Giáo án Tổng hợp khối lớp 3 - Tuần 20

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Giúp HS Biết khái niệm trung điểm của đoạn thẳng.

2. Kĩ năng:

 - Biết cách xác định trung điểm của đoạn thẳng cho trước.

3. Thái độ:

 -GD HS yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Y/c mỗi HS chuẩn bị 1 tờ giấy hình chữ nhật

 

doc30 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 03/12/2018 | Lượt xem: 150 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Tổng hợp khối lớp 3 - Tuần 20, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
-Thể hiện sự tự tin;Giao tiếp IV.Các phương pháp dạy học tích cực có thể sử dụng A. Tập đọc -Trình bày 1 phút;Đặt câu hỏi;Thảo luận nhóm B. Kể chuyện: -Đóng vai;Trình bày 1 phút;Làm việc nhóm V.Các hoạt động dạy học Nội dung HĐ của GV HĐ của HS 1 KTBC:3’ Báo cáo tổng kết tháng thi đua... 2. Bài mới:35’ *HĐ1: Giới thiệu bài *HĐ2: Luyện đọc - B1: Đọc mẫu - B2: HD luyện đọc và giải nghĩa từ. Phát âm:một lượt, ánh lên, trìu mến, yên lặng, lên tiếng. Đọc đúng: -Mai đây/..khổ,/hơn.// Các emnổi.//Nếu..gia đình/.về.// -Em thà..khu/..chung,/ ở lộn/..Tây,/gian// *HĐ3: Tìm hiểu bài *HĐ4: Luyện đọc lại *HĐ5: Kể chuyện B1: XĐ yêu cầu B2: Kể mẫu B3: Kể theo nhóm 3. Củng cố dặn dò2’ - Y/c HS đọc bài + trả lời câu hỏi. - NX, đánh giá - Giới thiệu bài, ghi bảng * GV đọc - Y/c HS đọc từng câu- Theo dõi và sửa sai - Y/c HS luyện đọc đoạn - HD HS luyện đọc 1 số câu văn dài. - Y/c HS đọc phần chú giải (sgk) - Y/c HS đọc tiếp nối đoạn. - Y/c HS luyện đọc theo nhóm - Tổ chức thi đọc giữa các nhóm - NX, đánh giá - Y/c cả lớp đọc đồng thanh đoạn 4 - Gọi 1 HS đọc lại toàn bài *Y/c HS đọc thầm đoạn 1 + Ai bước vào lán của các chiến sĩ nhỏ tuổi? + Trung đoàn trưởng đến gặp các chiến sĩ nhỏ tuổi để làm gì? -Y/c HS đọc thầm đoạn 2 + Trứơc ý kiến đột ngột của chỉ huy, vì sao các chiến sĩ nhỏ tuổi ai cũng thấy cổ họng mình nghẹn lại? + Sau đó các chiến sĩ đã quyết định thế nào? + Vì sao Lượm và các bạn không muốn về nhà? + Lời nói của Mừng có gì đáng cảm động? -Y/c HS đọc thầm đoạn 3 + Trược sự quyết tâm của các chiến sĩ nhỏ, trung đoàn trưởng có thái độ ntn? -Y/c HS đọc thầm đoạn 4 + Tìm hình ảnh so sánh ở câu cuối bài? + Qua bài này con hiểu gì về các chiến sĩ Vệ quốc quân? - Tổ chức luyện đọc lại đoạn 2 - Thi đọc hay đoạn 2- NX, đánh giá Kể chuyện 20’ - Lật bảng phụ - GV hướng dẫn - Y/c 2 HS lần lượt kể đoạn 1 & 2. - GV chia lớp thành nhóm 4 - Gọi HS kể nối tiếp trước lớp. - NX cho điểm - Cho HS hát bài ca ngợi Vệ quốc quân. - NX tiết học - HS đọc -Theo dõi - HS đọc nối tiếp - luyện đọc đoạn - 1 HS đọc -đọc nối tiếp đoạn - Đọc theo nhóm -Thi đọc theo nhóm - Cả lớp đọc bài -1HS đọc toàn bài -Trung đoàn trưởng -Thông báo - HS đọc đoạn 2 -Các chiến sĩ bất ngờ -xin ở lại với chiến khu -Các bạn sẵn sàng chịu đựng khó khăn -Mừng rất chân thật - HS đọc đoạn 3 -Mừng rơi nước mắt - HS đọc đoạn 4 -Tiếng hát -Các chiến sĩ nhỏ tuổi nhưng yêu nước... - 3 đến 4 HS đọc - N - HS đọc y/c - HS kể trước lớp -HS kể theo nhóm Toán Luyện tập I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Giúp HS Biết khái niệm trung điểm của đoạn thẳng. 