Giáo án môn Toán học lớp 1 - Bài: Phép trừ trong phạm vi 3

1. Kiểm tra bài cũ

- Yêu cầu học sinh làm bài tập sau:

- Yêu cầu học sinh trao đổi vở nháp tự chấm kết quả cho nhau

- Mời học sinh nhận xét

- Nhận xét

2. Dạy học bài mới

2.1. Hướng dẫn học sinh học phép trừ 2-1=1

- Treo bông hoa và 2 con ong

 

doc4 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 27/11/2018 | Lượt xem: 2383 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Toán học lớp 1 - Bài: Phép trừ trong phạm vi 3, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ ngày tháng năm 2016 Giáo án Toán lớp 1 Phép trừ trong phạm vi 3 Mục tiêu Kiến thức: Có khái niệm ban đầu về phép trừ Bước đầu biết về mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ Kĩ năng: Biết làm tính trừ trong phạm vi 3 Giải được các bài toán đơn giản có liên quan đến phép trừ trong phạm vi 3 Thái độ: Rèn học sinh tính cẩn thận, chính xác khi làm toán Giúp các em yêu thích môn toán học. Đồ dùng dạy học Mẫu vật: 3 con ong, bông hoa, 3 con chim, cành cây và chấm tròn Bảng phụ bài tập 1 ( 9 phiếu) Tấm mút nhỏ Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động dạy Hoạt động học Kiểm tra bài cũ - Yêu cầu học sinh làm bài tập sau: - Yêu cầu học sinh trao đổi vở nháp tự chấm kết quả cho nhau - Mời học sinh nhận xét - Nhận xét 2. Dạy học bài mới 2.1. Hướng dẫn học sinh học phép trừ 2-1=1 - Treo bông hoa và 2 con ong - Yêu cầu học sinh quan sát - Hỏi: có mấy con ong đậu trên bông hoa? - Lấy 1 con ong tách ra khỏi bông hoa - Hỏi: có mấy con ong đã bay đi nào? - Nêu bài toán: “ Lúc đầu, có 2 con ong đậu trên bông hoa, sau đó 1 con ong bay đi. Hỏi còn lại mấy con ong?” - Yêu cầu học sinh nhắc lại bài toán - Hỏi: lúc đầu có 2 con ong đậu trên bông hoa, sau đó 1 con ong bay đi. Còn lại mấy con ong nào? - Yêu cầu học sinh nhận xét - Nhận xét - Mời học sinh nhắc lại. - Hỏi: 2 con ong bới đi 1 con ong, còn lại mấy con ong? - Mời học sinh nhận xét - Nhận xét - Yêu cầu học sinh nhắc lại - Giới thiệu: 2 bớt 1 còn 1 - Yêu cầu học sinh nhắc lại - Viết lên bảng 2-1=1 - Giới thiệu cách đọc khác là hai trừ một bằng một - Yêu cầu học sinh đọc 2.2. Hướng dẫn học sinh học phép trừ 3 - 1 = 2 ; 3 – 2 = 1 Treo tranh tương ứng với bài toán Chia lớp thành 4 nhóm ( xem tình hình lớp học để chia nhóm) + 2 nhóm sẽ đặt bài toán phù hợp với bức tranh của giáo viên + 1 nhóm còn lại chuẩn bị bảng con để viết phép tính cho phù hợp với bài toán mà 2 nhóm kia đưa ra Yêu cầu học sinh nhận xét Viết phép tính 3 -1 =2; 3 – 2 =1 và giới thiệu về cách đọc của các phép trừ đó. Yêu cầu học sinh đọc Giới thiệu: phép trừ trong phạm vi 3: – 1 =1; 3 -1 =2; 3 – 2 = 1 Yêu cầu học sinh đọc 3 phép trừ đó