Giáo án tin học 12 - Bài tập và thực hành 11: Bảo mật cơ sở dữ liệu

2. Thực hiện bài tập 2.

a. Mục tiêu:

- Học sinh biết các quyền mà mỗi đối tượng sử dụng chương trình sẽ được cấp.

b. Nội dung:

- Giả sử chương trình có các chức năng để:

+ Khách hàng được biết tên, số lượng và một số thông tin về mặt hàng.

+ Thủ kho biết được tình hình nhập, xuất và tồn kho.

+ Kế toán biết được tình hình thu chi.

+ Người quản lí biết được mọi thông tin.

+ Bảo mật cơ sở dữ liệu.

- Nếu chức năng bảo mật cơ sở dữ liệu được thực hiện bằng bảng phân quyền thì từng đối tượng trên được trao những quyền gì?

 

doc4 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 29/05/2013 | Lượt xem: 37309 | Lượt tải: 12download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án tin học 12 - Bài tập và thực hành 11: Bảo mật cơ sở dữ liệu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI TẬP VÀ THỰC HÀNH SỐ 11 BẢO MẬT CƠ SỞ DỮ LIỆU I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU - Học sinh hiểu thêm khái niệm và tầm quan trọng của bảo mật cơ sở dữ liệu. - Học sinh biết một số cách thông dụng bảo mật cơ sở dữ liệu. - Có thái độ đúng đắn trong việc sử dụng và bảo mật cơ sở dữ liệu. I. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH - Máy vi tính, máy chiếu để giới thiệu đề bài và ví dụ. - Bảng dữ liệu Mat_hang Khach_hang Cong_ti Phieu_nhap Phieu_xuat Khách hàng Đ (K6) K K K K Thủ kho Đ (K6) Đ Đ Đ Đ Kế toan Đ Đ Đ Đ, B, S, X Đ, B, S, X Quản lí Đ, B, S, X Đ, B, S, X Đ, B, S, X Đ Đ III. HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC 1. Thực hiện bài tập 1. a. Mục tiêu: - Học sinh biết các yêu cầu của mỗi đối tượng người dùng đối với những thành phần của cơ sở dữ liệu. b. Nội dung: Một cửa hàng bán buôn hàng điện tử thường xuyên nhận hàng từ một số công ti và bán lại cho khách hàng. Hàng nhập và xuất trực tiếp từ kho của cửa hàng. Cửa hàng đã xây dựng một cơ sở dữ liệu Ban_hang gồm các bảng sau: mat_hang mahang tenhang donvitinh noisx giamua giaban 1 2 3 4 5 6 khach_hang Makh hotenkh diachikh dienthoaikh taikhoankh 1 2 3 4 5 cong_ti Mact tenct diachict dienthoaict taikhoanct 1 2 3 4 5 phieu_nhap sophieunhap mact mahang soluong ngaynhap 1 2 3 4 5 phieu_xuat sophieuxuat ngaynhap makhach mahang soluong giaban 1 2 3 4 5 6 Các đối tượng sử dụng chương trình quản lý cơ sở dữ liệu bán hàng là: Khách hàng, thủ kho, kế toán, quản lý cửa hàng. Mỗi đối tượng trên sẽ yêu cầu chương trình có những chức năng gì? c. Các bước tiến hành: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Giới thiệu nội dung và yêu cầu của bài thực hành. - Chia lớp làm 4 nhóm tương ứng với 4 loại đối tượng và yêu cầu mỗi nhóm tìm các chức năng của chương trình? - Gọi học sinh đại diện từng nhóm đọc chức năng mà nhóm mình yêu cầu đối với chương trình quản lí. - Cho học sinh các nhóm khác bổ sung. - Giáo viên bổ sung để thống nhất. - Theo dõi nội dung yêu cầu của giáo viên. - Nhóm khách hàng: + Xem các thông tin về các mặt hàng có trong kho. - Nhóm thủ kho: + Xem các thông tin về các mặt hàng có trong kho. + Nhập hàng vào kho. + Xuất hàng. - Nhóm kế toán: + Thống kê tình hình thu chi trong cửa hàng. - Nhóm quản lí của hàng: + Tất cả các chức năng của ba nhóm trên. - Theo dõi giáo viên và bạn để nhận biết. 2. Thực hiện bài tập 2. a. Mục tiêu: - Học sinh biết các quyền mà mỗi đối tượng sử dụng chương trình sẽ được cấp. b. Nội dung: - Giả sử chương trình có các chức năng để: + Khách hàng được biết tên, số lượng và một số thông tin về mặt hàng. + Thủ kho biết được tình hình nhập, xuất và tồn kho. + Kế toán biết được tình hình thu chi. + Người quản lí biết được mọi thông tin. + Bảo mật cơ sở dữ liệu. - Nếu chức năng bảo mật cơ sở dữ liệu được thực hiện bằng bảng phân quyền thì từng đối tượng trên được trao những quyền gì? c. Các bước tiến hành: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Giới thiệu nội dung yêu cầu của bài thực hành. - Vẫn dùng 4 nhóm trên, phân mỗi nhóm đóng vai một loại đối tượng, yêu cầu học sinh trong các nhóm thảo luận để xác định các quyền của nhóm mình khi truy cập đến cơ sở dữ liệu. - Gọi học sinh đại diện nhóm nêu ra trước lớp và giải thích lí do lựa chọn. - Giới thiệu bảng phân quyền đã điền sẵn các quyền. - Yêu cầu học sinh các nhóm thảo luận để xác định bảng phân quyền nêu trong đề bài đã phù hợp chưa? điểm nào phù hợp, điểm nào chưa? giải thích? đề nghị sửa đổi? - Yêu cầu học sinh đại diện nhóm lên bảng điền, gọi thành viên trong nhóm giải thích vì sao lại chọn các quyền đó. - Yêu cầu học sinh các nhóm khác bổ sung. - Định hướng để học sinh đi đến thống nhất. - Theo dõi nội dung để định hướng nhiệm vụ. - Thảo luận theo nhóm để đưa ra các quyền. + Khách hàng: chỉ đọc. + Thủ kho: chỉ đọc + Kế toán: chỉ đọc + Quản lý: đọc, bổ sung, sửa, xóa. - Quan sát bảng phân quyền của giáo viên. - Thảo luận để phân quyền cho từng đối tượng trên các bảng dữ liệu. - Điền lên bảng và giải thích lí do. - Phản biện và bổ sung. 3. Bài tập ở nhà - Trả lời câu hỏi của bài tập 3 của bài thực hành số 11, sách giáo khoa trang 109.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiáo án tin học 12, bài tập và thực hành 11, soạn theo quan điểm phát huy tính tích cực chủ động và sáng tạo của học sinh.doc
Tài liệu liên quan