Giáo án Tin học 6 - Trường THCS Nguyễn Huệ - Bài 6: Học gõ mười ngón (tiết 1)

Gv: những phím màu xanh ở mô hình bàn phím trên là những phím thuộc khu vực chính của bàn phím. Khu vực chính của bàn phím bao gồm năm hàng phím. Các hàng phím từ trên xuống lần lượt là: hàng phím số, hàng phím trên, hàng phím cơ sở, hàng phím dưới và hàng phím chứa phím cách (Spacebar).

Gv: có nhiều loại bàn phím nhưng vùng chính các phím chữ và số đều được bố trí giống nhau.

Gv: đưa hình ảnh bàn phím minh họa.

Gv: chỉ các hàng phím cho học sinh quan sát.

Gv: trên hàng phím cơ sở có hai phím có gai là F và J. Đây là hai phím dùng làm mốc đặt hai ngón tay trỏ. Tám phím trên hàng phím cơ sở A,S,D,F,G,H,J,K,L,; còn được gọi là các phím xuất phát.

 

doc4 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 07/03/2019 | Lượt xem: 53 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học 6 - Trường THCS Nguyễn Huệ - Bài 6: Học gõ mười ngón (tiết 1), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết PPCT Tuần dạy: 11 6 Ngày soạn: Ngày dạy: 28/ 9/ 2017 29/9/2017 Lớp dạy: 6A5 Bài 6: HỌC GÕ MƯỜI NGÓN ( T1) 1. MỤC TIÊU 1.1. Kiến thức: - HS hiểu được cấu trúc của bàn phím. - HS hiểu được lợi ích của tư thế ngồi đúng. - HS hiểu được lợi ích của việc học gõ bàn phím bằng mười ngón. 1.2. Kỹ năng: - Gõ bàn phím bằng mười ngón. 1.3. Thái độ: - HS nghiêm túc, yêu thích môn học. 2. CHUẨN BỊ 2.1. Giáo viên: Giáo án, bài giảng actispire, phòng máy tính, bảng tương tác. 2.2. Học sinh: Chuẩn bị bài trước khi đến lớp. 3. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 3.1. Ổn định tổ chức: 3.2. Kiểm tra bài cũ: không. 3.3. Tiến trình dạy học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG Hoạt động 1: Dẫn dắt (5’) Gv: Em hãy quan sát và cho biết máy chữ ngày xưa và máy tính ngày nay có bộ phận nào giống nhau? A. bàn phím B. màn hình C. Bộ nhớ HS:... Gv: Vì sao cần học gõ phím bằng mười ngón? không cần học gõ mười ngón vì chẳng có ích lợi gì, chỉ cần gõ phím muốn gõ là được. Cần học gõ bàn phím bằng mười ngón để gõ nhanh hơn, chính xác hơn. Gv: Hãy quan sát mô hình bàn phím máy tính sau đây: Khi soạn thảo văn bản, người ta thường gõ những phím màu nào nhiều nhất? A. B. C. D. Hoạt động 2: Bàn phím máy tính (15’) Gv: những phím màu xanh ở mô hình bàn phím trên là những phím thuộc khu vực chính của bàn phím. Khu vực chính của bàn phím bao gồm năm hàng phím. Các hàng phím từ trên xuống lần lượt là: hàng phím số, hàng phím trên, hàng phím cơ sở, hàng phím dưới và hàng phím chứa phím cách (Spacebar). Gv: có nhiều loại bàn phím nhưng vùng chính các phím chữ và số đều được bố trí giống nhau. Gv: đưa hình ảnh bàn phím minh họa. Gv: chỉ các hàng phím cho học sinh quan sát. Gv: trên hàng phím cơ sở có hai phím có gai là F và J. Đây là hai phím dùng làm mốc đặt hai ngón tay trỏ. Tám phím trên hàng phím cơ sở A,S,D,F,G,H,J,K,L,; còn được gọi là các phím xuất phát. Gv: một số phím đặc biệt đó là các phím: Spacebar, Ctrl, Alt, Shift, capslock, tab, enter và backspace.