2. Kĩ năng: - Biết cách xác định trung điểm của đoạn thẳng cho trước. 3. Thái độ: -GD HS yêu thích môn học. II. Đồ Dùng Dạy Học: - Y/c mỗi HS chuẩn bị 1 tờ giấy hình chữ nhật III. Các HĐ dạy – học: Nội dung HĐ của GV HĐ của HS 1. KTBC:3’ 2. Bài mới:35’ *HĐ1: Giới thiệu bài *HĐ2: Luyện tập Bài1: xác định trung điểm của đoạn thẳng. A M B a/ | | | AB = 4 cm C D | | Bài 2: 3- Củng cố- Dặn dò:2’ +Thế nào là điểm ở giữa,trung điểm? - Giới thiệu bài - ghi bảng. * GV vẽ lên bảng đoạn thẳng AB như sgk. - Y/c HS suy nghĩ và tìm cách xác định trung điểm của đoạn thẳng AB. - GV hướng dẫn cách tìm . Đo đoạn thẳng AB=4cm . Chia đôi độ dài của đoạn thẳng AB. . Đặt thước sao cho vạch 0cm trùng với điểm A. Đánh dấu điểm M trên AB. . M là trungđiểm của đoạn thẳng AB ứng với vạch 2cm của thước +So sánh độ dài đoạn thẳng AB và MN? -Gọi HS đọc KL - Y/c HS làm phần B vào vở - Gọi HS đọc bài- NX đánh giá * GV cho HS thực hành gấp giấy như phần hướng dẫn SGK - NX đánh giá - NX tiết học -HS -NX -vẽ vào nháp đoạn thẳng AB dài 4 cm. - suy nghĩ và nêu cách tìm. - NX. -HS rút ra KL - HS làm bài - Đọc bài- NX - HS thực hành gấp giấy rồi xác định trung điểm của từng cạnh Rút kinh nghiệm - bổ sung: Sinh hoạt Tổng kết Tuần 20 I Mục tiêu HS thấy được ưu khuyết điểm trong tuần 20 Từ đó HS biết sửa chữa khuyết điểm và phát huy ưu điểm . Giáo dục ý thức sinh hoạt tốt II Hoạt động dạy học 1 ổn định nề nếp: Cho cả lớp hát 1 bài 2 Lớp trưởng cho lớp sinh hoạt Từng tổ lên báo các tổng kết tổ mình Cá nhân phát biểu ý kiến Lớp trưởng tổng kết xếp loại thi đua giữa các tổ 3 Giáo viên nhận xét chung Nhắc nhở HS còn mắc khuyết điểm Khen HS ngoan có ý thức tốt 4 Phương hướng tuần sau -Duy trì nề nếp học tập -Tham gia các hoạt động của trường lớp -Chăm sóc công trình măng non của lớp -Phấn đấu đạt nhiều điểm 9 ,10 ở các môn học 5 Hoạt động văn nghệ Chính tả (Nghe - viết) ở lại với chiến khu I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Nghe viết chính xác đoạn văn trong bài: ở lại với chiến khu, trình bày đúng hình thức bài văn xuôi. 2. Kĩ năng: - Giải được câu đố, viết đúng chính tả lời giải. 3. Thái độ: - Giữ VSCĐ II. Đồ Dùng Dạy Học Bảng phụ ghi nội dung câu đố, bảng con. III. Các HĐ dạy - học: Nội dung HĐ của GV HĐ của HS 1. KTBC:3’ Liên lạc, nắm tình hình, ném lựu đạn. 2. Bài mới:35’ *HĐ1: Giới thiệu bài *HĐ2: HD viết chính tả - B1: Trao đổi nd đoạn viết. - B2: HD viết từ khó - B3: HD cách trình bày - B4: Viết bài *HĐ3 Làm bài tập - Bài 2a:đáp án a.Sấm-chớp Con sông 3. Củng cố -Dặn dò:2’ - GV đọc cho HS viết - NX, đánh giá - Giới thiệu bài - ghi bảng * GV đọc mẫu + Lời hát trong đoạn văn nói lên điều gì? - GV yêu cầu HS tìm từ khó - GV đọc lại: bay lượn, bùng lên, rực rỡ - NX, chỉnh sửa + Lời hát trong đoạn văn viết ntn? - GV đọc bài - GV đọc lại - Chấm 1 số bài-NX *Gọi HS đọc đề - Y/c đọc câu đố & giải đố. - GV lật bảng phụ - Y/c thảo luận theo nhóm đôi - Gọi HS giải câu đố - NX, đánh giá - Nhận xét bài viết của HS - NX tiết học - HS viết bảng con, bảng lớp -NX - HS đọc lại -Sự quyết tâm chiến đấu... - viết bảng con, bảng lớp -NX, sửa chữa -Sau dấu 2 chấm xuống dòng - HS viết bài - Đổi vở soát lỗi- NX - HS thảo luận nhóm đôi -Trình bày - HS viết lời giải vào vở. - NX Rút kinh nghiệm - bổ sung: . Thủ công ôn tập chủ đề :Cắt, dán chữ cái đơn giản (Tiết 2) I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - HS biết cách kẻ,cắt, dán một số chữ đơn giản có nét thẳng,nét đối xứng 2. Kĩ năng: - Kẻ,cắt,dán được một số chữ đơn giản có nét thẳng,nét đối xứng đã học, trình bày sản phẩm đúng đẹp có sáng tạo 3. Thái độ: - GD HS luôn có giữ gìn vệ sinh chung II. Đồ Dùng Dạy Học - Các mẫu chữ - Giấy màu, kéo, bút chì, hồ dán III. Các hoạt động dạy - học: *HĐ1: Giới thiệu bài - ghi bảng *HĐ2: Hướng dẫn ôn tập - GV Y/c HS nhắc lại các chữ đã được học - Y/c HS nhắc lại các bước cắt dán từng chữ *HĐ3: Thực hành cắt dán - Cho HS cắt dán các chữ đã học có thể sáng tạo bằng cách từ các chữ đã học ghép thành các từ có nghĩa - Sau khi cắt dán xong có thể trang trí thêm cho đẹp *HĐ4: Trưng bày sản phẩm *HĐ5: Đánh giá sản phẩm Thứ tư ngày 21 tháng 1 năm 2015 Tập đọc Chú ở bên Bác Hồ I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Đọc trôi chảy toàn bài - Đọc đúng: dài dằng dặc, đảo nổi, Kon Tum, Đắc Lắc, - Biết ngắt nghỉ hơi hợp lí khi đọc mỗi dòng thơ,khổ thơ. 2. Kĩ năng: -Hiểu nghĩa các từ ngữ, địa danh có trong bài. -Hiểu nội dung :tình cảm thương nhớ và lòng biết ơn của mọi người trong gia đình em bé với liệt sĩ đã hi sinh vì Tổ quốc. -Học thuộc bài thơ. 3. Thái độ: - Yờu quý và biết ơn cỏc anh hựng hy sinh vỡ Tổ Quốc II. Đồ Dùng Dạy Học - Tranh minh hoạ sgk - Bảng phụ ghi nội dung cần luyện đọc III- các kĩ năng sống cơ bản được giáo dục: -Thể hiện sự cảm thông -Kiềm chế cảm xúc -Lắng nghe tích cực IV.Các phương pháp dạy học tích cực có thể sử dụng -Trình bày ý kiến cá nhân -Thảo luận nhóm - Hỏi đáp trước lớp V.Các hoạt động dạy học : Nội dung HĐ của GV HĐ của HS 1. KTBC:3’ ở lại với chiến khu 2. Bài mới:35’ *HĐ1: Giới thiệu bài *HĐ2: Luyện đọc - B1: Đọc mẫu B2: HD luyện đọc giải nghĩa từ -Phát âm: dài dằng dặc, đảo nổi, Kon Tum, Đắc Lắc, Trường Sơn, Trường Sa, Kon Tum, Đắk Lăk *HĐ3: Tìm hiểu bài *HĐ4: Học thuộc lòng bài thơ 3. Củng cố- Dặn dò:2’ - Y/c HS lên bảng đọc theo đoạn . - NX, đánh giá. - Giới thiệu bài - ghi bảng * GV đọc giọng ngây thơ, hồn nhiên ở hai khổ thơ đầu, đọc giọng chậm trầm lắng ở khổ thơ cuối. - HD HS đọc từng câu.Theo dõi & sửa sai - HD HS đọc từng khổ thơ - Lật bảng phụ Chú Nga đi bộ đội / Sao lâu quá là lâu!// Nhớ chú, Nga thường nhắc: // - Chú bây giờ ở đâu?// - Y/c HS đọc chú giải - Treo bản đồ VN chỉ cho HS các địa danh. - Tổ chức đọc theo nhóm - Thi đọc giữa các nhóm - NX, cho điểm *Gọi HS đọc khổ 1,2 +Chú bạn Nga đi đâu? +Khi chú đi bộ đội,bạn Nga có tình cảm ntn với chú? + Những câu thơ nào cho thấy Nga rất nhớ mong chú? - HS đọc thầm khổ + Khi Nga nhắc đến chú, thái độ của ba và mẹ ra sao? + Con hiểu câu nói của bạn Nga ntn? +Vì sao những chiến sĩ hy sinh vì Tổ quốc được nhớ mãi? +Bài thơ muốn nói với em điều gì? *Y/c HS đọc đồng thanh - Lật bảng phụ. - GV hướng dẫn HS đọc từng khổ thơ bằng cách xoá dần chỉ giữ lại chữ đầu dòng - Tổ chức thi đọc thuộc cả bài(nối tiếp,cả bài thơ) - NX, đánh giá - Nhắc