Hướng dẫn sử dụng JoomFish xây dựng website đa ngôn ngữ

Sau khi đã cài đặt và điều chỉnh các gói ngôn ngữ như trên, để site hoạt độngtốt ítxảy

ralỗi ( chỉ dám nói là ít chứ không dám nói là không ) chúng tacần điều chỉnh các file ngôn

ngữsang charset UTF-8.

Dùng Dreamweavermở các file sau (trong thưmục languagecủa site) và điều chỉnh các

charsettừ ISO-8859-1 sang UTF-8

- english.php

- english.xml

- french.php

- french.xml

pdf19 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 06/02/2014 | Lượt xem: 1742 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hướng dẫn sử dụng JoomFish xây dựng website đa ngôn ngữ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1 Hướng dẫn sử dụng JoomFish xây dựng website đa ngôn ngữ Bài này nhằm đưa ra các hướng dẫn cần thiết giúp các bạn sử dụng component JoomFish kết hợp với Joomla để xây dựng một website đa ngôn ngữ, cụ thể là chúng ta sẽ sử dụng JoomFish để xây dựng một website có thể thể hiện ở 3 ngôn ngữ Việt-Anh-Pháp. Các version và file sử dụng trong ví dụ này: - Joomla 1.0.11 - JoomFish 1.7 - Các gói ngôn ngữ cần thiết: tiếng Việt, tiếng Pháp,...(tải về từ mục Extensions của Joomla). *Lưu ý: - Các bước hướng dẫn trong bài đã được test trên localhost. - JoomFish chỉ tạo điều kiện cho bạn xây dựng site đa ngôn ngữ, JoomFish không phải là công cụ dịch tự động, bạn phải tự dịch các phần cần thiết. Bước 1: Cài đặt JoomFish Vào back-end, mục Installers/Components, Browse tới file component JoomFish và nhấn Upload File & Install Khi cài đặt thành công chúng ta sẽ thấy màn hình chào mừng của JoomFish 2 Bước 2: Cài đặt và tinh chỉnh các file ngôn ngữ Vào mục Installers/Languages để cài thêm 2 ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Pháp (tiếng Anh có sẵn khi cài đặt Joomla) Sau khi cài xong, chúng ta vào mục Site/Language Manager/Site Languages để kiểm tra Chúng ta thấy tên ngôn ngữ tiếng Pháp bị lỗi (đáng lẽ là Français chứ không phải Fran?ais), chúng ta sẽ sửa lại điều này vì tên ngôn ngữ sẽ thể hiện sau này trên website để khách viếng thăm lựa chọn. Vào Components/Joom!Fish/Languages 3 Chúng ta thấy rằng hiện giờ JoomFish đã nhận diện được có 3 gói ngôn ngữ trong website của chúng ta. Mở chương trình Word, chọn lệnh Insert/Symbol Tìm tới chữ ç chèn vào file Word 4 Bôi đen chữ ç và copy vào clipboard (Ctrl+C) Quay lại Joomla, dán chữ ç vào vị trí dấu ? trong tên file Fran?ais (dùng Ctrl-V), và sửa luôn chữ Vietnam thành Tiếng Việt (sử dụng Unicode) Cho active các ngôn ngữ và điền thêm các thông số cho ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Pháp như hình bên dưới. Chọn thứ tự cho các ngôn ngữ sẽ hiện ra trên Front-end Tiếng Việt à 0, tiếng Anhà 1, tiếng Phápà2 Sau đó nhấn Save 5 Sau khi đã cài đặt và điều chỉnh các gói ngôn ngữ như trên, để site hoạt động tốt ít xảy ra lỗi ( chỉ dám nói là ít chứ không dám nói là không ) chúng ta cần điều chỉnh các file ngôn ngữ sang charset UTF-8. Dùng Dreamweaver mở các file sau (trong thư mục language của site) và điều chỉnh các charset từ ISO-8859-1 sang UTF-8 - english.php - english.xml - french.php - french.xml Đối với file *.php Sửa dòng DEFINE('_ISO','charset=iso-8859-1'); lại thành DEFINE('_ISO','charset=utf-8'); Vẫn trong Dreaweaver, chọn menu Modify/Page Properties 6 Trong phần Page Properties, mục Title/Encoding, mục Encoding, chọn Unicode (UTF- 8). Nhấn OK, rồi lưu lại (Save) những thay đổi của file *.php trong Dreaweaver. Đối với file *.xml Trong Dreaweaver, thay dòng encoding từ iso-8859-1 thành utf-8 rồi lưu lại giống phía trên. 7 Bước 3: Test thử site Quay lại Joomla, vào mục Modules/Site Modules Tìm tới mục JoomFish language selection Chọn vị trí xuất hiện của module lựa chọn ngôn ngữ. Trong bài này tôi chọn Position: top, chọn Published: Yes Bấm Save Mở một cửa sổ trình duyệt mới và test thử site ngoài Front-end, nếu có xuất hiện module lựa chọn và khi lựa chọn từng ngôn ngữ thì các dòng chữ trong Joomla thay đổi theo là thành công. 8 *********************************************** Khi chọn Tiếng Việt, ta thấy có các dòng chữ như Người viết Form dùng để login *********************************************** Khi chọn tiếng Anh (English), ta thấy các dòng chữ Written by Form dùng để login *********************************************** 9 Khi chọn tiếng Pháp (Français), ta thấy các dòng chữ Écrit par Form dùng để login Lúc này có thể an tâm để bắt đầu sử dụng JoomFish để dịch các bài viết, tên module,v.v… *********************************************** Bước 4: Dịch các bài viết và các thành phần trong site ra các ngôn ngữ khác nhau Quay vào Back-end, chọn Components/Joom!Fish/Translation 10 Lưu ý các menu bên góc phải Mục Content elements là các thành phần trong Joomla mà bạn có thể dịch ra các ngôn ngữ khác nhau. Mục Languages dùng để lựa chọn ngôn ngữ đích. *Lưu ý: Theo mặc định trong Joomfish, khi có một mục bạn không dịch (No translation) thì mục này sẽ được để với ngôn ngữ mặc định của site (Ngôn ngữ mặc định của site được set trong Site/Global configuration) Bạn có thể thay đổi sự mặc định này bằng cách vào Components/Joom!Fish/Configuration 11 4.1 Dịch menu: Trong mục Translation của JoomFish, phần Content elements chọn Menus Giả sử tôi muốn dịch Menu từ tiếng Anh sang tiếng Việt, mục Languages chọn Tiếng Việt (Nếu giả sử tôi đã có menu tiếng Việt và muốn dịch menu sang tiếng Anh, chọn English). Ta sẽ thấy một danh sách các mục của tất cả các menu, bên góc phải trong mục Menu Filters, chọn mainmenu để bắt đầu dịch các mục trong Main menu từ tiếng Anh sang tiếng Việt. Một danh sách các mục trong mainmenu xuất hiện để bạn dịch chúng sang tiếng Việt 12 Chọn từng mục và dịch ra, chọn Published xong Save lại. Làm lần lượt cho tất cả các mục trong menu (bạn chỉ cần dịch các mục được Published trong mainmenu) Bây giờ ta bắt đầu dịch các menu từ tiếng Anh sang tiếng Pháp. Mục Languages chọn Français, làm tương tự menu tiếng Việt, nhớ Published. 13 Sau khi dịch xong ta có các mục tương tự như hình bên dưới Kiểm tra thử ngoài Front-end Tiếng Việt Tiếng Anh Tiếng Pháp ** Bạn có lưu ý chữ MAIN MENU vẫn không đổi không? Xin mời qua bước kế tiếp 14 4.2 Dịch module: Trong mục Translation của JoomFish, phần Content elements chọn Modules Giả sử tôi muốn dịch tên của module từ tiếng Anh sang tiếng Việt, mục Languages chọn Tiếng Việt Xuất hiện một danh sách tên các module, chọn từng cái, tiến hành Việt hóa, xong Published, lưu lại. Tiến hành tương tự cho tiếng Pháp. 15 Kiểm tra ngoài Front-end Tiếng Việt Tiếng Anh Tiếng Pháp 16 4.3 Dịch bài viết: Trong mục Translation của JoomFish, phần Content elements chọn Contents Giả sử tôi muốn dịch bài viết từ tiếng Anh sang tiếng Việt, mục Languages chọn Tiếng Việt. (Nếu đã có sẵn bài viết tiếng Việt và muốn dịch ra tiếng Anh, mục Languages chọn English) Trong mục Category Filters, chọn Category mà bạn muốn dịch các bài viết Sau đó tiến hành dịch tương tự các bước ở 4.1 và 4.2. Nhớ Published và Save lại sau khi dịch. 17 Tiến hành tương tự cho tiếng Pháp. ******************************** Kiểm tra ngoài Front-end Tiếng Việt Tiếng Anh 18 Tiếng Pháp Như vậy là kết thúc quá trình dịch ra các ngôn ngữ khác nhau. 5. Tinh chỉnh JoomFish Trong phần Moduleds/Site Modules/ JoomFish language selection, mục Appereance of language selector ta có thể chỉnh để module lựa chọn ngôn ngữ xuất hiện dưới các dạng khác nhau - Drop down of names: danh sách các ngôn ngữ dạng xổ xuống - Ul-list of names: danh sách các ngôn ngữ xếp hàng ngang - Ul-list of images: hình ảnh đại diện cho ngôn ngữ (cờ,v.v..) (để sử dụng chức năng này cho tiếng Việt, bạn vào folder components\com_joomfish\images\flags, dùng một chương trình vẽ hình để copy một lá cờ một nước nào đó , sau đó sửa lại thành cờ Việt Nam, đặt tên vn.gif) 19 ********************************* Kiểm tra ngoài Front-end Drop down of names: Ul-list of names: Ul-list of images: Bên trên là những bước cần thiết để thiết lập một website thể hiện được 3 ngôn ngữ Việt- Anh-Pháp. Chúc các bạn thành công!!! Bài hướng dẫn này được thực hiện bởi : ttinhha (email : ttinhha@yahoo.com ) Trung tâm hỗ trợ giáo viên – www.giaovien.net

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfhd_joomfish_3403.pdf
Tài liệu liên quan