Giáo án Tin học 7 - Trường THCS Nguyễn Huệ - Tiết 61 - Bài thực hành 9: Tạo biểu đồ để minh họa

GV: yêu cầu học sinh mở tệp tin đã được lưu ở bài tập 1.

HS: mở tệp tin.

GV: yêu cầu 1-2 học sinh tạo biểu đồ dựa trên bảng tính có sẵn.

GV: hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em tạo và thay đổi dạng biểu đồ.

Bài tập 2: tạo và thay đổi dạng biểu đồ.

a. Yêu cầu HS tạo mới biểu đồ đường gấp khúc với khối dữ liệu A4:C9.

HS: Tạo mới biểu đồ đường gấp khúc.

GV: hướng dẫn cụ thể đối với những học sinh yếu.

b. Thay đổi dạng biểu đồ:

 

doc3 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 07/03/2019 | Lượt xem: 101 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học 7 - Trường THCS Nguyễn Huệ - Tiết 61 - Bài thực hành 9: Tạo biểu đồ để minh họa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết PPCT 61 Ngày soạn: 12/4/ 2015 Tuần dạy 32 Lớp dạy: 7A3, 7A4,7A5 Bài thực hành 9: TẠO BIỂU ĐỒ ĐỂ MINH HỌA(tt) 1. MỤC TIÊU 1.1. Kiến thức: - Thực hiện được các tao tác biểu đồ đơn giản. - biết tạo và thay đổi dạng biểu đồ. 1.2. Kỹ năng: - Thực hiện thành thạo thao tác tạo, thay đổi dạng biểu đồ, các cách tính toán trong ô tính. 1.3. Thái độ: - Thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích môn học. 2. CHUẨN BỊ 2.1. Giáo viên: Giáo án, SGK, laptop, máy chiếu. Chuẩn bị phòng thực hành đủ số máy hoạt động tốt. 2.2. Học sinh: Học kỹ lý thuyết, đọc trước bài thực hành. 3. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 3.1. Ổn định tổ chức: (1’) 3.2. Tiến trình dạy học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG Hoạt động 1: dẫn dắt vào bài GV: yêu cầu học sinh mở tệp tin đã được lưu ở bài tập 1. HS: mở tệp tin. GV: yêu cầu 1-2 học sinh tạo biểu đồ dựa trên bảng tính có sẵn. GV: hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em tạo và thay đổi dạng biểu đồ. Bài tập 2: tạo và thay đổi dạng biểu đồ. Yêu cầu HS tạo mới biểu đồ đường gấp khúc với khối dữ liệu A4:C9. HS: Tạo mới biểu đồ đường gấp khúc. GV: hướng dẫn cụ thể đối với những học sinh yếu. Thay đổi dạng biểu đồ: GV: Yêu cầu HS đổi biểu đồ mục d của BT1 thành biểu đồ đường gấp khúc. Đổi biểu đồ mục d bài tập 1 thành biểu đồ đường gấp khúc. HS : thực hiện thay đổi dạng biểu đồ. Yêu cầu HS so sánh kết quả nhận được ở mục a. Thay đổi dạng biểu đồ: GV: Để thay đổi dạng biểu đồ ta làm ntn? HS: Trả lời. GV: hướng dẫn cụ thể. HS: quan sát và ghi nhớ kiến thức. GV: Yêu cầu HS thay đổi dạg biểu đồ như hình 116. Xóa cột : GV : Để xoá cột ta làm ntn? HS: Thực hiện theo yêu cầu. GV : Yêu cầu HS thực hiện thao tác xoá cột để có trang tính như hình 117. GV : gọi 1-2 học sinh lên thực hiện. GV : nhận xét và thực hiện lại thao tác. Tạo biểu đồ hình tròn : GV : Yêu cầu HS tạo biểu đồ hình tròn trên cơ sở dữ liệu của khối A4:B9. GV : Yêu cầu HS đổi biểu đồ nhận được thành biểu đồ đường gấp khúc và biểu đồ cột. Để lưu bảng tính ta làm ntn? HS : nhắc lại và thực hiện lưu bảng tính. 2. Bài tập 2 a) Tạo biểu đồ đường gấp khúc với dữ liệu khối A 4:C9 b) Thay đổi dạng biểu đồ, so sánh. c) Thay đổi dạng biểu đồ d) Xoá cột e) Tạo biểu đồ hình tròn f) Lưu bảng tính Hoạt động 2: xử lí dữ liệu và tạo biểu đồ Bài tập 3 : xử lí dữ liệu và tạo biểu đồ : GV : yêu cầu học sinh mở bảng tính bảng điểm lớp em đã được lưu trong bài thực hành 6. sử dụng hàm thích hợp tính điểm trung bình theo từng môn học của cả lớp vào hàng cuối cùng của danh sách dữ liệu. GV: Yêu cầu HS tính điểm trung bình theo từng môn. Yêu cầu HS tạo biểu đồ cột để minh hoạ ĐTB của các môn học. HS: Thực hiện thao tác đổi biểu đồ. c. Để sao chép biểu đồ trên trang tính vào Word ta làm ntn? - Yêu cầu HS thực hiện thao tác sao chép sang Word. GV : gọi 1-2 học sinh lên thực hiện thao tác. GV : nhận xét và chốt kiến thức. 3. Bài tập 3 a) Tính ĐTB theo từng môn học của cả lớp vào hàng dưới cùng của danh sách dữ liệu b) Tạo biểu đồ hình cột c) Sao chép biểu đồ được tạo trên trang tính vào văn bản 4.1. Tổng kết: (2’) - Học sinh biết cách tạo các dạng biểu đồ, xóa, sao chép vào word - Rèn tính linh họat, logic, yêu thích sử dụng phần mềm học tập áp dụng cho môn địa lí học trong nhà trường. 4.2. Hướng dẫn tự học: (2’) Đối với bài học ở tiết học này: Học sinh tự thực hành tìm hiểu thêm ở nhà. Đối với bài học ở tiết học tiếp theo: Học sinh chuẩn bị trước bài thực hành 10. 5. PHỤ LỤC: Phòng máy tính đã được cài đặt phần mềm học tập đầy đủ, chuẩn bị sẵn máy chiếu, ti vi thông minh.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc61.doc