Giáo án tổng hợp lớp 3 - Trường tiểu học Hoa Thuỷ - Năm 2015 - 2016 - Tuần 23

Kiểm tra đọc và trả lời câu hỏi bài : Cái cầu.

- Nhận xét .

- Giới thiệu – ghi đề bài.

- Đọc mẫu toàn bài.

- HD đọc từng câu. Theo dõi chỉnh sửa phát âm cho HS.

- GV cho HS đọc nối tiếp đoạn trước lớp, kết hợp giải nghĩa những từ khó.

- GV cho HS luyện đọc nối tiếp theo đoạn trong nhóm .

- GV yêu cầu 2 nhóm đọc thể hiện trớc lớp.

 

doc21 trang | Chia sẻ: hoanganh.21 | Ngày: 11/11/2017 | Lượt xem: 702 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án tổng hợp lớp 3 - Trường tiểu học Hoa Thuỷ - Năm 2015 - 2016 - Tuần 23, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
S nhắc lại - HS lắng nghe - 2 HS ngồi cạnh nhau lần lượt đọc bài cho nhau nghe. - Hs đọc trước lớp - Khi đọc bình chọn bạn đọc bài hay nhất. - 1 –2 HS đọc yêu cầu phần kể chuyện trang 42 SGK. - Bằng lời của Xô –phi hoặc Mác. - Xưng hô là tôi, tớ, mình. - 1 HS kể trước lớp, lớp theo dõi và nhận xét. - Tập kể theo nhóm, các HS trong nhóm theo dõi và chỉnh sửa lỗi cho nhau. - 2- 3 nhóm thi kể 1 đoạn của câu chuyện, lớp bình chọn nhóm kể haynhất. 3 - 5 HS trả lời: Chị em Xô – phi và Mác rất ngoan ... - HS nghe và thực hiện ?&@ Thửự ba ngaứy 16 thaựng 2 naờm 2016 Buổi chiều Chính tả:(Nghe viết) NGHE NHạC. I.Mục tiêu. -Nghe- viết đúng chính tả Nghe nhạc;trình bày đúng khổ thơ, dòng thơ 4 chữ. -Làm đúng BT(2) a/b . -GD HS viết chữ cẩn thận , nắn nót . *HSKG: HS viết đúng,đẹp bài thơ: Nghe nhạc, thực hành làm đúng các bài tập. HSKT: Nhìn chép từ 14-15 chữ. II.Đồ dùng dạy - học: Chuẩn bị bài tập 2 SGK: viết BT lên bảng phụ. III.Các hoạt động dạy - học. ND-TG HĐ của giáo viên HĐ của học sinh 1.Khởi động. (3’) 2. Bài mới. a.Hướng dẫn viết chính tả. (23’) bLuyện tập.(8’) - HD làm bài tập chính tả. Bài 3 a. 3. Củng cố - dặn dò. ( 3’) - Yêu cầu viết bảng con: Tập dượt, dược sĩ - Nhận xét . - Giới thiệu ghi đề bài. - Đọc đoạn văn một lần: Bài thơ kể chuyện gì? -Bé Cương thích nghe nhạc như thế nào? -Bài thơ có mấy khổ? - Mỗi dòng có mấy chữ? - Các chữ đầu dòng thơ viết như thế nào? - Yêu cầu tìm từ khó: - Đọc các từ khó: - Lưu ý trước khi viết. -Đọc từng dòng thơ.Tiếp sức HSY, HSKT. - Đọc lại bài. - Thu 5 - 7 bài chấm và nhận xét. Nêu yêu cầu. Làm theo nhóm. Phát phiếu và bút dạ cho HS. - Theo dõi giúp đỡ các nhóm. - Huy động kết quả - Nhận xét chốt lời giải đúng, tuyên dương. Nhận xét tiết học. -Dặn dò về nhà: - 2 HSY lên bảng viết, lớp viết bảng con: Tập dượt, dược sĩ -Nhắc lại đề bài. - 2 HS đọc lại. -Bài thơ kể về bé Cương và sở thích nghe nhạc của bé. - Nghe tiếng nhạc nổi lên bé bỏ chơi bi, nhún nhảy theo tiếng nhạc. -Bài thơ có 4 khổ thơ -Mỗi dòng thơ có 5 chữ - Các chữ đầu dòng thơ phải viết hoa và viết lùi vào 2 ô, mỗi 1 khổ thơ chừa ra một dòng. - Mải miết, bỗng, rung theo, ... - 1- 2 HSY viết bảng lớp, lớp viết bảng con. -HS viết vào vở. - Đổi vở soát lỗi. - 2 HS đọc yêu cầu. - Lớp tự làm bài. - Nhóm trưởng điều khiển các bạn làm việc. - Các nhóm dán kết quả thảo luận lên bảng. Lớp nhận xét kết quả thảo luận. - Về nhà viết lại những lỗi mình đã mắc phải. ?