Giáo án Tin học 12 - Chủ đề I: Một số khái niệm cơ bản (mục 3a, d)

3.2.2. Các công việc thường gặp khi xử lý thông tin của một tổ chức

(1) Mục tiêu: Giúp học sinh biết được các công việc thường gặp khi xử lý thông tin của một tổ chức.

(2) Phương pháp/kĩ thuật dạy học: Đàm thoại, phát hiện.

(3) Hình thức tổ chức hoạt động: Làm việc cá nhân, thảo luận nhóm.

(4) Phương tiện dạy học: SGK, Projector, máy tính.

(5) Kết quả: Học sinh biết được các công việc thường gặp khi xử lý thông tin của một tổ chức.

 

doc6 trang | Chia sẻ: binhan19 | Ngày: 20/03/2019 | Lượt xem: 92 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học 12 - Chủ đề I: Một số khái niệm cơ bản (mục 3a, d), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 1 Ngày soạn: 28/07/2018 Tiết: 2 Ngày dạy: 13/08–18/08/2018 CHỦ ĐỀ I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN (Mục 3a, d) I. MỤC TIÊU 1. Về kiến thức - Biết các vấn đề cần giải quyết trong một bài tóan quản lí và sự cần thiết phải có CSDL. - Biết vai trò của CSDL trong học tập và cuộc sống. 2. Về kĩ năng 3. Về thái độ - Chủ động tìm hiểu các khái niệm mới. 4. Năng lực hướng tới - Khảo sát thực tế cho ứng dụng CSDL. II. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP 1. Ổn định lớp 2. Kiểm tra bài cũ: Không 3. Tiến trình bài học 3.1. Hoạt động khởi động. (1) Mục tiêu: Giúp học sinh hệ thống lại kiến thức cơ bản của Tin học 10, 11 đồng thời tạo động cơ để HS có nhu cầu tìm hiểu chi tiết hơn về Tin học 12. (2) Phương pháp/kĩ thuật dạy học: Đàm thoại, phát hiện. (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Làm việc cá nhân. (4) Phương tiện dạy học: SGK, Projector, máy tính. (5) Kết quả: Học sinh trả lời được các câu hỏi của GV. Nội dung hoạt động Hoạt động của giáo viên Hoạt động cuả học sinh Nội dung (?) Nội dung cơ bản đã học ở Tin học 10. - Nhận xét và minh họa bằng sơ đồ tư duy. (?) Nội dung cơ bản đã học ở Tin học 11. - Nhận xét và dẫn dắt vào chủ đề 1. - Học sinh nhắc lại các nội dung cơ bản đã học ở lớp 10. - Lắng nghe và quan sát. - Học sinh nhắc lại nội dung cơ bản đã học ở lớp 11. -Lắng nghe và ghi nhớ. Tin học 10: - Một số khái niệm cơ bản của Tin học. - Hệ điều hành. - Soạn thảo văn bản. - Mạng máy tính và Internet. Tin học 11: Lập trình 3.2. Hình thành kiến thức 3.2.1. Bài toán quản lý (1) Mục tiêu: Giúp học sinh biết được các vấn đề cần giải quyết trong một bài tóan quản lí. (2) Phương pháp/kĩ thuật dạy học: Đàm thoại, phát hiện. (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Làm việc cá nhân, thảo luận nhóm. (4) Phương tiện dạy học: SGK, Projector, máy tính. (5) Kết quả: Học sinh biết được các vấn đề cần giải quyết trong một bài tóan quản lí. Nội dung hoạt động Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung (?) Kể tên một vài lĩnh vực có ứng dụng Tin học vào công tác quản lý? - Nhận xét vá đánh giá từ đó giới thiệu về bài toán quản lí - Muốn quản lý thông tin về điểm học sinh của lớp ta nên lập danh sách chứa các cột nào? - Chiếu bài toán quản lí điểm của học sinh trong một lớp và bài toán quản lí tiền lương của một công ty để HS quan sát. - Cho