Giáo án tin 12 - Báo cáo và kết xuất Báo cáo

Dùng thuật sĩ để tạo báo cáo.

Tạo báo cáo đơn giản từ bảng HOC_SINH lấy thông tin từ 3 trường:

ten ( tên học sinh), to (tổ),

2.1 Trong trang báo cáo nháy đúp vào Create report using wizard.

2.2 Trong hộp thoại Report Wizard (h. 43), chọn thông tin đưa vào báo cáo:

 Chọn bảng hoặc mẫu hỏi trong mục Tables/Queries.

 Chọn lần lượt các trường hợp cần thiết từ ô Available Fields sang ô

Selected Fields.

pdf7 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 27/02/2014 | Lượt xem: 6470 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án tin 12 - Báo cáo và kết xuất Báo cáo, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài 9 BÁO CÁO VÀ KẾT XUẤT BÁO CÁO. I. Mục đích và yêu cầu: 1. Về kiến thức:  Học sinh cần nắm được những kiến thức về cách tạo báo cáo sau khi kết thúc bài học.  Biết thực hiện các kĩ năng tạo báo cáo đơn giản bằng thuật sĩ. 2. Về tư tưởng, tình cảm:  Giúp học sinh nắm bắt tất cả những kiến thức cơ bản nhất để tạo báo cáo. II. Phương pháp và phương tiện: 1. Phương pháp:  Kết hợp lý thuyết trong sách giáo khoa và lấy ví dụ cụ thể ngoài thực tế để minh họa. 2. Phương tiện:  Sách giáo khoa tin học lớp 12.  Máy chiếu, máy vi tính. III. Tiến trình lên lớp và nội dung bài giảng: 1. Ổn định lớp: (1’) Yêu cầu lớp trưởng báo cáo sĩ số. 2. Kiểm tra bài cũ và gợi động cơ: (2’) a. Kiểm tra bài cũ: Đặt câu hỏi: ­ Em hãy cho biết các loại đối tượng chính trong cơ sở dữ liệu Access mà các em đã được học? b. Gợi động cơ: ­ Trong Access có nhiều đối tượng và mỗi đối tượng thực hiện một số chức năng riêng, hôm nay chúng ta sẽ làm quen tiếp với một đối tượng mới đó là: Báo cáo (report). 3. Nội dung của bài học: STT Nội dung Hoạt động của thầy và trò Thời Phạm Thị Lan Anh 56A – giáo an tin học . 1 gian 1 Khái niệm báo cáo. 1.1 Khái niệm:  Báo cáo (report) là hình thức thích hợp nhất khi cần tổng hợp và trình bày dữ liệu theo khuôn dạng. 1.2 Báo cáo được dùng để:  Thể hiện được sự so sánh và tổng hợp thông tin từ các nhóm dữ liệu.  Trình bày nội dung văn bản theo mẫu quy định. Chú ý: Để làm việc với báo cáo, chọn Reports trong bảng chọn đối tượng. ­ GV: Trong bài học trước, chúng ta đã biết cách định dạng và in các bảng. Có thể định dạng mẫu hỏi và biểu mẫu. Vậy báo cáo là gì? ­ HS: Báo cáo là một biên bản để tổng hợp và trình bày dữ liệu. ­ GV: Báo cáo dùng để làm gì? ­ HS: Báo cáo dùng để so sánh và tổng hợp thông tin. Trình bày văn bản theo một mẫu quy định. 10’ Phạm Thị Lan Anh 56A – giáo an tin học . 2 1.3 Để tạo nhanh một báo cáo, thường thực hiện:  Dùng thuật sĩ tạo báo cáo.  Sửa đổi thiết kế báo cáo được tạo ra ở bước trên. 2 Dùng thuật sĩ để tạo báo cáo. Tạo báo cáo đơn giản từ bảng HOC_SINH lấy thông tin từ 3 trường: ten ( tên học sinh), to (tổ), … 2.1 Trong trang báo cáo nháy đúp vào Create report using wizard. 2.2 Trong hộp thoại Report Wizard (h. 43), chọn thông tin đưa vào báo cáo:  Chọn bảng hoặc mẫu hỏi trong mục Tables/Queries.  Chọn lần lượt các trường hợp cần thiết từ ô Available Fields sang ô Selected Fields. ­ GV: Thuật sĩ là gì? ­ HS: Thuật sĩ là chương trình hướng dẫn từng bước giúp tạo được các đối tượng CSDL từ các mẫu dựng sẵn một cách nhanh chóng. ­ GV: đề nghị HS chú ý lên bảng và ghi nhớ các thao tác thực hiện. ­ GV: Chúng ta tạo báo cáo trên bằng cách dùng thuật sĩ. ­ HS: Các em có thể đặt câu hỏi hoặc yêu cầu GV thao tác lại. Đồng thời ghi nhớ các thao tác thực hiện. 21’ Phạm Thị Lan Anh 56A – giáo an tin học . 3  Nháy Next để sang bước tiếp theo. (h. 59) 2.3 Chọn trường để gộp nhóm báo cáo: Nháy đúp vào trường To để nhóm tổ; nháy Next.(h. 60) Hình 60. 2.4 Chỉ ra các trường để sắp thứ tự các bản ghi và các yêu cầu thống kê theo nhóm. Sắp xếp Ten theo bảng chữ cái. (h. 61) Phạm Thị Lan Anh 56A – giáo an tin học . 4 hình 61. Tính trung bình điểm toán theo tổ, nháy chuột vào Summary Options (h.61) rồi đánh dấu vào Avg tương ứng với trường Toan (h. 62). Nháy OK. hình 62 2.5 Trong các bước tiếp theo chọn cách bố trí các bản ghi và các trường trên báo cáo cũng như kiểu trình bày biểu mẫu (có thể chấp nhập ngầm định) Phạm Thị Lan Anh 56A – giáo an tin học . 5 hình 63a,b. 2.6 Đặt tên cho báo cáo. (h. 64) hình 64. Chọn một trong hai tùy chọn Preview the report (xem báo cáo), Modify the report’s design (sửa đổi thiết kế báo cáo). Nháy Finish để kết thúc việc tạo báo cáo. ­ GV: Tên báo cáo không được có khoảng trắng. – GV: Báo cáo tạo bằng thuật sĩ nói chung chưa đạt yêu cầu về hình thức. Để báo cáo được đẹp, cân đối và hiển thị đúng tiếng Việt cần chỉnh sửa thêm trong chế độ thiết kế. Phạm Thị Lan Anh 56A – giáo an tin học . 6 IV. Củng cố bài học: (10’)  Hôm nay chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu thêm một đối tượng mới trong Access các em cần nắm vững được: ­ Khái niệm và ý nghĩa của báo cáo. ­ Cách tạo nhanh một báo cáo. ­ Các bước tạo báo cáo.  Giáo viên soạn một số câu hỏi trắc nghiệm để kiểm tra nhanh kiến thức mà học sinh đã nắm được trong bài học hôm nay. V. Bài tập về nhà và câu hỏi ôn tập: (1’) 1. Hãy nêu những ưu điểm của báo cáo. 2. Với CSDL quản lý học sinh, trước khi tạo báo cáo thống kê học sinh có điểm trung bình môn tin học từ 8.5 trở lên theo tổ, em hãy nêu các câu hỏi và câu trả lời tương ứng. 3. Tại sao nên kiểm tra lại báo cáo trước khi in? VI. Nhận xét và đánh giá của giáo viên hướng dẫn. ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………….

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf12_5152.pdf
Tài liệu liên quan