Giáo án tổng hợp lớp 1 - Trường tiểu học Hoa Thủy - Năm 2016 - 2017 - Tuần 10

CTHĐTQ tổ chức cho lớp chơi trò chơi : "Gọi thuyền" tìm tiếng có âm

/t/,/ th/

 GV giới thiệu bài, nêu mục tiêu

*Đọc sg khoa

Theo dõi chỉnh sửa cho HS còn yếu

- Động viên kịp thời những em tích cực học tập, phân tích tốt, to, rõ ràng.

- GV nêu yêu cầu của từng bài tập, yêu cầu HS thực hiện vào vở.

- GV quan sát hỗ trợ HS kịp thời.

- Tổ chức cho HS thi đọc giữa các nhóm các câu ứng dụng trong bài.

- Nhận xét, tuyên dương nhóm đọc tốt.

- yêu cầu HS về chia sẻ với người thân những gì đã học, luyện tập những phần mình còn yếu.

 

doc10 trang | Chia sẻ: hoanganh.21 | Ngày: 10/11/2017 | Lượt xem: 655 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án tổng hợp lớp 1 - Trường tiểu học Hoa Thủy - Năm 2016 - 2017 - Tuần 10, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUÇN 10 Ngµy d¹y thứ 2/ 24/10/2016 To¸n: LuyÖn tËp I.Mục tiêu: *Giúp học sinh: *Biết làm tính trừ trong phạm vi 3; biết mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ: *TËp biÓu thÞ t×nh huèng trong tranh b»ng 1 phÐp tÝnh trõ. *HS làm bài 1( cột 2, 3 ) bài 2, bài 3 ( cột 2, 3) bài 4. II.Chuẩn bị: *GV.nội dung BT ở bảng phụ, SGK, phiếu KT *HS. VBT, bảng con, vở ô li. III.Các hoạt động dạy học: Nội dung- TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1Khởi động 2.HĐTH Bài 1:Tính: ( 7 - 8 phút) Bài 2: số ? ( 6 phút ) Bài 3.+, - ? ( 5 phút ) Bài4:Viết phép tính thích hợp vào dãy ô trống (7’) 3.HDƯD 5' - Đọc phiếu, làm bảng lớp bài 1( Tr 54) - chốt mối quan hệ của phép tính cộng và phép tính trừ ( phép trừ là phép tính ngược lại của phép cộng. -Giới thiệu bài, ghi bảng *HD H làm lần lượt từng bài *yêu cầu H nêu lệnh bài 1 -Cho H làm bảng con cột 2, 3 -KS giúp đỡ H yếu tính được k quả. -Chữa bài huy động kết quả. * Chốt về mối quan hệ của phép cộng và phép trừ... *Y/c H nêu lệnh bài toán -Cho H làm vở BT -KS giúp H yếu dựa vào phép trừ đã học để điền số đúng. -Chữa bài huy động kết quả. -Chốt, muốn điền số đúng vào ô trống Ta dựa vào đâu, (bảng cộng trong phạm vi 3 *Nêu y/c bài 3 (cột 2,3) -Cho H làm vở bài tập -KS giúp H yếu điền dấu đúng. -Chữa bài huy động kết quả -Chốt vì sao điền dấu + Vì sao điền dấu - *HDH q/ sát tranh vẽ viết phép tính -Cho H làm bài, KS giúp H yếu biết QS tranh, viết được phép tính. -Chữa bài huy động KQ G: cho bớt, nhảy đi thì làm tính gì? Về nhà chia sẻ với người thân những gì đã học - cá nhân nhiều em -Lớp nhận xét - 1 em nêu - Lớp làm bảng con 2 tổ làm 1 cột, 1 em làm bảng phụ. - h nêu kết quả tính, đọc phép tính, lớp dò bài, nhận xét - 1 em nêu -Cả lớp làm vở BT, 1 em làm b/ phụ -1 em nêu kQ điền số, lớp dò bài - Nghe, ghi nhớ -Nghe, thực hiện - Cả lớp làm VBT, 1 em làm bảng phụ. - 1 em