&@ Toán: LUYệN TậP. I.Mục tiêu. -Biết nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số (có nhớ hai lần không liền nhau). -Biết tìm số bị chia, giải bài toán có hai phép tính. *HSKG:Vận dụng thực hiện nhân có nhớ hai lần và giải toán, tìm số bị chia chính xác; HSKT: Tập tính toán đơn giản. -GD HS tính toán cẩn thận , viết chữ số rõ ràng . II.Đồ dùng dạy học: Bảng phụ viết bài tập 4 để chơi trò chơi. III.Các hoạt động dạy - học. ND-TG HĐ của giáo viên HĐ của học sinh 1.Khởi động (5’) 2.Bài mới. a. Luyện tập: 3. Củng cố - dặn dò.(3') - Gọi HS đọc các bảng nhân - Nhận xét. -Giới thiệu bài – Ghi đề bài. Bài 1-Yêu cầu HS đọc đề bài: - Cho HS làm bảng con: 1324 x2 1719 x4 2308 x 3 -Nhận xét chữa bài. Bài 2-Yêu cầu HS đọc bài toán: Đây là bài toán thuộc loại toán gì? - HD dẫn giải. -Nhận xét. Bài 3-Tìm x. hãy cho biết x trong các câu a, b được gọi là gì? Muốn tìm số bị chia ta làm thế nào? -GV theo dõi, giúp đỡ HSY,HSKT. Bài 4- Yêu cầu: - Nhận xét chữa bài. - Tổ chức cho HS thi đua. Theo dõi giúp đỡ. Nhận xét tuyên dương. -Nhận xét tiết học. -Dặn dò về ôn lại bảng nhân 3-4 HSY lên bảng đọc, lớp nhận xét. - Nhắc lại đề bài. 1 HS đọc đề bài. 2 HSY nêu cách đặt tính và tính. - 2 HSY lên bảng làm bài, lớp làm bài vào bảng con:1324 x2 1719 x4 2308 x 3 - 2 HS đọc đề bài. - Bài toán giải bằng hai phép tính. 1 HSK lên bảng làm bài,lớp làm bài vào vở. - x trong câu a, b được gọi là số bị chia. - Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia. - 2 HSY lên bảng, lớp làm bài vào bảng con : x : 3 = 1527 x : 4 = 1823 - Thi đua theo nhóm. - Các nhóm thảo luận trao đổi ý kiến. - Đại diện các nhóm trình bày kết quả. Về nhà tiếp tục ôn các bảng nhân ?&@ Thửự tử ngaứy 17 thaựng 2 naờm 2016 Buổi sáng Tập đọc CHƯƠNG TRìNH XIếC ĐặC SắC . I.Mục tiêu: -Biết ngắt nghỉ hơi đúng;đọc đúng các chữ số, các tỉ lệ phần trăm và số điện thoại trong bài. .Hiểu nội dung tờ quảng cáo;bước đầu biết một số đặc điểm về nội dung, hình thức trình bày và mục đích của một quảng cáo. (trả lời được các câu hỏi trong SGK) . * HSKG: Đọc trôi chảy toàn bài, bước đầu biết đọc quảng cáo với giọng phù hợp. HSKT: Tập đọc tiếng. -GD HS tôn trọng những băng rôn ,quảng cáo dán nơi công cộng. II.Đồ dùng dạy- học. -Tranh minh hoạ bài trong SGK. Bảng phụ - Một chiếc đinh vít, mô hình một trục quay. III.Các hoạt động dạy - học : ND -TG HĐ của giáo viên HĐ của học sinh 1.Khởi động (5p) 2. Bài mới. a. Luyện đọc. (15)’ b.Tìm hiểu bài. (10’) d. Luyện đọc lại (8’). 3. Củng cố - dặn dò. 2’ -gọi HS đọc và TLCH bài Nhà ảo thuật - Nhận xét . -Giới thiệu bài - Ghi đề bài. - Đọc mẫu. - HD đọc câu. - Theo dõi chỉnh sửa lỗi phát âm. -HD chia đoạn: Đọc đoạn và giải nghĩa từ. - Luyện đọc bài trong nhóm. GV tiếp sức HSY,HSKT. - Tổ chức cho HS thi đọc.Nhận xét tuyên dương. - Yêu cầu HS đọc thầm bài và trả lời câu hỏi. - Câu hỏi 1 SGK? - câu hỏi 2 SGK? Vì sao? -Câu hỏi 3 SGK? + Quảng cáo đã ra những thông tin quan trọng như thế nào? + Cách viết thông báo như thế nào? Có ngắn gọn, rõ ràng không? Những từ ngữ in đậm nghĩa là gì? + Ngoài việc để thông tin ra còn để làm gì? Câu hỏi 4 SGK. Đọc mẫu giới thiệu. - Cho HS thi đọc - Nhận xét tuyên dương. - HD tổ chức giới thiệu tờ quảng cáo. -Nhận xét tiết học. -Dặn dò về nhà. - 