Giáo án Tin học 11 tiết 15: Bài tập về cấu trúc rẽ nhánh và lặp

Bài tập 1: Viết chương nhập lặp lại quá trình in ra màn hình dòng chữ ‘I LOVE YOU’ 5 lần trên 5 dòng khác nhau.

* Xác định bài toán:

- Input: không có

- Output: 5 lần chữ ‘I LOVE YOU’ 5 lần.

* Xây dựng thuật toán:

B1: Khai báo i

B2: Bắt đầu chương trình

B3: Lặp lại quá trình in dòng chữ ‘I LOVE YOU’ 5 lần trên 5 dòng khác nhau

B4:Kết thúc chương trình

* Viết chương trình:

Var i: integer;

Begin

 For i:= 1 to 5 do

 writeln(‘ I love you’);

 readln;

end.

 

doc4 trang | Chia sẻ: binhan19 | Ngày: 20/03/2019 | Lượt xem: 129 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học 11 tiết 15: Bài tập về cấu trúc rẽ nhánh và lặp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 15 Ngày soạn: 05/11/2018 Tiết: 15 Ngày dạy: 19/11–25/11/2018 BÀI TẬP VỀ CẤU TRÚC RẼ NHÁNH VÀ LẶP I. MỤC TIÊU 1. Về kiến thức Hiểu nhu cầu của cấu trúc lặp trong biểu diễn thuật toán. Hiểu cấu trúc lặp với số lần biết trước for – do. Hiểu cấu trúc lặp với số lần chưa biết trước while – do. 2. Về kĩ năng Rèn luyện kĩ năng nhận xét, phân tích một bài toán. Rèn luyện kĩ năng vận dụng linh hoạt trong việc lựa chọn cấu trúc rẽ nhánh và cấu trúc lặp phù hợp để giải quyết yêu cầu bài toán đặt ra. 3. Về thái độ Tự giác, tích cực và chủ động trong học tập. 4. Năng lực hướng tới Vận dụng được các kiến thức đã học để giải các bài toán. II. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP 1. Ổn định lớp 2. Kiểm tra bài cũ: Có 3. Tiến trình bài học 3.1. Hoạt động khởi động. (1) Mục tiêu: Giúp học sinh hệ thống lại kiến thức của bài chủ đề 3 và có nhu cầu tìm hiểu cách vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết một bài toán cụ thể. (2) Phương pháp/kĩ thuật dạy học: Nêu và giải quyết vấn đề. (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Làm việc cá nhân, thảo luận nhóm. (4) Phương tiện dạy học: SGK, Projector, máy tính. (5) Kết quả: Học sinh trả lời được các câu hỏi của trò chơi ô chữ và mong muốn tìm hiểu cách giải quyết một bài toán cụ thể trong thực tế. Nội dung hoạt động - GV: Nhận xét, cho điểm các nhóm trả lời đúng. - GV: Dẫn dắt vào bài tập. - HS: Lắng nghe, ghi nhớ. 3.2. Hình thành kiến thức 3.3. Hoạt động luyện tập, vận dụng (1) Mục tiêu: Giúp học sinh hệ thống lại các nội dung trọng tâm của chủ đề 3. (2) Phương pháp/kĩ thuật: Nêu và giải quyết vấn đề. (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Làm việc nhóm. (4) Phương tiện dạy học: SGK, Projector, máy tính. (5) Kết quả: Vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết một bài toán cụ thể trong thực tế. Nội dung hoạt động 3.3.1. Hoạt động luyện tập Hiểu nhu cầu của cấu trúc lặp trong biểu diễn thuật toán. Hiểu cấu trúc lặp với số lần biết trước for – do. Hiểu cấu trúc lặp với số lần chưa biết trước while – do. 3.3.2. Hoạt động vận dụng Nội dung hoạt động Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung trình bày - Chiếu bt1 và (?) xác định bài toán. - Nhận