lại nội dung bài học - NX tiết học - 4 HS -NX - HS theo dõi - HS nối tiếp đọc từng câu - HS nối tiếp đọc từng khổ thơ - HS đọc - đọc nhóm đôi - 2 -3 nhóm thi đọc - đọc đồng thanh - HS đọc khổ 1 + 2 - Chú đi bộ đội -Nga nhớ chú -Sao lâu quá là lâu.. Chú ở đâu, ở đâu? - HS đọc khổ thơ 3 -Mắt mẹ đỏ hoe,bố. -Chú đã hi sinh, Bác Hồ đã mất - chú ở bên Bác Hồ là ở -Những chiến sĩ đó đã hiến dâng cả cuộc đời . -Tình yêu thương sâu sắc .. - HS đọc đồng thanh - Đọc cá nhân. - NX Rút kinh nghiệm - bổ sung: . Toán So sánh các số trong phạm vi 10000 I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Nhận biết được các dâú hiệu và cách so sánh các số trong phạm vi 10000 - Củng cố về tìm 1 số lớn nhất, số bé nhất trong nhóm các số. 2. Kĩ năng: -Biết so sánh các đại lượng cùng loại. 3. Thái độ: -GD HS yêu thích môn học. II. Đồ Dùng Dạy Học - Phấn màu III. Các HĐ dạy - học: Nội dung HĐ của GV HĐ của HS 1. KTBC:3’ Đọc:1942,2002,8999 2. Bài mới:35’ *HĐ1: Giới thiệu bài *HĐ2: HD nhận biết dấu hiệu và cách so sánh 2 số trong phạm vi 10000. - Các số có chữ số không bằng nhau: - Các số có số chữ số bằng nhau *HĐ3: Luyện tập Bài 1a: Điền dấu: 1942>998 1999<2000 6742>6722 900 + 9<9009 Bài 2: Điền dấu 1km>985m 60 phút=1giờ 797mm <1m 50 phút<1giờ 600cm=6m 70 phút>1 giờ 3. Củng cố - Dặn dò:2’ -Gọi HS đọc-NX - Giới thiệu bài – ghi bảng. *GV ghi bảng 9991000 -Y/c HS lên bảng điền dấu + Vì sao con điền dấu đó? +So sánh số chữ số của hai số? Rút ra KL? KL: Số nào có nhiều con số hơn thì số đó lớn hơn (ngược lại). *GV ghi bảng. 9000...8999 - Y/c HS lên bảng điền dấu. +Vì saocon điền được dấu đó? + Các số mà có số chữ số không bằng nhau ta so sánh như thế nào? -Gọi HS đọc KL *Gọi HS đọc đề - Y/c HS làm bài,chữa-NX + Vì sao con điền dấu đó? *Gọi HS đọc đề + Vì sao con điền được các dấu đó? +1km=?m,1giờ=?phút - NX, đánh giá -Gọi HS đọc KL - NX tiết học -HS đọc-NX - HS lên bảng999 < 1000. -Vì 999 thêm 1 mới bằng 1000 hoặc trên tia số 999 đứng trước 1000. - Số 999 có ít chữ số hơn. - HS lên bảng 9000 > 8999(Vì 9 > 8) - Ta so sánh từng hàng với nhau. -HS đọc - HS làm bài. - Đọc bài- NX. -HS đọc - 2 HS lên bảng, lớp làm vở. - Đọc bài- NX Tự nhiên và xã hội ôn tập: Xã hội I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Kể tên một số kiến thức đã học về xã hội. 2. Kĩ năng: - Kể với bạn được về gia đình nhiều thế hệ, trường học và cuộc sống xung quanh. 3. Thái độ: - Yêu mến gia đình, trường học và địa phương. - Có ý thức bảo vệ môi trường nơi công cộng. II. Đồ Dùng Dạy Học - Tranh ảnh sưu tầm về chủ đề. III. Các HĐ dạy - học: Nội dung HĐ của GV HĐ của HS 1. KTBC:3’ 2. Bài mới:35’ *HĐ1: Giới thiệu bài *HĐ2: HD ôn tập *HĐ3: Trò chơi “Phóng viên” 3. Củng cố- Dặn dò 2’ +Nước thải gây hại gì cho sinh vật và con người? +Địa phương em nước thải sinh hoạt được xử lí ntn? - Giới thiệu bài – ghi bảng. *Y/c HS mô tả cuộc sống trong tranh -Y/c HS trưng bày tranh ảnh đã sưu tầm,mô tả + Nội dung tranh là gì? + Những hoạt động đó có lợi gì đối với xã hội? + Những hình ảnh đó có hại gì? - Khen ngợi những nhóm trình bày tốt. * Phân công 1 HS làm phóng viên đi phỏng vấn các bạn. + Gia đình bạn có mấy người? + Gia đình bạn có thế hệ? + Bạn học lớp mấy? Trường nào? + Bạn đang sống ở đâu? - NX, đánh giá. -HS -NX -HS quan sát SGK - HS trưng bày theo nhóm 4 - Đại diện nhóm trả lời.