Giáo án tổng hợp lớp 3 - Trường tiểu học Hoa Thuỷ - Năm 2015 - 2016 - Tuần 27

Giới thiệu: ¤n luyƯn Các số có bốn chữ số

- Ghi bảng: 2316

- Lệnh: Hãy đọc số trên.

- Lệnh: Hãy cho biết số trên có mấy nghìn, mấy trăm, mấy chục, mấy đơn vị?

- Làm như vậy với số 1000.

2. Đọc viết số có năm chữ số:

a. Số 10 000.

- Ghi bảng 10 000.

- Lệnh hãy đọc số trên.

- Số mười nghìn gồm có mấy chữ số? Có mấy chục nghìn, mấy nghìn, mấy trăm, nmấy chục, mấy đơn vị?

 

doc24 trang | Chia sẻ: hoanganh.21 | Ngày: 11/11/2017 | Lượt xem: 711 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án tổng hợp lớp 3 - Trường tiểu học Hoa Thuỷ - Năm 2015 - 2016 - Tuần 27, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ng * LĐ bài Trên đường mòn Hồ Chí Minh Hệ thống kiến thức đã học - Nghe nêu nhiệm vu 1/4HS lần lượt lên bảng thực hiện đọc bài 2 HS đọc bài -Tìm hình ảnh nhân hóa Cá nhân làm bài – nêu từ đã tìm Thảo luận nhóm Đại diện nhóm trình bày Lớp nhận xét * HS luyện đọc Cùng củng cố Thứ ba ngày 15 tháng 3 năm 2016 Buỉi chiỊu ChÝnh t¶ ÔN TẬP (T3)- LĐ NGƯỜI TRÍ THỨC I.Mục tiêu: Kiểm tra tập đọc ( Chủ yếu kỹ năng đọc thành tiếng, phát âm đúng , tốc độ đạt , nghắt nghỉ hơi hợp lý ) - Rèn kĩ năng viết báo cáo về “ Xây dựng đội vững mạnh” II,Chuẩn bị: Phiếu viết tên các bài tập đọc – bảng phụ, VBT TV in III. Hoạt động dạy học ND – T gian Hoạt động của GV Hoạt động của HS HĐ1: Kiểm tra lấy điểm tập đọc 10-15’ HĐ2: Luyện tập :Viết báo cáo 10-12; HĐ3: Luyện đọc 10-12’ Củng cố: 2’ *PP: Kiểm tra thực hành HT: Cá nhân - Nêu nhiệm vụ Gọi từng HS lên bốc thăm và đọc bài + trả lời câu hỏi Nhận xét *HT: làm vào vở BTGK -Gọi Hs đọc yêu cầu Hương dẫn HS điền vào vở BTGK( Trợ giúp em Sơn, Duẫn, Thiện ) Gọi HS đọc kết quả của mình Nhận xét chốt bổ sung * LĐ bài Người trí thức Củng cố bài học , Dặn về nhà làm lại các bài tập trên - Nghe nêu nhiệm vu - HS lần lượt lên bảng thực hiện đọc bài -Nêu yêu cầu Làm bài vào vở Đọc bài Lớp nhận xét - HS LĐ Ghi nhớ lời dặn ?&@ To¸n: LUYỆN TẬP I.Mục tiêu: Giúp HS: Củng cố về đọc, viết các số có 5 chữ số. Biết thứ tự của các số có 5 chữ số. Biết viết các số tròn nghìn (từ 10 000 đến 19 000)vào dưới mỗi vạch của tia số. H làm các Bt 1,2,3,4. Nếu còn tg,HD H làm các BT còn lại. GD H tính chính xác, cẩn thận trong toán học. II.Chuẩn bị: Bảng viết nội dung bài tập 3, 4. III Hoạt động dạy học ND – Tgian Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1,Kiểm tra bài cũ: 3-5’ 2. Bài mới: HĐ1: Luyện tập: 25-27’ 3. Củng cố – Dặn dò: 3’ -GV kiểm tra bài tiết trước. - Nhận xét: GTB:GV nêu mục tiêu tiết học Bài 1: GV hướng dẫn HS làm bài tập 1 tương tự như đã hướng dẫn ở bài tập 2 tiết 131. Bài 2: -GV cho HS tự làm bài, sau đó gọi 2 HS lên bảng, yêu cầu 1 HS viết các số trong bài cho HS kia đọc số. -GV nhận xét và cho HS điểm. Bài 3: -GV