Giáo án VNEN Lớp 2 - Tuần 1

Buổi sáng

Tiết 1:

 Toán

 Bài 1 : Ôn tập các số đến 100 ( T2 ) .

Tiết 2: Đạo đức

 Bài 1 : Học tập sinh hoạt đúng giờ (T1)

I. Mục tiêu :

- Nêu được một số biểu hiện của việc học tập , sinh hoạt đúng giờ .

- Nêu được lợi ích của việc học tập , sinh hoạt đúng giờ .

- Lập kế hoạc học tập , sinh hoạt đúng giờ .

II. Đồ dùng .

- Tài liệu HDH.

III. Các hoạt động dạy học .

 

doc10 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 28/11/2018 | Lượt xem: 277 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án VNEN Lớp 2 - Tuần 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 1: Phiếu điều chỉnh Thủ công Bài 1: Gấp tên lửa (T1) I. Mục tiêu : - Nêu cách gấp tên lửa . - Gấp được tên lửa , các nếp gấp tương đối thẳng , phẳng . - Yêu thích sản phẩm mình làm ra . II. Đồ dùng . -Mẫu tên lửa bằng giấy thủ công . - Giấy thủ công . III. Các hoạt động dạy học . A. Hoạt động cơ bản . Khởi động . - Ban văn nghệ tổ chức trò chơi . 1. Quan sát , nhận xét. - Việc 1.Em quan sát tên lửa trả lời câu hỏi . + Tên lửa có hình gì ? Màu sắc gì ? - Việc 2. Nêu các bộ phận của tên lửa . +Phần mũi tên lửa như thể nào? + Thân như thể nào? - Việc 1 . Em nêu kết quả với bạn bên cạnh . - Việc 2.Trao đổi , chia sẻ , nhận xét , bổ sung cho bạn . - Việc 1 . Em lần lượt nêu kết quả trước nhóm . - Việc 2 . Nhóm trưởng tổng hợp ý kiến rồi báo cáo cô giáo . 2. Hướng dẫn cách gấp tên lửa : Bước 1: Gấp tạo mũi và thân tên lửa . Bước 2: Tạo tên lửa . - Việc 1: Em nêu lại cách gấp . - Việc 2 . Em thao tác lại các bước gấp . - Việc 1: Em cùng bạn thao tác lại các bước gấp . - Việc 2 . Trao đổi , chia sẻ , nhận xét các bước gấp cho bạn . 3. Thực hành . - Trao đổi chia sẻ sản phẩm . - Nhóm trưởng nhận xét đánh giá báo cáo cô giáo . GV chia sẻ các bước gấp tên lửa . - Nêu sự hoạt động của tên lửa . GV y/c HS đọc lại để ghi nhớ . C. Hoạt động ứng dụng . Chia sẻ với người thân về các bước gấp tên lửa . Thứ hai ngày 5 tháng 9 năm 2016. Buổi sáng Tiết 1: Hoạt động tập thể . Chào cờ . Tiết 2: Tiếng Việt Bài 1A : Em là học sinh chăm chỉ ( T1) Tiết 3: Tiếng Việt Bài 1A : Em là học sinh chăm chỉ ( T2) .. Tiết 4: Toán Bài 1 : Ôn tập các số đến 100 ( T1) Buổi chiều Tiết 1: Luyện tập thực hành Toán Luyện tập các số đến 100 .. Tiết 2: Luyện tập thực hành Toán Luyện tập các số đến 100 .. Tiết 3: Thủ công Bài 1: Gấp tên lửa (T1) I. Mục tiêu : - Nêu cách gấp tên lửa . - Gấp được tên lửa , các nếp gấp tương đối thẳng , phẳng . - Yêu thích sản phẩm mình làm ra . II. Đồ dùng . -Mẫu tên lửa bằng giấy thủ công . - Giấy thủ công . III. Các hoạt động dạy học . A. Hoạt động cơ bản . Khởi động . - Ban văn nghệ tổ chức trò chơi . 