Giáo án tổng hợp lớp 3 - Trường tiểu học Hoa Thuỷ - Năm 2015 - 2016 - Tuần 10

Giới thiệu bài. ghi bảng

a. GV đọc toàn bài

b. GVHDHS luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ

*Đọc từng câu

*Đọc từng đoạn trước lớp

GV rút ra từ khó như SGK

Đọc từng đoạn trong nhóm

Cả lớp đọc đồng thanh đoạn 3

Giọng nhẹ nhàng, cảm xúc.

- GV cho HS đọc từng đoạn

Câu 1 : Thuyên và Đồng cùng ăn trong quán với những ai ?

- Cho hs ®c ®o¹n tip

 

doc23 trang | Chia sẻ: hoanganh.21 | Ngày: 11/11/2017 | Lượt xem: 720 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án tổng hợp lớp 3 - Trường tiểu học Hoa Thuỷ - Năm 2015 - 2016 - Tuần 10, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ng m ? c. Mép bảng dm ? Chú ý theo dõi. ?&@ Buỉi chiỊu TiÕt 1: tn&xh: c¸c thÕ hƯ trong mét gia ®×nh I. MỤC TIÊU Sau bài học, HS biết: - Nªu ®­ỵc c¸c thÕ hƯ trong một gia đình - Phân biệt được gia đình 2 thế hệ và gia đình 3 thế hệ - HS K – G biÕt giới thiệu với các bạn về các thế hệ trong gia đình của mình II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - HS mang ảnh chụp gia đình đến lớp , chuẩn bị giấy và bút vẽ. - PP:Thảo luận, trò chơi III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: NỘI DUNG GIÁO VIÊN HỌC SINH 1.Bài mới HĐ1: Thảo luận cặp đôi (5ph) HĐ2: Làm phiếu BT (7-10 ph) HĐ3 : Tro øchơi (15 ph) 3. Củng cố dặn dò (3-5 ph) - Giới thiệu bài... ghi bảng - Yêu cầu HS thảo luận cặp Trong gia đình bạn ai là người nhiều tuổi nhất , ai là người ít tuổi nhất ? * Kết luận ghi bảng - Giáo viên phát phiếu bài tập + Gia đình bạn Lan , gia đình bạn Minh có mấy thế hệ cùng chung sống đó là những thế hệ nào ? *GV nêu kết luận SGV - Chơi trò chơi mời bạn đến thăm gia đình tôi. - Yêu cầu HS tự giới thiệu về gia đình qua ảnh chụp hoặc vẽ - Yêu cầu kể về gia đình mình với các bạn trong lớp - Yêu cầu HS giới thiệu về gia đình mình trước lớp. * Kết luận ghi bảng Nhận xét tiết học Liên hệ giáo dục tình cảm cho HS - Từng cặp HS thảo luận. Một em hỏi , một em trả lời Một số HS lên kể trước lớp - Hoạt động theo nhóm Gia đình Minh có 3 thế hệ Gia đình Lan có 2 thế hệ - Một số HS lên giới thiệu về gia đình mình - Cả lờp theo dõi và nhận xét lời giới thiệu nào hay và rõ ràng nhất . - Một số HS kể trước lớp Giới thiệu các thế hệ trong gia đình ? Ai là người nhiều tuổi nhất Ai là người ít tuổi nhất? - Hs liªn hƯ b¶n th©n ?&@ TiÕt 2: ChÝnh t¶: (Nghe viÕt) quª h­¬ng ruét thÞt I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: - Rèn kĩ năng nghe, viết ®ĩng chính xác bài quê hương ruột thÞt. Tr×nh bµy ®ĩng h×nh thøc bµi v¨n xu«i. - T×m vµ viết d­ỵc các từ khó có vần oay / oai , tiếng có âm đầu dễ lẫn lộn l / n thanh hỏi thanh ngã II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Bảng lớp để HS thi tìm tiếng có vần oai / oay - Bảng lớp viết sẵn câu văn của BT3a , 3b II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Néi