Giáo án Tin học lớp 4 - Bài 3: Làm quen với tệp

Tiết 6 BÀI 3: LÀM QUEN VỚI TỆP (tt).

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Tạo được tệp trong máy tính.

2. Kỹ năng: Phân biệt được tệp và thư mục

3. Thái độ: Giúp học sinh nắm được các dạng tệp, khai thác thác được tính tò mò của bản thân.

II. ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:

- GV: Tạo một số tệp

- HS: Bút chì. Bảng nhóm.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

 1. Ổn định lớp: (1’) Học sinh ổn định. Kiểm tra sĩ số lớp.

 2. Kiểm tra bài cũ: (5’)

- Em hãy khởi động phần mềm soạn thảo và tạo tệp vanban1 trong thư mục HOCTAP?

- 1 hs thực hiện trên máy tính cá nhân của giáo viên. Học sinh quan sát và nhận xét.

- Giáo viên nhận xét, tuyên dương.

 

docx4 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 06/12/2018 | Lượt xem: 432 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học lớp 4 - Bài 3: Làm quen với tệp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 3 Ngày soạn: 15/09/2018 Ngày dạy: 17/09/2018 Tiết 5 BÀI 3: LÀM QUEN VỚI TỆP. I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Làm quen với tệp. Nắm được khái niệm tệp 2. Kỹ năng: Phân biệt được tệp và thư mục 3. Thái độ: Giúp học sinh nắm được các dạng tệp, khai thác thác được tính tò mò của bản thân. II. ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: - GV: Hình ảnh về các tệp. - HS: Bút chì. Bảng nhóm. III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: 1. Ổn định lớp: (1’) Học sinh ổn định. Kiểm tra sĩ số lớp. 2. Kiểm tra bài cũ: (5’) - Em hãy đổi tên thư mục TIN HỌC thành tên Tinhoc? - Em hãy sao chép thư mục Lop4 trong thư mục Khoi4 vào thư mục Tinhoc? - 2 hs thực hiện trên máy tính cá nhân của giáo viên. Học sinh quan sát và nhận xét. - Giáo viên nhận xét, tuyên dương. 3. Bài mới: TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 15’ Hoạt động 1: Tạo tệp - Yêu cầu 1 học sinh nhắc lại cách tạo thư mục - Cho HS tạo thư mục “HOC TAP” và các thư mục con “SOAN THAO”, “VE”. - Quan sát, kiểm tra, nhận xét. - Cho HS khỏi động chương trình Paint, Word. - Quan sát học sinh thực hành. - Hướng dẫn, sửa sai. - Nhận xét, tuyên dương. - Yêu cầu mở thư mục “HOCTAP”. - Thư mục đó chứa gì? - Nhận xét, tuyên dương. - Yêu cầu mở các thư mục con. - Trong các thư mục con chứa những gì? - Nhận xét, tuyên dương, chốt ý. - Yêu cầu HS làm bài tập b – tr16. Làm theo nhóm đôi. trình bày miệng. - Nhận xét, chốt ý, tuyên dương - Học sinh trả lời. - HS tạo thư mục “HOC TAP” và các thư mục con “SOAN THAO”,“VE”. - Học sinh lắng nghe. - HS khởi động Paint vẽ 1 hình vuông và lưu tên vào thư mục “VE” với tên là “HINH VUONG” - HS khởi động Word Gõ họ tên em và lưu tên vào thư mục “SOAN THAO” với tên là “BAI 1” - HS mở thư mục “HOC TAP” - HS trả lời trong thư mục “HOC TAP” có 2 thư mục con đó là “SOAN THAO”, “VE” - HS mở lần lượt các thư mục “SOAN THAO”, “VE” - HS trong thư mục có tệp tin - HS lắng nghe và quan sát - HS mở thư mục “HOC TAP” và ghi vào mục b SGK - 16 theo mẫu - Nêu bài làm của nhóm mình, Nhận xét. - Lắng nghe và rút kinh nghiệm 15’ Hoạt động 2: Phân biệt tệp và thư mục a/ GV cho HS mở thư mục “HOC TAP” - Em hãy cho biết trong thư mục “HOC TAP” có gì? - Cho HS mở lần lượt các thư mục “SOAN THAO”, “VE” - Cho biết trong các thư mục đó có gì? - GV hướng dẫn cho HS phân biệt thư mục hình giống cái hộp chỉ có 1 phần là tên còn tệp tin có 2 phần đó là phần tên và phần mở rộng được viết cách nhau bởi dấu chấm. Ví dụ: tệp “Soanthao.doc” b/ Điền tên thư mục con và tên tệp trong thư mục “HOC TAP” vào bảng dưới. Thảo luận nhóm đôi. Thư mục Tệp - Gọi nhóm khác nhận xét. - Nhận xét và tuyên dương. - Học sinh thực hiện mở thư mục theo nhóm đôi. - Học sinh trả lời. - Học sinh thực hiện. - Học sinh trả lời. - Học sinh quan sát và ghi nhớ. - Học sinh nhắc lại sự khác nhau giữa tệp và thư mục. - Đọc yêu cầu bài b. Hoạt động nhóm đôi, thảo luận trả lời trong bảng nhóm. - Đại diện các nhóm trả lời, nhận xét, bổ sung. 4. Củng cố - dặn dò: (3’) - Nhắc lại định nghĩa tệp, cách phân biệt tệp và thư mục. - Nhận xét, tuyên dương ý thức, thái độ của HS trong tiết học. TUẦN 3 Ngày soạn: 18/09/2018 Ngày dạy: 19-20/09/2018 Tiết 6 BÀI 3: LÀM QUEN VỚI TỆP (tt). I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Tạo được tệp trong máy tính. 2. Kỹ năng: Phân biệt được tệp và thư mục 3. Thái độ: Giúp học sinh nắm được các dạng tệp, khai thác thác được tính tò mò của bản thân. II. ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: - GV: Tạo một số tệp - HS: Bút chì. Bảng nhóm. III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: 1. Ổn định lớp: (1’) Học sinh ổn định. Kiểm tra sĩ số lớp. 2. Kiểm tra bài cũ: (5’) - Em hãy khởi động phần mềm soạn thảo và tạo tệp vanban1 trong thư mục HOCTAP? - 1 hs thực hiện trên máy tính cá nhân của giáo viên. Học sinh quan sát và nhận xét. - Giáo viên nhận xét, tuyên dương. 3. Bài mới: TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 15’ Hoạt động 1: Hoạt động thực hành - Yêu cầu học sinh đọc yên cầu thực hành a/trang 16. - Yêu cầu hs thảo luận nhóm 4. - Yêu cầu học sinh trình bày kết quả. - Nhận xét, tuyên dương, chốt ý. - Yêu cầu học sinh đọc yên cầu thực hành b/trang 17. - Yêu cầu hs thảo luận nhóm đôi. Trình bày kết quả vào bảng nhóm. - Nhận xét, tuyên dương, chốt ý. - Học sinh đọc yêu cầu. - Hoạt động nhóm 4. - Thảo luận, đại diện các nhóm trả lời kết quả, trình bày vào bảng nhóm - Nhận xét, bổ sung. - Học sinh đọc yêu cầu. - Hoạt động nhóm đôi, thảo luận. - Đại diện các nhóm trình bày, nhận xét, bổ sung. - Học sinh lắng nghe. 10’ Hoạt động 2: Hoạt động ứng dụng mở rộng. - Bài 1 (SGK - 17): Cho HS thử tạo 2 tệp có cùng phần tên và phần mở rộng. Sau đó trao đổi với bạn ngồi cùng máy xem có thể tạo 2 tệp có cùng tên và phần mở rộng trong cùng 1 thư mục không? - GV ví dụ: trong một lớp có 2 bạn cùng họ và tên nếu ta gọi thì bạn nào trả lời? à Chính vì như thế nên trong cùng một thư mục không thể có 2 tệp cùng tên và phần mở rộng. - Nhận xét, tuyên dương. - Bài 2 (SGK - 17): Gọi HS đọc yêu cầu sau đó làm theo dưới sự hướng dẫn của GV. à Nhận xét và chốt ý - Học sinh thực hiện mở thư mục theo nhóm đôi. - Học sinh trả lời. - Học sinh quan sát và ghi nhớ. - Học sinh nhắc lại sự khác nhau giữa tệp và thư mục. - Đọc yêu cầu bài 2. Hoạt động nhóm đôi, thảo luận trả lời trong bảng nhóm. - Đại diện các nhóm trả lời, nhận xét, bổ sung. 4. Củng cố - dặn dò: (6’) Trò chơi "Ai nhanh hơn" - Chia lớp thành 4 nhóm. Phổ biến luật chơi. - Đưa ra 4 tệp, 4 thư mục ngẫu nhiên. Yêu cầu HS sắp xếp vào 2 cột tệp và thư mục. Nhóm nào tìm chính xác và nhanh nhất sẽ chiến thắng. à Nhận xét + tuyên dương. - GV hệ thống lại các ý chính của bài học thông qua phần ghi nhớ trang 17. - HS đọc: Em cần ghi nhớ. - Nhận xét, tuyên dương ý thức, thái độ của HS trong tiết học. - Nhận xét tiết học và chuẩn bị bài Các thao tác với tệp

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxCD1 Bai 3 Lam quen voi tep_12482060.docx