Giáo án môn Tiếng Việt lớp 4 phân môn Chính tả - Tuần 1 đến tuần 18

 I. MỤC TIÊU :

-Nghe – viết đúng và trình bày bài chính tả sach sẽ ;biết trình đoạn văn có lời nhân vật; không mắc quá 5 lỗi trong bài.

-Làm đúng BT2b. (HS khá, giỏi tự giải được các câu đố ở BT3).

- GD HS luôn trung thực trong cuộc sống.

 II CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC – CHỦ YẾU:

 1. Ổn định:

 2. Bài mới :

 

doc27 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 29/11/2018 | Lượt xem: 148 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án môn Tiếng Việt lớp 4 phân môn Chính tả - Tuần 1 đến tuần 18, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
phát huy những truyền thống tốt đẹp của cha ông. II. CHUẨN BỊ: - Bảng phụ viết sẵn BT2b. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC – CHỦ YẾU: 1. Ổn định: 2. Bài mới : Hoạt động của thầy & trò Nội dung *Hoạt động 1: Giới thiệu bài Giáo viên ghi tựa bài. *Hoạt động 2: Hướng dẫn HS nghe viết. a. Hướng dẫn chính tả: -HS đọc bài. -Học sinh đọc thầm đoạn chính tả -Cho HS luyện viết từ khó vào bảng con: tuyệt vời, sâu xa, phật, tiên, thiết tha. b. Hướng dẫn HS viết chính tả: -Nhắc cách trình bày bài bài thơ lục bát. -Giáo viên yêu cầu HS tự nhớ và viết -Giáo viên theo dõi, giúp đỡ HS tiếp thu chậm *Hoạt động 3: Chấm và chữa bài. -Chấm tại lớp 5 đến 7 bài. -Giáo viên nhận xét chung *Hoạt động 4: HS làm bài tập chính tả -HS đọc yêu cầu bài tập -Giáo viên giao việc : Làm bài 2 b.Điền vào chỗ trống ân hay âng. -Cả lớp làm bài tập vào vở sau đó thi làm đúng nhanh. -HS trình bày kết quả bài tập -Nhận xét và chốt lại lời giải đúng + chân, dân dâng. + vầng, sân. + chân. -HS khác theo dõi trong SGK -HS đọc thầm -HS viết bảng con -HS viết chính tả. -HS đổi tập để soát lỗi và ghi lỗi ra ngoài lề trang tập -Cả lớp đọc thầm -HS làm bài -HS trình bày kết quả bài làm. -HS ghi lời giải đúng vào vở. 3. Củng cố - Dặn dò: -HS nhắc lại nội dung học tập -Nhắc nhở HS viết lại các từ sai (nếu có ) -Nhận xét tiết học, làm BT 2 a, chuẩn bị tiết học tuần 5. KÝ DUYỆT HIỆU TRƯỞNG Ký duyệt TỔ TRƯỞNG Kiểm tra, ký .. . .. .. . . . Đỗ Trọng Vinh Tuần 5 Ngày dạy:..../..../2013 Tiết 5 NHỮNG HẠT THÓC GIỐNG. I. MỤC TIÊU : -Nghe – viết đúng và trình bày bài chính tả sach sẽ ;biết trình đoạn văn có lời nhân vật; không mắc quá 5 lỗi trong bài. -Làm đúng BT2b. (HS khá, giỏi tự giải được các câu đố ở BT3). - GD HS luôn trung thực trong cuộc sống. II CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC – CHỦ YẾU: 1. Ổn định: 2. Bài mới : Hoạt động của thầy & trò Nội dung *Hoạt động 1: Giới thiệu bài Giáo viên ghi tựa bài. *Hoạt động 2: Hướng dẫn HS nghe viết. a. Hướng dẫn chính tả: -Giáo viên đọc đoạn viết chính tả. - Cho học sinh đọc thầm đoạn chính tả - Cho HS luyện viết từ khó vào bảng con : luộc kĩ, dõng dạc, truyền ngôi. b. Hướng dẫn HS nghe viết chính tả: - GV nhắc cách trình bày bài - Giáo viên đọc cho HS viết - Giáo viên đọc lại một lần cho học sinh soát lỗi. *Hoạt động 3: Chấm và chữa bài. -Chấm tại lớp 5 đến 7 bài. -Giáo viên nhận xét chung * Hoạt động 4: HS làm bài tập chính tả - Yêu cầu HS đọc yêu cầu bài tập 2b, 3 