Giáo án Tổng hợp khối 5 - Tuần học 8 năm học 2018

LUYỆN TỪ VÀ CÂU(15) : MỞ RỘNG VỐN TỪ THIÊN NHIÊN

I.Mục tiêu :

- Hiểu nghĩa của từ thiên nhiên (BT1); nắm được một số từ ngữ chỉ sự vật, hiện tượng, thiên nhiên trong một số thành ngữ, tục ngữ (BT2); tìm được từ ngữ tả không gian, tả sông nước và đặt câu với một từ ngữ tìm được ở mỗi ý a, b, c của bài tập 3, 4.

II. Hoạt động học:

1/ Khởi động:

- BVN cho chơi trò chơi

- Nhóm trưởng yêu cầu 4 bạn lần lượt nhắc lại khái niệm về từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa, từ đồng âm, từ nhiều nghĩa( nêu ví dụ).

- Nhóm nhận xét.Thống nhất kết quả của nhóm, báo cáo với GV.

- Nghe GV nhận xét chung bài cũ.

- Nghe GV giớ thiệu bài mới.

 

doc16 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 08/12/2018 | Lượt xem: 105 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tổng hợp khối 5 - Tuần học 8 năm học 2018, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 8: Thứ hai ngày 22 tháng 10 năm 2018 TẬP ĐỌC(15) KÌ DIỆU RỪNG XANH I.Mục tiêu: - Đọc diễn cảm bài văn với cảm xúc ngưỡng mộ trước trước vẻ đẹp của rừng. - Hiểu nội dung bài. Trả lời được các câu hỏi 1,2,4. - Giáo dục HS ý thức bảo vệ rừng . II. Hoạt động học: 1, Khởi động: - Ban văn nghệ tổ chức cho cả lướp chơi 1 trò chơi. - BHT kiểm tra bài cũ : 3 bạn lần lượt đọc thuộc lòng và trả lời câu hỏi, nội dung bài Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà. - BHT nhận xét, đánh giá - Nghe GV nhận xét chung - Cá nhân quan sát tranh SGK/ 75 và mô tả những gì nhìn thấy trong tranh. - Nghe GV dẫn dắt giới thiệu bài và ghi tên bài mới. 2, Tìm hiểu mục tiêu - Cá nhân đọc mục tiêu -Nhóm trưởng điều khiển trao đổi mục tiêu và cách thực hiện. A/ Hoạt động cơ bản: 1/ Luyện đọc đúng - Nghe 1 bạn đọc bài - cả lớp đọc thầm. Chia đoạn - Nhóm trưởng yêu cầu các bạn đọc nối tiếp theo đoạn - lần 1. Rút từ khó và luyện đọc từ khó. - Nhóm trưởng yêu cầu các bạn đọc nối tiếp theo đoạn – lần 2. Tìm hiểu nghĩa của từ ở phần chú giải và những từ khó hiểu. - Đọc nối tiếp theo cặp đến hết bài; sau đó 1 bạn đọc cả bài. 2/ Tìm hiểu bài - Cá nhân đọc và trả lời các câu hỏi 1;2;4 -SGK trang 76. - Nhóm trưởng điều khiển các bạn trong nhóm thảo luận, thống nhất ý kiến. - Ban học tập cho các bạn chia sẻ về các câu hỏi và nội dung bài. B/ Hoạt động thực hành: Đọc diễn cảm - Đọc diễn cảm theo cặp đoạn 2 - Thi đọc trong nhóm - Bạn học tập tổ chức thi đọc trước lớp. Bình chọn bạn đọc tốt nhất. -Ban học tập gọi một số bạn nêu cảm nhận của mình về tiết học và mời cô chia sẻ. C/ Ứng dụng: -Về nhà luyện đọc lại bài và chuẩn bị bài sau. --------------------------------------------------------- TOÁN ( 36) SỐ THẬP PHÂN BẰNG NHAU I. Mục tiêu: Biết: - Viết thêm chữ số 0 vào bên phải phần thập phân hoặc bỏ chữ số 0 ở tận cùng bên phải phần