Giáo án Toán 2 tuần 24 - Trường tiểu học Tứ Liên

Môn Toán

Luyện tập

I.Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- HS thuộc bảng chia 4.

- Củng cố bảng nhân, chia, rèn luyện kỹ năng, vận dụng bảng chia đã học.

2.Kĩ năng : tính và giải toán

3.Thái độ: yêu thích môn học.

- GD HS KNS: KN giao tiếp; KN tư duy sáng tạo; KN hợp tác và giải quyết vấn đề

 

doc10 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 30/11/2018 | Lượt xem: 192 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Toán 2 tuần 24 - Trường tiểu học Tứ Liên, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường Tiểu học Tứ Liên GV : Phạm Diệu Linh Khối: 2 Tuần 24 Môn Toán Luyện tập Ngày dạy: Thứ hai , / / 2018 I.Mục đích yêu cầu: 1.Kiến thức: - Giúp cho HS rèn luyện kĩ năng giải bài tập Tìm một thừa số chưa biết. 2.Kĩ năng: - Rèn kĩ năng giải bài toán có phép chia. 3.Thỏi độ: yờu thớch mụn học. - GD HS KNS: KN giao tiếp; KN tư duy sỏng tạo; KN hợp tỏc và giải quyết vấn đề. II. Đồ dùng dạy - học: vGiáo viên: bảng phụ vHọc sinh: SGK III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Thời gian Nội dung các hoạt động dạy học chủ yêu Phương pháp hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 5p 28p 2p I. Kiểm tra bài cũ II. Bài mới 1) Giới thiệu bài 2) Hướng dẫn HS thực hành * BT1:Tìm x x x 2 = 4 * BT2: Tìm y y + 2 = 10 y x 2 = 10 * BT3: : Viết số thích hợp vào ô trống * BT4: Giải toán 3 tỳi :12 kg gạo 1 tỳi :kg gạo? * BT5: Giải toán 3 bụng : 1 lọ 15 bụng:lọ? 3) Củng cố, dặn dò: Tiếp sức (3 HS/đội) - GV yêu cầu HS đọc chữa miệng bài 1,2 trong SGK. - GV yêu cầu những HS khác nhận xét. - GV cho điểm HS trả lời đúng - Yêu cầu hs nêu cách làm - Muốn tìm thừa số chưa biết ta làm thế nào? - Hỏi : Bài toán cho gì? hỏi gì? - Y.c hs giải thích vì sao lựa chọn phép tính đó - Cho hs chơi trò chơi " tiếp sức" đố nhau về các phép chia đã học - 2 hs chữa bài - HS đọc yêu cầu - Hs nêu cách làm - Hs làm vở bài 1 - 1 hs lên chữa bài - Nhận xét - HS đọc yêu cầu - HS làm bài vào sgk và chữa bài (miệng) - Nhận xét - HS trả lời - HS đọc y/cầu - HS trả lời - HS làm bài vào vở - 2 HS lên bảng làm bài giải + tóm tắt - Nhận xét Rỳt kinh nghiệm sau tiết dạy: TrƯờng Tiểu học Tứ Liên GV : Phạm Diệu Linh Khối: 2 Tuần 24 Môn Toán Bảng chia 4 Ngày dạy: Thứ ba, / / 2018 I.Mục đích yêu cầu: 1. Kiến thức: - Lập bảng chia 4 và học thuộc lòng - Thực hành chia 4 2.Kĩ năng : tớnh và giải toỏn 3.Thỏi độ: yờu thớch mụn học. - GD HS KNS: KN giao tiếp; KN tư duy sỏng tạo; KN hợp tỏc và giải quyết vấn đề II Đồ dùng dạy - học: vGiáo viên: Các tấm bìa mỗi tấm có 3 chấm tròn vHọc sinh: III. Các hoạt động trên lớp: Thời gian Nội dung các hoạt động dạy - học Phương pháp-hình thức tổ chức Hoạt động của GV Hoạt động của HS 4p 30p 2p I. Kiểm tra bài cũ: Cho phép nhân, viết 2 phép chia 3 x 4 = 12 5 x 4 = 20 II. Bài mới 1) Giới thiệu bài a) Ôn tập phép nhân 4 b) Hoàn thành phép chia 4 c) Lập bảng chia 4 2) Hướng dẫn HS thực hành * BT1: Tính nhẩm 8 : 4 = 16 : 4 = 4 : 4 = * BT2: Giải toán 4 hàng : 32 học sinh 1 hàng :học sinh ? * BT3: Giải toán 4 học sinh :1 hàng 32 học sinh:hàng 3) Củng cố, dặn dò: - GV nhận xét - GV gắn lên bảng 3 tấm bìa, mỗi tấm có 4 chấm tròn Mỗi tấm bìa có 4 chấm tròn, 3 tấm bìa có tất cả bao nhiêu chấm tròn? Trên các