Giáo án Tin học 6 - Trường THCS Đồng Tiến

1. Mục tiêu:

1.1. Kiến thức:

Rèn luyện các kĩ năng tạo văn bản, biên tập, định dạng và trình bày văn bản.

1.2. Kỹ năng:

Luyện kĩ năng gõ văn bản tiếng Việt. Thực hiện các thao tác cơ bản để chỉnh sửa nội dung văn bản.

1.3. Thái độ:

Có thái độ cẩn thận, tỉ mỉ, làm việc đúng quy trình.

1.4. Định hướng phát triển năng lực:

- Năng lực chung: Năng lực chuyên môn, năng lực phương pháp, năng lực xã

hội.

- Năng lực chuyên biệt: Năng lực tự giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông, năng lực tự học.

2. Chuẩn bị:

 * GV : Giáo án ,các dụng cụ minh họa,

 * HS : Xem lại bài và các tài liệu có liên quan (nếu có).

 

doc56 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 07/03/2019 | Lượt xem: 53 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Tin học 6 - Trường THCS Đồng Tiến, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HS nhắc lại cách khởi động Word? HS: Thực hiện. GV: Yêu cầu học sinh thực hiện các thao tác sau: * Tạo văn bản mới với nội dung đã cho. * Chèn thêm hình ảnh đẻ minh họa nội dung, định dạng và trình bày trang văn bảngiống như minh họa HS: Thực hiện. GV: Quan sát và giải thích những khó khăn của HS. GV: Nhận xét kết quả thực hành và cho điểm nhóm làm tốt. Nội dung: 1/ Trình bày văn bản và chèn hình ảnh. a/ Tạo văn bản mới với nội dung sau: Bác Hồ ở chiến khu Một nhà sàn đơn sơ vách nứa Bốn bên nước chảy cá bơi vui Đêm đêm trái hồng bên bếp lửa Anh đèn khuya còn sáng trên đồi Nơi đây sống một người tóc bạc Người không con mà có triệu con Nhân dân ta gọi Người là Bác Cả đời Người là cả nước non b/ Chèn thêm hình ảnh đẻ minh họa nội dung, định dạng và trình bày trang văn bảngiống như minh họa sau: 4.4. Củng cố:(5’) * GV nhắc nhở HS tắt máy phải đúng quy cách. * GV cho HS thực hiện quan sát, kiểm tra việc làm. 4.5. Dặn dò:(2’) * Xem lại bài tập đã thực hành. * Đọc trước phần b. Soạn thảo sẵn một bài báo tường với nội dung tự chọn. 5. Rút kinh nghiệm Ngµy so¹n: / TiÕt: 59 Ngµy gi¶ng: 6A: / Bài thực hành 8 (tiếp) EM “VIẾT” BÁO TƯỜNG 1. Mục tiêu: 1.1. Kiến thức: Rèn luyện các kĩ năng tạo văn bản, biên tập, định dạng và trình bày văn bản. 1.2. Kỹ năng: Luyện kĩ năng gõ văn bản tiếng Việt. Thực hiện các thao tác cơ bản để chỉnh sửa nội dung văn bản. 1.3. Thái độ: Có thái độ cẩn thận, tỉ mỉ, làm việc đúng quy trình. 1.4. Định hướng phát triển năng lực: - Năng lực chung: Năng lực chuyên môn, năng lực phương pháp, năng lực xã hội. - Năng lực chuyên biệt: Năng lực tự giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông, năng lực tự học. 2. Chuẩn bị: * GV : Giáo án ,các dụng cụ minh họa, * HS : Xem lại bài và các tài liệu có liên quan (nếu có). 