dung GIÁO VIÊN HỌC SINH 1. Bài cũ (2-3 ph) 2. Bài mới a.HDHS viết chính tả (18 - 22 ph) b.HD làm BT (8 -10 ph) 3. Củng cố dặn dò (1-2 ph) - GV đọc : cái chuông , giặt giũ . - NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ - Giới thiệu bài ghi bảng Giáo viên đọc toàn bài một lần Vì sao chị Sứ rất yêu quê hương mình? - Những chữ viết hoa nào có trong bài ? Vì sao ? Yêu cầu HS viết từ khó ra nháp Yêu cầu HS viết bảng những từ sai phổ biến - GV đọc lần 2 - HDHS cách viết GV đọc thong thả để HS viết vào vở Đọc lại Chấm một số bài nhận xét Bài tập 2 :HD thảo luận nhóm - Đối chiếu kết quả đúng. Thoải mái , phá hoại , khoan khoái Hí hoáy , viết ngoáy , loay hoay Nhận xét , ®¸nh gi¸ Bài tập 3 : Yêu cầu HS đọc thi đua Nhận xét , tuyên dương bài viết đúng và đẹp. Hai HS lên bảng, cả lớp viết bảng con. - HS l¾ng nghe -Cả lớp theo dõi -Một HS đọc lại - Vì đó là nơi chị sinh ra và lớn lên nơi có lời hát ru con của mẹ chị và của chị - Quê, Chị , Sứ, Chính, Và . Vì đầu câu, tên riêng - HS đọc thầm tìm và viết từ khó ra nháp HS viết bảng con -Lắng nghe HS viết vào vở HS dùng bút chì sửa lỗi 4 - 5 bài HS đọc yêu cầu bài Thảo luận nhóm Đại diện 3 nhóm làm bảng phơ Cả lớp làm phiếu học tập HS đọc yêu cầu bài 3 bạn lên đọc đúng , nhanh 3 tổ thi đua nhau ?&@ TiÕt 3: ¤n luyƯn TiÕng ViƯt(L§) giäng quª h­¬ng I. MỤC TIÊU - Rèn kĩ năng đọc đúng các từ ngữ kho (§èi víi HS TB - Y)ù. Bộc lộ được t×nh cảm, thái độ của từng nhân vật qua lời đối thoại trong câu chuyện (§èi víi HS K - G) - Cđng cè l¹i nội dung : Tình cảm thân thiết gắn bó của các nhân vật trong câu chuyện với quê hương với người thân qua giọng nói quê hương th©n quen(tr¶ lêi ®­ỵc c¸c c©u hái trong SGK) ii. ho¹t ®éng d¹y häc chđ yÕu: Néi dung GIÁO VIÊN HỌC SINH 1. Bài mới Luyện đọc (12- 15 ph) Cđng cè ND bµi (7 -10 ph) 5. Luyện đọc lại (7- 8 ph) 3. Củng cố , dặn dò ( 3 ph) + Giới thiệu bài.... ghi bảng a. GV đọc toàn bài b. GVHDHS luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ *Đọc từng câu *Đọc từng đoạn trước lớp Đọc từng đoạn trong nhóm Cả lớp đọc đồng thanh đoạn 3 Giọng nhẹ nhàng, cảm xúc. - GV cho HS đọc từng đoạn + Yêu cầu HS đọc cả bài Rút ra nội dung của bài. + GV đọc đoạn 2 và đoạn 3 - Yªu cÇu hs ®äc theo vai + Yêu cầu HS đọc theo nhóm 3 + Yêu cầu thi đua đọc + Cả lớp bình chọn HS đọc hay - Qua câu chuyện gợi cho em cảm nghĩ gì ? - Nhận xét tiết học - Tuyên dương HS ®äc tèt L¾ng nghe - Đọc nối tiếp - HS đọc HS đọc theo nhóm - HS ®äc ®ång thanh Cả lớp nhận xét. 1HS đọc,cả lớp đọc thầm TLCH - 3 HS đọc nối tiếp + Giọng quê hương gợi nhớ những kỷ niệm sâu sắc với quê hương với người thân + Lắng nghe + Phân vai (Người dẫn chuyện, anh thanh niên, Thuyên ) + Các nhóm đọc thi đua nhau đoạn 2 . 3 + Đọc theo vai toàn bài + Cả lớp bình chọn HS đọc hay + Giọng quê hương rất có ý nghĩa đối với mỗi người gợi nhớ đến quê hương, đến những người thân, những kỉ niệm thân thiết ?