Giáo án Tuần 34 - Lớp II

Chiều:

Tiết 1: Luyện từ và câu:

TỪ TRÁI NGHĨA - TỪ CHỈ NGHỀ NGHIỆP.

I. Mục tiêu:

- HS củng cố, hệ thống về từ trái nghĩa; mở rộng vốn từ chỉ nghề nghiệp.

- HS có KN sử dụng từ đúng.

- HS có ý thức tự giác học tập.

II. Đồ dùng: Bảng phụ ghi BT

III. Các hoạt động dạy - học:

 

doc11 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 27/11/2018 | Lượt xem: 190 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tuần 34 - Lớp II, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TuÇn 34 Thø bảy ngµy 25 th¸ng 4 n¨m 2015 Tiết 1 + 2: Tập đọc NGƯỜI LÀM ĐỒ CHƠI I. Mục tiêu - Rèn kĩ năng đọc đúng, hay toàn bộ văn bản.Bieỏt thay ủoồi gioùng ủoùc phuứ hụùp vụựi noọi dung baứi (HS NK) - Biết ngắt, nghỉ hơi hợp lí. Hiểu nghĩa của từ mới và nội dung của bài (HS đại trà)và ý nghĩa của truyện.(HS NK ) - Có ý thức đọc bài. II. Đồ dùng dạy- học: - Bảng phụ ghi sẵn nội dung cần luyện đọc. III. Các hoạt động dạy và học: Tiết 1 A.KTBC (3-5’) - Yêu cầu HS đọc thuộc bài: Lượm. ? Nhắc lại ND của bài? - Gọi HS nhận xét. - GV nhận xét- chốt. B. Bài mới : Hoạt động 1: Giới thiệu bài.(1-2’) Hoạt động 2: Luyện đọc.(30’) * Rèn kĩ năng đọc cho HS * Giáo viên đọc mẫu. * Yêu cầu HS đọc câu. - Cho HS tìm những tiếng khó đọc. * Yêu cầu HS đọc đoạn - Giáo viên treo bảng phụ. - Yêu cầu học sinh đọc các câu cần ngắt giọng trên bảng phụ: - Giáo viên nhận xét tuyên dương. - Giải thích nghĩa từ: - Yêu cầu học sinh đọc từng đoạn trong nhóm. - Thi đọc giữa các nhóm . Nhận xét, tuyên dương Tiết 2: Hoạt động 3:Tìm hiểu bài (18’) * Giúp HS hiểu nội dung và ý nghĩa của truyện. Giáo viên hướng dẫn học sinh đọc thành tiếng, đọc thầm từng đoạn, cả bài, trao đổi trả lời cỏc cõu hỏi nội dung bài học. - Cho HS nhận xét. - Yêu cầu HS nêu ND chính. Hoạt động 4: Luyện đọc lại (14’) * Rèn kĩ năng đọc đúng, hay đoạn của mình. Cho HS đọc lại câu chuyện theo đoạn - Cho HS nhận xét. - GV nhận xét tuyên dương. C: Củng cố- dặn dò (1-2’) - GV nhận xét tiết học. - HS đọc thuộc bài và trả lời câu hỏi - HS nhắc lại. - HS nhận xét. - 2 HS nhắc lại tên bài - Lớp nghe + đọc thầm. - HS nối tiếp nhau đọc. - HS tìm- đọc lại. - HS nối tiếp nhau đọc. - HS NK ngắt giọng và HS luyện đọc. - HS giải thích. HS NK đặt câu. - Học sinh trong nhóm đọc cho nhau nghe. - HS thảo luận trả lời lần lượt từng câu hỏi.(HS NK trả lời CH5) - HS nhận xét - HS trả lời - HS đọc. - HS nhận xét. - HS nghe. Tiết 3: Thủ công ÔN TẬP CHƯƠNG III: THỰC HÀNH LÀM ĐỒ CHƠI. (TIẾT 2) I. Mục tiêu: - HS củng cố hệ thống KT chương III : kĩ thuật làm đồ chơi - HS có KN gấp, cắt, dán hình đúng, đẹp.