2 HSY lên bảng đọc bài và trả lời câu hỏi SGK. - Nhắc lại đề bài. -Theo dõi-Lớp đọc thầm SGK. - Nối tiếp đọc câu. - Mỗi HS đọc 2 câu. - 2HS đọc chú giải SGK. -Mỗi nhóm 4 HS đọc nối tiếp theo đoạn, các bạn trong nhóm theo dõi chỉnh sửa lỗi cho nhau. 2 Nhóm thi đọc. -1 HSK đọc bài, lớp đọc thầm SGK. - Rạp xiếc in tờ quảng cáo để thu hút mọi người đến xem. - 4-5 HS trả lời theo suy nghĩa và giải thích. Trao đổi theo cặp trả lời câu hỏi: - Quảng cáo thông báo những thông tin cần thiết, được người xem quan tâm nhất nh: tiết mục mới, .... - Thông báo của rạp xiếc ngắn gọn rõ ràng, dễ nhớ.... - HS trả lời câu hỏi theo YC của GV - HS TL - Tự luyện đọc theo hướng dẫn. - 4 HS thi đọc. Bình chọn bạn đọc hay. -HS dán các tờ quảng cáo ở những nơi được phân công. - HS lắng nghe ?&@ Toán: chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số I. MUẽC TIEÂU -Biết chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số ( chia hết,thương có bốn chữ số hoặc ba chữ số). -Vận dụng phép chia để làm tính và giải toán. -GDHS tính toán cẩn thận , chính xác. *HSKG:Nắm được cách chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số, vận dụng làm đúng các bài tập. HSKT: Tiếp tục tập tính toán đơn giản. II. ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC : - Bảng phụ viết bài tập 1. III. HOạT ĐộNG DạY Và HọC: N dung HOạT ĐộNG DạY HOạT ĐộNG HọC 1. Khởi động (4’) 2. Bài mới. a.Thực hiện phép chia : 6369 : 3 (7’) b. Thực hiện chia: 1276 : 4 (6’) c. Luyện tập. 3. Củng cố - dặn dò. (2’). - Kiểm tra các bảng chia. -Nhận xét. - Giới thiệu bài –Ghi đề bài. - Viết bảng: 6369 : 3 -Nêu vấn đề đây là phép chia hết. - Theo dõi chỉnh sửa nếu sai. - Viết bảng: 1276 : 4 nêu yêu cầu thực hiện. - Nhận xét tuyên dương. Bài 1-Nêu yêu cầu; Cho HS làm bảng con. - Nhận xét chữa bài . Bài 2: - Yêu cầu HS đọc bài toán. - HD giải:Tiếp sức HSY -Huy động kết quả. - Nhận xét cho điểm. Bài 3: - Nêu yêu cầu: - x Trong bài gọi là gì? - Muốn tìm thừa số cha biết ta làm thế nào? - Yêu cầu hs làm bài -Nhận xét chữa bài. -Nhận xét tiết học. -Dặn dò về nhà ôn lại bảng chia. -3 HSY lên bảng đọc. - Nhắc lại đề bài. - 2 HSK-G: nêu quy trình thực hiện đặt tính và tính. - Thực hiện từ trái qua phải hoăc từ hàng cao nhất. - Mỗi lần chia đều thực hiện tính nhẩm. - 2HSK lên bảng thực hiện và nêu quy trình thực hiện. Lớp làm vào bảng con. - 1 HSTB: nhắc lại quy trình thực hiện. 3 HSY lên bảng thực hiện. Lớp làm vào bảng con. 4682 : 2 ; 3369 : 3 ; 2896 : 4 - 1HS đọc đề bài. - 1 HSK-G: lên bảng giải, lớp làm vào vở. Bàigiải Số gói bánh trong mỗi thùng là 1648 : 4 = 412 (gói) Đáp số: 412 gói. - x trong câu a,b được gọi là thừa số chưa biết. - Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho ts đã biết. -2HSY lên bảng, lớp làm bảng con. - Về nhà ôn lại bảng chia. ?&@ Tập viết: ÔN CHữ HOA Q. Mục tiêu: -Viết đúng và tương đối nhanh chữ hoa Q ( 1dòng),T,S (1dòng);viết đúng tên riêng Quang Trung (1dòng) và câu ứng dụng : Quê em nhịp cầu bắc ngang (1lần) bằng chữ cỡ nhỏ. * HSKG: Viết đúng và đủ các dòng trong vở tập viết. HSKT: Tập viết chữ hoa Q. -GDHS tính cẩn thận , kiên trì. II. Đồ dùng dạy - học. - Mẫu chữ hoa P.Tên riêng và câu ứng dụng ghi sẵn bảng phụ. III. Các hoạt động dạy - học : ND- TG HĐ của giáo viên HĐ của học sinh 1. Khởi động.