&@ Thứ ba ngày 21 tháng 10 năm 2014 Buỉi s¸ng TiÕt 1: TËp ®äc: th­ gưi bµ I. MỤC ĐÍCH YÊUCẦU: -Rèn kĩ năng đọc đúng các từ khó . Bước đầu bộc lộ được tình cảm thân mật qua giọng đọc, thích hợp với từng kiểu câu . - Nắm được những thông tin chính của bức thư hỏi thăm . Hiểu ý nghĩa : Tình cảm gắn bó với quê hương , quý mến bà của người cháu (trả lời được các câu hỏi trong SGK). II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Một phong bì thư và bức thư của HS trong trường gửi người thân III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Néi dung GIÁO VIÊN HỌC SINH 1.Bài cũ (3-5 ph) 2. Bài mới HĐ1: Luyện đọc (10-15ph) HĐ2: Tìm hiểu bài (10ph) HĐ3: Luyện đọc lại (7-10 ph) 3. Củng cố dặn dò (1-2ph) Ba HS lên đọc thuộc bài “Quê hương”-NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ Giới thiệu bài.... ghi bảng GV đọc và Tóm tắt ND * Đọc câu * Đọc đoạn * Đọc từng đoạn trong nhóm * Đọc toàn bài + Mở đầu thư Câu 1: Đức viết thư cho ai ? Câu 2: Dòng đầu thư bạn ghi như thế nào ? + Phần chính thức Câu 3: Đức hỏi thăm bà điều gì? Câu 4: Đức kể với bà những gì +Đoạn cuối thư Câu 5 : Đoạn cuối thư cho thấy tình cảm của Đức như thế nào ? - HD đọc Yêu cầu đọc thi đua - Nêu lại cách viết thư và ND thư - Nhận xét dặn dò -HS đọc và TLCH trong bài Đọc nối tiếp Ba HS đọc ( Mở đầu thư , Nội dung chính , Kết thúc ) Đọc theo nhóm Ba HS thi đọc Đọc thầm và trả lời + Cho bà của Đức ở quê + Hải Phòng ngày 06 tháng 11 năm 2003 + Một HS đọc –cả lớp đọc thầm và trả lời + Bà có khûoẻ không ạ + Được lên lớp 3..dưới ánh trăng - Một HS đọc + Hứa với bà sẽ học giỏi về quê thăm bà . + Một HS đọc toàn bộ bức thư + HS đọc nối tiếp theo nhóm , cá nhân + Hai HS đọc - HS nªu ?&@ TiÕt 2: To¸n: thùc hµnh ®o ®é dµi( T) I. MỤC TIÊU Giúp HS: - BiÕt c¸ch ®o, c¸ch ghi vµ ®äc ®­ỵc kÕt qu¶ ®o ®é dµi - BiÕt so s¸nh c¸c ®é dµi. II. CHUẨN BỊ: - Thước mét và ê- ke cỡ to. - PP: Thực hành, thảoluận III. C¸C HO¹T §éNG D¹Y Vµ HäC: Néi dung Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc 1.Bài cũ (3-5 ph) 2.Bài mới HD thực hành luyện tập (30-35 ph) 3.Củng cố, dặn dß (1-2 ph) Yêu cầu 3 HS lên thực hành đo - Theo dâi nhËn xÐt Giới thiệu bài.... ghi bảng Bài 1: a. Đọc bảng HDHS cách làm bài mẫu b. Nêu chiều cao của Minh và Nam Trong 5 bạn , bạn nào cao nhất ? Bạn nào thấp nhất ? Bài 2 : - Chia làm 5 tổ thực hành đo - HD cách đo, giúp đỡ HS đo a. Đo chiều cao của các bạn trong lớp ghi ra b. Bạn nào cao nhất , bạn nào thấp nhất ? - Nhận xét tiết học - Thực hành đo ë nhµ. Đo bàn GV,HS ( chiều dài, chiều rộng, chiều cao HS cá nhân Nêu yêu cầu bài a, b HS đọc CN dưới hình thức trò chơi xì điện sau đó cho các em đọc ĐT Một HS đọc câu mẫu HS đọc yêu cầu bài và làm theo mẫu Trao đổi nhóm Minh cao 1m 25cm Nam cao 1m 15cm Bạn Hương cao nhất . Bạn Nam thấp nhất -HS thực hành đo theo tổ và ghi kết quả từ cao đến thấp - So sánh kết quả để tìm ra bạn cao nhất. Thùc hiƯn ë nhµ ?