Giáo án Toán 4 tuần 34

 TOÁN

TIẾT 168: ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC (t.t)

I. MỤC TIÊU:

 1. Kiến thức:

 - Giúp HS nhận biết và vẽ được hai đường thẳng song song, vuông góc.

 2. Kỹ năng:

 - Biết vận dụng cộng thức diện tích hình bình hành.

 3. Thái độ:

 - Giáo dục HS tính cẩn thận, chính xác khi thực hiện các bài tập.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

· GV: SGK, e- ke, phấn màu.

· HS: SGK, VBT.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

 

doc10 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 04/12/2018 | Lượt xem: 152 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Toán 4 tuần 34, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TOÁN TIẾT 166: ÔN TẬP VỀ ĐẠI LƯỢNG (t.t) I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Giúp HS củng cố các đơn vị đo diện tích đã học và quan hệ giữa các đơn vị đó. 2. Kỹ năng: - Rèn kĩ năng chuyển đổi các đơn vị đo diện tích, thực hiện được phép tính với số đo diện tích. 3. Thái độ: - Giáo dục HS tính cẩn thận, chính xác. II . ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : GV: SGK, bảng phụ. HS: SGK, bảng con, vở toán. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH P.PHÁP 1 phút 4 phút 1 phút 15 phút 10 phút 3 phút 1 phút 1.Khởi động: 2.Bài cũ: Ôn tập về đại lượng - Yêu cầu HS nêu tên các đơn vị đo thời gian và mối quan hệ của chúng. - GV nhận xét – Tuyên dướng. 3.Bài mới : Ôn tập về đại lượng (tt) - GV giới thiệu, ghi tựa bài. 4.Phát triển các hoạt động Hoạt động 1: Hướng dẫn HS làm bài tập 1 ; 2 Mục tiêu: Rèn HS kỹ năng về chuyển đổi các đơn vị đo diện tích và mối quan hệ của chúng. Bài 1: VBT/102 : - Yêu cầu HS đọc bài 1. - GV yêu cầu HS đọc kết quả và nêu mối quan hệ của chúng. - Mỗi đơn vị đo diện tích ứng với mấy chữ số ? - GV nhận xét – chốt kết quả đúng. Bài 2/102 : - Yêu cầu HS đọc bài 2. - GV hướng dẫn HS chuyển đổi từ các đơn vị lớn ra đơn vị bé và ngược lại; từ “danh số phức” sang “danh số đơn” và ngược lại. - Yêu cầu HS làm bài. - Yêu cầu 6 HS làm bảng phụ và giải thích cách làm. - GV nhận xét – chốt kết quả đúng. Hoạt động 2:Hướng dẫn HS làm bài 4 Mục tiêu : HS giải được bài toán có liên quan đến đơn vị đo diện tích . Bài 4: SGK/173 - Yêu cầu HS đọc bài 4. - Đề bài yêu cầu tìm gì ? - Muốn tính được số lượng thóc thu được em phải tìm gì ? - Yêu cầu HS làm bài. - Gọi 1 HS làm bảng phụ. - GV nhận xét – chốt kết quả đúng - GV chấm một số vở. Hoạt động 3: Củng cố Mục tiêu: Củng cố kiến thức vừa ôn. - Em hãy nêu tên các đơn vị đo diện tích đã học ? - 1 m2 = ? dm2 1 km2 = ? m2 - Giáo dục HS cẩn thận khi làm bài. 5.Tổng kết - Dặn dò : - GV nhận xét tiết học. - Về xem lại bài. - Chuẩn bị : Ôn tập về hình học - Hát . - HS lần lượt trả lời câu hỏi theo yêu cầu. - Lớp nhận xét . - HS nêu lại tựa bài . Hoạt động lớp - 1 HS đọc bài 1 – Lớp theo dõi. - HS