b. -Giáo viên giao việc : Làm VBT -Cả lớp làm bài tập - Cho HS trình bày kết quả bài tập lên bảng lớp. -Nhận xét và chốt lại lời giải đúng 2b. chen chân, len qua, leng keng, áo len, màu đen, khen em. 3b. Chim én. -HS theo dõi trong SGK -HS đọc thầm -HS viết bảng con -HS nghe. -HS viết chính tả. -HS dò bài. -HS đổi tập để soát lỗi và ghi lỗi ra ngoài lề trang tập -Cả lớp đọc thầm -HS làm bài -HS trình bày kết quả bài làm. -HS ghi lời giải đúng vào vở. 3. Củng cố - Dặn dò: - Gọi HS nhắc lại nội dung học tập. GV nhắc nhở HS ý thức quý trọng những sản phẩm do người nông dân làm ra, ý thức bảo vệ môi trường. -Nhắc nhở HS viết lại các từ sai (nếu có ) -Nhận xét tiết học, làm 2a, 3a, chuẩn bị tiết 6 KÝ DUYỆT HIỆU TRƯỞNG Ký duyệt TỔ TRƯỞNG Kiểm tra, ký .. . .. .. . . . Đỗ Trọng Vinh Tuần 6 Ngày dạy:.../.../2013 Tiết 6 NGƯỜI VIẾT TRUYỆN THẬT THÀ I. MỤC TIÊU : - Nghe- viết đúng và trình bày bài chính tả sạch sẽ; trình bày đúng lời đối thoại của nhân vật, bài viết sai không quá 5 lỗi. - Làm đúng bài tập 2 và bài tập 3b. - GD HS tính trung thực. II. CHUẨN BỊ: Một số tờ phiếu khổ to viết sẵn nội dung BT3b. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC – CHỦ YẾU : 1. Ổn định: 2. Bài mới : Hoạt động của thầy & trò Nội dung *Hoạt động 1: Giới thiệu bài Giáo viên ghi tựa bài. *Hoạt động 2: Hướng dẫn HS nghe viết. a. Hướng dẫn chính tả: -Giáo viên đọc đoạn viết chính tả. -Cho học sinh đọc thầm đoạn chính tả -GV hỏi: Ban dắc là người như thế nào? -Cho HS luyện viết từ khó vào bảng con: Ban-dắc, bật cười, thẹn. b. Hướng dẫn HS nghe viết chính tả: -Nhắc cách trình bày bài, lưu ý viết hoa tên người. -Giáo viên đọc cho HS viết -Giáo viên đọc lại một lần cho học sinh soát lỗi. *Hoạt động 3: Chấm và chữa bài. -Chấm tại lớp 5 đến 7 bài. -Giáo viên nhận xét chung *Hoạt động 4: HS làm bài tập chính tả - Cho HS đọc và nêu yêu cầu bài tập 2 và 3 b. -Bài 2: Giáo viên giao việc : Sửa tất cả các lỗi trong bài Người viết truyện thật thà(làm theo mẫu). Sau đó vài HS trình bày lên bảng. - Yêu cầu cả lớp làm bài tập - Gọi HS trình bày kết quả bài tập -Bài 3: tìm từ láy chứa thanh hỏi, thanh ngã. - Nhận xét và chốt lại lời giải đúng . -HS theo dõi trong SGK -HS đọc thầm -HS trả lời:Là người nổi tiếng, có tài tưởng tượng khi sáng tác các tác phẩm văn học nhưng trong cuộc sống là người viết truyện thật thà. -HS viết bảng con -HS nghe. -HS viết chính tả. -HS dò bài. -HS đổi tập để soát lỗi và ghi lỗi ra ngoài lề trang tập -Cả lớp đọc thầm -HS làm bài -HS trình bày kết quả bài làm. -HS ghi lời giải đúng vào vở. 3. Củng cố - Dặn dò: - Cho HS nhắc lại nội dung học tập -Nhắc nhở HS viết lại các từ sai (nếu có ) -Nhận xét tiết học, làm BT 3a ở nhà, chuẩn bị tiết 7. KÝ DUYỆT HIỆU TRƯỞNG Ký duyệt TỔ TRƯỞNG Kiểm tra, ký .. . .. .. . . . Đỗ Trọng Vinh Tuần 7 Ngày dạy:.../...../201...... Tiết 7 GÀ TRỐNG VÀ CÁO I. MỤC TIÊU BÀI HỌC : - Nhớ - viết đúng bài chính tả; trình bày đúng các dòng thơ; không mắc quá 5 lỗi trong bài. - Làm đúng bài tập 2b.và BT 3b. - Rèn chữ đẹp, giữ vở sạch. II. CHUẨN BỊ: - Một số tờ phiếu khổ to viết sẵn nội dung BT2a hoặc 2b. - Những băng giấy nhỏ để HS chơi trò chơi viết