( hình ảnh hs quan sát) 1. Bàn phím máy tính Gồm năm hàng phím. Các hàng phím từ trên xuống lần lượt là: hàng phím số, hàng phím trên, hàng phím cơ sở, hàng phím dưới và hàng phím chứa phím cách (Spacebar). Hoạt động 3: Tư thế ngồi, cách đặt tay gõ phím và lợi ích của việc gõ mười ngón (15’) a) Tư thế ngồi Gv: ta nên ngồi như thế nào? HS:... Gv: ngồi thẳng lưng, đầu thẳng, không ngửa ra sau, không cúi về phía trước. Mắt nhìn thẳng vào màn hình, có thể nhìn chếch xuống một góc nhỏ. Chân ở tư thế ngồi thoải mái. Bàn phím ở vị trí trung tâm, hai tay để thả lỏng trên bàn phím. Bàn tay luôn ở trạng thái thả lỏng với cổ tay. b) Cách đặt tay gõ phím Gv: hai bàn tay đặt lên bàn phím sao cho hai ngón cái đặt lên phím cách, các ngón còn lại đặt lên các phím xuất phát của hàng phím cơ sở. Gv: khi gõ phím cần chú ý: luôn đặt các ngón tay lên hàng phím cơ sở. Mắt nhìn thẳng vào màn hình, không nhìn xuống bàn phím. Gõ phím nhẹ nhưng dứt khoát. Mỗi ngón tay chỉ gõ một số phím theo quy định. Gv: đưa hình ảnh minh họa cách đặt tay đúng trên hàng phím cơ sở. Khi cần gõ phím nào, ngón tay phụ trách sẽ vươn ra để gõ phím đó. Sau khi gõ xong đưa ngón tay trở về vị trí ban đầu trên hàng phím cơ sở. c) Lợi ích của việc gõ mười ngón. Gv: khi gõ phím bằng mười ngón, mỗi ngón sẽ phụ trách một số phím theo quy định: hai ngón cái phụ trách phím cách, các ngón tay còn lại phụ trách các phím cùng màu tương ứng như trong hình. Gv: gõ bàn phím đúng bằng mười ngón có các ích lợi sau: tốc độ gõ nhanh hơn. Gõ chính xác hơn. Gv: gõ bàn phím bằng mười ngón là tác phong làm việc chuyên nghiệp với máy tính. Gv: cách đặt tay trên bàn phím nào dưới đây là đúng? ( hình ảnh minh họa) Tư thế ngồi. Ngồi thẳng lưng, đầu thẳng, không ngửa ra sau, không cúi về phía trước. Mắt nhìn thẳng vào màn hình, có thể nhìn chếch xuống một góc nhỏ. Chân ở tư thế ngồi thoải mái. Bàn phím ở vị trí trung tâm, hai tay để thả lỏng trên bàn phím. Bàn tay luôn ở trạng thái thả lỏng với cổ tay. Cách đặt tay gõ phím. - Hai bàn tay đặt lên bàn phím sao cho hai ngón cái đặt lên phím cách, các ngón còn lại đặt lên các phím xuất phát của hàng phím cơ sở. - Khi gõ phím cần chú ý: Luôn đặt các ngón tay lên hàng phím cơ sở. Mắt nhìn thẳng vào màn hình, không nhìn xuống bàn phím. Gõ phím nhẹ nhưng dứt khoát. Mỗi ngón tay chỉ gõ một số phím theo quy định. Lợi ích của việc gõ mười ngón. - Tốc độ gõ nhanh hơn. - Gõ chính xác hơn. 4. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP: 4.1. Tổng kết: (8’) Bài 1: Hai phím nào dưới đây là các phím có gai? A. T,I B. G,H C. F,J D. B,N Bài 2: Ngón tay nào phụ trách phím Spacebar? A. ngón trỏ B. ngón cái C. ngón giữa D. ngón út Bài 3: Điền các từ vị trí, gai, cơ sở vào chỗ chấm () cho thích hợp: Hàng phím bao gồm các phím bắt đầu là A,S,D. các phím F,J trên hàng phím này là hai phím có Khi gõ phím em cần đặt các ngón tay đúngtrên bàn phím. Bài 4: khi luyện gõ mười ngón, điều quan trọng nhất cần ghi nhớ là: A. mắt luôn nhìn xuống bàn phím. B. các ngón tay đặt đúng vị trí đã quy định trên bàn phím, gõ phím nhẹ và chính xác. C. cần gõ phím thật nhanh để tăng tốc độ gõ. D. chỉ cần chú ý đên hai ngón tay trỏ đặt vào hai phím có gai. Bài 5: ngón tay nào nhấn giữ phím shift? A. Ngón cái B. Ngón trỏ C. Ngón út D. Ngón giữa Bài 6: trong khi gõ phím, hàng phím nào được lấy làm cơ sở để xác định vị trí đặt các ngón tay? A. hàng phím trên B. hàng phím dưới C. hàng phím số D. hàng phím cơ sở. 4.2. Hướng dẫn tự học: (2’) Đối với bài học ở tiết học này: - Ghi nhớ các kiến thức đã học. Đối với bài học ở tiết học tiếp theo: Chuẩn bị trước mục 3. luyện tập gõ mười ngón với phần mềm Rapid Typing .

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc11.doc
Tài liệu liên quan