Giáo án Tin học lớp 4 - Bài 5: Sử dụng thiết bị lưu trữ ngoài

Tiết 10 BÀI 5: SỬ DỤNG THIẾT BỊ LƯU TRỮ NGOÀI (tt).

 I. MỤC TIÊU:

 1. Kiến thức: Biết một số thiết bị lưu trữ thông tin phổ biến như USB (Flash), đĩa CD, VCD, ổ đĩa ngoài.

 2. Kỹ năng: Sử dụng được USB (Flash), đĩa CD, VCD, ổ đĩa ngoài để lưu trữ, trao đổi thông tin.

3. Thái độ: Giáo dục học sinh biết cách bảo quản các thiết bị lưu trữ.

II. ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:

- GV: Phòng máy tính, Tranh, ảnh về các thiết bị lưu trữ thông tin phổ biến. USB.

- HS: Bảng nhóm.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

 1. Ổn định lớp: (1’) Học sinh ổn định. Kiểm tra sĩ số lớp.

 2. Kiểm tra bài cũ: (3’)

- Em hãy khởi động của sổ Computer và chỉ vị trí các ổ đĩa cứng?

- 1 hs thực hiện trên máy tính cá nhân của giáo viên. Học sinh quan sát và nhận xét.

- Giáo viên nhận xét, tuyên dương.

 

