Giáo án tổng hợp lớp 1 - Trường tiểu học Hoa Thuỷ - Năm 2015 - 2016 - Tuần 11

* GV nói: Hôm nay chúng ta học tiếp tục học 2 vần kết thúc bằng u đó là: ưu, ươu

ã Vần ưu

- Vần ưu cấu tạo bởi những âm nào?

-

- Cho HS ghép vần ưu

- Hãy so sánh ưu với iu?

- Cho HS phát âm vần ưu

- GV gắn bảng cài

* GV chỉ bảng cho HS phát âm lại vần ưu

- Vần ưu đánh vần như thế nào?

 

-Cho HS đánh vần vần ưu

GV uốn nắn, sửa sai cho HS

- Hãy ghép cho cô tiếng lựu

- Hãy nhận xét về vị trí của âm và vần trong tiếng lựu?

 

doc29 trang | Chia sẻ: hoanganh.21 | Ngày: 11/11/2017 | Lượt xem: 519 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án tổng hợp lớp 1 - Trường tiểu học Hoa Thuỷ - Năm 2015 - 2016 - Tuần 11, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
aứm nhanh,chớnh xaực , thaứnh thaùo caực pheựp tớnh. * Thaựi ủoọ :Hoùc sinh thớch thuự,say sửa ham meõ phaựt bieỏu yự kieỏn xaõy dửùng baứi. II - ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC: GV: chuaồn bũ maóu vaọt nhử sgk, baỷng phuù HS :moọt boọ ủoà duứng hoùc toaựn , sgk , vụỷ bt, III- CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC CHUÛ YEÁU : Noọi dung -TG Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh Hoaùt ủoọng KTKT ( 3-5 ph) *GV goùi HS leõn baỷng laứm, lụựp laứm vaứo phieỏu BT Baứi 1: tớnh : 4 + 1 = 3 + 2 = 4 – 1 = 5 – 1 = 1 + 4 = 5 – 4 = 3 + 2 2 + 2 = 5 – 2 = 4 – 2 = 4 – 3 = 3 + 2 = Nhaọn xeựt *HS laứm vaứo phieỏu baứi taọp 3 em leõn baỷng laứm 4 + 1 = 5 3 + 2 = 5 4 – 1 = 3 5 – 1 = 4 1 + 4 = 5 5 – 4 = 1 3 + 2 = 5 2 + 2 = 4 2 + 2 = 4 4 – 2 = 2 4 – 3 = 1 3 + 2 = 5 sửỷa baứi nhaọn xeựt baùn Hoaùt ủoọng 2 Giụựi thieọu baứi Giụựi thieọu pheựp trửứ trong phaùm vi 4 (10-12 ph ) * Hoõm nay ta hoùc baứi soỏ 0 trong pheựp trửứ GV giụựi thieọu pheựp tớnh: 1 – 1 = 0 -GV noựi: coõ coự 1 boõng hoa. Coõ taởng cho baùn Haứ 1 boõng. Hoỷi coõ coứn maỏy boõng hoa? -Ai coự theồ neõu ủửụùc pheựp tớnh ủoự naứo? GV vieỏt : 1 – 1 = 0 -Cho HS ủoùc : 1 – 1 = 0 -Giụựi thieọu pheựp trửứ: 3 – 3 = 0 Tieỏn haứnh tửụng tửù nhử treõn -Caực soỏ trửứ ủi nhau coự gioỏng nhau khoõng? -Hai soỏ gioỏng nhau trửứ cho nhau ra keỏt quaỷ laứ maỏy? * Giụựi thieọu pheựp tớnh 4 – 0 = 4 -Coự 4 chaỏm troứn, bụựt ủi 0 chaỏm troứn. -Hoỷi coứn laùi maỏy chaỏm troứn? -Haừy neõu pheựp tớnh theồ hieọn ủieàu ủoự? -GV vieỏt baỷng: 4 – 0 = 4 -Cho HS ủoùc 4 – 0 = 4 Bửụực 2: giụựi thieọu 5 – 0 = 5 -Tieỏn haứnh tửụng tửù nhử 4 – 0 =4 -Em coự nhaọn xeựt gỡ veà 2 pheựp tớnh treõn? -GVkết luận: => Vaọy moọt soỏ trửứ ủi 0 thỡ baống chớnh soỏ ủoự -Moọt soỏ trửứ ủi chớnh noự thỡ baống 0. -Moọt soỏ trửứ ủi 0 thỡ baống chớnh soỏ ủoự *HS traỷ lụứi caõu hoỷi -Coứn 0 boõng hoa. - 1- 1 = 0 -HS nhaộc laùi: 1– 1 = 0 3 – 3 = 0 -Coự -HS traỷ lụứi caõu hoỷi:hai soỏ gioỏng nhau trửứ cho nhau keỏt quaỷ baống 0 * Traỷ lụứi caõu hoỷi. -Coự 4 chaỏm troứn bụựt ủi 0 chaỏm troứn --coứn 4 traỏm troứn. -Hoùc sinh traỷ lụứi: 4 – 0 = 4 - ẹoùc caự nhaõn - 5trửứ 0 baống 5, 4 trửứ 0 baống 4 -Vaứi em nhaộc laùi keỏt luaọn -Neõu caự nhaõn. Hoaùt ủoọng 3: Luyeọn taọp (15ph) Baứi 1 troứ chụi tieỏp sửực. Bai2(cột1,2) Baứi 3 Hửụựng daón HS laứm baứi taọp trong sgk * 1 HS neõu yeõu caàu baứi 1 -Treo