Giáo án Tin học 12 tiết 14, 15: Bài tập và thực hành 3 – tạo tác trên bảng

(?) Đọc yêu cầu của bài 2 a?

- Thực hiện thao tác lọc các học sinh nam (tốc độ chậm) để học sinh quan sát.

- Hướng dẫn chi tiết cách lọc các học sinh nam.

- Quan sát, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ HS khi cần thiết.

(?) Mỗi HS phải thực hiện thao tác lọc ít nhất 3 lần.

- Quan sát và cộng điểm cho các nhóm làm tốt.

(?) Đọc yêu cầu của bài 2 b?

- Thực hiện thao tác lọc các học sinh chưa là đoàn viên (tốc độ chậm) để học sinh quan sát.

- Hướng dẫn chi tiết cách lọc các học sinh chưa là đoàn viên.

- Quan sát, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ HS khi cần thiết.

(?) Mỗi HS phải thực hiện thao tác lọc ít nhất 3 lần.

- Quan sát và cộng điểm cho các nhóm làm tốt.

(?) Đọc yêu cầu của bài 2 c?

- Thực hiện thao tác lọc các học sinh có điểm 3 môn toán, lý hóa đều trên 8 (tốc độ chậm) để học sinh quan sát.

- Hướng dẫn chi tiết cách lọc các học sinh có điểm 3 môn toán, lý hóa đều trên 8.

 