&@ TiÕt 3: TiÕng Anh: gi¸o viªn chuyªn biƯt d¹y ?&@ TiÕt 4: Thđ c«ng: «n tËp chđ ®Ị: phèi hỵpgÊp, c¾t d¸n h×nh I. MỤC TIÊU - ¤n tËp cđng cè ®­ỵc kiÕn thøc, kÜ n¨ng phèi hỵp gÊp, c¾t d¸n ®Ĩ lµm ®å ch¬i. - Lµm ®­ỵc Ýt nhÊt hai ®å ch¬i ®· häc II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC -Các mẫu của bài 1 , 2 , 3 , 4 , 5 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC néi dung GIÁO VIÊN HỌC SINH 1.Bài cũ(1-2 ph) 2. Bài mới : a.Nêu yêu cầu. b.Học sinh thực hành. (25-30 ph) c. Đánh giá (3-5 ph) 3. Củng cố dặn dò (1-2 ph) - Kiểm tra dụng cụ học tập - Giới thiệu bài.... ghi bảng + Em hãy nªu c¸c bµi gấp hoặc phối hợp gấp , cắt , dán một trong nhũng hình đã học ở chương I + Yêu cầu biết cách làm và thực hiện các thao tác để làm được một trong những sản phẩm đã học + GV quan sát , sửa sai , uốn nắn HS còn lúng túng - §¸nh gi¸ s¶n phÈm hs: + Nếp gấp thẳng phẳng + Đường cắt thẳng , đều không bị mấp mó , răng cưa + Thực hiện đúng kĩ thuật , đúng quy trình và hoàn thành sản phẩm tại lớp + Sản phẩm có sáng tạo hơn + Chưa đúng quy trình + Không hoàn thành sản phẩm - Nhận xét sự chuẩn bị và ý thức học tập của HS. - Dặn do øchuẩn bị tiết sau. - HS ®Ĩ dơng cơ häc trªn bµn HS nêu tên một số bài đã học + Gấp tàu thuỷ , con ếch ; gÊp c¾t d¸n lá cờ đỏ sao vàng , bông hoa + HS chọn hai sản phẩm để thực hiện + HS thực hành + Nếp gấp thẳng phẳng + Đường cắt thẳng , đều không bị mấp mó , răng cưa + Thực hiện đúng kĩ thuật , đúng quy trình và hoàn thành sản phẩm tại lớp + Sản phẩm có sáng tạo hơn + Chưa đúng quy trình + Không hoàn thành sản phẩm - HS l¾ng nghe ?&@ Buỉi chiỊu: gi¸o viªn chuyªn biƯt d¹y ?&@ Thứ t­ ngày 22 tháng 10 năm 2014 Buỉi s¸ng TiÕt 1,2: gi¸o viªn chuyªn biƯt d¹y ?&@ TiÕt 3: LuyƯn tõ & C©u: so s¸nh. dÊu chÊm I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: - BiÕt thªm ®­ỵc mét kiĨu so s¸nh: so s¸nh ©m thanh víi ©m thanh (BT1,2) - Tập dùng dấu chấm để ngắt câu trong một đoạn văn (BT3) II. CHUẨN BỊ: -Bảng phụ viết sẵn khổ thơ trong BT1 .Tranh ( ảnh ) về cây cọ -Bảng lớp viết sẵn BT3 để hướng dẫn ngắt câu III/CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC ND GIÁO VIÊN HỌC SINH 1.Bµi cị: (3-5 ph) 2.Bµi míi - H­íng dÉn HS lµm bµi tËp. (25-30 ph) 3. Cđng cè-dỈn dß (2 ph) Yêu cầu 3 HS làm bài - NhËn xÐt - Giới thiệu bài... ghi bảng Bài 1: GV chép sẵn lên bảng Giới thiệu tranh cây cọ Nêu câu hỏi a. Tiếng mưa trong rừng cọ được so sánh với những âm thanh nào? ? b. Qua sự so sánh trên , em hình dung tiếng mưa trong rừng cọ ra sao ? Bài 2 - HD cách làm Yêu cầu HS làm theo nhóm - NhËn xÐt, chèt kÕt qu¶ a. Tiếng suối như tiếng đàn cầm b. Tiếng suối như tiếng hát xa c. Tiếng chim như tiếng xóc..đồng * Giảng từ :Đàn cầm , tiếng xóc.