hỏi: Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì? -GV yêu cầu HS tự làm bài. -GV hỏi HS tự làm phần a: Vì sao em điền 36522 vào sau 36521? -Yêu cầu HS cả lớp đọc các dãy số trên. -Hỏi tương tự với H làm phần b và c. Bài 4: -GV yêu cầu HS tự làm bài. -GV chữa bài và yêu cầu HS đọc các số trong dãy số. -GV hỏi: Các số trong dãy số này có điểm gì giống nhau? -GV giới thiệu: Các số này được gọi là số tròn nghìn. -GV yêu cầu HS nêu các số tròn nghìn vừa học. -Nhận xét giờ học. -Dặn HS về nhà làm bài tập và chuẩn bị cho bài tiết sau. -2 HS lên bảng, mỗi HS làm 1 bài. -Nghe giới thiệu. -HS tự làm bài vào VBT, sau đó theo dõi bài làm của 2 ban trên bảng và nhận xét. - H thực hiện. -Điền số thích hợp vào chỗ trống. -3 H lên bảng làm 3 phần a, b, c;H cả lớp làm VBT. - Vì trong dãy số này mỗi số đứng sau bằng số đứng trước nó cộng thêm 1 -HS lần lượt đọc từng dãy số. -HS đọc:10 000;11 000.. 19 000. -HS: Các số này đều có hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị là 0. -2 HS nêu trước lớp. - Ghi nhớ lời dặn dò ?&@ Thứ tư ngày 16 tháng 3 năm 2016 Buỉi s¸ng TËp ®äc ÔN TẬP (T4)- LĐ EM VẼ BÁC HỒ I.Mục tiêu: Kiểm tập đọc ( Chủ yếu kỹ năng đọc thành tiếng, phát âm đúng , tốc độ đạt , nghắt nghỉ hơi hợp lý ) - Nghe – viết đúng bài thơ Khói chiều.Tốc độ viết khoảng 65 chữ/15 phút, không mắc quá 5 lỗi trong bài, trình bày sạch sẽ, đúng bài thơ lục bát. II,Chuẩn bị: Phiếu viết tên các bài tập đọc – bảng phụ, VBT TV in III. Hoạt động dạy học ND – T gian Hoạt động của GV Hoạt động của HS HĐ1: Kiểm tra lấy điểm tập đọc 10-15’ HĐ2: Luyện tập :Viết chính tả 12-15; HĐ3: Luyện đọc 10-12’ Củng cố: 2’ *PP: Kiểm tra thực hành HT: Cá nhân - Nêu nhiệm vụ Gọi từng HS lên bốc thăm và đọc bài + trả lời câu hỏi Nhận xét *HT:cá nhân làm bài -Goi HS yêu cầu - Đọc bài viết - Nêu câu hỏi củng cố nội dung - Y/c H tìm tiếng từ khó - Viết bài vào vở Hướng dẫn ( Tiếp cận em Sơn, Thiện) - Chấm bài, nhận xét. * LĐ bài Em vẽ Bác Hồ Củng cố bài học , Dặn về nhà làm lại các bài tập trên - Nghe nêu nhiệm vu - HS lần lượt lên bảng thực hiện đọc bài - đọc lệnh - theo dõi - Trả lời câu hỏi - Tìm và viết vào bảng - Viết bài vào vở - Theo dõi, rút kinh nghiệm. - HS LĐ Ghi nhớ lời dặn ?&@ To¸n: CÁC SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ ( tiếp theo) I.mơc ®Ých yªu cÇu: * Giúp hs : - Biết viÕt vµ ®äc c¸c sè có năm chữ số trường hợp chữ số hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị là 0 vµ hiĨu ®­ỵc ch÷ sè 0 cßn dïng ®Ĩ chØ kh«ng cã ®¬n vÞ nµo ë hµng ®ã cđa sè cã n¨m ch÷ sè. - BiÕt thứ tự của các số có năm chữ sè vµ ghÐp h×nh. II.