3. Phương pháp. Thuyết trình, vấn đáp thực hành. 4.Tiến trình lên lớp: 4.1/ Ổn định lớp: (1’) 4.2/ Kiểm tra bài cũ: Kết hợp trong giờ. 4.3/ Bài mới Hoạt động của GV và HS Nội dung Hoạt động: Thực hành. (35’) GV: Chia nhóm cho HS : 2 HS 1 máy. GV: Gọi 1 HS nhắc lại cách khởi động Word và cách mở văn bản mới? HS: Trả lời. GV: Yêu cầu HS nhắc lại cách chèn hình ảnh vào văn bản? HS: Nêu các bước như SGK GV đưa ra yêu cầu cho HS thực hành. Đó là: Hãy soạn thảo một bài báo tường với nội dung tữ chọn. Chèn các hình ảnh để minh họa nội dung bài báo tường của em. Định dạng và thay đồi cách trình bày cho đến khi em có được bài báo tường vừa ý. GV: Hỏi ý tưởng bài báo của một số nhóm va yêu cầu HS thực hiện trên máy theo nhóm. HS: Thực hiện. GV: Quan sát và giải thích những khó khăn của HS. GV: Nhận xét kết quả thực hành và cho điểm nhóm làm tốt. 2/ Thực hành Hãy soạn thảo một bài báo tường với nội dung tự chọn. Chèn các hình ảnh để minh họa nội dung bài báo tường của em. Định dạng và thay đổi cách trình bày cho đến khi em có được bài báo tường vừa ý. 4.4. Củng cố:(6’) * GV nhắc nhở HS tắt máy phải đúng quy cách. * GV cho HS thực hiện quan sát, kiểm tra việc làm. 4.5. Dặn dò:(3’) * Xem lại bài tập đã thực hành. * Đọc trước bài “Trình bày cô đọng bằng bảng”. 5. Rút kinh nghiệm Ngµy so¹n: / TiÕt: 60 Ngµy gi¶ng: 6A: / Bài 20: TRÌNH BÀY CÔ ĐỌNG BẰNG BẢNG 1. Mục tiêu: 1.1. Kiến thức: Nắm được cách tạo bảng, thay đổi kích thước cột, hàng. 1.2. Kỹ năng: Vận dụng nội dung bài học để tạo bảng với các nội dung đã cho. Rèn kỹ năng thao tác trên máy. 1.3. Thái độ: Có thái độ cẩn thận, tỉ mỉ, làm việc đúng quy trình. 1.4. Định hướng phát triển năng lực: - Năng lực chung: Năng lực chuyên môn, năng lực phương pháp, năng lực xã hội. - Năng lực chuyên biệt: Năng lực tự giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông, năng lực tự học. 2. Chuẩn bị: * GV : Giáo án ,các dụng cụ minh họa, * HS : Xem lại bài và các tài liệu có liên quan (nếu có). 3. Phương pháp. Thuyết trình, vấn đáp 4. Tiến trình lên lớp: 4.1/ Ổn định lớp: (1’) 4.2/ Kiểm tra bài cũ: Kết hợp trong giờ. 4.3/ Bài mới (1’) Ta đã biết nhiều nội dung văn bản, nếu được diễn đạt bằngtừ ngữ sẽ rất dài dòng, đặc biệt là rất khó so sánh. Khi đó bảng sẽ là hình thức trình bày cô đọng, dể hiểu và dể so sánh hơn, Vậy cách thực hiện như thế nào, bài học hôm nay sẽ giúp ta giải quyết vấn đề đó. Hoạt động của GV và HS Nội dung Hoạt động 1: Tìm hiểu cách tạo bảng. GV: Thao tác mẫu cho HS quan sát các bước thực hiện tạo bảng. HS: Quan sát. GV: Yêu cầu HS trình bày lại các thao tác vừa thực hiện. HS: * Mở dải lệnh Insert chọn lệnh Table (chèn bảng). * Nhấn giử nút trái chuột và kéo thả để chọn số hàng, số cột cho bảng rồi thả nút chuột. GV: cho HS ghi bài vào vở. GV: giới thiệu thêm: Một bảng trống vừa tạo với số hàng và số cột như đã chọn. Bảng gồm các ô được sắp xếp đồng thời theo các hàng và các cột. Muốn đưa nội dung vào ô nào, ta nháy chuột để đặt con trỏ soạn thảo tại ô đó. Ta có thể làm việc với nội dung văn bản trong ô giống như với văn bản trên một trang riêng biệt, tức là ta có thể thêm nội dung, chỉnh sửa và sử dụng các công cụ đã biết để định dạng. GV: Gọi HS lên máy thao tác lại nội dung vừa học. HS: Thực hiện. GV: Nhận xét và cho điểm khuyến khích HS làm tốt. Hoạt động 2: Tìm hiểu cách Thay đổi độ rộng của cột hay độ cao của hàng GV: Thao tác trên máy cho HS quan sát các bước thao tác để thay đổi kích thước của cột hay hàng. HS: Quan sát cách thực hiện. GV: Gọi HS nhắc lại các bước thao tác thực hiện. Để