HS xem đoạn clip giới thiệu phần mềm quản lý học sinh trường THPT Thiên Hộ Dương của Vnedu. - Tóm tắt nội dung phần 1 và đẵn dắt vào phần 2. - Suy nghĩ và trả lời: Giáo dục, y tế, tài chính ngân hàng, hàng không,... - Lắng nghe và ghi chép - Cột Họ tên, giới tính, ngày sinh, địa chỉ, tổ, điểm toán, điểm văn, điểm tin... - Chú ý quan sát, lắng nghe và ghi chép - Quan sát và ghi chú. - Lắng nghe và ghi nhớ. 1. Bài tóan quản lý: Công việc quản lí rất phổ biến và công tác quản lí chiếm thị phần lớn trong các ứng dụng của Tin học (» 80%). Ví dụ 1: Quản lí điểm thi Ví dụ 2: Quản lí tiền lương 3.2.2. Các công việc thường gặp khi xử lý thông tin của một tổ chức (1) Mục tiêu: Giúp học sinh biết được các công việc thường gặp khi xử lý thông tin của một tổ chức. (2) Phương pháp/kĩ thuật dạy học: Đàm thoại, phát hiện. (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Làm việc cá nhân, thảo luận nhóm. (4) Phương tiện dạy học: SGK, Projector, máy tính. (5) Kết quả: Học sinh biết được các công việc thường gặp khi xử lý thông tin của một tổ chức. Nội dung hoạt động Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung (?) Các công việc thường gặp khi xử lý thông tin của một tổ chức nào đó? - Nhận xét, chốt nội dung. (?) Tạo lập hồ sơ là làm gì? - Nhận xét, chốt nội dung. - Chiếu lại ví dụ 1 và yêu cầu HS cho biết chủ thể là gì? - Nhận xét và (?) Cấu trúc hồ sơ là gì? - Nhận xét, chốt nội dung. (?) Cập nhật hồ sơ là làm gì? - Nhận xét, chốt nội dung. (?) Hồ sơ bị sửa khi nào? - Nhận xét, chốt nội dung. - Minh họa bằng việc GV ghi sai tên HS trong danh sách. (?) Trong trường hợp nào ta xóa đối tượng? - Nhận xét, chốt nội dung. - Minh họa bằng ví dụ có HS trong lớp nghĩ học và (?) Cho ví dụ tương tự? (?) Trường hợp nào GVCN phải ghi thêm tên HS vào danh sách lớp? - Nhận xét và dựa vào ví dụ ở trên chốt nội dung. (?)Khai thác hồ sơ là làm gì? - Nhận xét, chốt nội dung. - Chiếu lại bài toán quản lí điểm và (?) Cho vài ví dụ về sắp xếp? - Gọi HS khác nhận xét, bổ sung. - Nhận xét, đánh giá. (?) Trong bài toán trên ta có thể tìm kiếm cái gì? - Nhận xét. (?) Có thể tính toán được gì trong bài toán trên? - Nhận xét, đánh giá câu trả lời của HS đồng thời đưa ra ví dụ về báo cáo. Vd: Lập danh sách những HS thi đạt loại giỏi. (?) Mục đích của việc tạo lập, cập nhật, khai thác hồ sơ? - Nhận xét, chốt nội dung. (?) Tóm tắt nội dung phần 2? - Nhận xét. - Tham khảo SGK và trả lời: Tạo lập hồ sơ, cập nhật hồ sơ, khai thác hồ sơ. - Lắng nghe, ghi nhớ. - Xác định chủ thể, cấu trúc hồ sơ. Sau đó thu thập, tập hợp thông tin cần quản lí và lưu trữ chúng theo cấu trúc đã xác định. - Lắng nghe, ghi bài. - Quan sát, suy nghĩ và trả lời: Chủ thể là học sinh - Quan sát và trả lời. - Lắng nghe, quan sát và ghi bài. - Cập nhật là: sửa, xóa, thêm - Lắng nghe, ghi nhớ. - Khi nội dung trong hồ sơ bị sai. - Lắng nghe, ghi bài. - Quan sát, ghi nhớ. - Khi đối tượng đó không còn trong tổ chức. - Lắng nghe, ghi bài. - Quan sát, ghi nhớ và cho ví dụ trương tự. - Suy nghĩ và trả lời. - Lắng nghe và ghi bài. - Khai thác là: Sắp xếp, tìm kiếm, tính toán thống kê, lập báo