tấm bìa có 12 chấm tròn, mỗi tấm có 4 chấm tròn. Hỏi có mấy tấm bìa? - GV: từ phép nhân 4 là 4 x 3 = 12 ta có phép chia 4 là 12 : 4 = 3 - GV cho HS lập bảng chia 4 -GV nhận xột. Bài toán cho biết gì? Bài toán hỏi gì? - GV nhận xét . - GV nhận xét tiết học - Yêu cầu HS về nhà học thuộc lòng bảng chia 3 - 2 HS lên bảng, cả lớp làm vở nháp Đọc xuôi, ngược, cách quãng (đồng thanh, cá nhân) - HS trả lời và viết phép nhân 4 x 3 = 12. Có 12 chấm tròn - HS trả lời rồi viết 12 : 4 = 3. Có 3 tấm bìa -Hs đọc 12 : 4 = 3 - Hoàn thành các phép chia bằng các tấm bìa có 4 chấm tròn như trên, sau đó cho HS tự thành lập bảng chia 4 - Tổ chức cho HS đọc và học thuộc lòng bảng chia 4 Từng cặp đố nhau - 1 HS đọc yêu cầu của bài - HS nhẩm chia 3 làm sgk - Chữa bài - 1 HS đọc đầu bài - 1 HS tóm tắt và giải -HS chữa bài -Hs trả lời Rỳt kinh nghiệm sau tiết dạy: Trường Tiểu học Tứ Liên GV : Phạm Diệu Linh Khối: 2 Tuần 24 Môn Toán Một phần ba Ngày dạy: Thứ tư , / / 2018 1.Mục Tiêu: 1. Kiến thức: - Giỳp HS nhận biết “Một phần ba”; Biết viết và đọc 1/4. - Củng cố bảng chia 4. 2. Kĩ năng: - Biết thực hành chia một nhúm đồ vật thành bốn phần bằng nhau 3. Thỏi độ: Yờu thớch mụn học - GD HS KNS: KN giao tiếp; KN tư duy sỏng tạo; KN hợp tỏc và giải quyết vấn đề. 2 Đồ dùng dạy - học: vGiáo viên: - Bộ ĐD dạy toán 2. vHọc sinh: 3. Các hoạt động trên lớp: Thời gian Nội dung các hoạt động dạy học chủ yếu Phương pháp hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 4p 30p 2p I. Kiểm tra bài cũ: II. Bài mới 1) Giới thiệu bài 1.Giới thiệu “Một phần tư” (1/4): 2) Hướng dẫn HS thực hành * BT1: Tô màu1/4 mỗi hình sau: * BT2: Hình nào có1/4số ô vuông đã được tô màu. 3) Củng cố, dặn dò: - Yêu cầu hs đọc bảng chia 2 , 3 ( xuôi, ngược) - GV gắn hình vuông đã chia làm 4 phần lên bảng. - Hình vuông trên bảng được chia làm mấy phần bằng nhau? Trong đó có mấy phần đã được tô màu? + Chia hình vuông thành bốn phần bằng nhau, lấy đi một phần (tô màu) được 1/4 hình vuông. KL: Như thế là đã tô màu một phần tưhình vuông. Viết : 1/4 đọc: Một phần tư - GV kết luận rồi yêu cầu HS nhắc lại kết luận nhiều lần. - Yêu cầu hs giải thích tại sao khụng khoanh vào hỡnh D. - Yêu cầu hs giải thích tại sao khoanh vào hỡnh A,B,D. - GV nhân xét giờ học - 3,4 HS lên bảng HS quan sát hình vuông và trả lời câu hỏi của GV. - HS trả lời: chia thàng bốn phần bằng nhau và tụ màu 1phần. -HS lắng nghe - HS nhắc lại -HS luyện viết 1/4 ra bảng con. -HS đọc. - HS nhắc lại - 1 HS đọc yêu cầu của bài - HS làm sgk - Chữa bài -HS giải thớch. - 1 HS đọc yêu cầu của bài - HS làm sgk - Chữa bài -HS giải thớch. Rỳt kinh nghiệm sau tiết dạy: Trường Tiểu học Tứ Liên GV : Phạm Diệu Linh Khối: 2 Tuần 24 Môn Toán Luyợ̀n tọ̃p Ngày dạy: Thứ năm , / / 2018 I.Mục tiêu: 1. Kiến thức: - HS thuộc bảng chia 4. - Củng cố bảng nhân, chia, rèn luyện kỹ năng, vận dụng bảng chia đã học. 2.Kĩ năng : tớnh và giải toỏn 3.Thỏi độ: yờu thớch mụn học. - GD HS KNS: KN giao tiếp; KN tư duy sỏng tạo; KN hợp tỏc và giải quyết vấn đề II. Đồ dùng dạy học: vGiáo viên: bảng phụ III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Thời gian Nội dung các hoạt động dạy học chủ yêu Phương pháp hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 5p 2’ 28’ 2p I. Kiểm tra bài cũ Đưa 1 số hỡnh chia cỏc