(5') 2. Bài mới. a. Giới thiệu bài. b. Hướng dẫn viết chữ hoa:(5') c. Hướng dẫn viết từ ứng dụng. (5') d.Hướng dẫn viết câu ứng dụng. (5’) e.Hướng dẫn viết vào vở (15’) 3. Củng cố - dặn dò. (1p) -Yêu cầu HS viết:Ph, B, Ch. - Nhận xét. - Giới thiệu bài – Ghi đề bài. - Trong tên riêng và câu ứng dụng có chữ hoa nào? - Em đã viết chữ hoa như thế nào? - Nhận xét về quy trình viết. - Yêu cầu viết lại. - Giới thiệu từ ứng dụng. - Trong từ ứng dụng độ cao các chữ như thế nào? -Khoảng cách các con chữ như thế nào? -Nhận xét sữa chữa. - Hướng dẫn viết câu ứng dụng. -Treo bài mẫu. -Nêu yêu cầu viết. Tiếp sức HSY, HSKT viết bài. -Thu chấm 5 – 7 bài nhận xét. -Gv nhận xét , chỉnh sửa. -Nhận xét tiết học. -Dặn dò về nhà: - HS viết: Ph, B, Ch , -Giới thiệu ghi đề bài. - Các chữ hoa; Q, T. - 2 HSK-G lên bảng viết, lớp viết bảng con.Nêu quy trình viết, lớp nhận xét bổ xung. 2 HSY lên bảng lớp viết bảng con: Q, T. - 1 HS đọc.: QuangTrung. - Chữ Q, T, g cao 2.5 li rỡi, r cao 1.25 li các chữ còn lại cao 1 li. -Khoảng cách bằng một con chữ o. - 1 HSY lên bảng viết, lớp viết bảng con. - Viết bảng con.Quê 1HS lên bảng viết - Thực hiện theo hướng dẫn của giáo viên. - Quan sát bài mẫu. - Viết bài theo yêu cầu của GV. - Hs nghe và thực hiện ?&@ tn&xh: lá cây I. MUẽC TIEÂU * Sau baứi hoùc HS bieỏt: - Cấu tạo ngoài của lá cây. - Biết được sự đa dạng của lá cây. - HS K- G biết được quá trình quang hợp của lá cây diễn ra ban ngày II. ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC : - Sửu taàm moọt soỏ laự caõy khaực nhau. - Hai baờng giaỏy to. III. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY VAỉ HOẽC: NOÄI DUNG GIAÙO VIEÂN HOẽC SINH 1.Khởi động: 3-5’ 2.Baứi mụựi: 27-29’ Hẹ1:ẹaởc ủieồm chung laự caõy Hẹ2:Phaõn loaùi laự caõy 3.Cuỷng coỏ daởn doứ: 3-5’ - Reó caõy coự lụùi ớch gỡ? - Reó caõy coự chửực naờng gỡ? - Nhaọn xeựt baứi cuừ. - Giụựi thieọu: Laự caõy. MT: Bieỏt moõ taỷ sửù ủa daùng veà maứu saộc, hỡnh daùng vaứ ủoọ lụựn caỷu laự caõy. - Neõu ủửụùc caỏu taùo hỡnh daùng chung beõn ngoaứi cuỷa laự caõy. - Noựi veà hỡnh daùng maứu saộc, kớch thửụực cuỷa nhửừng laự caõy. Haừy chổ ủaõu laứ cuoỏng laự, ủaỏu laứ phieỏn laự treõn laự caõy em sửu taàm. - Laự caõy thửụứng coự maứu gỡ? - Meựp phieỏn laự coự gỡ ủaởc bieọt? - Nhử vaọy laự caõy coự ủaởc ủieồm gỡ chung? *Keỏt luaọn: - Muùc tieõu: Phaõn loaùi caực laự caõy sửu taàm ủửụùc. - Tuyeõn dửụng nhửừng nhoựm laứm baứi toỏt. - Laự caõy coự ủaởc ủieồm gỡ? - Laự caõy coự gỡ khaực nhau? - Xem trửụực baứi: Khaỷ naờng kỡ dieọu cuỷa laự. - Hai em - Nghe giụựi thieọu baứi - Laứm vieọc theo caởp, tửứng caởp hs quan saựt tranh trong sgk vaứ traỷ lụứi caõu hoỷi gụùi yự laứm vaứo phieỏu hoùc taọp. - HS chổ cho nhau. - Laự caõy thửụứng coự maứu xanh. - Meựp phieỏn laự cửựng, coự moọt soỏ laự meựp coự raờng cửa. - Laự caõy thửụứng coự maứu xanh..Moói chieỏc laự coự cuoỏng laự, phieỏn laự, gaõn laự. - Caực nhoựm cuứng nhau ủửa laự mỡnh sửu taàm ra ủeồ caỷ toồ cuứng laứm vieọc. - Moói nhoựm moọt tụứ giaỏy khoồ to, baờng dớnh ủeồ daựn laự caõy vaứo giaỏy theo nhoựm kớch thửựục, hỡnh daùng. - ẹaùi dieọn nhoựm trỡnh baứy trửụực lụựp. - Caỷ lụựp nhaọn xeựt boồ sung. - Laự coự maứu xanh, moọt soỏ laự coự maứu ủoỷ. Moói laự coự cuoỏng laự, phieỏm laự, gaõn laự. - Khaực nhau veà hỡnh daùng kớch thửụực. ?