(HS khéo tay gấp được từ 2 SP, và gấp được SP mới có tính sáng tạo) - HS có ý thức làm SP để sử dụng. II. Chuẩn bị: - Dụng cụ và giấy thủ công. III. Các hoạt động dạy học: A.Kiểm tra: (3’) GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS. B. Bài mới HĐ1: Giới thiệu bài – ghi bài. HĐ2: Ôn tập hệ thống các loại đồ chơi (8’) - GV HD HS nêu KT làm các đồ chơi đã học => Nhận xét – chốt HĐ3: Thực hành (16’) - GVnêu yêu cầu: - Cho HS thực hành-GV theo dõi, HD. HĐ4: Nhận xét - đánh giá: 5’ - GV cho HS trưng bày SP. - Gọi HS nhận xét. C: Tổng kết – dặn dò: (2’) - Cho HS nêu lại các SP đã học. - HS nối tiếp nhau nêu. - HS nghe nắm yêu cầu. - HS thực hành mỗi em ít nhất hai SP. - HS trưng bày SP - HS nhận xét. - 2 HS nêu. Tiết 4: Tiếng việt tăng. LUYỆN ĐỌC BÀI: CHÁY NHÀ HÀNG XÓM - NGƯỜI THỢ LẶN. I.Mục tiêu: - HS biết cách đọc đúng, hay và hiểu nội dung bài “ Cháy nhà hàng xóm và bài: Người thợ lặn” - HS có KN đọc đúng, hay bài: “ Cháy nhà hàng xóm và bài: Người thợ lặn” - HS có ý thức rèn đọc thường xuyên. II. Đồ dùng: GV:Phiếu ghi câu hỏi. HS: SGK III. Các hoạt động dạy - học: A. ổn định tổ chức:2’ B. Bài mới: HĐ1: Giới thiệu bài:2’ HĐ2: Củng cố - khắc sâu kiến thức:18’ - GV hướng dẫn HS đọc bài: Cháy nàh hàng xóm GV HD cách đọc và tìm hiểu ND bài. - Gv hướng dẫn HS đọc bài: Người thợ lặn. - Gv cho chia đoạn và luyện đọc. - Gv hướng dẫn HS đọc: GV chia làm 2 đoạn: Đoạn 1: Từ đầu đến như bưng ấy. Đoạn 3: Còn lại. - Gv hướng dẫn HS tìm hiểu bài: Bằng cách trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trong bài: Câu 1 đến câu 4. HĐ3: Phụ đạo HS chưa HT – Bồi dưỡng HSNK:13’ - Cho HS: đọc đúng hay theo đoạn - Cho HSNK thi đọc cả bài.( Dưới hình thức hái hoa).và trả lời thêm câu hỏi - Nhận xét - bình chọn. C: Củng cố - dặn dò:2’ - Cho HS nêu KT cơ bản. - HS nghe, nối tiếp đọc, nêu nội dung. - HS luyện đọc. - HS trả lời các câu hỏi. - HS thi đọc - nhận xét. -2 HS nêu. Thứ hai ngày 4 tháng 5 năm 2015 Sáng: Tiết 1 + 2+ 3: Mĩ thuật Đ/C Khanh dạy Tiết 4: Toán ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC. I. Mục tiêu: - Củng cố cách nhận biết các hình đã học. - HS có KN nhận biết và vẽ hình đúng nhanh. - HS có ý thức học tập tốt. II. Đồ dùng: GV: Bảng phụ HS: Bcon III. Các hoạt động dạy học: A. Kiểm tra: 5’ - Cho HS nêu các hình đã học. - Gv chốt B. Bài mới: HĐ1: Giới thiệu bài => Ghi bài. HĐ2: HD HS làm BT: 30’ Bài 1: (SGK/176) Nhận dạng và gọi tên đúng các hình đã học - Cho HS nêu yêu cầu bài tập. - Cho HS làm bài. - Nhận xét - sửa chữa. Bài 2: (SGK/176) Vẽ được một số hình theo mẫu - Cho HS thực hành vẽ vào SGK, bảng lớp. => Nhận xét - đánh giá. Bài3 (SGk/177) Biết phân biệt được các hình tam giác và tứ giác - Cho HS làm bài. - GV chữa. Bài 4: (SGK/177) Rèn kĩ năng đếm hình - Cho HS đọc yêu cầu và quan sát hình vẽ. - HS làm bài. - Nhận xét - chốt. C: Tổng kết - dặn dò (2’) - Cho HS nêu KT tiết học. - HS nối tiếp nhau nêu. - HS làm vào miệng. - 2 HS lên bảng - lớp làm SGK. - 2 HS lên bảng- lớp làm SGK. - HS làm miệng. - 2 HS nêu. Chiều: Tiết 1: Luyện từ và câu: TỪ TRÁI NGHĨA - TỪ CHỈ NGHỀ NGHIỆP. I. Mục tiêu: - HS củng cố, hệ thống về từ trái nghĩa; mở rộng vốn từ chỉ nghề nghiệp. - HS có KN sử dụng từ đúng. - HS có ý thức tự giác học tập. II. Đồ dùng: Bảng phụ ghi BT III. Các hoạt động dạy - học: A. Kiểm tra: 5’ - Tìm từ nói lên phẩm chất của ND VN và đặt câu. - Nhận xét. B. Bài mới: HĐ1: Giới thiệu bài, ghi bài HĐ2: HD HS làm BT: (30’) Bài 1 (SGK/137) HS tìm được những từ trái nghĩa thích hợp - Cho HS đọc và XĐ yêu cầu. - Cho HS làm bài. => Nhận xét - đánh giá. Bài 2: (SGK/137) HS tìm được những từ trái nghĩa thích hợp - GV nêu yêu cầu. - Cho HS làm bài. => Nhận xét - đánh giá. Bài 3: (VBT/ 68) Biết được công việc của từng nghề - Cho HS đọc yêu cầu. - Cho HS làm bài - GV chữa - chốt KT. C: Củng cố - dặn dò. (2’) - Cho HS nêu KT tiết học. - GV chốt - dặn dò. - HS trả lời. - HS nhận xét. - HS làm miệng. - HS thảo luận nhóm - đại diện trình bày: 1 HS nêu từ đã cho - 1 HS nêu từ trái nghĩa với từ đó. - 2 HS đọc yêu cầu của bài. - HS làm vào VBT. - 2 HS nêu. Tiết 2: Toán tăng. ÔN TẬP VỀ ĐẠI LƯỢNG VÀ HÌNH HỌC. I. Mục tiêu: - HS củng cố cách giải toán có liên quan đến đại lượng và hình học. - HS có KN tính đúng nhanh các dạng toán trên.. - HS có ý thức tự giác học bài. II. Đồ dùng: Bảng phụ ghi BT . III. Các hoạt động dạy – học: A. ổn định tổ chức :2’ B. Bài mới : HĐ1 : Giới thiệu bài :2’ HĐ2 : Hướng dẫn HS hoàn thành BT :8’ - GV nêu các bài tập cần hoàn thiện. - Cho HS làm bài – GV theo dõi, giúp đỡ, nhắc nhở HĐ3:Phụ đạo HS chưa HT- Bồi dưỡng HSNK:17’ - Gv cho thêm 1 số BT cho HS : Bài 1: Điền số: 4m 5dm =..dm 3m7cm= .cm 5dm7cm= ..cm 406cm=..mcm - Cho HS làm bài. - GV chữa bài Bài 2: Bao gạo thứ nhất nặng 52kg, nặng hơn bao gạo thứ hai 18 kg. Hỏi bao gạo thứ hai nặng bao nhiêu kg? - Cho HS làm bài. - Gv chữa – chốt Bài 3: Hình tam giác ABC có chu vi là 86 cm, biết một cạnh dài 38 cm. Hỏi tổng độ dài của hai cạnh còn lại? - Cho HS làm bài. - Gv chữa Bài 4: Một khúc gỗ đà 3dm6cm, người ta cưa thành một số