từ tìm được khi làm BT 3. III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY : 1. Ổn định: 2. Bài mới : Hoạt động của thầy & trò Nội dung *Hoạt động 1: Giới thiệu bài Giáo viên ghi tựa bài. *Hoạt động 2: Hướng dẫn HS nghe viết. a. Hướng dẫn chính tả: -Gọi 1HS đọc đoạn viết chính tả. Cả lớp đọc thầm theo. -Cho HS luyện viết từ khó vào bảng con: chó săn, hồn, khoái chí, gian dối. - GV nhận xét, sửa chữa những lỗi sai(nếu có). b. Hướng dẫn HS viết chính tả: -Nhắc cách trình bày bài bài thơ +Dòng 6 lùi vào 2 ô ly +Dòng 8 viết sát lề +Chữ đầu dòng phải viết hoa.. -Giáo viên theo dõi, giúp đỡ HS tiếp thu chậm *Hoạt động 3: Chấm và chữa bài. -Chấm tại lớp 5 đến 7 bài. -Giáo viên nhận xét chung * Hoạt động 4: HS làm bài tập chính tả -HS đọc yêu cầu bài tập 2b và 3 b. -Giáo viên giao việc yêu cầu HS làm vào vở - Gọi 1HS trình bày kết quả bài tập trên bảng lớp. -Nhận xét và chốt lại lời giải đúng -Bài 2b: bay lượn, vườn tược, quê hương, đại dương, tương lai, thường xuyên, cường tráng. -Bài 3b: vươn lên, tưỏng tượng. -1HS đọc, cả lớp theo dõi trong SGK -HS viết bảng con -HS nghe. -HS viết chính tả. -HS đổi tập để soát lỗi và ghi lỗi ra ngoài lề trang tập -Cả lớp đọc thầm -HS làm bài -HS trình bày kết quả bài làm. -HS ghi lời giải đúng vào vở. 3. Củng cố - Dặn dò: -HS nhắc lại nội dung học tập -Nhắc nhở HS viết lại các từ sai (nếu có ) -Nhận xét tiết học, làm bài 2a, 3a, chuẩn bị tiết 8. KÝ DUYỆT HIỆU TRƯỞNG Ký duyệt TỔ TRƯỞNG Kiểm tra, ký .. . .. .. . . . Đỗ Trọng Vinh Tuần 8 Ngày dạy:...../..../2013 Tiết 8 TRUNG THU ĐỘC LẬP I. MỤC TIÊU BÀI HỌC : - Nghe – viết đúng và trình bày bài chính tả sạch sẽ, không mắc quá 5 lỗi. - Làm đúng BT 2b hoặc bài 3b. - Rèn chữ đẹp, giữ vở sạch. II. CHUẨN BỊ: - Bảng phụ chép sẵn BT 2b. III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY : 1. Ổn định: 2. Bài mới : Hoạt động của thầy & trò Nội dung *Hoạt động 1: Giới thiệu bài Giáo viên ghi tựa bài. *Hoạt động 2: Hướng dẫn HS nghe viết. a. Hướng dẫn chính tả: - Giáo viên đọc đoạn viết chính tả. - Yêu cầu học sinh đọc thầm đoạn chính tả. - H: Cuộc sống mà anh chiến sĩ mơ tới đất nước ta tươi đẹp như thế nào? - GV nhắc nhở HS ý thức bảo vệ mơi trường, giữ gìn cảnh đẹp quâ hương. - Cho HS luyện viết từ khó vào bảng con: trợ giúp, sương gió, thịnh vượng. - GV nhận xét, sửa chữa những lỗi sai. b. Hướng dẫn HS nghe viết chính tả: - Nhắc cách trình bày bài - Giáo viên đọc cho HS viết - Giáo viên đọc lại một lần cho học sinh soát lỗi. * Hoạt động 3: Chấm và chữa bài. - Chấm tại lớp 5 đến 7 bài. - Giáo viên nhận xét chung * Hoạt động 4: HS làm bài tập chính tả - Cho 1HS đọc yêu cầu bài tập 2b, 3b. - Giáo viên giao việc: HS làm sau đó thi đua làm đúng. - Yêu cầu cả lớp làm bài tập - Gọi HS trình bày kết quả bài tập - Nhận xét và chốt lại lời giải đúng - HS theo dõi trong SGK - HS đọc thầm - dịng thác nước đổ xuống làm chạy máy phát điện,. - HS viết bảng con - HS nhận xét, bình chọn bạn viết đúng, đẹp. - HS viết chính tả. - HS soát lỗi - HS đổi tập để soát lỗi và ghi lỗi ra ngoài lề trang tập - 1HS thực hiện - Cả lớp đọc thầm - HS làm bài - HS trình bày kết quả bài làm. Bài 2b. yên