nối tiếp nhau đọc kết quả và trả lời theo yêu cầu. - Lớp nhận xét. - 1 HS đọc bài 2 – Lớp theo dõi. - HS quan sát. - HS làm bài vào vở. - 6 HS làm bảng phụ và trình bày. - Lớp nhận xét. Hoạt động lớp - 1 HS đọc – Lớp theo dõi. - HS trả lời theo yêu cầu. - HS làm bài vào vở. - 1 HS làm bảng phụ và trình bày. - Lớp nhận xét. Hoạt động lớp - Các đơn vị đo diện tích đã học là: km2, m2, dm2, cm2. - 1 m2 = 100 dm2 1 km2 = 1 000 000 m2 Kiểm tra Trực quan Trình bày Trực quan Giảng giải Luyện tập Trình bày Trực quan Đàm thoại Thực hành Trình bày Củng cố Rút kinh nghiệm : ANH VĂN ( 2tiết ) GV bộ môn Thứ ba ngày 2 tháng 5 năm 2017 ANH VĂN ( 2tiết ) GV bộ môn TOÁN TIẾT 167: ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Giúp HS nhận biết và vẽ được hai đường thẳng song song, vuông góc. 2. Kỹ năng: - Biết vận dụng cộng thức tính diện tích hình vuông, hình chữ nhật. 3. Thái độ: - Cẩn thận, chính xác khi thực hiện các bài tập. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: GV: SGK – Thước ê-ke – Phấn màu. HS: SGK , vở toán . III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH P.PHÁP 1 phút 4 phút 1 phút 15 phút 10 phút 3 phút 1 phút 1.Khởi động : 2.Bài cũ :Ôn tập về đại lượng ( tt ) - Yêu cầu HS nêu tên các đơn vị đo diện tích đã học và mối quan hệ của các đơn vị đó. - 1 km2 = ? m2 - 1 m2 = ? dm2 = ? cm2 - 1 dm2 = ? cm2 - GV nhận xét – Tuyên dương. 3.Bài mới: Ôn tập về hình học - GV giới thiệu, ghi tựa bài. 4.Phát triển các hoạt động Hoạt động 1: Hướng dẫn HS làm bài 1; 3 Mục tiêu: Giúp HS củng cố các kiến thức về đoạn thẳng song song, đoạn thẳng vuông góc, cách vẽ hình vuông, công thức tính các hình. Bài 1: SGK/173 - Yêu cầu HS đọc bài 1 / 174. - Yêu cầu HS quan sát hình vẽ SGK để nhận biết DE là đoạn thẳng song song với AB và CD vuông góc với BC. - Thế nào là hai đường thẳng song song ? - Thế nào là hai đường thẳng vuông góc ? - GV nhận xét – chốt ý đúng. Bài 3: SGK/173 - Yêu cầu HS đọc nội dung bài 3. - Yêu cầu HS tự làm bài. à Lưu ý: Tính chu vi hai hình rồi trả lời . - GV nhận xét – chốt ý đúng. Hoạt động 2: Hướng dẫn HS làm bài 4 Mục tiêu : HS biết vận dụng công thức tính diện tích để giải bài toán có liên quan đến hình học. Bài 4: - Yêu cầu HS đọc bài 4 / 173. - Hướng dẫn HS phân tích đề bài. - Yêu cầu HS tự làm bài. à Lưu ý: Chú ý đổi cùng đơn vị đo diện tích. - GV nhận xét – chốt kết quả đúng. - GV chấm một số vở. Hoạt động 3: Củng cố Mục tiêu: Củng cố kiến thức vừa ôn - Yêu cầu HS nêu lại đặc điểm 2 đường thẳng vuông góc, song song, quy tắc tính chu vi và diẹân tích hình chữ nhật, hình vuông. - Giáo dục HS cẩn thận khi làm bài. 5.Tổng kết - Dặn dò: - GV nhận xét tiết học. - Chuẩn bị: Ôn tập về hình học ( tt ) . - Hát. - 3 HS nêu tên các đơn vị đo diện tích đã học và mối quan hệ của chúng. - Lớp nhận xét. - HS nêu lại tựa bài. Hoạt động lớp - 1 HS đọc bài 1 – Lớp theo dõi. - HS quan sát hình vẽ vàtự làm bài - HS lần lượt trình bày. - Lớp nhận xét. - 1 HS đọc – Lớp theo dõi. - HS làm bài vào vở. - 1 HS làm bảng phụ và trình bày. - Lớp nhận xét. Hoạt động lớp - 1 HS đọc bài 4 – Lớp theo dõi. - HS trả lời theo yêu cầu. - HS làm bài vào vở. - 1 HS làm bảng phụ và trình bày. - Lớp nhận xét. Hoạt động lớp - 6 HS lần luợt nêu các quy tắc. Kiểm tra Trực quan Luyện tập Trình bày Trực quan Thực hành Trình bày Trực quan Hỏi – đáp Thực hành Trình bày Củng cố Rút kinh nghiệm : TOÁN TIẾT 168: ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC (t.t) I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Giúp HS nhận biết và vẽ được hai đường thẳng song song, vuông góc. 2. Kỹ năng: - Biết vận dụng cộng thức diện tích hình bình hành. 3. Thái độ: - Giáo dục HS tính cẩn thận, chính xác khi thực hiện các bài tập. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: GV: SGK, e- ke, phấn màu. HS: SGK, VBT. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH P.PHÁP 1 phút 4 phút 1 phút 5 phút 20 phút 3 phút 1 phút 1.Khởi động : 2.Bài cũ : Ôn tập về hình học - Yêu cầu HS nêu định nghĩa hai đường thẳng vuống góc, hai đường thẳng song song và các đặc điểm của hình vuông, hình chữ nhật. - GV nhận xét – Tuyên dương. 3.Bài mới : Ôn tập về hình học (tt) - GV giới thiệu, ghi tựa bài. 4.Phát triển các hoạt động Hoạt động 1: Hướng dẫn HS làm bài 1 Mục tiêu: Giúp HS củng cố kiến thức về hai đường thẳng song song (vuông góc). Bài 1/174 : - GV yêu cầu HS quan sát hình vẽ SGK / 174 để nhận biết DE là đoạn thẳng song song với AB và CD vuông góc với BC. - Yêu cầu HS làm vào vở rồi chữa bài. - GV nhận xét – chốt ý đúng. Hoạt động 2: Hướng dẫn HS làn bài tập 2 và 4 . Mục tiêu: Giúp HS củng cố các công thức tính chu vi, diện tích của một hình, kỹ năng vẽ hình vuông có kích thước cho trước, vận dụng giải các bài toán có liên quan. Bài 2 :SGK/174 - Yêu cầu HS đọc bài 2. - Yêu cầu HS nêu quy tắc tính diện tích hình vuông và tính chiều dài của hình chữ nhật. - Yêu cầu HS làm bài. - GV nhận xét – chốt kết quả đúng. Bài 4 :SGK/174 - Yêu cầu HS quan sát hình và đọc bài 4. - Muốn tính diện tích hình H, em phải biết gì ? - Yêu cầu HS nêu lại quy tắc tính diện tích hình bài hành. - Yêu cầu HS làm bài. - GV nhận xét – chốt kết quả đúng - GV chấm một số vở. Hoạt động 3: Củng cố Mục tiêu: Củng cố kiến thức vừa ôn. - Yêu cầu HS nêu lại cacù kiến thức vừa ôn tập. - Giáo dục HS tính cẩn thận, chính xác. 5.Tổng kết - Dặn dò: - GV nhận xét tiết học. - Về xem lại các bài. - Chuẩn bị: Ôn tập về tìm số trung bình cộng . - Hát. - 4 HS thực hiện theo yêu cầu GV. - Lớp nhận xét. - HS nêu lại tựa bài. Hoạt động lớp - HS quan sát và nhận xét. - HS làm bài vào VBT và sửa bài. - Lớp nhận xét. Hoạt động lớp - 1 HS đọc bài 2 – Lớp theo dõi. - HS lần lượt nêu. - HS làm bài vào vở. - 1 HS làm bảng