Giáo án VNEN Lớp 4 Tuần 18

Hoạt động tập thể

ĐỌC SÁCH TRÊN THƯ VIỆN

I. Mục tiêu

 - Hiểu được nội dung truyện.

 - Kể lại được truyện đã đọc cho người khác nghe.

II. Đồ dùng học tập

 - Truyện cổ tích trong thư viện nhà trường

III. Hoạt động dạy học

 - GV đưa ra yêu cầu trước khi các em lên thư viện đọc truyện.

 + HS đọc sách theo nhóm trong thư viện nhà trường.

+ Chọn những câu chuyện lịch sử và thống nhất cả nhóm cùng đọc một câu chuyện.

 + Sau giờ đọc truyện các nhóm phải nhớ được nhân vật trong truyện, nội dung của truyện, chuyện được kể theo trình từ thời gian như thế nào, ?

 

docx10 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 03/12/2018 | Lượt xem: 246 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án VNEN Lớp 4 Tuần 18, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 18 Thứ hai ngày 2 tháng 1 năm 2016 Hoạt động tập thể Chào cờ Toán BÀI 53: EM ÔN LẠI NHỮNG GÌ ĐÃ HỌC I.Mục tiêu Sau bài học, em: Ôn tập về phép nhân, phép chia; đọc được thông tin trên bản đồ. II.Đồ dùng học tập - Sách hướng dẫn học III.Hoạt động dạy học Hoạt động thực hành - Hoạt động 1; 2; 3; 4; 5. Tiếng Việt BÀI 18A: ÔN TẬP 1 (Tiết 1) Mục tiêu Ôn tập một số bài tập đọc (từ bài 11A đến bài 13C) II. Đồ dùng học tập. - Sách hướng dẫn học. III. Hoạt động dạy học. - Tiến hành theo sách hướng dẫn học Hoạt động thực hành - Hoạt động 1; 2; 3. Tin học (Giáo viên bộ môn soạn-giảng) Thể dục (Giáo viên bộ môn soạn-giảng) Tiếng Việt BÀI 18A: ÔN TẬP 1 (Tiết 2) I. Mục tiêu - Ôn luyện các thành ngữ, tục ngữ đã học. II. Đồ dùng học tập - Sách hướng dẫn học. III. Hoạt động dạy học - Tiến hành theo sách hướng dẫn học Hoạt động thực hành - Hoạt động 4; 5. Đạo đức THỰC HÀNH KĨ NĂNG CUỐI KÌ 1 I. Mục tiêu - Ôn tập nội dung các bài đạo đức đã học trong học kì 1 - Vận dụng để làm các bài tập. II. Đồ dùng học tập - VBT Đạo đức. III. Hoạt động dạy học 1.Thảo luận và xử lý tình huống *Hoạt động nhóm - Các nhóm bốc thăm chọn tình huống và điều hành thảo luận nhóm thảo luận - HS các nhóm thaûo luaän vaø ñoùng vai theo tình huống đã chọn - Gọi đại diện nhóm trình bày kết quả, đóng vai xử lý tình huống. - Yeâu caàu caùc nhoùm NX theo caùc gôïi yù: + Caùch öùng xöû trong moãi tình huoáng nhö vaäy ñaõ phuø hôïp chöa ? Vì sao ? - Nhaän xeùt vaø keát luaän veà caùch öùng xöû trong moãi tình huoáng . 2.Kể chuyện về các tấm gương hiếu thảo, chăm học, chăm làm, trung thực, * Hoạt nhóm - HS kể cho nhau nhge những câu chuyện về các tấm gương đạo đức mà em biết * Hoạt động lớp - Đại diện các nhóm kể chuyện trước lớp - GV có thể kể thêm những câu chuyện khác. - Nhận xét khen những nhóm kể hay, những nhóm sưu tầm được nhiều câu chuyện C. Hoạt động ứng dụng - Yêu cầu HS ghi lại hoặc nói một điều mới mà em vừa học thêm được khi tham gia hoạt động giáo dục Thứ ba ngày 3 tháng 1 năm 2016 Toán BÀI 54: DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2 DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 3 (Tiết 1) Mục tiêu Sau bài học, em biết: Dấu hiệu chia hết cho 2; số chẵn, số lẻ. Dấu hiệu chia hết cho 5. Vận dụng các dấu hiệu đó. II. Đồ dùng học tập - Sách hướng dẫn học. III. Hoạt động dạy học - Tiến hành theo sách hướng dẫn học A. Hoạt động cơ bản - Hoạt động 1; 2; 3; 4; 5. Mĩ thuật (Giáo viên bộ môn soạn- giảng) Tiếng Việt BÀI 18A: ÔN TẬP 1 (Tiết 3) I. Mục tiêu - Ôn luyện về các kiểu mở bài, kết bài trong bài văn kể chuyện. II. Đồ dùng học tập - Sách