tĩnh, bỗng nhiên, ngạc nhiên, biểu diễn, buột miệng, tiếng đàn. Bài 3b. điện thoại, nghiền, khiêng - HS ghi lời giải đúng vào vở. 3. Củng cố - Dặn dò: - HS nhắc lại nội dung học tập - Nhắc nhở HS viết lại các từ sai (nếu có ) - Nhận xét tiết học, chuẩn bị tiết 9. KÝ DUYỆT HIỆU TRƯỞNG Ký duyệt TỔ TRƯỞNG Kiểm tra, ký .. . .. .. . . . Đỗ Trọng Vinh Tuần 9 Ngày dạy:...../..../2013 Tiết 9 THỢ RÈN I. MỤC TIÊU BÀI HỌC : - Nghe – viết đúng bài CT ; trình bày đúng các khổ thơ và dòng thơ 7 chữ; không mắc quá 5 lỗi . - Làm đúng bài tập CT 2b . - Rèn chữ đẹp, giữ vở sạch. II. CHUẨN BỊ: -Một vài tờ phiếu khổ to viết sẵn nội dung BT2b III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY : 1. Ổn định: 2. Bài mới : Hoạt động của thầy & trò Nội dung *Hoạt động 1: Giới thiệu bài Giáo viên ghi tựa bài. *Hoạt động 2: Hướng dẫn HS nghe viết. a. Hướng dẫn chính tả: -Gọi 1học sinh đọc bài . -Yêu cầu học sinh đọc thầm đoạn chính tả -H:Bài thợ rèn cho các em biết những gì về nghề thợ rèn. -Cho HS luyện viết từ khó vào bảng con: yên ổn, chế giễu, đắt rẻ, khiêng vác. - GV hướng dẫn HS nhận xét, bình chọn. b. Hướng dẫn HS nghe viết chính tả: -Nhắc cách trình bày bài -Giáo viên đọc cho HS viết -Giáo viên đọc lại một lần cho học sinh soát lỗi. * Hoạt động 3: Chấm và chữa bài. -Chấm tại lớp 5 đến 7 bài. -Giáo viên nhận xét chung * Hoạt động 4: HS làm bài tập chính tả - Gọi HS đọc yêu cầu bài tập 2b. -Giáo viên giao việc : HS làm vào vở sau đó sửa bài. -Yêu cầu HS trình bày kết quả bài tập -Nhận xét và chốt lại lời giải đúng -HS theo dõi trong SGK -HS đọc thầm -HS trả lời: sự vất vả và niềm vui trong lao động của người thợ rèn -HS viết bảng con -HS nhận xét -HS viết chính tả. -HS dò bài. -HS đổi tập để soát lỗi và ghi lỗi ra ngoài lề trang tập -HS thực hiện -Cả lớp đọc thầm và làm bài. -HS làm bài -HS trình bày kết quả bài làm. 2b. uôn hay uông Uống nước, nhớ nguồn, rau muống, lặn xuống, uốn câu, chuông kêu. - HS nhận xét, đối chiếu -HS ghi lời giải đúng vào vở. 3. Củng cố - Dặn dò: -HS nhắc lại nội dung học tập -Nhắc nhở HS viết lại các từ sai (nếu có ) -Nhận xét tiết học, chuẩn bị tiết ôn tập. KÝ DUYỆT HIỆU TRƯỞNG Ký duyệt TỔ TRƯỞNG Kiểm tra, ký .. . .. .. . . . Đỗ Trọng Vinh Tuần 10 Ngày dạy:...../..../2013 Tiết 10 ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ 1 (Tiết 2) I. MỤC TIÊU : - Nghe – viết đúng bài chính tả ( tốc độ viết khoảng 75 chữ / 15 phút ) , không mắc quá 5 lỗi trong bài; trình bày đúng bài văn có lời đối thoại. Nắm được tác dụng của dấu ngoặc kép trong bài CT. - Nắm được quy tắc viết hoa tên riêng ( Việt Nam và nước ngoài ); bước đầu biết sửa lỗi chính tả trong bài viết. - Rèn chữ đẹp, giữ vở sạch. II. CHUẨN BỊ: III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY : 1. Ổn định: 2. Bài mới : Hoạt động của thầy & trò Nội dung * Giới thiệu bài - Nêu mục tiêu tiết học. * Viết chính tả - GV đọc bài Lời hứa. Sau đó 1 HS đọc lại . - Gọi HS giả nghĩa từ trung sĩ. - Yêu cầu HS luyện viết từ khó . - Nhắc nhở HS cách trình bày khi viết dấu hai chấm. - Đọc chính tả cho HS viết. - Sữa lỗi, thu bài chấm chính tả. * Hướng dẫn làm bài tập Bài 1 - Gọi HS đọc yêu cầu. - Yêu cầu HS thảo luận cặp đôi và phát biểu ý kiến. GV nhận xét và kết luận câu trả lời đúng. Bài 3 - Gọi HS đọc yêu cầu. - Phát phiếu cho nhóm 4 HS, nhóm nào làm xong trước dán bài lên bảng .Các nhóm khác nhận xét bổ sung. - GV kết luận lời giải đúng . - 1 HS đọc cả lớp lắng nghe. - Đọc phần chú giải trong SGK. - HS luyện viết trên bảng con. - HS viết bài -2 HS đọc thành tiếng. - 2 HS ngồi cùng bàn trao đổi, thảo luận. - 1 HS đọc thành tiếng . - HS trao đổi, hoàn thành phiếu . - Sửa bài ( nếu sai ) 3. Củng cố - Dặn dò: - Nhận xét tiết học. - Dặn HS về nhà đọc thuộc các bài tập đọc và HTL để chuẩn gi bài sau. KÝ DUYỆT HIỆU TRƯỞNG Ký duyệt TỔ TRƯỞNG Kiểm tra, ký .. . .. .. . . . Đỗ Trọng Vinh Tuần 11 Ngày dạy ....../..../2013 Tiết 11: NẾU CHÚNG MÌNH CÓ PHÉP LẠ I. MỤC TIÊU : - Nhớ – viết đúng bài CT ; trình bày đúng các khổ thơ 6 chữ , không mắc quá 5 lỗi. - Làm đúng bài tập chính tả 2b và bài 3. - Giáo dục HS ý thức rèn luyện viết cẩn thận, tỉ mỉ II. CHUẨN BỊ: - Một vài tờ phiếu khổ to viết sẵn nội dung BT 2b; BT3. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC- CHỦ YẾU: 1. Ổn định: 2. Bài mới : Hoạt động của thầy & trò Nội dung *Hoạt động 1: Giới thiệu bài Giáo viên ghi tựa bài. *Hoạt động 2: Hướng dẫn HS viết. a. Hướng dẫn chính tả: - Gọi 1HS đọc thuộc lòng 4 khổ thơ đầu. - Yêu cầu học sinh đọc thuộc lòng thầm đoạn chính tả và trả lời câu hỏi: - H: Các bạn nhỏ trong đoạn thơ đã mong ước điều gì? -Cho HS luyện viết từ khó vào bảng con: chớp mắt, nảy mầm, chén, trái ngon. b. Hướng dẫn HS viết chính tả: -Giáo viên yêu cầu HS nhớ và viết bài chính tả -Nhắc cách trình bày bài * Hoạt động 3: Chấm và chữa bài. -Chấm tại lớp 8 đến 10 bài. -Giáo viên nhận xét chung * Hoạt động 4: HS làm bài tập chính tả -Gọi HS đọc yêu cầu bài tập 2b. -Giáo viên giao việc : Làm vào vở sau đó lên bảng trình bày kết quả. -Gọi HS trình bày kết quả bài tập - Gọi HS đọc và nêu yêu cầu bài 3. -Nhận xét và chốt lại lời giải đúng -HS theo dõi trong SGK -HS đọc thầm và trả lời câu hỏi -mong mình cĩ phép lạ. -HS viết bảng con - HS nhận xét, sửa sai(nếu cĩ) -HS viết chính tả. -HS đổi tập để soát lỗi và ghi lỗi ra ngoài lề trang tập -Cả lớp đọc thầm -HS làm bài -HS trình bày kết quả bài làm. Bài 2b: nổi tiếng, đỗ trạng, ban thưởng, rất đỗi, chỉ xin, nồi nhỏ, thuở hàn vi, phải, hỏi mượn, của, dùng bữa, để ăn, đỗ đạt. -HS làm bài và trình bày kết quả -Bài 3. Viết các câu sau cho đúng chính tả: a)Tốt gỗ hơn tốt nước sơn b)Xấu người, đẹp nết. c)Mùa hè cá sông, mùa đông cá bể. d)Trăng mờ còn tỏ hơn sao Dẫu rằng nuí lở còn cao hơn đồi. -HS ghi lời giải đúng vào vở. 3. Củng cố - Dặn dò: -HS nhắc lại nội dung học tập -Nhắc nhở HS viết lại các từ sai (nếu có ) -Nhận xét tiết học, chuẩn bị tiết học tuần sau. KÝ DUYỆT HIỆU TRƯỞNG Ký duyệt TỔ TRƯỞNG Kiểm tra, ký .. . .. .. . . . Đỗ Trọng Vinh Tuần 12 Ngày dạy ....../..../2013 Tiết 12 NGƯỜI CHIẾN SĨ GIÀU NGHỊ LỰC I. MỤC TIÊU - Nghe- viết đúng bài CT: trình bày đúng đoạn văn, không mắc quá 5 lỗi trong bài. - Làm đúng bài tập CT 2b. - Trình bày bài cẩn thận, sạch sẽ, có ý thức rèn chữ viết đẹp. II. CHUẨN BỊ: Bút dạ và một vài tờ phiếu khổ to viết sẵn nội dung BT2b để HS các nhóm thi tiếp sức. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC- CHỦ YẾU : 1. Ổn định: 2. Bài mới : Hoạt động của thầy & trò Nội dung *Hoạt động 1: Giới thiệu bài Giáo viên ghi tựa bài. *Hoạt động 2: Hướng dẫn HS nghe viết. a. Hướng dẫn chính tả: -Giáo viên đọc đoạn viết chính tả. -Yêêu cầu học sinh đọc thầm đoạn chính tả và trả lời nội dung: -H:Tác phẩm nào của Lê Duy Ứng gây xúc động cho đồng bào cả nước? -Cho HS luyện viết từ khó vào bảng con: quệt, xúc động, hỏng, chân dung. - GV nhận xét, sửa chữa lỗi sai(nếu cĩ) b. Hướng dẫn HS nghe viết chính tả: -Nhắc cách trình bày bài -Giáo viên đọc cho HS viết -Giáo viên đọc lại một lần cho học sinh soát lỗi. * Hoạt động 3: Chấm và chữa bài. -Chấm tại lớp 7 đến 10 bài. -Giáo viên nhận xét chung * Hoạt động 4: HS làm bài tập chính tả -HS đọc yêu cầu bài tập 2b. -Giáo viên giao việc: HS làm bài sau đó thi tiếp sức. - GV hướng dẫn HS nhận xét, bình chọn nhóm làm nhanh nhất, đúng nhất. -Nhận xét và chốt lại lời giải đúng -HS theo dõi trong SGK -HS đọc thầm -HS trả lời: Chân dung Bác Hồ do anh vẽ bằng máu khi anh bị thương -HS viết bảng con -HS nhận xét , sửa chữa. -HS viết chính tả. -HS dò bài. -HS đổi tập để soát lỗi và ghi lỗi ra ngoài lề trang tập -Cả lớp đọc thầm -HS làm bài -3 nhĩm lên thi tiếp sức Kết quả: Vươn lên, chán chường, thương trường, khai trương, đđường thuỷ, thịnh vượng. -HS ghi lời giải đúng vào vở. 3. Củng cố - Dặn dò: -HS nhắc lại nội dung học tập -Nhắc nhở HS viết lại các từ sai (nếu có ) -Nhận xét tiết học, chuẩn bị tiết học tuần KÝ DUYỆT HIỆU TRƯỞNG Ký duyệt TỔ TRƯỞNG Kiểm tra, ký .. . .. .. . . . Đỗ Trọng Vinh Tuần 13 Ngày dạy /./2013 Tiết 13 NGƯỜI TÌM ĐƯỜNG LÊN CÁC VÌ SAO I. MỤC TIÊU : - Nghe – viết đúng CT; trình bày đúng đoạn văn , không mắc quá 5 lỗi trong bài. - Làm đúng bài tập 2b, 3b. -Có ý thức rèn chữ viết đúng, đẹp. II. CHUẨN BỊ: -Bút dạ và một vài tờ phiếu khổ to viết sẵn nội dung BT2b. - Một số tờ giấy trắng khổ A4 để HS làm BT3b. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC- CHỦ YẾU : 1. Ổn định: 2. Bài mới : Hoạt động của thầy & trò Nội dung *Hoạt động 1: Giới thiệu bài Giáo viên ghi tựa bài. *Hoạt động 2: Hướng dẫn HS nghe viết. a. Hướng dẫn chính tả: -Giáo viên đọc đoạn viết chính tả: từ đầu .đến có khi đến hàng trăm lần. -H: Đoạn văn viết về ai? Em biết gì về nhà bác học Xi-ơn-cốp-xki? -Cho HS luyện viết từ khó vào bảng con: nhảy, rủi ro, non nớt, b. Hướng dẫn HS nghe viết chính tả: -Nhắc cách trình bày bài -Giáo viên đọc cho HS viết -Giáo viên đọc lại một lần cho học sinh soát lỗi. *Hoạt động 3: Chấm và chữa bài. -Chấm tại lớp 5 đến 7 bài. -Giáo viên nhận xét chung *Hoạt động 4: HS làm bài tập chính tả - Gọi 1HS đọc yêu cầu bài tập 2b, 3b. -Giáo viên giao việc : HS thi làm bài nhanh. - Gọi HS trình bày kết quả bài tập -Nhận xét và chốt lại lời giải đúng -HS theo dõi trong SGK,HS cả lớp đọc thầm theo. -.là nhà bác học vĩ đại đã phát minh ra khí cầu -HS viết bảng con -HS nghe. -HS viết chính tả. -HS dò bài. -HS đổi tập để soát lỗi và ghi lỗi ra ngoài lề trang tập -Cả lớp đọc thầm -HS làm bài -HS trình bày kết quả bài làm. -Bài 2b: nghiêm, minh, kiên, nghiệm, nghiệm, nghiên, nghiệm, điện, nghiệm. -Bài 3b: Kim khâu, tiết kiệm, tim. -HS ghi lời giải đúng vào vở. 3. Củng cố - Dặn dò: -HS nhắc lại nội dung học tập -Nhắc nhở HS viết lại các từ sai (nếu có ) -Nhận xét tiết học, làm BT 2a, 3a, chuẩn bị tiết 14 KÝ DUYỆT HIỆU TRƯỞNG Ký duyệt TỔ TRƯỞNG Kiểm tra, ký .. . .. .. . . . Đỗ Trọng Vinh Tuần 14 Ngày dạy ..