chỉnh sửa độ rộng của cột hay độ cao của hàng, ta đưa con trỏ chuột vào đường biên của cột(hay hàng) cần thay đổi cho đến khi con trỏ có dạng • – hoặc — ˜ Sau đó kéo thả chuột lên trên, xuống dưới, sang trái, sang phải. 1/ Tạo bảng (20’) Cách thực hiện: * Mở dải lệnh Insert chọn lệnh Table (chèn bảng). * Nhấn giử nút trái chuột và kéo thả để chọn số hàng, số cột cho bảng rồi thả nút chuột. Bảng gồm 2 hàng,3 cột Một bảng trống vừa tạo với số hàng và số cột như đã chọn. Đặt con trỏ soạn thảo vào ô để gõ nội dung 2/ Thay đổi độ rộng của cột hay độ cao của hàng (15’) Để chỉnh sửa độ rộng của cột hay độ cao của hàng, ta đưa con trỏ chuột vào đường biên của cột(hay hàng) cần thay đổi cho đến khi con trỏ có dạng • – hoặc — ˜ Sau đó kéo thả chuột lên trên, xuống dưới, sang trái, sang phải. 4.4. Củng cố : (5’) * Nhắc lại nội dung vừa học. * Bài tập: Hãy chọn câu đúng : Em đưa con trỏ vào biên phải của một ô và thay đổi độ rộng của ô đó. Khi đó: a. Toàn bộ các cột của hàng sẽ thay đổi độ rộng. b. Toàn bộ các ô trong cột chứa ô đó sẽ thay đổi độ rộng. c. Chỉ ô đó thay đổi độ rộng. 4.5. Dặn dò: (3’) * Xem lại bài vừa học. * Đọc trước phần 3 và 4. 5. Rút kinh nghiệm Ngµy so¹n: / TiÕt: 61 Ngµy gi¶ng: 6A: / Bài 20: TRÌNH BÀY CÔ ĐỌNG BẰNG BẢNG (tiếp) 1.Mục tiêu: 1.1. Kiến thức: Nắm được cách tạo bảng, thay đổi kích thước cột, hàng, chèn thêm hàng hoặc cột, xóa hàng, cột hoặc bảng. 1.2. Kỹ năng: Vận dụng nội dung bài học để tạo bảng với các nội dung đã cho. Rèn kỹ năng thao tác trên máy. 1.3. Thái độ: Có thái độ cẩn thận, tỉ mỉ, làm việc đúng quy trình. 1.4. Định hướng phát triển năng lực: - Năng lực chung: Năng lực chuyên môn, năng lực phương pháp, năng lực xã hội. - Năng lực chuyên biệt: Năng lực tự giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông, năng lực tự học. 2. Chuẩn bị: * GV : Giáo án ,các dụng cụ minh họa, * HS : Xem lại bài và các tài liệu có liên quan (nếu có). 3. Phương pháp. Thuyết trình, vấn đáp. 4. Tiến trình lên lớp: 4.1/ Ổn định lớp: (1’) 4.2/ Kiểm tra bài cũ: (5’) Gọi HS lên bảng thực hiện thao tác chèn bảng và thay đổi kích thước của cột hay hàng 4.3/ Bài mới Hoạt động của GV và HS Nội dung Hoạt động 1: Tìm hiểu cách chèn thêm hàng hoặc cột. GV: Thao tác trên máy cho HS quan sát các bước thao tác để chèn thêm hàng hoặc cột. HS: Quan sát cách thực hiện. GV: Gọi HS nhắc lại các bước thao tác thực hiện. Bước 1: Đưa trỏ chuột vào một ô trong bảng. Bước 2: Trên dải lệnh Layout của dải lệnh ngữ cảnh Table Tool + Nháy Insert Above (hoặc Insert Below) để chèn hàng vào trên (hoặc dưới) hàng chứa con trỏ soạn thảo. + Nháy Insert Left (hoặc Insert Right) để chèn một cột vào bên trái (hoặc bên phải) cột chứa con trỏ soạn thảo. HS: Ghi bài. GV: gọi HS lên thao tác lại trên máy nội dung trên. HS: Thực hiện. GV: Nhận xét và cho điểm khuyến khích. Hoạt động 2: Tìm hiểu cách xóa hàng, cột hoặc bảng. GV: Thao tác trên máy cho HS quan sát các bước thao tác để xóa hàng, cột hoặc bảng. HS: Quan sát cách thực hiện. GV: Gọi HS nhắc lại các bước thao tác thực hiện. Nháy chọn Delete Rows để xóa hàng. Nháy chọn Delete Columns để xóa cột. Nháy chọn Delete Table để xóa bảng HS: Ghi bài. GV: gọi HS lên thao tác lại trên máy nội dung trên. HS: Thực hiện. GV: Nhận xét và cho điểm khuyến khích. 