nêu KQ điền dấu 2 - 1 = 1; 3 - 2 = 1; 1 + 2 = 3... Lớp dò bài, đổi vở KT chéo Vì kết quả = 3 Vì Kết quả = 1 - Cả lớp làm vở ô li, 1 em làm bảng phụ. -H nêu phép tính 2 - 1 = 1 Lớp dò bài, nx 3 - 2 = 1 - TL 2 em -Nghe, ghi nhớ. TIẾNG VIỆT Âm /u/ ; /ư/ (2T) ÔLTV: Ôn Âm /t/ , /th/ I Mục tiêu - Giúp HS củng cố đọc, viết nguyên âm /t/,/ th/, và các tiếng, từ, câu ứng dụng có âm /ơ/,/ ô/, - HS làm đúng các bài tập ở BTTHTV - HS thích học Tiếng Việt. II.Đồ dùng dạy học- STV-CNGD, BP, vở BTTHTV III. Các hoạt dạy học HĐ- TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS HĐCB 1.Khởi động 2. HĐTH * Việc 1: Đọc sg khoa Việc 2: Thực hành các bài tập trong VTH Tiếng Việt trang 25, 3. HĐƯ D - CTHĐTQ tổ chức cho lớp chơi trò chơi : "Gọi thuyền" tìm tiếng có âm /t/,/ th/ GV giới thiệu bài, nêu mục tiêu *Đọc sg khoa Theo dõi chỉnh sửa cho HS còn yếu - Động viên kịp thời những em tích cực học tập, phân tích tốt, to, rõ ràng. - GV nêu yêu cầu của từng bài tập, yêu cầu HS thực hiện vào vở. - GV quan sát hỗ trợ HS kịp thời. - Tổ chức cho HS thi đọc giữa các nhóm các câu ứng dụng trong bài. - Nhận xét, tuyên dương nhóm đọc tốt. - yêu cầu HS về chia sẻ với người thân những gì đã học, luyện tập những phần mình còn yếu. - Lớp tham gia chơi. Đọc đồng thanh nhiều lần. Đọc cá nhân , đọc nhóm đôi , nhóm lớn , ĐT -HS thực hiện. - HS K-G thực hiện hết bài tập. HSY thực hiện bài tập 1. - HS luyện tập và thi đọc theo nhóm. - Nhận xét nhóm bạn đọc. - Lắng nghe, thực hiện. ÔLToán TUẦN 9 PHẦN KHỞI ĐỘNG VÀ BT 1,2,3,4,5 PHẦN ÔL I.Mục tiêu - Làm được phép tính cộng trong trong phạm vi các số đã học so sánh các số trong phạm vi 10, - Rèn luyện kĩ năng tính theo cột dọc, cột ngang, tính nhẩm, so sánh điền dấu ,viết phép tính thích hợp vào ô trống. Tập quan sát tranh nêu bài toán. - Giáo dục cho H tính chính xác cẩn thận trong học tập II.Chuẩn bị - BP, Vở TH ÔL Toán - H vở em tự ôn luyện toán III. Các hoat động dạy học chủ yếu: - Phương án hỗ trợ: - Giúp HS hoàn thành phần khởi động và các BT 1,2,3,4, 5 trang 44, 45 vở ETÔLT - HS còn hạn chế: Như Lan, Tươi, Tuấn, Thành , DuẩnTheo dõi giúp các em biết và thực hiện được các phép tính cộng trong phạm vi 5, cộng với 0 , so sánh viết đúng số vào ô trống, làm đúng BT 1,2,3,4,5 trang 44,45 - HS – KG hoàn thành tốt: Như Phương, Lâm, Huynh Giúp các em nắm chắc cách cộng . Biết cộng , so sánh, tình kết quả nhanh, nối đúng , đẹp, theo yêu cầu BT 1,2,3,4,5 trang 44,45 IV. HDƯD Về nhà chia sẻ với người thân những gì đã học ÔLTV: Ôn âm /tr / I. Mục tiêu: - Giúp HS củng cố đọc,viết phụ âm tr và các tiếng, từ, câu ứng dụng có âm tr - Viết đúng từ ứng dụng SGK - HS làm đúng các bài tập ở BTTHTV và HS thích học Tiếng Việt. II.