thập phân của các số thập phân thì giá trị của số thập phân không thay đổi. II. Hoạt động học: 1, Khởi động : - Ban văn nghệ tổ chức cho cả lớp hát 1 bài và chơi trò chơi. -BHT mời 3 bạn phạm luật làm bài tập: a) b) c) - BHT nhận xét, báo cáo với giáo viên - Nghe GV đánh giá chung phần bài cũ - Nghe GV dẫn dắt giới thiệu bài và ghi tên bài mới. 2, Tìm hiểu mục tiêu: - HS Ghi và đọc tên bài. - Cá nhân đọc mục tiêu. - Nhóm trưởng điều khiển trao đổi mục tiêu và cách thực hiện A/ Hoạt động cơ bản: Khám phá bài mới. -Cá nhân đọc các ví dụ SGK/40 và trả lời câu hỏi sau: Em có nhận xét gì về : * 90 cm ; 9 dm và 0,9m * 0,9 ; 0,90 ; 0,900 và 0,9000 8,75; 8,750; 8,7500 và 8,75000 12 ; 12,0 ; 12,00 và 12,000 * 0,9000; 0,900; 0,90 và 0,9 8,75000; 8,7500; 8,750 và 8,75 12,000; 12,00; 12,0 và 12 - Chia sẻ câu trả lời với bạn bên cạnh - Nhóm trưởng cùng các bạn trong nhóm thống nhất câu trả lời - Ban học tập gọi các bạn trả lời, cả lớp thống nhất đáp án. - Cá nhân đọc nhận xét SGK/40 Hoạt động 3: Thực hành Bài 1;2 /40 - Cá nhân làm bài vào vở - Chia sẻ bài làm với bạn ngồi cạnh - Nhóm trưởng cùng các bạn trong nhóm trao đổi thống nhất đáp án và ghi kết quả vào bảng nhóm -Ban học tập cho các bạn đối chiếu bài của các nhóm và nhận xét, cả lớp thống nhất kết quả C/Ứng dụng Làm bài 36 vở bài tập ----------------------------------------------------------------- Thứ ba ngày 23 tháng 10 năm 2018 TẬP ĐỌC(16) : TRƯỚC CỔNG TRỜI I.Mục tiêu : - Biết đọc diễn cảm bài thơ thể hiện cảm xúc tự hào trước vẻ đẹp của thiên nhiên vùng cao nước ta. - Hiểu nội dung bài thơ. Trả lời được các câu hỏi 1, 3, 4. - Học thuộc lòng những câu thơ em thích .II. Hoạt động học: 1, Khởi động: - Ban văn nghệ tổ chức cho cả lướp chơi 1 trò chơi. - BHT kiểm tra bài cũ 3 bạn lần lượt đọc và trả lời câu hỏi, nội dung bài Kì diệu rừng xanh - BHT nhận xét, đánh giá - Nghe GV nhận xét chung - Cá nhân quan sát tranh SGK/ 80 và mô tả những gì nhìn thấy trong tranh. - Nghe GV dẫn dắt giới thiệu bài và ghi tên bài mới. 2, Tìm hiểu mục tiêu - Cá nhân đọc mục tiêu -Nhóm trưởng điều khiển trao đổi mục tiêu và cách thực hiện. A/ Hoạt động cơ bản 1, Luyện đọc đúng - Nghe 1 bạn đọc bài - cả lớp đọc thầm. Chia đoạn -Nhóm trưởng yêu cầu các bạn đọc nối tiếp theo đoạn - lần 1. Rút từ khó và luyện đọc từ khó. - Nhóm trưởng yêu cầu các bạn đọc nối tiếp theo đoạn – lần 2. Tìm hiểu nghĩa của từ ở phần chú giải và những từ khó hiểu. - Đọc nối tiếp theo cặp đến hết bài; sau đó 1 bạn đọc cả bài. 2, Tìm hiểu bài - Cá nhân đọc và trả lời các câu hỏi 1,3,4-SGK trang 81. - Nhóm trưởng điều khiển các bạn trong nhóm trả lời và rút nội dung bài. Thống nhất ý kiến. - Ban học tập cho các bạn chia sẻ về các câu hỏi và nội dung bài. B/ Hoạt động thực hành Đọc thuộc lòng - Cá nhân nhẩm đọc thuộc lòng (những câu thơ em thích) - Thi đọc trong nhóm - HĐTQ tổ chức thi đọc thuộc lòng trước lớp. Bình chọn bạn đọc đúng và tốt nhất. C/ Ứng dụng: -Đọc cho người thân nghe những câu thơ trong bài mà em yêu thích. CHÍNH TẢ:Nghe - viết(8) KÌ DIỆU RỪNG XANH I.Mục tiêu: - Nghe- viết đúng bài chính tả, trình bày đúng hình thức đoạn văn xuôi. - Tìm được các tiếng chứa yê/ ya trong đoạn văn (BT2); tìm được tiếng có vần “uyên” thích hợp để điền vào ô trống (BT3). II. Hoạt động học 1/ Khởi động: Ban văn nghệ tổ chức cho cả lớp chơi 1 TC. - Nghe GV dẫn dắt giới thiệu bài và ghi tên bài mới. 2, Tìm hiểu mục tiêu - Cá nhân đọc mục tiêu -Nhóm trưởng điều khiển trao đổi mục tiêu và cách thực hiện. A/ Hoạt động cơ bản 1/Luyện viết từ khó: - 1 cá nhân đọc đoạn viết. -Nhóm trưởng điều khiển thảo luận các câu hỏi: + Nêu nội dung chính của đoạn viết chính tả? + Nêu cách trình bày bài viết. - Cá nhân tìm các từ ngữ khó, dễ lẫn và thực hành viết đúng: rọi đầu,chuyền cành, lúp xúp.... - Nêu cách trình bày bài viết. 2/ Hoạt động nghe – viết: - Nghe GV đọc - Cá nhân viết. - HS đổi vở soát lỗi. B/ Hoạt động thực hành - Cá nhân làm bài 2,3 SGK trang 76;77 - Trao đổi với bạn kết quả bài làm của mình. - Nhóm trưởng điều khiển chữa bài trong nhóm. - Bạn học tập tổ chức cho các bạn chia sẻ trước lớp. C/ Ứng dụng: Ghi nhớ cách đánh dấu thanh ở những tiếng có nguyên âm đôi ưa/ươ ;học thuộc các thành ngữ, tục ngữ ở BT3. TOÁN ( 37) SO SÁNH HAI SỐ THẬP PHÂN I. Mục tiêu: Biết: - So sánh hai số thập phân - Sắp xếp các số thập phân theo thứ tự từ bé đến lớp và ngược lại II. Hoạt động học: 1/Khởi động: - BVN cho lớp hát Chuyển các phân số thập phân thành số thập phân : ; ; -Thống nhất kết quả trong nhóm, báo cáo với giáo viên - Nghe GV dẫn dắt giới thiệu bài và ghi tên bài mới. 2/Tìm hiểu mục tiêu - Cá nhân đọc mục tiêu - Nhóm trưởng điều khiển trao đổi mục tiêu và cách thực hiện A/ Hoạt động cơ bản 1/Khám phá bài mới -Cá nhân đọc ví dụ SGK/41,42 và trả lời câu hỏi sau: Nêu cách so sánh : 8,1 và 7,9 35,7 và 35,698 2001,2 và 1999,7 78,469 và 78,5 630,72 và 630,70 - Chia sẻ câu trả lời với bạn bên cạnh - Nhóm trưởng cùng các bạn trong nhóm thống nhất câu trả lời - Ban học tập gọi các bạn trả lời, cả lớp thống nhất đáp án. - Ban học tập gọi 3 ban nêu cách so sánh hai số thập phân - Cá nhân đọc nhận xét SGK/41,42 B/ Hoạt động Thực hành - Cá nhân làm bài 1,2 –sgk/42( làm vở) - Chia sẻ bài làm với bạn - Nhóm trưởng cùng các bạn trong nhóm trao đổi, thống nhất đáp án . -Ban học tập cho các bạn chia sẻ trước lớp các BT trên. * Nghe GV tổng kết bài học C/Ứng dụng Làm bài 37 vở bài tập ----------------------------------------------------------------- Thứ tư ngày 24 tháng 10 năm 2018 LUYỆN TỪ VÀ CÂU(15) : MỞ RỘNG VỐN TỪ THIÊN NHIÊN I.Mục tiêu : - Hiểu nghĩa của từ thiên nhiên (BT1); nắm được một số từ ngữ chỉ sự vật, hiện tượng, thiên nhiên trong một số thành ngữ, tục ngữ (BT2); tìm được từ ngữ tả không gian, tả sông nước và đặt câu với một từ ngữ tìm được ở mỗi ý a, b, c của bài tập 3, 4. II. Hoạt động học: 1/ Khởi động: - BVN cho chơi trò chơi - Nhóm trưởng yêu cầu 4 bạn lần lượt nhắc lại khái niệm về từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa, từ đồng âm, từ nhiều nghĩa( nêu ví dụ). - Nhóm nhận xét.Thống nhất kết quả của nhóm, báo cáo với GV. - Nghe GV nhận xét chung bài cũ. - Nghe GV giớ thiệu bài mới. 2/ Tìm hiểu mục tiêu - Cá nhân đọc mục tiêu - Nhóm trưởng điều khiển trao đổi mục tiêu và cách thực hiện. A/ Hoạt động cơ bản: Khám phá bài mới: - Cá nhân đọc và trả lời các câu hỏi 1,2,3 ở phần nhận xét- SGK trang 66,67. - Nhóm trưởng điều khiển thảo luận các câu hỏi và đọc nội dung phần ghi nhớ. B/ Hoạt động thực hành: - Cá nhân làm bài 1, 2,3,4 - SGK /78. - Trao đổi với bạn kết quả bài làm của mình. - Nhóm trưởng điều khiển chữa bài trong nhóm. - HĐTQ cho cho các bạn chia sẻ trước lớp về các BT đã làm. C/ Ứng dụng: - Nắm được khái niệm từ nhiều nghĩa và tìm thêm một số từ nhiều nghĩa. TOÁN ( 38) LUYỆN TẬP I. Mục tiêu: Biết: - So sánh hai số thập phân - Sắp xếp các số thập phân theo thứ tự từ bé đến lớp II. Hoạt động học: 1/ Khởi động : - HĐTQ cho lớp hát một bài - Cho các bạn làm bài : Chuyển các phân số thập phân thành số thập phân và sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé ; ; ; - Nghe GV dẫn dắt giới thiệu bài và ghi tên bài mới. - HS đọc và ghi tên bài. 2/ Tìm hiểu mục tiêu - Cá nhân đọc mục tiêu bài. - Nhóm trưởng điều khiển trao đổi mục tiêu và cách thực hiện. A/ Hoạt động Thực hành - Cá nhân làm bài 1,2,3,4(a)- SGK/43( làm vở) - Chia sẻ bài làm với bạn ngồi cạnh - Nhóm trưởng cùng các bạn trao đổi thống nhất đáp án. -Ban học tập cho các bạn chia sẻ trước lớp các BT trên C/Ứng dụng Làm bài 38 vở bài tập ----------------------------------------------------------------- CHIỀU: KỂ CHUYỆN(8) KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE, ĐÃ ĐỌC I .Mục tiêu: - Biết kể câu chuyện đã nghe, đã đọc nói về quan hệ giữa con người với thiên nhiên. - Biết trao đổi về trách nhiệm của con người đối với thiên nhiên; biết nghe và nhận xét lời kể của bạn. II. Hoạt động học: 1/ Khởi động: - Nhóm trưởng yêu cầu 1 bạn kể lại câu chuyện Cây cỏ nước Nam - Nhóm nhận xét. Thống nhất kết quả của nhóm, báo cáo với GV. - Nghe GV nhận xét chung bài cũ.Dẫn dắt bài mới 2/ Tìm hiểu mục tiêu - Cá nhân đọc mục tiêu - Nhóm trưởng điều khiển trao đổi mục tiêu và cách thực hiện. A/ Hoạt động thực hành - Nhóm trưởng yêu cầu các bạn đọc và phân tích đề bài. - Cá nhân đọc các gợi ý sau-SGK/79 - Kể theo cặp đôi và nêu ý nghĩa câu chuyện - Nhóm trưởng mời các bạn chia sẻ về câu chuyện của mình . - Nhận xét, thống nhất