3/ Chèn thêm hàng hoặc cột (17’) Các bước thực hiện: Bước 1: Đưa trỏ chuột vào một ô trong bảng. Bước 2: Trên dải lệnh Layout của dải lệnh ngữ cảnh Table Tool + Nháy Insert Above (hoặc Insert Below) để chèn hàng vào trên (hoặc dưới) hàng chứa con trỏ soạn thảo. + Nháy Insert Left (hoặc Insert Right) để chèn một cột vào bên trái (hoặc bên phải) cột chứa con trỏ soạn thảo. 4/ Xóa hàng, cột hoặc bảng (15’) Để xóa các hàng (hoặc các cột) em chọn lệnh Delete trên dải lệnh con Layout trên bảng chọn hiện ra. Nháy chọn Delete Rows để xóa hàng. Nháy chọn Delete Columns để xóa cột. Nháy chọn Delete Table để xóa bảng 4.4. Củng cố : (6’) * Nhắc lại nội dung vừa học. * Bài tập: Hãy chọn câu đúng : Nháy nút khi con trỏ soạn thảo đang ở trong một ô, văn bản trong ô nào sẽ được căn giữa: a. Văn bản trong toàn bộ các ô trong bảng. b. Văn bản trong ô chứa con trỏ soạn thảo. 4.5. Dặn dò: (1’) * Xem lại bài vừa học. * Tiết sau làm bài tập. 5. Rót kinh nghiÖm: Ngµy so¹n: / TiÕt: 62 Ngµy gi¶ng: 6A: / Bµi tËp 1. Môc tiªu 1.1. KiÕn thøc: - Cñng cè mét sè kiÕn thøc c¬ b¶n ®· häc vÒ so¹n th¶o v¨n b¶n. - Gi¶i ®¸p c¸c c©u hái khã trong SGK. 1.2. Kü n¨ng: - Ph¸t triÓn t­ duy tæng hîp, kh¸i qu¸t. - Cã kÜ n¨ng tr×nh bµy v¨n b¶n. 1.3. Th¸i ®é: - H×nh thµnh cho häc sinh th¸i ®é tËp trung, nghiªm tóc, ý thøc cao trong giê häc. 1.4. Định hướng phát triển năng lực: - Năng lực chung: Năng lực chuyên môn, năng lực phương pháp, năng lực xã hội. - Năng lực chuyên biệt: Năng lực tự giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông, năng lực tự học. 2. Ph­¬ng ph¸p. - ThuyÕt tr×nh, phát vấn, thùc hµnh trªn m¸y. 3. ChuÈn bÞ. 3.1. Gi¸o viªn: Gi¸o tr×nh, bµi tËp thùc hµnh. 3.2. Häc sinh: Nghiªn cøu bµi tr­íc khi ®Õn líp, néi dung c¸c c©u hái khã. 4 - TiÕn tr×nh lªn líp. 4.1 - æn ®Þnh líp 4.2 - kiÓm tra bµi cò: KiÓm tra 15 phót. Môc tiªu: - KiÕn thøc: KiÓm tra ®anh gi¸ kÜ n½ng thùc hµnh cña häc sinh thùc hµnh víi b¶ng. - KÜ n¨ng: RÌn luyÖn thao t¸c víi b¶ng trong so¹n th¶o v¨n b¶n. - Th¸i ®é: Nghiªm tóc, yªu thÝch m«n häc. §Ò bµi: Đề bài Đáp án Biểu điểm Em hay thực hiện tạo một bảng gồm 7 cột, 4 hàng. + Choïn nuùt leänh Insert Table treân thanh coâng cuï chuaån + Nhaán giöõ nuùt traùi chuoät vaø keùo thaû ñeå choïn soá haøng , coät cho baûng roài thaû nuùt chuoät 5đ 5đ 4.3 - Bµi míi Hoaït ñoäng cuûa thaày vaø troø Noäi dung Hoaït ñoäng 1 : Nhắc lại kiến thức bài cũ (5’) ? Neâu thao taùc cheøn theâm coät, haøng - HS : + Ñöa con troû coät (doøng) + Choïn Table -> Insert -> Columns to the left (cheøn coät vaøo beân traùi ) hoaëc Columns to the right (cheøn coät vaøo beân phaûi ) ; Rows below (cheøn theâm doøng phía döôùi), Rows Above (cheøn theâm doøng phía treân) -> Coät (doøng) môùi seõ theâm vaøo coät (doøng) coù con troû Hoaït ñoäng 2 : Baøi taäp (20’) - GV cho HS traû lôøi caùc caâu hoûi trong SGK Caâu 1 : - GV cho HS nhìn caâu hoûi SGK vaø traû lôøi mieäng töøng nuùt leänh moät - HS traû lôøi mieäng töøng yù nghóa cuûa nuùt