Giáo án tổng hợp các môn khối 1 - Tuần 11

I. Mục tiêu:

Nhận biết vai trò số o trong phép trừ: 0 là kết quả phép trừ hai số bằng nhau ,một số trừ đi 0 bằng chính nó; biết thực hiện phép trừ có số 0; biết viết phép tính thích hợp với tình huống trong hình vẽ.

Rèn KN làm tính trừ đúng, biết dựa theo tranh nêu bài toán phép tính chính xác.

GD hs ham học toán. Biết vận dụng vào c/s.

II. Đồ dùng dạy học:

III. Các hoạt động dạy học.

 

doc13 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 23/11/2018 | Lượt xem: 205 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án tổng hợp các môn khối 1 - Tuần 11, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN: 11 Thứ: 2 Ngày soạn : 18/11/2016. Ngày giảng: 21/11/2016. Buổi: Sáng Tiết 1: Chào cờ Tiết 2 + 3: HỌC VẦN VẦN ƯƠ Tiết 4: Toán LUYỆN TẬP I. Mục tiêu: Làm được các phép tính trừ trong phạm vi các số đã học ,biết biểu thị tình huống trong hình vẽ bằng phép tính thích hợp . Rèn KN làm tính trừ và tập biểu thị tình huống trong tranh đúng, chính xác GD hs tính tự giác, tích cực khi học toán II. Đồ dùng dạy học: III. Hoạt động dạy học. HĐ của GV HĐ của HS 1.Khởi động (5’) Gv gợi ý: Y/c hs thực hiên phép tính? - Nhận xét. 2. Bài mới:( 33') A. Giới thiệu bài: ghi bảng. B. Luyện tập. Bài 1: - Cho học sinh nêu yêu cầu và làm bài. - Yêu cầu HS làm bảng con - GV nhận xét, chữa bài. Bài 2: Gọi học sinh nêu yêu cầu nhắc lại cách tính của bài. - Cho học sinh làm trong sách, đổi vở kiểm tra .chéo rồi nêu miệng kết quả. - GV nhận xét, chỉnh sửa. Bài 3: - Cho học sinh nêu cách làm - GV nhận xét. Bài 4: - GV hướng dẫn. - Gọi hs lên bảng làm bài, chữa bài. - GVnhận xét chỉnh sửa . Bài 5: - Bài yêu cầu gì? - GV gợi ý: - GV nhạn xét. 3. Củng cố, dặn dò:( 2') Gv gợi ý: Yêu cầu học sinh - Nhận xét - Lớp trưởng lên điều hành. Ban văn nghệ lên khởi động cho lớp hát. - Học sinh hát. - Ban học tập lên kiểm tra bài cũ. 5 – 2 = 5 – 4 = - Ban học tập nhận xét. - Nghe. - Nghe. - Nêu. - Học sinh lên bảng. - Lớp làm vào bảng con. - Nghe. - HS tự nêu yêu cầu. - Tự nêu KQ. - Nghe. - Tự làm bài, chữa bài. - Nghe. - 2 HS lên bảng. - Nghe. - Trả lời - Nghe - HS làm và chữa bài. 5 - 1 = 4 - Nghe. Ban học tập lên điều hành đọc phép trừ trong phạm vi 5? - 1 hs đọc. - Ban học tập nhận xét - Nghe. - Nghe, ghi nhớ. Buổi: Chiều Tiết 1: Học vần ( Tiết 3 ) : VẦN: ƯƠ Tiết 2: Luyện tiếng việt: LUYỆN VIẾT Thứ: 3 Ngày soạn: 19/11/2016. Ngày giảng: 22/11/2016. Buổi: Sáng Tiết 1 + 2 : HỌC VẦN LUYỆN TẬP Tiết 3: Toán SỐ 0 TRONG PHÉP TRỪ I. Mục tiêu: Nhận biết vai trò số o trong phép trừ: 