Lấy 1 vài tấm hình che các số trong phép tính Yêu cầu học sinh đọc Mời học sinh nhận xét và nhắc lại 2.3. Hướng dẫn học sinh bước đầu nhận biết về mối quan hệ của phép cộng và phép trừ - Treo tranh chấm tròn - Hỏi: có 2 chấm tròn thêm 1 chấm tròn, có tất cả mấy chấm tròn? - Mời học sinh đọc phép tính Hỏi: có 1 chấm tròn thêm 2 chấm tròn, có tất cả mấy chấm tròn? Mời học sinh đọc phép tính Hỏi: có 3 chấm tròn, bớt 1 chấm tròn thì còn mấy chấm tròn? Mời học sinh đọc phép tính Hỏi: có 3 chấm tròn bớt 2 chấm tròn còn mấy chấm tròn? Mời học sinh đọc phép tính Yêu cầu đọc các phép tính Thực hành luyện tập Mời 1 học sinh đọc yêu cầu bài tập 1 Phát 9 phiếu cho mỗi nhóm 2 bàn. Mỗi phiếu 3 phép tính. Nhóm nào xong nhanh nhất sẽ là nhóm được trình bày trên bảng Các nhóm nhận xét bài của nhóm bạn Nhận xét Bài 2 : giới thiệu cách làm tính trừ bằng đặt tính theo cột dọc ( viết phép trừ sao cho các số thẳng cột với nhau, làm tính trừ, viết kết quả thẳng cột với các số trên) Làm mẫu 1 phép tính Mời 2 học sinh khác lên bảng làm Cả lớp viết phép tính vào bảng con Yêu cầu nhận xét Bài 3 treo tranh minh họa Yêu cầu học sinh nêu bài toán Yêu cầu học sinh viết phép tính vào vở Mời 1 số học sinh đọc kết quả bài của mình Củng cố - Dặn dò Yêu cầu học sinh đọc lại các phép trừ trong phạm vi 3 Dặn dò các em về nhà hoàn thành các bài tập trong sách giáo khoa 1 học sinh làm trên bảng, các học sinh khác làm vào vở nháp Trao đổi vở, tự chấm cho nhau Nhận xét -Lắng nghe - Quan sát. - Có 2 con ong đậu trên bông hoa - Quan sát - Có 1 con ong đã bay đi. - Lắng nghe 4 – 5 học sinh nhắc lại Lúc đầu có 2 con ong đậu trên bông hoa, sau đó 1 con ong bay đi. Còn lại 1 con ong Nhận xét Lắng nghe 4 học sinh nhắc lại 2 con ong bớt đi 1 con ong, còn lại 1 con ong Nhận xét Lắng nghe 4 học sinh nhắc lại Lắng nghe 4 học sinh nhắc lại Quan sát Lắng nghe 4 học sinh đọc cá nhân Đọc theo dãy bàn Đọc đồng thanh cả lớp - Quan sát Học sinh thực hiện + Đặt bài toán + Viết phép tính Nhận xét Lắng nghe 4 học sinh đọc cá nhân Đọc theo dãy Đọc đồng thanh cả lớp Lắng nghe 4 học sinh đọc Cả lớp đọc đồng thanh Quan sát Học sinh đọc -Nhận xét và nhắc lại Quan sát Có 2 chấm tròn thêm 1 chấm tròn, có tất cả 3 chấm tròn 2 + 1 = 3 Có 1 chấm tròn thêm 2 chấm tròn, có tất cả 3 chấm tròn 1 + 2 = 3 Có 3 chấm tròn bớt 1 chấm tròn thì còn 2 chấm tròn 3 – 1 =2 Có 3 chấm tròn bớt 2 chấm tròn còn 1 chấm tròn 3 – 2 =1 Đọc cá nhân Đọc theo dãy Đọc đồng thanh cả lớp 1 học sinh đọc Thực hiện Nhận xét Lắng nghe Quan sát Thực hiện Nhận xét Quan sát Nêu bài toán Thực hiện vào vở Học sinh đọc Lắng nghe

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docPhep tru trong pham vi 3_12451769.doc