khúc gỗ, mỗi khúc gỗ dài 4cm. Hỏi người ta cưa được bao nhiêu khúc gỗ. - Cho HS làm bài. - GV chữa bài. Bài 5:Dành cho HS đã HT. Thứ ba tuần này là ngày 18 tháng 4. Hỏi thứ tư tuần sau là ngày nào của tháng tư? - Cho HS làm bài. C: Củng cố - dặn dò:2’ - GV nhận xét – dặn dò. - HS tự làm bài vào vở. - HS làm miệng. - HS làm bài vào vở. - HS suy nghĩ và làm bài. - HS TL nhóm và làm bài vào vở. - HS đọc bài tìm cách làm. - HS chữa bài và nắm được kiến thức cơ bản. Tiết 3: Chính tả NGHE – VIẾT: NGƯỜI LÀM ĐỒ CHƠI. I. Mục tiêu: - HS có KN viết đúng, đẹp đoạn trong bài và phân biệt được: ch/ tr. - HS viết đúng một đoạn trong bài và phân biệt đúng các bài tập. - HS có ý thức rèn chữ viết đúng, đẹp. II. Đồ dùng: GV:Bảng phụ chép bài viết và BT 3a. HS: Vở, VBT(2b; 3b) III. Các hoạt động dạy - học : A. KTBC:5’ - HS viết BC:vội vàng, dang tay, ròng rã. - GV nhận xét. B. Bài mới: HĐ1: Giới thiệu: Nêu mục đích yêu cầu:2’ HĐ2: HD nghe - viết.21’ - HD chuẩn bị: + GV đọc đoạn viết. + Cho HS tìm hiểu về nội dung và cách trình bày. + Cho HS luyện viết chữ khó; viết hoa. – GV theo dõi sửa chữa. - Cho HS viết bài vào vở. + GV đọc cho HS viết bài. + Cho HS soát lỗi. - GV đánh giá - chữa bài. HĐ3: HD làm bài tập chính tả:10’ Bài 2: SGK/135. A, +Yêu cầu HS đọc đề bài. +Cho HS làm bài. - GV nhận xét – chữa: B, Gv hướng dẫn HS thực hiện phần b với: ong/ ông. Bài 3: SGK/135. a, - Gv cho HS làm bài. b, GV cho HS điền. - GV cho HS TL theo nhóm đôi. - Gv nhận xét – chốt. C: Củng cố – dặn dò:2’ - Nhận xét tiết học. - HS viết bảng con. - HS nhận xét. - HS nghe – 1, 2 HS đọc lại. - HS quan sát – nêu cách trình bày. - HS luyện viết bảng con – sửa chữa. - HS viết bài vào vở. - HS đọc và xác định yêu cầu. - HS nối tiếp nhau nêu. - HS làm bài vào VBT – 1 HS làm BP. - HS làm bài vào VBT – 1 HS làm BP. - HS TL theo nhóm đôi và đại diện các nhóm trình bày. - HS nghe. Thø ba ngµy 5 th¸ng 5 n¨m 2015. Tiết 1: Tập làm văn KỂ NGẮN VỀ NGƯỜI THÂN. I. Mục tiêu: - HS biết kể về nghề nghiệp của một người thân theo câc câu hỏi gợi ý. - HS có KN kể về người thân đơn giản, chân thật. - HS có tình cảm, sự quan tâm đến người thân. II. Đồ dùng: - Bảng phụ. - Tranh ảnh giới thiệu một số nghề nghiệp. III. Các hoạt động dạy - học: A. Kiểm tra: ( 2-3’) - 2 HS đọc bài viết tuần trước. B. Bài mới : HĐ1 : Giới thiệu bài - ghi bài. (1-2’) HĐ2: Hướng dẫn HS làm bài tập: ( 30- 32’) Bài 1(SGK/140): HS biết kể về nghề nghiệp của người thân. - Cho HS đọc yêu cầu + các câu gợi ý. - HD HS XĐ yêu cầu. - Cho HS nêu người thân định kể. - Cho HS kể