baỷng phuù coự caực pheựp tớnh cho 3 daừy.Yeõu caàu caỷ lụựp nhaồm mieọng keỏt quaỷ. -Neõu luaọt chụi cho 3 daừy ủieàn keỏt quaỷ tieỏp sửực. -Hửụựng daón nhaọn xeựt sửỷa baứi.Toồng keỏt tuyeõn dửụng . * 1 HS neõu yeõu caàu cuỷa baứi 2 -cho HS laứm baứi thi theo nhoựm4.Caực nhoựm laứm baứi song ủửa baứi cho nhoựm trửụỷng toồng hụùp. HS laứm baứi, GV uoỏn naộn sửỷa sai -Hửụựng daón sửỷa baứi. *HS neõu yeõu caàu baứi 3 -GV cho HS nhỡn tranh vaứ neõu baứi toaựn.Goùi ủaùi dieọn neõu. -Cho HS caứi pheựp tớnh vaứo baỷng caứi * Tớnh -HS nhaồm caự nhaõn. 1 - 0 = 1 5 – 0 = 5 4 – 4 = 0 2 – 0 = 2 1 – 1 = 0 5 – 5 = 0 3 – 0 = 3 2 – 2 = 0 5 – 2 = 3 4 – 0 = 4 3 – 3 = 0 5 – 2 = 3 -Nhaọn xeựt cheựo nhoựm. *Tớnh. -Caực nhoựm thaỷo luaọn laứm baứi.Nhoựm trửụỷng trỡnh baứy keỏt quaỷ leõn baỷng. 4 + 1 = 5 2 – 2 = 0 3 – 3 = 0 4 + 0 = 4 2 + 0 = 2 3 + 0 = 3--Caực nhoựm nhaọn xeựt cheựo nhoựm. *HS laứm baứi 3 -Nhoựm 2 QS tranh thaỷo luaọn neõu ủeà toaựn:Trong chuoàng coự 3 con ngửùa,chaùy ra khoỷi 3 con .Hoỷi trong chuoàng coứn laùi maỏy con?--Laứm vieọc caự nhaõn : 3 – 3 = 0 2 – 2 =0 Hoaùt ủoọng 4 Cuỷng coỏ, daởn doứ 3-5 p ( 3-5 ph ) *Hoõm nay hoùc baứi gỡ? -Ai coự theồ tỡm ủửụùc moọt soỏ maứ laỏy noự coọng vụựi noự baống chớnh noự naứo? -Haừy tỡm moọt soỏ maứ laỏy noự trửứ ủi noự baống chớnh noự? -Cho vaứi HS nhaộc laùi Nhaọn xeựt tieỏt hoùc *Soỏ 0 trong pheựp trửứ. -HS tỡm soỏ theo yeõu caàu Luyện đọc : Bài : iêu, yêu, ưu ,ươu I/Mục tiêu :-Củng cố về vần :iêu,yêu, ưu- ươu. - Rèn kĩ năng đọc vần , đọc tiếng từ ,câu có chứa vần đã học ở bài . iêu,yêu ,ưu- ươu -H/s chậm tiến nắm được vần và tiếng từ trong bài . -GD h/s chăm học bài . II/Đồ dùng dạy học : Gv: Bảng phụ ,bộ chữ III/Các hoạt động dạy học : Nội dung Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1, Giới thiệu bài 2, Luyện đọc vần Luyện đọc tiếng ,từ ,câu 3, Củng cố, dặn dò -Đưa bảng phụ về vần : iêu,yêu, ưu – ươu -Sửa chữa -Giúp H/s chậm tiến. -Gọi hs đọc :tiếng ,từ ,câu ở bài : iêu,yêu ưu –ươu -Giúp h/s đọc trơn -Đọc ở sách giáo khoa -Đọc mẫu -Sửa chữa -Đọc ở phiếu -Thi đọc nhanh -Tuyên dương -Thi tìm tiếng có âm đã học . -Nhận xột tiết học -Hs nối tiếp nhau đọc -Cá nhân đọc nối tiếp Nhận xét -Theo dõi -Đọc cá nhân -Nhóm 2 -Nhận xét -Cá nhân -Cả lớp Chiều Ôn luyệntoán : Luyện tập về phép trừ trong phạm vi 5 I. Mục tiêu - Thuộc bảng trừ, biết làm tính trừ trong phạm vi 5; - Biết mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ. -GD HS chăm học toán . II. Đồ dùng dạy học + Tranh như SGK + Bộ thực hành III. Các hoạt động dạy học Nội dung, thời gian Hoạt đông của thầy Hoạt động của trò 1. C .cố về P .trừ trong p.vi 5 (5 phút) Hoạt động 3 : Thực hành Bài 1 4 phút Bài 2(cột 1) 4 phút Bài 3 4 phút Bài 4a 5 phút 3. Củng cố, dặn dò 2 phút +Gọi 4 học sinh đọc lại bảng cộng trừ trong phạm vi 5 5- 1= 5-3= 5 - 2 = 5-4= - Nhận xét Tính - Học sinh nêu cách làm và tự làm bài chữa bài -Giáo viên nhận xét, sửa sai Tính -HD HS làm vào vở -Chốt lai bảng trừ Tính theo cột dọc - GV lưu ý HS: viết số thẳng cột dọc - Gọi HS trình bày rồi chữa bài. - Chữa bài, chốt KT. -Quan sát tranh nêu bài toán và ghi phép tính - Gọị HS chữa bài - Cho HS đọc lại công thức phép trừ trong phạm vi 5 - Nhận xét tiết học - 4 HS đọc - 2 HS nêu - Học sinh trả lời nhanh HS làm Chữa bài -HS làm vào vở - Học sinh làm b/con - Học sinh đọc Luyện viết: Bài học vần đã học ở tuần 10 Mục tiêu: -Hs nắm được cấu tạo và quy trình viết chữ ở các bài trong tuần 10 - Thực hành viết đúng, đẹp. -Hs yếu, hòa nhập viết được chữ . - Giáo dục hs tính cận thận . II. Chuẩn bị: -Mẫu chữ viết III. Các hoạt động dạy học Nội dung * KTKT Bài mới 1. Giới thiệu chữ viết mẫu 2. Viết mẫu 3. Thực hành Dặn dũ Các hoạt động của giáo viên Viết :hiểu bài,yêu cầu . - Đưa chữ mẫu ? Cấu tạo, độ cao các con chữ - Gv viết mẫu vừa nêu quy trình viết vần ,từ ở tuần 10 Luyện vào bảng con - Hướng dẫn viết vào vở luyện viết chú ý: Cách cầm bút, để vở, trình bày bài - Chấm bài 1 số em -Nhận xột tiết học Các hoạt động củahocsinh -Cả lớp viết vào bảng con -1 em đọc -Quan sát, nhận xét -Theo dõi - Viết vào bảng con -Hs viết bài Thứ tư ngày 28 tháng 10 năm 2015 Học vần : Baứi 44 :ON - AN I - MUẽC TIEÂU: Sau baứi hoùc Kieỏn thửực: ẹoùc ủửụùc :on, an, meù con, nhaứ saứn,từ và các câu ứng dụng. Vieỏt ủửụùc :on, an, meù con, nhaứ saứn. Luyện noựi từ 2-4 câu theo chuỷ ủeà: beự vaứ baùn beứ Kyừ naờng:HS ủoùc to roừ raứng troõi chaỷy,ủuựng toỏc ủoọ,ủoùc lieàn tửứ lieàn caõu,bieỏt nghổ hụi sau daỏu chaỏm.Vieỏt ủuựng toỏc ủoọ,ủoọ cao khoaỷng caựch,neựt noỏi cuỷachữ on ,an ,mẹ con ,nhà sàn . Noựi thaứnh caõu theo chủứ ủeà *Thaựi ủoọ :Hoùc sinh coự yự thửực haờng say ,tớch cửùc tham gia phaựt bieồu xaõy dửùng baứi. II ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC: -GV: Tranh minh hoaù tửứ khoaự - Tranh mimh hoaù caõu ửựng duùng : - Tranh minh hoaù phaàn luyeọn noựi : beự vaứ baùn beứ,khung keỷ oõ li ,baỷng phuù, theỷ tửứ -HS: boọ gheựp chửừ tieỏng vieọt, sgk , vụỷ baứi taọp tieỏng vieọt III CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC CHUÛ YEÁU ND-TG Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh 1 KTKT (3-5 ph) -4 HS leõn vieỏt baỷng : ao beứo, caự saỏu, kỡ laù -Goùi HS ủoùc tửứ ửựng duùng treõn theỷ tửứ vieỏt saỹn -2 HS ủoùc caõu ửựng duùng sgk -GV vaứ HS nhaọn xeựt caực baùn. -HS dửụựi lụựp vieỏt baỷng con -HS ủoùc caự nhaõn , lụựp nhaọn xeựt 2 Baứi mụựi a, Giụựi thieọu baứi (1-2 ph) Hẹ 1:Dạy vần Nhaọn dieọn vaàn (5-6 ph) Hẹ 2 ẹaựnh vaàn (3-5 ph) Hẹ 3 Tieỏng khoaự, tửứ khoaự(5-6 ph) Hẹ4 Vieỏt vaàn (5-6 ph) Hẹ 5 ẹoùc tieỏng ửựng duùng(4-6 ph) *Troứ chụi (3-5ph) Tieỏt 1 * GV noựi: Hoõm nay chuựng ta hoùc 2 vaàn coự keỏt thuực baống n ủoự laứ: on, an Vaàn on - Vaàn on ủửụùc taùo neõn tửứ nhửừng aõm naứo? - Cho HS gheựp vaàn on - Haừy so saựnh on vụựi oi? - Cho HS phaựt aõm vaàn on - GV gaộn baỷng caứi * GV chổ baỷng cho HS phaựt aõm laùi vaàn on - Vaàn on ủaựnh vaàn nhử theỏ naứo? -Cho HS ủaựnh vaàn vaàn on -GV uoỏn naộn, sửỷa sai cho HS * Haừy gheựp cho coõ tieỏng con? - Haừy nhaọn xeựt veà vũ trớ cuỷa aõm vaứ vaàn trong tieỏng con? - Tieỏng “con” ủaựnh vaàn nhử theỏ naứo? -Cho HS ủaựnh vaàn tieỏng con -GV sửỷa loói cho HS, -Giụựi thieọu tranh minh hoaù .H:em haừy tỡm moọt tửứ goàm hai tieỏng coự vaàn on tửụng ửựng vụựi bửực tranh? ruựt ra tửứ meù con -Cho HS ủaựnh vaàn vaứ ủoùc trụn tửứ : meù con -GV ủoùc