0 là kết quả phép trừ hai số bằng nhau ,một số trừ đi 0 bằng chính nó; biết thực hiện phép trừ có số 0; biết viết phép tính thích hợp với tình huống trong hình vẽ. Rèn KN làm tính trừ đúng, biết dựa theo tranh nêu bài toán phép tính chính xác. GD hs ham học toán. Biết vận dụng vào c/s. II. Đồ dùng dạy học: III. Các hoạt động dạy học. HĐ của GV HĐ của HS 1.Khởi động (5’) Gv gợi ý: Y/c hs thực hiên phép tính? - Nhận xét. 2. Bài mới:( 33') A. Giới thiệu bài: ghi bảng. B. Giới thiệu phép trừ hai số bằng nhau. Bước 1: Giới thiệu phép trừ 1 - 1 = 0 - GV tay cầm 1 bông hoa và nói, cô có 1 bông hoa tặng bạn Hà một bông. Hỏi cô còn mấy bông hoa? - Ai có thể nêu phép tính. - GV ghi bảng: 1 - 1 = 0 Bước 2: Giới thiệu phép trừ 3 - 3 = 0 - Cho HS cầm 3 quy tính và nói. Trên tay các em có mấy que tính? - Bớt đi ba que tính hỏi còn mấy que tính? - Yêu cầu HS nêu lại toàn bộ bài toán. - Cho HS gài một số phép tính tương ứng: - Ghi bảng: 3 - 3 = 0 - GV ghi phép trừ: 1 - 1 = 0 và 3 - 3 = 0 - Các số trừ đi nhau có giống nhau không? - Hai số giống nhau trừ đi nhau thì cho ta kết quả bằng mấy. C. Giới thiệu phép trừ "Một số trừ đi 0" Bước 1: Giới thiệu phép trừ 4 - 0 = 4 - GV treo 4 chấm tròn lên bảng và nêu bài toán "Có 4 chấm tròn không bớt đi chấm nào hỏi còn mấy chấm tròn". - Cho HS nêu cấu trả lời. - Yêu cầu HS nêu phép tính tương ứng. - Ghi bảng: 4 - 0 = 4 Bước 2: Giới thiệu phép trừ: 5 - 0 = 5 - HS đọc lại 2 phép tính: 4 - 0 = 4 5 - 0 = 0 - Em có nhận xét gì về phép tính trên. D. Luyện tập. Bài 1: HS nêu yêu cầu. - Yêu cầu HS nhận xét kết quả của cột 1, 2, 3. - GV nhận xét Bài 2: - Yêu cầu HS nêu đầu bài. - Yêu cầu 2 học sinh lên bảng làm bài. - GV nhận xét. Bài 3: - HS nêu yêu cầu bài toán và viết phép tính thích hợp. - GV nhận xét.. 3. Củng cố, dặn dò:( 2') Gv gợi ý: Yêu cầu học sinh - Nhận xét - Lớp trưởng lên điều hành. Ban văn nghệ lên khởi động cho lớp hát. - Học sinh hát. - Ban học tập lên kiểm tra bài cũ. 5 – 3 = 5 – 4 = - Ban học tập nhận xét. - Nghe. - Nghe. - Nghe. - Trả lời. - HS nêu: 1 - 1 = 0 - Vài HS đọc. - Ba que tính. - Còn lại không que tính. - Một vài HS nêu. - Quan sát. - Có giống nhau. - Bằng 0. - 4 chấm tròn không bớt đi chấm nào còn 4 chấm tròn. 4 - 0 = 4 - Vài HS đọc lại. - Vài HS đọc. - Lấy một số trừ đi 0 thì kết quả bằng chính nó. - HS làm bài và chữa bài. 1 - 0 = 1 2 - 0 = 2 - Cột 1 và 2 kết quả bằng chính nó, cột 3 kết quả đều bằng 0. - Nghe. - HS nêu . - 2 HSlên bảng chữa. - Nghe. - HS tự đặt đề toán và nêu phép tính. a. 3 - 3 = 0 b. 4 - 4 = 0 Ban học tập lên điều hành