xét, chốt nội dung, cộng điểm. (?) Thảo luận nhóm và xây dựng thuật toán. - Gọi các nhóm treo kết quả. - Gọi các nhóm nhận xét xen kẽ. - Nhận xét, chốt nội dung, cộng điểm. - Dựa vào thuật toán viết và chạy chương trình cho HS quan sát. - Chiếu bt2 và (?) xác định bài toán. - Nhận xét, chốt nội dung, cộng điểm. (?) Thảo luận nhóm và xây dựng thuật toán. - Gọi các nhóm treo kết quả. - Gọi các nhóm nhận xét xen kẽ. - Nhận xét, chốt nội dung, cộng điểm. (?) Dựa vào thuật toán, thảo luận và viết chương trình. - Gọi 1 nhóm làm nhanh nhất và một nhóm bất kì treo kết quả. - Gọi các nhóm nhận xét xen kẽ. - Nhận xét, chốt nội dung, cộng điểm. - Chạy chương trình. - Tóm tắt nội dung tiết học. - Quan sát, suy nghĩ và trả lời. - Lắng nghe, ghi bài. - Quan sát và ghi chú. - Thảo luận xây dựng thuật toán. - Treo kết quả. - Nhận xét. - Lắng nghe, ghi chú. - Quan sát, ghi bài. - Quan sát, suy nghĩ và trả lời. - Lắng nghe, ghi bài. - Quan sát và ghi chú. - Thảo luận xây dựng thuật toán. - Treo kết quả. - Nhận xét. - Lắng nghe, ghi chú. - Quan sát, thảo luận và làm bài. - Treo kết quả. - Nhận xét. - Lắng nghe, ghi chú. - Quan sát. - Lắng nghe, ghi nhớ. Bài tập 1: Viết chương nhập lặp lại quá trình in ra màn hình dòng chữ ‘I LOVE YOU’ 5 lần trên 5 dòng khác nhau. * Xác định bài toán: - Input: không có - Output: 5 lần chữ ‘I LOVE YOU’ 5 lần.. * Xây dựng thuật toán: B1: Khai báo i B2: Bắt đầu chương trình B3: Lặp lại quá trình in dòng chữ ‘I LOVE YOU’ 5 lần trên 5 dòng khác nhau B4:Kết thúc chương trình * Viết chương trình: Var i: integer; Begin For i:= 1 to 5 do writeln(‘ I love you’); readln; end. Bài tập 2: Viết chương trình in ra màn hình các số nguyên dương lẻ 0). * Xác định bài toán: - Input: số nguyên n - Output: các số lẻ trên dòng, các số chẵn trên dòng khác. * Xây dựng thuật toán: B1: Khai báo i, n B2: Bắt đầu chương trình B3: Nhập n B4: Kiểm tra n>0 B5: Bắt đầu (câu lệnh ghép). B6: Lặp lại quá trình in các số lẻ trên một dòng. B7: Xuống dòng. B8: Lặp lại quá trình in các số chẵn trên một dòng. B9: Kết thúc (câu lệnh ghép). B10: Kết thúc chương trình. B4:Kết thúc chương trình * Viết chương trình: Var i, n: integer; Begin Readln(n); If n> then Begin For i:=1 to n do If i mod 2 0 then Write (i); Writeln; For i:=1 to n do If i mod 2 = 0 then Write (i); End; end. 3.4. Hoạt động tìm tòi, mở rộng (1) Mục tiêu: Giúp học sinh có nhu cầu mở rộng thêm kiến thức của mình. (2) Phương pháp/kĩ thuật: Làm việc cá nhân, thảo luận nhóm. (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Ngoài lớp học. (4) Phương tiện: SGK, máy tính. (5) Kết quả: Học sinh biết mở rộng các kiến thức của mình thông qua một dự án thực tế. Nội dung hoạt động HS về nhà xem lại các bài tập và xem trước phần câu hỏi và bài tập SGK trang 50, 51. - Viết chương trình in ra màn hình tổng các số nguyên dương lẻ 0 và n nhập từ bàn phím). DUYỆT CỦA BGH GIÁO VIÊN SOẠN Lê Thị Lịnh

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docbai tap chu de 3_12465568.doc