- NX. - HS chơi trò chơi Rút kinh nghiệm – bổ sung: Toán Luyện tập I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - HS biết so sánh các số trong phạm vi 10 000, viết 4 số theo thứ tự từ bé đến lớn và ngược lại. 2. Kĩ năng: - Nhận biết được thứ tự các số tròn trăm, tròn nghìn trên tia số và cách xác định trung điểm của 1 đoạn thẳng. 3. Thái độ: - GD HS yêu thích môn học. II. Đồ Dùng Dạy Học -Phấn màu,thước kẻ III. Các HĐ dạy - học: Nội dung HĐ của GV HĐ của HS 1. KTBC:3’ 2. Bài mới 35’ *HĐ1: Giới thiệu bài *HĐ2: HD luyện tập Bài 1: Điền dấu 7766>7676 1000g = 1kg 8453> 8435 100 phút > 1 giờ 30 phút. 9102<9120 950g<1kg 5005>4905 1km<1200m Bài 2: a/ Theo thứ tự từ bé đến lớn. 4082,4208, 4280,4802. b/ Theo thứ tự từ lớn đến bé. 4802, 4280,4208,4082 Bài 3: Viết: a/ Số bé nhất có 3 chữ số. 100 b/ Số bé nhất có 4 chữ số . 1000 c/ Số lớn nhất có 3 chữ số 999 d/ Số lớn nhất có 4 chữ số 9999 Bài 4 a: Trung điểm của đoạn thẳng AB ứng với số nào? A B 0 100 200 300 400 500 600 Rút kinh nghiệm – bổ sung: 3. Củng cố - Dặn dò:2’ -Gọi HS chữa bài3(100) - Giới thiệu bài - Ghi bảng *Gọi HS đọc đề - Y/c 2 HS lên bảng,lớp làm vở. - Gọi HS đọc bài - NX, đánh giá. + Tại sao con điền dấu đó? *Gọi HS đọc đề +Muốn xếp theo thứ tự ta cần làm gì? -Cho HS làm- chữa - NX, đánh giá. *Gọi HS đọc đề - Cho HS làm bài -Chữa - NX, đánh giá. * Lật bảng phụ. +Mỗi vạch tia số ứng với số nào? +Trung điểm của đoạn thẳng AB là điểm nào? + Giải thích vì sao trung điểm của đoạn thẳng AB ứng với số 300? -Cho HS chữa bài. - NX, đánh giá. - NX, tiết học. -HS chữa-NX -HS đọc - HS làm bài - Đọc bài.NX -HS đọc - HS làm bài. - Đọc bài. - NX. -HS đọc - 2 HS lên bảng HS dưới lớp viết vào vở. - Đổi vở để KT. - Quan sát tia số. - HS làm bài. - Đọc bài làm. - NX. Tự nhiên và xã hội Thực vật I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Biết được cây đều có rễ, thân,lá, hoa, quả - Nhận ra sự đa dạng và phong phú của thực vật trong tự nhiên. 2. Kĩ năng: -Quan sát hình vẽ hoặc vật thật chỉ được rễ,thân,lá,hoa,quả của một số cây. 3. Thái độ: -Biết chăm súc và bảo vệ cõy . II. Đồ Dùng Dạy Học - Các hình trong sgk. - Giấy + bút màu. III- các kĩ năng sống cơ bản được giáo dục: -Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin:Phân tích,so sánh tìm đặc điểm giống nhau của các loại cây -Kĩ năng hợp tác:Làm việc nhóm để hoàn thành nhiệm vụ IV.Các phương pháp dạy học tích cực có thể sử dụng -Thực địa;Quan sát;Thảo luận nhóm V.Các hoạt động dạy học: Nội dung HĐ của GV HĐ của HS 1. KTBC:3’ 2. Bài mới 35’ *HĐ1: Giới thiệu bài *HĐ2: Quan sát theo nhóm ngoài thiên nhiên. MT: Nêu được sự giống và khác nhau của các cây cối xung quanh *HĐ3: Làm việc cá nhân MT: Biết vẽ và tô màu một số cây 3. Củng cố - Dặn dò:2’ +NX tình hình vệ sinh ở trường,lớp bạn? - Giới thiệu bài - Ghi bảng * GV chia nhóm 4 - Y/c HS thảo luận sau khi quan sát theo nhóm ngoài trời + Nói tên cây nhóm mình quan sát được? + Nói từng bộ phận của mỗi cây? + Nói