Giáo án Tin học 11 tiết 7, 8: Bài tập và thực hành 1 tìm hiểu hệ cơ sở dữ liệu

Bài 2: Kể tên các hoạt động chính của TV.

- Mua và nhập sách mới, thanh lí sách khi sách cũ, lạc hậu.

- Cho mượn sách: Kiểm tra thẻ, tìm sách trong kho, ghi vào sổ mượn và trao sách cho HS.

- Nhận sách trả: Kiểm tra thẻ, đối chiếu vào sổ mượn và nhận sách trả.

Bài 3: Hãy liệt kê các đối tượng cần quản lí khi xây dựng CSDL THUVIEN về quản lí sách và mượn trả sách, chẳng hạn như: thông tin về người đọc, thông tin về sách,.với mỗi đối tượng, liệt kê các thông tin cần quản lí.

 

doc5 trang | Chia sẻ: binhan19 | Ngày: 21/03/2019 | Lượt xem: 446 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học 11 tiết 7, 8: Bài tập và thực hành 1 tìm hiểu hệ cơ sở dữ liệu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 4 Ngày soạn: 20/08/2018 Tiết: 7+8 Ngày dạy: 03/09–09/09/2018 BÀI TẬP VÀ THỰC HÀNH 1 TÌM HIỂU HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU I. MỤC TIÊU 1. Về kiến thức - Biết một số công việc cơ bản khi xây dựng một CSDL đơn giản. 2. Về kĩ năng 3. Về thái độ - Có thái độ tích cực trong học tập. 4. Năng lực hướng tới - Khảo sát thực tế cho ứng dụng CSDL. II. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP 1. Ổn định lớp 2. Kiểm tra bài cũ: Không 3. Tiến trình bài học 3.1. Hoạt động khởi động. (1) Mục tiêu: Giúp học sinh hệ thống lại kiến thức đã học của bài 2 và có nhu cầu tìm hiểu các nội dung của bài tập và thực hành 1. (2) Phương pháp/kĩ thuật dạy học: Thuyết trình, vấn đáp. (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Làm việc cá nhân. (4) Phương tiện dạy học: SGK, Projector, máy tính. (5) Kết quả: Học sinh có mong muốn tìm hiểu nhiều hơn các hoạt động của thư viện trường THPT Thiên Hộ Dương thông qua các tư liệu đã thu thập. Nội dung hoạt động Hoạt động của giáo viên Hoạt động cuả học sinh Nội dung (?) Chức năng của hệ quản trị CSDL?? - Gọi HS khác nhận xét, bổ sung. - Nhận xét. (?) Khi làm việc với hệ CSDL con người có thể có những vai trò gì? - Nhận xét và (?) Các bước xây dựng CSDL? - Nhận xét và dẫn dắt vào bài tập và thực hành 1. - Gợi nhớ và trả lời. - Nhận xét, bổ sung. -Lắng nghe và ghi nhớ. - Gợi nhớ và trả lời. - Lắng nghe, gợi nhớ và trả lời. -Lắng nghe và ghi nhớ. 1.Các chức năng của hệ QTCSDL. 2. Vai trò của con người khi làm việc với hệ CSDL. 3. Các bước xây dựng CSDL. 3.2. Hình thành kiến thức 3.3. Hoạt động luyện tập, vận dụng (1) Mục tiêu: Giúp học sinh biết một số công việc cơ bản khi xây dựng một CSDL đơn giản. (2) Phương pháp/kĩ thuật: Vấn đáp. (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Làm việc nhóm. (4) Phương tiện dạy học: SGK, Projector, máy tính. (5) Kết quả: Dựa vào các tư liệu đã thu thập được về một hoạt động của thư viện trường THPT Thiên Hộ Dương và trả lời các câu hỏi của bài tập và thực hành 1. Nội dung hoạt động 3.3.1. Hoạt động luyện tập - Biết một số công việc cơ bản khi xây dựng một CSDL đơn giản. 3.3.2. Hoạt động vận dụng Nội dung hoạt động Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung - Giao nhiệm vụ cho các nhóm HS chuẩn bị (tiết trước). Chia lớp ra làm 4 nhóm Nhóm 1,2: Tìm hiểu nội qui của thư viện về quản lí sách Nhóm 3,4: Tìm hiểu nội qui của thư viện về mượn trả sách - Tổ chức cho các nhóm báo cáo về các tư liệu thu thập được. - Gọi HS nhận xét, bổ sung. - Nhận xét, chốt nội dung. (?) Kể tên các hoạt động