ý kiến và báo cáo với GV. - Ban học tập mời các bạn kể chuyện trước lớp. Cả lớp nhận xét, bình chọn. C/ Ứng dụng: Chia sẻ với người thân về câu chuyện của em. ----------------------------------------------------------------- KHOA HỌC(15): PHÒNG BỆNH VIÊM GAN A I.Mục tiêu - Biết cách phòng tránh bệnh viêm gan A II. Hoạt động học: 1/ Khởi động: Ban văn nghệ tổ chức cho cả lớp chơi 1 TC - Ban học tập điều khiển các bạn trả lời câu hỏi sau: Nêu nguyên nhân và cách phòng bệnh viêm não - BHT nhận xét. Nghe GV nhận xét chung -Nghe GV giới thiệu bài -HS đọc và ghi tên đề bài 2/ Tìm hiểu mục tiêu - Cá nhân đọc mục tiêu bài. - Nhóm trưởng điều khiển trao đổi mục tiêu và cách thực hiện. A/ Hoạt động cơ bản: Khám phá bài mới 1/ Dấu hiệu chính, tác nhân gây nên của bệnh viêm gan A - Cá nhân quan sát tranh 1đọc lời thoại và trả lời câu hỏi trang 32/SGK - Chia sẻ với bạn bên cạnh câu trả lời của mình - Nhóm trưởng gọi các bạn trả lời, thống nhất ý kiến 2/Phòng bệnh viêm gan A - Cá nhân quan sát tranh 2,3,4,5 và trả lời câu hỏi trang 33/SGK và trả lời thêm câu hỏi sau: Người bị viêm gan A càn lưu ý điều gì ? - Chia sẻ với bạn bên cạnh câu trả lời của mình - Nhóm trưởng gọi các bạn trả lời, thống nhất ý kiến - Ban học tập gọi các bạn chia sẻ trước lớp các nội dung trên - Cá nhân đọc bài học trang 33/SGK B/Ứng dụng - Rửa tay sạch trước khi ăn và sau khi đi đại tiện,thực hiện ăn chin,uống sôi --------------------------------------------------------------------------------------- Thứ năm ngày 25 tháng 10 năm 2018 LUYỆN TỪ VÀ CÂU(16) : LUYỆN TẬP VỀ TỪ NHIỀU NGHĨA I.Mục tiêu : - Phân biệt được những từ đồng âm, từ nhiều nghĩa trong số các từ nêu ở BT1. - Biết đặt câu phân biệt các nghĩa của một từ nhiều nghĩa (BT3). II. Hoạt động học: 1/ Khởi động: Ban văn nghệ tổ chức cho cả lớp chơi 1 TC - Ban học tập điều khiển các bạn nhắc lại khái niệm về nhiều nghĩa - BHT nhận xét. Nghe GV nhận xét chung -Nghe GV giới thiệu bài -HS đọc và ghi tên đề bài 2/ Tìm hiểu mục tiêu - Cá nhân đọc mục tiêu bài. - Nhóm trưởng điều khiển trao đổi mục tiêu và cách thực hiện. A/Hoạt động thực hành: - Cá nhân làm bài 1,3 - SGK /82,83 - Trao đổi với bạn kết quả bài làm của mình. - Nhóm trưởng điều khiển chữa bài trong nhóm. - HĐTQ cho cho các bạn chia sẻ trước lớp về các BT đã làm. B/ Ứng dụng: - Ghi nhớ các từ nhiều nghĩa trong bài và tìm thêm một số từ nhiều nghĩa khác. ----------------------------------------------------------------- TẬP LÀM VĂN(15): LUYỆN TẬP TẢ CẢNH I .Mục tiêu: - Lập được dàn ý cho bài văn miêu tả một cảnh đẹp ở địa phương đủ 3 phần. - Dựa vào dàn ý (thân bài), viết được đoạn văn miêu tả cảnh đẹp ở địa phương. II. Hoạt động học: 1/ Khởi động: BVN tổ chức cho cả lớp hát 1 bài. Nghe GV dẫn dắt bài mới – Ghi đề bài 2/ Tìm hiểu mục tiêu - Cá nhân đọc mục tiêu - Nhóm trưởng điều khiển trao đổi mục tiêu và cách thực hiện. A/ Hoạt động thực hành: - Cá nhân làm bài 1, 2 SGK trang 81. - Trao đổi với bạn kết quả bài làm của mình. - Nhóm trưởng điều khiển chữa bài trong nhóm. - HĐTQ cho cho các bạn chia sẻ trước lớp về các BT đã làm. * Nghe GV tổng kết bài. B/ Ứng dụng: - Chia sẻ với người thân về đoạn văn ở BT 2. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOÁN (39) LUYỆN TẬP CHUNG I. Mục tiêu: Biết: - Đọc, viết, sắp xếp thứ tự các số thập phân - Tính bằng cách thuận tiện nhất II. Hoạt động học: 1/ Khởi động: Ban văn nghệ tổ chức cho cả lớp chơi 1 TC - BHT cho 3 bạn làm bài : So sánh các số thập phân: 23,67 và 23,7 456,78 và 457,78 13,34; 13,340 và 13,3400 - BHT nhận xét, báo cáo với giáo viên - Nghe GV giới thiệu bài- Học sinh ghi - đọc tên bài. 2/ Tìm hiểu mục tiêu - Cá nhân đọc mục tiêu. Nhóm trưởng điều khiển trao đổi mục tiêu và cách thức thực hiện. A/ Hoạt động thực hành - Cá nhân làm các bài 1,2,3-SGK/43( làm vở) - Đọc cho bạn ngồi cạnh nghe cách đọc của mình - Nhóm trưởng cùng các bạn trong nhóm trao đổi thống nhất đáp án -Ban học tập cho các bạn chia sẻ trước lớp. B/Ứng dụng Làm bài 39 vở bài tập ----------------------------------------------------------------- Thứ sáu ngày 26 tháng 10 năm 2015 TOÁN ( 40) VIẾT CÁC SỐ ĐO ĐỘ DÀI DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN I. Mục tiêu: - Biết viết số đo độ dài dưới dạng số thập phân( trường hợp đơn giản) II. Hoạt động học: 1/ Khởi động: -Ban văn nghệ tổ chức cho cả lớp hát 1 bài. - Nhóm trưởng cho các bạn Đọc các số thập phân sau: 123,567 ; 213,567 ; 234,21 -BHT nhận xét, báo cáo với giáo viên - Nghe GV giới thiệu bài- Học sinh ghi - đọc tên bài. 2/ Tìm hiểu mục tiêu - Cá nhân đọc mục tiêu. -Nhóm trưởng điều khiển trao đổi mục tiêu và cách thức thực hiện. A/ Hoạt động cơ bản: Khám phá bài mới. -Cá nhân đọc ví dụ SGK/44 và trả lời câu hỏi sau: Vì sao 6m 4dm = 6,4m 3m 5cm = 3.05 m - Chia sẻ câu trả lời với bạn bên cạnh - Nhóm trưởng cùng các bạn trong nhóm thống nhất câu trả lời - Ban học tập gọi các bạn giải thích, cả lớp thống nhất đáp án. - Nghe GV kết luận cách viết số thập phân B/ Hoạt động thực hành: - Cá nhân làm bài 1,2,3-SGK/44( làm vở) - Chia sẻ bài làm với bạn ngồi cạnh - Nhóm trưởng cùng các bạn trong nhóm trao đổi thống nhất đáp án -Ban học tập cho các bạn chia sẻ trước lớp các BT trên C/Ứng dụng Làm bài 40 vở bài tập ----------------------------------------------------------------- TẬP LÀM VĂN(16) : LUYỆN TẬP TẢ CẢNH ( Dựng đoạn mở bài, kết bài) I. Mục tiêu: - Nhận biết và nêu được cách viết hai kiểu mở bài: mở bài trực tiếp, mở bài gián tiếp (BT1). - Phân biệt được hai cách kết bài: kết bài mở rộng; kết bài không mở rộng (BT2. II. Hoạt động học 1/ Khởi động: BVN cho cả lướp hát 1 bài. -HS đọc và ghi tên