điểm giống của các cây? + Nói điểm khác của các cây? -> KL : Xung quanh Kích thước hình dạng khác nhau nhưng cùng có rễ, thân, lá, hoa, quả * Y/c HS quan sát SGK - GV giới thiệu tên các cây trong SGK +Kể tên các bộ phận thường có của 1 cây? -Y/c HS vẽ 1 số cây rồi tô màu -Cho HS giới thiệu cây mình vẽ - NX- đánh giá - NX tiết học -HS -NX - Các nhóm thảo luận sau khi quan sát ngoài vườn, trong sân trường - Báo cáo kết quả-NX - Quan sát SGK -Rễ,thân lá,hoa,quả - HS thực hành vẽ -Trưng bày sản phẩm - NX Rút kinh nghiệm - bổ sung: . Tập viết ôn chữ hoa N ( Tiếp) I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: -Viết đúng và tương đối nhanh chữ hoa N(1 dòngNg), V,T(1 dòng) 2. Kĩ năng: -Viết đúng từ ứng dụng(1 dòng), câu ứng dụng(1 lần) 3. Thái độ: - GD HS có ý thức giữ gìn VSCĐ II. Đồ Dùng Dạy Học - Mẫu chữ hoa, tên riêng - Viết sẵn câu ứng dụng III.Các hoạt động dạy học: Nội dung HĐ của GV HĐ của HS 1. KTBC 3’ 2. Bài mới 35’ *HĐ1: Giới thiệu bài *HĐ2: HD viết chữ hoa B1: Quan sát vàNX B2 : Viết bảng *HĐ3: HD viết từ ứng dụng B1: Giới thiệu B2: Quan sát NX B3:Viết bảng *HĐ4: HD viết câu ứng dụng B1: Giới thiệu B2: Quan sát - NX B3: Viết bảng *HĐ5: Viết vở 3. Củng cố dặn dò:2’ -Gọi HS viết Nhà Rồng-NX - Giới thiệu bài - ghi bảng +Hãy tìm những chữ viết hoa có trong bài? +Hãy nhắc lại cấu tạo các chữ đó? GV hướng dẫn vừa viết vừa nêu cách viết - Y/c HS viết bảng:Ng, V, Tr- NX sửa sai * Gắn từ ứng dụng ,gọi HS đọc - Nguyễn Văn Trỗi(1940- 1964) là anh hùng liệt sĩ thời chống Mỹ quê ở Điện Bàn -Quảng Nam +Từ ứng dụng có những chữ cái nào viết hoa ? + Độ cao của các chữ cái ntn? + giữa các chữ ntn? - Y/c HS viết Nguyễn Văn Trỗi- NX sửa sai *Y/c HS đọc - Nhiễu điều : Mảnh vải đỏ, người xưa thường dùng để phủ lên giá gương đặt lên bàn thờ - Đây là 2 vật không thể tách rời câu tục ngữ trên muốn khuyên người trong 1 nước phải phải biết gắn bó, yêu thương, đoàn kết với nhau + Trong câu ứng dụng những chữ nào phải viết hoa? + Các con chữ có chiều cao ntn? + Khoảng cách giữa các chữ ra sao? - Y/c HS viết: Nhiễu, Người- NX, sửa sai *Y/c HS viết - 1 dòng chữ Ng - 1 dòng T và V 1dòng từ ứng dụng,1 lần câu ứng dụng - Chấm 1số bài-NX - NX tiết học -HS viết -NX - Ng, Nh, V, Tr - HS nêu - HS quan sát - HS viết -NX - HS đọc - nghe - HS trả lời - HS viết- NX - HS đọc - nghe - Nhiễu, Người - HS viết-NX - HS viết bài Rút kinh nghiệm -bổ sung: . Đạo đức Đoàn kết với thiếu nhi quốc tế (Tiết 2) I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - HS hiểu trẻ em có quyền được tự do kết giao bạn bè, được tiếp nhận thông tin phù hợp, được giữ gìn bản sắc dân tộc, được đối sử bình đẳng. 2. Kĩ năng: -HS hiểu thiếu nhi thế giới đều là anh em, bạn bè, do đó cần phải đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau không phân biệt dân tộc,màu da,ngôn ngữ... 3. Thái độ: - GD HS cần phải tích cực tham gia vào các hoạt động giao lưu biểu lộ tình cảm đoàn kết với thiếu nhi quốc tế II. Đồ Dùng Dạy Học - Tranh ảnh sưu tầm. III- các kĩ năng sống cơ bản được giáo dục: -Kĩ năng trình bày suy nghĩ về thiếu nhi quốc tế - Kĩ năng ứng xử khi gặp thiếu nhi quốc tế - Kĩ năng