Ôn nhảy dây kiểu chân trước,chân sau.Yêu cầ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGIÁO ÁN TD 5 VNEN.doc