phần bằng nhau và tụ màu ẵ, 1/3, ẳ . II. Bài mới 1) Giới thiệu bài 2) Hướng dẫn HS thực hành * BT1:Tính : 8: 4 = * BT2: Tính: 4 x 3 = 12: 3 = 12: 4= * BT3: Giải toán 4 tổ : 40 hs Mỗi tổ: ....hs? *BT4: Mỗi thuyền: 4 người khách .......thuyền?:12ngườikhách 3) Củng cố, dặn dò: - GV yêu cầu HS chỉ đó tụ màu ẳ hỡnh nào? - GV yêu cầu những HS khác nhận xét. - GV nhận xột - GV nờu mục đớch , y/c tiết học - Tổ chức trũ chơi Rung chuụng vàng - Nx, tổng kết trũ chơi ? Để tớnh kết quả chớnh xỏc cần lưu ý điều gỡ? - Gv chốt cần thuộc bảng chia - Gọi 1 HS đọc y/c . - Y/c HS điền vào sgk - NX, chốt bài làm đỳng - GV yêu cầu hs quan sát các phép tính trong cùng một cột nhận xét mối quan hệ giữa phép nhân và phép chia - GV túm tắt đề toỏn lờn bảng - Nx, chốt bài làm đỳng -Lưu ý đơn vị của mỗi bài toỏn - Cho hs thi đọc thuộc lòng bảng chia 4. - NX giờ học - 2 hs chữa bài Ghi vở tờn bài - 1 HS lờn HD cỏc bạn chơi – Cả lớp ghi kết quả vào bảng con - TL - HS đọc y/cầu - HS làm bài vào sgk - 1 HS lên bảng làm bài - HS khác nhận xét bài làm trên bảng để chữa bài - Hs nêu nx - HS đọc đề toán 3, 4 1 HS lờn HD cả lớp phõn tớch đề toỏn - Hỏi : Bài toán cho biết gì, hỏi gì ? - HS trả lời - HS tự làm bài vào vở và chữa bài( hỏi- đỏp về cỏch làm ). Rỳt kinh nghiệm sau tiết dạy: Trường Tiểu học Tứ Liên GV : Phạm Diệu Linh Khối: 2 Tuần 24 Môn Toán Bảng chia 5 Ngày dạy: Thứ sáu, / / 2018 I.Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Lập bảng chia 5 và học thuộc lòng - Thực hành chia 5 2.Kĩ năng : tớnh và giải toỏn 3.Thỏi độ: yờu thớch mụn học. - GD HS KNS: KN giao tiếp; KN tư duy sỏng tạo; KN hợp tỏc và giải quyết vấn đề II. Đồ dùng dạy - học: vGiáo viên: Các tấm bìa mỗi tấm có 5 chấm tròn vHọc sinh: BTH III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Thời gian Nội dung các hoạt động dạy học chủ yêu Phương pháp hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 4p 30p 2p I. Kiểm tra bài cũ: II. Bài mới 1) Giới thiệu bài a) Ôn tập phép nhân 5 b) Hoàn thành phép chia 5 c) Lập bảng chia 5 2) Hướng dẫn HS thực hành * BT1: Số ? * BT2: Giải toán 5 bỡnh hoa : 15 bụng hoa 1 bỡnh:bụng hoa * BT3: Giải toán 5 bụng: 1 bỡnh 15 bụng: bỡnh 3) Củng cố, dặn dò: - Gọi 2 hs đọc thuộc lòng bảng nhân 5 - GV nhận xét - GV gắn lên bảng 4 tấm bìa, mỗi tấm có 5 chấm tròn Mỗi tấm bìa có 5 chấm tròn, 4 tấm bìa có tất cả bao nhiêu chấm tròn? Trên các tấm bìa có 5 chấm tròn, có 20 chấm tròn . Hỏi có mấy tấm bìa? - GV: từ phép nhân 5là 5 x 4 = 20 ta có phép chia 5 là 20: 5 = 4 - Từ 5 x 4 = 20 ta có 20 : 5 = 4 - GV cho HS lập bảng chia 5 Chữa bài Bài toán cho biết gì? Bài toán hỏi gì? - GV nhận xét tiết học - Yêu cầu HS về nhà học thuộc lòng bảng chia 5 2 HS lên bảng, Đọc xuôi, ngược, cách quãng (đồng thanh, cá nhân) - HS trả lời và viết phép nhân 5 x 4 = 20. Có 20 chấm tròn - HS trả lời rồi viết 20 : 5 = 4. Có 4 tấm bìa - Hoàn thành các phép chia bằng các tấm bìa có 5 chấm tròn như trên, sau đó cho HS tự thành lập bảng chia 5 - Tổ chức cho HS đọc và học thuộc lòng bảng chia 5 Từng cặp đố nhau - 1 HS đọc yêu cầu của bài - HS làm sgk - Chữa bài - 1 HS đọc đầu bài - 1 HS tóm tắt và giải - Chữa bài - Nhận xét Rỳt kinh nghiệm sau tiết dạy:

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doctoÁN t 24 (2).doc
Tài liệu liên quan