®å dïng d¹y häc: - Bảng kẻ sẵn các hàng như trong sgk III.ho¹t ®éng d¹y häc: NéI DUNG GI¸O VI£N HäC SINH 1.Bài cũ: 3-4’ 2.Bài mới: 27-29’ *Giới thiệu các số có 5 chữ số trường hợp có chữ sô 0 *Hướng dẫn luyện tập 3.Củng cố dặn dò: 3-4’ - Bài 4/142 - Nhận xét bài cũ. - Giới thiệu: Các số có năm chữ số ( tiếp theo): - Cho hs quan sát bảng trong bài học. - Từ phải sang trái có những hàng nào? - Viết các chữ số vào từng hàng của bảng, hỏi: - Số phải viết là số mấy - Số gồm có mấy chục nghìn, mấy nghìn, mấy trăm, mấy chục, mấy đơn vị? -Tương tự cho HS viÕt c¸c sè cßn còn lại. * lưu ý hs đọc các số có chữ số 0 ở hàng trăm, hàng chục. Bài 1:- Cho hs xem mẫu ở dòng đầu tiên rồi yêu cầu lần lượt từng hs đọc số còn lại. *Chốt lại bài. Cho hs yếu đọc lại. Bài 2:-Tổ chức trò chơi tiếp sức. - Sau khi hs điền xong Gv hỏi củng cố cách điền dãy số. Bµi 3: Cho HS thùc hiƯn t­¬ng tù nh­ BT2 Bài 4: - Cho làm việc theo nhóm. *Chốt ý đúng. Tuyên dương nhóm nhất. - Khi đọc số có 5 chữ số gặp số 0 ở hàng trăm, ( chục)ta đọc như thế nào? - Về nhà làm bài tËp trong VBT - 1 em lªn b¶ng lµm - Cả lớp. - Quan sát bảng . - Hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn, hàng chục nghìn. - Số phải viết là số 3 mư¬i nghìn. - Số gồm có 3 chục nghìn, 0 nghìn, 0 trăm, 0 chục, 0 đơn vị. -1 em lên bảng viết vào cột viết số, lớp viết bảng con. - Cả lớp đồng thanh: Ba mươi nghìn. -1 em lên bảng, lớp viêt` bảng con. Viết số đọc số 86030 Tám mươi sáu nghìn không trăm ba mươi 62300 sáu mươi hai nghìn ba trăm 58601 Năm mươi tàm nghìn sáu trăm linh một 42 980 bốn mươi hai nghìn chín trăm tám mươi - Chia thành 3 nhóm, mỗi nhóm cử 3-4 bạn lên tiếp sức điền số. - 1 HS lªn b¶ng lµm c¶ líp lµm vµo nh¸p -Mỗi nhóm 1 tờ giấy to, làm bài rồi lên bảng trình bày nhanh, thi đua cùng các nhóm khác. - Đọc gặp số 0 ở hàng trăm ta đọc thêm là không trăm(gặp số 0 hàng chục ta đọc thêm là linh). ?&@ TËp viÕt: ÔN TẬP TIẾT 5- LĐ MẶT TRỜI MỘC Ở ĐẰNG TÂY I.MơC §ÝCH Y£U CÇU: *Tiếp tục «n tập đọc: - ¤n kĩ năng đọc thành tiếng: Đọc ®ĩng, rõ ràng, rµnh m¹ch ®o¹n v¨n, bµi v¨n ®· häc( đúng tốc độ 65 tiếng/ phút); tr¶ lêi ®­ỵc mét c©u hái vỊ néi dung ®äc. - Ôn luyện báo cáo: dựa vào báo cáo miệng ở tiết 3, hs viết lại báo cáo đủ thông tin, ngắn ngọn, rõ ràng, đúng mẫu. II.ĐỒ DỤNG DẠY HỌC: - Phiếu ghi tên các bài tập đọc, học thuộc lòng. - Vở tập làm văn III.HO¹T §éNG D¹Y HäC: NéI DUNG GI¸O VI£N HäC SINH 1.Bàimới: 27-29’ *Kiểm tra tập đọc Bài 1 Bài 2 2. Củng cố dặn dò: 3-4’ - Giới thiệu: Nêu mục đích yêu cầu tiết học. - Cho hs mở sgk đọc lại các bài tập đọc từ tuần 19 – 26. thảo luận trao đổi nội dung câu hỏi trong từng bài. Gọi hs lên bốc thăm bài đọc - Theo dõi, đánh giá. - Nêu yêu cầu. - Nhắc hs ngồi viết bài đúng tư thế, nhớ lại nội dung bài trước để viết cho đủ. - Thu bài chấm. - Nhận xét bài làm. NhËn xÐt giê häc VỊ nhµ luyƯn däc thªm - Nghe giới thiệu bài. - Mở sgk đọc nối tiếp các bài tập đọc trong nhóm. - Lên bốc thăm trúng bài nào thì được trở về chỗ ngồi xem lại bài trước khi lên đọc - Nhắc lại yêu cầu: Dựa vào bài làm miệng ở tiết 3, hãy viết báo cáo gửi cô( thầy) tổng phụ trách theo mẫu. - Viết bài vào vở tập làm văn. - 1số em đọc bài viết, lớp nhận xét. ?&@ tn&xh: ®éng vËt I.mơc ®Ých yªu cÇu: *Sau tiết học HS biết: - BiÕt ®­ỵc c¬ thĨ ®éng vËt gåm ba phÇn: ®Çu m×nh vµ c¬ quan di chuyĨn. - NhËn ra sù ®a d¹ng vµ phong phĩ cđa ®éng vËt vỊ h×nh d¹ng, kÝch th­íc, cÊu t¹o ngoµi. - Nêu được Ých lỵi hoỈc t¸c h¹i cđa mét sè ®éng vËt ®èi víi con ng­êi. - Quan s¸t h×nh vÏ hoỈc vËt thËt vµ chØ ®­ỵc c¸c bé phËn bªn ngoµi cđa mét sè ®éng vËt. II.®å dïng d¹y häc: - Hình một số con vật để chơi trò chơi. III.ho¹t ®éng d¹y häc: NéI DUNG GI¸O VI£N HäC SINH 1.Bài cũ: 3-4’ 2.Bài mới: 27-29’ *HĐ1:Quan sát thảo luận MT: Nêu được những điểm giống nhau và khác nhau của một số con vật. -Nhận ra sự đa dạng của động vật trong tự nhiên. *Trò chơi: đố bạn. 3.Củng cố dặn dò: 3-4’ - Kể tên các bộ phận của một quả? - Kể tên một số quả dùng để ép dầu, để làm mứt, đóng hộp? - Giới thiệu...ghi ®Ị - Em có nhận xét gì về hình dạng và kích thước các con vật? - Hãy chỉ đầu, mình, chân của từng con vật. - Nêu những điểm giống và khác nhau về hình dạng, kích thước và cấu tạo ngoài của từng con vật? *Kết luận: Trong tự nhiên có rất nhiều loài động vậ: Chúng có hình dạng độ lớn khác nhau. Cơ thể chúng đều có 3 phần: Đầu mình và cơ quan di chuyển. - Mỗi lần 1 em tham gia chơi. - Gv h­íng dÉn H ch¬i Các con vật có gì giống và khác nhau? Nhận xét tuyên dương tinh thần học tập của hs. -Về nhà sưu tầm một số tranh ảnh về con côn trùng. - Hai em - Nghe giới thiệu bài. Làm việc theo nhóm. nhóm trưởng hướng dẫn các bạn quan sát và thảo luận câu hỏi theo gợi ý. - Chúng có hình dạng và độ lớn khác nhau,. - HS chỉ cho nhau xem. - Chúng đều có 3 phần: Đầu mình và cơ quan di chuyển. - Đại diện nhóm trình bày trước lớp, các nhóm khác nhận xét bổ sung. - Một em đeo một con vật sau lưng nhưng không được biết con vật đó là con gì nhưng cả lớp biết rõ. - Cả lớp tuyên dương. - Chúng đều có 3 phần: Đầu mình và cơ quan di chuyển. - Chúng khác nhau: hình dạng độ lớn. - Hs nghe vµ thùc hiƯn ?&@ Thứ năm ngày 17 tháng 3 năm 2016 Buỉi s¸ng ChÝnh t¶: «n tËp tiÕt 6- L§ chiÕc m¸y b¬m I.mơc ®Ých yªu cÇu : - ¤n kĩ năng đọc thành tiếng: Đọc ®ĩng, rõ ràng, rµnh m¹ch ®o¹n v¨n, bµi v¨n ®· häc( đúng tốc độ 65 tiếng/ phút); tr¶ lêi ®­ỵc mét c©u hái vỊ néi dung ®äc. - Viết đúng c¸c ©m, vÇn dƠ lÉn trong ®o¹n v¨n II.®å dïng d¹y häc: - Phiếu ghi tên các bài tập đọc, học thuộc lòng. - Phiếu ghi nội dung bài tập 2 III.ho¹t ®éng d¹y häc: NéI DUNG GI¸O VI£N HäC SINH 1.Bài mới : 30-32’ *Kiểm tra tập đọc 3.Củng cố dặn dò: 3-4’ - Giới thiệu: Nêu mục đích yêu cầu tiết học. Bài 1: - Cho hs mở sgk đọc lại các bài tập đọc từ tuần 19 – 26. thảo luận trao đổi nội dung câu hỏi trong từng bài. - Gọi hs lên bốc thăm bài đọc. - Theo dõi, đánh giá ghi điểm. Bài 2: - Nêu yêu cầu. - Đọc bài. - Dán 2 tờ phiếu lên bảng, mời 2 nhóm lên bảng thi tiếp sức. - GV và HS cả lớp theo dõi, nhận xét bổ xung thêm. *Chốt lại lời giải đúng. - Nhắc những hs chưa được kiểm tra vế nhà tiếp tục ôn tập để tiết sau kiểm tra tiếp. Chuẩn bị tiết 7 ôn tập. NhËn xÐt giê häc - Nghe giới thiệu bài. - Mở sgk đọc nối tiếp các bài tập đọc trong nhóm. - Lên bốc thăm trúng bài nào thì được trở về chỗ ngồi xem lại bài trước khi lên đọc - 2 em đọc lại bài. - Lớp đọc thầm - 2 nhóm làm nháp xong cử bạn lên tham gia thi tiếp sức cùng nhóm bạn. Làm bài vào vở LTVC: Tôi đi qua đình. Trời rét đậm, rét buốt. Nhìn thấy cây nêu ngất ngưởng trụi lá trước sân đình, tôi tính thầm: “A !còn 3 hôm nữa lại tết, tết hạ cây nêu! Nhà nào khá giả lại gói bánh chưng. Nhà tôi thì không biết tết hạ cây nêu là cái gì. các tôi mong nhất bây giờ là ngày làng vào đám. Tôi bấm đốt tay: Mười một hôm nữa. - Cả lớp đọc lại bài. - HS nghe vµ thùc hiƯn ?&@ LuyƯn tõ & C©u: ÔN TẬP ( TIẾT 7) I. Mục đích yêu cầu: * Tiếp tục kiểm tra học thuộc lòng -Kiểm tra kĩ năng đọc thành tiếng: Đọc thông các bài học thuộc lòng đã học từ tuần 19 đến tuần 26( Đọc trôi chảy rõ ràng, đúng tốc độ 70 tiếng/ phút. Ngừng nghỉ sau dấu câu, giữa các cụm từ trong câu đúng) - Mở rộng vốn từ qua trò chơi ô chữ. II. Đồ dùng dạy học: -Phiếu ghi tên các bài học thuộc lòng. -Chuẩn bị ô chữ như trong bài tập 2 lên bảng. III. Hoạt động dạy học: HĐ Giáo viên Học sinh 1.Bài mới: 27-29. *Kiểm tra tập đọc 2.Cđng cè, dỈn dß -Giới thiệu: Nêu mục đích yêu cầu tiết học. Bài 1: -Cho hs mở sgk đọc lại các bài tập đọc từ tuần 19 – 26. thảo luận trao đổi nội dung câu hỏi trong từng bài. -Gọi hs lên bốc thăm bài đọc - Theo dõi, đánh giá Bài 2: -Nêu yêu cầu. -Mở ô chữ chuẩn bị sẵn cho lớp đọc qua một lần. -Tổ chức trò chơi: Vượt chướng ngại vật. - Khi nghe dứt lời gợi ý từ gv, nhóm nào giơ tay trước nhóm đó sẽ được quyền trả lời. Trả lời sai nhóm khác sẽ được nói tiếp. - Nhận xét tiết học - Dặn Hs tự ôn ở nhà -Nghe giới thiệu bài. -Mở sgk đọc nối tiếp các bài tập đọc trong nhóm. - Lên bốc thăm trúng bài nào thì được trở về chỗ ngồi xem lại bài trước khi lên đọc - 2 em đọc lại bài. -Lớp đọc thầm - Chia lớp làm thành 4 nhóm. mỗi nhóm cử 1 bạn lên tham gia chơi. Các bạn còn lại làm cổ động viên. -Mỗi nhóm được 2 lần chọn ô từ -Nghe thực hiện ?&@ To¸n: LUYỆN TẬP I. MơC §ÝCH Y£U CÇU: - Củng cố về cách đọc, viết các số có năm chữ số( trong năm chữ số đó có chữ số 0) - Tiếp tục nhận biết thứ tự của các số có năm chữ số. - Củng cố các phép tính với số có bốn chữ số. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Bảng kẻ sẵn các hàng như trong sgk III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: NỘI DUNG GIÁO VIÊN HỌC SINH 1.Bài cũ: 3-5’ 2.Bài mới: 27-29’ *Hướng dẫn luyện tập 3.Củng cố dặn dò: 3 - 4’ - Gọi hs sửa bài về nhà.: bài 3a, 3b, - Nhận xét bài cũ. - Giới thiệu: . . . . Luyện tập Bài 1:-Nêu yêu cầu bài. - Ghi số lên bảng, yêu cầu hs đọc số vào ba 16 500, 62 007, 62 070, 71 010, 71 001 * Chốt sửa bài. Bài 2:Tượng tự. Bài 3: - Tám mươi bảy nghìn một trăm linh năm. -Tám mươi bảy nghìn không trăm Linh một - Tám mươi bảy nghìn năm trăm - Tám mươi bảy nghìn. Bài 4: - Cho hs làm bài vào phiÕu học tập. - Ghi bảng: 4000 + 500 = ? - Hỏi cách tính nhẩm. Tương tự các phép tính cón lại. - Hỏi củng cố cách thực hiện tính giá trị biểu thức. - Khi đọc số có năm chữ số gặp số 0 ở hàng trăm ta đọc như thế nào? - Khi đọc có năm chữ số gặp số 0 ở hàng chục ta đọc như thế nào? -Về nhà làm lại bài 4 vào vở bài tập toán nhà. - Hai em - Cả lớp. - 1 em lên bảng. Lớp làm bảng con. - Mười saú nghìn năm trăm. - Sáu mươi hai nghìn không trăm linh bảy... - Viết số vào bảng con. - 87 105 -87 001 - 87 500 - 87 000 - Cá nhân tự làm bài. 4 500 Lấy 4 nghìn cộng 5 trăm = bốn nghìn năm trăn. - 300 + 2000 x 2 = 300 + 4000 = 4 300 - Đọc không trăm. - .. Ta đọc thêm linh - Nghe và thực hiện ?&@ Thứ sáu ngày 18 tháng 3 năm 2016 TËp lµm v¨n: ÔN TẬP TIẾT 8 I. MỤC TIÊU: - HS làm được phần bài tập đọc hiểu ở SGK ( trang 77,78 ) - Học sinh có ý thức tự ôn GKII . II. CHUẨN BỊ : - GV : Phiếu in sẵn BT - HS : Sách giáo khoa .Vở BTTV III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY –HỌC : N/D- T/L HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC Hoạt động 1 : Kiểm tra học Đọc hiểu (10phút) Hoạt động 2 : Hướng dẫn làm bài tập . (15 phút) Bài 1 : Gọi HS đọc đề bài tập 2. - Yêu cầu HS làm bài vào vở bài tập. - GV dán 3 tờ phiếu lên bảng lên bảng .Mời 3 HS lên làm bảng . - Gọi HS nhận xét bài làm của bạn - GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng . * Hướng dẫn HS tự làm bài: - yêu cầu HS đọc bài thơ; - HS tự làm vở - Nhận xét, chữa bài - 1 HS đọc trong SGK . - HS làm bài vào vở bài tập. - Lớp cử 3 bạn lên bảng làm bài. Lớp làm bài vào vở . - Nhận xét bài làm của bạn. - Chữa bài làm của mình. HS tự đọc bài - HS làm vở ?&@ To¸n: SỐ 100 000 – LUYỆN TẬP I.MơC §ÝCH Y£U CÇU: - Nhận biết được số một trăm nghìn(100 000) - BiÕt cách đọc, viết vµ thø tù c¸c số có năm chữ số. - Nhận biết được số liền sau của 99 999 là số 100 000 II.§å DïNG D¹Y H äC: - 10 mảnh bìa, mỗi mảnh ghi 10 000 đồng. III.HO¹T §éNG D¹Y HäC: N/D- T/L HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC Hoạt động 1: Giáo viên giới thiệu số 100 000. (10phút) Hoạt động 2: Luyện tập - thực hành. (17 phút) -GV yêu cầu học sinh lấy 8 tấm thẻ có ghi số 10 000 đồng thời giáo viên cũng gắn 8 tấm thẻ có ghi số 10 000 lên bảng . H: Có mấy chục nghìn ? -Yêu cầu HS lấy thêm 1 thẻ ghi số 10 000 nữa. H: Tám chục nghìn thêm một chục nghìn nữa là mấy chục nghìn? -Yêu cầu HS lấy thêm một thẻ ghi số 10 000 nữa, đồng thời