đọc phép trừ trong phạm vi 5? - 1 hs đọc. - Ban học tập nhận xét - Nghe. - Nghe, ghi nhớ. Buổi: Chiều Tiết 1: Học vần ( Tiết 3): LUYỆN TẬP Thứ: 4 Ngày soạn: 20/11/2016. Ngàygiảng: 23/11/2016. Buổi: Sáng Tiết 1 + 2 : Học vần MẪU 3: AN Tiết 3: Toán LUYỆN TẬP I. Mục tiêu: Thực hiện được phép trừ hai số bằng nhau, phép trừ một số cho số 0, phép cộng một số cho số 0; biết làm tính trừ trong phạm vi đã học. Rèn KN làm tính trừ và biểu thị tính huống trong tranh bằng phép tính thích hợp đúng, rõ ràng. GD cho hs chăm chỉ, chịu khó học tập. II. Đồ dùng dạy học: III. Các hoạt động dạy học: HĐ của GV HĐ của HS 1.Khởi động (5’) Gv gợi ý: Y/c hs thực hiên phép tính? - Nhận xét. 2. Bài mới (33) A. Giới thiệu bài: GV giới thiệu bài ghi bảng. B. HD HS làm các bài tập trong SGK. Bài 1: - Cho học sinh nêu cách làm. - GV gọi 2 hs lên bảng. - Y/c lớp làm vào vở. - Nhận xét, chữa bài. Bài 2: - Cho học sinh nêu cách làm. - GV gọi 2 hs lên bảng. - Y/c lớp làm vào vở. - Nhận xét, chữa bài. Bài 3: - Yêu cầu HS nêu yêu cầu và cách làm. - Cho HS làm và chữa bài. Bài 4: - HS làm và nêu miệng cách tính và kết quả ( lấy số thứ tự trừ đi số thứ 2 được bao nhiêu trừ đi số thứ 3). Bài 5: - HS quan sát tranh, đặt đề toán và viết phép tính. thích hợp. 3. Củng cố, dặn dò. (2’) Gv gợi ý: - Gv nhận xét. - Lớp trưởng lên điều hành. Ban văn nghệ lên khởi động cho lớp hát. - Học sinh hát. - Ban học tập lên kiểm tra bài cũ. 3 – 3 = 4 – 4 = - Ban học tập nhận xét. - Nghe. - Nghe. - Nghe - HS nêu. - 2 học sinh lên bảng chữa. - HS làm vào vở. - Nghe. - HS nêu. - 2 học sinh lên bảng chữa. - HS làm vào vở. - Nghe. - Điền dấu: >; <; = vào chỗ trống. - Tính kết quả của phép tính rồi lấy kết quả để so sánh. - HS làm và nêu miệng. - HS làm theo hướng dẫn. a. 4 - 4 = 0 b. 3 - 3 = 0 Ban học tập lên điều hành đọc phép trừ trong phạm vi 5? - 1 hs đọc. - Ban học tập nhận xét - Nghe. - Nghe, ghi nhớ. Tiết 4: TNXH ÔN TẬP CON NGƯỜI VÀ SỨC KHỎE I. Mục tiêu: Củng cố kiến thức cơ bản về các bộ phận của cơ thể và các giác quan. Có thói quen vệ sinh cá nhân hằng ngày. Rèn KN tự giác hiểu biết về các hành vi cá nhân hàng ngày để có sức khoẻ tốt. HS tự giác thực hiện nếp sống vệ sinh, khắc phục những hành vi có hại cho sức khoẻ. II. Đồ dùng dạy học: III. Các HĐ dạy học: HĐ của GV HĐ của HS 1.Khởi động (5’) Gv gợi ý: - Nhận xét. 2. Bài mới: (28’) A. G.Thiệu bài: Ghi đầu bài. B. Các hoạt động. * HĐ1: thảo luận cả lớp. - GV nêu câu hỏi cho cả lớp thảo luận và trả lời câu hỏi: + Hãy kể tên các bộ phận bên ngoài của cơ thể? + Cơ thể người gồm có mấy phần? + Chúng