doc4 trang | Chia sẻ: trang80 | Lượt xem: 2980 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học lớp 4 - Bài 5: Sử dụng thiết bị lưu trữ ngoài, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 5 Ngày soạn: 29/09/2018 Ngày dạy: 01/10/2018 Tiết 9 BÀI 5: SỬ DỤNG THIẾT BỊ LƯU TRỮ NGOÀI. I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Biết một số thiết bị lưu trữ thông tin phổ biến như USB (Flash), đĩa CD, VCD, ổ đĩa ngoài. 2. Kỹ năng: Sử dụng được USB (Flash), đĩa CD, VCD, ổ đĩa ngoài để lưu trữ, trao đổi thông tin. 3. Thái độ: Giáo dục học sinh biết cách bảo quản các thiết bị lưu trữ. II. ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: - GV: Phòng máy tính, Tranh, ảnh về các thiết bị lưu trữ thông tin phổ biến. USB. - HS: Bảng nhóm. III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: 1. Ổn định lớp: (1’) Học sinh ổn định. Kiểm tra sĩ số lớp. 2. Kiểm tra bài cũ: (5’) - Đổi tên tệp tamgiac.png thành TAMGIAC.png? - Sao chép tệp TAMGIAC.png từ thư mục HOCTAP sang thư mục LOP4? - 2 hs thực hiện trên máy tính cá nhân của giáo viên. Học sinh quan sát và nhận xét. - Giáo viên nhận xét, tuyên dương. 3. Bài mới: TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 12’ Hoạt động 1: Khám phá Computer - Giáo viên khởi động Computer. - Cho HS trao đổi với nhau em nhìn thấy những gì? - Cho HS báo cáo kết quả nhìn thấy - Nhận xét và tuyên dương. - Chốt ý hướng dẫn học sinh nhận biết các vị trí sau: + Cửa sổ Computer. + Vị trí các ổ đĩa cứng C, D, E + Ổ đĩa DVD + Ổ đĩa CD. - Yêu cầu 3 học sinh lên màn hình chỉ lại vị trí các ổ đĩa. - Nhận xét, tuyên dương. - Học sinh quan sát. - Trao đổi đôi bạn với nhau xem nhìn thấy những gì. - Báo cáo kết quả, nhận xét, bổ sung. - Lắng nghe. - Quan sát, lắng nghe và ghi nhớ. - 3 học sinh thực hiện, nhận xét. - Lắng nghe. 18’ Hoạt động 2: Thiết bị lưu trữ USB - Yêu cầu HS quan sát hình ảnh thiết bị USB SGK trang 22 và cho biết em có thể dùng USB để lưu trữ các sản phẩm, dữ liệu khi làm việc với máy tính; USB rất thuận tiện khi sử dụng. - Giới thiệu USB thật a) Giáo viên mở cửa sổ Computer, gắn USB vào máy tính, yêu cầu HS quan sát sự thay đổi trong cửa sổ. - Khi gắn USB vào máy tính, trong cửa sổ Computer xuất hiện biểu tượng của USB. - USB và các ổ đĩa khác là các thiết bị lưu trữ thông tin của máy tính. - Gọi 2-3 HS lên thực hiện gắn USB vào máy tính. HS khác quan sát và nhận xét. - Nhận xét và tuyên dương. - Giáo viên hướng dẫn học sinh cách đóng thiết bị USB lại khi không còn cần sử dụng. - Yêu cầu 2 học sinh lên thực hiện - Quan sát, sửa sai, nhận xét, tuyên dương. b) Giáo viên thực hiện nháy đúp chuột vào biểu tượng USB yêu cầu HS quan sát trên màn hình, thảo luận theo nhóm đôi và điền thông tin vào SGK trang 22? - Gọi HS nêu bài làm của mình, HS khác nhận xét. - Nhận xét và tuyên dương. - Quan sát, lắng nghe và ghi nhớ. - Học sinh quan sát. - Quan sát, lắng nghe và ghi nhớ. - Học sinh quan sát. - Học sinh lên thực hiện. - Quan sát và nhận xét. - Lắng nghe. - Học sinh quan sát và ghi nhớ cách thực hiện. - 2 học sinh thực hiện, nhận xét. - Quan sát thao tác của GV, thảo luận nhóm đôi sau đó điền thông tin vào SGK trang 22. - Trình bày, nhón khác nhận xét và rút kinh nghiệm. - Lắng nghe. 4. Củng cố - dặn dò: (3’) - Nhắc lại vị trí các ổ đĩa C, D, E. - Cách nhận biết thiết bị USD đã được cắm vào máy tính. Cách đóng USB khi không sử dụng - Nhận xét, tuyên dương ý thức, thái độ của HS trong tiết học. TUẦN 5 Ngày soạn: 01/10/2018 Ngày dạy: 03-04/10/2018 Tiết 10 BÀI 5: SỬ DỤNG THIẾT BỊ LƯU TRỮ NGOÀI (tt). I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Biết một số thiết bị lưu trữ thông tin phổ biến như USB (Flash), đĩa CD, VCD, ổ đĩa ngoài. 2. Kỹ năng: Sử dụng được USB (Flash), đĩa CD, VCD, ổ đĩa ngoài để lưu trữ, trao đổi thông tin. 3. Thái độ: Giáo dục học sinh biết cách bảo quản các thiết bị lưu trữ. II. ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: - GV: Phòng máy tính, Tranh, ảnh về các thiết bị lưu trữ thông tin phổ biến. USB. - HS: Bảng nhóm. III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: 1. Ổn định lớp: (1’) Học sinh ổn định. Kiểm tra sĩ số lớp. 2. Kiểm tra bài cũ: (3’) - Em hãy khởi động của sổ Computer và chỉ vị trí các ổ đĩa cứng? - 1 hs thực hiện trên máy tính cá nhân của giáo viên. Học sinh quan sát và nhận xét. - Giáo viên nhận xét, tuyên dương. 3. Bài mới: TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 10’ Hoạt động 1: Thiết bị lưu trữ USB c) Giáo viên sao chép thư mục LOP4A là thư mục con của thư mục KHOILOP4 (đã được tạo ở Bài 2) vào USB theo các bước? Bước 1: Nháy nút phải chuột vào thư mục LOP4A, chọn Copy. Bước 2: Mở USB, nháy núy phải chuột chọn Paste. - Yêu cầu 2-3 HS lên thực hiện, cả lớp quan sát nhận xét và rút kinh nghiệm. - Quan sát, sửa sai, nhận xét và tuyên dương. d) Mở USB cho HS quan sát và yêu cầu HS điền vào SGK trang 23 trong USB có những gì? - Yêu cầu đại diện nhóm trả lời. - Nhận xét và tuyên dương. - Quan sát - Học sinh thực hiện, HS khác nhận xét và rút kinh nghiệm. - Lắng nghe. - Hoạt động nhóm 4, thảo luận trình bày vào bảng nhóm. - Đại diện các nhóm trả lời, nhận xét, bổ sung - Lắng nghe. 10’ Hoạt động 2: Các thiết bị lưu trữ ngoài khác - Cho HS quan sát ổ đĩa CD/VCD, ổ cứng ngoài (ổ cứng di động) thật kèm với quan sát SGK trang 23. - GV giới thiệu cho HS biết ngoài USB còn có các thiết bị lưu trữ khác như: ổ đĩa ngoài (ổ cứng di động), đĩa CD, đĩa DVD - Cho học sinh quan sát trực tiếp ỗ đĩa ngoài và ổ đĩa CD/DVD. - Yêu cầu học sinh báo cáo kết quả. - Nhận xét, chốt ý. - Quan sát hình thật kèm với hình trong SGK trang 23 để biết ổ đĩa CD/VCD. - Lắng nghe và ghi nhớ. - Học sinh quan sát và ghi nhớ. - Học sinh báo cáo kết quả đã làm được với giáo viên. - Lắng nghe. 10’ Hoạt động 3: Hoạt động thực hành. - Yêu cầu học sinh thực hành theo nhóm đôi. - Cắm USB vào máy tính cá nhân của mình. - Yêu cầu học sinh tạo các thư mục sau trong USB: VẼ, SOẠN THẢO - Yêu cầu các nhóm copy các tệp mà em đã làm được ở bài 3 vào các thư mục trong USB sao cho dễ tìm kiếm nhất. - Quan sát, giúp đỡ, sửa sai cho các nhóm khi thực hành. - Nhận xét, tuyên dương. - Học sinh thực hành theo nhóm đôi. - Các nhóm cắm Usb vào máy tính. - Học sinh tạo thư mục trong USB. - Các nhóm thực hành theo yêu cầu. - Lắng nghe và rút kinh nghiệm - Lắng nghe. 4. Củng cố - dặn dò: (5’) - GV hệ thống lại các ý chính của bài học thông qua phần ghi nhớ trang 24. - HS đọc: Em cần ghi nhớ. - Nhận xét, tuyên dương ý thức, thái độ của HS trong tiết học. - Nhận xét tiết học và chuẩn bị bài 6: Sử dụng thiết bị lưu trữ ngoài.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docCD1 Bai 5 Su dung thiet bi luu tru ngoai_12482070.doc
Tài liệu liên quan