giáo viên cũng gắn thêm một thẻ nữa trên bảng. H: Chín nghìn thêm một nghìn nữa là bao nhiêu nghìn? * Chín chục nghìn thêm một chục nghìn nữa là mười chục nghìn người ta viết số 100 000. * GV viết bảng : 100 000 -Yêu cầu HS đọc . H: Số mười chục nghìn gồm mấy chữ số ? là những số nào ? - Mười chục nghìn còn gọi là một trăm nghìn . -Yêu cầu HS đọc nhiều lần dãy số ghi trên bảng theo hai cách : + Bảy chục nghìn , tám chục nghìn , chín chục nghìn , mười chục nghìn + Bảy mươi nghìn , tám mươi nghìn , chín mươi nghìn , một trăm nghìn . Bài 1 : Yêu cầu học sinh đọc đề . - Phát phiếu bài tập. Yêu cầu HS hoàn thành bài 1. -Nhận xét,sửa bài. H: Bắt đầu từ số thứ hai , mỗi số trong dãy số này bằng số đứng liền trước thêm bao nhiêu đơn vị? - Yêu cầu HS đọc dãy số trên. Bài 2: Gọi HS đọc đề : H: Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì? H: Vạch đầu tiên trên tia số biểu diễn số nào? -Yêu cầu HS làm vào vở bài tập. -Yêu cầu HS đọc các số trên tia số Bài 3:( HS K+G làm thêm dòng 4 ) -Gọi HS đọc đề . H: Bài yêu cầu chúng ta làm gì? -Yêu cầu HS làm bài vào vở bài tập . -Gọi HS sửa bài. Bài 4: -Yêu cầu HS đọc đề . -Yêu cầu HS phân tích đề bài . -Yêu cầu HS lên bảng tóm tắt và giải vào vở . -GV thu một số bài chấm-nhận xét. Huy động kết quả. -HS thực hiện thao tác theo yêu cầu của GV. - HS có tám chục nghìn . - HS thực hiện thao tác . -Là chín chục nghìn . - HS thực hiện theo yêu cầu. -Là mười nghìn. - HS nhìn bảng đọc . -Số 100 000 gồm số có 6 chữ số, chữ số 1 đứng đầu và 5 chữ số 0 đứng tiếp theo. -HS đọc nhiều lần. -2 HS đọc đề . - HS nhận phiếu bài tập và HS hoàn thành bài 1. - Viết số thích hợp vào chỗ trống: -HS nhận xét sửa bài. - Bắt đầu từ số thứ hai , mỗi số trong dãy số này bằng số đứng liền trước thêm mười nghìn (một chục ) -HS đọc. -3 HS đọc đề. - Điền số thích hợp vào chỗ trống trên tia số. -Là số 40 000. -1 HS lên bảng làm . -HS đọc các số trên tia số . - HS đọc đề. -Tìm số liền trước ,số liền sau của một số có 5 chữ số. -HS làm bài vào SGK. -HS lên sửa bài kiểm tra chéo bài nhau. - HS đọc đề. - 2 cặp HS phân tích đề bài . H: Bài toán cho biết gì ? H: Bài toán hỏi gì ? -1 HS lên bảng tóm tắt và giải .Cả lớp làm vào vở . Tóm tắt Có : 7000 chỗ Đã ngồi : 5000 chỗ Chưa ngồi : chỗ? Bài giải Số chỗ chưa có người ngồi là : 7000-5000 = 2000 ( chỗ ) Đáp số : 2000 chỗ ngồi . -HS sửa bài vào vở . ?&@ TN&XH: THÚ I. MơC §ÝCH Y£U CÇU; *Sau tiết học Hs biết: - Nêu lợi ích của các loài thú ®èi víi con ng­êi - Quan s¸t h×nh vÏ hoỈc vËt thËt và chØ được tên các bộ phận bªn ngoµi cđa mét sè loµi thĩ - Biết chăm sóc , bảo vệ chúng và biết giữ gìn vệ sinh khi tiếp xúc với thú nuôi trong nhà. II. §å DïNG D¹Y HäC - Các hình trong sgk . - Sưu tầm tranh ảnh về các con thú nuôi trong nhà III.HO¹T §éNG D¹Y HäC: NéI DUNG GI¸O VI£N HäC SINH 1.Bài cũ: 3-5’ 2.Bài