doc5 trang | Chia sẻ: binhan19 | Ngày: 21/03/2019 | Lượt xem: 738 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học 12 tiết 14, 15: Bài tập và thực hành 3 – tạo tác trên bảng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 7, 8 Ngày soạn: 03/09/2018 Tiết: 14, 15 Ngày dạy: 17/09–30/09/2018 BÀI TẬP VÀ THỰC HÀNH 3 – TẠO TÁC TRÊN BẢNG I. MỤC TIÊU 1. Về kiến thức - Mở bảng ở chế độ trang dữ liệu; - Cập nhật dữ liệu: Thêm bản ghi mới, chỉnh sửa, xóa bản ghi; - Sắp xếp và lọc bản ghi; - Tìm kiếm dữ liệu đơn giản; - In dữ liệu. 2. Kĩ năng - Luyện kỹ năng thao tác trên bảng. 3. Về thái độ - Có thái độ tích cực trong học tập. 4. Năng lực hướng tới - Biết cập nhật dữ liệu và khai thác dữ liệu trong bảng. II. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP 1. Ổn định lớp 2. Kiểm tra bài cũ: Có 3. Tiến trình bài học 3.1. Hoạt động khởi động. (1) Mục tiêu: Giúp học sinh hệ thống lại kiến thức cơ bản của bài 5 và tạo động cơ để HS có nhu cầu áp dụng các kiến thức đã học để thực hiện được các thao tác ở bài tập và thực hành 3. (2) Phương pháp/kĩ thuật dạy học: Thuyết trình, nêu và giải quyết vấn đề (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Cá nhân. (4) Phương tiện dạy học: SGK, Projector, máy tính. (5) Kết quả: Hệ thống lại được các kiến thức của bài 5 và có mong muốn thực hiện được các thao tác ở bài tập và thực hành 3. Nội dung hoạt động Hoạt động của giáo viên Hoạt động cuả học sinh Nội dung (?) Nội dung chính đã học ở bài 5? - Nhận xét, cộng điểm. - Tóm tắt bài 5 và dẫn dắt vào bài tập và thực hành 3. - Gợi nhớ và trả lời. - Lắng nghe và ghi nhớ. -Lắng nghe và ghi nhớ. Bài 5 - Cập nhật dữ liệu. - Khai thác: sắp xếp, lọc, tìm kiếm, in dữ liệu. 3.2. Hình thành kiến thức 3.3. Hoạt động luyện tập, vận dụng (1) Mục tiêu: Học sinh biết vận dụng các kiến thức đã học để thực hiện được các thao tác ở bài tập và thực hành 3. (2) Phương pháp/kĩ thuật: Nêu và giải quyết vấn đề. (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Làm việc nhóm. (4) Phương tiện dạy học: SGK, Projector, máy tính. (5) Kết quả: Học sinh thực hiện được các thao tác ở bài tập và thực hành 3. 3.3.1. Hoạt động luyện tập 3.3.2. Hoạt động vận dụng Nội dung hoạt động Bài 1. Thêm các bản ghi sau vào bảng HOC_SINH: Hoạt động của giáo viên Hoạt động cuả học sinh (?) Đọc yêu cầu của bài 1? - Thực hiện thao tác cập nhật dữ liệu (tốc độ chậm) để học sinh quan sát. - Nêu lý do tạo sao phải nhập theo hàng. - Hướng dẫn cách mở bảng ở chế độ trang dữ liệu. - Hướng dẫn cập nhật dữ liệu cho bảng HOC_SINH. - Quan sát, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ HS khi cần thiết. (?) Mỗi HS phải thực hiện thao tác tạo bảng ít nhất 3 lần. - Quan sát và cộng điểm cho các nhóm làm tốt. - Lưu ý một số lỗi thường gặp khi cập nhật dữ liệu. - Đọc yêu cầu bài 1. - Quan sát thao tác của giáo viên. - Lắng nghe và ghi nhớ. - Lắng nghe, quan sát và ghi nhớ. - Thực hiện thao tác cập nhật. - Thực hiện thao tác nhập và phản hồi các thắc mắc với GV. - Thực hiện thao cập nhật dữ liệu trong bảng nhiều lần. - Lắng nghe, ghi nhớ. Bài 2. a) Hiển thị các HS nam trong lớp. b) Lọc ra danh sách các bạn chưa là đoàn viên. c) Tìm các HS có điểm 3 môn toán, lý hóa đều trên 8. Hoạt động của giáo viên Hoạt động cuả học sinh (?) Đọc yêu cầu của bài 2 a? - Thực hiện thao tác lọc các học sinh nam (tốc độ chậm) để học sinh quan sát. - Hướng dẫn chi tiết cách lọc các học sinh nam. - Quan sát, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ HS khi cần thiết. (?) Mỗi HS phải thực hiện thao tác lọc ít nhất 3 lần. - Quan sát và cộng điểm cho các nhóm làm tốt. (?) Đọc yêu cầu của bài 2 b? - Thực hiện thao tác lọc các học sinh chưa là đoàn viên (tốc độ chậm) để học sinh quan sát. - Hướng dẫn chi tiết cách lọc các học sinh chưa là đoàn viên. - Quan sát, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ HS khi cần thiết. (?) Mỗi HS phải thực hiện thao tác lọc ít nhất 3 lần. - Quan sát và cộng điểm cho các nhóm làm tốt. (?) Đọc yêu cầu của bài 2 c? - Thực hiện thao tác lọc các học sinh có điểm 3 môn toán, lý hóa đều trên 8 (tốc độ chậm) để học sinh quan sát. - Hướng dẫn chi tiết