bình luận các vấn đề liên quan đến quyền trẻ em IV.Các phương pháp dạy học tích cực có thể sử dụng -Thảo luận ;Nói về cảm xúc của mình V.Các hoạt động dạy học Nội dung HĐ của GV HĐ của HS 1. KTBC:3’ 2. Bài mới:35’ *HĐ1: Giới thiệu bài *HĐ2: Khởi động *HĐ3: Giới thiệu tranh ảnh sưu tầm về tình đoàn kết thiếu nhi quốc tế. MT: Tạo cơ hội cho HS được thu nhận thông tin về tình đoàn kết với thiếu nhi quốc tế. *HĐ4: ,hát,múa,đọc thơ... bày tỏ tình đoàn kết với thiếu nhi các nước MT: Biết thể hiện tình cảm qua nội dung thư,bài hát. *HĐ5: Bày tỏ tình đoàn kết với thiếu nhi quốc tế bằng cách ủng hộ tiền cho các nạn nhân. 3. Củng cố dặn dò:2’ +Tại sao thiếu nhi quốc tế phải đoàn kết ,hữu nghị với nhau? - Giới thiệu bài - ghi bảng. - Y/c hát: Tiếng chuông và ngọn cờ. * Y/c HS trưng bày tranh ảnh theo nhóm 4 rồi trình bày - NX, đánh giá. * Y/c HS viết thư,hát, múa, đọc thơ.... bày tỏ tình đoàn kết với thiếu nhi các nước - NX, đánh giá. * Y/c HS đọc số tiền mình đã ủng hộ các nạn nhân động đất, sóng thần. - NX, đánh giá. -> KL: Chúng ta cần đoàn kết với thiếu nhi quốc tế. - -HS trả lời-NX - HS hát. - HS trưng bày. - Trình bày nội dung của nhóm mình.- NX. - HS trình bày - NX - HS đọc. Rút kinh nghiệm -bổ sung: Thứ sáu ngày 23 tháng 1 năm 2015 Tập làm văn Báo cáo hoạt động I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Hiểu thế nào là báo cáo hoạt động. - Nắm được cấu trúc của một báo cáo hoạt động. 2. Kĩ năng: - Rèn kĩ năng nói: Bước đầu biết báo cáo trước các bạn về hoạt động của tổ trong tháng vừa qua dựa theo bài tập đọc đã học( lời lẽ rõ ràng, rành mạch, thái độ đàng hoàng tự nhiên). - Rèn kĩ năng viết: viết lại 1 phần nội dung báo cáo trên(về học tập,hoặc về lao động) 3. Thái độ: -Yờu thớch mụn học II. Đồ Dùng Dạy Học - Phô tô mẫu báo cáo cho từng nhóm III. Các HĐ dạy học: Nội dung HĐ của GV HĐ của HS 1. KTBC:3’ Chàng trai làng Phù ủng 2. Bài mới:35’ *HĐ1: Giới thiệu bài *HĐ2: HD làm bài Bài 1: Bài 2: 3. Củng cố- Dặn dò:2’ - Y/c 2 HS nối tiếp kể - NX- đánh giá - Giới thiệu bài - Ghi bảng * Y/c cả lớp đọc thầm lại bài “ Báo cáo kết quả tháng thi đua "Noi gương anh bộ đội” + Báo cáo hoạt động của tổ cần theo mấy mục? + Trước khi vào nội dung cụ thể cần nói gì? - Y/c HS làm việc theo nhóm 4 - Chú ý: nội dung không bắt chước bài tập đọc -Gọi HS trình bày - NX, đánh giá * Phát mẫu báo cáo cho các nhóm - Báo cáo có phần quốc hiệu và tiêu ngữ, có địa điểm, thời gian viết, có tên báo cáo người nhận báo cáo. -Gọi HS đọc báo cáo - NX, đánh giá - NX tiết học - Ghi nhớ mẫu và cách viết báo cáo - 2 HS kể - HS đọc - Cả lớp đọc - 2 mục: học tập và lao động - Thưa các bạn - Thảo luận nhóm 4 - Đại diện nhóm trình bày - NX - Nhóm 4 - Nghe - 1 số HS đọc báo cáo trước lớp Rút kinh nghiệm - bổ sung: Thứ sáu ngày 23 tháng 1 năm 2015 Tập làm văn Báo cáo hoạt động I. Mục tiêu: Rèn kĩ năng nói: Bước đầu biết báo cáo trước các bạn về hoạt động của tổ trong tháng vừa qua dựa theo bài tập đọc đã học( lời lẽ rõ ràng, rành mạch, thái độ đàng hoàng tự nhiên). II. Đồ Dùng Dạy Học - Phô tô mẫu báo cáo cho từng nhóm III. Các HĐ dạy học: Nội dung HĐ của GV HĐ của HS 1. KTBC:3’ Chàng