Giáo án tổng hợp lớp 1 - Trường tiểu học Hoa Thuỷ - Năm 2015 - 2016 - Tuần 14

T HDH đánh vần và đọc trơn từ khóa:

 e - ngờ - eng

 xờ - eng - xeng - hỏi- xẻng

 lưỡi xẻng

T chỉ sửa nhịp đọc cho H

*Dạy vần iờng(quy trỡnh tương tự)

Nghỉ giữa tiết

Hỡnh thức: cỏ nhõn (bảng con)

T viết mẫu: eng, iêng, lưỡi xẻng, trống, chiêng

T HD quy trỡnh viết

T y/c H luyện viết

 

T nhận xột chỉnh sửa

Hỡnh thức: cỏ nhõn ,nhúm, lớp

T ghi tiếng ứng dụng ở bảng phụ gọi H đọc

T giải nghĩa một số từ(hoặc cú cỏc hỡnh vẽ, mẫu vật)

T y/c H tỡm những tiếng cú vần vừa học

- T gạch chõn những tiếng mới

T gọi H đọc từ ứng dụng ( có thể không theo thứ tự)

 

doc24 trang | Chia sẻ: hoanganh.21 | Ngày: 11/11/2017 | Lượt xem: 724 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án tổng hợp lớp 1 - Trường tiểu học Hoa Thuỷ - Năm 2015 - 2016 - Tuần 14, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
chỉnh sửa Hỡnh thức: cỏ nhõn ,nhúm, lớp T ghi tiếng ứng dụng ở bảng phụ gọi H đọc T giải nghĩa một số từ(hoặc cú cỏc hỡnh vẽ, mẫu vật) T y/c H tỡm những tiếng cú vần vừa học - T gạch chõn những tiếng mới T gọi H đọc từ ứng dụng ( cú thể khụng theo thứ tự) T chỉnh sửa phỏt õm cho H T đọc mẫu TIẾT 2 *PP quan sỏt , hỏi đỏp thực hành Hỡnh thức: cỏ nhõn, nhúm, lớp T hướng H luyện đọc lại vần mới học ở tiết 1 T theo dừi, chỉnh sửa cho H T cho H đọc lại toàn bài ở trờn bảng *HD H đọc cõu ứng dụng T cho H quan sỏt tranh T nờu cõu hỏi, gợi ý T nhận xột - chốt nội dung T chỉnh sửa lỗi phỏt õm T đọc mẫu cõu ứng dụng -T HDH viết vào vở tập viết : uụng, ương, quả chuụng, con đường. T y/c H luyện viết T HD điều chỉnh, giỳp H chậm tiến *Hỡnh thức: nhúm, cỏ nhõn T HD H luyện núi -T tổ chức cho H luyện núi T nờu những cõu hỏi, gợi ý T nhận xột bổ sung, chốt nội dung của bài luyện núi -T HDH tỡm những tiếng, từ cú vần vừa học trong cỏc văn bản mới. T ghi bảng và tiếng, từ mới vừa tỡm được. T nhận xột giờ học, dặn dũ 2 - 4 H thực hiện H theo dừi 2H đọc lại đề bài Một số H nhắc lại H quan sỏt rồi so sỏnh H nờu được điểm giống nhau và khỏc nhau giữa vần uụng với vần iờng H tỡm bộ chữ cài vần uụng H theo dừi H đỏnh vần- đọc trơn(cỏ nhõn, lớp) H : đó cú vần uụng muốn cú tiếng chuụng ta thờm õm ch đứng trước vần uụng đứng sau H dựng bảng cài ghộp tiếng chuụng H ; tiếng chuụng cú õm ch đứng trước, vần uụng đứng sau (nhiều H trả lời) H đọc nối tiếp(cỏ nhõn, nhúm , lớp) H thực hiện H quan sỏt, đọc bài viết H theo dừi H viết búng H viết bảng con 2,3H K+G đọc H lắng nghe H tỡm tiếng cú vần vừa học H đọc: cỏ nhõn, nhúm, lớp H lắng nghe H đọc lần lượt: vần, tiếng, từ ứng dụng(cỏ nhõn, lớp) Lớp đọc đồng thanh H quan sỏt tranh H thảo luận và trả lời theo nộ dung của tranh H đọc cõu ứng dụng H lắng nghe -H theo dừi H viết vào vở H đọc tờn bài luyện núi: Đồng ruộng -H quan sỏt tranh, thảo luận H trả lời(dưới hỡnh thức luyện núi) H luyện núi (nhúm, cỏ nhõn) -H tỡm và nờu nối tiếp Lớp đọc H lắng nghe TOÁN: T54 LUYỆN TẬP I/ Mục tiờu: - HS thực hiện được phộp cộng và phộp trừ trong phạm vi 8; viết đượp phộp tớnh thớch hợp với hỡnh vẽ. - HS làm được BT: 1( cột 1,2) 2, 3 (Cột 1,2) 4 - Giỏo dục HS yờu thớch học toỏn. II/ Chuẩn bị: Chuẩn bị cỏc tấm bỡa cú ghi số, bảng phụ. III/ Cỏc hoạt động dạy học: ND- T. GI HOẠT ĐỘNG CỦA T HOẠT ĐỘNG CỦA TRề. 1.Kiểm tra KT đó học (4-5') 2.Dạy bài mới a..Giới thiệu bài (1-2') b..Luyện tập Bài 1: Tớnh (4 - 5') Số Bài 2: (4-5') Bài 3: Tớnh (6 -7') Bài 4: Viết phộp tớnh thớch hợp (6 -7') 3. Củng cố dặn dũ (3-4') T gọi H bảng trừ trong phạm vi 8 T nhận xột - T giới thiệu bài - ghi đề bài lờn bảng *PP luyện tập thực hành T gọi H nờu y/c BT T huy động kết quả T gọi một số H chậm tiến đọc lại kết quả T nhận xột, chốt kiến thức về bảng cộng trừ trong phạm vi 8 và mối quan hệ giữa phộp cộng và phộp trừ. T gọi H nờu y/c BT T gợi ý T nhận xột chữa chung T gọi H nờu y/c của bài T HDH làm bài T huy động kết quả T chữa chung nhận xột: T chốt kiến thức về bảng cộng, trừ trong phạm vi 8 và cỏch thực hiện một phộp tớnh cú 2 dấu cộng, hai dấu trừ hoặc hai dấu cộng và trừ. T gọi H nờu y/c của bài T y/c H làm bài vào vở T theo dừi giỳp đỡ H T cho H quan sỏt tranh, gợi ý H nờu BT T y/c H viết phộp tớnh T huy động kết quả T nhận xột chữa chung T khắc sõu bảng cộng, trừ trong phạm vi 8 bằng cỏch cho cỏc em đọc lại cỏc phộp tớnh T nhận xột, dặn dũ H thực hiện 2 H đọc đề bài 1H nờu y/c BT: Tớnh H nờu miệng kết quả H đọc kết quả 1-2 H nhắc lại H nờu y/c BT: Số? H tiếp tục nờu miệng về kết quả phộp tớnh 1H đọc y/c của bài: Tớnh H làm bài vào vở 2H lờn làm ở bảng 2H yếu nhắc lại cỏch làm H quan sỏt tranh nờu BT H làm bài vào vở 1H làm ở bảng phụ Lớp đổi vở kiểm tra chộo Lớp đọc H lắng nghe ễN LUYỆNTVIỆT: LUYỆN ĐỌC ENG - IấNG I/ Mục tiờu: - H đọc được một cỏch chắc chắn cỏc vần eng, iờng - Đọc đỳng cỏc từ ngữ và cõu ứng dụng trong bài trờn . - Rốn kỹ năng đọc trơn, đọc đỳng cho chậm tiến. - Giỳp H K+G đọc đỳng cỏc tiếng,từ, và cỏc cõu ứng dụng cú cỏc vần đó học trong văn bản mới - HS yờu thớch học Tiếng Việt . II/ Chuẩn bị: Bảng ụn , phiếu. III/ Cỏc hoạt động dạy học: ND- T. GI HOẠT ĐỘNG CỦA T HOẠT ĐỘNG CỦA TRề. 1.Giới thiệu bài (1-2') 2. Luyện đọc bài SGK(bài eng, iờng) (12-13') 3.Thi đọc tiếng, từ mới cú vần eng, iờng (10-12') 4. Củng cố dặn dũ (3-4') T giới thiệu bài ụn luyện *PP luyện tập, thực hành Hỡnh thức: cỏ nhõn, nhúm, lớp *T HDH đọc vần, tiếng,từ ứng dụng T gọi H đọc cỏc vần đó học trong bài T theo dừi chỉnh sửa T chỉ khụng theo thứ tự(gọi H TB đọc T giỳp H đọc đỳng, đọc trơn *T HD H đọc cõu ứng dụng T tổ chức H luyện đọc theo nhúm T giỳp H chậm tiến đọc đỳng T gọi H đọc(T chỉ) T theo dừi chỉnh sửa. *PP luyện tập, thực hành Hỡnh thức: Nhúm, cỏ nhõn, lớp T HDH tỡm vần , tiếng,từ mới cú vần vừa học T giỳp H chậm tiến tỡm được tiềng, từ mới cú vần eng, iờng. T gọi H trỡnh bày T ghi bảng cỏc tiếng từ mới cú vần eng, iờng T HDH đọc T tổ chức H thi đọc trờn phiếu T theo dừi, nhận xột T nhận xột giờ học, dặn H ụn bài. H lắng nghe H đọc nối tiếp H đọc 1,2H K+G đọc H đọc bài theo nhúm đụi H đọc bài(cỏ nhõn, lớp) H thi đọc H trao đổi theo nhúm H nờu cỏc tiếng, từ vừa tỡm được H luyện đọc tiếng, từ mới Cỏc nhúm thi đọc H lắng nghe Chiều Ôn.l.toán : Luyện tập về phép cộng, trừ trong phạm vi 8 I.Mục tiêu: -Kiến thức: Củng cố về các phép tính cộng, trừ trong phạm vi 8,đọc thuộc bảng trừ.. -Kĩ năng : Làm tính trừ trong phạm vi các số đã học. Tập biểu thị tình huống trong tranh bằng một phép tính thích hợp. -Thái độ: Thích học Toán. II. Đồ dùng dạy học: -HS: Bộ đồ dùng học Toán lớp1, sách Toán 1, bảng con. III. Các hoạt động dạy học: 1. Khởi động: ổn định tổ chức (1phút). 