mẫu từng câu. - Cho HS luyện kể. => Nhận xét - đánh giá. Bài 2( SGK/140): HS biết viết các điều đã kể thành đoạn văn ngắn. - HS đọc yêu cầu. - Cho HS làm bài. - GV chấm - chữa. C: Củng cố - dặn dò: (1-2’) - Cho HS nêu ND tiết học - dặn dò. - 2 HS đọc - lớp đọc thầm. - HS nối tiếp nêu. - 5 HS nêu. - HS kể mỗi câu 2- 3 HS nêu. - 2-3 HS kể. - 2 HS đọc. - HS làm vào vở. - HS đọc bài viết. - 2 HS nêu. Tiết 2: Toán ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC ( TIẾP). I. Mục tiêu: - Củng cố về đường gấp khúc, hình tam giác, hình tứ giác. - HS có KN tính độ dài đường gấp khúc, chu vi hình chữ nhật, hình tam giác - HS có ý thức học tập tốt. II. Đồ dùng: Bảng phụ ghi BT 2. III. Các hoạt động dạy - học : A. Kiểm tra: - HS nêu dấu hiệu của các hình. (2-3’) B. Bài mới: HĐ1: Giới thiệu bài, ghi bài. (1-2’) HĐ2: HD HS làm BT: ( 30- 32’) Bài 1( SGK/177): Củng cố cách tính độ dài đường gấp khúc. - HS đọc - XĐ yêu cầu. - Cho HS làm bài. - GV sửa chữa. Bài 2,3( SGK/177): Củng cố cách tính chu vi của hình tam giác, tứ giác. - Cho HS đọc - tìm cách giải. - Cho HS làm bài. - GV nhận xét - chốt. Bài 4/178SGK: - Cho HSG đọc XĐ yêu cầu làm bài - Cho HS làm bài. Bài 5/178SGK: Rèn KN xếp hình. - HS thực hành trên bộ đồ dùng C: Củng cố - dặn dò: (1-2’) - Cho HS nêu ND tiết học. - 2 HS đọc- lớp đọc thầm. - 1 HS lên bảng làm phần a- lớp làm vào nháp phần b- nhận xét. - 2 - 3 HS đọc. - HS làm vào vở - 2 HS làm bảng nhóm- nhận xét. - HS làm miệng- nhận xét. - HS thực hành - 2 HS nêu. Tiết 3: Chính tả NGHE- VIẾT : ĐÀN BÊ CỦA ANH HỒ GIÁO. I. Mục tiêu: - HS có KN viết đúng, đẹp và phân biệt đúng ch/ tr. - HS nghe viết đúng một đoạn trong bài. - HS có ý thức rèn chữ viết đúng, đẹp. II. Đồ dùng: GV:Bảng phụ ghi BT. HS: VBT III. Các hoạt động dạy - học : A. Kiểm tra:5’ - Tìm từ phân biệt chăng/ trăng - GV chốt. B. Bài mới: HĐ1: Giới thiệu bài - ghi bài:2’ HĐ2: HD HS nghe viết:21’ - HD HS chuẩn bị: + GV đọc bài viết. + Cho HS nhận xét. - Cho HS viết bài : GV đọc - quan sát => GV đánh giá - chữa. HĐ3: HD HS làm BT :10’ Bài 2a: - Cho HS nêu yêu cầu. - Cho HS làm bài. => Nhận xét - đánh giá. Bài 3a: - Cho HS làm bài. - Nhận xét - dặn dò. C: Củng cố - dặn dò:2’ - Cho HS nêu KT tiết học. - HS nối tiếp nhau nêu. - HS nghe - 2 HS đọc lại. - HS nối tiếp nhau nêu nhận xét và luyện viết chữ khó. - HS viết bài vào vở. - 2 HS đọc. - HS làm miệng. - HS thi giữa 3 tổ. - 2 HS nêu. Tiết 4: Âm nhạc Đ/C Hoa dạy Ban giám hiệu duyệt, ngày 25 tháng 4 năm 2015 .

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doctuan 34.doc