leänh Caâu 2 : - GV treo baûng phuï vaø goïi töøng HS leân ñieàn vaøo baûng phuï - Töøng HS leân ñieàn vaøo baûng phuï Caâu 3 : Khi thöïc hieän ñònh daïng ñoaïn vaên baûn caàn choïn caû ñoaïn vaên baûn hay khoâng ? - HS : Khoâng , chæ caàn ñaët ñieåm cheøn vaøo ñoaïn vaên baûn caàn ñònh daïng. Caâu 4 : Ñieàn taùc duïng ñònh daïng ñoaïn vaên baûn cuûa caùc nuùt leänh sau : + Nuùt duøng ñeå . + Nuùt duøng ñeå . + Nuùt duøng ñeå . - HS : Caên traùi , caên thaúng hai leà , caên giöõa Caâu 5 : Neâu caùc thao taùc ñeå cheøn 1 hình aûnh vaøo vaên baûn ? - HS traû lôøi caùc thao taùc Caâu 6 : Muoán ñònh daïng hình aûnh cheøn vaøo ta laøm ntn ? - HS traû lôøi Caâu 7 : Neâu caùc böôùc ñeå taïo 1 baûng trong vaên baûn ? - HS traû lôøi Caâu 8 : Khi muoán cho noäi dung vaên baûn trong 1 oâ cuûa baûng ñöôïc caên giöõa oâ ta laøm ntn ? - HS traû lôøi Hoaït ñoäng 3 :Traû lôøi caùc caâu hoûi cuûa HS - GV cho HS hoûi nhöõng ñieàu HS chöa hieåu - GV traû lôøi caùc caâu hoûi cuûa HS Caâu 1 : Neâu yù nghóa cuûa caùc nuùt leänh sau : Nuùt leänh Teân Söû duïng ñeå New Open Save Print Copy Cut Paste Undo Caâu 2 : Haõy ñieàn taùc duïng ñònh daïng kí töï cuûa caùc nuùt leänh sau : Nuùt duøng ñeå ñònh daïng kieåu chöõ Nuùt duøng ñeå ñònh daïng kieåu chöõ Nuùt duøng ñeå ñònh daïng kieåu chöõ Caâu 3 : Khi thöïc hieän ñònh daïng ñoaïn vaên baûn khoâng caàn choïn caû ñoaïn vaên baûn , chæ caàn ñaët ñieåm cheøn vaøo ñoaïn vaên baûn caàn ñònh daïng Caâu 4 : + Nuùt duøng ñeå caên thaúng leà traùi cuûa ñoaïn + Nuùt duøng ñeå caên thaúng hai leà cuûa ñoaïn + Nuùt duøng ñeå caên giöõa ñoaïn vaên baûn Caâu 5 : + Ñöa con troû soaïn thaûo vaøo vò trí caàn cheøn hình aûnh + Choïn leänh Insert -> Picture -> From File -> Hoäp thoaïi + Choïn teäp hình aûnh caàn thieát vaø nhaùy nuùt Insert Caâu 6 : + Choïn hình + Vaøo Format -> Picture -> Layout Caâu 7 : - Choïn nuùt leänh Insert Table treân thanh coâng cuï chuaån - Nhaán giöõ nuùt traùi chuoät vaø keùo thaû ñeå choïn soá haøng , coät cho baûng roài thaû nuùt chuoät Caâu 8 : + Ñöa daáu nhaùy vaøo oâ + Nhaán nuùt treân thanh coâng cuï 4.4 - Cñng cè. (3’) - GV nhËn xÐt vÒ ý thøc, kÕt qu¶ lµm bµi cña HS. - NhÊn m¹nh l¹i c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n. 4.5 - H­íng dÉn vÒ nhµ.(2’) - §äc tr­íc bµi thùc hµnh sè 9. 5. Rút kinh nghiệm Ngµy so¹n: / TiÕt: 63 Ngµy gi¶ng: 6A: / Bµi thùc hµnh 9 danh b¹ riªng cña em 1. Môc tiªu: 1.1. KiÕn thøc: Thùc hµnh t¹o b¶ng, so¹n th¶o vµ biªn tËp néi dung trong c¸c « cña b¶ng. 1.2. Kü n¨ng: VËn dông c¸c kÜ n¨ng ®Þnh d¹ng ®Ó tr×nh bµy néi dung trong c¸c « cña b¶ng.Thay ®æi ®é réng c¸c cét vµ ®é cao c¸c hµng cña b¶ng. 1.3. Th¸i ®é: Thùc hiÖn nghiªm tóc néi qui phßng m¸y. 1.4. Định hướng phát triển năng lực: - Năng lực chung: Năng lực chuyên môn, năng lực phương pháp, năng lực xã hội. - Năng lực chuyên biệt: Năng lực tự giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông, năng lực tự học. 2. ChuÈn bÞ: GV: So¹n bµi; chuÈn bÞ phßng m¸y. HS: häc lÝ thuyÕt. 3. Phương pháp. Vấn đáp, thực hành. 4. Tiến trình lên lớp: 4.1. Ổn định tổ chức: (1’) 4.2. Kiểm tra bài cũ: (5’) 1) Tạo một bảng gồm 7 cột, 4 hàng, chèn thêm một cột vào trước cột D. 2) Thay đổi độ rộng của cột, chèn thêm một hàng vào sau hàng 6. 