maóu, chổnh sửỷa nhũp ủoùc cho HS * Vieỏt vaàn on -Treo khung keỷ saỹn oõ li. GV vieỏt maóu, vửứa vieỏt vửứa noựi caựch vieỏt ( lửu yự neựt noỏi giửừa o vaứ n) -Cho HS vieỏt baỷng con -GV hửụựng daón HS vieỏt chửừ : meù con -GV nhaọn xeựt, chửừa loói cho HS Vaàn an - Tieỏn haứnh tửụng tửù nhử vaàn on * GV giụựi thieọu caực tửứ ửựng duùng ghi leõn baỷng :rau non,hoứn ủaự,thụù haứn, baứn gheỏ -Tỡm vaứ gaùch chaõn tieỏng coự vaàn mụựi? -Cho HS ủoùc tửứ ửựng duùng vaứ giaỷng tửứ -GV nhaọn xeựt vaứ chổnh sửỷa phaựt aõm cho HS -GV ủoùc maóu. Vaứi em ủoùc laùi *Cho HS chụi troứ chụi chuyeồn tieỏt.Tỡm tieỏng chửựa vaàn mụựi? -Theo doừi laộng nghe -Vaàn on taùo bụỷi o vaứ n -HS gheựp vaàn “on” vaứ giụ leõn cao -Gioỏng nhau ủeàu baột ủaàu baống vaàn on,Khaực nhau vaàn on keỏt thuực baống aõm n .Vaàn oi keỏt thuực baống aõm i -Phaựt aõm on caự nhaõn noỏi tieỏp -QS *3-4 HS phaựt aõm laùi -HS ủaựnh vaàn : o - n - on -HS ủaựnh vaàn caự nhaõn noỏi tieỏp *HS gheựp tieỏng con giụ leõn cao -con coự aõm c ủửựng trửụực,vaàn on ủửựng sau -Cụứ –on- con -HS ủaựnh vaàn caự nhaõn noỏi tieỏp -meù con -HS ủoùc tửứ : meù con noỏi tieỏp -Caỷ lụựp ủoùc ủoàng thanh * Vieỏt baỷng -HS quan saựt vaứ laộng nghe -HS vieỏt leõn khoõng trung -HS vieỏt baỷng con -HS vieỏt on, meù con *HS ủoùc thaàm -3-4 HS leõn baỷng gaùch.HS khaực theo doừi sửỷa sai:non,hoứn ,baứn ,haứn -HS ủoùc caự nhaõn, nhoựm, ẹT *Hoùc sinh chụi troứ chụitỡm tửứ vieỏt baỷng con :noựn,coứn,ngoùn,ngan,baùn Hẹ 1(8-10 ph) a.Luyeọn ủoùc H ẹ2 Caõu ửựng duùng(5-6ph ) Hẹ3 b.Luyeọn vieỏt (3-5 ph) Hẹ 4 c.Luyeọn noựi (8-10ph) Cuỷng coỏ daởn doứ (3-5ph)ứ Tieỏt 2 * GV cho HS ủoùc laùi vaàn ụỷ tieỏt 1 -GV uoỏn naộn sửỷa sai cho -Cho ủoùc theo nhoựm -Cho thi ủoùc theo 3 nhoựm ủoõi tửụùng *Giụựi thieọu tranh minh hoaù caõu ửựng duùng -Tranh veừ gỡ? -Haừy ủoùc caõu ửựng duùng dửụựi bửực tranh? -Khi ủoùc caõu naứy, chuựng ta chuự yự ủieàu gỡ? -GV chổnh sửỷa loói phaựt aõm cho HS -GV ủoùc maóu caõu ửựng duùng. Cho 2 HS ủoùc laùi *Treo baỷng phuù vieỏt saỹn maóu,hửụựng daón vieỏt . Cho hoùc sinh laỏy vụỷ taọp vieỏt ra - 1 HS ủoùc noọi dung vieỏt trong vụỷ taọp vieỏt. -Khi vieỏt vaàn vaứ tieỏng, chuựng ta phaỷi lửu yự ủieàu gỡ? -HS vieỏt baứi vaứo vụỷ .Chuự yự quy trỡnh vieỏt * Treo tranh ủeồ HS quan saựt vaứ hoỷi: - Chuỷ ủeà luyeọn noựi cuỷa hoõm nay laứ gỡ? - Caực baùn em laứ nhửừng ai? Hoù ụỷ ủaõu? - Em coự quyự caực baùn ủoự khoõng? - Caực baùn aỏy laứ nhửừng ngửụứi nhử theỏ naứo? - Em vaứ caực baùn thửụứng giuựp ủụừ nhau nhửừng coõng vieọc gỡ? - Em mong muoỏn gỡ ủoỏi vụựi caực baùn? * GV chổ baỷng cho HS ủoùc laùi baứi -Tỡm tieỏng coự chửựa vaàn vửứa hoùc -Nhaọn xeựt tieỏt hoùc – Tuyeõn dửụng -HS ủoùc CN trong saựch giaựo khoa,2-3 HS ủoùc treõn baỷng -ẹoùc baứi nhoựm 2 moọt em ủoùc moọt em theo doừi sửỷa cho baùn -Gioỷi ,kha,ự trung bỡnh * Quan saựt tranh,traỷ lụứi caõu hoỷi -Gaỏu meù daùy con chụi ủaứn,Gaỏu meù daùy nhau nhaỷy muựa -HS ủoùc caự nhaõn -2 HS ủoùc laùi caõu -Nghổ hụi sau daỏu chaỏm * HS mụỷ vụỷ taọp vieỏt -Caỷ lụựp theo doừi -1HS ủoùc baứi vieỏt treõn baỷng phuù -HS khaực theo doừi ủoùc thaàm -Lửu yự neựt noỏi caực con chửừ vụựi nhau -HS vieỏt baứi vaứo vụỷ * HS