Giáo án Tin học 12 §9: Báo cáo và kết xuất Báo cáo

3.2. Hình thành kiến thức

3.2.1. Khái niệm báo cáo

(1) Mục tiêu: Giúp cho hs biết khi nào cần tạo báo cáo.

(2) Phương pháp/kĩ thuật dạy học: Đàm thoại, phát hiện, thực hành.

 (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Làm việc cá nhân, thảo luận nhóm.

(4) Phương tiện dạy học: SGK, Giáo án.

(5) Kết quả: Biết được khái niệm về 1 báo cáo.

 

docx4 trang | Chia sẻ: binhan19 | Ngày: 21/03/2019 | Lượt xem: 425 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học 12 §9: Báo cáo và kết xuất Báo cáo, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: Ngày soạn: Tiết: Ngày dạy: §9. BÁO CÁO VÀ KẾT XUẤT BÁO CÁO I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức. - Thấy được ích lợi của báo cáo trong công việc quản lý. - Biết các thao tác tạo báo cáo đơn giản. - Tạo được báo cáo bằng thuật sĩ. - Thực hiện được lưu trữ và in báo cáo. 2. Kỹ năng. - Biết thao tác tạo báo cáo đơn giản. 3.Thái độ. - Có thái độ nghiêm túc trong giờ học. II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 1. Chuẩn bị của giáo viên: Giáo án, SGK 2. Chuẩn bị của học sinh: SGK, dụng cụ học tập II. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP 1. Ổn định lớp 2. Kiểm tra bài cũ: Có 3. Tiến trình bài học 3.1. Hoạt động khởi động. (1) Mục tiêu: Giúp học sinh hệ thống lại kiến thức mẫu hỏi và làm được một số bài tập từ cơ bản đến nâng cao.. (2) Phương pháp/kĩ thuật dạy học: Vấn đáp, thực hành (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Làm việc cá nhân. (4) Phương tiện dạy học: SGK, Giáo án. (5) Kết quả: Học sinh trả lời được các câu hỏi của GV. Nội dung hoạt động Hoạt động của GV Hoạt động của HS Sử dụng CSDL QuanLi_HS 1. Tạo Query1: hiển thị thông tin các bạn là Nam thuộc tổ 1 2. Tạo Query2: hiển thị thông tin của các bạn có điểm môn tin từ 5-7 3. Tạo Query3: hiển thị thông tin của tất cả các bạn có họ Nguyễn và có điểm môn tin lớn hơn 5 Thao tác trên máy tính Hoặc Ghi điều kiện từng câu lên bảng 3.2. Hình thành kiến thức 3.2.1. Khái niệm báo cáo (1) Mục tiêu: Giúp cho hs biết khi nào cần tạo báo cáo. (2) Phương pháp/kĩ thuật dạy học: Đàm thoại, phát hiện, thực hành. (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Làm việc cá nhân, thảo luận nhóm. (4) Phương tiện dạy học: SGK, Giáo án. (5) Kết quả: Biết được khái niệm về 1 báo cáo. Nội dung hoạt động Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung ? Tiết sinh hoạt lớp các tổ trưởng, lớp trưởng, lớp phó... thường làm gì ? Nhân viên bán hàng hoặc kế toán thông thường cuối tháng họ thường làm gì để biết được công việc mình đã thực hiện để lãnh đạo biết ? Báo cáo thường sử dụng để làm gì Chốt lại kiến thức ? Tạo báo cáo có thể lấy dữ liệu từ đâu ? Sử dụng đối tượng nào để tạo báo cáo ? có bao nhiêu cách tạo báo cáo ? Để tạo nhanh 1 báo cáo ta sử dụng cách nào để làm Thảo luận trả lời Làm báo cáo Thảo luận trả lời hoặc ghi lên bảng Thảo luận trả lời Thảo luận trả lời 2 Thảo luận trả lời Thuật sĩ(wizard) Báo