đề bài 2/ Tìm hiểu mục tiêu - Cá nhân đọc mục tiêu - Nhóm trưởng điều khiển trao đổi mục tiêu và cách thực hiện. A/ Hoạt động thực hành: - Cá nhân đọc và làm các bài tập 1,2- SGK/ 83,84. - Trao đổi với bạn kết quả bài làm của mình. - Nhóm trưởng điều khiển chữa bài trong nhóm. - HĐTQ tổ chức cho các bạn chia sẻ trước lớp. B/ Ứng dụng: - Chia sẻ với người thân về 2 đoạn văn đã làm ở BT3. KHOA HỌC(16): PHÒNG TRÁNH HIV/AIDS I.Mục tiêu - Biết nguyên nhân và cách phòng tránh bệnh HIV/AIDS II. Hoạt động học: 1/ Khởi động: -Ban văn nghệ tổ chức cho cả lớp chơi 1 TC, sau đó yêu cầu các bạn TLCH: Nêu nguyên nhân và cách phòng bệnh viêm gan A - BHT nhận xét, Nghe GV nhận xét chung. - Nghe GV giới thiệu bài- Học sinh ghi- đọc tên bài. 2/ Tìm hiểu mục tiêu - Cá nhân đọc mục tiêu bài. - Nhóm trưởng điều khiển trao đổi mục tiêu và cách thực hiện. A/ Hoạt động cơ bản:Khám phá bài mới 1/ Chơi trò chơi “ Ai nhanh, ai đúng” - Cá nhân quan sát tranh đọc thông tin trang 34,35 và trả lời câu hỏi trang 34/SGK - Chia sẻ với bạn bên cạnh câu trả lời của mình - Ban học tập lần lượt đoc các ý 1,2,3,4,5 và chỉ bạn giơ tay đầu tiên trả lời, giáo viên cùng cả lớp thống nhất đáp án. 2/Triển lãm - Cá nhân nộp tranh về cho nhóm trưởng -Nhóm trưởng gọi từng bạn trong nhóm nói về tranh của mình bạn sau đó chọn 1 đến 2 tranh treo trước lớp - Các nhóm treo tranh và thuyết trình tranh của nhóm mình - Cá nhân đọc bài học trang 34/SGK B/Ứng dụng - Thực hiên dùng bơm kim tiêm 1 lần, không dùng chung bản chải đánh răng, dao cạo râu,kìm bấm móng chân. NHA HỌC ĐƯỜNG( 2): CÁC THÓI QUEN XẤU CÓ HẠI CHO RĂNG I .Mục tiêu: - Giúp học sinh hiểu những thói quen xấu đối với răng, hàm và mặt cũng như những hậu quả của nó. II. Các hoạt động: A.Ôn lại bài cũ: Ban văn nghệ tổ chức cho các bạn chơi 1 TC. B.Bài mới HĐ 1: Tìm hiểu mục tiêu Việc 1: HS Ghi và đọc tên bài. Việc 2: Cá nhân đọc mục tiêu: Việc 3: Nhóm trưởng điều khiển trao đổi mục tiêu và cách thực hiện HĐ2: Khám phá bài mới. 1/ Những thói quen xấu gây hô răng - Cá nhân suy nghĩ và trả lời câu hỏi: + Những thói quen xấu nào gây hô răng? - Chia sẻ với bạn bên cạnh - Nhóm trưởng điều khiển các bạn thảo luận, thống nhất ý kiến. 2/ Những thói quen xấu gây móm - Cá nhân suy nghĩ trả lời câu hỏi: + Những thói quen xấu nào gây món răng? - Chia sẻ với bạn bên cạnh Việc 3: Nhóm trưởng điều khiển các bạn thảo luận, thống nhất ý kiến. 3/Những thói quen khác - Cá nhân suy nghĩ trả lời câu hỏi: + Còn những thói quen nào khác có hại cho răng? - Chia sẻ với bạn bên cạnh - Nhóm trưởng điều khiển các bạn thảo luận, thống nhất ý kiến. - HĐTQ cho các bạn chia sẻ trước lớp. C/Ứng dụng - Chia sẻ với người thân những thói quen xấu có hại cho răng.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiao an Tuan 8 Lop 5_12445081.doc
Tài liệu liên quan