Giáo án Thể tích của một hình

GV lấy 6 hình lập phương và xếp như hình ở SGK.

+ Yêu cầu HS tách hình xếp được thành 2 phần.

* GV treo tranh

+ Hình P gồm mấy hình lập phương?

+ Khi tách hình P thành 2 hình M và N thì số hình lập phương trong mỗi hình là bao nhiêu?

+ Nhận xét về mối quan hệ giữa số lượng hình lập phương của các hình.

* GV: Ta nói thể tích hình P bằng tổng thể tích các hình M và N.

*** Ta biết 1 hình này nằm hoàn toàn trong hình khác thì có thể tích bé hơn và cũng biết 2 hình được hợp thành bởi các hình lập phương như nhau thì có thể tích bằng nhau . Một hình tách ra thành 2 hay nhiều hình nhỏ thì thể tích của hình đó bằng tổng thể tích các hình nhỏ.

 

docx3 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 30/05/2013 | Lượt xem: 2745 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể tích của một hình, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Toán (TToán (Tiết 110): THỂ TÍCH CỦA MỘT HÌNH A. Mục tiêu: Giúp HS : - Có biểu tượng ban đầu về đại lượng thể tích - Biết một số tính chất có liên quan đến thể tích của một hình. - Thực hành đếm và so sánh thể tích các hình cụ thể (theo đơn vị thể tích cho trước) B. Đồ dùng dạy học: + Hình lập phương có màu, rỗng; hình hộp chữ nhật trong suốt, rỗng. + Hình vẽ minh hoạ ví dụ 1, ví dụ 2, ví dụ 3, bài tập 1, 2. C. Các hoạt động dạy học: Thời gian Hoạt động của thầy Hoạt động của trò I/ Bài mới: 1. Giới thiệu bài: Thể tích của một hình – ghi bảng 2.Giảng bài: Hình thành biểu tượng và tính chất Ví dụ 1: * GV trưng bày đồ dung, yêu cầu HS quan sát. + Hãy nêu tên 2 hình khối đó? + Hình nào to hơn, hình nào nhỏ hơn? * GV: Ta nói hình hộp chữ nhật có thể tích lớn hơn và hình lập phương có thể tích nhỏ hơn. * GV: đặt hình lập phương vào bên trong hình hộp chữ nhật. + Hãy nêu vị trí của 2 hình khối. * GV: Khi hình lập phương nằm hoàn toàn trong hình hộp chữ nhật, ta cũng nói: Thể tích hình lập phương bé hơn thể tích hình hộp chữ nhật hay thể tích hình hộp chữ nhật lớn hơn thể tích hình lập phương . *** Đại lượng xác định mức độ lớn nhỏ của thể tích các hình gọi là đại lượng thể tích. Ví dụ 2: *GV treo tranh minh hoạ + Mỗi hình C và D được hợp bởi mấy hình lập phương nhỏ? * GV: Ta nói thể tích hình C bằng thể tích hình D. Ví dụ 3: * GV lấy 6 hình lập phương và xếp như hình ở SGK. + Yêu cầu HS tách hình xếp được thành 2 phần. * GV treo tranh + Hình P gồm mấy hình lập phương? + Khi tách hình P thành 2 hình M và N thì số hình lập phương trong mỗi hình là bao nhiêu? + Nhận xét về mối quan hệ giữa số lượng hình lập phương của các hình. * GV: Ta nói thể tích hình P bằng tổng thể tích các hình M và N. *** Ta biết 1 hình này nằm hoàn toàn trong hình khác thì có thể tích bé hơn và cũng biết 2 hình được hợp thành bởi các hình lập phương như nhau thì có thể tích bằng nhau . Một hình tách ra thành 2 hay nhiều hình nhỏ thì thể tích của hình đó bằng tổng thể tích các hình nhỏ. 3. Luyện tập: Bài 1: Yêu cầu HS đọc đề bài + Quan sát hình vẽ và tự trả lời vào vở. + Gọi HS nêu bài giải. Giải thích kết quả. + Hãy nêu cách tìm? Cách tìm khác * GV nhận xét đánh giá Bài 2: Yêu cầu HS đọc đề bài + HS thảo luận nhóm đôi tìm cách giải + HS trình bày * GV có thể gợi ý (nếu HS không tìm ra ) Bài 3: HS đọc đề bài * GV: đưa cho các nhóm bộ đồ dùng gồm 6 hình lập phương + HS thảo luận nhóm đôi tìm cách xếp 6 hình lập phương thành hình hộp chữ nhật + HS trình bày + Hãy so sánh thể tích các hình đó * GV: nhận xét đánh giá II/ Nhận xét - dặn dò: - Nhận xét tiết học - Bài sau: Về nhà xem lại bài . - HS quan sát - Hình lập phương và hình hộp chữ nhật - Hình lập phương nhỏ hơn - Hình hộp chữ nhật lớn hơn - Hình lập phương nằm hoàn toàn trong hình hộp chữ nhật . - HS nhắc lại - HS quan sát - Hình C gồm 4 hình lập phương Hình D cũng 4 hình lập phương - HS nhắc lại - HS quan sát - HS thao tác - 6 hình lập phương - Hình M gồm 4 hình lập phương Hình N gồm 2 hình lập phương - Số hình lập phương nhỏ của hình P bằng tổng số hình lập phương nhỏ của hình M và N - HS nghe, hiểu và nhắc lại - 1 HS - HS làm bài - HS trình bày - 1 HS - HS làm bài - HS trình bày - 1 HS - HS lấy bộ đồ dùng 6 hình lập phương - HS thảo luận nhóm - HS trình bày - Bằng nhau vì được ghép từ 6 hình lập phương

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxThể tích của một hình.docx
Tài liệu liên quan