ta nhận biết thế giới xung quanh bằng những bộ phận nào của cơ thể? (nhận biết về hình dáng, màu sắc, mùi vị, nóng lạnh ... bằng những bộ phận nào?) + Nếu thấy bạn chơi súng cao su em sẽ khuyên bạn như thế nào? - Nhận xét, bổ sung. * HĐ2: nhớ và kê lại các việc làm VS cá nhân. - GV nêu câu hỏi để hs thảo luận, trả lời. + Các em hãy nhớ và kể lại trong 1 ngày (từ sáng đến tối đi ngủ) mình đã làm những gì? - Y/c mỗi hs kể 1, 2 việc đã làm. - Gọi hs khác bổ sung. - Nêu được các việc em thường làm vào các buổi trong ngày như: buổi sáng đánh răng, rửa mặt. + Buổi sáng em dạy lúc mấy giờ? + Buổi trưa em thường ăn gì? có đủ no không? + Em có đánh răng, rửa mặt trước khi đi ngủ không? - Gọi 1 số hs trả lời câu hỏi sau từng câu trả lời của hs gv khắc sâu để hs hiểu rõ . - Nêu các em nói sai gv uốn nắn, nhắc nhở. * KL: nhắc lại các việc vệ sinh cá nhân nên làm hằng ngày để hs khắc sâu và có ý thức thực hiện. 3. Củng cố, dặn dò. (2’) Gv gợi ý: - Gv nhận xét. - Lớp trưởng lên điều hành. Ban văn nghệ lên khởi động cho lớp hát. - Học sinh hát. - Ban học tập lên kiểm tra bài cũ. - Kể tên các loại thức ăn em thường ăn hàng ngày? Ban học tập nhận xét. - Nghe. - Nghe, ghi nhớ. - Nghe - Thảo luận. - Trả lời câu hỏi - Kể lại việc làm VS CN trong 1 ngày. - Nhớ và kể lại. - 1 vài hs kể hs khác nhận xét bổ sung. - Nghe. - Ban học tập lên điều hành Hôm nay chúng ta học bài gì? Nêu nội dung bài? - 2 HS trả lời - Ban học tập nhận xét. - Nghe. - Nghe, ghi nhớ. Buổi: Chiều Tiết 1: Học vần ( Tiết 3 ): MẪU 3: AN Tiết 2: Đạo đức ÔN TẬP VÀ THỰC HÀNG KỸ NĂNG GIỮA KỲ I. Mục tiêu: Ôn tập và thực hành các nội dung đã học 1 đến bài 5. Rèn KN nhận xét các hành vi chuẩn mực đạo đức và lựa chọn ứng xử phù hợp với bản thân, gia đình, xã hội. GD hs có thái độ yêu thương, tôn trọng con người, yêu cái thiện, cái đúng không đồng tình với cái ác. II. Đồ dùng: III. Các hoạt động dạy học: HĐ của GV HĐ của HS 1.Khởi động (5’) Gv gợi ý: - Nhận xét. 2. Ôn tập: - Hãy nêu các bài đạo đức em đã học? - Trẻ em có những quyền gì? - Thế nào là ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ ? - Em cần làm gì để giữ gìn sách vở, đồ dùng học tập ? - Nêu lợi ích của việc ăn mặc gọn gàng sạch sẽ? - Khi ông, bà, cha, mẹ dạy bảo các em cần làm gì? 3. Thực hành: + Yêu cầu học sinh đóng vai với các tình huống sau: - Tình huống 1: Hai chị em đang chơi với nhau thì được mẹ cho hoa quả ( 1 quả to và một quả bé) . Chị cầm và cảm ơn mẹ. Nếu em là bạn em cần làm gì cho đúng? - Tình huống 2: + Yêu cầu học sinh kể những việc mình đã làm để giữ gìn đồ dùng, sách vở. - Yêu cầu học sinh nhóm khác nhận xét. - GV chốt ý. 3. Củng cố, dặn dò. (2’) Gv gợi ý: - Gv nhận xét. - Lớp trưởng lên điều hành. Ban văn nghệ lên khởi động cho lớp hát. - Học sinh hát. - Ban học tập lên kiểm tra bài cũ. - Tại sao chúng ta phải lễ phép với anh chị và nhường nhịn với em nhỏ? Ban học tập nhận xét. - Nghe. - Nghe, ghi nhớ. - Bài 1: Em là học sinh lớp 1. - Bài 2: Gọn gàng sạch sẽ. - Bài 3: Giữ gìn sách vở đồ dùng học tập. - Bài 4: Gia đình em . - Bài 5: Lễ phép với anh chị, nhường nhịn em nhỏ. - Trẻ em có quền có họ tên có quền được đi học. - Quần áo phẳng phiu, sạch sẽ, không nhàu nát. - Cần sắp xếp ngăn nắp không làm gì hư hỏng chúng. - Ăn mặc gọn gàng sạch sẽ , có lợi cho sức khoẻ được mọi ngươi yêu mến. - Biết vâng lời ông bà cha mẹ để mau tiến bộ. - HS thảo luận theo cặp tìm cách giải quyết hay nhất. - HS đóng vai theo cách giải quyết mà nhóm mình đã chọn. - Lần các nhóm lên đóng vai trước lớp. - Các nhóm khác theo dõi và nhận xét. - HS thảo luận nhóm ( từng học sinh kể trước nhóm ). - Mỗi nhóm cử 1 bạn kể trước lớp. - Ban học tập lên điều hành Hôm nay chúng ta học bài gì? Nêu nội dung bài? - 2 HS trả lời - Ban học tập nhận xét. - Nghe. - Nghe, ghi nhớ Thứ: 5 Ngày soạn : 21/ 11/ 2016. Ngày giảng : 24/11/2016. Buổi: Sáng Tiết 1 + 2: Học vần VẦN: AT Tiết 3: Toán LUYỆN TẬP CHUNG I. Mục tiêu: Thực hiện được phép cộng phép trừ các số đã học, phép cộng với số 0, trừ hai số bằng nhau. Rèn KN làm tính cộng, trừ nêu bài toán theo tình huống viết phép tính đúng, thành thạo. GD hs tính tỉ mỉ, cẩn thận, chính xác khi làm toán. II. Đồ dùng dạy học: III. Các hoạt động dạy học: HĐ của GV HĐ của HS 1.Khởi động (5’) Gv gợi ý: Y/c hs thực hiên phép tính? - Nhận xét. 2. Bài mới (33’) A. Giới thiệu bài. B. HD HS làm BT trong sgk. Bài 1: - GV đọc phép tính. - GV nhận xét và chỉnh sửa. Bài 2: - Bài yêu cầu gì? - HD và giao việc. - Gọi 1 số học sinh đọc kết quả của bạn. - Giáo viên nhận xét. Bài 3: - Bài yêu cầu gì? - Yêu cầu học sinh nêu cách làm? - Cho học sinh làm bài và chữa bài. - Giáo viên nhận xét. Bài 4: - Giáo viên treo tranh từng phần lên bảng rồi yêu cầu học sinh đặt đề toán và viết phép tính thích hợp. - GV theo dõi chỉnh sửa. 3. Củng cố, dặn dò. (2’) Gv gợi ý: - Gv nhận xét. - Lớp trưởng lên điều hành. Ban văn nghệ lên khởi động cho lớp hát. - Học sinh hát. - Ban học tập lên kiểm tra bài cũ. 3 + 0 = 5 - 4 = - Ban học tập nhận xét. - Nghe. - Nghe. - HS ghi phép tính vào bảng con. - Nghe. - Tính. - HS làm ghi kết quả và đổi vở kiểm tra