cáo là hình thức thích hợp nhất khi cần tổng hợp, trình bày và in dữ liệu theo khuôn dạng. Báo cáo có những ưu điểm sau: - Thể hiện được sự so sánh, tổng hợp thông tin từ các nhóm dữ liệu. - Trình bày nội dung văn bản (hóa đơn, đơn đặt hàng, nhãn thư, báo cáo, ) theo mẫu quy định. * Để tạo một báo cáo cần trả lời các câu hỏi sau - Báo cáo được tạo ra để kết xuất thông tin gì? - Dữ liệu từ những bảng, mẫu hỏi nào sẽ được đưa vào báo cáo? Để tạo nhanh một báo cáo, thường thực hiện: Chọn Reports trong bảng chọn đối tượng. 1. Dùng thuật sĩ tạo báo cáo. 2. Dùng chế độ thiết kế sửa đổi thiết kế báo cáo được tạo ra ở bước trên. 3.2.2. Dùng thuật sĩ để tạo báo cáo (1) Mục tiêu: Giúp cho hs biết cách tạo báo cáo đơn giản. (2) Phương pháp/kĩ thuật dạy học: Đàm thoại, phát hiện, thực hành. (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Làm việc cá nhân, thảo luận nhóm. (4) Phương tiện dạy học: SGK, Giáo án. (5) Kết quả: Tạo được 1 báo cáo và có kiến thức làm bài tập thực hành 8. Nội dung hoạt động Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung ? nghiên cứu sgk và làm theo Hỗ trợ HS làm chưa được hoặc giải thích thêm để hs hiểu ? Giải thích thêm ở bước 4 Khi nào có sử dụng các hàm sum, avg, min, max, count Không có thì bỏ qua bước này Xem thêm chú ý Đọc SGK và làm theo trong sách 2. Dùng thuật sĩ để tạo báo cáo. Tạo báo cáo tính điểm trung bình môn Toán của tất cả các bạn trong Tổ trong bảng HOC_SINH. - Bước 1: Trong trang báo cáo nháy đúp vào Create report by using Wizard. - Bước 2: Trong hộp thoại Report Wizard. chọn thông tin đưa vào báo cáo: - Chọn bảng hoặc mẫu hỏi ở mục Tables/Queries. - Chọn các trường vào báo cáo ở ô Available Fields sang ô Selected Fields. - Chọn Next. - Bước 3: Chọn trường để gộp nhóm trong báo cáo. - Bước 4: Chỉ ra các trường để sắp thứ tự các bản ghi và các yêu cầu thống kê theo nhóm. Chọn Summary Option...: chọn hàm tính Sum, Avg, Max, Min. Chọn OK. Chọn Next. - Bước 5: Chọn cách bố trí báo cáo và kiểu trình bày báo cáo. Chọn next. - Bước 6: Đặt tên cho báo cáo. Chọn Preview the report(xem báo cáo), hoặc Modify the report's design (sửa đổi thiết kế báo cáo). Chọn Finish. 3.3. Hoạt động luyện tập, vận dụng (1) Mục tiêu: Giúp cho hs biết cách tạo báo cáo đơn giản. (2) Phương pháp/kĩ thuật dạy học: Đàm thoại, phát hiện, thực hành. (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Làm việc cá nhân, thảo luận nhóm. (4) Phương tiện dạy học: SGK, Giáo án. (5) Kết quả: Tạo được 1 báo cáo và có kiến thức làm bài tập thực hành 8. Nội dung hoạt động Hoạt động của GV Hoạt động của HS ? Tạo báo cáo tổng hợp điểm lớn nhất môn tin của từng tổ ? Tạo báo cáo tổng hợp điểm nhỏ nhất môn toán của Đoàn viên ? Tạo báo cáo tổng hợp điểm TB môn Lí gộp nhóm theo giới tính ? xem lại bài 9 và xem trước BTTH Thảo luận trong nhóm và thực hành trên máy. Chiếu sản phẩm lên cho các nhóm khác xem

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxBai 9 Bao cao va ket xuat bao cao_12442744.docx
Tài liệu liên quan