trai làng Phù ủng 2. Bài mới:35’ *HĐ1: Giới thiệu bài *HĐ2: HD làm bài Bài 1: 3. Củng cố dặn dò:2’ - Y/c 2 HS nối tiếp kể - NX- đánh giá - Giới thiệu bài - Ghi bảng * Y/c cả lớp đọc thầm lại bài “ Báo cáo kết quả tháng thi đua "Noi gương anh bộ đội” + Báo cáo hoạt động của tổ cần theo mấy mục? + Trước khi vào nội dung cụ thể cần nói gì? - Y/c HS làm việc theo nhóm 4 - Chú ý: nội dung không bắt chước bài tập đọc -Gọi HS trình bày- NX đánh giá - NX tiết học - Ghi nhớ mẫu và cách viết báo cáo - 2 HS kể - HS đọc - Cả lớp đọc - 2 mục: học tập và lao động - Thưa các bạn - HS thảo luận nhóm 4 - Đại diện nhóm trình bày- NX Rút kinh nghiệm - bổ sung: . Toán Phép cộng các số trong phạm vi 10 000 I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Giúp HS biết cộng các số trong phạm vi 10 000 ( bao gồm đặt tính và tính đúng) 2. Kĩ năng: - Biết giải toán có lời văn ( có phép cộng các số trong phạm vi 10 000) 3. Thái độ: - GD khả năng tớnh toỏn cho HS II. Đồ Dùng Dạy Học - Bảng phụ, phấn màu III. Các hoạt động dạy học: Nội dung HĐ của GV HĐ của HS 1. KTBC:3’ 265+197 852+438 2. Bài mới 35' *HĐ1: Giới thiệu bài *HĐ2: HD thực hiện phép cộng 3 526 +2 759 3 526 *6cộng9bằng15,viết5 + 2 759 nhớ1 6 285 *2cộng5bằng7,thêm1 bằng8,viết8 *5cộng7bằng12,viết2 nhớ1. *3cộng2bằng5 thêm1 bằng6,viết6 *HĐ3: Luyện tập Bài 1: Tính 5 341 4 507 7915 + 1 488 + 2 568 +1346 6829 7075 9261 Bài 2b: Đặt tính rồi tính 5716 707 + 1749 + 5 857 7465 6564 Bài 3: ( giải toán) Cả hai đội trồng được số cây là: 3680+4220=7900(cây) Bài 4: Tên trung điểm mỗi cạnh của hình chữ nhật ABCD Trung điểm của cạnh AB là M Trung điểm của cạnh AD là Q Trung điểm của cạnh BC là N Trung điểm của cạnh CD là P 3. Củng cố - Dặn dò:2’ -Gọi HS làm-NX - Giới thiệu bài - ghi bảng * GV ghi bảng - Y/c HS lên bảng đặt tính + Khi đặt tính con cần chú ý điều gì? + Muốn cộng 2 số có 4 chữ số ta làm ntn? - Y/c HS làm bài - Nêu cách cộng 2 số có nhiều chữ số? * Gọi HS đọc y/c - Y/c 2 HS lên bảng ,lớp làm vở + Nêu cách cộng 2 số có nhiều chữ số? -Gọi HS chữa- NX đánh giá * Gọi HS đọc y/c - Y/c 2 HS lên bảng ,lớp làm vở + Nêu cách đặt tính? + Nêu cách cộng 2 số có nhiều chữ số? -Gọi HS chữa- NX đánh giá * Y/c HS đọc đề + Bài toán cho biết gì? hỏi gì? - Y/c HS làm bài,chữa - NX đánh giá *Gọi HS đọc đề - Y/c HS làm bài,chữa - NX đánh giá -Nhắc lại ghi nhớ - NX tiết học -HS -NX - HS lên bảng tính - Các hàng thẳng cột với nhau -HS làm -NX - HS nêu ghi nhớ ( SGK ) - 1 HS đọc - HS làm bài - Đọc bài làm - NX - 1 HS đọc - HS làm bài - Đọc bài làm - NX - 1 HS đọc - HS làm bài - Đọc bài làm - NX -H S đọc - HS làm bài - Đổi vở kiểm tra -NX Rút kinh nghiệm - bổ sung: . Thứ năm ngày ngày 22 thỏng 1 năm 2015 Chính tả ( Nghe viết ) Trên đường mòn Hồ Chí Minh I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Nghe viết chính xác, trình bày đúng đẹp đoạn văn 1 của bài - Làm đúng các bài tập phân tích và điền vào dấu chấm 2. Kĩ năng: - Đặt câu với vần dễ lẫn uôt/ uôc 3. Thái độ: - Rèn ý thức giữ vở sạch, viết chữ đẹp II. Đồ Dùng Dạy Học - Bảng phụ ghi nội dung

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doctuan20.doc
Tài liệu liên quan