2. Kiểm tra kt đó học: ( 5 phút) . Làm bài tập 2/69:(Tính) 3 HS làm bảng lớp - cả lớp làm bảng con GV Nhận xét. Nhận xét KTBC: 3. Bài mới: ND-TG HĐGV HĐ HS HĐ I: (1phút). HĐ II: (15 phút). Củng cố về các phép tính cộng, trừ trong phạm vi 8. HĐIII: ( 5 phút) HĐC:(3 phút) -Giới thiệu bài trực tiếp -Hd Hs và gọi hs đọc thuộc bảng trừ *Bài tập1/75: HS làm vở Toán.. -Hướng dẫn HS HS tính nhẩm rồi ghi kết quả phép tính, có thể cho HS nhận xét tính chất của phép cộng và mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ G nhận xét bài làm của HS. *Bài 2/75: Cả lớp làm phiếu học tập GV nhận xét bài làm của HS. * Bài 3/75: (giảm cột 4) Cả lớp làm vở toán - Hướng dẫn HS nêu cách làm (chẳng hạn:4 + 3 + 1 =, ta lấy 4 + 3 = 7, lấy 7 + 1 = 8, viết 8 sau dấu =, ta có:4 + 3 + 1 = 8) -GV nhận xét bài viết của HS. Trò chơi. -Làm bài tập 4/75: HS ghép bìa cài. -HD HS nêu cách làm bài: Đội nào nêu nhiều bài toán và giải đúng phép tính ứng với bài toán, đội đó thắng. GV nhận xét thi đua của hai đội. Bài 5/75: Làm phiếu học tập ( hoặc ghép bìa cài). Mỗi đội cử 3 HS lên bảng làm toán tiếp sức đội nào làm đúng nhanh đội đó thắng. Củng cố, dặn dò: -Hs đọc thuộc  -Đọc yêu cầu bài1:” Tính”. -HS tính nhẩm, rồi ghi kết quả. Đổi vở để chữa bài: HS đọc kết quả của phép tính. - 1HS đọc yêu cầu bài 2:”Điền số”.3 HS lên bảng làm, cả lớp làm PHT, rồi đổi phiếu chữa bài, đọc kết quả vừa làm được. - HS đọc yêu cầu bài 3:” Tính”. -3HS làm bài ở bảng lớp, cả lớp làm vở Toán, rồi đổi vở để chữa bài: HS nghỉ giải lao 5’ -HS đọc yêu cầu bài 4/75:” Viết phép tính thích hợp”. Đọc các phép tính: 8 - 2 = 6 -1HS đọc yêu cầu bài 5:’Nối với số thích hợp” -3 HS lên bảng làm toán tiếp sức, cả lớp làm PHT ( hoặc ghép bìa cài), rồi chữa bài. Luyện viết: Luyện viết các bài đã học ở tuần 13 I.Mục tiêu: -Giúp HS củng cố nắm lại quy trình viết các từ khoá đã học ở các bài học vần trong tuần 13: cái võng, dòng sông, măng tre, nhà tầng, bông súng, sừng hươu. -HS viết đúng chính tả,độ cao,khoảng cách con chữ,trình bày đẹp ,nét chữ đều. -Có ý thức giữ gìn vở sạch. II.Chuẩn bị: -Bảng phụ viết sẵn các từ ứng dụng -HS chuẩn bị bảng con,vở luyện viết. III.Hoạt động dạy học: Nội dung -TL Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò 1.Bài mới Giới thiệu bài a)HD viết bảng con (7p) b)HD viết vào vở (20p) 3.Củng cố dặn dò (3p) -Các em đã được luyện viết ở bảng con và ở vở tập viết .Hôm nay các em nghe cô đọc và các em viết lại các từ khoá đã học ở trong tuần 13 -GV treo bảng phụ chỉ cho học sinh đọc lại các từ đã học kết hợp phân tích tiếng -Trong các từ trên những con chữ nào cao độ cao 5 ô ly? +Những con chữ nào có độ cao 2 ô ly? -GV nêu lại quy trình viết các từ ứng dụng đó. -Đọc cho HS viết bảng con các từ trên. -GV sửa sai trên bảng con.H -GV chỉ ở bảng phụ cho HS đọc lại các từ khoá. -Nhắc nhở HS tư thế chuẩn bị ngồi viết. -GV đọc chậm từng từ để HS nghe viết