Giáo án Tiếng Anh 9 - Trần Thanh Hải

1. Warmup.

* Chatting:

a) Can you use the Internet?

b) Is the Internet useful? Why?

c) Does the Internet have any disadvantages?

d) What are they?

- As we know, the Internet has been a very important form of media in our modern life. However, we may not know all its benefits. In todays lesson, we will study the benefits and the disadvantages of the Internet.

2. Vocabulary.

- forum (n) (trans/exp) nơi hội thảo, diễn đàn (trờn mạng internet)

- (to) surf (trans/sit) lướt mạng in te net

- access (n) (expl / trans) sự tiếp cận,-> truy cập vào mạng

- (to) deny (trans) phủ nhận -> spam (n) thư lạ

- junk mail (n) thư mang nội dung xấu

- (to) communicate (with) liên lạc, trao đổi thông tin (với),giao tiếp

*Checking: Matching

 

doc139 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 01/06/2013 | Lượt xem: 7398 | Lượt tải: 71download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tiếng Anh 9 - Trần Thanh Hải, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGIÁO ÁN TIẾNG anh 9 (2011-2012).doc
Tài liệu liên quan