phụ và trình bày. - Số đo chỉ đúng chiều dài hình chữ nhật là: 16 cm. - Lớp nhận xét. - HS quan sát – 1 HS đọc – Lớp theo dõi . - HS lần lượt trả lời theo yêu cầu. - HS làm bài vào vở. - 1HS làm bảng phụ và trình bày. - Lớp nhận xét. Hoạt động lơp - 4 HS nêu lại các quy tắc. Kiểm tra Trực quan Thực hành Đàm thoại Trực quan Đàm thoại Trực quan Đàm thoại Thực hành Trình bày Củng cố Rút kinh nghiệm : ANH VĂN ( 2tiết ) GV bộ môn Thứ năm ngày 4 tháng 5 năm 2017 TIN HỌC GV bộ môn MỸ THUẬT TIẾT 34 : VẼ TRANH : ĐỀ TÀI TỰ CHỌN GV bộ môn TOÁN TIẾT 169: ÔN TẬP VỀ TÌM SỐ TRUNG BÌNH CỘNG I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Giúp HS củng cố các kiến thức giải toán về tìm số trung bình cộng. 2. Kỹ năng: - Rèn HS kỹ năng giải được các bài toán có dạng trung bình cộng. 3. Thái độ: - Giáo dục HS tính cẩn thận, chính xác khi thực hiện các bài tập. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: GV: SGK, bảng phụ. HS: SGK, VBT. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH P.PHÁP 1 phút 4 phút 1 phút 5 phút 20 phút 3 phút 1 phút 1.Khởi động: 2.Bài cũ: Ôn tập về hình học (tt) - GV phát phiếu kiểm tra và yêu cầu HS vẽ hình chữ nhật có độ dài là 8cm và 5 cm, tính chu vi và diên tích hình chữ nhật đó. - GV nhận xét – Tuyên dương. 3.Bài mới :Ôn tập về tìm số TBC - GV giới thiệu, ghi tựa bài. 4.Phát triển các hoạt động Hoạt động 1: Hướng dẫn HS làm bài 1 Mục tiêu: Giúp HS củng cố các kiến thức về tìm số trung bình cộng của các số. Bài 1: VBT/106 - Yêu cầu HS đọc nội dung bài 1. - Yêu cầu HS tự làm bài. - Em hãy nêu cách tìm số trung bình cộng của các số ? - GV nhận xét – chốt kết quả đúng. Hoạt động 2 : Hướng dẫn HS làm các bài tập còn lại Mục tiêu : HS biết vận dụng kiến thức vừa ôn để giải các bài toán. Bài 2: SGK/175 - Yêu cầu HS đọc bài 2 / 175. - Hướng dẫn HS phân tích đề bài. - Yêu cầu HS làm bài. - GV nhận xét- chốt kết quả đúng. Bài 3: SGK/175 - Yêu cầu HS đọc bài 3. - Hướng dẫn HS phân tích đề bài. - Yêu cầu HS làm bài. - GV nhận xét – chốt kết quả đúng. - GV chấm một số vở. Hoạt động 3: Củng cố Mục tiêu: Củng cố kiến thức vừa ôn. - Yêu cầu HS nêu cách tìm số trung bình cộng. - Giáo dục HS cẩn thận, chính xác khi thực hiện. 5.Tổng kết - Dặn dò: - GV nhận xét tiết học. - Về xem lại bài. - Chuẩn bị: Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó. - Hát. - HS làm phiếu kiểm tra. - 1 HS làm bảng phụ và trình bày. - Lớp nhận xét. - HS nêu lại tựa bài. Hoạt động lớp - 1 HS đọc – Lớp theo dõi. - HS làm bài vào vở. - 2 HS làm bảng phụ và nêu cách thực hiện. - Lớp nhận xét. Hoạt động lớp - 1 HS đọc – Lớp theo dõi. - HS trả lời theo yêu cầu. - HS làm bài vào vở. - 1 HS làm bảng phụ và trình bày. - Lớp nhận xét. - 1 HS đọc – Lớp theo dõi. - HS trả lời theo yêu cầu. - H S làm bài vào vở. - 1 HS làm bảng phụ và trình bày. - Lớp nhận xét. Hoạt động lớp - Muốn tìm số trung