4.3. Bài mới: Hoaït ñoäng cuûa thaày vaø troø Noäi dung Hoïat ñoäng 1 : Ôn lại kiến thức bài cũ (5’) ? Neâu caùch taïo baûng - HS : + Choïn nuùt leänh Insert Table treân thanh coâng cuï chuaån + Nhaán giöõ nuùt traùi chuoät vaø keùo thaû ñeå choïn soá haøng , coät cho baûng roài thaû nuùt chuoät ? Neâu caùch thay ñoåi ñoä roäng cuûa coät , ñoä cao cuûa doøng - HS : Ñöa con troû ñeán ñöôøng bieân doøng, coät roài nhaán giöõ chuoät traùi keùo ñeå thay ñoåi ñoä roäng cuûa coät , ñoä cao cuûa doøng Hoïat ñoäng 2 : Thöïc haønh (25’) - GV ñöa ra maãu thöïc haønh treân baûng phuï vaø yeâu caàu HS thöïc haønh theo maãu : + Taïo danh baï naøy vôùi teân cuûa caùc baïn trong lôùp em + Thu nhoû doøng , coät sao cho hôïp lí + Ñònh daïng caùc noäi dung trong baûng sao cho hôïp lí (caên giöõa , maøu saéc, ñaäm doøng ñaàu, ) - HS thöïc haønh theo yeâu caàu cuûa GV ñöa ra - GV quan saùt vaø giuùp ñôõ khi caàn thieát Hoï teân Ñòa chæ Ñieän thoaïi Chuù thích Leâ Vaên A Ñ .Vaên 850121 Lôùp 6a 4.4. Củng cố: (6’) - Gọi một số HS lên thực hiện và nhận xét. - Hướng dẫn HS thao tác đúng ® sửa sai (nếu có) - Nhận xét ưu khuyết trong quá trình thực hành của HS 4.5. Hướng dẫn dặn dò: (3’) - Về xem lại lí thuyết đã học phần chỉnh sửa bảng để tiết sau thực hành. - Tập thực hành trên máy bảng “Kết quả học tập của em” SGK trang 108. 5. Rút kinh nghiệm: Ngµy so¹n: / TiÕt: 64 Ngµy gi¶ng: 6A: / Bµi thùc hµnh 9 danh b¹ riªng cña em (TiÕp theo) 1. Môc tiªu: 1.1. KiÕn thøc: Thùc hµnh t¹o b¶ng, so¹n th¶o vµ biªn tËp néi dung trong c¸c « cña b¶ng. 1.2. Kü n¨ng: VËn dông c¸c kÜ n¨ng ®Þnh d¹ng ®Ó tr×nh bµy néi dung trong c¸c « cña b¶ng.Thay ®æi ®é réng c¸c cét vµ ®é cao c¸c hµng cña b¶ng. 1.3. Th¸i ®é: Thùc hiÖn nghiªm tóc néi qui phßng m¸y. 1.4. Định hướng phát triển năng lực: - Năng lực chung: Năng lực chuyên môn, năng lực phương pháp, năng lực xã hội. - Năng lực chuyên biệt: Năng lực tự giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông, năng lực tự học. 2. ChuÈn bÞ: GV: So¹n bµi; chuÈn bÞ phßng m¸y. HS: häc lÝ thuyÕt. 3. Phương pháp. Vấn đáp, thực hành. 4. Tiến trình lên lớp: 4.1. Ổn định tổ chức: (1’) 4.2. Kiểm tra bài cũ: Không. 4.3. Bài mới: (35’) Hoaït ñoäng cuûa thaày vaø troø Noäi dung baøi daïy Hoïat ñoäng 1 : KTBC (5’) ? Neâu caùch taïo baûng - HS : + Choïn nuùt leänh Insert Table treân thanh coâng cuï chuaån + Nhaán giöõ nuùt traùi chuoät vaø keùo thaû ñeå choïn soá haøng , coät cho baûng roài thaû nuùt chuoät ? Neâu caùch thay ñoåi ñoä roäng cuûa coät , ñoä cao cuûa doøng - HS : Ñöa con troû ñeán ñöôøng bieân doøng, coät roài nhaán giöõ chuoät traùi keùo ñeå thay ñoåi ñoä roäng cuûa coät , ñoä cao cuûa doøng Hoïat ñoäng 2 : Thöïc haønh (30’) - GV ñöa ra maãu thöïc haønh treân baûng phuï vaø yeâu caàu HS thöïc haønh theo maãu : + Taïo baûng theo maãu sau vaø ñieàn keát quaû hoïc taäp cuûa em + Thu nhoû doøng , coät sao cho hôïp lí + Ñònh daïng caùc noäi dung trong baûng sao cho hôïp lí (caên giöõa , maøu saéc, ñaäm doøng ñaàu, ) - HS thöïc