Giáo trình Kỹ thuật thi công I

MỤC LỤC

Trang

PHẦN I. CÔNG TÁC THI CÔNG ĐẤT

Chương I. Khái niệm chung vềcông tác đất 4

§1.1. Các loại công trình vàcông tác đất 4

§1.2. Những tính chất kỹthuật của đất vàsựảnh hưởng của

nóđến kỹthuật thi công đất 5

§1.3. Phân cấp đất 10

Chương II. Xác định khối lượng công tác đất 12

§2.1. Xác định kích thước công trình bằng đất vàphương

pháp tính khối lượng công tác đất 12

§2.2.Tính toán khối lượng công tác đất theo hình khối 14

§2.3. Tính toán khối lượng công tác đất trong san bằng 18

Chương III. Công tác chuẩn bị vàphục vụthi công phần ngầm công trình 26

§3.1. Công tác chuẩn bị mặt bằng thi công 26

§3.2. Hạmực nước ngầm 27

§3.3. Định vị công trình 34

§3.4. Chống vách đất hốđào 36

Chương IV. Kỹthuật thi công đất 40

§4.1. Thi công đất bằng phương pháp thủcông 40

§4.2. Thi công đào đất bằng cơ giới 41

§4.3. Làm đất bằng máy ủi 48

§4.4. Thi công đất bằng máy cạp 52

Chương V. Thi công đắp đất 58

§5.1. Thi công đắp đất 58

§5.2. Thi công đầm đất 59

Chương VI. Thi công đóng cọc vàván cừ 70

§6.1. Các loại cọc vàván cừ 70

§6.2. Thiết bị đóng cọc vàván cừ 74

§6.3. Chọn búa đóng cọc 76

§6.4. Các quátrình thi công đóng cọc 77

§6.5. Kỹthuật đóng ván cừgỗ, ván cừthép 79

§6.6. Những trởngại thường gặp trong thi công đóng cọc,

nguyên nhân vàbiện pháp khắc phục 80

ChươngVII. Thi công nổmìn trong xây dựng 83

§7.1. Bản chất của sựnổ - các loại thuốc nổ 83

§7.2. Các dụng cụvàcác phương pháp gây nổ 84

§7.3. Tác dụng của nổmìn 85

§7.4. Tính toán lượng thuốc nổ 88

§7.5. Các phương pháp nổmìn 89

PHẦN II. CÔNG TÁC BÊ TÔNG VÀBÊ TÔNG CỐT

THÉP TOÀN KHỐI

Mởđầu 94

Chương VIII. Công tác ván khuôn cột chống vàsàn thao tác 96

§8.1. Mục đích - những yêu cầu kỹthuật đối với ván khuôn

cột chống vàsàn thao tác 96

§8.2. Phân loại ván khuôn 97

§8.3. Ván khuôn luân lưu 99

§8.4. Ván khuôn di động 105

§8.5. Thiết kếván khuôn 109

§8.6. Nghiệm thu ván khuôn 112

§8.7. Tháo dỡván khuôn 113

Chương IX. Công tác cốt thép 114

§9.1. Đặc điểm công nghệvàphân loại thép trong xây dựng 114

§9.2. Gia cường cốt thép 115

§9.3. Gia công nắn thẳng, đo, cắt, uốn cốt thép 117

§9.4. Nối cốt thép 120

§9.5. Đặt cốt thép vào ván khuôn 122

§9.6. Nghiệm thu cốt thép 123

Chương X. Công tác bê tông 125

§10.1. Công tác chuẩn bị vật liệu 125

§10.2. Xác định thành phần cấp phối 125

§10.3. Các yêu cầu đối với vữa bê tông 126

§10.4. Kỹthuật vàcác phương pháp trộn bê tông 126

§10.5. Vận chuyển vữa bê tông 128

§10.6. Công tác đổbê tông 133

§10.7. Mạch ngừng trong thi công bê tông toàn khối 137

§10.8. Đầm bêtông 140

§10.9. Bảo dưỡng bê tông - sửa chữa khuyết tật sau khi đổ

bê tông 145

Tài liệu tham khảo

pdf148 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 31/05/2014 | Lượt xem: 9964 | Lượt tải: 139download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo trình Kỹ thuật thi công I, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfthicong_6833.pdf
Tài liệu liên quan