cách lọc các học sinh có điểm 3 môn toán, lý hóa đều trên 8. - Quan sát, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ HS khi cần thiết. (?) Mỗi HS phải thực hiện thao tác lọc ít nhất 3 lần. - Quan sát và cộng điểm cho các nhóm làm tốt. - Đọc yêu cầu bài 2a. - Quan sát thao tác của giáo viên. - Thực hiện thao tác lọc và phản hồi các thắc mắc với GV. - Thực hiện thao tác lọc nhiều lần. - Quan sát, lắng nghe, ghi nhớ. - Đọc yêu cầu bài 2 b. - Quan sát thao tác của giáo viên. - Thực hiện thao tác lọc và phản hồi các thắc mắc với GV. - Thực hiện thao tác lọc nhiều lần. - Quan sát, lắng nghe, ghi nhớ. - - Đọc yêu cầu bài 2c. - Quan sát thao tác của giáo viên. - Thực hiện thao tác lọc và phản hồi các thắc mắc với GV. - Thực hiện thao tác lọc nhiều lần. - Quan sát, lắng nghe, ghi nhớ. Bài 3. a) Sắp xếp tên HS trong bảng HOC_SINH theo thứ tự bảng chữ cái. b) Sắp xếp điểm Toán theo thứ tự giảm dần để biết những bạn nào có điểm Toán cao nhất. c) Sắp xếp điểm văn theo thứ tự tăng dần. Hoạt động của giáo viên Hoạt động cuả học sinh (?) Đọc yêu cầu của bài 3 a? - Thực hiện thao tác sắp xếp (tốc độ chậm) để học sinh quan sát. - Hướng dẫn chi tiết sắp xếp. - Quan sát, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ HS khi cần thiết. (?) Mỗi HS phải thực hiện thao tác sắp xếp ít nhất 3 lần. - Quan sát và cộng điểm cho các nhóm làm tốt. (?) Đọc yêu cầu của bài 3 b? - Thực hiện thao tác sắp xếp (tốc độ chậm) để học sinh quan sát. - Hướng dẫn chi tiết cách lọc các học sinh sắp xếp - Quan sát, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ HS khi cần thiết. (?) Mỗi HS phải thực hiện thao tác sắp xếp ít nhất 3 lần. - Quan sát và cộng điểm cho các nhóm làm tốt. (?) Đọc yêu cầu của bài 3 c? - Thực hiện thao tác lọc sắp xếp (tốc độ chậm) để học sinh quan sát. - Hướng dẫn chi tiết cách sắp xếp. - Quan sát, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ HS khi cần th iết. (?) Mỗi HS phải thực hiện thao tác sắp xếp nhất 3 lần. - Quan sát và cộng điểm cho các nhóm làm tốt. - Đọc yêu cầu bài 3 a. - Quan sát thao tác của giáo viên. - Thực hiện thao tác sắp xếp và phản hồi các thắc mắc với GV. - Thực hiện thao tác sắp xếp nhiều lần. - Quan sát, lắng nghe, ghi nhớ. - Đọc yêu cầu bài 3 b. - Quan sát thao tác của giáo viên. - Thực hiện thao tác sắp xếp và phản hồi các thắc mắc với GV. - Thực hiện thao tác sắp xếp nhiều lần. - Quan sát, lắng nghe, ghi nhớ. - - Đọc yêu cầu bài 3 c. - Quan sát thao tác của giáo viên. - Thực hiện thao tác sắp xếp và phản hồi các thắc mắc với GV. - Thực hiện thao tác sắp xếp nhiều lần. - Quan sát, lắng nghe, ghi nhớ. Bài 4. Tìm trong bảng những học sinh có điểm trung bình một môn nào đó là 10. Hoạt động của giáo viên Hoạt động cuả học sinh (?) Đọc yêu cầu của bài 4? - Thực hiện thao tác tìm kiếm (tốc độ chậm) để học sinh quan sát. - Hướng dẫn chi tiết cách tìm kiếm - Quan sát, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ HS khi cần thiết. (?) Mỗi HS phải thực hiện thao tác tìm kiếm ít nhất 3 lần. - Quan sát và cộng điểm cho các nhóm làm tốt. - Lưu ý Hs nội dung cuối SGK trang 49. - Đọc yêu cầu bài 4. - Quan sát thao tác của giáo viên. - Lắng nghe, quan sát và ghi nhớ. - Thực hiện thao tác tìm kiếm và phản hồi các thắc mắc với GV. - Thực hiện thao tác tìm kiếm nhiều lần. - Lắng nghe, ghi nhớ. 3.4. Hoạt động tìm tòi, mở rộng (1) Mục tiêu: Giúp học sinh có nhu cầu mở rộng thêm kiến thức của mình. (2) Phương pháp/kĩ thuật: Làm việc cá nhân, thảo luận nhóm. (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Ngoài lớp học. (4) Phương tiện: SGK, máy tính. (5) Kết quả: Học sinh biết mở rộng các kiến thức của mình thông qua một dự án thực tế. Nội dung hoạt động - Sử dụng CSDL Quanli_HS.mdb ở trên và thực hiện các yêu cầu sau: Câu 1: Lọc ra các học sinh nữ và sinh sau ngày 01/01/1991. Câu 2: Lọc ra các học sinh không phải nữ và có họ Nguyễn. Câu 3. Sắp xếp tăng dần theo tổ và hiển thị danh sách các học sinh ở tổ 1 và 2. - Xây dựng sơ đồ logic cho bài 7. DUYỆT CỦA BGH GIÁO VIÊN SOẠN Lê Thị Lịnh

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBai tap va thuc hanh 3 Thao tac tren bang_12429924.doc