đồng Bài 3 GV chép sẵn vào bảng Yêu cầu HS trao đổi cặp Yêu cầu HS làm vào vở - Giĩp HS yÕu lµm bµi. Gäi HS ®äc ®o¹n v¨n - Nhận xét tiết học. - Nhắc HS tìm các h×nh ¶nh so sánh trong các bài tập đọc đã học. Hai HS làm bài 1 , 1 HS làm bài 2 Một HS làm miệng bài 3 Một HS đọc yêu cầu bài –cả lớp theo dõi Trao đổi cặp trả lời Tiếng thác , tiếng gió Tiếng mưa trong rừng cọ rất to, vang động Một HS nêu yêu cầu bài Ba nhóm làm vào phiếu bài tập Cả lớp nhận xét bài làm nhóm a. Tiếng suối như tiếng đàn cầm b. Tiếng suối như tiếng hát xa c. Tiếng chim như tiếng xóc..đồng Một HS đọc ND bài Trao đổi cặp , chia đoạn văn thành 5 câu Lµm vµo vë 2 HS ®äc. -Häc sinh nghe vµ thùc hiƯn ?&@ TiÕt 4: To¸n: luyƯn tËp chung I. MỤC TIÊU - Nội dung điều chỉnh: Không làm dòng 2 bài tập 3, không làm ý b bài tập 5 - Biết nhân, chia trong phạm vi bảng tính đã học. - Biết đổi số đo độ dài có 2 đơn vị đo thành số đo độ dài có mét tên đơn vị II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC Bảng con, bảng phụ . III. HO¹T §éNG D¹Y Vµ HäC: N dung HO¹T §éNG D¹Y HO¹T §éNG HäC 1. Kiểm tra bài cũ. 3’ 2. Bài mới. Bài 1: Tính nhẩm 6’ Bài 2: Tính 8’ Lµm cét 1,2,4 Bài 3: Điền số 7’ Lµm dßng 1 Bài 4: 7’ Bài 5: 8’ a-Đo độ dài đoạn AB. 3.Dặn dò.1’ - Gäi 3 HS lªn b¶ng - Nhận xét - Giíi thiƯu bµi – ghi tên bài. - Yªu cÇu HS ®äc -Cho c¸c nhãm nªu lÇn l­ỵt tõng -Nhận xét. -Yªu cÇu HS ®äc ®Ị. - Cho HS lµm b¶ng con. - Theo dâi giĩp ®ì HS yÕu. - NhËn xÐt - Cho HS lµm vë, 1 HS lµm phiÕu. 4m4dm = dm 2m14cm=cm - Theo dâi giĩp HS yÕu lµm bµi. - Nhận xét –chữa. - Gäi HS ®äc ®Ị bµi. - H­íng dÉn HS gi¶i - Yªu cÇu HS gi¶i vµo vë. - Theo dâi giĩp ®ì HS yÕu lµm bµi. - Ch÷a bµi,yªu cÇu HS ®ỉi chÐo vë kiĨm tra. - Cho HS ®äc ®Ị - H­íng dÉn vµ yªu cÇu HS ®o - Gäi häc sinh ®äc kÕt qu¶ ®o vµ nªu c¸ch ®o. - Nhận xét chung tiết học. - Dặn dò: - 3 HS lên bảng đo chiều cao. - Nhận xét. - Nhắc lại tên bài học. - Đọc yêu cầu: - Đọc nối tiếp nhau. - Đọc yêu cầu – làm bảng con. - Chữa bảng. - HS đọc đề Làm vở - Chữa bµi trªn phiÕu. 4m4dm = 44dm 2m14cm=214cm - Đọc đề.nªu tãm t¾t. - Lµm bµi vµo vë. - §ỉi chÐo vë kiĨm tra,b¸o c¸o kÕt qu¶. - Đọc yêu cầu – tự đo. -Häc sinh ®äc - häc sinh l¾ng nghe ?&@ Buỉi chiỊu: sinh ho¹t chuyªn m«n ?&@ Thứ n¨m ngày 23 tháng 10 năm 2014 Buỉi s¸ng gi¸o viªn chuyªn biƯt d¹y ?&@ Buỉi chiỊu TiÕt 1: TËp viÕt: «n ch÷ hoa: G(T) I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: - Củng cố cách viết chữ G thông qua các bài tập ứng dụng. ViÕt ®ĩng ch÷ Gi dßng, ¤, T 1 dßng - Viết tên riêng Ông Gióng 1 dßng - Viết câu ứng dụng : Gió đưa cành . Thọ Xương 1 lÇn b»ng cë ch÷ nhá II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Mẫu chữ viết hoa : G , Ô , T - Tên riêng và câu ca dao trong bài viết trên dòng kẻ ô li III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chđ yÕu Néi dung gi¸o viªn häc sinh A. Bài cũ (3-5ph) B / Bài mới HĐ1: HD luyện viết bảng con (8-10ph) HĐ2: HDHS viết vào vở tập viết (15-20 ph) 3. Củng