&@ Thửự naờm ngaứy 18 thaựng 2 naờm 2016 Buổi sáng Chính tả: (NV) NGƯờI SáNG TáC QUốC CA VIệT NAM. I. Mục tiêu: -Nghe -viết đúng bài chính tả : Người sáng tác Quốc ca Việt Nam;trình bày đúng hình thức bài văn xuôi. -Làm đúng BT(2) a/b, hoặc BT(3) *HSKG: Nghe- viết đúng đoạn văn , chữ viết rõ ràng, đẹp. HSKT: HS chép được từ 14-16 chữ. -GDHS cẩn thận , nắn nót khi viết bài. II. Đồ dùng dạy học: Bảng phụ chuẩn bị bài tập 2. ảnh cố nhạc sĩ Văn Cao. III. Các hoạt động dạy - học : ND- TG HĐ của giáo viên HĐ của học sinh 1. Khơi động: (3’) 2. Bài mới. a.Giới thiệu bài b. HD viết chính tả.(24’) c. HD làm bài tập chính tả: 3. Củng cố - dặn dò.( 2’). - Đọc từng từcho HS viết:Trút nước, chúc mừng, hút thuốc, - Nhận xét. - Giới thiệu bài -Đọc đoạn viết lần 1. - Giải nghĩa từ: Quốc hội, quốc ca. Treo ảnh cố nhạc sĩ Văn Cao. - Bài quốc ca Việt Nam tên gì? Do ai sáng tác? Sáng tác vào hoàn cảnh nào? -Đoạn viết có mấy câu? - Những chữ nào phải viết hoa ? vì sao? - Tên bài hát được đặt trong dấu gì? - HD viết từ khó. - Nhận xét chỉnh sửa lỗi. - Đọc từng câu. Tiếp sức HSY, HSKT viết bài. -Đọc lại từng câu. -Thu 5 - 7 Bài chấm. Bài 1:- Yêu cầu: Chốt lại lời giải đúng. -Bài 2Yêu cầu: - Ghi nhanh những câu đó lên bảng. -Nhận xét tiết học. -Dặn dò về nhà. - 3HSY lên bảng, lớp viết bảng con: Trút nước, chúc mừng, hút thuốc, -Nhắc lại đề bài. 1 HS đọc lại. Nghe -quan sát ảnh. - Bài Quốc Ca Việt Nam là bài Tiến quân ca, do nhạc sĩ Văn Cao sáng tác, sáng tác vào những ngày chuẩn bị khởi nghĩa. - Đoạn văn có 4 câu. Những chữ đầu câu, tên riêng: Nhạc, Ông, ... - Tên bài hát đợc đặt trong dấu ngoặc kép. -Nêu từ khó và phân tích từ khó, rồi viết bảng. - Viết bài vào vở. - Đổi chéo vở soát lỗi. - 1 HS đọc yêu cầu: 2 HSY lên bảng làm, lớp làm bài vào vở. - 2 HS chữa bài.Buổi trưa/ lim dim... - 1HS đọc yêu cầu bài tập. - Nối tiếp đặt câu theo yêu cầu GV. - Nghe và thực hiện ?&@ Luyện từ & Câu: NHÂN HóA . ÔN CáCH ĐặT Và TRả LờI CÂU HỏI: NHƯ THế NàO ? I. Mục tiêu: -Tìm được những vật nhân hoá, các cách về nhân hoá trong bài thơ ngắn (BT1). -Biết cách trả lời câu hỏi Như thế nào? (BT2) - Đặt được câu hỏi cho bộ phận câu trả lời câu hỏi đó (BT3a/c/d,hoặc b/c/d) * HSKG: Thực hành làm đúng các bài tập ứng dụng; HSKT: Tập giao tiếp. -GDHS yêu thích cách dùng hình ảnh nhân hoá trong viết văn. II. Đồ dùng dạy - học : -Bảng phụ viết lời giải bài tập 1. -Các câu trong bài tập 2,3 viết sẵn ở bảng phụ.Một chiếc đồng hồ có 3 kim. III. Các hoạt động dạy - học . ND- TG HĐ của giáo viên HĐ của học sinh A. Khởi động. (4') B Bài mới. 1. Giới thiệu bài. 2. HD làm bài tập 3. Củng cố - dặn dò.2p - Gọi HS nêu từ chỉ tri thức - Thế nào là nhân hoá? - Nhận xét . -Giới thiệu bài -Ghi đề bài. Đưa ra chiếc đồng hồ có 3 loại kim, Hãy nhận xét về hoạt động của các kim? Bài 1.Yêu cầu đọc đề. - Theo dõi nhận xét chốt lời giải đúng. + Theo em, vì sao khi tác giả tả kim giờ bác lại dùng các từ: bác, thận