chéo. - Nghe. - Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm. - Làm tính trước rồi lấy kết quả của phép tính đó so sánh vơi số bên phải. a. Có 3 con chim đậu, 2 con nữa bay tới. Hỏi tất cả có mấy con? 3 + 2 = 5 b. Có 5 con chim đậu, 2 con đã bay đi. Hỏi tất cả có mấy con? 5 - 2 = 3 Ban học tập lên điều hành đọc phép trừ trong phạm vi 5? - 1 hs đọc. - Ban học tập nhận xét - Nghe. - Nghe, ghi nhớ. Tiết 3: Luyện toán LUYỆN TẬP I. Mục tiêu: Biết làm tính trừ trong phạm vi các số đã học; biết biểu thị tình huống trong hình vẽ bằng phép tính thích hợp. II. Đồ dùng: III. Các hoạt động dạy học. HĐ của GV HĐ của HS 1. GV đưa ra 1 số BT cho hs lên bảng đọc, viết các số mà gv y/c, nhằm củng cố lại cách cộng các số. - Nhận xét, đánh giá. 2. Củng cố: - Nhận xét giờ học, giao bài về nhà. - Lên bảng thực hiện theo y/ c của GV. - Nghe, ghi nhớ. Buổi: Chiều Tiết 1: Học vần: VẦN: AT Tiết 2: Luyện tiếng việt: LUYỆN VIẾT Tiết 3: HĐNG TỌA ĐÀM VÀ THĂM HỎI CÔ GIÁO NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM. I. Mục tiêu: Giúp cho HS nhận thức được công lao dạy dỗ của các thầy giáo, cô giáo. Giáo dục tình cảm tôn trọng, kính yêu và biết ơn thầy giáo, cô giáo. Thể hiện lòng biết ơn thông qua hoạt động viết thư thăm hỏi các thầy cô giáo cũ, hoa điểm mười dâng tặng thầy cô. Rèn luyện kĩ năng giao tiếp, ứng xử với thầy cô, phát huy truyền thống tôn sư trọng đạo. II. Đồ dùng dạy học: III.Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học 1.Khởi động (5’) 2. Dạy bài mới (28’): - Giới thiệu: Giới thiệu ghi bài. - GV bắt nhịp cho HS hát bài: Nhớ ơn thầy cô. - Nội dung bài hát nói lên điều gì? - Nhận xét * HĐ1: Đọc cho HS nghe bức thư thăm hỏi thầy giáo, cô giáo cũ. - GV hướng dẫn hs nhận xét, nêu vảm nghĩ của em. - Nhận xét. * HĐ2:: Trò chơi hái hoa dân chủ. Cho HS hái những bông hoa thực hiện nội dung của bông hoa ( Ví dụ bài hát, thơ, nói về ngày nhà giáo 20/11) trả lời đúng là 10 điểm. - Nhận xét giờ học tốt ai được điểm 10 nhiều nhất – cá nhân – tổ. 3. Củng cố, dặn dò. (2’) Gv gợi ý: - Gv nhận xét. - Lớp trưởng lên điều hành. Ban văn nghệ lên khởi động cho lớp hát. - Học sinh hát. - HS hát. - HS trả lời. - HS lắng nghe. - Nêu suy nghĩ. - HS lắng nghe. - HS lên hái hoa. - Ban học tập lên điều hành Hôm nay chúng ta học bài gì? Nêu nội dung bài? - 2 HS trả lời - Ban học tập nhận xét. - Nghe. - Nghe, ghi nhớ Thứ: 6 Ngày soạn : 22/ 11/ 2016. Ngày giảng: 25/ 11/ 2016. Buổi: Sáng Tiết 1 + 2 + 3: Học vần VẦN: ĂN Tiết 4 : Sinh hoạt cuối tuần: Nhận xét, đánh giá tuần 11.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTuần 11.doc