cố, dặn dò (1-2 ph) - Yêu cầu HS viết bảng con G , Gò Công -NhËn xÐt Giíi thiƯu bµi.....Ghi bảng - Tìm trong bài có những chữ nào được viết hoa ? - Viết mẫu các chữ Gi, Ô, T kết hợp nhắc lại cách viết từng chữ - Cho hs viết bảng con Ông Gióng * Giảng từ : Ông Gióng ( SGV ) GV viết mẫu giảng giải - Cho hs viết bảng con Gió đưa cành trúc la đà Tiếng chuông Trấn Vũ,canh gà Thọ Xương * Giảng câu ứng dụng (SGV ) - Trong câu ca dao những chữ nào được viết hoa ? - Cho hs viết bảng con Yêu cầu HS viết chư õtheo cỡ nhỏ vào vở tập viết Chấm 1 số bài nhận xét Nhận xét tiết học,tuyên dương bài viết đẹp. 1 HS lên bảng viết , G , Gò Công -G , Ô , T , V , X - HS theo dõi - HS viết bảng con Gi, Ô, T 1 HS đọc -HS theo dõi Viết bảng con : Ông Gióng 2 HS đọc Gió, Tiếng ( đầu dòng ) Trần Vũ,Thọ Sương(Tên riêng) HS viết bảng con HS viết bài vào vở TV 1 dòng : Gi 1 dòng : Ô , G 1 dòng : Ông Gióng 1 lần 4 dòng : câu ca dao 5 - 7 bài L¾ng nghe ?&@ TiÕt 2: To¸n: «n b¶ng ®¬n vÞ ®o ®é dµi thùc hµnh ®o ®é dµi I. MỤC TIÊU Giúp HS: Củng cố cách đổi đơn vị đo độ dài Tính các phép tính có đơn vị đo độ dài đi kèm Củng cố cách đo độ dài II. CHUẨN BỊ: Bảng con, bảng phụ III. C¸C HO¹T §éNG D¹Y Vµ HäC: nd gi¸o viªn häc sinh 1. Bài cũ 2. Bài mới * GIB * Thực hành 3. Củng cố, dặn dò - yêu cầu học sinh nêu các tên đơn vị đo độ dài đã học - Nhận xét - GV giới thiệu bài- ghi đề Bài 1. Số? 3dam5m=...m 4dm65cm=...cm 1hm36m=...m 7dm8cm =....cm 3km=.........m 1m =.......mm - Cho HS thảo luận và làm bài - Nhận xét Bài 2. Tính 45dam+ 32dam= 35cm:5= 50hm+20hm= 12km x 4= - Cho hs làm vào vở - Nhận xét, chữa bài Bài3. a. Yêu cầu học sinh đo độ bài đoạn thẳng AB. CD trên bảng, đọc kết quả đo. b.Yêu cầu học sinh thực hành đo: - Chiều dài bảng lớp - Chiều dài mép bàn học - Chiều cao chân ghế học sinh - Chiều dài sách toán, tiếng việt - Nhận xét tiết học - Dặn học sinh về nhà thực hành đo - HS nêu - HS theo dõi - HS đọc đề -HS thảo luận và làm theo nhóm - các nhóm trình bày kết quả - HS đọc đề -HS làm vở - Nhận xét bài bạn -HS đo và đọc kết quả -HS thực hành đo theo nhóm - HS nghe và thực hiện ?&@ TiÕt 3: H§NGLL: ATGT. thùc hµnh: bµi 3 I. MỤC TIÊU - HS nhËn biÕt h×nh d¸ng, mµu s¾c vµ hiĨu ®­ỵc néi dung hai nhãm biĨn b¸o hiƯu giao th«ng: BiĨn b¸o nguy hiĨm, biĨn chØ dÉn. - HS gi¶i thÝch ®­ỵc ý nghÜa c¸c biĨn b¸o hiƯu. - HS biÕt nhËn d¹ng vµ vËn dơng, hiĨu biÕt vỊ biĨn b¸o hiƯu khi ®i ®­êng ®Ĩ lµm theo hiƯu lƯnh cđa biĨn b¸o hiƯu. - BiĨn b¸o hiƯu giao th«ng lµ hiƯu lƯnh chØ huy giao th«ng, mäi ng­êi ph¶i chÊp hµnh II. CHUẨN BỊ: C¸c biĨn b¸o giao th«ng. B¶ng nhãm. ii. c¸c ho¹t ®éng d¹y häc chđ yÕu: Néi dung gi¸o viªn häc sinh 1. Ơn bài cũ 2. Bài mới - Giới thiệu bài 3. Củng cố, dặn dị - Y/c H trình bày hình dáng và màu sắc của biển báo nguy hiểm và biển chỉ dẫn - Nhận xét, đánh giá. - Nêu mục đích yêu cầu tiết học - Thực hiện: Trị chơi tiếp sức Cử hai