trọng, nhích từng li từng tí? + Vì sao kim phút là anh là tả đi từng bước, từng bước? + Em hiểu thế nào về cách tả kim giây? Bài 2. Nêu Yêu cầu: -Tổ chức thảo luận. Nêu yêu cầu thảo luận. - Nhận xét và chốt lại lời giải đúng. Bài 3Nêu yêu cầu. Theo dõi giúp đỡ HS yếu -Huy động kết quả - GV chốt lại lời giải đúng. - Nhận xét. Nhận xét tiết học.Dặn dò: - 2 HS lên bảng. - 1HSY: nêu 5 từ chỉ tri thức . - 1HSK:Nhân hoá là dùng các từ ngữ tả người để tả các con vật, cây cối, ... -Nhắc lại đề bài. - Hs quan sát - Làm bài tập theo hướng dẫn của GV. - 1HS đọc đề bài. - 1 HS đọc lại đoạn thơ. - Quan sát chiếc đồng hồ. - Kim giờ chạy rất chậm, - kim phút chạy từ từ, - kim giây chạy rất nhanh. - HS làm bài theo nhóm. -lớp tự làm bài vào vở. Nhận xét bài làm. - 1 HS đọc yêu cầu bài tập. Lớp theo dõi trong SGK. - Trao đổi theo cặp. 1 HS hỏi 1 HS trả lời.Một số cặp trình bày. Lớp theo dõi sửa lỗi. - HS nghe ?&@ Toán: CHIA Số Có BốN CHữ Số CHO Số Có MộT CHữ Số (TT). I. Mục tiêu: -Biết chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (trường hợp có dư với thương có bốn chữ số và có 3 chữ số. -Vận dụng phép chia để làm tính và giải toán. * HSKG:Thực hiện thành thạo và hoàn thành các bài tập; HSKT: Tiếp tục tập tính toán. -GDHS tính toán cẩn thận ,có hứng thú và yêu thích học toán. II.Đồ dùng dạy học:Các hình tam giác ở bộ đồ dùng toán 3. III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu. ND- TG HĐ của giáo viên HĐ của học sinh 1. Khởi động .(3’) 2. Bài mới. a. Giới thiệu bài. b. Thực hiện phép chia 9563:3. (7’) c.Luyện tập: Bài 1.(6’) Bài 2:(8’) Bài 3: (6’) 3. Củng cố - dặn dò.(2’) Kiểm tra bảng chia - Nhận xét - Giới thiệu bài –Ghi đề bài. Viết bảng: 9563 : 3 -Yêu cầu HS nêu quy trình thực hiện: - Nhận xét sửa chữa. - HD thực hiện như trên. Hướng dẫn làm bài tập. -Yêu cầu. -Nhận xét chữa bài. -Yêu cầu HS đọc đề bài. - HD giải. -Cho HS giải vào vở. GV giúp đỡ HSY,HSKT. -Huy động kết quả- Chốt kết quả đúng - Nhận xét cho điểm. - Tổ chức cho HS thi xắp xếp hình. - Nhận xét tuyên dương. -Nhận xét tiết học. - Dặn dò về nhà: 2-3 HS lên bảng đọc - Nhắc lại đề bài. - 2 HSK-G: nêu quy trình thực hiện: Thực hiện từ trái qua phải, từ hàng cao nhất đến hàng thấp nhất Mỗi lần thực hiện đều trừ nhẩm. - 2 HSK lên bảng, lớp làm bài vào bảng con. - 1HSTB: nêu cách đặt tính và thực hiện tính.3 HSY lên bảng, lớp làm vào bảng con. 2 HS đọc đề bài. 1 HSK lên bảng làm bài, lớp làm bài vào vở. Bài giải Thực hiện tính chia: 1250 : 4 = 312 (Dư 2) Vậy 1250 bánh xe được lắp nhiều nhất và 312 chiếc xe và còn thừa 2 bánh xe. Đáp số 312 xe thừa 2 bánh. - Thảo luận nhóm xắp xếp các hình theo yêu cầu của GV. - Trưng bày sản phẩm. - Lớp nhận xét,bình chọn. - Về tiếp tục luyện tập chia số có bốn chữ số cho số có 1 chữ số. ?&@ Thửự saựu ngaứy 19 thaựng 2 naờm 2016 Tập làm văn: kể lại một buổi biểu diễn nghệ thuật I. Mục tiêu: -Kể được một vài nét nổi bật của buổi biểu diễn nghệ thuật theo gợi ý trong SGK . -Viết những điều vừa kể thành một đoạn văn ngắn ( khoảng 7 câu) . -GDHS trình bày cẩn thận , viết đúng nội dung , diễn đạt lưu loát trôi chảy. II.