Giáo án Tin học khối 3, 4, 5 - Tuần 25 - Trường TH2 TT Năm Căn

I I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Tạo được hiệu ứng cho hình ảnh trong trang trình chiếu

2. Kĩ năng: Học sinh có thể tạo được hiệu ứng cho hình ảnh theo phương thẳng hoặc xiên trong trang trình chiếu. Biết được chức năng của các công cụ trong thẻ Animation.

3. Thái độ: HS hứng thú thực hành, ý thức tốt trong khi thực hành.

II. CHUẨN BỊ:

- Giáo viên: Giáo án, phòng máy.

- Học sinh: Máy tính, tập, bút.

 

doc12 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 11/03/2019 | Lượt xem: 149 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học khối 3, 4, 5 - Tuần 25 - Trường TH2 TT Năm Căn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 25 Thứ hai ngày 12 tháng 3 năm 2018 Tiết 49,50 Ngày soạn: 5/03/2018 Ngày dạy: TIN HỌC LỚP 3 BÀI 7: CHÈN HÌNH, TRANH ẢNH VÀO VĂN BẢN (tiết 1) I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Chọn hình, tranh ảnh từ máy tính và chèn vào văn bản. 2. Kĩ năng: Thay đổi vị trí của hình, tranh ảnh trong văn bản. HS nắm được cách sử dụng các nút lệnh và các thao tác chèn hình, tranh ảnh vào bài. 3. Thái độ: HS hứng thú thực hành, ý thức tốt trong khi thực hành. II. CHUẨN BỊ: - Giáo viên: Chuẩn bị đầy đủ giáo án và đồ dùng dạy học, hệ thống máy tính. - Học sinh: Máy tính, tập, bút. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1. Bài cũ : - Em hãy thực hiện thao tác thay đổi phông chữ, cỡ chữ cho đoạn văn bản có sẵn. - Nhận xét. 2. Các hoạt động: a. Hoạt động 1: - Gv yêu cầu hs soạn thảo một đoạn văn bản. - GV hướng dẫn học sinh thao tác chèn hình vào văn bản theo hướng dẫn: + Bước 1: Trong thẻ Insert, chọn Shape.. + Bước 2: Nháy chuột vào hình muốn chèn trong danh sách. + Bước 3: Di chuyển con trỏ chuột vào trang soạn thảo, con trỏ chuột chuyển thành +, nháy chuột lên vị trí muốn chèn hình để chèn hình. - Gv hướng dẫn HS thực hành chèn các hình sau vào văn bản: - GV nhận xét chung và bổ sung thêm cho HS. b. Hoạt động 2: - GV yêu cầu học sinh nhận xét về vị trí của hình ảnh đã chèn trong văn bản ở hoạt động 1. → Vậy làm thế nào để hình không đề lên chữ? - GV hướng dẫn học sinh thao tác thay đổi vị trí của hình trong văn bản theo hướng dẫn: + Bước 1: Nháy chuột vào hình đè lên chữ. + Bước 2: Trong thẻ Format, chọn WrapText. + Bước 3: Chọn một trong các cách thay đổi vị trí của hình trong danh sách. - Hs nhận xét sự thay đổi của hình khi chọn vài kiểu thay đổi vị trí. HS thực hành. - GV cho các bạn quan sát một vài bạn có kết quả làm bài tốt. - GV nhận xét chung kết quả thực hành của cả lớp. 3. Củng cố và dặn dò: - Tóm tắt nội dung bài học - Ghi nhớ thao tác thực hiện. Chuẩn bị bài mới. - HS lắng nghe, thực hành. - HS lắng nghe. - HS lắng nghe - Vừa nghe giảng vừa thực hành trên máy. - Vừa nghe giảng vừa thực hành trên máy. - Hs lắng nghe. - HS nhận xét. - Quan sát giáo viên làm mẫu. - Vừa nghe giảng vừa thực hành trên máy. - HS nhận xét. - Lắng nghe. - Lắng nghe. