Giáo án Tin học 6 - Bài 4: Cấu trúc của máy tính

A-HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

HĐ 1:

*HS BT 1)

(TLHDH-Tr 37)

 -Quan sát từng cặp 2 hs tìm hiểu BT 1)

-Hd hs điền vào bảng tên gọi và chức năng của các bộ phận

 -Y/c hs trình bày về kết quả vừa làm được

*SP:

B – HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

1) Mô hình ba bước của hoạt động thông tin

HĐ 2:

*HS học mục 1

(TLHDH-Tr 23)

 -Quan sát hs đọc mục 1

-Y/c 1 hs đọc to mục 1

-Hđ thông tin của máy tính diễn ra ntn?

 -Gọi một vài hs đứng tại chỗ trả lời.

-Kiểm tra, chốt kiến thức của mục 1.

*SP:

 

 

doc4 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 07/03/2019 | Lượt xem: 38 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học 6 - Bài 4: Cấu trúc của máy tính, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 04 Tiết 07 Ngày soạn 11/9/2015 Ngày dạy: BàI 4. CấU TRúC CủA MáY TíNH (Tiết thứ nhất) A. Mục tiêu: Như tài liệu HD học Tin học 6 - Trang 22 Năng lực hướng tới: NL CNTT-TT. B. Chuẩn bị: Thầy : - Lập kế hoạch bài dạy chu đáo, đọc kỹ tài liệu hướng dẫn học (TLHDH) trước khi lên lớp; một số thiết bị vào, ra của máy tính . Trò : - Đọc trước bài 4 trong TLHDH. C. Tổ chức các hoạt động học của học sinh: I-Tổ chức lớp: ổn định trật tự, kiểm tra sĩ số. II-Kiểm tra bài cũ: Ko kiểm tra. III-Hướng dẫn cụ thể cho mỗi hoạt động: HĐ của học sinh Định hướng hoạt động của giáo viên Khi HS học với tài liệu Khi HS kết thúc hoạt động A-hoạt động KhởI ĐộNG HĐ 1: *HS BT 1) (TLHDH-Tr 37) -Quan sát từng cặp 2 hs tìm hiểu BT 1) -Hd hs điền vào bảng tên gọi và chức năng của các bộ phận -Y/c hs trình bày về kết quả vừa làm được *SP: B – HOạT Động hình thành kiến thức 1) Mô hình ba bước của hoạt động thông tin HĐ 2: *HS học mục 1 (TLHDH-Tr 23) -Quan sát hs đọc mục 1 -Y/c 1 hs đọc to mục 1 -Hđ thông tin của máy tính diễn ra ntn? -Gọi một vài hs đứng tại chỗ trả lời. -Kiểm tra, chốt kiến thức của mục 1. *SP: 2) Làm tính thông qua phần mềm Calculator HĐ 3: *HS học mục 2a) (TLHDH-Tr 24) -Quan sát từng cặp 2 hs tìm hiểu mục 2a) -Hd hs khởi động phần mềm, di chuyển con trỏ chuột, ... -Từng cặp hs báo cáo về kết quả vừa làm được *SP: HĐ 4: *HS học mục 2b) (TLHDH-Tr 24) -Quan sát từng cặp 2 hs làm mục 2b) -Hd hs làm BT số 2 -các cặp hs chia sẻ kết quả vừa làm được với nhóm khác *SP: 3) Cấu trúc của máy tính điện tử HĐ 5: *HS học mục 3 (TLHDH-Tr 24) -Quan sát hs tìm hiểu mục 3 -Hd hs tìm hiểu tên gọi và chức năng các bộ phận cơ bản của mt. -Gọi một vài hs đứng tại chỗ t/b. *SP: Các mt ngày nay đều có cấu trúc gồm 3 khối chức năng ... IV- Củng cố: HS nhắc lại các nội dung kiến thức chính vừa học. V- Hướng dẫn học ở nhà: Tìm hiểu trước các mục còn lại trong bài để tiết sau học tiếp. VI- NHậN XéT, RúT KINH NGHIệM Tuần 04 Tiết 08 Ngày soạn 11/9/2015 Ngày dạy: BàI 4. CấU TRúC CủA MáY TíNH (Tiết thứ hai) A. Mục tiêu: Như tài liệu HD học Tin học 6 - Trang 22 Năng lực hướng tới: NL CNTT-TT. B. Chuẩn bị: Thầy : - Lập kế hoạch bài dạy chu đáo, đọc kỹ tài liệu hướng dẫn học (TLHDH) trước khi lên lớp; một số thiết bị vào, ra của máy tính . Trò : - Đọc trước các mục còn lại ở bài 4 trong TLHDH. C. Tổ chức các hoạt động học của học sinh: I-Tổ chức lớp: ổn định trật tự, kiểm tra sĩ số. II-Kiểm tra bài cũ: Ko kiểm tra. III-Hướng dẫn cụ thể cho mỗi hoạt động: HĐ của học sinh Định hướng hoạt động của giáo viên Khi HS học với tài liệu Khi HS kết thúc hoạt động B – HOạT Động hình thành kiến thức 4) Thân máy HĐ 1: *HS học mục 4 (TLHDH-Tr 25) -Quan sát hs đọc mục 4 -Y/c 1 hs đọc to mục 4 -Thân máy gồm những bộ phận nào? -chức năng của CPU, bộ nhớ? -Gọi một vài hs đứng tại chỗ trả lời. *SP: Thân máy (case) gồm: ..... c – HOạT Động luyện tập HĐ 2: *HS làm BT 3 (TLHDH-Tr 26) -Quan sát hs làm bài -Hd hs quan sát thông tin có trên bề mặt của thiết bị. -Hãy cho biết dung lượng của mỗi thiết bị là bao nhiêu? -Gọi một vài hs đứng tại chỗ trả lời. *SP: RAM: ổ CD: USB: ..... HĐ 3: *HS làm BT 4) (TLHDH-Tr 27) -Quan sát từng cặp 2 hs làm BT 4 -Hd hs làm bài, ... -Từng cặp hs báo cáo về kết quả vừa làm được *SP: HĐ 4: *HS làm BT 5 (TLHDH-Tr 28) -Quan sát từng cặp 2 hs làm BT 4 -Hd hs làm bài, ... -các cặp hs chia sẻ kết quả vừa làm được với nhóm khác *SP: d – HOạT Động vận dụng HĐ 5: *HS trả lời (TLHDH-Tr 28) -Quan sát hs làm bài -Hd hs trả lời câu hỏi trong bài. -Gọi một vài hs đứng tại chỗ t/b. *SP: ... IV- Củng cố: HS nhắc lại các nội dung kiến thức chính vừa học. V- Hướng dẫn học ở nhà: Tìm hiểu các mục còn lại trong bài Xem trước bài 5 để tiết sau học. VI- NHậN XéT, RúT KINH NGHIệM Lạc Đạo, ngày 12 tháng 9 năm 2015 Người kiểm tra kí duyệt

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTin hoc 6-VNEN - Tuan 4.doc