Giáo án Thủ công 2 tuần 19, 20: Cắt, gấp, trang trí thiệp chúc mừng

MÔN THỦ CÔNG

Cắt, gấp, trang trí thiệp chúc mừng (tiết 1)

Ngày dạy: Thứ sáu, / / 2017

I.Mục tiêu:

1.Kiến thức :

- Biết cách cắt, gấp, trang trí thiếp chúc mừng.

2.Kĩ năng :

- Có thể gấp, cắt thiếp chúc mừng theo kích thước tùy chọn .Nội dung và hình thức trang trí có thể đơn giản.

3.Thái độ: Học sinh hứng thú làm thiếp chúc mừng để sử dụng.

- GD KNS : KN quan sát, trình bày tự tin .

II. Đồ dùng dạy học:

- GV - Một số mẫu thiếp chúc mừng.

 - Quy trình cắt, gấp trang trí thiếp chúc mừng.

 - Giấy trắng hoặc giấy màu. Kéo, bút màu.

- HS - Giấy trắng,hoặc màu cỡ giấy A4, bút chì màu, bút lông, tem thư.

 

docx5 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 29/11/2018 | Lượt xem: 261 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thủ công 2 tuần 19, 20: Cắt, gấp, trang trí thiệp chúc mừng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường Tiểu học Tứ Liên GV : Đụ̃ Thu Trang Khối: 2 Tuần 20 MễN THỦ CễNG Cắt, gṍp, trang trí thiợ̀p chúc mừng (tiờ́t 2) Ngày dạy: Thứ sỏu, / / 2017 I.Mục tiêu: 1.Kiến thức : - Biết cỏch cắt, gấp, trang trớ thiếp chỳc mừng. 2.Kĩ năng : - Cú thể gấp, cắt thiếp chỳc mừng theo kớch thước tựy chọn .Nội dung và hỡnh thức trang trớ cú thể đơn giản. 3.Thỏi độ: Học sinh hứng thỳ làm thiếp chỳc mừng để sử dụng. - GD KNS : KN quan sát, trình bày tự tin ..... II. Đồ dùng dạy học: GV - Một số mẫu thiếp chỳc mừng. - Quy trỡnh cắt, gấp trang trớ thiếp chỳc mừng. - Giấy trắng hoặc giấy màu. Kộo, bỳt màu. HS - Giấy trắng,hoặc màu cỡ giấy A4, bỳt chỡ màu, bỳt lụng, tem thư. III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Tg Nội dung kiến thức và kĩ năng cơ bản Phương pháp hình thức tổ chức các hoạt động dạy và học tương ứng Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 5’ 1. Kiểm tra Kiểm tra đồ dựng học tập. - Tiết trước học thủ cụng bài gỡ ? - Gọi HS lờn bảng thực hiện 3 bước gấp cắt trang trớ. - Nhận xột, đỏnh giỏ. - Cắt gấp trang trớ thiếp chỳc mừng. 2 em lờn bảng thực hiện cỏc thao tỏc gấp. Nhận xột. 29’ B. bài mới: 2’ 1/ Giới thiệu bài: - Nêu mục đích yêu cầu - Hs ghi vở tên bài 5’ 15’ Hoạt động 1 : ễn thực hành cắt, gấp, trang trớ. Hoạt động 2: Thực hành. Bước 1 : Cắt, gấp thiếp chỳc mừng. Bước 2 : Trang trớ thiếp chỳc mừng. Chia lớp thành 4 nhúm Theo dừi giỳp HS hoàn thành sản phẩm Quan sỏt. Gọi 3 HS nờu lại cỏc bước. 1 HS lờn thực hiện. Nhận xột. HS thực hành làm theo nhúm. 5’ 1’ Hoạt động 3 : Trưng bày sản phõ̉m III. Nhận xột – Dặn dũ. Gợi ý cho cỏc nhúm biết trỡnh bày sản phẩm của nhúm trờn bỡa. Chọn những sản phẩm đẹp tuyờn dương. Đỏnh giỏ sản phẩm của HS. HS thực hành theo nhúm. - Cỏc nhúm trỡnh bày sản phẩm . Hoàn thành và dỏn trờn bỡa theo nhúm. Rỳt kinh nghiệm sau tiết dạy: Trường Tiểu học Tứ Liên GV : Đụ̃ Thu Trang Khối: 2 Tuần 19 MễN THỦ CễNG Cắt, gṍp, trang trí thiợ̀p chúc mừng (tiờ́t 1) Ngày dạy: Thứ sỏu, / / 2017 I.Mục tiêu: 1.Kiến thức : - Biết cỏch cắt, gấp, trang trớ thiếp chỳc mừng. 2.Kĩ năng : - Cú thể gấp, cắt thiếp chỳc mừng theo kớch thước tựy chọn .Nội dung và hỡnh thức trang trớ cú thể đơn giản. 3.Thỏi độ: Học sinh hứng thỳ làm thiếp chỳc mừng để sử dụng. - GD KNS : KN quan sát, trình bày tự tin ..... II. Đồ dùng dạy học: GV - Một số mẫu thiếp chỳc mừng. - Quy trỡnh cắt, gấp trang trớ thiếp chỳc mừng. - Giấy trắng hoặc giấy màu. Kộo, bỳt màu. HS - Giấy trắng,hoặc màu cỡ giấy A4, bỳt chỡ màu, bỳt lụng, tem thư. III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Tg Nội dung kiến thức và kĩ năng cơ bản Phương pháp hình thức tổ chức các hoạt động dạy và học tương ứng Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 5’ 1. Kiểm tra Kiểm tra đồ dựng học tập. - Gv nhận xột 29’ B. bài mới: 2’ 1/ Giới thiệu bài: - Nêu mục đích yêu cầu - Hs ghi vở tên bài 13’ Hoạt động 1 : Quan sỏt, nhận xột. Hoạt động 2: Hướng dẫn mẫu. Thiệp chỳc mừng cú hỡnh gỡ ? Mặt thiếp được trang trớ và ghi nội dung gỡ ? Em hóy kể những thiếp chỳc mừng mà em biết ? Đưa mẫu một số thiếp. Thiếp chỳc mừng đưa tới người nhận bao giờ cũng được đặt trong phong bỡ. Bước 1 : Cắt, gấp thiếp chỳc mừng. - Cắt tờ giấy trắng hoặc giấy thủ cụng hỡnh chữ nhật kớch thước 20 x 15 ụ. - Gấp đụi tờ giấy theo chiều rộng được thiếp chỳc mừng cú kớch thước rộng 10 ụ, dài 15 ụ.( H1) Bước 2 : Trang trớ thiếp chỳc mừng. - Tựy thuộc vào ý nghĩa của thiếp chỳc mừng mà người ta trang trớ khỏc nhau.VD: thiếp chỳc mừng năm mới thường trang tri cành đào hoặc cành mai, chỳc mừng thầy cụ, sinh nhật,... thường trang trớ bằng bụng hoa,... Trang trớ cành hoa, hoặc cắt dỏn hỡnh lờn mặt ngoài thiếp và viết chữ tuỳ ý mỡnh. - Quan sỏt - HSTL 14’ 1’ Hoạt động 3 : Cho HS thực hành theo nhúm. III. Nhận xột – Dặn dũ. - Đỏnh giỏ sản phẩm của HS. - Tuyờn dương bài làm đẹp. HS thực hành theo nhúm. - Cỏc nhúm trỡnh bày sản phẩm . Hoàn thành và dỏn trờn bỡa theo nhúm. Rỳt kinh nghiệm sau tiết dạy:

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxthủ công tuần 19,20.docx
Tài liệu liên quan