haønh theo yeâu caàu cuûa GV ñöa ra - GV quan saùt vaø giuùp ñôõ khi caàn thieát KEÁT QUAÛ HOÏC KÌ I CUÛA EM Moân Hoïc Ñ.Ktra Ñ.Thi ÑTB Ngöõ Vaên Lòch Söõ Ñòa lí Toùan Vaär Lí Tin hoïc C . Ngheä GDCD Nhaïc Hoïa 4.4. Củng cố: (6’) - Theo dõi quá trình thực hành của HS. - Hướng dẫn HS thao tác đúng ® sửa sai (nếu có) - Nhận xét ưu khuyết trong quá trình thực hành của HS 4.5. Hướng dẫn dặn dò: (3’) - Về nhà tập soạn thảo văn bản, chèn hình ảnh, tạo bảng và nhập dữ liệu vào bảng, chỉnh sửa bảng. - Tập thực hành trước bài thực hành tổng hợp ”Du lịch ba miền” SGK trang 109 để tiết sau thực hành. 5. Rút kinh nghiệm: Ngµy so¹n: / TiÕt: 65 Ngµy gi¶ng: 6A: / Bµi thùc hµnh tæng hîp du lÞch ba miÒn 1. Môc tiªu: 1.1. KiÕn thøc: Thùc hµnh t¹o v¨n b¶n míi, so¹n th¶o v¨n b¶n, chØnh söa v¨n b¶n. ChÌn h×nh ¶nh. 1.2. Kü n¨ng: VËn dông c¸c kÜ n¨ng ®Þnh d¹ng ®Ó tr×nh bµy néi dung v¨n b¶n, chØnh vÞ trÝ h×nh ¶nh. 1.3. Th¸i ®é: Thùc hiÖn nghiªm tóc néi qui phßng m¸y. 1.4. Định hướng phát triển năng lực: - Năng lực chung: Năng lực chuyên môn, năng lực phương pháp, năng lực xã hội. - Năng lực chuyên biệt: Năng lực tự giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông, năng lực tự học. 2. ChuÈn bÞ: GV: So¹n bµi; chuÈn bÞ phßng m¸y. HS: häc lÝ thuyÕt. 3. Ph­¬ng ph¸p. ThuyÕt tr×nh, vÊn ®¸p, thùc hµnh 4. Tiến trình lên lớp: 4.1. Tæ chøc: (1’) 4.2. KiÓm tra kiÕn thøc ®· häc: (2’) KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña Häc sinh 4.3. Bµi míi: (34’) Ho¹t ®éng d¹y häc Néi dung ? C¸ch t¹o v¨n b¶n míi? HS: GV: Vµo b¶ng chän File/ New hoÆc nh¸y chuét vµo nót lÖnh New trªn thanh c«ng cô chuÈn. ? C¸ch l­u v¨n b¶n? Nh¸y chuét vµo nót lÖnh Save trªn thanh c«ng cô chuÈn hoÆc vµo b¶ng chän File/ Save. ? Yªu cÇu HS nh¾c l¹i kiÓu gâ Telex? ¨ aw HuyÒn F © aa S¾c S ® dd NÆng J ª ee Hái R « oo Ng· X ¬ ow ­ uw ? Th«ng th­êng Font TiÕng ViÖt cã d¹ng nh­ thÕ nµo? HS: Tr¶ lêi Nh÷ng Font b¾t ®Çu b»ng ch÷ Vn. ? Nh¾c l¹i c¸ch ®Þnh d¹ng kÝ tù? §Þnh d¹ng kÝ tù gåm chän kiÓu ch÷, cì ch÷, mµu ch÷ vµ ph«ng ch÷. GV: H­íng dÉn HS thùc hiÖn l¹i c¸c thao t¸c ®Þnh d¹ng kÝ tù trªn m¸y. ? C¸ch ®Þnh d¹ng ®o¹n v¨n? HS: Tr¶ lêi GV: §Þnh d¹ng ®o¹n v¨n gåm ®Þnh d¹ng lÒ cña ®o¹n, kho¶ng c¸ch dßng, kháng c¸ch gi÷a c¸c ®o¹n. GV Thùc hiÖn thao t¸c ®Ó HS nhí l¹i. GV: Yªu cÇu HS so¹n v¨n b¶n theo mÉu SGK T109. Tõ phÇn ®Çu .l¨ng Minh M¹ng, ®µn Nam Giao GV: H­íng dÉn HS t¹o ch÷ c¸i lín ®Çu dßng: Chän ch÷ c¸i / Format / dropcap Trong môc Position: Chän kiÓu Trong môc Lines to drop: Chän sè dßng mµ ch÷ c¸i ®ã chiÕm. Nh¸y OK. L­u ý HS: So¹n c¸c ®o¹n v¨n b¶n c¨n theo lÒ tr¸i, so¹n xong toµn bé v¨n b¶n míi chØnh söa vµ chÌn h×nh ¶nh minh häa. HS: Lµm viÖc theo nhãm GV: §i l¹i, quan s¸t, h­íng dÉn. - T¹o v¨n b¶n míi - L­u v¨n b¶n - KiÓu gâ Telex - Font tiÕng ViÖt - §Þnh d¹ng kÝ tù - §Þnh d¹ng ®o¹n v¨n - So¹n, chØnh söa vµ ®Þnh d¹ng trang qu¶ng c¸o du lÞch theo mÉu SGK T109. - T¹o ch÷ c¸i lín ®Çu dßng: Chän ch÷ c¸i / Format / dropcap Trong môc Position: Chän kiÓu Trong môc Lines to drop: Chän sè dßng mµ ch÷ c¸i ®ã chiÕm. Nh¸y OK. 4.4. Cñng cè (6’) GV cñng cè c¸ch ®Þnh d¹ng kÝ tù, ®Þnh d¹ng ®o¹n