hướng dẫn học. III. Hoạt động dạy học - Tiến hành theo sách hướng dẫn học * Hoạt động thực hành - Hoạt động 6; 7. * Hoạt động ứng dụng - HS về nhà hoàn thành. Tiếng Anh (Giáo viên bộ môn soạn- giảng) Tiếng Việt BÀI 18B: ÔN TẬP 2 (Tiết 1) I. Mục tiêu - Ôn tập một số bài tập đọc (từ bài 14A đến bài 15C) II. Đồ dùng học tập - Sách hướng dẫn học. III. Hoạt động dạy học - Tiến hành theo sách hướng dẫn học A. Hoạt động cơ bản - Hoạt động 1; 2. Khoa học ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 I. Mục tiêu Sau bài học, em: - Củng có kiến thức về sự cần thiết phải ăn phối hợp nhiều loại thức ăn. - Hệ thống kiến thức về tính chất của nước và của không khí. - Củng cố kiến thức về thành phần của không khí; vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên và việc sử dụng nước, không khí. II. Đồ dùng học tập - Sách hướng dẫn học III. Hoạt động dạy học - Tiến hành theo sách hướng dẫn học - Hoạt động 5. Kĩ thuật CẮT, KHÂU, THÊU SẢN PHẨM TỰ CHỌN (Tiết 4 ) I. Mục tiêu - Sử dụng được một số dụng cụ, vật liệu cắt, khâu, thêu để tạo thành sản phẩm đơn giản. Có thể chỉ vận dụng hai trong ba kĩ thuật cắt, khâu thêu đã học. II. Tài liệu và phương tiện - Bộ đồ dùng, SGK... III. Tiến trình - Lớp khởi động hát hoặc chơi trò chơi. 1. Hoạt động thực hành: 1. HS thực hành làm các sản phẩm tự chọn - GV cho HS tiến hành làm các sản phẩm tự chọn theo ý thích - Trong khi thực hành GV quan sát, uốn nắn thao tác cho các HS còn lúng túng để các em hoàn thiện sản phẩm của mình. 2. Nhận xét, đánh giá - Tiến hành nhận xét đánh giá các sản phẩm đã hoàn thiện - HS tự nhận xét đánh giá, chọn ra các sản phẩm đẹp và trưng bày - GV nhận xét, đánh giá 2. Hoạt động ứng dụng: - Trưng bày sản phẩm tại góc học tập hoặc dùng làm đồ chơi. - Làm một sản phẩm cắt khâu thêu khác theo ý thích. Thứ tư ngày 4 tháng 1 năm 2016 Tiếng Anh (Giáo viên bộ môn soạn- giảng) Toán BÀI 54: DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2 DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 3 (Tiết 2) I. Mục tiêu Sau bài học, em: - Thực hiện phép chia cho số có ba chữ số. II.Đồ dùng học tập - Sách hướng dẫn học. III.Hoạt động dạy học - Tiến hành theo sách hướng dẫn học B. Hoạt động thực hành - Hoạt động 1; 2; 3; 4. C. Hoạt động ứng dụng - Học sinh về nhà hoàn thành Tin học (Giáo viên bộ môn soạn- giảng) Tiếng Việt BÀI 18B: ÔN TẬP 2 (Tiết 2) I. Mục tiêu - Em ôn tập về danh từ, động từ, tính từ và thành phần vị ngữ trong câu kể ai làm gì? - Nghe – viết đúng chính tả, trình bày đúng bài thơ Đôi que đan. II. Đồ dùng học tập - Sách hướng dẫn học. III. Hoạt động dạy học - Tiến hành theo sách hướng dẫn học Hoạt động thực hành Hoạt động 3; 4; 5. Hoạt động tập thể ĐỌC SÁCH TRÊN THƯ VIỆN I. Mục tiêu - Hiểu được nội dung truyện. - Kể lại được truyện đã đọc cho người khác nghe. II. Đồ dùng học tập - Truyện cổ tích trong thư viện nhà trường III. Hoạt động dạy học - GV đưa ra yêu cầu trước khi các em lên thư viện đọc truyện. + HS đọc sách theo nhóm trong thư viện nhà trường. + Chọn những câu chuyện lịch sử và thống nhất cả nhóm cùng đọc một câu chuyện. + Sau giờ đọc truyện các nhóm phải nhớ được nhân vật trong truyện, nội dung của truyện, chuyện được kể theo trình từ thời gian như thế nào,? Lịch sử KIỂM TRA HỌC KÌ 1 I. Mục tiêu Sau bài học, em ôn tập lại kiến thức lịch sử và địa lí thông qua nội dung bài kiểm tra. II. Đồ dùng học tập - Sách hướng dẫn học, phiếu kiểm