bình cộng của nhiều số ta tính tổng của các số đó rồi lấy tổng đó chia cho số các số hạng. Kiểm tra Trực quan Thực hành Trình bày Trực quan Đàm thoại Thực hành Trình bày Trực quan Đàm thoại Thực hành Trình bày Củng cố Rút kinh nghiệm : TOÁN TIẾT 170: ÔN TẬP VỀ TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Giúp HS rèn kĩ năng giải bài toán Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số. 2. Kỹ năng: - HS giải được các bài toán có dạng Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó. 3. Thái độ: - Cẩn thận, chính xác khi thực hiện các bài tập. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : GV: SGK, bảng phụ. HS: SGK, vở toán. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH P.PHÁP 1 phút 4 phút 1 phút 10 phút 15 phút 3 phút 1 phút 1.Khởi động: 2.Bài cũ: Ôn tập Tìm số TBC - Yêu cầu HS nêu cách tìm số trung bình cộng. - Yêu cầu HS tìm số trung bình cộng của: 35 ; 12 ; 24 ; 21 và 43. - GV nhận xét – Tuyên dương. 3.Bài mới : Ôn tập về tìm 2 số khi biết tổng và hiệu của 2 số đó. - GV giới thiệu, ghi tựa bài. 4.Phát triển các hoạt động Hoạt động 1: Hướng dẫn HS làm bài 1 Mục tiêu: Giúp HS củng cố cách tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó. Bài 1: VBT/108 - Yêu cầu HS đọc bài 1. - Yêu cầu HS nêu các bước giải bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đo.ù - Yêu cầu HS làm bài. - GV nhận xét – chốt kết quả đúng. Hoạt động 2: Hướng dẫn HS làm bài 2 ; 3 Mục tiêu: HS biết vận dụng giải các bài toán có lời văn. Bài 2: VBT/108 - Yêu cầu HS đọc bài 2. - Bài toán thuộc dạng toán gì? - Vì sao em biết? - Yêu cầu HS làm bài. - GV nhận xét – chốt kết quả đúng. Bài 3: SGK/175 - Yêu cầu HS đọc bài 3. - Yêu cầu HS tự làm bài. - GV nhận xét – chốt kết quả đúng. - GV chấm một số vở. Hoạt động 3: Củng cố MuÏc tiêu: Củng cố kiến thức vừa ôn - Yêu cầu HS nêu lại cách giải bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó. - Giáo dục HS cẩn thận khi làm bài. 5.Tổng kết - Dặn dò: - GV nhận xét tiết học. - Về xem lại bài. - Chuẩn bị :Tìm hai số khi biết tổng (hiệu) và tỉ số của hai số đó. - Hát . - HS trả lời. - HS làm bảng con . - 1 HS làm bảng phụ và trình bày . - Lớp nhận xét . - HS nêu lại tựa bài . Hoạt động lớp - 1 HS đọc – Lớp theo dõi. - 2 HS nêu các bước giải. - HS làm bài vào vở. - 3 HS làm bảng phụ và trình bày. - Lớp nhận xét. Hoạt động lớp - 1 HS đọc – Lớp theo dõi. - HS trả lời theo yêu cầu. - HS làm bài vào vở. - 1 HS làm bài bảng phụ và trình bày. - Lớp nhận xét. - 1 HS đọc – Lớp theo dõi. - HS làm bài vào vở. - 1 HS làm bảng phụ và trình bày. - Lớp nhận xét. Hoạt động lớp - 2 HS nêu lại hai cách giải. Kiểm tra Trực quan Đàm thoại Luyện tập Trình bày Trực quan Đàm thoại Luyện tập Trình bày Trực quan Luyện tập Trình bày Củng cố Rút kinh nghiệm :

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTOAN.doc
Tài liệu liên quan