Giáo án Tin học khối 3 - Tuần 10

I. MỤC TIÊU:

- HS biết cách đặt đúng các ngón tay trên bàn phím.

- HS ngồi và nhìn đúng tư thế.

- HS biết được quy tắc gõ các phím ở hàng trên.

- Sử dụng phần mềm soạn thảo Word và phần mềm Mario để luyện tập gõ phím.

II. CHUẨN BỊ:

 1. Giáo viên: giáo án, sách giáo khoa, máy tính.

2. Học sinh: Sách giáo khoa, vở ghi.

 

doc4 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 11/03/2019 | Lượt xem: 52 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học khối 3 - Tuần 10, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 10 Ngày soạn: 24/10/2010 Tiết 19 Ngày dạy: Chương 3: em tập gõ bàn phím Bài 1: TậP Gõ CáC PHíM ở HàNG CƠ Sở I. Mục tiêu: - HS biết cách đặt đúng các ngón tay trên bàn phím. - HS ngồi và nhìn đúng tư thế. - HS biết được quy tắc gõ các phím trên hàng cơ sở. - Sử dụng phần mềm soạn thảo Word và phần mềm Mario để luyện tập gõ phím. II. CHUẩN Bị: 1. Giáo viên: giáo án, sách giáo khoa, máy tính. 2. Học sinh: Sách giáo khoa, vở ghi. III. TIếN TRìNH TIếT DạY: ổn định tổ chức lớp: Lớp 3A:.. Lớp 3B:.. Lớp 3C:.. Lớp 3D:.. Kiểm tra bài cũ: 1 HS nêu cách đặt tay trên bàn phím? 1 HS nêu cách gõ các phím ở hàng cơ sở? 3. Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 3. Tập gõ với phần mềm Mario: Mario là phần mềm giúp các em học cách gõ bàn phím. - GV yêu cầu HS khởi động phần mềm Mario. a, Chọn bài: GV hướng dẫn HS cách chọn bài: - Nháy chuột tại mục Lessons. - Nháy chuột tại mục Home Row Only để chọn bài tập gõ các phím thuộc hàng cơ sở. - Nháy chuột lên khung tranh số 1 (hình ông mặt trời) để bắt đầu bài học đầu tiên. b, Tập gõ: - HS lần lượt gõ các phím xuất hiện trên đường đi của Mario. - Chú ý: Em hãy gõ theo ngón tay được tô màu ở phía dưới màn hình. c, Kết quả: Sau khi gõ hết thời gian quy định, thường là hai phút, trên màn hình sẽ xuất hiện kết quả như hình 49 - SGK trang 43. Trong đó: Keys Typed: số phím đã gõ. Errors: số phím gõ sai. d, Tiếp tục hoặc kết thúc: - Nháy chuột lên ô Next để luyện tập tiếp. - Nháy chuột lên ô Menu để quay về màn hình chính. - Nhấn phím ESC nếu muốn kết thúc bài tập gõ giữa chừng. Chú ý: Mỗi khi em hoàn thành tốt một bài, Mario sẽ thưởng cho em một loạt pháo hoa và tự động chuyển sang bài học tiếp theo. e, Thoát khỏi Mario: Để thoát khỏi phần mềm Mario sau khi kết thúc bài tập gõ, em thực hiên các bước sau: - Nháy chuột tại ô Menu để quay về màn hình chính. - Nháy chuột tại mục File. - Nháy chuột vào mục Quit. 3. Tập gõ với phần mềm Mario: - HS nháy đúp lên biểu tượng của phần mềm Mario để khởi động phần mềm. a, Chọn bài: HS chú ý lắng nghe. b, Tập gõ: HS lần lượt gõ các phím xuất hiện trên đường đi của Mario. c, Kết quả: HS chú ý lắng nghe. d, Tiếp tục hoặc kết thúc: HS chú ý lắng nghe. e, Thoát khỏi Mario: HS thực hiện thoát khỏi phần mềm Mario. IV. củng cố: 1 HS nêu cách chọn bài tập gõ các phím thuộc hàng cơ sở? 1 HS nêu cách tiếp tục hoặc kết thúc bài tập gõ? V. Hướng dẫn về nhà: HS học bài và thực hành gõ các phím thuộc hàng cơ sở. Tuần 10 Ngày soạn: 24/10/2010 Tiết 20 Ngày dạy: Bài 2: TậP Gõ CáC PHíM ở HàNG trên I. Mục tiêu: - HS biết cách đặt đúng các ngón tay trên bàn phím. - HS ngồi và nhìn đúng tư thế. - HS biết được quy tắc gõ các phím ở hàng trên. - Sử dụng phần mềm soạn thảo Word và phần mềm Mario để luyện tập gõ phím. II. CHUẩN Bị: 1. Giáo viên: giáo án, sách giáo khoa, máy tính. Học sinh: Sách giáo khoa, vở ghi. III. TIếN TRìNH TIếT DạY: ổn định tổ chức lớp: Lớp 3A:.. Lớp 3B:.. Lớp 3C:.. Lớp 3D:.. Kiểm tra bài cũ: 1 HS nêu cách đặt tay trên bàn phím? 1 HS nêu cách gõ các phím ở hàng cơ sở? 3. Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Cách gõ: - Cách đặt tay trên bàn phím: Các ngón tay vẫn đặt lên các phím xuất phát ở hàng cơ sở. - Cách gõ: Các ngón tay sẽ vươn ra để gõ các phím hàng trên như mô tả hình 51. Chú ý: Sau khi gõ xong một phím, phải đưa ngón tay về phím xuất phát tương ứng ở hàng cơ sở. Thực hành: - Yêu cầu HS khởi động phần mềm soạn thảo Word để tập gõ các phím đã học. HS gõ phím cách sau khi gõ một số phím. 1. Cách gõ: HS chú ý lắng nghe. HS chú ý lắng nghe. HS khởi động phần mềm Word và thực hành gõ các phím đã học. IV. củng cố: GV yêu cầu HS nêu lại cách gõ các phím ở hàng trên. V. hướng dẫn về nhà: HS về nhà học bài và tập gõ các phím ở hàng cơ sở và hàng trên.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doctuan 10 - lop 3.doc