vào vở. -Chấm và nhận xét một số bài của HS -Nêu những lỗi sai cơ bản để HS về nhà luyện viết sửa sai. -Nhận xét giờ học -HS chuẩn bị vở ,bảng con -Lắng nghe. -Lớp ,cá nhân đọc -HS nêu -HS nghe viết bảng con -HS đọc lại các từ. HS ngồi đúng tư thế -Nghe và viết vào vở Thứ tư ngày 18 thỏng 11 năm 2015 HỌC VẦN: Bài 57: ANG ANH I Mục tiờu: - Hs đọc được: ang, anh, cõy bàng, cành chanh; từ và đoạn thơ ứng dụng. - Viết được: : ang, anh, cõy bàng, cành chanh. - Luyện núi từ 2- 4 cõu theo chủ đề : Buổi sỏng. - HS yờu thớch học Tiếng Việt . II. Chuẩn bị: Tranh minh họa, cỏc từ khúa, cõu ứng dụng và phần luyện núi. III.Cỏc hoạt động dạy học: ND- T. GI HOẠT ĐỘNG CỦA T HOẠT ĐỘNG CỦA TRề. I.Kiểm tra KT đó học (4 -5') II.Dạy bài mới 1.Giới thiệu bài ..Dạy vần:ang a.Nhậndiện vần (4-5') b.Đỏnh vần (5-7') c. Hướng dẫn viết (6-7') d.Đọctiếng ứng dụng (5 - 6') 2.Luyện tập a. luyện đọc (8 - 10') . b.Luyện viết (12 -15') c.Luyện núi (7-8') III. Củng cố dặn dũ (3-4') T gọi H đọc viết cỏc từ ứng dụng, và đoạn thơ ứng dụng của bài trước T nhận xột. *PP trực quan gợi mở, hỏi đỏp T giới thiệu bài mới T viết lờn bảng: ang, anh T nờu: Vần eng được tạo nờn từ :a và ng T cho H so sỏnh ang với ong (nờu được điểm giống nhau và khỏc nhau) T nhận xột kết luận T y/c H tỡm cài vần ang T phỏt õm mẫu T HD H đỏnh vần: a - ngờ - ang T theo dừi chỉnh sửa cỏch đỏnh vần cho H *Tiếng và từ khúa: T hỏi; Đó cú vần ang muốn cú tiếng bàng ta thờm õm gỡ ? và dấu thanh nào? T y/c H tỡm tiếng mới: bàng T y/c H phõn tớch tiếng bàng -T HDH đỏnh vần và đọc trơn từ khúa: a - ngờ - ang bờ - ang - bang - huyền - bàng cõy bàng T chỉ sửa nhịp đọc cho H *Dạy vần anh (quy trỡnh tương tự) Nghỉ giữa tiết Hỡnh thức: cỏ nhõn (bảng con) T viết mẫu: ang, anh, cõy bàng, cành chanh. T HD quy trỡnh viết T y/c H luyện viết T nhận xột chỉnh sửa Hỡnh thức: cỏ nhõn ,nhúm, lớp T ghi tiếng ứng dụng ở bảng phụ gọi H đọc T giải nghĩa một số từ(hoặc cú cỏc hỡnh vẽ, mẫu vật) T y/c H tỡm những tiếng cú vần vừa học - T gạch chõn những tiếng mới T gọi H đọc từ ứng dụng ( cú thể khụng theo thứ tự) T chỉnh sửa phỏt õm cho H T đọc mẫu TIẾT 2 *PP quan sỏt , hỏi đỏp thực hành Hỡnh thức: cỏ nhõn, nhúm, lớp T hướng H luyện đọc lại vần mới học ở tiết 1 T theo dừi, chỉnh sửa cho H T cho H đọc lại toàn bài ở trờn bảng *HD H đọc cõu ứng dụng T cho H quan sỏt tranh T nờu cõu hỏi, gợi ý T nhận xột - chốt nội dung T chỉnh sửa lỗi phỏt õm T đọc mẫu cõu ứng dụng T HDH viết vào vở tập viết : ang, anh, cõy bàng, cành chanh T y/c H luyện viết T HD điều chỉnh, giỳp H chậm tiến *Hỡnh thức: nhúm, cỏ nhõn T HD H luyện núi T tổ chức cho H luyện núi T nờu những cõu hỏi, gợi ý T nhận xột bổ sung, chốt nội dung của bài luyện núi T HDH tỡm những tiếng, từ cú vần vừa học trong cỏc văn bản mới. T ghi bảng và tiếng, từ mới vừa tỡm được. T nhận xột giờ học, dặn dũ 2 - 4 H thực hiện H theo dừi 2H đọc lại đề bài Một số H nhắc lại H quan sỏt rồi so sỏnh H nờu được điểm giống nhau và khỏc nhau giữa vần ang với vần ong H tỡm bộ chữ cài vần ang H theo dừi H đỏnh vần- đọc trơn(cỏ nhõn, lớp) H : đó cú vần ang muốn cú tiếng bàng ta thờm õm b đứng trước vần ang đứng sau và dấu thanh huyền đặt trờn vần