Giáo án Tin học khối 9 - Trường THCS Nguyễn Huệ - Tiết 10 - Bài thực hành 2: Tìm kiếm thông tin trên internet

GV: kiểm tra điện, bật nguồn.

HS: Ôn định chỗ ngồi. Khởi động máy tính- kiểm tra tình trạng máy báo cáo với giáo viên.

GV: tiếp nhận báo cáo- phổ biến nội dung thực hành.

Hoạt động 2: Tìm kiếm thông tin trên web về lịch sử dựng nước.

GV: y/c hs thực hiện các cách sau đây:

-Quan sát và so sánh số lượng các trang web tìm được với các lần tìm kiếm.

- Nhận xét kết quả tìm kiếm.

HS: thực hành theo cặp, trả lời

GV: Kết quả tìm kiếm ở các thời điểm khác nhau có thể khác nhau vì thông tin trên internet thường xuyên được cập nhật.

 

doc3 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 09/03/2019 | Lượt xem: 46 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học khối 9 - Trường THCS Nguyễn Huệ - Tiết 10 - Bài thực hành 2: Tìm kiếm thông tin trên internet, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết PPCT Tuần dạy 10 5 Ngày soạn: Ngày dạy: Lớp dạy: 24/9/2018 26/9/2018 9A3,9A4 Bài thực hành 2: TÌM KIẾM THÔNG TIN TRÊN INTERNET 1. MỤC TIÊU 1.1. Kiến thức: - Biết tìm kiếm thông tin trên web - Biết cách sư dụng từ khoá để tìm kiếm thông tin. 1.2. Kỹ năng: - Biết tìm kiếm thông tin trên web về ứng dụng của tin học - Biết tìm kiếm thông tin trên web về lịch sử dựng nước 1.3. Thái độ: Giáo dục thái độ học tập nghiêm túc. 2. CHUẨN BỊ 2.1. Giáo viên: - Phòng máy tính được kết nối mạng đầy đủ. 22. Học sinh: Học bài cũ, xem trước bài mới 3. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 3.1. Ổn định tổ chức: 3.2. Kiểm tra bài cũ: không. 3.3. Tiến trình dạy học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG Hoạt động 1: Kiểm tra máy hướng dẫn học sinh thực hành. GV: kiểm tra điện, bật nguồn. HS: Ôn định chỗ ngồi. Khởi động máy tính- kiểm tra tình trạng máy báo cáo với giáo viên. GV: tiếp nhận báo cáo- phổ biến nội dung thực hành. Hoạt động 2: Tìm kiếm thông tin trên web về lịch sử dựng nước. GV: y/c hs thực hiện các cách sau đây: -Quan sát và so sánh số lượng các trang web tìm được với các lần tìm kiếm. - Nhận xét kết quả tìm kiếm. HS: thực hành theo cặp, trả lời GV: Kết quả tìm kiếm ở các thời điểm khác nhau có thể khác nhau vì thông tin trên internet thường xuyên được cập nhật. Bài 3:Tìm kiếm thông tin trên web về lịch sử dựng nước. 1. Tìm kiếm với từ khóa Lịch sư dựng nước. 2. Tìm kiếm với từ khóa “Lịch sử dựng nước”. 3. Tìm kiếm với từ khóa “Lịch sử dựng nước” “Vua Hùng”. 4. Tìm kiếm với từ khóa “Lịch sử dựng nước” “Vua Hùng” “Văn lang”. 5. Duyệt qua các kết quả tìm được. Nghiên cứu 1 vài thông tin đề tài lịch sử dựng nước của dân tộc ta rồi lưu vào máy tính. Hoạt động 3:Tìm kiếm thông tin trên web về ứng dụng của tin học GV: Em hãy sử dụng máy tìm kiếm google để tìm thông tin trên web về ứng dụng của tin học trong những lĩnh vực khác nhau của đời sống. Lưu thông tin tra cứu được vào tệp của word. HS: thực hành theo yêu cầu GV: theo dõi, đôn đốc Bài 4:Tìm kiếm thông tin trên web về ứng dụng của tin học. Dùng từ khóa: tin hoc, ứng dụng, “ứng dụng của tin học”... Thêm vào từ: “Nhà trường”, “dạy và học”, “văn phòng”... Hoạt động 4: Tìm kiếm hình ảnh GV: Để tìm kiếm hình ảnh bằng máy tìm kiếm google, sau khi truy cập trang web www.google.com.vn -?. Hãy sử dụng google để tìm kiếm các hình ảnh về lịch sử phát triển máy tính, các loài hoa đẹp, di tích lịch sử hà nội.... lưu lại. HS: thực hành trên máy GV: theo dõi, nhắc nhở hs tích cực thực hành. kiểm tra kết quả làm của từng nhóm. Bài 4: Tìm kiếm hình ảnh. Chọn mục hình ảnh sau khi sử dụng máy tìm kiếm. Gõ từ khóa vào ô tìm kiếm tìm hình ảnh liên quan. 4. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP 4.1. Tổng kết: GV nhận xét các nhóm học tập qua tiết thực hành. Cho điểm một số nhóm học tốt 4.2. Hướng dẫn tự học: - Đối với bài học ở tiết học này: Thực hành lại các nội dung của bài thực hành. - Đối với bài học ở tiết học tiếp theo: Xem trước bài 4 trước khi lên lớp. 5. PHỤ LỤC

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc10.doc
Tài liệu liên quan