Đồ dùng dạy học- STV-CNGD, BP, vở III. Các hoạt dạy học H§- TG Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS HĐCB 1.K động 5’ 2. Bµi míi: HĐTH * Việc 1: Đọc sách giáo khoa * Việc 2: Thực hành các bài tập trong VTH Tiếng Việt trang 25, 3. HDƯD -CTHĐTQ: Tổ chức cho các bạn chơi trò chơi: Chèo thuyền -NX - TD - T nªu môc tiªu tiÕt häc. -T – y/c HS đọc ĐT ,nhóm , CN T- Theo dõi chỉnh sửa cho HS còn yếu T - Động viên kịp thời những em tích cực học tập, phân tích tốt, to, rõ ràng . T: Cho HS Chỉ vào âm tr và hỏi: đây là loại âm gì? Nguyên âm hay phụ âm - GV nêu yêu cầu của từng bài tập, yêu cầu HS thực hiện vào vở. - GV quan sát hỗ trợ HS kịp thời. - Tổ chức cho HS thi đọc giữa các nhóm các câu ứng dụng trong bài. - Nhận xét, tuyên dương nhóm đọc tốt. - yêu cầu HS về chia sẻ với người thân những gì đã học, luyện tập những phần mình còn yếu. - Về nhà chia sẻ với người thân những gì đã học. - HS nghe và tham gia chơi. -HS l¾ng nghe. H- Đọc đồng thanh nhiều lần. H -Đọc cá nhân , đọc nhóm đôi , nhóm lớn , ĐT H: Phụ âm. Nhắc lại nhiều lần. -Nhắc lại tư thế ngồi viết H – Nghe phát âm, phân tích, viết, đọc lại - HS l¾ng nghe, thực hiện. ************************************ Ngµy d¹y thứ 3/ 25/10/2016 TIẾNG VIỆT Âm /v/ (2T) TOÁN: PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 4 I. Mục tiêu: Giúp HS: - Thuộc bảng trừ và biết tính trừ trong phạm vi 4 -Biết mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ. *Làm bài 1(cột1, 2 ) - bài 2,3 - Giúp HS yếu thuộc và làm được tính trừ trong phạm vi 4. II. Đồ dùng dạy học - Sử dụng BTHT - BP,BC. III. Các hoạt động dạy học: ND- TG-ĐD Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1.Khởi động 2.HĐCB 3.HĐTH 3.HDƯD - Gọi 2 HS đọc bảng trừ trong phạm vi 3, Nhận xét . - GV giới thiệu bài, ghi tên đề. * Giáo viên đọc mục tiêu bài học 1. Giới thiệu phép trừ, bảng trừ trong phạm vi 4: a. GT lần lượt các phép trừ: 4-1=3, 4-2=2, 4-3=1, mỗi phép trừ đều theo 3 bước tương tự như phép trừ trong phạm vi 3. b. Cho HS đọc lại và học thuộc những công thức ghi trên bảng: - GV xóa dần bảng để HS ghi nhớ các công thức vừa học c. HD HS nhận biết: về mối quan hệ giữa cộng và trừ. 2. Thực hành: a. Bài 1:(cột1, 2 ) - GV lưu ý HS thực hiện các phép tính theo từng cột. b. Bài 2:- Lưu ý HS phải viết thẳng cột với nhau. c. Bài 3:- Giúp HS nhìn từng tranh vẽ nêu từng bài toán rồi viết kết quả phép tính ứng với tình huống trong tranh. - GV hệ thống bài, nhận xét. - Về nhà chia sẻ với người thân những gì đã học - HS thực hiện. - Lớp nhận xét. - HS tự nêu vấn đề (bài toán) tự giải phép tính thích hợp. - HS đọc CN, bàn, nhóm, cả lớp. - HS thi đua lập lại (nói, viết...) các công thức vừa học. - HS nêu cách làm bài rồi làm bài và chữa bài. - HS nêu cách làm - HS làm bài và chữa bài - HS quan sát tranh, nêu bài toán rồi viết phép tính thích hợp 4-1=3. - Nghe ÔLTV: Ôn âm /u/ ; âm /ư/ I. Mục tiêu: - Giúp HS củng cố đọc,viết phụ âm u,ư và các tiếng, từ, câu ứng dụng có âm u,ư - Viết đúng từ ứng dụng SGK II.Đồ dùng dạy học STV-CNGD, BP, vở Vở THTV III. Các hoạt dạy học H§- TG-§D Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS 1.Khởi động 5’ 2. Bµi míi: 2. HĐTH * Việc 1: Đọc sách giáo khoa * Việc 2: Viết. 3. HDƯD -CTHĐTQ: Tổ chức cho các bạn chơi trò chơi:Đi chợ -NX - TD - T nªu môc tiªu tiÕt häc. -T – y/c HS đọc ĐT ,nhóm , CN T - Theo dõi chỉnh sửa cho HS còn yếu T - Động viên kịp thời những em tích cực học tập , phân tích tốt , to , rõ ràng . T: Cho HS Chỉ vào âm u,ư và hỏi: đây là loại âm gì? Nguyên âm hay phụ âm? T - HD viết : câu ứng dụng trong bài chứa âm u,ư (vở THTV) T - y/c nhắc lại tư thế ngồi viết T- đọc T - theo dõi giúp đỡ T theo dõi nh/ xét vở của một số HS - tuyện dương H viết đẹp, đúng. - Về nhà chia sẻ với người thân những gì đã học. - HS nghe và tham gia chơi. - HS l¾ng nghe. H- Đọc đồng thanh nhiều lần. H -Đọc cá nhân , đọc nhóm đôi , nhóm lớn , ĐT H: nguyên âm, Nhắc lại nhiều lần. -Nhắc lại tư thế ngồi viết H – Nghe phát âm, phân tích, viết, đọc lại - HS l¾ng nghe, thực hiện. ************************************** Ngµy d¹y thứ 4 / 26/10/2016 TIẾNG VIỆT Âm /x/ (2T) To¸n: LuyÖn tËp I. Mục tiêu: Gióp HS cñng cè vÒ: - B¶ng trõ vµ lµm tÝnh trõ trong ph¹m vi 3 vµ 4 - TËp biÓu thÞ t×nh huèng trong tranh b»ng 1 phÐp tÝnh thÝch hîp: céng hoÆc trõ. -Lam bai 1,bai 2 dßng 1,bµi 5a - Giúp HS yếu làm được các phép tính trừ 4. II. Đồ dùng dạy học : - ChuÈn bÞ BT 1, 2, 3, 4, 5 BTHT,BP,BC III. Các hoạt động dạy học: ND-TG- ĐD Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS 3.HĐTH 3. HDƯD 5' - Cho HS 2 HS ®äc b¶ng trõ trong ph¹m vi 4; 3 HS lªn b¶ng lµm BT 1, 2, 3; Líp lµm b¶ng con, nhËn xÐt bµi cò. 1. Giíi thiÖu bµi, ghi ®Ò: * Gi¸o viªn ®äc môc tiªu bµi häc 2. HD HS lµm BT: a. Bµi 1: - HD HS viÕt sè thËt th¼ng hµng. - GV ch÷a bµi, chèt. b. Bµi 2:dßng1 - Gäi HS nªu c¸ch lµm bµi - GV h­íng dÉn, gióp ®ì HS YÕu - Ch÷a bµi, nhËn xÐt, chèt. ®. Bµi 5'a' - Cho HS xem tranh, nªu bµi to¸n, viÕt phÐp tÝnh øng víi t×nh huèng trong tranh. - Cho HS nh¾c l¹i phÐp céng, trõ trong ph¹m vi 3, phÐp céng trõ trong ph¹m vi 4. - Về nhà chia sẻ với người thân những gì đã học -5 HS thùc hiÖn. - Líp nhËn xÐt. - HS nªu bµi to¸n råi tù lµm bµi vµ ch÷a bµi. - HS nªu c¸ch lµm bµi (tÝnh råi viÕt kÕt qu¶ vµo h×nh trßn), sau ®ã lµm vµ ch÷a bµi - HS nh¾c l¹i c¸ch tÝnh 4-1-1 ta lÊy 4-1=3, råi lÊy 3-1= 2. - HS xem tranh, nªu bµi to¸n råi viÕt phÐp tÝnh øng víi t×nh huèng trong tranh. - HS lắng nghe. ÔLToán TUẦN 9 BT 6,7,8 PHẦN VẬN DỤNG I.Mục tiêu - Làm được phép tính cộng trong trong phạm vi các số đã học so sánh các