ang H dựng bảng cài ghộp tiếng Bàng H ; tiếng bàng cú õm b đứng trước, vần ang đứng sau và dấu thanh huyền đặt trờn vần ang (nhiều H trả lời) H đọc nối tiếp(cỏ nhõn, nhúm , lớp) H thực hiện H quan sỏt, đọc bài viết H theo dừi H viết búng H viết bảng con 2,3H K+G đọc H lắng nghe H tỡm tiếng cú vần vừa học H đọc: cỏ nhõn, nhúm, lớp H lắng nghe H đọc lần lượt: vần, tiếng, từ ứng dụng(cỏ nhõn, lớp) Lớp đọc đồng thanh H quan sỏt tranh H thảo luận và trả lời theo nội dung của tranh H đọc cõu ứng dụng H lắng nghe H theo dừi H viết vào vở H đọc tờn bài luyện núi: Buổi sỏng H quan sỏt tranh, thảo luận H trả lời(dưới hỡnh thức luyện núi) H luyện núi (nhúm, cỏ nhõn) H tỡm và nờu nối tiếp Lớp đọc H lắng nghe TOÁN: PHẫP CỘNG TRONG PHẠM VI 9 IMục tiờu: - HS thuộc bảng cộng ; biết làm tớn cộng trong phạm vi 9, viết được phộp tớnh thớch hợp với hỡnh vẽ. - HS làm được bài tập 1, 2 (cột 1,2,3) bài 3(cột 1) 4 - Giỏo dục HS yờu thớch học toỏn. II.Đồ dựng dạy học: Chuẩn bị một số nhúm đồ vật cú số lượng là 9. BĐD Toỏn 1. III.Cỏc hoạt động dạy học chủ yếu: ND-TG HOAT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNGCỦA H 1. Kiểm tra Kt đó học; (5’) 2. Bài mới 1:Giới thiệu phộp cộng trong pv 9. (8-10') 2, Đọc thuộc (4-5') 3.Thực hành Bài 1 : Tớnh ( 4-5') Bài 2 : Tớnh (4-5') Bài 3 : Tớnh (4-5') Bài4:Viết phộp tớnh thớch hợp (4-5') 4.Củng cố dặn dũ : (2-3') T dựng phiếu để kiểm tra T nhận xột -T GT bài và ghi bài lờn bảng -T HD cho H tự thành lập và ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 9 -Cỏch HD tương tự như bài: "Phộp cộng trong phạm vi 7" - Cho H đọc thuộc theo pp xoỏ dần T đọc phộp cộng *PP luyện tập thực hành Tớnh theo cột dọc -Giỏo viờn lưu ý viết số thẳng cột -T chữa chung nhận xột T y/c H nhớ lại bảng cộng 9 T huy động kết quả T nhận xột, gọi 2H H/d H nờu cỏch làm -Tớnh : 4 + 1 + 4 = ? -Cho học sinh tự làm bài và chữa bài T chữa chung, chốt kiến thức về thực hiện một phộp tớnh cú 2 dấu cộng -Nờu BT và viết phộp tớnh phự hợp -Cho H nờu BT.T chỉnh sửa từ, cõu cho hoàn chỉnh. T huy động kết quả, chữa chung -T chốt kiến thức về bảng cộng trong phạm vi 9 T hệ thống kiến thức của bài học. T nhận xột, dặn dũ H đọc kết quả tỡm được trờn phiếu -2H đọc đề bài -H thực hiện H nờu kết quả - Một số em đọc lại bảng cộng -H nờu y/c và cỏch làm bài -H làm bài ở bảng con -Tự làm bài và chữa bài -H suy nghĩ nhẫm kết quả -H nờu miệng kết quả -2H đọc lại kết quả -H nờu : 4 + 1 = 5 , lấy 5 cộng 4 bằng 9 . -Viết 9 sau dấu = H quan sỏt tranh nờu BT -4a) Nờu BT PT:8 + 1 = 9 -4b) Nờu BT PT:7 + 2= 9 -2 em lờn bảng -Cả lớp làm bảng con H lắng nghe ễ LUYỆN TOÁN: LUYỆN PHẫP CỘNG TRONG PHẠM VI 9 I.Mục tiờu: - Tiếp tục củng cố khắc sõu bảng cộng trong phạm vi 9. - Thực hành đỳng tớnh cộng trong phạm vi 9. - Giỳp H yờu thớch học mụn toỏn. II.