1. Quan sát , nhận xét. - Việc 1.Em quan sát tên lửa trả lời câu hỏi . + Tên lửa có hình gì ? Màu sắc gì ? - Việc 2. Nêu các bộ phận của tên lửa . +Phần mũi tên lửa như thể nào? + Thân như thể nào? - Việc 1 . Em nêu kết quả với bạn bên cạnh . - Việc 2.Trao đổi , chia sẻ , nhận xét , bổ sung cho bạn . - Việc 1 . Em lần lượt nêu kết quả trước nhóm . - Việc 2 . Nhóm trưởng tổng hợp ý kiến rồi báo cáo cô giáo . 2. Hướng dẫn cách gấp tên lửa : Bước 1: Gấp tạo mũi và thân tên lửa . Bước 2: Tạo tên lửa . - Việc 1: Em nêu lại cách gấp . - Việc 2 . Em thao tác lại các bước gấp . - Việc 1: Em cùng bạn thao tác lại các bước gấp . - Việc 2 . Trao đổi , chia sẻ , nhận xét các bước gấp cho bạn . 3. Thực hành . - Trao đổi chia sẻ sản phẩm . - Nhóm trưởng nhận xét đánh giá báo cáo cô giáo . GV chia sẻ các bước gấp tên lửa . - Nêu sự hoạt động của tên lửa . GV y/c HS đọc lại để ghi nhớ . C. Hoạt động ứng dụng . - Chia sẻ với người thân về các bước gấp tên lửa . Thứ ba ngày 6 tháng 9 năm 2016 Buổi sáng Tiết 1: Toán Bài 1 : Ôn tập các số đến 100 ( T2 ) .. Tiết 2: Đạo đức Bài 1 : Học tập sinh hoạt đúng giờ (T1) I. Mục tiêu : - Nêu được một số biểu hiện của việc học tập , sinh hoạt đúng giờ . - Nêu được lợi ích của việc học tập , sinh hoạt đúng giờ . - Lập kế hoạc học tập , sinh hoạt đúng giờ . II. Đồ dùng . - Tài liệu HDH. III. Các hoạt động dạy học . A. Hoạt động cơ bản . Khởi động . - Ban văn nghệ tổ chức trò chơi . 1. Bày tỏ ý kiến ( BT1). - Việc 1.Em quan sát tranh vẽ việc làm gì ? - Việc 2. Em nhận xét gì về việc làm của các bạn . - Việc 3. Nêu được một số biểu hiện của việc học tập , sinh hoạt đúng giờ . - Việc 1 . Em nêu kết quả cho bạn bên cạnh nghe. - Việc 2. Em trao đổi , chia sẻ , nhận xét , bổ sung cho bạn . - Việc 1 . Lần lượt từng bạn nêu kết quả . - Việc 2 . Nhóm trưởng chốt kết quả báo cáo cô giáo . 2. Xử lý tình huống ( BT2) : - Việc 1: Em đọc yêu cầu tình huống ( Bài tập 2 ) 1-2 lần . - Việc 1: Em cùng bạn đóng vai . - Việc 2 . Thảo luận , trao đổi , nhận xét cách ứng xử cho bạn . - Việc 3 . Nhóm trưởng chốt ý kiến báo cáo cô giáo . 3. Nêu lại những việc em thường làm trong ngày ( BT3) -Việc 1: Em nêu những việc em thường làm trong ngày cho bạn bên cạnh nghe. - Việc 2 :Trao đổi , chia sẻ kết quả cho bạn . - Việc 1: Lần lượt từng bạn nêu . - Nhóm trưởng tổng hợp kết quả báo cáo cô giáo . - GV chia sẻ , bổ sung cho HS . - Nêu được lợi ích của việc học tập , sinh hoạt đúng giờ . - GV y/c HS đọc lại ghi nhớ . C. Hoạt động ứng dụng . - Nêu lợi ích của việc sinh hoạt , học tập đúng giờ . - Chia sẻ với người thân về lợi ích của việc sinh hoạt , học tập đúng giờ . - Em cùng bố mẹ lập thời gian biểu của mình trong ngày . .. Tiết 3 Tiếng Việt Bài 1A : Em là học sinh chăm chỉ ( T3). .. Tiết 4: Tiếng Việt Bài 1B: Em biết thêm nhiều điều mới ( T 1) ... Buổi chiều Tiết 1: Luyện tập thực hành Tiếng Việt Ôn tập : Bài 1A Em là học sinh chăm chỉ .. Tiết 2: Luyện tập thực hành Tiếng Việt Ôn tập : Bài 1B Em biết thêm nhiều điều mới .. Tiết 3: Luyện tập thực hành Toán Luyện tập các số đến 100 Thứ tư ngày 7 tháng 9 năm 2016 Buổi sáng Tiết 1: Mĩ thuật GV chuyên biệt dạy .. Tiết 2: Toán Bài 2: Số hạng - Tổng ( T1 ) .. Tiết 3: Tiếng Việt Bài 1B : Em biết thêm nhiều điều mới ( T 2) .. Tiết 4 : Tiếng Việt Bài 1B : Em biết thêm nhiều điều mới ( T 3) .. Buổi chiều Tiết 1: Hát nhạc GV chuyên biệt dạy .. Tiết 2: Thể dục GV chuyên biệt dạy .. Tiết 3: Hoạt động ngọài giờ lên lớp . Học sinh dọn vệ sinh xung quanh trường lớp . Thứ năm ngày 8 tháng 9 năm 2016 Buổi sáng Tiết 1: Thể dục GV chuyên biệt dạy .. Tiết 2: Toán Bài 2: Số hạng - Tổng ( T2) .. Tiết 3: Tiếng Việt Bài 1C : Tự thuật của em ( T 1) .. Tiết 4 : Tiếng Việt Bài 1C : Tự thuật của em ( T 2 ) ... Buổi chiều Tiết 1: Luyện tập thực hành Tiếng Việt Ôn tập: Bài 1c Tự thuật của em .. Tiết 2: Luyện tập thực hành Tiếng Việt Ôn tập: Bài 1c Tự thuật của em .. Tiết 3: Luyện tập thực hành Toán Luyện tập: Bài 2 Số hạng - Tổng Thứ sáu ngày 9 tháng 9 năm 2016 Buổi sáng Tiết 1: Toán Bài 3: Đề - xi - mét ( T1) .. Tiết 2: Tự nhiên xã hội Bài 1 : Cơ quan vận động ( T1) . Tiết 3: Tiếng Việt Bài 1C : Tự thuật của em ( T 3 ) . Tiết 4: Sinh ho¹t líp NhËn xÐt chung tuÇn 1 Môc ®Ých yªu cÇu: - HS n¾m ®ưîc toµn bé nh÷ng diÔn biÕn vµ t×nh h×nh häc tËp cña líp trong tuÇn - BiÕt t×m ra nguyªn nh©n cña c¸c tồn tại ®Ó cã hưíng phÊn ®Êu cho tuÇn sau. B- ChuÈn bÞ: - GV tæng hîp kÕt qu¶ häc tËp. - X©y dùng phương hướng tuÇn 2 I- NhËn xÐt chung: 1- Học tập 2- Đạo đức .. 3. Vệ sinh 4. Hoạt động ngoại khóa II- Phư¬ng hưíng tuÇn 2 - Đi học đều và đúng giờ - Ngoan ngoãn, lễ phép với thầy cô và người lớn tuổi. - Ổn định và duy trì nề nếp dạy và học . - Nhắc nhở HS đi học sớm hơn để vệ sinh sạch sẽ hơn . - Hăng hái phát biểu ý kiến xây dựng bài - Vệ sinh cá nhân sạch sẽ , vệ sinh trường lớp. Nhận xét ưu khuyết điểm trong tuần 1 . I Nhận xét chung * Ưu điểm . - Lớp đi học đều , đúng giờ . - TRong lớp chưa chú ý nghe giảng . - Học có tiến bộ . - Đạo đức ngoan . - Vệ sinh cá nhân sạch sẽ , gọn gàng . - Vệ sinh môi trường sạch sẽ . * Tồn tại ; - Bên cạnh đó còn một số em chưa tích cực tham gia vệ sinh sân trường . * Kế hoạch trong tuần 2 . - Tiếp tục duy trì nề nếp dạy và học . - Nhắc nhở HS đi học sớm hơn để vệ sinh sạch sẽ hơn . - Tiếp tục bồi dưỡng học sinh đại trà nâng cao chất lượng về toán tính nhẩm . chữ viết . ..

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doclop 2 tuan 1 -.doc
Tài liệu liên quan