tra. III. Hoạt động dạy học - GV phát phiếu kiểm tra. HS làm bài – nộp bài. Thể dục (Giáo viên bộ môn soạn- giảng) Thứ năm ngày 5 tháng 1 năm 2016 Tiếng Anh (Giáo viên bộ môn soạn- giảng) Tiếng Việt BÀI 18B: ÔN TẬP 2 (Tiết 3) I. Mục tiêu - Em ôn luyện về văn miêu tả đồ vật. II. Đồ dùng học tập - Sách hướng dẫn học. III. Hoạt động dạy học -Tiến hành theo sách hướng dẫn học Hoạt động thực hành - Hoạt động 6; 7. Hoạt động ứng dụng - HS về nhà hoàn thành Khoa học BÀI 19: GIÓ, BÃO (Tiết 1) I. Mục tiêu Sau bài học, em: - Nêu được nguyên nhân gây ra gió. - Phân biệt được gió và bão. - Trình bày được tác hại của bão và cách giảm thiệt hại do bão gây ra. II. Đồ dùng học tập - Sách hướng dẫn học, máy chiếu III. Hoạt động dạy học - Tiến hành theo sách hướng dẫn học A. Hoạt động cơ bản - Hoạt động 1; 2; 3; 4; 5. * GV cho HS xem một số hình ảnh, video về những thiệt hại do những cơn bão lớn gây ra. Toán ÔN TẬP VỀ PHÉP CHIA I. Mục tiêu - Củng cố cách chia cho số có hai, ba chữ số. - Vận dụng để giải các bài tập liên quan II. Đồ dùng học tập - Vở bài tập toán 4 III. Hoạt động dạy học - Tiến hành theo vở bài tập toán 4 A. Hoạt động thực hành. - HS làm bài 1; 2; 3; 4 trong vở BTT. An toàn giao thông CÓ GIÁO ÁN SOẠN RIÊNG Thứ sáu ngày 6 tháng 1 năm 2016 Tiếng Việt BÀI 18C: ÔN TẬP 3 Tiết 1) I. Mục tiêu - Kiểm tra đọc – hiểu , luyện từ và câu. II. Đồ dùng học tập - Sách hướng dẫn học. III. Hoạt động dạy học - Tiến hành theo sách hướng dẫn học Hoạt động thực hành - Hoạt động 1; 2; 3; 4; 5. Tiếng Việt BÀI 18C: ÔN TẬP 3 (Tiết 2) I. Mục tiêu - Kiểm tra chính tả, tập làm văn. II. Đồ dùng học tập - Sách hướng dẫn học. III. Hoạt động dạy học - Tiến hành theo sách hướng dẫn học Hoạt động thực hành - Hoạt động 6; 7; 8. Hoạt động ứng dụng - HS về nhà hoàn thành. Toán BÀI 56: DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 9 DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 3 (Tiết 1) I.Mục tiêu Sau bài học, em biết: Dấu hiệu chia hết cho 9. Dấu hiệu chia hết cho 3. Thực hành vận dụng đơn giản. II.Đồ dùng học tập - Sách hướng dẫn học. III.Hoạt động dạy học - Tiến hành theo sách hướng dẫn học A. Hoạt động cơ bản - Hoạt động 1; 2; 3. Tiếng Anh (Giáo viên bộ môn soạn- giảng) Địa lí CHỮA ĐỀ KIỂM TRA I. Mục tiêu Sau bài học, em: - Ôn tập lại kiến thức lịch sử và địa lí ở học kì 1 qua phần chữa bài của giáo viên. II. Đồ dùng học tập - Sách hướng dẫn học, phiếu kiểm tra. III. Hoạt động dạy học - GV nhận xét, chữa bài kiểm tra Tiếng Việt ÔN TẬP VỀ VĂN MIÊU TẢ I. Mục tiêu - HS luyện viết một bài văn miêu tả đồ vật. II. Đồ dùng học tập - Bài tập Tiếng Việt III. Hoạt động dạy học A. Hoạt động thực hành. - GV hướng dẫn HS lập dàn ý. - HS lập dàn ý, viết bài, đổi vở, chữa cho nhau. Hoạt động tập thể SƠ KẾT TUẦN I. Mục tiêu - Kiểm điểm các hoạt động trong tuần. - Phương hướng tuần tới. II. Các hoạt động Tên hoạt động Hoạt động của giáo viên Hoạt động học sinh 1. Ổn định tổ chức 2. Đánh giá các hoạt động trong tuần - Hát - Kiểm điểm các hoạt động trong tuần. - Nhóm trưởng các nhóm báo cáo về những việc đã làm được và những việc chưa làm được của các thành viên trong nhóm mình. - CTHĐTQ nhận xét chung Khen ngợi - Nhóm: .. - Cá nhân: .. - Nhắc nhở những nhóm, cá nhân chưa tích cực: - Nhóm: .. - Cá nhân: - Các nhóm kiểm điểm. - Từng nhóm báo cáo về các hoạt động của nhóm mình.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxTUẦN 18.docx
Tài liệu liên quan