ủoùc teõn baứi luyeọn noựi -HSứ traỷ lụứi caõu hoỷi:Beự vaứ baùn beứ -Caực baùn khaực laộng nghe ủeồ boồ sung -Neõu caự nhaõn :Laứ caực baùn trong lụựp .Hoù ụỷ cuứng lụựp,ụỷ gaàn nhaứ -Gaàn guừi vaứ toỏt buùng -Hoùc taọp vaứ sinh hoaùt -Luoõn luoõn laứ baùn toỏt cuỷa nhau * Hoùc sinh ủoùc laùi baứi -Thi ủua tỡm vieỏt baỷng phuù theo nhoựm:noựn, ngon ,lan ,chan,baựn. HS laộng nghe Toán ứ: T43 LUYEÄN TAÄP I - MUẽC TIEÂU: *Kieỏn thửực:Sau baứi hoùc, giuựp HS thực hiện đượcà pheựp trửứ hai soỏ baống nhau ,phép trửứ moọt soỏ cho số 0. -Biết laứm tớnh trửứ trong phaùm vi caực soỏ ủaừ hoùc. *Kyừ naờng:Reứn kú naờng tớnh vaứ thửùc hieọn caực pheựp tớnh nhanh cho HS *Thaựi ủoọ:Hs thớch thuự haờng say,tham gia vaứo caực hoaùt ủoọng hoùc taọp. II ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC: GV: baỷng phuù. Phaỏn maứu, tranh baứi 5 HS: hoọp ủoà duứng toaựn 1 III CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC CHUÛ YEÁU: ND-TG Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh 1.KTKT : (3-5 ph ) *GV cho HS laứm vaứo phieỏu kieồm tra 5 – 5= 4 + 1 = 0 – 0 = 5 – 0 = 4 – 4 = 3 – 0 = 5 – 1 = 3 – 1 = 0 + 0 = -Nhận xét *HS laứm vaứo phieỏu baứi taọp 3 baùn leõn laứm baứi 5 – 5 = 0 4 + 1 = 5 0 – 0 = 0 5 – 0 = 5 4 – 4 = 1 3 – 0 = 3 5 – 1 = 4 3 – 1 = 2 0 + 0 = -HS dửụựi lụựp nhaọn xeựt baùn 2. Bài mới: (30-32 p) HĐ1: Luyện tập Baứi 1 (cột 1,2,3)Troứ chụi tieỏp sửực (4-5 ph ) Baứi 2 Laứm baỷng con ( 4-5 ph ) Baứi 3 (cột 1,2) Laứm baỷng phuù Baứi 4 (cột 1,2) Laứm vụỷ ( 5 ph ) Baứi 5(a) Laứm vieọc theo nhoựm (5 ph ) -GV giụựi thieọu baứi luyeọn taọp -GV hửụựng daón HS laứm baứi taọp trong sgk *Cho HS neõu yeõu caàu cuỷa baứi 1. -Yeõu caàu nhaồm mieọng keỏt quaỷ. -Treo baỷng phuù cho 2 daừy leõn ủieàn keỏt quaỷ tieỏp sửực. - Hdaón sửỷa baứi, -GV nhaọn xeựt , chốt kiến thức *HS neõu yeõu caàu cuỷa baứi 2 -Khi laứm baứi naứy ta chuự yự ủieàu gỡ? -ẹoùc caực pheựp tớnh. -Hửụựng daón nhaọn xeựt baứi laứm treõn baỷng. *1 HS neõu yeõu caàu baứi 3 - (thi ủua theo nhoựm ) -Sửỷa baứi ,yeõu caàu nhaọn xeựt cheựo nhoựm *1 HS neõu yeõu caàu baứi 4 -Muoỏn ủieàn daỏu cho ủuựng ta phaỷi laứm gỡ? -Yeõu caàu laứm baứi vaứ sửỷa baứi -Hửụựng daón sửỷa baứi.Treo ủaựp aựn ủuựng *1 HS neõu yeõu caàu cuỷa baứi 5 Muoỏn vieỏt pheựp tớnh cho ủuựng ta phaỷi laứm gỡ? -Yeõu caàu laứm vieọc nhoựm 4 -Chửừa baứi: goùi ủaùi dieọn tửứng nhoựm trỡnh baứy keỏt quaỷ thaỷo luaọn trửụực lụựp. HS laứm baứi vaứ sửỷa baứi -HS chuự yự laộng nghe *Tớnh -Nhaồm caự nhaõn. *HS laứm BT 1 5 – 4 = 1 2 – 0 = 2 1 + 0 = 1 5 – 5 = 0 2 – 2 = 0 4 – 4= 0 4 – 0 = 4 3 – 3 =0 1 + 1 = 0 -Sửỷa cheựo nhoựm - nêu lại cách trừ, cộng 1 số với 0 *Tớnh -vieỏt thaỳng coọt -2HS leõn baỷng laứm ,caỷ lụựp laứm baỷng con. -Theo doừi sửỷa sai *Tớnh -Caực nhoựm thaỷo luaọn laứm baứi,nhoứm naứo laứm xong treo keỏt quaỷleõn baỷng. 