Giáo án môn Công nghệ 8 - Bài 40: Thực hành: Đèn ống huỳnh quang

Hoạt động 1: Giới thiệu nội dung và mục tiêu của bài thực hành

- Kiểm tra việc chuẩn bị ở nhà của hs đã dặn ở bài học trước

- Chia nhóm hs thực hành. Yêu cầu các nhóm nhắc lại nội qui an toàn

- HD cho hs tiến hành theo nội dung và trình tự thực hành

* Hoạt động 2: Tìm hiểu đèn ống huỳnh quang

- Yêu cầu hs đọc và giải thích ý nghĩa số liệu kĩ thuật ghi trên ống huỳnh quang và ghi vào mục báo cáo thực hành

- HD cho hs quan sát, tìm hiểu cấu tạo và trả lời các câu hỏi. Ghi vào mục báo cáo thực hành

- Chỉnh lí, nhận xét cho hs khi trả lời sai

 

doc2 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 04/03/2019 | Lượt xem: 24 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Công nghệ 8 - Bài 40: Thực hành: Đèn ống huỳnh quang, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 22 Ngày soạn: Tiết PPCT: 41 Ngày dạy: Bài 40: THỰC HÀNH: ĐÈN ỐNG HUỲNH QUANG I. Mục tiêu: 1/ Kiến thức: - Biết được cấu tạo của đèn ống huỳnh quang, chấn lưu và tắc te - Hiểu được nguyên lí làm việc và cách sử dụng đèn ống huỳnh quang 2/ Kĩ năng: Sử dụng tốt các thiết bị, dụng cụ thực hành, 3/ Thái độ: Có ý thức thực hiện tốt các qui định an toàn về điện II. Chuẩn bị: - Đèn ống huỳnh quang, chấn lưu, tắc te - Hình vẽ sơ đồ mạch điện đèn ống huỳnh quang, mẫu báo cáo III. Hoạt động dạy-học: 1/ Ổn định lớp: (1’) 2/ Kiểm tra bài cũ: (5’) - Nêu cấu tạo, nguyên lí làm việc của đèn ống huỳnh quang? - Nêu các đặc điểm của đèn ống huỳnh quang? Tại sao thường sử dụng đèn ống huỳnh quang để thấp sáng? 3/ Giảng bài mới: ( 34’) TG HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG HỌC SINH NỘI DUNG 4’ 7’ 10’ 10’ 3’ * Hoạt động 1: Giới thiệu nội dung và mục tiêu của bài thực hành - Kiểm tra việc chuẩn bị ở nhà của hs đã dặn ở bài học trước - Chia nhóm hs thực hành. Yêu cầu các nhóm nhắc lại nội qui an toàn - HD cho hs tiến hành theo nội dung và trình tự thực hành * Hoạt động 2: Tìm hiểu đèn ống huỳnh quang - Yêu cầu hs đọc và giải thích ý nghĩa số liệu kĩ thuật ghi trên ống huỳnh quang và ghi vào mục báo cáo thực hành - HD cho hs quan sát, tìm hiểu cấu tạo và trả lời các câu hỏi. Ghi vào mục báo cáo thực hành - Chỉnh lí, nhận xét cho hs khi trả lời sai * Hoạt động 3: Quan sát tìm hiểu sơ đồ mạch điện của bộ đèn ống huỳnh quang -Cho hs quan sát mạch điện mắc sẳn và hỏi: + Cách nối các phần tử trong mạch điện như thế nào? -Sau đó chốt lại cho hs nắm chấn lưu mắc nối tiếp với đèn,tắc te mắc song song với đèn, hai đầu dây bộ đèn nối với nguồn điện * Hoạt động 4: Quan sát sự mồi phóng điện và phát sáng -GV đóng điện và HD cho hs quan sát các hiện tượng: phóng điện trong tắc te, quan sát thấy sáng đỏ trong tắc te ngừng phóng điện, quna sát thấy đèn sáng bình thường -Yêu cầu hs ghi các điều quan sát được và nhận xét vào mục báo cáo thực hành * Hoạt động 5: Tổng kết và đánh giá bài thực hành - Nhận xét về sự chuẩn bị, tinh thần, thái độ và đánh giá kết quả thực hành - Hướng dẫn cho hs đánh giá kết quả thực hành dựa theo mục tiêu bài học -Thu báo cáo thực hành - Kiểm tra công việc chuẩn bị - Chia nhóm và nhắc lại nội qui thực hành -Nhận thông tin - Quan sát và giải thích các số liệu - Tìm hiểu cấu tạo và trả lời câu hỏi - Nhận xét - Quan sát -Chấn lưu mắc nối tiếp, tắc te mắc song song -Nhận thông tin -Quan sát GV thực hiện -Ghi kế quả vào mẫu báo cáo -Nghe nhận xét -Đánh giá bài thực hành theo Hd -Nộp báo cáo thực hành I. Chuẩn bị: - Băng dính, dây điện hai lõi, kìm, tua vít, bộ đèn ống huỳnh quang II. Nội dung và trình tự thực hành: 1/ Đọc và giải thích ý nghĩa của các số liệu kĩ thuật ghi trên đèn ống huỳnh quang 2/ Quan sát tìm hiểu cấu tạo và chức năng các bộ phận đèn ống huỳnh quang 3/ Quan sát, tìm hiểu sơ đồ mạch điện của bộ đèn ống huỳnh quang. Cách nối các phần tử trong sơ đồ 4/ Quan sát sự mồi phóng điện và đèn phát sáng III. Báo cáo thực hành: 4/ Cũng cố: (4’) - Cấu tạo của đèn huỳnh quang và số liệu kĩ thuật? - Nguyên lí làm việc của đèn ống huỳnh quang? 5/ Dặn dò: (1’) Vệ sinh nơi thực hành, nộp báo cáo thực hành. * Rút kinh nghiệm:

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docbai 40.doc