Đồ dựng dạy học: bảng phụ III.Cỏc hoạt động dạy học chủ yếu: ND-TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOAT ĐỘNG CỦA HS 1. Kiểm tra Kt đó học (4-5') 2 : Thực hành Bài 1 : Tớnh ( 4-5') Bài 2 : Tớnh : (4-5') Bài 3 : Tớnh (4-5') Bài4: Nối (theo mẫu) Bài5:Viết phộp tớnh thớch hợp (5-6') 4.Củng cố dặn dũ : (2-3') T gọi H đọc bảng cộng trong phạm vi 9 *PP luyện tập thực hành Tớnh theo cột dọc -Giỏo viờn lưu ý viết số thẳng cột T chữa chung nhận xột T y/c H nhớ lại bảng cộng 9 T huy động kết quả T nhận xột, gọi 2H đọc lại H/d H nờu cỏch làm -Tớnh : 5 + 3 + 1 = ? -Cho học sinh tự làm bài và chữa bài (H TB làm 2 cột đầu) T chữa chung, chốt kiến thức về thực hiện một phộp tớnh cú 2 dấu cộng -T HDH làm bài theo nhúm đụi T huy động kết quả T nhận xột chữa chung -Nờu BT và viết phộp tớnh phự hợp -Cho H nờu BT.T chỉnh sửa từ, cõu cho hoàn chỉnh. -Cho H tự đặt được nhiều BT khỏc nhau nhưng phộp tớnh phải phự hợp với BT T giỳp H chậm tiến hoàn thành nội dung BT 5 T huy động kết quả, chữa chung T chốt kiến thức về bảng cộng trừ trong phạm vi 9 T hệ thống kiến thức của bài học T nhận xột, dặn dũ - Một số em đọc lại bảng cụng 9 -H nờu y/c và cỏch làm bài -H làm bài ở bảng con -Tự làm bài và chữa bài H suy nghĩ nhẫm kết quả H nờu miệng kết quả 2H đọc lại kết quả -H nờu : 5 + 3= 8 , lấy 8 cộng 1 bằng 9 . -Viết 9 sau dấu = H đổi vở kiểm tra chộo -H làm bài theo nhúm đụi Đại diện 2 nhúm lờn thực hiện -H quan sỏt tranh nờu BT -5a) Nờu BT PT:7 + 2 = 9 -4b) Nờu BT PT:6 + 3= 9 -2 em lờn bảng -Cả lớp làm bảng con H lắng nghe Thứ năm ngày 19 thỏng 11 năm 2015 HỌC VẦN: Bài 58: INH - ấNH I Mục tiờu: - Hs đọc được:inh, ờnh, mỏy vi tớnh, dũng kờnh ; từ và cõu ứng dụng. - Viết được: : inh, ờnh, mỏy vi tớnh, dũng kờnh. - Luyện núi từ 2- 4 cõu theo chủ đề : Mỏy cày, mỏy nổ, mỏy khõu, mỏy tớnh. - HS yờu thớch học Tiếng Việt . III.Cỏc hoạt động dạy học: ND- T. GI HOẠT ĐỘNG CỦA T HOẠT ĐỘNG CỦA TRề. I.Kiểm tra Kt đó học(4 -5') II.Dạy bài mới 1.Giới thiệu bài 2..Dạy vần:inh a.Nhận diện vần (4-5') b.Đỏnh vần (5-7') c. Hướng dẫn viết (6-7') d.Đọc tiếng ứng dụng (5 - 6') 2.Luyện tập a. luyện đọc (8 - 10') b.Luyện viết (12 -15') c.Luyện núi (7-8') III. Củng cố dặn dũ (3-4') T gọi H đọc viết cỏc từ ứng dụng, và đoạn thơ ứng dụng của bài trước T nhận xột. *PP trực quan gợi mở, hỏi đỏp T giới thiệu bài mới T viết lờn bảng: inh, ờnh T nờu: Vần eng được tạo nờn từ :i và nh T cho H so sỏnh inh với anh(nờu được điểm giống nhau và khỏc nhau) -T nhận xột kết luận -T y/c H tỡm cài vần inh -T phỏt õm mẫu -T HD H đỏnh vần: i - nhờ - inh -T theo dừi chỉnh sửa cỏch đỏnh vần cho H *Tiếng và từ khúa: T hỏi; Đó cú vần inh muốn cú tiếng tớnh ta thờm õm gỡ ? và dấu thanh nào? -T y/c H tỡm tiếng mới: tớnh -T y/c H phõn tớch tiếng tớnh -T HDH đỏnh vần và đọc trơn từ khúa: i - nhờ - inh tờ - inh - tinh - sắc - tớnh mỏy vi tớnh T chỉ sửa nhịp đọc cho H *Dạy vần ờnh (quy trỡnh tương tự) Nghỉ giữa tiết Hỡnh thức: cỏ nhõn (bảng con) T viết mẫu: inh, ờnh, mỏy vi tớnh, dũng kờnhT HD quy trỡnh viết T y/c H luyện viết T nhận xột chỉnh sửa Hỡnh thức: cỏ nhõn ,nhúm, lớp T ghi tiếng ứng dụng ở bảng phụ gọi H đọc T giải nghĩa một số từ(hoặc cú cỏc hỡnh vẽ, mẫu vật) T y/c H tỡm những tiếng cú vần vừa học - T gạch chõn những tiếng mới T gọi H đọc từ ứng dụng ( cú thể khụng theo thứ tự) T chỉnh sửa phỏt õm cho H T đọc mẫu TIẾT 2 *PP quan sỏt , hỏi đỏp thực hành Hỡnh thức: cỏ nhõn, nhúm, lớp T hướng H luyện đọc lại vần mới học ở tiết 1 T theo dừi, chỉnh sửa cho H T cho H đọc lại toàn bài ở trờn bảng *HD H