Giáo án Tin học khối lớp 9 - Bài 7: Thực hành trình bày thông tin bằng hình ảnh

Gv giao nhiệm vụ cho HS:

-Đọc thông tin về nhiệm vụ ở phần C trong SHD.

-TH làm BT trên máy tính.

* Gv quan sát Hs làm việc; kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc và trợ giúp, hướng dẫn Hs nếu cần.

* Gv tổ chức cho Hs được phát biểu, trình bày KQ trước lớp.

* Gv chốt kết quả đúng để Hs hoàn thiện sản phẩm của mình.

 

docx3 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 11/03/2019 | Lượt xem: 53 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học khối lớp 9 - Bài 7: Thực hành trình bày thông tin bằng hình ảnh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHẦN 3 PHẦN MỀM TRÌNH CHIẾU VÀ KĨ NĂNG TRÌNH BÀY Tuần 17 Tiết 33, 34 Ngày chuẩn bị: 6/12/2018 Bài 7. THỰC HÀNH TRÌNH BÀY THÔNG TIN BẰNG HÌNH ẢNH (02 tiết) I/ MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: Kiến thức: Như tài liệu HD học Tin học lớp 9, trang 64. Kĩ năng: Như tài liệu HD học Tin học lớp 9, trang 64. Thái độ, phẩm chất: Nghiêm túc, tự giác và tích cực trong học tập .. Yêu thích môn học; nhân ái, khoan dung; tự lập, tự tin, tự chủ. Năng lực cần hình thành: NL tự học, NL hợp tác, NL giao tiếp, NL thẩm mỹ, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL công nghệ thông tin truyền thông (ICT): Năng lực sử dụng máy tính, phần mềm trình chiếu; II/ CHUẨN BỊ: Giáo viên: Lập kế hoạch bài dạy chu đáo, đọc kỹ tài liệu hướng dẫn học (TLHDH) trước khi lên lớp; đồ dùng và phương tiện dạy học đầy đủ: phòng máy tính với các máy tính hoạt động tốt và được kết nối mạng, máy chiếu Học sinh: - Chuẩn bị trước bài học, đồ dùng, phương tiện học tập đầy đủ. III/ THỰC HIỆN TIẾT DẠY: Tiết Dự kiến các mục nội dung dạy trong SHDH Lớp - Ngày dạy 9C 9D 9Đ 33 Từ A àC) 34 Tiếp tục làm phần C. IV/ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP: HĐ của HS HĐ của GV Nội dung cần đạt TIẾT THỨ NHẤT A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (10 ph) *PPDH: Hỏi đáp, giải quyết vấn đề, luyện tập - TH. *KTDH: Đặt câu hỏi, giao nhiệm vụ, động não *Định hướng phát triển năng lực: NL hợp tác, NL giao tiếp, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL sử dụng máy tính, phần mềm trình chiếu; ... + Hs tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ được giao. -Các Hs trả lời câu hỏi. + Một vài hs báo cáo KQ làm được trước lớp. * Gv giao nhiệm vụ cho HS thực hiện trả lời các câu hỏi sau: (?) Nêu các bước sao chép và di chuyển nội dung trên trang chiếu và thực hành ngay trên máy tính? * Gv quan sát Hs làm việc; kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc và trợ giúp, hướng dẫn Hs nếu cần. * Gv tổ chức cho Hs được phát biểu, trình bày KQ trước lớp. * Gv chốt kết quả đúng. KQ: *Các bước sao chép và di chuyển nội dung trên trang chiếu -B1: Chọn đối tượng cần sao chép / di chuyển. -B2: Chọn nút copy/cut trong bảng chọn home. -B3: Đưa con trỏ đến nơi cần sao chép/di chuyển. -B4: Chọn nút paste trong bảng chọn home. C- HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP (35 ph) *PPDH: Hợp tác nhóm nhỏ. Giải quyết vấn đề, luyện tập – thực hành *KTDH: Giao nhiệm vụ, hợp tác. *Định hướng phát triển năng lực: NL hợp tác, NL giao tiếp, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL sử dụng máy tính, phần mềm trình chiếu; ... + Hs tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ được giao. -Các Hs đọc kĩ nội dung nhiệm vụ ở phần C trong SHD và TH, làm BT trên máy tính. + Một vài nhóm hs báo cáo KQ làm được trước lớp. * Gv giao nhiệm vụ cho HS: -Đọc thông tin về nhiệm vụ ở phần C trong SHD. -TH làm BT trên máy tính. * Gv quan sát Hs làm việc; kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc và trợ giúp, hướng dẫn Hs nếu cần. * Gv tổ chức cho Hs được phát biểu, trình bày KQ trước lớp. * Gv chốt kết quả đúng để Hs hoàn thiện sản phẩm của mình. KQ: (Hs tự làm) *HD VỀ NHÀ: -Xem lại và thực hành trên máy tính. TIẾT THỨ HAI A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (10 ph) *PPDH: Hợp tác nhóm nhỏ. Giải quyết vấn đề, luyện tập – thực hành *KTDH: Giao nhiệm vụ, hợp tác. *Định hướng phát triển năng lực: NL hợp tác, NL giao tiếp, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL sử dụng máy tính, phần mềm trình chiếu, công cụ tìm kiếm; ... + Hs tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ được giao. -Các Hs trao đổi với các bạn trong nhóm thống nhất chủ đề tìm kiếm và thực hành trên máy tính. + Một vài nhóm hs báo cáo KQ làm được trước lớp. * Gv giao nhiệm vụ cho HS: -Thực hiện tìm kiếm thông tin trên internet về một chủ đề nào đó mà em thích sau đó copy về máy tính dưới dạng file Words. * Gv quan sát Hs làm việc; kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc và trợ giúp, hướng dẫn Hs nếu cần. * Gv tổ chức cho Hs được phát biểu, trình bày KQ trước lớp. * Gv chốt kết quả đúng để Hs hoàn thiện sản phẩm của mình. KQ: (HS tự làm) C- HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP (35 ph) *PPDH: Hợp tác nhóm nhỏ. Giải quyết vấn đề, luyện tập – thực hành *KTDH: Giao nhiệm vụ, hợp tác. *Định hướng phát triển năng lực: NL hợp tác, NL giao tiếp, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL sử dụng máy tính, phần mềm trình chiếu; ... + Hs tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ được giao. -Các Hs TH, làm BT trên máy tính. + Một vài nhóm hs báo cáo KQ làm được trước lớp. * Gv giao nhiệm vụ cho HS: -TH làm BT trên máy tính: copy có chọn lọc các thông tin tìm kiếm được ở trên (phần khởi động) sang PowerPoint và trình bày dưới dạng một bài trình chiếu có khoảng từ 5 đến 7 trang chiếu với nội dung thông tin cô đọng, sinh động, hấp đẫn. * Gv quan sát Hs làm việc; kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc và trợ giúp, hướng dẫn Hs nếu cần. * Gv tổ chức cho Hs được phát biểu, trình bày KQ trước lớp. * Gv chốt kết quả đúng để Hs hoàn thiện sản phẩm của mình. KQ: (Hs tự làm) *HD VỀ NHÀ: -Xem lại và thực hành trên máy tính. -Đọc trước bài 8. Lạc Đạo, ngày . tháng năm 2018

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxKHDH Tin hoc 9 TUAN 17_12495748.docx