Giáo án Tin học 12 - Chủ đề 3: Làm việc với các đối tượng - §7: Liên kết giữa các bảng

3.2.2. Kỹ thuật tạo liên kết

(1) Mục tiêu: Học sinh có mong muốn tìm hiểu cách tạo liên kết giữa các bảng.

(2) Phương pháp/kĩ thuật dạy học: Nêu và giải quyết vấn đề.

(3) Hình thức tổ chức hoạt động: Làm việc cá nhân.

(4) Phương tiện dạy học: SGK, Projector, máy tính.

(5) Kết quả: Học sinh biết được cách tạo liên kết giữa các bảng.

 

doc5 trang | Chia sẻ: binhan19 | Ngày: 21/03/2019 | Lượt xem: 358 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học 12 - Chủ đề 3: Làm việc với các đối tượng - §7: Liên kết giữa các bảng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 10 Ngày soạn: 1/10/2018 Tiết: 19 Ngày dạy: 15/10–21/10/2018 CHỦ ĐỀ 3. LÀM VIỆC VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG §7. LIÊN KẾT GIỮA CÁC BẢNG I. MỤC TIÊU 1. Về kiến thức - Biết khái niệm liên kết giữa các bảng, sự cần thiết và ý nghĩa của việc tạo liên kết. 2. Về kĩ năng - Thiết lập được mối quan hệ giữa các bảng. 3. Về thái độ - Có thái độ tích cực trong học tập. 4. Năng lực hướng tới - Qua dạy học có thể hướng tới hình thành và phát triển năng lực tự học, năng lực sử dụng CNTT và truyền thông qua những bài tập cụ thể trong cuộc sống: II. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP 1. Ổn định lớp 2. Kiểm tra bài cũ: Có 3. Tiến trình bài học 3.1. Hoạt động khởi động. (1) Mục tiêu: Giúp học sinh hệ thống lại kiến thức đã học của bài 6, bài tập và thực hành 4 và có nhu cầu tìm hiểu các nội dung của bài 7. (2) Phương pháp/kĩ thuật dạy học: Thuyết trình, nêu và giải quyết vấn đề. (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Làm việc nhóm. (4) Phương tiện dạy học: SGK, Projector, máy tính. (5) Kết quả: Học sinh vận dụng được kiến thức đã học của bài 5 để trả lời các câu hỏi và có mong muốn tìm hiểu nhiều hơn về đối tượng biểu mẫu (Form) trong Access. Nội dung hoạt động - Sử dụng CSDL Quanli_HS.mdb và tạo biểu mẫu nhapdiemtoan theo mẫu: Hoạt động của giáo viên Hoạt động cuả học sinh - Chiếu lại CSDL Quanli_HS và (?) HS thảo luận nhóm và lên máy thực hiện thao tác tạo biểu mẫu? - Gọi đại diện nhóm thực hiện thoa tác. - Gọi nhóm khác nhận xét, bổ sung. - Nhận xét, chấm điểm. (?) Treo sơ đồ logic của bài 7? (?) Đại diện nhóm cho biết nội dung chính bài 7? - Nhận xét và dẫn dắt vào bài 7. - Quan sát, thảo luận nhóm. - Đại diện nhóm thực hiện thao tác. - Nhận xét, bổ sung. - Lắng nghe và ghi nhớ. - Treo sơ đồ logic đã chuẩn bị. - Dựa vào sơ đồ logic và trả lời. -Lắng nghe và ghi nhớ. 3.2. Hình thành kiến thức 3.2.1. Khái niệm (1) Mục tiêu: Học sinh có mong muốn tìm hiểu các khái niệm về liên kết giữa các bảng. (2) Phương pháp/kĩ thuật dạy học: Nêu và giải quyết vấn đề. (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Làm việc cá nhân. (4) Phương tiện dạy học: SGK, Projector, máy tính. (5) Kết quả: Học sinh biết được mục đích tạo liên kết giữa các bảng. Nội dung hoạt động Hoạt động của giáo viên Hoạt động cuả học sinh Nội dung (?) Các bảng được tạo liên kết với nhau để làm gì? - Nhận xét, chốt nội dung. - Chiếu liên kết để HS quan sát. - Lưu ý về việc tránh được dư thừa và không nhất quán dữ liệu khi tạo liên kết giữa các bảng.. - Tóm tắt nội dung phần 1 và dẫn dắt vào phần 2. - Tham khảo SGK và trả lời. - Lắng nghe, ghi bài. - Quan sát. - Lắng nghe, ghi nhớ. - Lắng nghe, ghi nhớ. 1. Khái niệm Liên kết được tạo giữa các bảng cho phép tổng hợp dữ liệu từ nhiều bảng. 3.2.2. Kỹ thuật tạo liên kết (1) Mục tiêu: Học sinh có mong muốn tìm hiểu cách tạo liên kết giữa các bảng. (2) Phương pháp/kĩ thuật dạy học: Nêu và giải quyết vấn đề. (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Làm việc cá nhân. (4) Phương tiện dạy học: SGK, Projector, máy tính. (5) Kết quả: Học sinh biết được cách tạo liên kết giữa các bảng. Nội dung hoạt động Hoạt động của giáo viên Hoạt động cuả học sinh Nội dung (?) Có mấy bước để tạo liên kết? - Nhận xét và (?) bước đầu là gì? (?) Có mấy cách để mở cửa sổ tạo liên kết? - Nhận xét, chốt nội dung. - Minh họa. (?) Làm gì trong hộp thoại Relationships? - Nhận xét, chốt nội dung. - Minh họa. (?) Bước 3? - Nhận xét, chốt nội dung. - Minh họa. (?) Bước 4? - Nhận xét, chốt nội dung. - Minh họa. (?) Bước 5? - Nhận xét, chốt nội dung. - Minh họa. (?) Chỉnh sửa liên kết bằng cách nào? - Nhận xét, chốt nội dung. - Minh họa. (?) Xóa liên kết bằng cách nào? - Nhận xét, chốt nội dung. - Minh họa. - Tóm tắt phần 2 và dẫn dắt vào phần vận dụng. - Tham khảo SGK, trả lời. - Lắng nghe và trả lời. - Tham khảo SGK, trả lời. - Lắng nghe và ghi bài. - Quan sát. - Tham khảo SGK, trả lời. - Lắng nghe và ghi bài. - Quan sát. - Tham khảo SGK, trả lời. - Lắng nghe, ghi bài. - Quan sát. - Tham khảo SGK, trả lời. - Lắng nghe, ghi bài. - Quan sát. - Tham khảo SGK, trả lời. - Lắng nghe, ghi bài. - Quan sát. - Tham khảo SGK, trả lời - Lắng nghe, ghi bài. - Quan sát. - Tham khảo SGK, trả lời - Lắng nghe, ghi bài. - Quan sát. 2. Kỹ thuật tạo liên kết - Bước 1: Sử dụng một trong các cách sau để mở cửa sổ Relationship: + Cách 1: Nháy vào nút lệnh (Realationship) trên thanh công cụ + Cách 2: Nháy chuột phải chọn Relationship + Vào Tools -> Relationships - Bước 2: Đặt con trỏ ở vùng trống cửa sổ Relationship, nháy chuột phải chọn Show Table (nếu nó chưa xuất hiện); - Bước 3: Chọn các bảng bằng cách chọn tên bảng rồi nháy Add. Sau đó nháy Close; - Bước 4: Kéo thả các trường để tạo liên kết. Sau đó nháy Creat; - Bước 5: Lưu và đóng cửa sổ. * Hiệu chỉnh mối liên kết: - Vào cửa sổ Relationships, nháy đúp vào dây quan hệ, xuất hiện cửa sổ Edit Relationships để hiệu chỉnh. Xóa dây mối liên kết: - Vào cửa sổ Relationships, nháy chuột phải vào dây quan hệ muốn xóa, chọn lệnh Delete 3.3. Hoạt động luyện tập, vận dụng (1) Mục tiêu: Giúp học sinh hệ thống lại các kiến thức đã học và vận dụng vào thực tế. (2) Phương pháp/kĩ thuật: Nêu và giải quyết vấn đề. (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Làm việc cá nhân. (4) Phương tiện dạy học: SGK, Projector, máy tính. (5) Kết quả: HS thực hiện được các thao tác tạo và chỉnh sửa biểu mẫu. Nội dung hoạt động 3.3.1. Hoạt động luyện tập - Biết khái niệm liên kết giữa các bảng, sự cần thiết và ý nghĩa của việc tạo liên kết. 3.3.2. Hoạt động vận dụng Nội dung hoạt động BÀI TẬP: Cho CSDL Quanli_ban hang.mdb gồm 3 bảng: KHACH_HANG, MAT_HANG, HOA_DON. 1) Tạo liên kết cho 3 bảng trên. HS: Lên máy thực hiện thao tác tạo liên kết giữa các bảng. GV: Gọi HS khác nhận xét. HS: Nhận xét. GV: Nhận xét, cho điểm. 3.4. Hoạt động tìm tòi, mở rộng (1) Mục tiêu: Giúp học sinh có nhu cầu mở rộng thêm kiến thức của mình. (2) Phương pháp/kĩ thuật: Làm việc cá nhân, thảo luận nhóm. (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Ngoài lớp học. (4) Phương tiện: SGK, máy tính. (5) Kết quả: Học sinh biết mở rộng các kiến thức của mình thông qua một dự án thực tế. Nội dung hoạt động - HS tìm hiểu thêm về quan hệ 1 – nhiều, nhiều – nhiểu trong liên kết giữa các bảng. - Xem trước bài tập và thực hành 5. DUYỆT CỦA BGH GIÁO VIÊN SOẠN Lê Thị Lịnh

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBai 7 Lien ket giua cac bang_12444217.doc
Tài liệu liên quan