Giáo án Tin học lớp 12 - Chủ đề 4: Hệ cơ sở dữ liệu quan hệ

3.2. Hình thành kiến thức

3.2.1. Bài 1. Bài 2.

(1) Mục tiêu: Giúp học sinh biết được về khóa, lý do lựa chọn, liên kết.

(2) Phương pháp/kĩ thuật dạy học: Đàm thoại, phát hiện.

(3) Hình thức tổ chức hoạt động: Làm việc cá nhân, thảo luận nhóm.

(4) Phương tiện dạy học: SGK, Projector, máy tính.

(5) Kết quả: Học sinh biết được về khóa, lý do lựa chọn, liên kết.

Nội dung hoạt động

 

doc5 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 20/03/2019 | Lượt xem: 69 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học lớp 12 - Chủ đề 4: Hệ cơ sở dữ liệu quan hệ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 4 Ngày soạn: 07/01/2018 Tiết 42 Ngày dạy: 21 - 27/01/2018 CHỦ ĐỀ 4. HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ Bài tập và thực hành 10: HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ I. MỤC TIÊU 1. Về kiến thức Biết cách chọn khóa cho các bảng dữ liệu trong một bài toán quan hệ. Biết cách xác lập liên kết giữa các bảng. 2. Về kĩ năng Chọn được khóa cho các bảng dữ liệu trong một bài toán quan hệ. Xác lập được liên kết giữa các bảng thông qua khóa. 3. Về thái độ Có thái độ nghiêm túc trong học tập. Học sinh ngày càng say mê với cơ sở dữ liệu quan hệ, đặc biệt là sau khi đã biết tất cả các thao tác về cơ sở dữ liệu. 4. Năng lực hướng tới Xác định được khóa cho bảng và tạo được liên kết giữa các bảng trong CSDL quan hệ phức tạp. II. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP 1. Ổn định lớp 2. Kiểm tra bài cũ: Có 3. Tiến trình bài học 3.1. Hoạt động khởi động (kiểm tra bài cũ). (1) Mục tiêu: Giúp học sinh nhớ được về khái niệm khóa và liên kết giữa các bảng. (2) Phương pháp/kĩ thuật dạy học: Vấn đáp. (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Làm việc cá nhân. (4) Phương tiện dạy học: SGK, Projector, máy tính. (5) Kết quả: Học sinh trả lời được các câu hỏi của giáo viên. Nội dung hoạt động Giáo viên Học sinh Nội dung (?) Khóa là gì? Khóa chính là gì? Trình bày 1 số lưu ý về khóa chính? - Nhận xét, cho điểm HS. (?) Liên kết được tạo ra dựa trên thuộc tính nào? Cho biết chủ đề, tựa bài và các đề mục chính bài 10? - Nhận xét, cho điểm HS. - Tóm tắt nội dung bài 10 và dẫn dắt vào bài tập và thực hành 10. - Trả lời các câu hỏi. - Lắng nghe. - Trả lời các câu hỏi. - Lắng nghe. - Lắng nghe, ghi nhớ. - Khóa. - Khóa chính. - 1 số lưu ý về khóa chính. - Liên kết. 3.2. Hình thành kiến thức 3.2.1. Bài 1. Bài 2. (1) Mục tiêu: Giúp học sinh biết được về khóa, lý do lựa chọn, liên kết. (2) Phương pháp/kĩ thuật dạy học: Đàm thoại, phát hiện. (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Làm việc cá nhân, thảo luận nhóm. (4) Phương tiện dạy học: SGK, Projector, máy tính. (5) Kết quả: Học sinh biết được về khóa, lý do lựa chọn, liên kết. Nội dung hoạt động Sở giáo dục của 1 tỉnh tổ chức kì thi để kiểm tra chất lượng môn Tóan cho các lớp 12 của tỉnh. Trong CSDL quản lí kì kiểm tra này có 3 bảng sau: Bảng THÍ SINH STT SBD Họ tên thí sinh Ngày sinh Trường 1 HA10 Đỗ Hà Anh 01/02/1990 Lê Hồng Phong 2 HA11 Lê Như Bình 21/11/1990 Phan Chu Trinh 3 HA12 Trần Như Cúc 12/02/1991 Phan Chu Trinh 4 HA13 Nguyễn Anh Quân 19/11/1990 Lê Hồng Phong ... ... ... Bảng ĐÁNH PHÁCH STT SBD PHÁCH 1 HA10 S28 2 HA11 S27 3 HA12 S26 4 HA13 S25 ... Bảng ĐIỂM THI STT PHÁCH ĐIỂM 1 S28 9 2 S27 6 3 S26 8 4 S25 7 .. Bảng THI_SINH được niêm yết cho tất cả thí sinh biết. Bảng DANH_PHACH là bí mật chỉ có người đánh phách và Chủ tịch Hội đồng thi giữ. Bảng DIEM chỉ có các giáo viên trong Hội đồng chấm thi biết. Việc tạo 3 bảng để đảm bảo tính bí mật cho kì thi: Giáo viên chấm thi không biết bài thi mình chấm có SBD nào (của HS nào) mà chỉ biết số phách của bài thi đó. Chủ tịch Hội đồng thi thì biết ứng với một số phách là số báo danh (học sinh) nào nhưng không được phép chấm thi. Có thể liên kết ba bảng trên để có được bảng KẾT QUẢ THI. Giáo viên Học sinh Nội dung (?) Đọc nội dung bài tập và thực hành 10? - Phân tích đề và phân tích từng yêu cầu để HS nắm rõ. - Gợi ý: Khi chọn khóa hãy xem xét đến cách tổ chức dữ liệu để chọn khóa cho chính xác. - Gợi ý: Chiếu bảng KET_QUA_THI. Quan sát và hãy xác định các trường của bảng này lấy từ bảng nào trong 3 bảng THI_SINH, DANH_PHACH, DIEM. - Gọi đại diện các nhóm nhận xét. - Nhận xét bài làm các nhóm và cho điểm. - Giải thích lý do không chọn STT làm khóa. - Tóm tắt nội dung tiết học. - Đọc nội dung bài tập và thực hành 10. - Lắng nghe và ghi nhớ để làm bài. - Thảo luận bài 1 và bài 2 để xác định khóa cho mỗi bảng, giải thích lý do lựa chọn và chỉ ra liên kết giữa các bảng. - Dựa vào gợi ý, trả lời vào bảng phụ và treo kết quả lên bảng. - Đại diện nhóm nhận xét. - Lắng nghe. - Lắng nghe, ghi nhớ. - Lắng nghe. Bài 1: Em hãy chọn khóa cho mỗi bảng trong CSDL trên và giải thích lí do chọn? - Bảng THÍ SINH khóa là SBD. - Bảng ĐIỂM THI khóa là Phách. - Bảng ĐÁNH PHÁCH khóa là SBD và Phách. -> Lý do: Các thuộc tính đó vừa đủ để phân biệt các bộ. Bài 2: Em hãy chỉ ra các mối liên kết cần thiết giữa ba bảng? - Bảng THÍ SINH liên kết với bảng ĐÁNH PHÁCH thông qua thông qua SBD. - Bảng ĐIỂM THI liên kết với bảng ĐÁNH PHÁCH thông qua thuộc tính Phách. . 3.3. Hoạt động luyện tập, vận dụng (1) Mục tiêu: Giúp học sinh xác định được khóa và liên kết giữa các bảng. (2) Phương pháp/kĩ thuật: Đàm thoại, khai thác mối quan hệ giữa thực tiễn với tin học. (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Thực hành trên máy. (4) Phương tiện dạy học: SGK, Projector, máy tính. (5) Kết quả: Học sinh biết vận dụng các kiến thức đã học vào giải quyết các tình huống thực tiễn. Nội dung hoạt động 3.3.1. Hoạt động luyện tập - Nắm khái niệm khoá và liên kết giữa các bảng. 3.3.2. Hoạt động vận dụng Giáo viên Học sinh Nội dung (?) Hãy tạo lập CSDL Quản lý kiểm tra nói trên: gồm 3 bảng, thiết đặt các mối liên kết cần thiết và nhập dữ liệu cho ít nhất 5 thí sinh. - Quan sát, quản lý học sinh, giải đáp thắc mắc và giúp đỡ học sinh khi cần. - Thực hành trên máy. - Thực hành lưu kết quả vào ổ đĩa theo cú pháp D:\QuanLyKiemTra.mdb 3.4. Hoạt động tìm tòi, mở rộng (1) Mục tiêu: Giúp học sinh có nhu cầu mở rộng thêm kiến thức của mình. (2) Phương pháp/kĩ thuật: Làm việc cá nhân, thảo luận nhóm. (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Ngoài lớp học. (4) Phương tiện: SGK, máy tính. (5) Kết quả: Học sinh biết mở rộng các kiến thức của mình thông qua một dự án thực tế. Nội dung hoạt động HS về nhà xem lại bài, dùng Access tạo lập CSDL quan hệ QuanLyKiemTra.mdb và xem trước nội dung BÀI TẬP VÀ THỰC HÀNH 10 (Bài 3). DUYỆT CỦA BGH GIÁO VIÊN SOẠN Lê Thị Lịnh

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBai tap va thuc hanh 10 He co so du lieu quan he_12318573.doc
Tài liệu liên quan