đọc cõu ứng dụng T cho H quan sỏt tranh T nờu cõu hỏi, gợi ý T nhận xột - chốt nội dung T chỉnh sửa lỗi phỏt õm T đọc mẫu cõu ứng dụng T HDH viết vào vở tập viết : inh, ờnh, mỏy vi tớnh, dũng kờnh T y/c H luyện viết T HD điều chỉnh, giỳp H chậm tiến *Hỡnh thức: nhúm, cỏ nhõn T HD H luyện núi T tổ chức cho H luyện núi T nờu những cõu hỏi, gợi ý T nhận xột bổ sung, chốt nội dung của bài luyện núi. T HDH tỡm những tiếng, từ cú vần vừa học trong cỏc văn bản mới. T ghi bảng và tiếng, từ mới vừa tỡm được. T nhận xột giờ học, dặn dũ 2 - 4 H thực hiện H theo dừi 2H đọc lại đề bài Một số H nhắc lại -H quan sỏt rồi so sỏnh H nờu được điểm giống nhau và khỏc nhau giữa vần inh với vần anh -H tỡm bộ chữ cài vần inh -H theo dừi -H đỏnh vần- đọc trơn(cỏ nhõn, lớp) -H : đó cú vần inh muốn cú tiếng tớnh ta thờm õm t đứng trước vần inh đứng sau và dấu thanh sắc đặt trờn vần inh -H dựng bảng cài ghộp tiếng tớnh -H ; tiếng tớnh cú õm t đứng trước, vần inh đứng sau và dấu thanh sắc đặt trờn vần inh (nhiều H trả lời) -H đọc nối tiếp(cỏ nhõn, nhúm lớp) H thực hiện -H quan sỏt, đọc bài viết H theo dừi H viết búng H viết bảng con 2,3H K+G đọc H lắng nghe H tỡm tiếng cú vần vừa học -H đọc: cỏ nhõn, nhúm, lớp H lắng nghe -H đọc lần lượt: vần, tiếng, từ ứng dụng(cỏ nhõn, lớp) -Lớp đọc đồng thanh -H quan sỏt tranh -H thảo luận và trả lời theo nộ dung của tranh H đọc cõu ứng dụng H lắng nghe H theo dừi H viết vào vở H đọc tờn bài luyện núi: Mỏy cày, mỏy nổ, mỏy khõu, mỏy tớnh. H quan sỏt tranh, thảo luận H trả lời(dưới hỡnh thức luyện núi) H luyện núi (nhúm, cỏ nhõn) H tỡm và nờu nối tiếp Lớp đọc H lắng nghe ễN LUYỆNTVIỆT: LUYỆN ĐỌC BÀI Đà HỌC TRONG TUẦN I/ Mục tiờu: - H đọc được một cỏch chắc chắn cỏc vần eng-iờng,uụng-ương,ang- anh, inh- ờnh. - Đọc đỳng cỏc từ ngữ và cõu ứng dụng trong bài trờn . - Rốn kỹ năng đọc trơn, đọc đỳng cho H chậm tiến. - Giỳp H K+G đọc đỳng cỏc tiếng,từ, và cỏc cõu ứng dụng cú cỏc vần đó học trong văn bản mới - HS yờu thớch học Tiếng Việt . II/ Chuẩn bị: Bảng ụn , phiếu. III/ Cỏc hoạt động dạy học: ND- T. GI HOẠT ĐỘNG CỦA T HOẠT ĐỘNG CỦA TRề. 1.Giới thiệu bài (1-2') 2. Luyện đọc bài SGK (12-13') 3.Thi đọc tiếng, từ mới cú vầneng-iờng,uụng-ương, ang, anh- inh, ờnh. (10-12') 4. Củng cố dặn dũ (3-4') T giới thiệu bài ụn luyện *PP luyện tập, thực hành Hỡnh thức: cỏ nhõn, nhúm, lớp *T HDH đọc vần, tiếng,từ ứng dụng T gọi H đọc cỏc vần đó học trong bài T theo dừi chỉnh sửa T chỉ khụng theo thứ tự(gọi H chậm tiến đọc T giỳp H đọc đỳng, đọc trơn *T HD H đọc cõu ứng dụng T tổ chức H luyện đọc theo nhúm T giỳp H chậm tiến đọc đỳng T gọi H đọc(T chỉ) T theo dừi chỉnh sửa. *PP luyện tập, thực hành Hỡnh thức: Nhúm, cỏ nhõn, lớp T HDH tỡm vần , tiếng,từ mới cú vần vừa học T giỳp H chậm tiến tỡm được tiềng, từ mới cú vần eng, iờng. T gọi H trỡnh bày T ghi bảng cỏc tiếng từ mới cú vần eng, iờng T HDH đọc T tổ chức H thi đọc trờn phiếu T theo dừi, nhận xột T nhận xột giờ học H lắng nghe H đọc nối tiếp H đọc 1,2H K+G đọc H đọc bài theo nhúm đụi H đọc bài(cỏ nhõn, lớp) H thi đọc H trao đổi theo nhúm Cỏc nhúm thi đọc H nờu cỏc tiếng, từ vừa tỡm được H luyện đọc tiếng, từ mới H lắng nghe Thứ sỏu ngày 20 thỏng11năm 2015 HỌC VẦN: ễN TẬP I Mục tiờu: - Giỳp Hđọc được cỏc vần kết thỳc bằng ng và nh, cỏc từ ngữ,cõu ứng dụng từ bài 52 đến 59. - Viết được cỏc vần , cỏc từ ngữ ứng dụng từ bài 52 đến bài 59. - Nghe hiểu và kể lại được một đoạn truyện theo tranh truyện kể: Quạ và Cụng. - HSKG: kể được 2-3 đoạn truyện theo tranh. - Giỳp H biết được những đức tớnh tốt đẹp của cỏc con vật. II. Chuẩn bị: Bảng ụn ( tr . 