đội, mỗi đội 5 em, hai đội cùng thi lând lượt từng em điền tên biển vào hình vẽ các biển báo hiệu đã vẽ sẵn trên giấy. Đội nào xong trước sẽ thắng - Nhận xét tuyên dương. - Thực hiện trị chơi: Đem biển đúng chữ. - GV cho H chia nhĩm - HD: Khi nhĩm này giơ biển nào thì nhĩm kia phải giơ bảng cĩ tên chữ đĩ. Sau khi đếm 1,2,3 mà khơng giơ thì thua. - Cho H chơi - Nhận xét tiết học, tuyên dương tinh thần học tập của H. - Dặn H an tồn khi đi trên đường - 2H trình bày - Theo dõi - Nhắc lại tên bài học - H theo dõi và thực hiện trị chơi. Tuyên dương đội thắng - H lớp chia hai nhĩm - Theo dõi - Thực hiện chơi - Theo dõi. - Lắng nghe và thực hiện yêu cầu ?&@ Thứ s¸u ngày 24 tháng 10 năm 2014 Buỉi s¸ng TiÕt 1: TËp lµm v¨n: tËp viÕt th­ vµ phong b× th­ I. Mơc tiªu: - Biết viết một bực thư ngắn (néi dung kho¶ng 4 c©u)®Ĩ th¨m hái, báo tin cho người thân dùa theo mÉu SGK. - BiÕt c¸ch ghi phong b× th­ II.Đồ dùng dạy – học. Bảng lớp chép sẵn phần gợi ý ở BT1 . Một bức thư và phong bì thư đã viết mẫu . III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: néi dung gi¸o viªn häc sinh 1. Bài cũ (5 ph) 2. Bài mới . * HĐ1: Hướng dẫn viết thư (20-22 ph) * HĐ2: HD cách ghi phong bì thư (7-10 ph) 3. Củng cố dặn dò - GV gọi 1 Hs đọc lại bài: Thư gửi bà và hỏi: + Dòng đầu thư ghi những gì? + Dòng tiếp theo ghi lời xưng hô với ai? + Nội dung thư? + Cuối thư ghi gì? - Gv nhận xét bài cũ. - Giới thiệu và ghi bài Bài tập 1.- Gv yêu cầu cả lớp đọc thầm bài tập một. - Gv mời HS đọc phần gợi ý viết trên bảng phụ. - Gv mời 4 – 5 Hs nói mình sẽ viết thư cho ai? - Gv hướng dẫn: + Em sẽ viết thư cho ai? + Dòng đầu thư em sẽ viết thế nào? + Em viết lời xưng hô với ông như thế nào để thể hiện sự kính trọng? + Trong phần nội dung, em sẽ hỏi thăm ông điều gì, báo tin gì cho ông? + Ở phần cuối thư, em chúc ông điều gì, hứa hẹn điều gì? + Kết thúc lá thư, em viết những gì? - Gv nhắc nhở Hs chú ý trước khi viết thư. + Trình bày đúng thể thức. + Dùng từ, đặt câu đúng, lời lẽ phù hợp. - Gv yêu cầu Hs thực hành viết thư trên giấy nháp. - Gv mời một Hs Hs đọc bài trước lớp. - Gv nhận xét. Bµi tËp 2: Gv gọi Hs đọc yêu cầu đề bài. + Góc bên trái (phía trên): viết rõ tên và địa chỉ người gửi thư. + Góc bên phải (phía dưới): viết rõ tên và địa chỉ người nhận thư + Góc bên phải (phía trên phong bì): dán tem thư của bưa điện. - Gv yêu cầu Hs ghi nội dung cụ thể trên phong bì thư. -Gv mời 4-5 Hs đọc bài củamình - Gv nhận xét, rút kinh nghiệm. - Nhắc HS thực hành viết thư. - Lên bảng trả lời HS cả lớp đọc thầm nội dung BT1. HS đọc. Cả lớp đọc thầm theo. -Hs trả lời. -Em viết thư gửi cho ông bà. -TPHCM, ngày 12 – 11 – 2004. -Em sẽ viết là:Ông nội kính yêu! hoặc Ông nội yêu quý của con ! Em hỏi thăm sức khỏe, báo cho ông biết về kết quả học tập . -Em chúc ông luôn vui vẻ, mạnh khỏe. Em hứa sẽ chăm học và học thật tốt . Lời chào ông, chữ kí và tên của em. Hs thực hành viết thư trên giấy nháp. 3 – 4 Hs đọc bức thư mình viết. HS nhận xét. HS đọc yêu cầu đề bài HS lắng nghe. HS ghi nội dung cụ thể trên phong bì thư. HS đọc bài của mình.HS N xét hs nghe thực hiện ?