2 – 1 – 1 = 0 3 – 1 – 2 = 0 4 – 2 – 2 = 0 4 – 0 – 2 = 2 5 – 3 – 0 = 2 5 – 3 – 2 = 0 -Nhoựm trửụỷng trỡnh baứy caựch laứm,HS khaực theo doừi sửỷa sai. *ẹieàn daỏu ,= -Tớnh keỏt quaỷ cuỷa pheựp tớnh, so saựnh soỏ, ủieàn daỏu. -1 HS neõu caựch laứm -Laứm vaứo vụỷ. 5 - 3 = 2 3 – 3 < 1 4 – 4 = 0 5 – 1 > 3 3 – 2 = 1 4 – 0 > 0 -ẹoồi vụỷ sửỷa baứi theo ủaựp aựn. -Phaỷi quan saựt tranh, neõu baứi toaựn thớch hụùp sau ủoự neõu pheựp tớnh thớch hụùp -Nhoựm 4 QS tranh,thaỷo luaọn laứm baứi. -HS khaực theo doừi.Nhaọn xeựt baứi cuỷa nhoựm baùn. ******************************************************** Ôn luyệntoán : Luyện tập về phép trừ trong phạm vi 5 I. Mục tiêu - Thuộc bảng trừ, biết làm tính trừ trong phạm vi 5; - Biết mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ. -GD HS chăm học toán . II. Đồ dùng dạy học + Tranh như SGK + Bộ thực hành III. Các hoạt động dạy học Nội dung, thời gian Hoạt đông của thầy Hoạt động của trò 1. C .cố về P .trừ trong p.vi 5 (5 phút) Hoạt động 3 : Thực hành Bài 1 4 phút Bài 2(cột 1) 4 phút Bài 3 4 phút Bài 4a 5 phút 3. Củng cố, dặn dò 2 phút +Gọi 4 học sinh đọc lại bảng cộng trừ trong phạm vi 5 5- 1= 5-3= 5 - 2 = 5-4= - Nhận xét Tính - Học sinh nêu cách làm và tự làm bài chữa bài -Giáo viên nhận xét, sửa sai Tính -HD HS làm vào vở -Chốt lai bảng trừ Tính theo cột dọc - GV lưu ý HS: viết số thẳng cột dọc - Gọi HS trình bày rồi chữa bài. - Chữa bài, chốt KT. -Quan sát tranh nêu bài toán và ghi phép tính - Gọị HS chữa bài - Cho HS đọc lại công thức phép trừ trong phạm vi 5 - Nhận xét tiết học - 4 HS đọc - 2 HS nêu - Học sinh trả lời nhanh HS làm Chữa bài -HS làm vào vở - Học sinh làm b/con - Học sinh đọc Thứ năm ngày 29 tháng 10 năm 2015 Học vần : Baứi:45 AÂN - Aấ, AấN I MUẽC TIEÂU: Sau baứi hoùc : *Kieỏn thửực :HS đọc ủửụùc :aõn, aờn, caựi caõn, con traờn,từ và câu ứng dụng. - Vieỏt ủửụùc :aõn, aờn, caựi caõn, con traờn. -Luyện noựi từ 2-4 câu theo chuỷ ủeà: Naởn ủoà chụi. * Kyừ naờng :Reứn cho hoùc sinh ủoùc to troõi chaỷy,ủoùc lieàn tửứ,lieàn caõu.Vieỏt ủuựng toỏc ủoọ,ủoọ cao khoaỷng caựch neựt noỏi giữa các chữ ân, ăn, cái cân , con trăn .Noựi ủửụùc thaứnh caõu theo chuỷ ủeà . *Thaựi ủoọ :Hoùc sinh coự yự thửực haờng say ,tớch cửùc tham gia phaựt bieồu xaõy dửùng baứi. II ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC - GV: Tranh minh hoaù tửứ khoaự - Tranh mimh hoaù caõu ửựng duùng : - Tranh minh hoaù phaàn luyeọn noựi :Naởn ủoà chụi,baỷng phuù,khung keỷ oõ li ,theỷ tửứ - HS: boọ gheựp chửừ tieỏng vieọt, sgk , vụỷ baứi taọp tieỏng vieọt III CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC CHUÛ YEÁU ND-TG Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh 1.KTKTừ (3-5 ph) -4 HS leõn vieỏt baỷng : rau non, hoứn ủaự, thụù haứn, baứn gheỏ -Goùi HS ủoùc tửứ ửựng duùng treõn theỷ tửứ ủaừ vieỏt saỹn -2 HS ủoùc caõu ửựng duùng sgk -GV vaứ HS nhaọn xeựt caực baùn. -HS dửụựi lụựp vieỏt baỷng con -HS ủoùc noỏi tieỏp moói em moọt tửứ , lụựp nhaọn xeựt 2.Baứi mụựi Giụựi thieọu baứi (1-2 ph) Hẹ 1 Dạy vần Nhaọn dieọn vaàn (3-5 ph ) Hoaùt ủoọng 2 ẹaựnh vaàn (3-5 ph) Hoaùt ủoọng 3 Tieỏng khoaự, tửứ khoaự(5-7 ph) Hoaùt ủoõng 4 Vieỏt vaàn Hoaùt ủoọng 5 ẹoùc tieỏng ửựng duùng (3-5ph) *Troứ chụi (3-5 ph ) Tieỏt 1 * GV noựi: Hoõm nay chuựng ta hoùc 2 vaàn coự keỏt thuực baống n ủoự laứ: aõn vaứ aờn * Vaàn aõn - Vaàn aõn ủửụùc taùo neõn tửứ nhửừng aõm naứo? - Cho HS gheựp vaàn aõn - Haừy so saựnh aõn vụựi an? - Cho HS phaựt aõm vaàn aõn - GV gaộn baỷng caứi * GV chổ baỷng cho HS phaựt aõm laùi vaàn aõn - Vaàn aõn ủaựnh vaàn nhử theỏ naứo? Cho HS ủaựnh vaàn vaàn aõn GV uoỏn naộn, sửỷa sai cho HS - Haừy gheựp cho coõ tieỏng caõn? - Haừy nhaọn xeựt veà vũ trớ cuỷa aõm vaứ vaàn trong tieỏng caõn? - Tieỏng “caõn” ủaựnh vaàn nhử theỏ naứo? -Cho HS ủaựnh vaàn tieỏng caõn -GV sửỷa loói cho HS, -Giụựi thieọu tranh minh hoaù .Goùi teõn ủoà vaọt coự trong tranh ?