120SGK ) Tranh, ảnh minh họa cho cõu ứng dụng . Tranh , ảnh minh họa cho truyện kể Quạ và Cụng. III.Cỏc hoạt động dạy học: ND- T. G HOẠT ĐỘNG CỦA T HOẠT ĐỘNG CỦA TRề. I.Kiểm tra Kt đó học (4-5') II.Dạy bài mới 1.Giới thiệu bài 2..ễn tập a.ễn cỏc vần vừa học (4-5') b Ghộp õm thành vần . (5-7') c . Đọc từ ứng dụng (7-8') d. Hướng dẫn viết (6-7') 2.Luyện tập a.luyện đọc (8 - 10') b.Luyện viết (12 -15') c.Kể chuyện (7-8') III. Củng cố dặn dũ (3-4') T gọi H đọc viết cỏc từ ứng dụng, và cõu ứng dụng của bài trước T nhận xột *PP trực quan gợi mở, hỏi đỏp T giới thiệu bài mới T viết lờn bảng: Bài ụn T gọi H đọc bài T theo dừi chỉnh sữa T đọc H chỉ T y/ c H chỉ õm và đọc vần T chỉnh sữa giỳp H chậm tiến đọc đỳng T y / c H ghộp õm cột dọc với õm ở cỏc dũng ngang T theo dừi chỉnh sửa cỏch đọc vần cho H trỡnh tương tự) Nghĩ giữa tiết T gọi H đọc cỏc từ ứng dụng T giải nghĩa một số từ T gọi H đọc T theo dừi chỉnh sửa phỏt õm cho H (giỳp H chậm tiến đọc đỳng) Hỡnh thức: cỏ nhõn (bảng con) T viết mẫu: bỡnh minh T HD quy trỡnh viết T y/c H luyện viết T nhận xột chỉnh sửa, lưu ý H về cỏch đỏnh dấu thanh TIẾT 2 *PP quan sỏt , hỏi đỏp thực hành Hỡnh thức: cỏ nhõn, nhúm, lớp T hướng H luyện đọc cỏc vần trong bảng ụn và cỏc từ ứng dụng T theo dừi, chỉnh sửa cho H T cho H đọc lại toàn bài ở trờn bảng *HD H đọc cõu ứng dụng T cho H quan sỏt tranh T nờu cõu hỏi, gợi ý T nhận xột - chốt nội dung T chỉnh sửa lỗi phỏt õm T đọc mẫu cõu ứng dụng T HDH viết vào vở tập viết bỡnh minh, nhà rụng. T y/c H luyện viết T HD điều chỉnh, giỳp H chậm tiến *Hỡnh thức: nhúm, cỏ nhõn T gọi H đọc tờn chuyện kể T kể nội dung cõu chuyện lần 1 T kể lần 2 kết hợp tranh minh họa T HDH kể chuyện, nờu ý nghĩa cõu chuyện T gọi H kể chuyện trước lớp T nhận xột gợi ý H nờu ý nghĩa cõu chuyện T nhận xột giờ học. 2 - 4 H thực hiện H theo dừi 2H đọc lại đề bài H lờn bảng đọc cỏc vần đó học trong tuần H chỉ H đọc ( lớp , nhúm , cỏ nhõn ) H đọc trơn(cỏ nhõn, lớp) H đọc nối tiếp(cỏ nhõn, nhúm , lớp) 3H K+G đọc(lần 1) Lớp lắng nghe H đọc: nhúm, cỏ nhõn, lớp (đọc khụng theo thứ tự) H quan sỏt, đọc bài viết H theo dừi H viết búng H viết bảng con H đọc : vần, tiếng, từ ứng dụng(theo nhúm) Lớp đọc đồng thanh H quan sỏt tranh H thảo luận và trả lời theo nội dung của tranh H đọc cõu ứng dụng: H viết vào vở H đọc tờn chuyện kể: Quạ và Cụng H lắng nghe H lắng nghe kết hợp với quan sỏt tranh H kể chuyện theo nhúm đụi Đại cỏc nhúm kể chuyện theo đoạn, kể toàn cõu chuyện 1,2H kể toàn bộ cõu chuyện kốm động tỏc H lắng nghe TOÁN: PHẫP TRỪ TRONG PHẠM VI 9 IMục tiờu: - HS thuộc bảng trừ ; biết làm tớnh trừ trong phạm vi 9, viết được phộp tớnh thớch hợp với hỡnh vẽ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doctuan 14.doc
Tài liệu liên quan