v¨n vµ t¹o ch÷ c¸i lín ®Çu dßng. 4.5. H­íng dÉn vÒ nhµ (2’) §äc tr­íc phÇn tiÕp theo, «n l¹i c¸ch t¹o b¶ng, tiÕt sau tiÕp tôc thùc hµnh. 5. Rót kinh nghiÖm: Ngµy so¹n: / TiÕt: 66 Ngµy gi¶ng: 6A: / Bµi thùc hµnh tæng hîp du lÞch ba miÒn (tiÕp) 1. Môc tiªu: 1.1. KiÕn thøc: Thùc hµnh t¹o v¨n b¶n míi, so¹n th¶o v¨n b¶n, chØnh söa v¨n b¶n. ChÌn h×nh ¶nh. 1.2. Kü n¨ng: VËn dông c¸c kÜ n¨ng ®Þnh d¹ng ®Ó tr×nh bµy néi dung v¨n b¶n, chØnh vÞ trÝ h×nh ¶nh. 1.3. Th¸i ®é: Thùc hiÖn nghiªm tóc néi qui phßng m¸y. 1.4. Định hướng phát triển năng lực: - Năng lực chung: Năng lực chuyên môn, năng lực phương pháp, năng lực xã hội. - Năng lực chuyên biệt: Năng lực tự giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông, năng lực tự học. 2. ChuÈn bÞ: GV: So¹n bµi; chuÈn bÞ phßng m¸y. HS: häc lÝ thuyÕt. 3. Ph­¬ng ph¸p. ThuyÕt tr×nh, vÊn ®¸p, thùc hµnh 4. Tiến trình lên lớp: 4.1. Tæ chøc: (1’) 4.2. KiÓm tra bài cũ: (2’) KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña Häc sinh 4.3. Bµi míi: (35’) Ho¹t ®éng d¹y häc Néi dung ? Muèn t¹o ch÷ c¸i lín ®Çu dßng ta lµm thÕ nµo? HS: Tr¶ lêi. GV: Chän ch÷ c¸i / Format / dropcap Trong môc Position: Chän kiÓu Trong môc Lines to drop: Chän sè dßng mµ ch÷ c¸i ®ã chiÕm. Nh¸y OK. ? C¸ch chÌn h×nh ¶nh vµo v¨n b¶n? HS: Tr¶ lêi GV: B1: §­a con trá ®Õn vÞ trÝ cÇn chÌn B2: Vµo b¶ng chän InSert / chän Picture / From File. Hép tho¹i InSert Picture xuÊt hiÖn. B3: Chän tÖp ®å ho¹ cÇn chÌn vµ nh¸y InSert. ? C¸ch thay ®æi bè trÝ h×nh ¶nh trªn trang v¨n b¶n? B1: Nh¸y chuét trªn h×nh. B2: Format / Picture (hoÆc Format / Auto Shape) B3: Chän In line with text ( trªn dßng v¨n b¶n) hoÆc Square (trªn nÒn v¨n b¶n) ? C¸c bø¬c t¹o b¶ng? HS: Tr¶ lêi GV: B1: Chän nót lÖnh InSert Table trªn thanh c«ng cô chuÈn B2: NhÊn gi÷ nót tr¸i chuét vµ kÐo th¶ ®Ó chän sè hµng, sè cét cho b¶ng råi th¶ nót chuét. ?Muèn gâ néi dung vµo b¶ng em lµm thÕ nµo? HS: Tr¶ lêi. ? §Þnh d¹ng néi dung v¨n b¶n trong b¶ng? HS: Tr¶ lêi. GV: Yªu cÇu HS chÌn h×nh ¶nh vµo trong v¨n b¶n theo mÉu SGK T109. GV l­u ý HS: H×nh ¶nh chÌn vµo v¨n b¶n lµ h×nh s½n cã trong m¸y tÝnh kh«ng nhÊt thiÕt gièng h×nh trong mÉu SGK. GV: Sau khi chÌn xong h×nh ¶nh HS t¹o b¶ng vµ gâ néi dung theo mÉu. HS: Thùc hµnh trªn m¸y theo nhãm do GV ph©n c«ng, t¹o v¨n b¶n theo mÉu SGK T109. GV: §i l¹i, quan s¸t, h­íng dÉn HS (nÕu cÇn) Du lÞch ba miÒn Theo mÉu SGK T109 4.4. Cñng cè: (5’) Cñng cè c¸ch ®Þnh d¹ng kÝ tù, ®Þnh d¹ng ®o¹n v¨n b¶n. ChÌn h×nh ¶nh vµo v¨n b¶n, t¹o b¶ng, gâ néi dung vµ chØnh söa néi dung trong b¶ng. 4.5. H­íng dÉn vÒ nhµ: (2’) ¤n l¹i tÊt c¶ c¸c thao t¸c ®· häc. TiÕt sau kiÓm tra 1 tiÕt. 5. Rót kinh nghiÖm: Ngµy so¹n: / TiÕt: 67 Ngµy gi¶ng: 6A: / KiÓm tra 1 tiÕt 1. Môc tiªu: 1.1. KiÕn thøc: KiÓm tra c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ t¹o vµ gâ v¨n b¶n, ®Þnh d¹ng v¨n b¶n, chÌn h×nh ¶nh vµ t¹o b¶ng. 1.2. Kü n¨ng: VËn dông c¸c kÜ n¨ng ®Þnh d¹ng ®Ó tr×nh bµy néi dung v¨n b¶n, néi dung trong c¸c « cña b¶ng, chØnh vÞ trÝ h×nh ¶nh. 1.3. Th¸i ®é: Th¸i ®é nghiªm tóc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiao an hoc ki 2_12314075.doc
Tài liệu liên quan