cáo - Lắng nghe, ghi bài. - Sắp xếp tên theo thứ tự tăng dần. - Sắp xếp giảm dần theo tổng điểm. - Tìm những HS có điểm môn Toán >= 8.0 - Tính tổng điểm trung bình. - Lắng nghe và ghi chú. - Tham khảo SGK và trả lời. - Lắng nghe, ghi nhớ. - Tóm tắt nội dung phần 2. - Lắng nghe, ghi nhớ. 2. Các công việc thường gặp khi xử lý thông tin của một tổ chức a. Tạo lập hồ sơ: gồm 3 bước - B1: Xác định chủ thể cần quản lí. - B2: Xác định cấu trúc hồ sơ. - B3: Thu thập, tập hợp thông tin cần quản lí và lưu trữ chúng theo cấu trúc đã xác định. b. Cập nhật hồ sơ - Sửa chữa hồ sơ khi một số thông tin không còn đúng. - Xoá hồ sơ của đối tượng mà tổ chức không còn quản lí. - Bổ sung thêm hồ sơ cho các đối tượng mới. c. Khai thác hồ sơ - Sắp xếp hồ sơ theo một tiêu chí nào đó - Tìm kiếm các thông tin thoả mãn một số điều kiện nào đó. - Tính toán thống kê để đưa ra các thông tin đặc trưng. - Lập báo cáo để tạo 1 bộ hồ sơ mới có cấu trúc và khuôn dạng theo yêu cầu cụ thể. 3.3. Hoạt động luyện tập, vận dụng (1) Mục tiêu: Giúp học sinh nhận biết được các vấn đề cần giải quyết trong một bài tóan quản lí, các công việc thường gặp khi xử lý thông tin của một tổ chức. (2) Phương pháp/kĩ thuật: Vấn đáp. (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Làm việc cá nhân, thảo luận nhóm. (4) Phương tiện dạy học: SGK, Projector, máy tính. (5) Kết quả: Học sinh biết vận dụng các kiến thức đã học để trả lời các câu hỏi trắc nghiệm. Nội dung hoạt động 3.3.1. Hoạt động luyện tập - Biết được các vấn đề cần giải quyết trong một bài tóan quản lí. - Biết vai trò của CSDL trong học tập và cuộc sống. - Biết các công việc thường gặp khi xử lý thông tin của một tổ chức 3.3.2. Hoạt động vận dụng Câu 1: Cập nhật hồ sơ là thực hiện một số công việc như: A. Thêm hồ sơ, xóa hồ sơ, thu thập thông tin. B. Sắp xếp, sửa, thêm, hồ sơ. C. Thêm, sửa, xóa hồ sơ. D. Sửa hồ sơ, thống kê, tìm kiếm. Câu 2: Những công việc sắp xếp, tìm kiếm, thống kê, lập báo cáo thuộc công việc nào khi xử lý thông tin của một tổ chức? A. Tất cả các công việc B. Tạo lập hồ sơ C. Khai thác hồ sơ D. Cập nhật hồ sơ Câu 3: Xét công tác quản lí hồ sơ, học bạ. Trong số những việc sau, việc nào thuộc nhóm thao tác cập nhật hồ sơ? A. Sửa tên trong một hồ sơ B. Xác định cấu trúc hồ sơ C. Tìm kiếm một hồ sơ nào đó D. Tập hợp các hồ sơ Câu 4: Công việc thường gặp khi xử lý thông tin của một tổ chức? A. Tất cả các công việc B. Cập nhật hồ sơ C. Khai thác hồ sơ D. Tạo lập hồ sơ 3.4. Hoạt động tìm tòi, mở rộng (1) Mục tiêu: Giúp học sinh có nhu cầu mở rộng thêm kiến thức của mình. (2) Phương pháp/kĩ thuật: Làm việc cá nhân, thảo luận nhóm. (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Ngoài lớp học. (4) Phương tiện: SGK, máy tính. (5) Kết quả: Học sinh biết mở rộng các kiến thức của mình thông qua một dự án thực tế. Nội dung hoạt động HS về nhà học bài, tìm thêm một số ví dụ về bài toán quản lý trong cuộc sống hàng ngày và đọc trước phần 3a, 3d.. DUYỆT CỦA BGH GIÁO VIÊN SOẠN Lê Thị Lịnh

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBai 1 Mot so khai niem co ban_12403010.doc
Tài liệu liên quan