số trong phạm vi 10, - Rèn luyện kĩ năng tính theo cột dọc, cột ngang, tính nhẩm, so sánh điền dấu ,viết phép tính thích hợp vào ô trống. Tập quan sát tranh nêu bài toán. - Giáo dục cho H tính chính xác cẩn thận trong học tập II.Chuẩn bị - BP, Vở TH ÔL Toán - H vở em tự ôn luyện toán III. Các hoat động dạy học chủ yếu: - Phương án hỗ trợ: - Giúp HS hoàn thành phần khởi động và các BT 6,7,8 trang 46 vở ETÔLT - HS còn hạn chế: Như Lan, Tươi, Tuấn, Thành , DuẩnTheo dõi giúp các em biết và thực hiện được các phép tính cộng trong phạm vi 5, cộng với 0 , so sánh viết đúng số vào ô trống, làm đúng BT 6,7,8 trang 46 vở ETÔLT - HS - KG hoàn thành tốt: Như Phương, Lâm, Huynh Giúp các em nắm chắc cách cộng. Biết cộng , so sánh, tình kết quả nhanh, nối đúng, đẹp, theo yêu cầu BT 1,2,3,4,5 trang 44,45 IV. HDƯDVề nhà chia sẻ với người thân những gì đã học ****************************** Ngµy d¹y thứ 5 / 27/10/2016 TIẾNG VIỆT Âm /y/ (2T) ÔLTV: Ôn âm /v/ I. Mục tiêu: - Giúp HS củng cố đọc,viết phụ âm /v/ và các tiếng, từ, câu ứng dụng có âm /v/ - Viết đúng từ ứng dụng SGK II.Đồ dùng dạy học STV-CNGD, BP, vở Vở THTV III. Các hoạt dạy học H§- TG-§D Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS 1. Khởi động (5’) 2. Bµi míi: 2. HĐTH * Việc 1: Đọc sách giáo khoa * Việc 2: Viết. 3. HDƯD -CTHĐTQ: Tổ chức cho các bạn chơi trò chơi:Đi chợ -NX - TD - T nªu môc tiªu tiÕt häc. -T – y/c HS đọc ĐT ,nhóm , CN T - Theo dõi chỉnh sửa cho HS còn chậm T - Động viên kịp thời những em tích cực học tập, phân tích tốt, to , rõ ràng . T: Cho HS Chỉ vào âm v và hỏi: đây là loại âm gì? Nguyên âm hay phụ âm? T - HD viết : câu ứng dụng trong bài chứa âm v (vở THTV) T - y/c nhắc lại tư thế ngồi viết T- đọc T - theo dõi giúp đỡ T theo dõi nh xét vở của một số HS HD HD làm BT ở THTVCN - tuyên dương H viết đẹp, đúng. - Về nhà chia sẻ với người thân những gì đã học. - HS nghe và tham gia chơi. - HS l¾ng nghe. H- Đọc đồng thanh nhiều lần. H -Đọc cá nhân , đọc nhóm đôi , nhóm lớn , ĐT H: phụ âm, Nhắc lại nhiều lần. -Nhắc lại tư thế ngồi viết H – Nghe phát âm, phân tích, viết, đọc lại HS làm - HS l¾ng nghe, thực hiện. ***************************** Ngµy d¹y thứ 6 / 28/10/2016 TIẾNG VIỆT Luyện tập (2T) To¸n: PhÐp trõ trong ph¹m vi 5 I. Mục tiêu: Gióp HS: - Thuéc b¶ng trõ , biÕt lµm tÝnh trõ trong ph¹m vi 5 - BiÕt mèi quan hÖ gi÷a phÐp céng vµ phÐp trõ - Lµm bµi tËp 1,bµi 2(c«t 1 )bµi 3,bµi 4 a II. Đồ dùng dạy học : - Sö dông BTHT - BP,BC. III. Các hoạt động dạy học : ND- TG –ĐD Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS HĐCB 1.Khởi động 5’ 3.HĐTH 3.HDƯD - Gäi HS ®äc c«ng thøc phÐp trõ trong ph¹m vi 4, - GV nhËn xÐt bµi . 