ẹoà duứng daùy – hoùc. Bảng phụ viết sẵn các câu hỏi gợi ý của bài tập 1. Một số tranh ảnh về các loại hình nghệ thuật. III. Các hoạt động dạy học: nội dung giáo viên học sinh 1. Khởi động. 3’ 2 Bài mới. a. Giới thiệu bài. b. Làm bài tập *Bài 1:(22’) Bài 2:(12’) 3. Củng cố p dặn dò. (2’) - Yêu cầu kể về người lao động trí óc mà em biết. - Nhận xét đánh giá. - Giới thiệu bài –Ghi đề bài. - Nêu yêu cầu: - Treo ảnh về buổi biểu diễn văn nghệ. -Khuyến khích HSY, HSKT tập nói. - Yêu cầu nói cho nhau nghe: GV theo dõi , nhận xét , bổ sung. - Yêu cầu:Viết đoạn văn khoảng 7 câu kể về 1 buổi biểu diễn nghệ thuật mà em được xem. -Tiếp sức HSY -Huy động kết quả - Nhận xét . -Nhận xét tiết học. - Dặn dò về nhà . -2 HSTB lên bảng thực hiện yêu cầu. -Lớp theo dõi nhận xét. -Nhắc lại đề bài. - 1 HS đọc yêu cầu, lớp đọc thầm SGK. - Quan sát tranh trên bảng. 1 HSK đọc câu hỏi trong bài. Lớp theo dõi SGK. - làm việc theo cặp dựa vào gợi ý nói cho nhau nghe. - 5 – 7 HS nói trước lớp. - 1 HS đọc đề bài. Lớp đọc thầm. - Tự viết bài vào vở. - 3 - 5 HS đọc bài viết trước lớp. - Lớp theo dõi nhận xét . - về chuẩn bị bài sau. ?&@ Toán: chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (TT) I. Mục tiêu : -Biết chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số ( trường hợp có chữ số 0 ở thương). -Vận dụng phép chia để làm tính và giải toán . -GDHS tính toán cẩn thận , có hứng thú và yêu thích học Toán. II. CHUẩN Bị: - Bảng phụ III. CáC HOạT ĐộNG DạY - HọC . NÔI dung HOạT ĐộNG DạY HOạT ĐộNG HọC 1. Khởi động (4’) 2. Bài mới. a. Giới thiệu bài. b.Thực hiện phép chia 4218 : 6 . (7’) c. thực hiện tính 2407 : 4 (7’) d. Thực hành. Bài 1.(6’) Bài 2:(8’) 3. Củng cố - dặn dò. (2’) - Kiểm tra các bảng chia. - Nhận xét . - Giới thiệu bài –Ghi đề bài. - Yêu cầu: -Nhận xét chữa bài. -Nêu cách đặt tính và thực hiện. Theo dõi nhận xét. - Thực hiện như  trên. - Hd làm bài tập. - Yêu cầu: -Cho HS làm bảng con -Huy động kết quả - Nhận xét chữa bài cho điểm. - Yêu cầu và hướng dẫn giải - Bài toán thuộc loại toán gì? -GV tiếp sức HSY, HSKT. -Huy động kết quả - Chốt kết quả đúng - Nhận xét . Bài 3-Nêu yêu cầu thực hiện. - Nhận xét tuyên dương - Nhận xét tiết học. - Dặn dò về nhà . - 3 HSY lên bảng thực hiện theo yêu cầu. - Nhắc lại đề bài. - 2 HSK-G: lên bảng, lớp làm bài vào bảng con. - 2 HSK nêu cách thực hiện chia. Thực hiện từ trái qua phải, thực hiện tính nhẩm trong mỗi lần chia. Thực hiện theo yêu cầu. -1 HS đọc đề bài. - 3 HS Y lên bảng, lớp làm bảng con. 3224 : 4 1516 : 3 2819 : 7 1856 : 6 - 1 HS đọc đề bài. Giải bài toán bằng hai phép tính. 1 HS lên bảng, lớp làm vào vở. Bài giải Số m đường đã sửa là 1215 : 3 = 405 (m) Số m đờng còn phải sửa là 1215 - 405 = 810 (m) Đáp số: 810 m - Thảo luận nhóm. Đại diện các nhóm trình bày và giải thích về phép tính mình đã chọn. Về nhà luyện tập thêm chia số có bốn chữ số cho số có1 chữ số. ?&@ TN&XH: khả năng kỳ diệu của lá cây I. MUẽC TIEÂU Sau tieỏt hoùc hs bieỏt: - Neõu chửực naờng cuỷa laự caõy đối với đời sống của thực vật và lợi ích của lá cây đối với đời sống con người.. II. ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC : - Caực hỡnh trong sgk/84 III. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC nội dung giáo viên học sinh 1.Baứi cuừ: 3 - 4’ 2.Baứi mụựi : 27-29’ Hẹ1:Chửực naờng cuỷa laự caõy Hẹ2: Lụùi ớch cuỷa reó caõy 3.Cuỷng coỏ daởn doứ: 3 - 4’ - Reó caõy coự chửực naờng gỡ? - Neõu moọt reó caõy duứng ủeồ laứm thuoỏc? - Nhaọn xeựt baứi cuừ. - Giụựi thieọu: ghi đề bài lên bảng - Laứm vieọc theo nhoựm. MT: Neõu ủửụùc chửực naờng cuỷa reó caõy. - Caõu hoỷi thaỷo luaọn: 1. Trong quaự trỡnh quang hụùp laự caõy haỏp thuù khớ gỡ? 2. Quaự trỡnh quang hụùp xaỷy ra trong ủieàu kieọn naứo? *Choỏt yự . - Trong quaự trỡnh hoõ haỏp, laự caõy haỏp thuù khớ gỡ, vaứ thaỷi ra khớ gỡ? - Ngoaứi chửực naờng quang hụùp vaứ hoõ haỏp, laự caõy coứn coự chửực naờng gỡ? - Nhử vaọy laự caõy coự chửực naờng gỡ? Keỏt luaọn:Laự caõy coự 3 chửực naờng: Quang hụùp, hoõ haỏp, thoaựt hụi nửụực - Nhụứ hụi nửụực ủửụùc thoaựt ra tửứ laự maứ doứng nửụực lieõn tuùc ủửụùc huựt leõn -Tửứ reó, qua thaõn vaứ ủi leõn laự; sửù thoaựt hụi nửụực giuựp cho nhieọt ủoọ cuỷa laự ủửụùc giửừ ụỷ muực ủoọ thớch hụùp, coự lụùi cho sửù hoaùt ủoọng soỏng cuỷa caõy. - Laứm vieọc theo caởp. MT: Keồ ra ủửụùc nhửừng lụùi ớch cuỷa laự caõy.. - Theo em laự caõy ủửụùc sửỷ duùng ủeồ laứm gỡ? *Keỏt luaọn: laứm thuoỏc, goựi baựnh, laứm noựn, lụùp nhaứ, laứm thửực aờn. - Choùn yự ủuựng cho caõu traỷ lụứi. Laự caõy coự chửực naờng gỡ ? Hoõ haỏp Thoaựt hụi nửụực Huựt thửực aờn nuoõi caõy Quang hụùp. - Veà chuaồn bũ moọt soỏ laự caõy. -Hai em - Nghe giụựi thieọu baứi. - Nhoựm trửụỷng ủieàu khieồn caực baùn trong nhoựm thaỷo luaọn caõu hoỷi theo gụùi yự cuỷa GV. - Khớ caực –boõ-nớc - Coự aựnh saựng maởt trụứi. - Haỏp thuù khớ caực-boõ-nớc thaỷi khớ oõ –xi. - Thoaựt hụi nửụực, hoõ haỏp. - Quang hụùp, hoõ haỏp, thoaựt hụi nửụực - Nhaộc laùi keỏt luaọn GV ghi treõn baỷng. - Quan saựt tranh trong sgk cuứng laứm phieỏu hoùc taọp. - Moọt em leõn baỷng laứm baứi theo maóu GV keỷ saỹn. Teõn laự Lụùi ớch Laự dong Goựi baựnh Laự dửứa Lụùp nhaứ Laự coù Laứm noựn Laự caõy baộp caỷi Laứm thửực aờn Laự ngaỷi cửựu Laứm thuoỏc - Laứm thuoỏc, goựi baựnh, laứm noựn, lụùp nhaứ, laứm thửực aờn. - Nhaộc laùi keỏt luaọn. - Ghi chửừ trửụực caõu ủuựng vaứo baỷng con. Hoõ haỏp Thoaựt hụi nửụực Quang hụùp. ?&@ HĐNGLL (GDMT) chăm sóc bồn hoa, cây cảnh I.Mục tiêu: - HS thực hành chăm sóc bồn hoa theo khu vực đã phân công. - Y/c các tổ trồng thêm, bón phân cho các bồn hoa đã trồng. - GD học sinh yêu thiên nhiên, luôn có ý thức bảo vệ môI trường. II.Dụng cụ: - Các tổ mang cuốc, hoa theo sự phân công của tổ trưởng. III. Nội dung ND-TG Hoạt động của thầy Hoạt động của trò A. ổn định. B. Tổ chức lao động: 30’ C. Tổng kết- nhận xét, dặn dò. GV ổn định tổ chức, KT dụng cụ lao động của các tổ. - GV nêu y/c của tiết học: Trồng và chăm sóc bồn hoa của lớp. - Y/C HS nêu ý nghĩa của việc chăm sóc hoa: Làm cho MT luôn tươI đẹp. - GV phân công công việc cho từng tổ. +/ Y/c các tổ thi đua nhau thực hiện. * Lưu ý: Cần giữ an toàn trong lao động. - GV cho các tổ tiến hành trồng và chăm sóc hoa.( GV quán xuyến chung và giúp đỡ các tổ LĐ) - GV kiểm tra các tổ thực hiện. - GV tổng kết, nhận xét quá trình th

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTUAN 23- L3 - moi.doc
Tài liệu liên quan