&@ TiÕt 2: TN&XH: hä néi, hä ngo¹i I. MỤC TIÊU Sau bài học , HS có khả năng: - Giải thích thế nào là họ nội , họ ngoại - Xưng hô đúng với các anh , chị em của bố mẹ - Giới thiệu được về họ nội , họ ngoại của mình - Ứng xử đúng với những người họ hàng của mình, không phân biệt họ nội họ ngoại II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Các hình trong SGK; Phiếu bài tập. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC néi dung gi¸o viªn häc sinh 1. Bài cũ (1-2 ph) 2. Bài mới HĐ1 :Làm việc với SGK (8-10 ph) HĐ2 :Kể về họ nội họ ngoại (10 ph) HĐ3: Đóng vai (10-15ph) 3. Củng cố dặn dò (1-2 ph) Yêu cầu 2 HS trả lời Giới thiệu bài.... ghi bảng Khởi động :Yêu cầu HS hát * MT : Giải thích được những người thuộc họ nội , họ ngoại * TH: - Tổ chức thảo luận nhóm Yêu cầu HS quan sát H1 / 40 Hương cho em xem những ảnh ai ? Ông bà ngoại của Hương sinh ra những ai trong ảnh ? Quang đã cho các bạn xem ảnh những ai? Ông bà nội của Quang sinh ra những ai ? * Kết luận * MT : Biết giới thiệu về họ nội , họ ngoại của mình * TH: - Tổ chức thảo luận nhóm Kể về họ nội , họ ngoại Yêu cầu HS dán ảnh về nội ngoại của mình * MT: Biết cách ứng xử thân thiện với họ hàng nhà mình * : TH: GV đưa ra tình huống cho HS đóng vai: + Em hoặc anh của bố đến chơi + Em hoặc anh của mẹ đến chơi * Kết luận : Phải luôn ứng xử tốt với người thân trong gia đình cả bên nội và bên ngoại. Nhận xét , dặn dò - DỈn HS chuÈn bÞ tiÕt sau GĐ em có mấy thế hệ ? Nêu từng thế hệ ? + Hát: Cả nhà thương nhau Thảo luận nhóm 4 Nhóm trưởng điều khiển các bạn trả lời Đại diện 1 số nhóm trình bày HS tự GT về những người họ hàng , nội ngoại của mình - Từng nhóm 2 bàn Hs thảo luận sắm vai theo các tình huống. - HS thể hiện đóng vai xử lí các tình huống . - Cả lớp nhận xét bổ sung. - Theo dâi TiÕt 3: To¸n: bµi to¸n gi¶i b»ng hai phÐp tÝnh I. Mơc tiªu : Giúp HS: - Làm quen với bài toán giải bằng hai phép tính. - Bước đầu biết giải và trình bày bài giải b»ng hai phÐp tÝnh II. CHUÈN BÞ: - Phiếu học tập. - PP:Trắc nghiệm, thực hành,thảo luận nhóm. III. C¸C HO¹T §éNG D¹Y - HäC . N¤I dung HO¹T §éNG D¹Y HO¹T §éNG HäC 1.Bài cũ (1-2 ph) 2.Bài mới HĐ1: Giới thiệu cách giải (5ph) HĐ2: Thực hành (25-30ph) 3.Củng cố, dặn dò (1-2 p) Nhận xét bài tự kiểm tra GT bài... ghi bảng. -Giới thiệu bài - Nêu VD 1,2 SGK, vẽ sơ đồ ø minh hoạ, phân tích và nêu cách giải - Bài toán có mấy câu hỏi? - Rút ra cách giải chung Bài 1: HDHS làm bài HDHS tóm tắt và giải 15 bưu ảnh Anh : 7bưu ảnh Em : ? bưu ảnh - Bài 3 : Nêu bài toán theo tóm tắt rồi giải Yêu cầu HS nêu bài toán Bao gạo nặng 27 kg . Bao ngô

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTUAN 10- L3.doc