1. GT bµi, ghi ®Ò: * Gi¸o viªn ®äc môc tiªu bµi häc 2. Giíi thiÖu phÐp trõ, b¶ng trõ trong ph¹m vi 5: 5-1=4, 5-2=3, 5-3=2, 5-4=1. Mçi phÐp trõ ®Òu theo 3 b­íc t­¬ng tù nh­ phÐp trõ trong ph¹m vi 3. 3. Thùc hµnh: a. Bµi 1: - Cñng cè b¶ng trõ trong ph¹m vi 5 b. Bµi 2:cét1 - Gäi HS nªu c¸ch lµm bµi - GV h­íng dÉn, gióp ®ì HS TTC - Ch÷a bµi, nhËn xÐt, chèt. c. Bµi 3: - T­¬ng tù bµi 2, l­u ý HS viÕt c¸c sè ph¶i th¼ng cét. d. Bµi 4: 'a' - GV cho HS xem tranh vµ nªu c¸c phÐp tÝnh. - GV hÖ thèng bµi, nhËn xÐt. Về nhà chia sẻ với người thân những gì đã học - 4 HS thùc hiÖn. - Líp nhËn xÐt. -HS tù nªu vÊn ®Ò (bµi to¸n) tù gi¶i phÐp tÝnh thÝch hîp. - HS ®äc c¸c c«ng thøc trªn b¶ng - HS ghi nhí b¶ng trõ trong ph¹m vi 5 - HS nªu c¸ch lµm bµi råi lµm bµi vµ ch÷a bµi. - HS nhËn biÕt mèi quan hÖ gi÷a phÐp céng vµ phÐp trõ. - HS tù nªu c¸ch lµm bµi råi lµm bµi vµ ch÷a bµi. - HS xem tõng tranh, nªu bµi to¸n råi viÕt phÐp tÝnh kh¸c nhau. 1+4=5, 4+1=5, 5-1=4, 5-4=1 - nghe HĐTT: SINH HOẠT SAO I.Mục tiêu HS biết được ưu, khuyết điểm tuần vừa qua. - Đề ra phương hướng tuần tới. - HS có ý thức xây dựng tập thể tốt. II. Nội dung sinh hoạt: HĐ- TG-ĐD Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1:Điểm danh xưng tên 2. Sinh hoạt văn nghệ: 2. Đánh giá các hoạt động tuần qua 3.Phương hướng tuần tới Chủ điểm :Thi đua lập nhiều thành tích học tập,lao động chào mừng : Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20 - 11 HS điểm danh xưng tên * GV cho HS hát, múa cá nhân, nhóm, cả lớp những bài hát ca ngợi thầy cô giáo. - Khuyến khích HS xung phong biểu diễn cá nhân. *Ưu điểm: Đi học chuyên cần,đúng giờ. - Trang phục gọn gàng, sạch sẽ. - Có ý thức phát biểu xây dựng bài sôi nổi. -Những bạn HS trung bình,yếu của tháng 10 nay đã có rất nhiều cố gắng :Tươi, Lan, Thắng. -Một số bạn viết chữ đã có tiến bộ,đã biết viết chữ đẹp ,đã biết trình bày cẩn thận:Trang, Duẫn, * Tồn tại: - Tình trạng lớp trưởng xếp hàng cho các bạn vào lớp còn lộn xộn. -Còn một số bạn vở bẩn chữ viết chưa đẹp cần rèn luyện thêm: - Chưa có ý thức giữ vệ sinh chung,ăn quà vặt vứt rác không đúng nơi quy định. + Cô tuyên dương những bạn đã có những cố gắng tiến bộ * Phát huy ưu điểm, khắc phục tồn tại. -Chú ý học bài và ôn bài cho tốt để chuẩn bị cho đợt khảo sát thử giữa học kì 1 cho tốt. Đừng để bạn nào có điểm yếu kém. Lớp mình hãy thi đua với các lớp bạn. - Hưởng ứng tốt đợt thi đua chào mừng ngày: Nhà giáoViệt Nam 20/ 11 HS Điểm danh xưng tên - HS nghe và tham gia chơi. - Ban học tập , ban thư viện, ban vs.lên đánh giá các ưu khuyết điểm trong tuần qua. - Lớp lắng nghe , rút kinh nghiệm không nói chuyện riêng trong giờ học , đi học muộn, ăn qua vặt - Lớp lắng nghe , rút kinh nghiệm những hạn chế và phát huy mạnh mẽ những ưu điểm - Lớp lắng nghe, thự hiện

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTuan 10.doc