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ BÀI 7: CHÈN HÌNH, TRANH ẢNH VÀO VĂN BẢN (tiết 2) I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Chọn hình, tranh ảnh từ máy tính và chèn vào văn bản. 2. Kĩ năng: Thay đổi vị trí của hình, tranh ảnh trong văn bản. HS nắm được cách sử dụng các nút lệnh và các thao tác chèn hình, tranh ảnh vào bài. 3. Thái độ: HS hứng thú thực hành, ý thức tốt trong khi thực hành. II. CHUẨN BỊ: - Giáo viên: Chuẩn bị đầy đủ giáo án và đồ dùng dạy học, hệ thống máy tính. - Học sinh: Máy tính, tập, bút. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1. Bài cũ : - Em hãy thực hiện thao chèn hình ảnh vào văn bản. - Nhận xét. 2. Các hoạt động: a. Hoạt động 1: - Thao tác chèn tranh, ảnh tTương tự như cách chèn hình. - GV hướng dẫn học sinh thao tác chèn tranh ảnh vào văn bản theo hướng dẫn: + Bước 1: Trong thẻ Insert, chọn Picture. + Bước 2: Trong của sổ Insert Picture, nháy chuột lên ảnh bạn muốn chèn vào văn bản. + Bước 3: Chọn Insert để chèn ảnh. - Gv hướng dẫn HS thực hành chèn các tranh ảnh có sẵn vào văn bản. - GV nhận xét chung và bổ sung thêm cho HS. b. Hoạt động 2: - GV hướng dẫn học sinh thực hiện hoạt động thực hành trang 83 SGK. + Gõ nội dung Chuyện Rùa và Thỏ vào trang soạn thảo. + Trình bày nội dung hợp lí. + Chèn tranh ảnh minh họa vào văn bản. - GV cho các bạn quan sát một vài bạn có kết quả làm bài tốt. - GV nhận xét chung kết quả thực hành của cả lớp. c. Hoạt động 3: - GV hướng dẫn học sinh thực hiện hoạt động ứng dụng mở rộng trang 83 SGK. + Soạn thảo một đoạn văn bản về chủ đề Giới thiệu các thành viên trong gia đình vào trang soạn thảo. + Trình bày nội dung hợp lí. + Chèn tranh ảnh minh họa vào văn bản. - GV cho các bạn quan sát một vài bạn có kết quả làm bài tốt. - GV nhận xét chung kết quả thực hành của cả lớp. 3. Củng cố và dặn dò: - Tóm tắt nội dung bài học - Ghi nhớ thao tác thực hiện. Chuẩn bị bài mới. - HS lắng nghe, thực hành. - HS lắng nghe - Vừa nghe giảng vừa thực hành trên máy. - Quan sát giáo viên làm mẫu. - Vừa nghe giảng vừa thực hành trên máy. - Quan sát giáo viên làm mẫu. - Vừa nghe giảng vừa thực hành trên máy. - Quan sát giáo viên làm mẫu. - Vừa nghe giảng vừa thực hành trên máy. - Lắng nghe. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& TIN HỌC LỚP 4 BÀI 3: TẠO HIỆU ỨNG CHO HÌNH ẢNH TRONG TRANG TRÌNH CHIẾU (tiết 1) I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Tạo được hiệu ứng cho hình ảnh trong trang trình chiếu 2. Kĩ năng: Học sinh có thể tạo được hiệu ứng cho hình ảnh theo phương thẳng hoặc xiên trong trang trình chiếu. Biết được chức năng của các công cụ trong thẻ Animation. 3. Thái độ: HS hứng thú thực hành, ý thức tốt trong khi thực hành. II. CHUẨN BỊ: - Giáo viên: Giáo án, phòng máy. - Học sinh: Máy tính, tập, bút. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1. Bài cũ: - Em hãy tạo hiệu ứng cho một đoạn văn bản trong power point. - Nhận xét. 2. Các hoạt động: a. Hoạt động 1: - GV hướng dẫn HS mở bài trình chiếu có tên “ Phương tiện giao thông” đã tạo. - GV hướng dẫn học sinh tạo thêm trang cho bài trình chiếu:” phương tiện giao thông”. Chèn thêm một vài hình ảnh vào trang mới tạo. - Gv cho hs quan sát bài của một vài bạn làm tốt. - GV nhận xét. b. Hoạt động 2: - GV hướng dẫn học sinh các bước thực hiện hiệu ứng chuyển động cơ bản: - Bước 1: Chọn hình ảnh tạo chuyển động. - Bước 2: Chọn thẻ Animations. Chọn Add Animation. - Bước 3: Chọn More Motion Paths rồi chọn hiệu ứng thích hợp. - Bước 4: Quan sát hình ảnh chuyển động theo hướng đã chọn hiển thị trên trang trình chiếu. - HS thực hành vào bài trình chiếu:” phương tiện giao thông”. - GV nhận xét. 4. Củng cố - Dặn dò: - Tóm tắt lại nội dung chính. - Nhận xét tiết học. Chuẩn bị bài mới. - HS lắng nghe. - HS thực hành. - HS thực hành - HS làm theo hướng dẫn của GV - HS thực hành - HS làm theo hướng dẫn của GV - HS thực hành - HS làm theo hướng dẫn của GV - Lắng nghe. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ BÀI 3: TẠO HIỆU ỨNG CHO HÌNH ẢNH TRONG TRANG TRÌNH CHIẾU (tiết 2) I I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Tạo được hiệu ứng cho hình ảnh trong trang trình chiếu 2. Kĩ năng: Học sinh có thể tạo được hiệu ứng cho hình ảnh theo phương thẳng hoặc xiên trong trang trình chiếu. Biết được chức năng của các công cụ trong thẻ Animation. 3. Thái độ: HS hứng thú thực hành, ý thức tốt trong khi thực hành. II. CHUẨN BỊ: - Giáo viên: Giáo án, phòng máy. - Học sinh: Máy tính, tập, bút. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1. Bài cũ: - Em hãy tạo hiệu ứng cho một hình ảnh trong power point. - Nhận xét. 2. Các hoạt động: a. Hoạt động 1: - GV hướng dẫn HS làm hoạt động thực hành 1 trang 88 SGK. Tạo bài trình chiếu có chủ đề “Thể thao”. Nội dung bài trình chiếu gồm 3 trang: Trang 1: Tiêu đề bài trình chiếu. Trang 2: Giới thiệu tên môn thể thao, nội dung các môn thể thao, chèn hình. Trang 3: Tập hợp hình ảnh minh họa cho các môn thể thao. + Nội dung: tên môn thể thao, nội dung giới thiệu. + Thay đổi màu nền, kiểu chữ, phong chữ. + Chèn hình ảnh các môn thể thao vào bài trình chiếu. + Tạo hiệu ứng cho nội dung và hình ảnh cho bài trình chiếu. + Lưu bài trình chiếu. - Gv cho hs quan sát bài của một vài bạn làm tốt. - GV nhận xét. b. Hoạt động 2: - HS trao đổi với bạn cách chèn thêm ảnh từ Clip Art và trang trình chiếu, tạo hiệu ứng cho hình ảnh đó. - Gv cho hs quan sát bài của một vài bạn làm tốt. - GV nhận xét. * Chú ý: Muốn chèn hình ảnh có sẵn từ Clip Art và trang trình chiếu, em thực hiện tương tự như cách chèn hình ảnh từ Clip Art và trang soạn thảo văn bản trong phần mềm Word. 4. Củng cố - Dặn dò: - Tóm tắt lại nội dung chính. - Nhận xét tiết học. Chuẩn bị bài mới. - HS lắng nghe. - HS thực hành. - HS thực hành - HS làm theo hướng dẫn của GV - HS thực hành - HS làm theo hướng dẫn của GV - Lắng nghe. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& TIN HỌC LỚP 5 BÀI 5: LUYỆN TẬP VỀ THỦ TỤC (TIẾT 1) I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Luyện tập các kiến thức đã học về viết, lưu lại và sử dụng tủ tục trong logo. Rèn luyện thói quen sử dụng thủ tục trong viết chương trình logo. 2. Kĩ năng: Viết được các thủ tục và lưu lại trong logo. Vận dụng thủ tục để vẽ các hình hình học theo mẫu. 3. Thái độ: HS hứng thú thực hành, ý thức tốt trong khi thực hành. II. CHUẨN BỊ: - Giáo viên: Giáo án, phòng máy. - Học sinh: Máy tính, tập, bút. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1. Ổn định lớp: - Kiểm tra sỉ số. - Ổn định. 2. Các hoạt động: a. Hoạt động 1: - GV hướng dẫn học sinh làm hoạt động 1 trang 101 SGK. Rùa vẽ hình bên vào máy tính rồi kiểm tra kết quả trên máy tính. REPEAT 6[ FD 100 RT 360/6] - HS, GV nhận xét, giải thích. b. Hoạt động 2: - GV hướng dẫn học sinh làm hoạt động 2 trang 101 SGK. Thêm thủ tục lucgiac vào câu lệnh để vẽ hình dưới đây. Kiểm tra kết quả trên máy tính. TO LUCGIAC REPEAT 6[REPEAT 120[ FD 5 BK 5 RT 3] FD 100 RT 360/6] END - HS quan sát và làm theo hướng dẫn. - Nhận xét. c. Hoạt động 3: - GV hướng dẫn học sinh làm hoạt động 3 trang 101 SGK. a. Viết dòng lệnh vẽ hình bông tuyết. REPEAT 8[FD 20 BK 20 RT 45] b. Viết thủ tục bongtuyet để vẽ hình bông tuyết. TO BONGUYET REPEAT 8[FD 20 BK 20 RT 45] END c. Sử dụng thủ tục lucgiac, bongtuyet vẽ các hình sau. 1.TO HINH1 REPEAT 6[BONGTUYET FD 100 RT 360/6] END 2. TO HINH2 REPEAT 6[FD 100 REPEAT 120[ FD 5 BK 5 RT 3] BK 100 RT 60] End - HS quan sát và làm theo hướng dẫn. - Nhận xét. 3. Củng cố và dặn dò: - Thực hành lại cho học sinh quan sát và chỉ ra các lỗi mà các em hay vấp phải. - Về nhà xem lại các kiến thức đã học và chuẩn bị bài mới. - Lắng nghe. - Lắng nghe. - HS thực hành - HS làm theo hướng dẫn của GV - HS thực hành - HS làm theo hướng dẫn của GV - HS thực hành - HS làm theo hướng dẫn của GV - HS thực hành - HS làm theo hướng dẫn của GV - Lắng nghe +++++++++++++ BÀI 5: LUYỆN TẬP VỀ THỦ TỤC (TIẾT 2) I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Luyện tập các kiến thức đã học về viết, lưu lại và sử dụng tủ tục trong logo. Rèn luyện thói quen sử dụng thủ tục trong viết chương trình logo. 2. Kĩ năng: Viết được các thủ tục và lưu lại trong logo. Vận dụng thủ tục để vẽ các hình hình học theo mẫu. 3. Thái độ: HS hứng thú thực hành, ý thức tốt trong khi thực hành. II. CHUẨN BỊ: - Giáo viên: Giáo án, phòng máy. - Học sinh: Máy tính, tập, bút. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1. Ổn định lớp: - Kiểm tra sỉ số. - Ổn định. 2. Các hoạt động: a. Hoạt động 1: - GV hướng dẫn học sinh làm hoạt động 4 trang 101 SGK. - Viết thủ tục duongtron để vẽ đường tròn. TO DUONGTRON REPEAT 60 [FD 5 RT 6] END - Dùng thủ tục duongtron vẽ hình bên: TO BONGHOA REPEAT 4[DUONGTRON RT 90] END - HS, GV nhận xét, giải thích. b. Hoạt động 2: - GV hướng dẫn học sinh làm hoạt động ứng dụng mở rộng trang 102 SGK. TO HINH1 REPEAT 4 [FD 100 LT 90] FD 70 RT 60 FD 70 REPEAT 5[REPEAT 4[ LT 90 FD 100] BK 20 RT 60 FD 70] END TO HINH2 REPEAT 4[ HINHVUONG RT 90] END TO HINH3 REPEAT 6[ FD 100 REPEAT 4[ RT 90 FD 50] BK 100 RT 60]END - HS quan sát và làm theo hướng dẫn. - Nhận xét. 3. Củng cố và dặn dò: - Thực hành lại cho học sinh quan sát và chỉ ra các lỗi mà các em hay vấp phải. - Về nhà xem lại các kiến thức đã học và chuẩn bị bài mới. - Lắng nghe. - Lắng nghe. - HS thực hành - HS làm theo hướng dẫn của GV - HS thực hành - HS làm theo hướng dẫn của GV - HS thực hành - HS làm theo hướng dẫn của GV - HS thực hành - HS làm theo hướng dẫn của GV - Lắng nghe Năm Căn, ngày tháng. năm 2018 KÍ DUYỆT

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTuan 25 SHD lop 345 nam 20172018_12307401.doc
Tài liệu liên quan