ủeồ ruựt ra tửứ : caựi caõn -Cho HS ủaựnh vaàn vaứ ủoùc trụn tửứ : caựi caõn -GV ủoùc maóu, chổnh sửỷa nhũp ủoùc cho HS * Vieỏt vaàn aõn - Treo khung keỷ saỹn oõ li. GV vieỏt maóu, vửứa vieỏt vửứa noựi caựch vieỏt ( lửu yự neựt noỏi giửừa aõ vaứ n) -Cho HS vieỏt baỷng con -GV hửụựng daón HS vieỏt chửừ : caựi caõn -GV nhaọn xeựt, chửừa loói cho HS Vaàn aờn - Tieỏn haứnh tửụng tửù nhử vaàn aõn * GV giụựi thieọu caực tửứ ửựng duùng leõn baỷng baùn thaõn, gaàn guừi, khaờn raốn, daởn doứ.Tỡm vaứ gaùch chaõn tieỏng coự vaàn mụựi? -Cho HS ủoùc tửứ ửựng duùng vaứ giaỷng tửứ -GV nhaọn xeựt vaứ chổnh sửỷa phaựt aõm cho HS -GV ủoùc maóu. Vaứi em ủoùc laùi *Cho HS chụi troứ chụi chuyeồn tieỏt.thi tỡm ủoà vaọt ,con vaọt coự chửựa vaàn mụựi? -Vaàn aõn taùo bụỷi aõ vaứ n -HS gheựp vaàn “aõn” treõn baỷng gaứi vaứ giụ leõn cao . -Gioỏng nhau :ủeàu keỏt thuực baống aõm n.khaực nhau vaàn an baột ủaàu baống aõm a. -HS phaựt aõm aõn -QS -3-4HS ủoùc laùi -HS ủaựnh vaàn : aõ - n - aõn -HS ủaựnh vaàn caự nhaõn -HS gheựp tieỏng caõn -Aõm c ủuựng trửụực vaàn aõn vụựi nhau _Cụứ –aõn- caõn -HS ủaựnh vaàn caự nhaõn -caựi caõn -HS ủoùc tửứ : caựi caõn -ẹoùc theo toồ -HS quan saựt vaứ laộng nghe -HS vieỏt leõn khoõng trung -HS vieỏt baỷng con -HS vieỏt baỷng :aõn, caõn -HS ủoùc thaàm -3-4 HS leõn baỷng gaùch: thaõn,gaàn,khaờn ,raốn,daởn -HS ủoùc caự nhaõn, nhoựm, ẹT * Hoùc sinh chụi troứ chụi neõu mieọng:caựi chaờn,khaờn maởt ,con chaờn,con raộn Hẹoọng 1 a.Luyeọn ủoùc (8-10 ph) Hẹ 2:Caõu ửựng duùng(5-7 ph ) Hẹ 3 b.Luyeọn vieỏt (3-5 ph) Hẹ (8-10 ph) c.Luyeọn noựi Cuỷng coỏ daởn doứ (3-5 ph) Tieỏt 2 * GV cho HS ủoùc laùi vaàn ụỷ tieỏt 1 GV uoỏn naộn sửỷa sai cho -Cho ủoùc theo nhoựm ủoỏi tửụùng -Nhaọn xeựt tuyeõn dửụng -Giụựi thieọu tranh minh hoaù caõu ửựng duùng -Tranh veừ gỡ? -Haừy ủoùc caõu ửựng duùng dửụựi bửực tranh? - Khi ủoùc heỏt moọt caõu, chuựng ta chuự yự ủieàu gỡ? -GV chổnh sửỷa loói phaựt aõm cho HS -GV ủoùc maóu caõu ửựng duùng. Cho 2 -HS ủoùc laùi *Treo baỷng phuù vieỏt saỹn maóu .Hửụựng daón cho HS vieỏt . Cho hoùc sinh laỏy vụỷ taọp vieỏt ra -1 HS ủoùc noọi dung vieỏt trong vụỷ taọp vieỏt. -GV lửu yự nhaộc HS vieỏt lieàn neựt -HS vieỏt baứi vaứo vụỷ .Chuự yự quy trỡnh vieỏt * Treo tranh ủeồ HS quan saựt vaứ hoỷi: - Chuỷ ủeà luyeọn noựi cuỷa hoõm nay laứ gỡ? - Bửực tranh veừ gỡ? - Naởn ủoà chụi coự thớch khoõng? - Lụựp mỡnh nhửừng ai ủaừ ủửụùc naởn ủoà chụi? - Haừy keồ veà coõng vieọc naởn ủoà chụi cuỷa mỡnh cho caỷ lụựp cuứng nghe? - ẹoà chụi thửụứng ủửụùc naởn baống gỡ? - Em ủaừ naởn ủửụùc nhửừng ủoà chụi gỡ? - Trong soỏ nhửừng ủoà chụi maứ em naởn ủửụùc em thớch nhaỏt ủoà chụi naứo? Vỡ sao? - Caực baùn cuỷa em, ai naởn ủoà chụi ủeùp nhử thaọt? - Khi naởn em thớch ủửụùc ai coồ vuừ, ủoọng vieõn? Sau khi naởn ủoà chụi xong, em phaỷi laứm gỡ? - Em ủaừ naởn ủoà chụi ủeồ taởng ai chửa? * GV chổ baỷng cho HS ủoùc laùi baứi -ẹoùc tieỏng coự chửựa vaàn vửứa hoùc vieỏt saỹn treõn theỷ tửứ -Nhaọn xeựt tieỏt hoùc – Tuyeõn dửụng * HS ủoùc CN treõn baỷng lụựp .2-3 HS ủoùc baứi trong saựch giaựo khoa -Thi ủoùc theo ba nhoựm :gioỷi ,khaự trung bỡnh.HS khaực theo doừi choùn ra baùn hoùc toỏt nhaỏt -Beự ủửụùc Leõ cho xem nhửừng ủoà chụi ụỷ bieồn. - ẹoùc caự nhaõn noỏi tieỏp. -Chuự yự nghổ hụi -HS ủoùc caự nhaõn -2 HS ủoùc laùi caõu * HS mụỷ vụỷ taọp vieỏt,ủoùc noọi dung baứi luyeọn vieỏt -Theo doừi ủoùc thaàm -HS vieỏt baứi vaứo vụỷ * HS ủoùc teõn baứi luyeọn noựi;naởn ủoà chụi -HSứ traỷ lụứi caõu hoỷi Caực baùn khaực laộng nghe ủeồ boồ sung -Baùn trai baùn gaựi ủang naởn ủoà chụi -Coự thớch -Giụ tay noựi theo thửùc teỏ -Thửụứng ủửụùc naởn baống ủaỏt,boọt gaùo neỏp ,boọt deỷo -VD con thoỷ,con traõu ,con gaứ.Vỡ ủaõy laứ saứn phaồm em laứm ra -Neõu theo thửùc teỏ cuỷa lụựp -Caực baùn vaứ boỏ meù -Thu doùn laùi cho ngaờn naộp vaứ saùch se,ừ ,rửỷa chaõn tay,thay quaàn aựo --Taởng baùn,taởng meù . * Hoùc sinh ủoùc laùi baứi trong saựch giaựo khoa -Tỡm theỷ tửứ ,coự tửứ chửựa vaàn mụựi hoùc vaứ ủoùc Luyện đọc: Bài đã học ở trong tuần I/Mục tiêu :-Củng cố về vần :ưu- ươu,on,an,ân,ăn - Rèn kĩ năng đọc vần , đọc tiếng từ ,câu có chứa vần đã học ở bài . :ưu- ươu , on,an,ân,ăn -H/s chậm tiến nắm được vần và tiếng từ trong bài . -GD h/s chăm học bài . II/Đồ dùng dạy học : Gv: Bảng phụ ,bộ chữ III/Các hoạt động dạy học : Nội dung Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1, Giới thiệu bài 2, Luyện đọc vần (7-10ph) Luyện đọc tiếng ,từ ,câu (18-20ph) 3, Củng cố, dặn dò(3-5ph) Đưa bảng phụ về vần :ưu – ươu, on,an,ân,ăn Sửa chữa Giúp H/s chậm tiến. Gọi hs đọc :tiếng ,từ ,câu ở bài : ưu –ươu, on,an,ân,ăn Giúp h/s đọc trơn Đọc ở sách giáo khoa Đọc mẫu Sửa chữa Đọc ở phiếu Thi đọc nhanh Tuyên dương Thi tìm tiếng có âm đã học . Về đọc bài Hs nối tiếp nhau đọc Cá nhân đọc nối tiếp Nhận xét Theo dõi Đọc cá nhân Nhóm 2 Nhận xét Cá nhân Cả lớp Thứ sỏu ngày 30 thỏng 10 năm 2015 Taọp vieỏt: Tiết 9 : Bài : Cái kéo, trái đào , sáo sậu,líu lo I. Mục tiêu: Giúp HS -Vieỏt đúng caực chửừ: cái kéo, trái đào , sáo sậu ,líu lo ...kiểu chữ viết thường, cỡ vừa theo vở TV1, Tập 1 -Reứn cho HS tớnh caồn thaọn , chớnh xaực khi vieỏt * HS khá giỏi viết được đủ số dòng quy định trong vở tập viết 1 tập 1. * Thaựi ủoọ:HS bieỏt yeõu caựi ủeùp ,coự yự thửực tửù reứn luyeọn chữ vieỏt ủeùp. II - CHUAÅN Bề: Giaựo vieõn: chửừ maóu Hoùc sinh: vụỷ taọp vieỏt, baỷng con III- CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC: ND-TG Giaựo vieõn Hoùc sinh 1.KTKT (3-5ph ) 2.Baứi mụựi:30- 32 phút HĐ1: Giụựi thieọu chửừ maóu (8-10 ph ) HĐ 2: Vieỏt maóu 3 .Thực hành 4-Cuỷng coỏ daởn doứ: *GV nhaọn xeựt baứi tieỏt trửụực. Neõu ửu vaứ khuyeỏt maứ HS hay maộc ủeồ HS sửỷa loói -Goùi HS leõn baỷng vieỏt laùi baứi. GV nhaọn xeựt * GV giụựi thieọu chửừ maóu: treõn baỷng phuù - Caực chửừ treõn, nhửừng chửừ naứo cao 5 doứng li? - Nhửừng chửừ naứo cao2 doứng li? - Caực chửừ ủửụùc vieỏt ra sao? -Khoaỷng caựch giửừa caực chửừ laứ bao nhieõu?

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTuan 11.doc
Tài liệu liên quan