chính của thư viện? * Gợi ý: - Khâu mượn sách được tiến hành cụ thể ra sao? - HS đến mượn cần làm những thủ tục gì? - Người quản lí thư viện làm việc gì? - Nhận xét, chốt nội dung. - Tuỳ theo thực trạng TV trường, các thông tin chi tiết có thể khác nhau. Nói chung, CSDL TV có thể có các đối tượng là: người mượn, sách, tác giả, hóa đơn nhập, biên bản thanh lí. (?) Thảo luận để thống nhất những đối tượng cần thiết khi xây dựng CSDL THUVIEN? - Nhận xét, chốt nội dung. (?) Với mỗi đối tượng liệt kê các thông tin cần quản lí? * Gợi ý: - Đối tượng người mượn: Nêu các thông tin trong thẻ mượn. - Đối tượng sách: Nêu thông tin cơ bản của cuốn sách. - Đối tượng tác giả: Nêu thông tin cơ bản của tác giả. - Nhận xét, chốt nội dung. - Thu thập tư liệu về hoạt động của thư viện. - Các nhóm lên báo cáo về những thông tin đã thu thập đươc. - Các nhóm nhận xét, bổ sung cho nhau. - Lắng nghe, ghi bài. - Dựa vào khảo sát và trả lời. - Lắng nghe, ghi bài. - Lắng nghe. - Các nhóm nêu ý kiến và thảo luận để thống nhất những đối tượng cần thíêt. - Lắng nghe, ghi bài. - Dựa vào thực tế, thảo luận và trả lời. - Lắng nghe, ghi bài. Bài 1: Tìm hiểu nội qui thư viện, thẻ thư viện, phiếu mượn/trả sách, sổ quản lí sách,.. của thư viện trường THPT Thiên Hộ Dương. Bài 2: Kể tên các hoạt động chính của TV. - Mua và nhập sách mới, thanh lí sách khi sách cũ, lạc hậu. - Cho mượn sách: Kiểm tra thẻ, tìm sách trong kho, ghi vào sổ mượn và trao sách cho HS. - Nhận sách trả: Kiểm tra thẻ, đối chiếu vào sổ mượn và nhận sách trả. Bài 3: Hãy liệt kê các đối tượng cần quản lí khi xây dựng CSDL THUVIEN về quản lí sách và mượn trả sách, chẳng hạn như: thông tin về người đọc, thông tin về sách,..với mỗi đối tượng, liệt kê các thông tin cần quản lí. * Các đối tượng: - NGƯỜI MƯỢN: Số thẻ, họ và tên, ngày sinh, giới tính, lớp, ngày cấp thẻ, ngày hết hạn. - SÁCH: Mã sách, tên sách, loại sách, nhà xuất bản, năm xuất bản, giá tiền. - TÁC GIẢ: Mã tác giả, tên tác giả, ngày sinh, ngày mất Bài 4: Theo em, CSDL trên cần những bảng nào? Mỗi bảng cần có những cột nào? - GV: Cho các nhóm tiếp tục phát triển công việc của mình, từ việc liệt kê các thông tin về một đối tượng đến chuyển thành thíêt kế một bảng dữ liệu về đối tượng này - HS: Thảo luận và chuyển các đối tượng ở bài 3 thành các bảng. - Nhận xét, chốt nội dung. Các bảng về các đối tượng có thể như sau: Bảng Tác giả : MaTG Hoten NgSinh Ngmat Tieusu Bảng Sách (Thông tin về sách) Masach Tensach Loaisach NXB NamXB Giatien Matg Bảng HOCSINH (Thông tin về HS) Mathe Hoten Ngsinh Gioitinh Lop Ngaycap Ngayhethan Bảng PHIEUMUON (Quản lí việc mượn sách) Mathe Ngmuon Ngaycantra Masach SL muon - GV: Lấy CSDL quản lý thư viện để minh họa. - HS: Quan sát. 3.4. Hoạt động tìm tòi, mở rộng (1) Mục tiêu: Giúp học sinh có nhu cầu mở rộng thêm kiến thức của mình. (2) Phương pháp/kĩ thuật: Làm việc cá nhân, thảo luận nhóm. (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Ngoài lớp học. (4) Phương tiện: SGK, máy tính. (5) Kết quả: Học sinh biết mở rộng các kiến thức của mình thông qua một dự án thực tế. Nội dung hoạt động - HS tìm hiểu thêm CSDL quản lí trường học ở trường THPT Thiên Hộ Dương. - Xây dựng sơ đồ tư duy cho bài 3. DUYỆT CỦA BGH GIÁO VIÊN SOẠN Lê Thị Lịnh

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBai tap va thuc hanh 1 Tim hieu he co so du lieu_12405793.doc
Tài liệu liên quan