//2013 Tiết 14 CHIẾC ÁO BÚP BÊ I. MỤC TIÊU : - Nghe – viết đúng bài chính tả ; trình bày đúng bài văn ngắn, không mắc quá 5 lỗi trong bài. - Làm đúng bài tập 2b, 3b. - Yêu môn học, có tính thẩm mĩ, có tinh thần trách nhiệm với bài viết II. CHUẨN BỊ: -Bút dạ và một vài tờ phiếu khổ to viết cả đoạn văn (chỉ những câu văn có chỗ trống cần điền) trong BT 2b. - Một số tờ giấy trắng khổ A4 để các nhóm thi BT 3. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC- CHỦ YẾU : 1. Ổn định: 2. Bài mới : Hoạt động của thầy & trò Nội dung *Hoạt động 1: Giới thiệu bài Giáo viên ghi tựa bài. *Hoạt động 2: Hướng dẫn HS nghe viết. a. Hướng dẫn chính tả: -Giáo viên đọc đoạn viết chính tả. -HỏiHS: Em có nhận xét gì về chiếc áo búp bê? -Cho HS luyện viết từ khó vào bảng con: xa tanh, loe ra, hạt cườm, đính dọc. - GV hướng dẫn HS nhận xét, bình chọn bạn viết đúng và đẹp. b. Hướng dẫn HS nghe viết chính tả: -Nhắc cách trình bày bài -Giáo viên đọc cho HS viết -Giáo viên đọc lại một lần cho học sinh soát lỗi. * Hoạt động 3: Chấm và chữa bài. -Chấm tại lớp 5 đến 7 bài. -Giáo viên nhận xét chung *Hoạt động 4: HS làm bài tập chính tả - Gọi HS đọc yêu cầu bài tập: 2b, 3b. -Giáo viên yêu cầu HS tự làm và sửa bài. - Yêu cầu HS trình bày kết quả bài tập -Nhận xét và chốt lại lời giải đúng -HS theo dõi trong SGK -Rất xinh xắn -HS viết bảng con -HS nhận xét, bình chọn.. -HS viết chính tả. -HS dò bài. -HS đổi tập để soát lỗi và ghi lỗi ra ngoài lề trang tập -Cả lớp đọc thầm -Cả lớp làm bài tập -HS trình bày kết quả bài làm. -Bài 2b: lất phất, đất, nhấc, bật lên, rất nhiều, bậc tam cấp, lật, nhấc bổng, bậc thềm. -Bài 3b: chân thật, vất vả, xấc xược. -HS ghi lời giải đúng vào vở. 3. Củng cố - Dặn dò: - HS nhắc lại nội dung học tập - Nhắc nhở HS viết lại các từ sai (nếu có ) - Nhận xét tiết học, làm BT 2b, 3b, chuẩn bị tiết 15. KÝ DUYỆT HIỆU TRƯỞNG Ký duyệt TỔ TRƯỞNG Kiểm tra, ký .. . .. .. . . . Đỗ Trọng Vinh Tuần 15 Ngày dạy ././2013 Tiết 15 CÁNH DIỀU TUỔI THƠ I. MỤC TIÊU : - Nghe và viết đúng chính tả, trình bày đúng một đoạn trong bài “Cánh diều tuổi thơ”; không mắc quá 5 lỗi trong bài - Làm đúng bài tập 2b. - Có ý thức rèn chữ, giữ vở. II. CHUẨN BỊ: - Một vài đồ chơi hoặc trò chơi theo yêu cầu của BT2,3 (chong chóng, tàu thuỷ.) - Một vài tờ phiếu kẻ bảng để các nhóm thi làm BT và một tờ giấy khổ to viết lời giải BT 2b. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC- CHỦ YẾU : 1. Ổn định: 2. Bài mới : Hoạt động của thầy & trò Nội dung *Hoạt động 1: Giới thiệu bài Giáo viên ghi tựa bài. *Hoạt động 2: Hướng dẫn HS nghe viết. a. Hướng dẫn chính tả: - Giáo viên đọc đoạn viết chính tả: “từ đầu đến những vì sao sớm”. -Yêu cầu học sinh đọc thầm đoạn chính tả. - H: Cánh diều đẹp như thế nào? - H: Cánh diều đem lại cho tuổi thơ niềm vui sướng như thế nào? - Cho HS luyện viết từ khó vào bảng con: mềm mại, phát dại, trầm bổng. - GV hướng dẫn HS nhận xét. b. Hướng dẫn HS nghe viết chính tả: - Nhắc cách trình bày bài - Giáo viên đọc cho HS viết - Giáo viên đọc lại một lần cho học sinh soát lỗi. * Hoạt động 3: Chấm và chữa bài. - Chấm tại lớp 5 đến 7 bài. - Giáo viên nhận xét chung *Hoạt động 4: HS làm bài tập chính tả - HS đọc yêu cầu bài tập 2b và 3. - Giáo viên giao việc : 2b làm bài và thi tiếp sức. - Gọi HS trình bày kết quả bài tập -GV hướng dẫn HS một số đồ vật các em ít gặp trên thực tế để các bạn hiểu. -Nhận xét và chốt lại lời giải đúng - HS theo dõi trong SGK - HS đọc thầm - Cánh diều mềm mại như cánh bướm, -làm cho các bạn nhỏ hị hét, vui sướng đến phát dại, nhìn lên trời. - HS viết bảng con -HS nhận xét. - HS viết chính tả. - HS dò bài. - HS đổi tập để soát lỗi và ghi lỗi ra ngoài lề trang tập -Cả lớp đọc thầm - HS cả lớp làm bài - HS trình bày kết quả bài làm. +Bài 2b: Tìm tên các đồ chơi hoặc trò chơi có thanh hỏi, ngã Tàu hỏa, nhảy dây, tàu thuỷ, diễn kịch. +Bài 3: HS miêu tảmột trong các đồ chơi mà em em kể. -HS ghi lời giải đúng vào vở. 3. Củng cố - Dặn dò: -HS nhắc lại nội dung học tập -Nhắc nhở HS viết lại các từ sai (nếu có ) -Nhận xét tiết học, làm BT 2a, chuẩn bị tiết 16 KÝ DUYỆT HIỆU TRƯỞNG Ký duyệt TỔ TRƯỞNG Kiểm tra, ký .. . .. .. . . . Đỗ Trọng Vinh Tuần 16 Ngày dạy 03/12/2012 Tiết 16 KÉO CO I. MỤC TIÊU : - Nghe – viết lại đúng chính tả, trình bày đúng một đoạn văn ; bài viết không mắc quá 5 lỗi trong bài - Tìm và viết đúng những tiếng vần dễ lẫn ât/âc đúng với nghĩa đã cho. - Có tính thẩm mĩ, có tinh thần trách nhiệm với bài viết của mình. II. CHUẨN BỊ: - Một vài tờ giấy A4 để HS thi làm 2b. Một tờ giấy khổ to viết sẵn lời giải 2b. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU:: 1. Ổn định: 2. Bài mới : Hoạt động của thầy & trò Nội dung 1. Ôn định tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ - HS viết lại vào bảng con những từ đã viết sai tiết trước. - Gọi hs nhận xét- gv nhận xét và ghi điểm cho 3. Dạy học bài mới a. Giới thiệu bài - GV ghi tựa bài lên bảng b. Khai thác hoạt động. *Hướng dẫn HS nghe viết chính tả + Trao đổi nội dung đoạn viết - Giáo viên đọc đoạn viết chính tả và hỏi: + Cách chơi kéo co ở làng Hữu Trấp có gì đặc biệt? + Hướng dẫn HS viết từ khó - Cho HS luyện viết từ khó vào bảng con - HS giơ bảng, GV nhận xét chữa bài. * Hướng dẫn HS nghe viết chính tả: - Nhắc cách trình bày bài - Giáo viên đọc cho HS viết - Giáo viên đọc lại một lần cho học sinh soát lỗi. * Chấm và chữa bài. - Chấm tại lớp 7 đến 10 bài. Giáo viên nhận xét chung * HS làm bài tập chính tả - HS đọc yêu cầu bài tập 2b. - Giáo viên giao việc : HS thảo luận nhóm - Cả lớp làm bài tập - HS trình bày kết quả bài tập - Nhận xét và chốt lại lời giải đúng - HS ghi lời giải đúng vào vở. - HS thực hiện theo yêu cầu của GV. - HS làm bài nhắc lại tựa bài. - HS theo dõi trong SGK + Cách chơi kéo co ở làng Hữu Trấp diễn ra giữa nam và nữ.Cũng có năm nam thắng cũn

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docchinh ta tuan 1-18.doc
Tài liệu liên quan