mới: 27-29’ HĐ1; Quan sát thảo luận HĐ2:Lợi ích của các loài thú 3.Củng cố dăn dò: 3-4’ - Chim có đặc điểm gì? - Chim di chuyển được nhờ bộ phận nào của cơ thể? - Tại sao không nên săn bắt hoặc phá tổ chim? - Giới thiệu...Ghi ®Ị - MT: Chỉ và nói được tên các bộ phận cuả các loài thú nhà được quan sát. -Yêu cầu hs quan sát và thảo luận các câu hỏi. *Câu hỏi thảo luận - Kể tên con thú nhà mà em biết? - Trong các con thú đó con nào có: * Mõm dài, tai vểnh, mắt híp? thân hình vạm vỡ, sừng cong như lưỡi liềm ? - Con nào có thân hình cao, vai u Thú mẹ nuôi thú con mới sinh bằng gì? -Trên thân chúng có gì để bảo vệ? *Kết luận: Những động vật có đặc điểm như mình có lông mao, đẻ con và nuôi con bằng sữa của mẹ được gọi là thú hay gọi là động vật có vú. -Thảo luận nhóm. MT:Nêu được lợi ích của loài thú nhà. Cách chăm sóc và giữ vệ sinh khi tiếp xúc với thú nuôi trong nhà: - Những con thú trong nhà em nuôi mang lại lợi ích gì cho gia đình em? - Em đã chăm sóc chúng như thế nào? - Khi chăm sóc chúng ta cần chú ý điều gì? *Kết luận: Các con thú nuôi trong nhà là những con vật có ích, chúng mang lại nguồn thực phẩm ngon và bổ cho cơ thể con người, ngoài ra còn dùng để làm sức kéo, lấy phân bón ruộng, chúng ta cần biết chăm sóc chúng. - Nhận xét tinh thần thái độ học tập của hs. Dặn dò tiết sau. - Ba en - Giải câu đố và Nghe giới thiệu bài. - Nhóm trưởng điều khiển các bạn trong nhóm quan sát, thảo luận câu hỏi. - Lợn. Chó, mèo, trâu, bò, thỏvv - Con trâu -Con bò - Cho con bú sữa mẹ - lớp lông mao. - Đại diện nhóm báo cáo. Các nhóm khác nhận xét bổ sung. - Một vài em đọc mục bạn cần biết. - Cung cấp thịt, phân bón ruộng, kéo cày, kéo xe lấy sữa - Thường cho chúng ăn, tắm rửa cho chúng, tham gia quét dọn chuồng trại - Vệ sinh môi trường sạch, không để phân của chúng rơi vãi bừa bãi. - Rửa tay, chân sạch bằng xà bông sau khi chăm sóc chúng xong. - HS nghe ?&@ H§NGLL: ph¸t ®éng trµo thi ®ua lËp thµnh tÝch chµo mõng 26/3 I. Mơc tiªu: - Tỉ chøc c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸ v¨n nghƯ chµo mõng ngµy TL Đồn 26/3. Tõ ®ã gi¸o dơc c¸c em ý thøc häc tËp tèt dµnh nhiỊu thµnh tÝch cao trong häc tËp xøng ®¸ng lµ con ngoan trß giái, ®éi viªn tèt, ch¸u ngoan B¸c Hå. - Gi¸o dơc quyỊn vµ bỉn phËn cđa trỴ em giĩp c¸c em biÕt cÇn quan t©m ®Õn viƯc häc tËp - Gi¸o dơc an toµn giao th«ng giĩp häc sinh cã ý thøc thùc hiƯn tèt luËt giao th«ng II. ChuÈn bÞ:T×m hiĨu vỊ ngµy 26/3 vµ mét sè bµi h¸t về Đồn, §éi III. C¸c ho¹t ®éng chđ yÕu: Néi dung Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc Ho¹t ®éng 1: Giíi thiƯu bµi Ho¹t ®éng 2: Thi t×m hiĨu vµ v¨n nghƯ vỊ ngµy 26/3 Ho¹t ®éng 3: Gi¸o dơc quyỊn bỉn phËn - ỉn ®Þnh líp, nªu néi dung tiÕt sinh ho¹t - Tỉ chøc cho hä

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTUAN 27- L3- moi.doc
Tài liệu liên quan